Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидалары Жалпы ережелерДата09.06.2016
өлшемі280.01 Kb.
#125454


Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік қызмет істері

министрінің

2016 жылғы «16» ақпандағы № 35 бұйрығымен бекітілгенМемлекеттік қызметтер көрсету сапасын

мемлекеттік бақылау қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидалары орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерінің, орталық мемлекеттік органдардың немесе жергілікті атқарушы органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін жеке және заңды тұлғалардың (бұдан әрі – тексерілетін субъектілер) мемлекеттік қызметтер көрсетуі сапасына мемлекеттік бақылау жүргізу тәртібін айқындайды.

2. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кәсіпкерлік кодекс) 134-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау сыртқы және iшкi болып бөлiнедi.

3. Мемлекеттік бақылау мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) заңдылық;

2) объективтілік;

3) бейтараптық;

4) ашықтық;

5) жан-жақтылық;

6) тәуелсіздік;

7) анықтық.2. Сыртқы бақылау жүргізудің тәртібі
4. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын сыртқы бақылауды
(бұдан әрі – сыртқы бақылау) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) және оның аумақтық органдары тексерілетін субъектілердің Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасын сақтауын тексеру және мониторингтеу нысанында жүзеге асырады.

5. Сыртқы бақылау жүргізу кезінде Министрлік және оның аумақтық органдары:

1) тексерілетін субъектілерден және (немесе) лауазымды адамдардан тексеру нысанасына тиісті қағаз және (немесе) электрондық жеткiзгiштердегi құжаттарды (мәлiметтердi) не олардың көшiрмелерiн тексеру нәтижелерi туралы актіге қосу үшiн, сондай-ақ тексерудiң мiндеттерi мен нысанасына сәйкес автоматтандырылған деректер қорына (ақпараттық жүйелерге) қол жеткiзуді сұратады және алады;

2) ішкі бақылау нәтижелері туралы ақпаратты сұратады;

3) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингінің нәтижелері бойынша жеке тұлғалар, коммерциялық емес ұйымдар ұсынған ақпаратты қолданады;

4) тексерілетін субъектілерге мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру, оның ішінде анықталған бұзушылықтарды жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасы талаптарының орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізеді.


1-параграф. Қазақстан Республикасының мемлекеттік

көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының

сақталуына тексеру жүргізудің тәртібі
6. Тексеру келесі түрлерге бөлінеді:

1) ішінара;

2) жоспардан тыс.

7. Министрлік және оның аумақтық органдары қызметкерлерінің ішінара тексеру жүргізуінің негіздемелері Министрліктің немесе оның аумақтық органының бірінші басшысының немесе олардың міндеттерін атқарушы адамдардың бұйрығымен жыл сайын бекітілетін ішінара тексеру тізімі болып табылады. Ішінара тексеру тізімі Кәсіпкерлік кодекстің 141-бабына сәйкес бекітілген тәуекел дәрежесін бағалау негізінде жасалады және есептілікті және бақылаудың өзге де нысандарының нәтижелерін талдау нәтижелері бойынша қалыптастырылады.

8. Жоспардан тыс тексерулерді жүргізудің негіздемелері:

1) құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері бұзылған жеке және заңды тұлғалардың (көрсетілетін қызметті алушылардың) өтініштері;

2) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың бұзылуының нақты фактілері бойынша прокуратура органдарының тапсырмалары;

3) тексерудi жүзеге асыру үшiн қажеттi ақпарат алу мақсатында тексерiлетiн субъектiмен азаматтық-құқықтық қатынастарда болған үшiншi тұлғаларға қатысты қарсы тексеру;

4) қылмыстық қудалау органының Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнде көзделген негіздер бойынша тапсырмасы;

5) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың бұзылуының нақты фактілері бойынша мемлекеттік органдардың өтініштері.

9. Министрліктің:

қызметкерлері орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының және оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін;

аумақтық органдарының қызметкерлері құзырет шегінде, сондай-ақ Министрлік басшылығының тапсырмасы бойынша Министрліктің қызметкерлері орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелерінің, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерінің және оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін тексеруді жүргізеді.

10. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тексерілетін субъектілерді қоспағанда, жеке және заңды тұлғалардың (көрсетілетін қызметті берушілердің) Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасын бұзғаны туралы ақпарат келіп түскен жағдайда, мұндай ақпарат Кәсіпкерлік кодексте көзделген бақылаудың тиісті шараларын қабылдау үшін осы мемлекеттік қызметтер көрсетілген салада бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдарға жолданады.

11. Қажет болған жағдайда тексеру жүргізуге тексерілетін субъектілермен азаматтық-құқықтық және еңбек қатынастарында тұрмайтын сарапшылар, сараптама ұйымдары және мамандар тартылады.

12. Тексеру Министрліктің немесе оның аумақтық органының бірінші басшысы немесе олардың міндетін атқарушы адамдар Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының «Тексерудi тағайындау туралы актiлердi, тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау, оның мерзімдерін ұзарту туралы, қатысушылар құрамын өзгерту және тексеру мен оның нәтижелерi туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну туралы хабарламаларды тіркеу қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 13 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13171 болып тіркелді) (бұдан әрі – Бас Прокурордың № 13 бұйрығы) бекітілген нысан бойынша шығарған тексеруді тағайындау туралы акт негізінде жүргізіледі.

13. Тексеру жүргізудің мерзімі алдағы жұмыстардың көлемі, қойылған міндеттер ескеріле отырып белгіленеді және құқықтық статистика және арнайы есептер жөніндегі уәкілетті органда тіркей отырып, отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Көрсетілетін қызметті алушылардың шағымы бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізудің мерзімі шағымда қозғалған мәселелер, алдағы жұмыстың көлемі ескеріле отырып белгіленеді және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамада белгіленген көрсетілетін қызметті алушылардың шағымын қараудың мерзімінен аспауға тиіс.

14. Тексеру көлемінің ауқымды болуына байланысты, Министрліктің немесе оның аумақтық органдарының бірінші басшылары немесе олардың міндетін атқарушы адамдар тексеру жүргізудің мерзімін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге бір рет қана ұзартады. Тексеру мерзімдері ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тіркей отырып, тексеруді ұзарту туралы қосымша акт ресімделеді, онда тексеруді тағайындау туралы алдыңғы актінің нөмірі мен тіркелген күні және ұзартудың себебі көрсетіледі.

15. Тексерілетін субъектінің қызметіне (дербес дерек бойынша дара немесе жалпы белгіленген кезеңде) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының мәселесі бойынша тексерудің алдында оның қызметін реттейтін және сипаттайтын нормативтік құқықтық актілер, материалдар зерделенеді.

16. Министрліктің немесе оның аумақтық органының қызметкері
(бұдан әрі – тексеруші адам) тексеру алдында тексеру жүргізудің басталатыны туралы Кәсіпкерлік кодексте белгіленген мерзімде тексерілетін субъектіні жазбаша түрде хабардар етеді.

17. Тексерілетін субъектіге тексеруді тағайындау туралы актіні берген күннен бастап тексеру басталған болып есептеледі.

18. Тексеруді тағайындау туралы актімен танысудан бас тартқан немесе тексеруші адамның (адамдардың) тексеру жүргізуге қажетті материалдарға қол жеткізуіне кедергі келтірілген жағдайда, еркін нысанда тиісті хаттама жасалады. Хаттамаға Министрліктің немесе оның аумақтық органының тексеру жүргізетін лауазымды адамы (адамдары) және тексерілетін субъектінің уәкілетті адамы қол қояды.

Тексерілетін субъектінің уәкілетті адамы хаттамаға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, ол бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктемені бірден береді не хаттамада бас тартқаны туралы белгі жасайды. Тексеруді тағайындау туралы актіні алудан бас тарту тексеруді жүргізбеуге негіз болып табылмайды.

19. Тексеру бір айдан аспайтын мерзімге бір рет тоқтатылады.

20. Тексеру жүргізу шеңберінде шет мемлекеттерден елеулi мәнi бар мәлiметтер мен құжаттарды алу, бір айдан көп мерзiмдерде арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргiзу қажет болған жағдайларда, тексеру жүргiзу мерзiмi оларды алғанға не орындағанға дейiн тоқтатыла тұрады.

21. Тексерiлетiн субъектiнi тексерудi тоқтата тұру не қайта бастау туралы хабардар ету Кәсіпкерлік кодекстің 148-бабына сәйкес жүргiзiледi.

Тексеруді тоқтата тұру немесе қайта бастау кезінде тексеруді тоқтата тұру не қайта бастау туралы акт Бас Прокурордың № 13 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша шығарылады.

Тоқтатыла тұрған тексеруді жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап жалғасады.

22. Тексерудің аяқталуы бойынша тексеруші адам тексерудің нәтижелері туралы актіні екі данада жасайды.

Тексерудің нәтижелері туралы актіде:

1) актінің жасалған күні, уақыты және орны;

2) тексеру жүргізген органның атауы;

3) оның негізінде тексеру жүргізілген, тексеруді тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі;

4) тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) және лауазымы;

5) тексерілетін субъектінің атауы, тексерілетін субъектінің тексеруді жүргізу кезінде болған өкілінің (өкілдерінің) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және лауазымы;

6) тексерудің жүргізілген күні, орны және кезеңі;

7) тексерілетін субъектінің қызметін талдау;

8) тексерудің нәтижелері туралы, анықталған бұзушылықтар туралы фактілер болса, олардың сипаты туралы мәліметтер;

9) мемлекеттік қызметтерді сапасыз көрсетудің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының талаптары орындалмауының себептерін талдау;

10) тексеру парағының атауы және бұзушылықтар табылған талаптардың тармақтары;

11) тексерілетін субъект өкілінің, сондай-ақ тексеру жүргізу кезінде болған адамдардың актімен танысқаны туралы немесе танысудан бас тартқаны туралы мәліметтер, олардың қолы немесе қол қоюдан бас тартқаны;

12) тексеруді жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолы көрсетіледі.

23. Тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген тексеруді аяқтау мерзімінен кешіктірмей, тексерілетін субъектіге тексерудің нәтижелері туралы актінің тапсырылған күні тексеру мерзімінің аяқталғаны болып есептеледі.

24. Тексерілетін субъект тексерудің нәтижелері туралы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тексеруші адам (адамдар) еркін нысанда тиiстi хаттама жасап, ол актінің бiр данасымен қоса тексерілетін субъектінің кеңсесiне беріп, актінің екiншi данасына ұсынылған материалдарды тiркеу туралы хат-хабарлардың кiрiс журналында немесе Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде белгi соқтырып алады.

Тексерілетін субъект тексерудің нәтижелері туралы актіні алудан бас тартқан жағдайда, тексерудің нәтижелері туралы актіні Министрлік немесе оның аумақтық органы тексерілетін субъектінің атына қызмет бабындағы хат-хабар ретiнде пошта байланысы немесе Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы жолдайды.

25. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда, оларды тексерілетін субъектінің басшысы немесе олардың өкілдері еркін нысанда жазбаша түрде баяндайды.

Ескертулер және (немесе) қарсылықтар тексеру жүргiзудiң нәтижелерi туралы актiге қоса берiледi, актіге бұл туралы тиiстi белгi қойылады.

26. Әрбiр тексеру аяқталғаннан кейiн тексеруші адамдар тексерудің нәтижелері туралы актіні материалдарымен қоса Министрліктің немесе оның аумақтық органының басшылығына үш жұмыс күні ішінде бередi.

27. Министрліктің немесе оның аумақтық органының басшылығы тексерудiң нәтижелері туралы акт пен материалдарды қарау нәтижесi бойынша мынадай:

1) тексерілетін субъект басшысының (немесе оның жоғары органы) атына анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттеріне тиісті өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу, мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру, кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту, көрсетілетін қызметті алушының бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдау және тиiстi мерзiмге қараудың нәтижелерi туралы Министрлікке немесе оның аумақтық органына хабардар ету туралы ұсынымдар бар хат (бұдан әрі – ұсынымдар бар хат) жолдау туралы;

2) актіде және ұсынылған материалдарда баяндалған ақпаратты назарға алу туралы шешiм қабылдайды.

Тексерілетін субъектілердің лауазымды адамдарының әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері немесе мемлекеттік қызметке кір келтiретін тәртіптік теріс қылықтардың белгілері табылған жағдайда, Министрліктің немесе оның аумақтық органының басшылығы тексеру материалдарын тиісті органдарға жолдау бойынша шараларды қабылдайды.

28. Міндетті түрде қаралуға тиіс ұсынымдар бар хат тексерілетін субъектінің басшысына Министрлік басшылығының немесе оның аумақтық органдарының басшыларының немесе оларды алмастыратын адамдардың қолдарымен Министрлік басшылығы немесе оның аумақтық органдарының басшылары тексеру нәтижелері туралы актіні және материалдарды қараған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолданады.

29. Тексеруші адам (адамдар) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және коммерциялық, салықтық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуді қамтамасыз етеді.

30. Тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша тексерілетін субъект ескертулер және (немесе) қарсылықтар болмаған жағдайда, үш жұмыс күнінен кешіктірмей, Министрліктің немесе оның тексеру жүргізген аумақтық органының басшылығына анықталған бұзушылықтарды жою және ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) келісуге ұсынады.

31. Іс-шаралар жоспары тексерілетін субъектінің жауапты адамдарды, орындалу мерзімін және аяқталу нысанын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою және ұсынымдарды орындау бойынша шараларының тізбесін қамтиды.

32. Тексерілетін субъект ұсынымдар бар хатта көрсетілген мерзімдерде Министрлікке немесе оның тексеру жүргізген аумақтық органына Іс-шаралар жоспарын орындау бойынша ақпаратты және кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту туралы растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

33. Егер тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша тексерілетін субъект оларды жою бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда, Министрлік немесе оның тексеру жүргізген аумақтық органы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өкілеттіліктер шегінде жоғарыда тұрған мемлекеттік орган немесе лауазымды адамға тексеру нәтижелері туралы актіні, тиісті шараларды қабылдамаған адамдардың жауапкершілігін қарау туралы ұсыным енгізеді және осындай фактілер туралы прокуратура органдарын және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттiк органдарын хабардар етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының соттарына талап қою арызымен жүгінеді.
2-параграф. Қазақстан Республикасының мемлекеттік

көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының

сақталуына мониторинг жүргізудің тәртібі
34. Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының сақталуының мониторингі Министрлік және оның аумақтық органдары:

1) көрсетілетін қызметті берушілер және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша, оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімінің бұзылуы бойынша «Мониторинг» АЖ-де көрсетілген мәліметтерді;

2) тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 7-нші күніне дейін ішкі бақылау шеңберінде тексерілетін субъектілер ұсынатын ақпаратты талдау арқылы жүзеге асырады.

35. Министрліктің немесе оның аумақтық органының басшылығы Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының сақталуының мониторингі нәтижелерi бойынша мынадай:

1) тексерілетін субъект басшысының (немесе оның жоғары органының) атына Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының сақталуының мониторингі қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту, көрсетілетін қызметті алушының бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдау туралы ұсынымдар бар хат жолдау және тиiстi мерзiмге қарау нәтижелерi туралы Министрлікті немесе оның аумақтық органын хабардар ету туралы;

2) ішкі бақылау нәтижелеріндегі ақпаратты назарға алу туралы шешiм қабылдайды.

Тексерілетін субъектілердің лауазымды адамдарының әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері немесе мемлекеттік қызметке кір келтiретін тәртіптік теріс қылықтардың белгілері табылған жағдайда, Министрліктің немесе оның аумақтық органының басшылығы тексеру материалдарын тиісті органдарға жолдайды.

3. Ішкі бақылау жүргізудің тәртібі
36. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі бақылауды (бұдан әрі – ішкі бақылау) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелерін үйлестіретін тиісті құрылымдық бөлімшелері бақылау іс-шарасы және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының мониторингі нысанында жүзеге асырады.

37. Орталық мемлекеттік органның мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелерін үйлестіретін құрылымдық бөлімшесі орталық мемлекеттік орган, оның ведомстволары, ведомстволық бағынысты ұйымдары, сондай-ақ қызметін үйлестіруді орталық мемлекеттік орган жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізеді.

38. Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселесін үйлестіретін құрылымдық бөлімшесі тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары, ведомстволық бағынысты ұйымдары, сондай-ақ қызметін үйлестіруді жергілікті атқарушы орган жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізеді.
1-параграф. Бақылау іс-шарасын жүргізудің тәртібі
39. Бақылау іс-шарасы бақылау объектілерінің бұзушылықтарын анықтау, жою және оларға жол бермеу мақсатында орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасының сақталу бойынша ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшесі жүзеге асыратын өзара байланысты бақылау іс-қимылдарының кешені болып табылады.

40. Бақылау іс-шараларын жүргізуге негіз болып табылатын құжаттар:

жоспарланатын жылдан алдыңғы жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей, орталық мемлекеттік және (немесе) жергілікті атқарушы орган басшылығының бұйрығымен бір жылға бекітілетін бақылау іс-шараларының жоспары;

мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының мониторингі нәтижелері бойынша орталық мемлекеттік және (немесе) жергілікті атқарушы орган басшылығының бақылау іс-шарасын тағайындау туралы бұйрығы.

41. Бақылау іс-шаралары жоспарында бақылауға жататын мәселелер мен объектілердің тізбесі, жүргізу мерзімдері, аяқтау нысандары және бақылау іс-шараларына жауапты орындаушылар көрсетіледі.

42. Бақылау іс-шарасын жүргізудің мерзімі алдағы жұмыстардың көлемі, қойылған міндеттер мен объектілер саны ескеріле отырып белгіленеді және күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс.

43. Объективті себептер болған жағдайда, бақылау іс-шарасының мерзімі ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің дәлелді ұсынысы бойынша орталық мемлекеттік және (немесе) жергілікті атқарушы орган басшылығының бұйрығы негізінде күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге ұзартылады.

44. Бақылау іс-шарасын жүргізуден бұрын ішкі бақылауды жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері (бұдан әрі – жауапты орындаушы) бақылау іс-шарасын жүргізу басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей бақылау объектісін жазбаша түрде хабардар етеді.

45. Бақылау іс-шарасының басталу мерзімі бақылау объектісіне бақылау іс-шарасын тағайындау туралы бұйрықты беру күні болып есептеледі.

46. Бақылау іс-шарасын жүргізу кезінде жауапты орындаушылар:

1) олар белгілеген мерзімде бақылау объектілерінен бақылау іс-шарасын жүргізуге байланысты мәселелер бойынша қажетті құжаттарды, анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұратады және алады;

2) мемлекеттік құпия туралы заңнаманы және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды сақтауды ескере отырып, бақылау объектісінің бақылау іс-шарасының мәселелеріне қатысты құжаттамасымен кедергісіз танысады;

3) электрондық нұсқада көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы, «Мониторинг» АЖ-де көрсетілген мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің бұзылуы туралы, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселесі бойынша келіп түскен шағымдар және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтерді пайдаланады;

4) ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің құзыретіне кіретін өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.

47. Қажет болған жағдайда, бақылау іс-шарасын жүргізуге бақылау объектісімен азаматтық-құқықтық және еңбек қатынастарында тұрмайтын сарапшылар, сараптама ұйымдары және мамандар тартылады.

48. Бақылау іс-шарасы аяқталған соң жауапты орындаушылар бақылау іс-шарасының актісін екі данада жасайды және оған қол қояды.

Бақылау іс-шарасы актісінің бір данасы бақылау іс-шарасын тағайындау туралы бұйрықта көрсетілген аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бақылау объектісінің басшысына таныстыру үшін ұсынылады. Танысудан бас тартқан жағдайда, бақылау іс-шарасының актісінде бас тартқаны туралы белгі қойылады.

Танысудан бас тарту бақылау іс-шарасының материалдарын одан әрі іске асыру үшін кедергі болып табылмайды.

49. Бақылау нәтижелері туралы актіде:

1) актінің жасалған күні, уақыты және орны;

2) бақылау іс-шарасы жүргізілген бақылау объектісінің атауы, бақылау объектісінің бақылау іс-шарасын жүргізу кезінде болған өкілінің (өкілдерінің) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және лауазымы;

3) оның негізінде бақылау іс-шарасы жүргізілген, бақылау іс-шарасын тағайындау туралы бұйрықтың жасалған күні мен нөмірі;

4) бақылау іс-шарасын жүргізген жауапты орындаушылардың тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) және лауазымы;

5) бақылау іс-шарасының жүргізілген күні, орны және кезеңі;

6) бақылау объектісінің қызметін талдау;

7) бақылау іс-шарасының нәтижелері туралы, анықталған бұзушылықтар фактілері болса, олар туралы мәліметтер;

8) мемлекеттік қызметтерді сапасыз көрсетудің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасы талаптарының орындалмауының себептерін талдау;

9) орындау мерзімдерін көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру мақсатында ішкі ресімдерді жақсарту бойынша ұсынымдар;

10) Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылу фактілері анықталған жағдайда бұзушылықты жасаған кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту бойынша ұсынымдар;

11) бақылау объектісі басшысының актімен танысқаны немесе танысудан бас тартқаны, сондай-ақ бақылау іс-шарасын жүргізу кезінде болған адамдардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы мәліметтер;

12) бақылау іс-шарасын жүргізген жауапты адамдардың қолдары көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылу фактілері анықталған жағдайда, бақылау іс-шарасы материалдарына олардың құжаттары, анықтамалары, құжаттардың тиісті түрде расталған көшірмелері, сондай-ақ оларға қатысы бар лауазымды адамдардың функционалдық міндеттеріне байланысты олардың жазбаша түсініктемелері қоса тіркеледі.

50. Бақылау объектісінің басшысы бақылау іс-шарасының актісі таныстырылуға ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде:

бақылау іс-шарасының нәтижесімен келіскен жағдайда – бақылау іс-шарасы актісінің екі данасына да қол қояды;

бақылау іс-шарасының нәтижесімен келіспеген жағдайда – ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге бақылау іс-шарасының актісіне еркін түрде қарсылықтарын жолдайды.

Қарсылықтар бақылау іс-шарасының актісіне қоса тіркеледі, ол туралы актіде тиісті белгі қойылады.

51. Ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше бақылау іс-шарасы аяқталғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның басшысына бақылау іс-шарасының материалдары мен актісін ұсынады.

52. Бақылау іс-шарасының материалдары мен актісін қарау нәтижесі бойынша келесі шешімдердің бірі:

1) бақылау объектісі басшысының атына анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, мемлекеттік қызметтер көрсетудің ішкі ресімдерін жақсарту, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттеріне тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, мемлекеттік қызметтерді көрсету процестерін оңтайландыру, Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылуына кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту туралы ұсынымдар бар хат (бұдан әрі – ұсынымдар бар хат) жолдау туралы;

2) ұсынымдар болмаған жағдайда, бақылау іс-шарасының материалдары мен актісіндегі ақпаратты назарға алу туралы шешім қабылданады.

53. Осы Қағидалар 52-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда, бақылау объектісі ұсынымдар бар хатты алғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшылығына анықталған бұзушылықтарды жою және ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) қарауға ұсынады.

54. Іс-шаралар жоспары бақылау объектісінің жауапты орындаушыларды, орындалу мерзімдерін және аяқталу нысандарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою және ұсынымдарды орындау бойынша шаралар тізбесін қамтиды.

55. Бақылау объектісі ұсынымдар бар хатта көрсетілген мерзімдерде ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге Іс-шаралар жоспарын орындау бойынша ақпаратты және Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылуына кінәлі адамдардың жауапкершілікке тартылғаны туралы құжаттардың расталған көшірмелерін ұсынады.

2-параграф. Мемлекеттік қызметтер көрсету

сапасының мониторингі
56. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының мониторингін орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ішкі бақылау жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелері тоқсан сайын жүргізеді және мыналарды:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын жария талқылау үшін орналастыруды, жария талқылаудың аяқталуы туралы есептерді (орталық мемлекеттік органдар үшін), мемлекеттік қызметтерді «электрондық үкімет» веб-порталында, мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында көрсету мәселелері бойынша қызмет туралы есептерді талдауды;

2) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бекітілген стандарттарының (орталық мемлекеттік органдар үшін) және регламенттерінің болуы, оларды бекіту мерзімдерінің сақталуын, оларды «электрондық үкімет» веб-порталында, мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналасуын талдауды;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының және регламенттерінің өзектендіру қажеттігін талдауды;

4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді табу және/немесе жою бойынша заңнаманы талдауды;

5) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығында, мемлекеттік қызметтер көрсетілетін орындарда, «электрондық үкімет» веб-порталында, мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тәртібі туралы ақпараттың өзектілігін талдауды;

6) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бизнес-процесін талдауды;

7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын талдауды;

8) Қазақстан Республикасы заңдарында, сондай-ақ екінші санаттағы рұқсатты беру кезінде нормативтік құқықтық актілерде көзделмеген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту, көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды не мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында реттелмеген құжаттарды талап ету фактілерін анықтауды;

9) мүмкіндіктері шектеулі адамдардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуы кезінде оларға қажетті жағдайдың болуын талдауды;

10) «Мониторинг» АЖ-ге мемлекеттік қызметті көрсету кезеңі туралы деректерді енгізуді талдауды;

11) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингінің қорытындыларын талдауды;

12) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу үшін қажетті қосымша ақпарат алу үшін мемлекеттік органға өтінішті;

13) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша шағымдары мен арыздарын қарауды және оларға талдау жүргізуді қамтиды.

57. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингінің қорытындысы бойынша ішкі бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бизнес-процестерін жетілдіру, оның ішінде оларды автоматтандыру, оңтайландыру және Мемлекеттік корпорация арқылы оларды көрсетуге көшіру;

2) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасы сақталмауының анықталған фактілерін жою;

4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылу фактілері бойынша бақылау іс-шараларын жүргізу;

5) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығында, мемлекеттік қызметтер көрсетілетін орындарда, «электрондық үкімет» веб-порталында, мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тәртібі туралы ақпараттың өзектілігі;

6) көрсетілетін қызметті алушыларды мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тәртібі туралы ақпараттандыру бойынша түсіндірме іс-шараларын жүргізу;

7) қызметкерлердің мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету бойынша ұсынымдарды әзірлейді.

58. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингінің қорытындысы бойынша ұсынымдар оларды орындау бойынша шараларды қабылдау туралы ақпараттандыру мерзімін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушыларға жіберу үшін мемлекеттік органның басшылығына келісуге және мақұлдауға енгізіледі.


3-параграф. Министрлікке және оның аумақтық

органдарына ішкі бақылау бойынша

жұмыс туралы есептерді ұсынудың тәртібі
59. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 7-нші күніне дейін талдамалық анықтаманы қоса отырып, ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы есепті:

орталық мемлекеттік органдар Министрлікке;

орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелері Министрліктің аумақты органдарына ұсынады.

Есеп орталық мемлекеттік орган, оның ведомстволары, ведомстволық бағынысты ұйымдары, сондай-ақ қызметін үйлестіруді орталық мемлекекттік орган жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар көрсететін мемлекеттік қызметтер сапасын ішкі бақылаудың қорытындысын қамтиды.

60. Жергілікті атқарушы органдар осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы есепті талдамалық анықтаманы қоса отырып, Министрлікке және оның аумақтық органдарына тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 7-нші күніне дейін ұсынады.

Есеп облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің жергілікті атқарушы органдары, ведомстволық бағынысты ұйымдардың, сондай-ақ қызметін үйлестіруді жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар көрсететін мемлекеттік қызметтер сапасын ішкі бақылаудың қорытындысын қамтиды.

61. Ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы ұсынылған есеп орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органдар түзету қажеттігі туралы растайтын материалдарды ұсынған жағдайда ғана есептік жылдың төртінші тоқсанының қорытындысы бойынша Министрліктің және оның аумақтық органдарының түзетуіне жатады.

62. Есеп міндетті түрде толық толтырылады, нысанда қалдырып кеткен, толтырылмаған кесте ұяшығының болуына жол берілмейді. Мәліметтер болмаған жағдайда тиісті кесте ұяшығында «-» белгісі қойылады.

63. Есепке талдамалық анықтамаға ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы есептік нысанда көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті материалдар (бұрықтардың, хаттамалардың, шешімдердің, хаттардың, анықтамалардың, қызметтік жазбалардың көшірмелері, фотоматериалдар) қоса беріледі.

4. Министрлікке оның аумақтық органдарының

талдамалық ақпаратты ұсынуының тәртібі
64. Министрліктің аумақтық органдарының жұмысын реттеу мақсатында олар мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау жұмысының қорытындысы туралы талдамалық ақпаратты тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-ыншы күніне дейін ұсынады.

65. Талдамалық ақпарат есептік кезеңдегі келесі мәліметтерді:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласын дамытудың негізгі сипаттамаларын, атап айтқанда:

жетекшілік ететін өңірде мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласының қазіргі жағдайы туралы мәліметтерді;

көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы санын;

мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің талап етілу деңгейі;

өзге де мәліметтерді;

2) жетекшілік ететін өңірде мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласының проблемалы мәселелерін және оларды шешу бойынша шараларды, оның ішінде:

жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге шағымдарын талдау қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар проблемалы мәселелер туралы мәліметтерді;

жетекшілік ететін әкімшілік-аумақтық бірлік және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша бұзушылықтар картасын;

мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну орындарында, көрсетілетін қызметті берушілердің интернет-ресурстарында, сенім телефондарында олардың тәртібі туралы өзекті ақпараттың болуын;

орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақты бөлімшелері, жергілікті атқарушы органдар ұсынатын ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы есептің сапасы, толықтығы және растығы туралы мәліметтерді;

осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасында бар құқықтық коллизиялар мен олқылықтар туралы мәліметтерді;

3) мемлекеттік бақылау шараларының нәтижелерін, атап айтқанда:

осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелеріне, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдеріне, ведомстволық бағынысты ұйымдарына қатысты тексеру нәтижелері туралы ақпаратты;

тәуекелдерді бағалау жүйесінің негізінде орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдарының есептік деректерін қайта тексеру нәтижелерін, мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік қызметтердің, түскен шағымдардың саны және тағы басқа мәліметтері бойынша анықталған сәйкессіздіктері туралы ақпаратты;

«Мониторинг» АЖ-нің шеңберінде анықталған мемлекеттік қызметтер көрсетуден негізсіз бас тартқаны мен олардың мерзімдері бұзылғаны және олар бойынша қабылданған шараларды;

басқа да мәліметтерді;

4) аумақтық органның мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру бойынша жүргізген жұмысы туралы мәліметтерді, атап айтқанда:

сапаны және ішкі бақылау шеңберінде ұсынылатын ақпараттың растығын арттыру, Қазақстан Республикасы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасының бұзылуына жол бермеу бойынша іс-шараларды көрсетілетін қызметті берушілермен бірлесіп жүзеге асырудың барысы туралы ақпаратты;

бизнес-процесін схемалық бейнелей отырып, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің ресімін жетілдіру (оның ішінде оларды автоматтандыру, оңтайландыру, Мемлекеттік корпорация арқылы оларды көрсетуге көшіру, композиттік қызметке біріктіру бойынша) жолданған ұсынымдарды;

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және көрсетілетін қызметті берушілер бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету орындарында, көрсетілетін қызметті берушілердің интернет-ресурстарында, сенім телефондарында оларды көрсетудің тәртібі туралы ақпаратты өзектендіру бойынша жолданған ұсынымдарды;

Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнамасын, мемлекеттік бақылауды жүргізу, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалау тетігін жетілдіру бойынша ұсыныстарды;

үкіметтік емес ұйымдар жүргізген мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасының қоғамдық мониторингі туралы мәліметтерді;

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне қызметтерді енгізу бойынша ұсыныстарды, атап айтқанда осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысанда мемлекеттік орган функциясының мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің белгілеріне сәйкестігі туралы мәліметтерді және осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оларды Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне қосу үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтерді;

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті мемлекеттік басқару органдарының жанындағы Қоғамдық кеңестер мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы өзекті мәселелерді және оларды шешу бойынша ұсыныстарды қарау қорытындысы туралы ақпаратты;

аумақтық органдардың көрсетілетін қызметті алушыларды мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тәртібі туралы ақпараттандыруды жоғарылату бойынша түсіндірме іс-шараларын (конференциялар, семинарлар, кеңестер, акциялар, «дөңгелек үстелдер», брифингтер, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің мәселелері бойынша өзге де іс-шаралар) жүргізгені туралы мәліметті қамтиды.

5. Қорытынды ережелер
66. Мемлекеттік бақылау нәтижелері «мемлекеттік қызмет көрсету» бағыты бойынша мемлекеттік органдардың қызмет тиімділігінің жыл сайынғы қорытынды бағасын шығаруда пайдаланылады.

67. Бақылау нәтижелерін Министрлік, оның аумақтық органдары, тексерілетін субъектілер бұқаралық ақпарат құралдарында жария етеді және олардың интернет-ресурстарында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орналастырылады.

Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
pages -> Оңтүстік Қазақстан облысының 2014 – 2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Кіріспе
pages -> 2. Мақсаттарға жету және іс-шараларды орындау
pages -> 2015 жылдың 9 айға су көлігі қызметіне талдау Теңіз көлігі
pages -> Бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Атауы
pages -> Бәйдібек ауданының 2015-2017 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті
pages -> Облыстың 2013-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
pages -> «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына анықтама-негіздеме
pages -> Қаулы жобасына ТҮсіндірме жазба
pages -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет