Концепція Хронологія винекнення та розвитку маркетингу. Ринок та його класифікаціябет1/5
Дата11.06.2016
өлшемі234.5 Kb.
#127755
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тама 1:Сутьність маркетингу та його сучасна концепція

1.Хронологія винекнення та розвитку маркетингу.

2.Ринок та його класифікація.

3.Інфраструктура ринку.

4.Визначення маркетингу.

5.Поняття: нестаток, потреба, попит.

6.Концепції управління підприємством.

7.Основні етапи маретингової діяльності.


І Винекнення маркетингу в першу чергу пов’язують з винекненням торгівлі та ринку. Вперше ці поняття як передумова появи маркетингу зародилися в стародавній Шумерії приблизно 7 т. років тому.

Маркетинг в його класичному розумінні виник в США де в 1901р. в Ілінойському та Мічіганському університетах вперше був прочитаний лекційний курс маркетингу. В 1908р. в США була створена перша маркетингова фірма, яка виконувала за замовленнями дослідження ринку. А в 1911р. вперше в великих американських компаніях були створені служби маркетингу. В 1922р. створена Американська асоціація маркетологів.

У Європу маркетинг проник в кінці 30-х рр.минулого сторіччя, а ефективного розвитку набув у 50-х рр. І в ціж роки було завершено створення теоріх маркетингу в її сучасному розумінні.

За радянських часів СРСР маркетинг не визнавався економічною дисципліною і вважався буржуазною теорією незрозумілою для суспільства. З розпадом СРСР змінилася і думка щодо маркетингу, оскільки розвиток суспільства пішов за ринковою схемою.

В Ураїні маркетинг почав впроваджуватись в 1989р. А з 1993р. його виявлення стало обов’язковим на економічних факультетах вузів.
ІІ Ринок – це сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу товарів та послуг і механізм забезпечення цього процесу.

Ринок – це категорія економічного механізму що заснована на обміні продуктами суспільнох праці.

Існує декілька класифікацій ринку, вони дуже подібні і відрізняються одна від іншої лише ступенем деталізації. Серед них найбільш поширеною є Міжнародна класифікація, яка поділяє ринки на:


 • ринок продуктів праці;

 • ринок ресурсів;

 • внутрішній ринок;

 • національний ринок;

 • регіональний ринок;

 • світовий ринок;

 • ринок робочої сили;

 • грошовий ринок;

 • ринок капіталу;

 • спеціальні ринки;

 • місцевий ринок.

Основними організаційними формами ринку є: базар, магазин, ярмарок, біржа, аукціон, виставка.

В умовах ринку існує три основних ринкові ситуації з їх варіацій: • олігополія;

 • монополія;

 • конкуренція.

Будь-який ринок характеризується певними показниками – індикаторами, до яких відносять:

 • попит

 • пропозиція

 • ціна

 • наявність вільної робочої сили

 • ціна робочої сили

 • грошові запаси населення

 • фінансові вклади в цінні папери

 • валютний курс

Одним з основних показників яким характеризується ринок будь-якого типу є його ємність.

Ємність ринку – це обсяг товару, що реалізується протягом певного часу (рук, півріччя, квартал тощо). Вимірюється в натуральних показниках (м., л., т.) та грошових. Ємність ринку визначається для кожного товару та послуги окремо. Структурна формула для визначення ємності ринку має такий вигляд:
Єр=Зв+Зб-Зм+І-Е+Іо-Ео+В , де


Зв – запаси товарів у складських приміщеннях виробника;

Зб-Зм – збільшення або зменшення запасів товарів у продавця;

І – імпорт;

Е – експорт;

Іо, Ео – подібний імпорт, подібний експорт;

В – виробництво продукції відповідно до попиту.

Кожний конкретний ринок поділяється на окремі ринкові сегменти, вікна та ніші.

Ринковий сегмент – це поділ конкретного ринку на окремі частини за певними ознаками, видами діяльності, споживачами, демографічними, географічними, професійними та іншими ознаами.

Ринкове вікно – це сегмент ринку, яким не скористався конкурент.

Ринкова ніша – це сегмент ринку, для якого оптимальним є товар вашої фірми.


ІІІ Інфраструктура ринку – це установи і організації, які забезпечують умови ринку.

Кожен тип ринку має свою певну інфраструктуру що включає тькі основні елементи:

а)виробничі: виробничі потужності, складські господарства;

б)збутові: дилерська мережа, дистрибуторська мережа, мережа роздрібної торгівлі;

в)фінансові: комерційні банки, страхові компанії, пенсійний фонд, трасти, інвестиційні компанії;

г) інформаційні: аудиторські ,консалтингові фірми, інформаційні послуги;

д)кадрові: трейдер, дистрибутор, брокер, маклер, ріадлейтер, ділер;

е)правові: законодавчі, нормативні акти, юридичні фірми.

Таким чином інфраструктура наприклад ринку робочої сили має такий вигляд:


 • центри зайнятості

 • центри підготовки та перепідготовки кадрів

 • фонд зайнятості

 • фонд сприяння підприємництву

 • пенсійний фонд

 • благодійницькі фонди

А інфраструктура наприклад ринку капіталів має такий вигляд:

-фондова біржа

-валютна біржа

-страхові компанії

-аудиторські фірми

-брокерські контори при біржах

-комерційні банки

-податкова адміністрація

-стабілізаційний фонд

-інформаційні фонди


ІV Спеціальна маркетингова література наводить більше двадцяти визначеньмаркетингу, які були сформовані різними економічними школами. Основні визначення:

Маркетинг – це вміння знайти потребу та задовільнити її.

Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб через обмін.

Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства пов’язаних між собою: планування, ціноутворення, продаж, доставка товарів яких потребує споживач.

Маркетинг – це теорія і практика прийняття управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії підприємства.

Маркетинг – комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, що охоплює всі стадії руху товарів, послуг, від вивчення попиту, розробкипрограми діяльності підприємства до збуту продукції чи послуг.
V Основними ключовими поняттями маркетингу є такі базові поняття, як : нестаток, потреба та попит.

Нестаток – це почуття, яке відчуває людина коли їй чогось не вистачає.

Потреба – це нестаток, який набув конкретної форми відповідно до соціокультурних та психологічних особливостей людини.

Попит – це платоспроможна потреба.

Попит характеризується двома показниками: рівнем і структурою.

Рівень попиту – це кількість товару або послуг, на яку пред’являє вимогу споживач. Може бути представлений у натуральному вигляді або у вартісних показниках.

Структура попиту – це те на які саме потреби споживач доставляє свої вимоги.

Ключовим поняттям маркетингу є потреба споживачів. При цьому при їх вивченні використовується теорія Майоу, яка поділяє потреби людини на п’ять типів: 1)фізіологічні потреби; 2)здоров’я, безпека; 3)саціальні потреби; 4)самоствердження; 5)самореалізація.

Середньостатистична людина задовільняє свої потреби відповідно на:


 • фізіологічні – 85%

 • здоров’я, безпека – 80%

 • соціальні – 50%

 • самоствердження – 40%

 • самореалізація – 10%


VI Успішність роботи підприємства на ринку залежить від тієї концепції управління ним яка буде використана. В Україні знайшли розповсюдження 5 основних концепцій управління підприємства:

 • концепція вдосконалення виробництва. При цьому вдосконалюється саме виробництво, його технології за рахунок випуску дешевих товарів у великій кількості.

 • концепція вдосконалення товару. Підприємство використовує існуюче виробництво, але досягає високої якості задовільняючи потребу споживача в ній, при цьому враховується думка споживача щодо удосконалення товару.

 • концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Підприємство для реалізації своєї продукції не стільки досліджує попит скільки проводить агресивну збутову політику шляхом стимулювання продажу та реламування тих товарів які у них є.

 • концепція маркетингу. Передбачає задоволення споживачів у товарах та послугах.

 • Концепція соціальноетичного маркетингу. Задоволення потреб споживачів і суспільства вцілому.


VII Будь-яке підприємство яке використовує концепцію маркутингу або соціальноетичного маркетингу планує свою діяльність через такі етапи:

а)розробка ринкової стратегії фірми чи підприємства: • аналіз мікро та макро середовища маркетингу;

 • збір, обробка і аналіз маркетингової інформації;

 • визначення привабливих ринків;

 • визначення ємності ринку.

б)розробка продуктової стратегії фірми чи підприємства:

 • розробка нових товарів;

 • визначення типупопиту на товар;

 • визначення життєвого циклу товарів;

 • розробка товарних знаків, упаковки, сервісу.

в)реалізація маркетингової стратегії:

 • планування маркетингу;

 • створення організаційної форми управління;

 • контроль та ревізія маркетингу.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет