Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары 6M0806 – Аграрлық техника және технология «Мал шаруашалағын механикаландыру»Дата09.06.2016
өлшемі116.07 Kb.
#124571
Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша

емтихан сұрақтары
6M0806 – Аграрлық техника және технология
«Мал шаруашалағын механикаландыру»


 1. Ферманы жобалау тапсырманың құрамы және оны кім құрастырады?

 2. Неге АДУ-1 сауын аппаратының сиыр саууы физиологиясына сәйкес келмейді?

 3. Моноазықты, сүрлемді және пішіндемені дайындау технологиясының маңызы не?

 4. Сиыр сауу машинаның физиологиялық негіздердің маңызы не?

 5. Белгілі фирмаға өндірістік және технологиялық процестерге анықтама беріңіз?

 6. Ауылды және мал шаруашылығын сумен қамтамасыз ету насос стансасының есебін көрсетіңіз?

 7. Мал шаруашылығындағы машина мен қондырғылардың техника қауіпсіздігі жүйесіне мінездеме беріңіз?

 8. Мал шаруашылығындағы машина жүйесінің бағалау сапасы және оны жетілдіру жолдары?

 9. Азықты араластыру процесін айтыңыз. ІҚМ – ға арналған қоспаның біркелкілігі қанша болу қажет?

 10. Мал шаруашылығында қазіргі уақыттағы кешенді механикаландырудың жағдайы қалай?

 11. Малды сауу және сүтті алғашқы өңдеу машина кешенінің әдістемесі?

 12. ІҚМ-ды бағып ұстау технологиясын айтыңыз?

 13. Азық цехінің қажеттілігі неде? Оның тиімділігін қалай бағаланады?

 14. Фермадағы қай технологиялық процестерде энергияны үнемдеу керек және оның жолдары?

 15. Шырынды, концертратты және ірі азықтарды дайындау технологиясын және зоотехникалық талаптарын айтыңыз?

 16. Солтүстік Қазақстан аумағында ірі сабақты азықтарды дайындау технологиясын айтыңыз?

 17. Кешендердегі және фермадағы қондырғылардың техникалық қамту жұмыстарының жоспорлау әдістемесі қандай?

 18. Ірі сабақты азықтарды ұсақтау талабын айтыңыз?

 19. Азық тарату ағынды тасқынды сызықты жоспарлауға қандай белгілер-мен анықталады?

 20. Ірі сабақты азықтарды азыққа дайындау прогрессивті технологиясы?

 21. Малдарды бағып ұстау әдістерін айтыңыз?

 22. Қи шығарудың периодтық әдісімен гидравликалық жүйесін жоспарлау әдісі?

 23. АДМ-8 сауын қондырғының номиналды вакуум режимін қалай реттейді?

 24. Қи шығару технологиясының түрлерін атап беріңіз?

 25. Сауын қондырғының вакуум насосының жұмыс процесін айтыңыз?

 26. Қиды залалсыздану жолдары?

 27. «Ферма», «Кешен», «Мал шаруашылық өндірістік кешені» анықтама беріңіз?

28. Тауықтарды торда бағып ұстаумен еденде бағып ұстаудың айырмашы-лығы неде?

29. Сүтті сепарациялаудың маңызы неде?

30. Сүтті пастерлеудің маңызы неде? Пастерлеу процесінің негізгі өрнегі қандай?

31. Рекуперация процесінің маңызы неде?

32. ВСЦ-24/200 қырқу пунктіне қандай машина мен қондырғылар кіреді?

33. Азық таратудың технологиялық схемасын айтыңыз? Азық тарату құрылғалардың классификациялары.

34. Азықтың және азық қоспаның классификациясы?

35. Материалдарды нығыздау дегеніміз не? Азық нығыздаудың негізгі әдістерін айтыңыз?

36. Әртүрлі тамыр-түйнек жемістерді кесу өнімділігінің негізгі есебін айтыңыз?

37. Тамыр-түйнек жемістерді жуу және ұсақтаудың негізгі талаптарын атаңыз?

38. Шөпті дайындау технологиясында желдеткішті қолданғандағы ерек-шеліктерін айтыңыз?

39. Сүрлем дегеніміз не? Сүрлем дайындау технологиясын айтыңыз?

40. Пішендеме дегеніміз не? Пішендеме дайындау технологиясын айтыңыз?

41. Витаминды шөп ұнын дайындау технологиясын айтыңыз?

42. Азықты ылғал-жылумен өңдеу және машина мен қондырғылардың клас-сификациясын айтып беріңіз?

43. Малды сою және тері сыдыру қондырғыладың түрлерін және жұмыс процестерің айтыңыз?

44. Етті өңдеу қондырғылардың классификацияларын атап беріңіз?

45. Қырқу пунктің негізгі технологиялық есептеулерін айтыңыз?

46. Мал қорадарындағы микроклимат жүйелерінің параметрлерін және қондырғыларын айтыңыз?

47. Тұрақты шынжырлы-скреперлі азықтаратқыштың еспетеу әдістемесін айтыңыз?

48. Қазіргі замануи сауын аппараттың қандай талаптарына сәйкес қанағаттандыруы қажет?

49. Мал шаруашылығындағы технологиялық процестерді атап беріңіз?

50. Ірі сабақты азықтарды ұсақтаудың негізгі теорияларын айтыңыз?

«Машина пайдалану»
1. Бip берілісте жүріп келе жатқан трактордьң жұмыс жылдамдығьна жер қыртысы жағдайыньң (тыңайған жер, аңыз, жыртылған жер) өзгеруі қандай әсерін тигізеді?

2. Әp түрлі маркалы тракторлардың жүріс бөлігінің ілініс күші қандай жағдайларға байланысты және оны қалай ұлғайтуға болады?

3. Бір ғана технологиялық операцияны орындау үшін әр түрлі агрегаттардың пайдалану тиімділігі қандай көрсеткіштермен анықталынады?

4. СУПН-8 сеяпкішін тіркеген МТЗ-100 тракторы 5 берілісте 75 пайыз жүктелген болып шықты. Ал агротехникалық талап бойынша 6 берілісте жұмыс істеүге болмайды. Агрегаттың тиімді жұмысын қалай қамтамасыз етуге болады?

5. К-701-СП-16.+5СЗС-2, 1Л агрегатымен егін себу кезінде бұрылыс алаңын және загон енін негіздеп тиімді жүріс тәсілімен бағытын тандаңыз.

6. К-701 тракторы 50 га/см өнімділігімен 2000га жерге қар токтатты. Еңбек бірлігіне шығыңды және шартты эт.га жұмыс келемін анықтаңыз.

7. Алдағы жылға металлом тапасыру жоспары қалай негізделеді?

8. Жұмыс жылдамдығы 7,5 шақ/сағ, алым ені 4,75м ДТ-75МЛ + КПШ-5 агрегатының 5 сағат таза жұмыс істегендегі ауысымдық өнімділігін анықтаңыз.

9. ДТ-75МЛ + ЗСЗС-2,1Л егін себу агрегатын жұмысқа дайындау реті қаңдай?

10. Шаруашылық есептегі бригадада жыл аяғында дизель отынының шамадан тыс шығыны байқалды. Шамадан тыс жұмсау және жоғалулар себебі мен шығынның орнын толтыру жолдарын көрсетіңіз.

11. Бригадада 2001 жылғы бір, 2003 жылы шыққан төрт ДТ-75М тракторы, біреуі авариялық жағдайдағы 2001 жылы шыкқан алты К-701 тракторы бар. Бригадаға не бары 9 трактор қажет. Трактор паркін қажеттілікпен қалай сәйкестендіруге болады?

12. Бес К-701 тракторы 15600 шартты эт.га жылдық өндірімі жиынтығында 1200 трактор- күн, 1800 трактор-ауысым істеді. Тракторларды пайдалану керсет- кішін анықтап, талдау жасаңыз.

13. Бригадада тамыз айында 10 жұмыс күнінде бес ДТ-75М және он К-701
тракторлары жұмыс істейді. Күндік орташа отын шығыны сәйкес 3 және 12 т. 1200 га жердің егінін жинауда 6 комбайн (gга = 3,8 кг) жұмыс
істеп жүр. Бригадаға бір айға қажет дизель отынының мөлшерін анықтау керек?

14. Әр түрлі маркадағы 80 тракторы бар шаруашылық үшін техникалық қамту және диагностикалау құралдарын анықтау қажет.

15. Бригадада 3200 дәнді дақыл, 800 га сүрлемдік жүгері, 1200 га көп жылдық шөп бар. Нормативтік әдіспен эталон және физикалық өлшемде трактор паркінің құрамын негіздеңіз.

16. Караганды - Кокшетау трассасында КАМАЗ -5513 автомобилі сүрлем, ал ГАЗ  САЗ-4509 автомобилі престелген сабан әкеле жатыр. Автомобиль типін, жол категориясын және жүк класын анықтаңыз.

17. Жаз уақытында К-701 тракторы 70 т, ал ДТ-75М тракторы 30 т дизель отынын жақты. Майлау материалдарына кажеттілікті анықтаңыз.

18. К-701 тракторының жоспарлық жылдық өндірімі 4350 шартгы эт.га.


Нормативтік әдіспен техникалық қамтуға жөндеуге және сақтауға жұмсалатын қаражат мөлшерін анықтаңыз.

19. Қыркүйек айына бригада текникасына ТҚ - дың жалпы жоспарлы еңбек сыйымдылығы 1700 адам-сағ құрайды. Шебер жөндеуші санын анықтап, ТҚ құралын таңдаңыз. Бригадада ТҚП жоқ және шаруашылық орталығанан 12 шақ. қашықтықта орналасқан.

20. Егін жинау комбайнын сақтауға кою технологиясын және қажет материалдар маркасын жазыңыз.

21. 120 физикалық тракторлары, 78 егін жинау комбайны, 65 автомобилі бар, өндірістік мақсатта жылына 1,2 млн. кВт сағат электр энергиясын жұмсайтын 1800 шартты бас малы бар шаруашылыққа инженерлік - техникалық кызмет құрылымын және санын негіздеңіз.

22. Календарлық жоспарлау принципі негізінде тракторларға техниқалық қамту
жасаудың мазмұңы.

23. МПТ құрамын есептеудің негізгі тәсілдерін атаңыз.

24. Тракторлар мен автомобилъдерде ТҚ оперативтік жоспарлау дегенді қалай түсінесіз?

25. Бөлімшеге мұнай өнімдеріне қажеттілік қалай жоспарланады?

26. МТП пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін көрсетіңіз.

27. Комбайн жұмысы мен транспорт құралдарының жүрісін сәйкестендіру графигі қалай салынады және не үшін қажет?

28. Ауылшаруашылығында дала жұмыстары басталар алдында машиналарға техникалық байқауды кім, қандай максатпен және қалай жүргізіледі?

29. Машинаның немесе бөлігінің қалдық ресурсын болжау реті және түпкілікті мәліметтер.

30. Жаңа тракторлардың пайдалану жаттықтыруын кім және қашан жүргізеді?

31. МТП құрамын ЗЕМ қолдана отырып есептеу қандай типтік есептерді шығаруға негізделген және оптимизациялық көрсеткіші?

32. Аналитикалық тәсілмен тіркемелі жер жыртпайтын көп машиналы агрегатты құрастыру әдістемесі.

33. Келесі параметрлер бойышна ауысым уақытының бір сағатына және бір сағат таза жұмыс істегендегі агрегаттың өнімділігін анықтаңыз: Вр = 11 м; Vр = 9,5 км/саг; = 0,90.

34. Меншікті кедергісі 2,3 кН/м, Вк = 6 м және танап еңістігі і = 0 болғандағы бір машинадан тұратын тіркермелі - сүйреу агрегатының кедергісін анықтаңыз.

35. Бригада 4200 га жыртылған жер, 12 механизатор, бес К – 701, төрт Т - 4А, екі МТЗ - 80 тракторлары бар. Анықтау керек:

а) трактормен қамтамасыз етілуін;

б) энергиямен қамтамасыз етілуін;

в) еңбектің энергиямен қарулануын;

г) механизаторлармен қамтамасыз етілуін.

36. Шаруашылықтағы автомобильдерді пайдалануды сипаттайтын коэффициент-терді атаңыз.

37. Машиналарды есепке алу пайдалануға беру тәртібі.

38. MТП құрамын жоспарлауға нормативтік тәсілі қолдану әдістемесі.

39. Механикаландырылған жұмыстардың операциялық технологиясының мазмұ-нын және қызметі.

40. ДТ - 75М тракторына қыс және жаз айларында қолдалатын отын және майлау материалдар маркасын беріңіз.

41. К - 701 тракторына қыс және жаз айларында қолданатын отын және майлау материалдар маркасын беріңіз.

42. МТЗ-82 тракторының картеріне 15л май сыйады. Осы трактордың картеріне ауысым аяғында 3л май құйылды. Ауысым бойында шығыңдалған майдың мөлшерін картер сыйымдылығымен пайыз мөлшерінде есептеп оны нормативтік шығынмен салыстырып қозғалтқыштың техникалық жағдайына тұжырым бер және оған не істеу керек?

43. К - 701 тракторының маусымдық қамтуының (қысқы –көктемгі және күзгі - қысқы) қыскаша мазмұнын келтіріңіз.

44. ДТ - 75MJI тракторының қозғалтқышының қуаты төмендеп кетті және май мен отын шығыны жоғары, мұржасынан қара түтін шығып, қозғалтқыш орнықсыз жұмыс істейді. Қай механизмдеріне қандай құралдарды (маркалары немесе дұрыс аты) қолданып диагностика жасап, себебін табуға болады. Мүмкін болатын себептерін атаңыз.

45. Кез келген меншіктегі ауыл шаруашылық мекемесінің мұңай шаруашылығы


мекемесінің мақсаты?

46. Техникалық қамту жүйесінің негізгі элементтерін атаңыз?

47. Тракторлық жұмыстардың көлемін физикалық өлшемнен ш. эт.га өлшеміне аударудың мақсаты?

48. Агрегаттардың негізгі маневрлік қасиеттерін атаңыз?

49. Далалық жағдайда трактор жүргізгіштерінің тайғанау (буксование) пайызын калай анықтауға болады және шынжыр табанды, доңғалақты тракторларына рұқсат етілетін тайғанау мөлшері?

50. Ауыл шаруашылық машинасының кедергісіне әсер ететін факторларды атаңыз?«Машиналар сенімділігі және жөндеу»


 1. Магниттiк дефектоскопия тәсiлiмен ақаудың қандай түрi табылады?

 2. Электролит қалай дайындалады?

 3. Металл таспаны түйiспелi қамтамау бөлшектердi қайта қалпына келтi-рудiң қандай тәсiлдер тобына жатады?

 4. Машинаның пайдалануға бейiмдiлiгi сапа көрсеткiшiн қандай тобына жатады?

 5. Детонациялық шаңдату бөлшектердi қайта қалпына келтiру тәсiлдерiнiң қандай тобына жатады?

 6. Беттердегi металды қайта орналастыру арқылы сыртқы немесе iшкi диаметрлердi ұлғайту пластикалық деформациялаудың қандай түрiне жатады?

 7. Ақаулағанда бөлшек топтары қандай түспенен белгiленедi?

 8. Ақаулардың негiзгi мақсаты қандай?

 9. Қозғалтқышты сынағандағы бақылайтын параметрлер қандай?

 10. Клапан тәрелкасының жұмыс жүзiн ажарлаумен қайта қалпын келтiруде қандай параметрге дейiн орындалады?

 11. Бөлшектеу-жинау жұмыстарының уақыт межелерi қандай тәсiлмен тағайындалады?

 12. Бұрандалы қосылыстарды жинауда, оның iшiнде топтығы қандай техни-калық талаптарға толық сәйкес етедi?

 13. Дәнекерлеу тәсiлiмен қайта қалпына келтiрудiң негiзi қандай?

 14. Аккумулятор батареясының разрядталуына байланысты электролит ты-ғыздығы қалай өзгередi?

 15. Жинақтау деген не?

 16. Қандай бұрандалы қосылыстарды ажыратуға болмайды?

 17. Ағымды жөндауде машиналар қандай деңгейде бөлшектенедi?

 18. Машинаның күрделi жөндеу анықтамасы қандай? Техникалық базасы

етiп қандай беттердi таңдайды?

 1. Цементация бөлшектердi айта алпына келтiрудiң тәсiлдерiнiң қандай

тобына жатады?

 1. Жинақтауда қандай бөлшектер топтары массасы бойынша орындалады?

 2. Жоғары керудегi қосылысты бөлшектердi престегендi қандай тәсiлмен жеңiлдетуге болады?

 3. Машинаның сыртқы беттерiн өңдеу сапа көрсеткiшiн қандай тобына жатады?

 4. Ақаулау кезiнде бөлшектер неше топқа бөлiнедi?

 5. Машина, агрегат немесе тораптарды бөлшектеу дәйектегi қандай құжат-пен анықтайды?

 6. Жөндеу алдындағы диагностикалау мақсаты?

 7. Технологиялық операция деген не?

 8. Машинаны жөндеу ырғағының сипатталуы қалай?

 9. Шаруашылықта трактордың ағымды жөндеудегi еңбек сиымдылық қа-лай анықталады?

 10. Шеберханада машина жөндеу циклiнiң анықтамасы?

 11. Машинаның жөндеу майданы деген не?

 12. Аргондоғалы пiсiрудегi электрод қандай материалдан дайындалған және газбен пiсiруде отын ретiнде қандай газ қолданылады?

 13. Машина немесе тораптардың жөндеу сапасы қандай нәтижемен бағала-нады?

 14. Металл таспаны элекр түйiспелi қаптамалаудағы негiзгi параметрлерi қандай?

 15. Агрегаттар, тораптар және толық түрдегi машинаны жаттықтырудың негiзi неде?

 16. Машинаның жөндеу майданы деген не?

 17. АФ4А флюсi қандай материалды пiсiруге қолданылады?

 18. Машина жөндеуде эпоксид шайырларының қолдану технологиясы?

 19. Темiрлендiру бөлшектердi қайта қалпына келтiру тәсiлдерiнiң қандай тобына жатады? Оның технологиясы?

 20. Цементация бөлшектердi қайта қалпына келтiрудiң тәсiлдерiнiң қандай

тобына жатады? Оның технологиясы.

 1. Шойынды ыстық пiсiруде бөлшектi қыздыру температурасы қандай?

 2. Қолмен пiсiруде диаметрi 5 мм элекрод қолдананда токтың күшi қандай межеде болады?

 3. Қуыс бөлшектердiң сыртқы диаметрiн iшкiсiн үлкейту арқылы пластика-лық деформациялау бөлшектердi қайта қалпына келтiру тәсiлiнiң қай-сысы?

 4. Жөндеу зауыты жағдайында трактор қозғалтқыштарының пiспек саусақтары қандай тәсiлмен қалпына келтiрiледi?

 5. Блок картердегi жарықтардың барлығы қандай жолмен анықталады?

 6. Ацетилен алынуға қандай материал қолданылады?

 7. Қосылыс қорын көбейту мақсатында қосылатын бөлшектердi жинағанда қандай тәсiлдер қолданады?

 8. Хромдауда электролит дайындау үшiн қандай материалдар қолданылады және ыстық хромдағанда электролит температурасы қандай?

 9. Темiрленуде дайындалатын электролит үшiн қандай негiзгi компонент қолданады?

 10. Динамикалық теңгергiштеу қандай бөлшек қосылыстарына қолданы-лады?

 11. Флюс қабаты астында автоматты балқытуда бөлшектердi қайта қалпына келтiруде технологиясы?

Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет