«Микробиология» пәнінің студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені №1 басылым 2013 ж. «Микробиология»Дата21.06.2016
өлшемі314.38 Kb.
#152666

ПОӘК 042-14-4-03.01.20.25/02-2013

№ 1 басылым

беттің -і
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК

042-14-4-03.01.20.25/02-2013
«Микробиология»

пәнінің студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені№ 1 басылым

« __ » _________ 2013 ж.
«Микробиология» пәнінің

5В080100 – «Агрономия» мамандығына

бойынша күндізгі және сырттай

оқу бөлімінің студенттеріне арналғанОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей-2013 ж.

Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушылар: ______________ Байгазанов А. Н. ғ.в.к., доцент; Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық санитария» кафедрасы « ___ » ___________ 2013ж.

2.Талқыланды:  1. 2.1. «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында

№ ____ хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі _____________ Е. О. Омарбеков

2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

№ 1 хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.

Төрайымы _____________ А.В.Тлебаева

3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға ұсынылды

№ 1 хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.


ғаОӘК төрайымы____________ Г.Искакова


4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны


 1. Жалпы жағдайлар

 2. Пәнді оқу жөнінде әдістемелік нұсқаулар

 3. Курстың саясаты мен форматы

 4. Білімді бағалау саясаты

 5. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәнінің мазмұны

 6. Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратын өздік жұмыстарының (ОСӨЖ) мазмұны және студенттердің өздік жұмыстарының (СӨЖ) мазмұны

 7. Пәннің оқу процессінің күнтізбелік кестесі


1.Жалпы жағдай

1.1 Оқытушы және пән жайында жалпы мағлұматтар

- Байгазанов Абдрахман Нурмухамбетович - ғ.в.к., доцент

- Мусатаева Бибигуль Тулегеновна – аға оқытушы

-«Ветеринариялық санитария»-кафедрасы

-Байланыс ақпараты-ұялы телефоны- 8-777-331-59-71; 8 777-511-88-69, № 5 оқу ғимараты, № 307, 308 кабинет.

-Оқу өткізілетін орны № 303, 304 аудитория.

- Пән аты – «Микробиология».

- Кредит саны – 2- Семестр – 3
1.2 Оқу – жұмыс жоспарының көшірмесі (кесте 1)
(Кесте 1) Оқу – жұмыс жоспарының көшірмесі.


Курс

Семестр

Кредиттер

ДС (сағ)

ЗС (сағ)

ӨСӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Қорытындысы

2

3

3

15

30

22,5

67,2

135

Емтихан


1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

Сабақтың мақсаты - жалпы өсімдік микробиологиясы (сапрофитті және патогенді микроорганизмдердің түрлі топтарын білу – ауыл шаруашылық өсімдіктерінің ауруларын қоздырушылар, олардың морфологиясы, жүйеленуі және физиологиясы); сыртқы қоршаған орта факторларының микроорганизмдердің тіршілігіне әсері және табиғаттағы зат айналымындағы микроорганизмдердің рөлі, өсімді жемдерді консервілеу және сақтау кезіндегі микроорганизмдерді қолдану; микробты синтез өнімін қолдану (ақуыз, амин қышқылы, дәрумендер, антибиотиктер, т.б.) бойынша студенттерге білім және практикалық біліктілік беру.

1.4. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері – студенттің микроорганизм түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін микробиологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін және микроорганизмдердің пайдалы қасиетттерін өндірістің түрлі аумақтарында қолдануы білуі керек.

1.5.Оқудың нәтижесінде студенттерге қажет:

- микроорганизмдердің функцияларын және олардың табиғаттағы рөлін білуі;

- микроорганизмдердің тұрақсыз элементтерін анықтауға мүмкіндік беретін; тинкториальды қасиеттерімен анықталатын препаратты дайындау және бояу әдістемесімен; микроорганизмдердің таза өсінділерін бөліп алу және олардың биохимиялық қасиеттерін қолдануды және пайдалануды білуі;

- микроорганизм идентификациясының ерекшеліктерін меңгеруі;

- жем дайындауда, жеміс және көкөністі консервілеуде білімдерін қолдана білуі;

- микроб жасушасында болып жататын физиологиялық факторлардың маңызын түсінуі;

- инфекция және иммунитет, биотехнологиялық процестердегі микроорганизмдер рөлі және ауыл шаруашылық өсімдіктерінің инфекциялық аурулары жайлы түсінік қалыптастыруы;

- микроорганизмдердің морфологиясы және биологиясы, болашақ маманға ауыл шаруашылық өнімдерінің және жемнің сапасын арттыру мақсатымен микробиологиялық процестерді бағытты түрде реттеуге мүмкіндік беретін топырақты және санитарлы микробиологияның негізі жайлы білім алуы.

1.6. Курс пререквизиттары: органикалық және бейораганикалық химия, физиология, генетика.

1.7. Курс постреквизиттары.

1.8. Әдебиеттер.

ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі:

 1. М.Радчук. «Ветеринариялық және иммунологиялық микробиология». Мәскеу,01991 ж. 383 б.

 2. А.С.Лабинская. «Микробиологиялық зерттеу әдістері техникасымен микробиология». Мәскеу, 1968 ж., 467 б.

3. Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. – «Колос» баспасы,1978ж., 368 б.

4. П.А.Емельяненко. «Ветеринарлық микробиология». «Колос» баспасы, 1982ж., 304 б.

5. А.Я.Панкратова. «Азық-түлік өндірісінің техникалық микробиологиясы». Мәскеу, 1968ж. 744 б.

6. О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, Л.И.Войно. Микробиология: Агротехнологтарға арналған оқу құралы.-М.:ИНФА-М,2005.-287 б.

7. Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384 б

8. А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Азық-түлік өндірісіндегі микробиология.-М.,1975ж.-196-209 б.

9. С.В.Нецепляев. Жаратылысы жануар болатын азық-түлік өндірісі микробиологиясының зертханалық практикумы. – М.,1990 ж.

10. С.С.Гительсон, Т.С.Костенко, Е.И.Скаршевская. Ветеринарлы және иммунологиялық микробиология бойынша практикум. – М.,1989 ж.-272 б.

11. Т.Н.Блейм. Микробиология бойынша тесттер жинағы. Оқу нұсқаулықтары. – Семей:Шәкәрім ат. СМУ,2005 ж. – 112 б.
Қосымша:


 1. Ауыл шаруашылығындағы микроорганизмдер. II Вузаралық ғылыми конференция еңбектері. Мәскеу университетінің баспасы. – 1970 ж.403 б.

 2. Н.А.Красников. «Топырақ микроорганизмдері және жоғары сатыдағы өсімдіктер». Баспа, КСРО Ғылым Академиясы. Мәскеу,1958 ж.

 3. Ауыл шаруашылық жануарларының инфекциялық және протозойлық аурулардың диагностикасы (Альбом). –М.,1968. / 196 б.

 4. Н.Р.Ассонов. Микробиология. – М.1989. – 351 .б.

 5. В.Бетина. Микробтар әлеміне саяхат. – М.,1976.-272 б.

 6. Я.Е.Коляков. Ветеринарлы иммунология. М.:Агропроибаспа. – 1986 ж.

 7. В.Д.Тимаков және т.б. Микробиология. М.:Медицина. – 1983 ж.

 8. Т.С.Сайдулдин. Серология негіздері. – Алматы:Ғалым, 1992. – 272 б.

 9. Б.Н.Хмелевский және т.б. Жануарлардың микотоксикозының профилактикасы. – М.: Агропромбаспа,1985.-271 б.

 10. Р.В.Петров. Иммунология. – М.:Медицина, 1987 ж.

11. М.В.Гусев, Л.А.Минеева. Микробиология. – Мәскеу университетінің баспасы,1978. – 384 б.

12. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология. – М.,1980 ж. – 512 б.

13. В.Д.Тимаков, В.С.Левашев, Л.Б.Борисов. М., 1983. – 512 б.

1.9 Глоссарий
ҚАЖ - қорытынды аудиториялық жұмысы.

ӨЖГ - өздік жұмыстың графигі.

СӨЖ-студенттердің өздік жұмысы.

ОСӨЖ - оқытушы студенттердің өздік жұмысы.

Д - дәріс

ІС - Іс-тәжірибилік сабақтар.

ГР(-)-грам теріс бактериялар.

ГР(+)-грам оң бактериялар.2. ПӘНДІ ОҚУ ЖӨНІНДЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУЛАР
Сабаққа дайындалуда алдын ала ұсынылған әдебиеттермен, әдістемелік нұсқаулармен таныс болу керек. Сабақтың мазмұнына, мақсатына, негізгі сұрақтарына назар аударыңыз. Оқу кезінде бағдарламада берілген барлық сұрақтар бойынша жұмыс дәптеріне конспект жасалуы керек.

Іс-тәжірибилік сабақтарда берілген тапсырманы талдау диалог түрінде өтеді. Іс-тәжірибилік сабақ екі критерий бойынша бағаланады: сабаққа қатысу және тақырыпты талдаудағы белсенділік көрсету.

Сабаққа қатысу әр сабақ үшін 1 балл, талдауға қатысу 3 балл болып есептеледі (1-балл-қанағаттанарлық, 2-балл-жақсы, 3-балл- өте жақсы) АБЖ бойынша жасалған жұмысқа байланысты жұмыс дәптерінде жазылады. АБЖ барлығы – 30. Әрбір АБЖ үшбалдық жүйе бойынша есептеледі (1 балл-қанағаттанарлық, 2 балл-жақсы, 3 балл- өте жақсы). Күнделікті үйге берілген тапсырманы тиянақты орындау, сабақ кезінде тақырыпты талдауға белсене араласу - сіздің емтиханды жақсы тапсыруыңыздың кепілі екендігін ұмытпаңыз.

Аудиториялық ОСӨЖ сабақ кезінде аудиториялық бақылау жұмысы ретінде (АКР-АБЖ) өтеді. Қолдарыңыздағы ОСӨЖ жоспары бойынша істелінген жұмыстар дәптерде болуы тиіс. Ағымдағы семестрде 15 АБЖ. Әрбір АБЖ үш балдық жүйе бойынша есептелінеді (1балл-қанағаттанарлық, 2 балл-жақсы, 3 балл- өте жақсы).

Аудиториядан тыс ОСӨЖ-ді студент сабақтан бос уақытында дәріске дайындалып жеке дәптерге жазып және дәріс кезінде сұрақтарды талқылауға қатысып тиісті бағасын алады.

СӨЖ жеке дәптер арнау керек. Жоспарда көрсетілген тақырыптардың сұрақтарына, ұсынылған әдебиеттерді пайдалана отырып, нақты жауап жазу керек. Ағымдағы семестрде 15 СӨЖ.3. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ

САБАҚҚА ҚАТЫСУЫ: дәріс, зертханалық сабақтарға қатысуы қатаң түрде. Егер қатыспаған жағдайда студент игермеген материалына жауапты болады.

ТӘРТІБІ: сабақ уақытында сабақты бұзып тәртіпсіздік болса онда оны оқытушы аудиториядан шығарып жіберуге және барлық курс бойы «қанағаттанарлықсыз»деген баға қоюына болады.

БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ (СӨЖ): уақытында өткізілуі тиіс. Егер кешіксе автоматты түрде бағасы төмендетіледі.

АРАЛЫҚ АТТЕСТАЦИЯ: дәріске және зертханалық сабаққа қатысуы, дәріске және зертханалық сабаққа дайындық, аудиториялық бақылау жұмысының орындалуы, уақытында СӨЖ-ң орындалуы, өздік жұмсының жоспарының орындалуы бойынша қорытындылайды.

КӨШІРУ ЖӘНЕ ПЛАГИАТ: әрбір көшіру немесе плагиат (дайын жауапты көшіру және басқа студенттің жауабын пайдалану) аудиториядан шығарылады немес «қанағаттанарлықсыз» бағасымен бағаланады.

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАРДЫ: САБАҚ УАҚЫТЫНДА ӨШІРІП ТАСТАУ КЕРЕК.

ЭКЗАМЕН: барлық студент үшін билеттік (тесттік) жүйе бойынша жіберіледі.

4. БАҒАНЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

3 кредит (1+0+2).
1

2

3

4

5

6

7

Барлығы

8

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Пр(Лаб)


60
40
100


6040
100

СРО
90
9090
90

Руб80

80


80

80

Барлығы


60
130

80

270


60130

80

270

Бағаны әріппен, балмен және пайызбен қою шкаласы

№ 7 кестеӘріп жүйесіндегі

баға

Балдың сандық

эквиваленті

Пайыздық көрсеткіші

Әдеттегі жүйедегі баға

А

4,0

95-100

өте жақсы

А -

3,67

90-94

өте жақсы

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

Жақсы

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

Қанағаттанарлық

Д+

1,33

55-59

Қанағаттанарлық

Д

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

0

-49

қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

Бітпеген

P

-

-

Пәнді өтті


5. САҒАТ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ ЖӘНЕ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2 кесте - Пәннің мазмұны. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу


ТақырыпДәріс тақырыптары

Сағат саны

ЛК

ЛБ

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Микробиология пәні және мақсаты

1

1

2

2

2

Микроорганизмдер систематикасы

1

1

2

2

3

Микроскопиялық саңырауқұлақтар және оның классификациясы

1

1

2

2

4

Микроорганизм физиологиясы

1

1

2

2

5

Микроорганизм физиологиясы

1

1

2

2

6

Микроорганизм экологиясы

1

1

2

2

7

Микроорганизм генетикасы

1

1

2

2

8

Микроорганизм және қоршаған орта

1

1

2

2

9

Микрорганизм мен өсімдік арасындағы өзара қарым-қатынас

1

1

2

2

10

Көмірқышқыл ,азот және басқа элементтің микрооганизм өзгерісінен бірігуі

1

1

2

2

11

Инфекция негізі

1

1

2

2

12

Иммунитет негізі

1

1

2

2

13

Топырақ микробиологиясы

1

1

2

2

14

Топырақ микробиологиясы

1

1

2

2

15

Дәрістерді шолу

1

1

2

2
Қорытындысы

15

15

30

306.ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3 Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспары


ОСӨЖ

СӨЖ
аудиториялық

аудиториядан тыс

1

2

3

4

1

Биологиялық микроскоптың құрылысы.Имерсионды жүйемен жұмыс істеу тәртібі.

Микробиология даму тарихы.

Прокариоттардың эукариоттардан айқын ерекшеліктері.

2

Бактерияның негізгі формалары.

Микроорганизм классификациясы.

Эпифитті және ризосфералы микрофлора.

3

Актиномицеттердің,

зең саңырауқұлақтардың дайын препараттарын әзірлеу, микроскопия.Микроорганизмдердің химиялық құрамы.

Дезинфекция. Дезинфекциялайтын заттардың негізгі топтарының мінездемесі.

4

Бактериялық препарат әзірлеу және бояу тәсілдері.

Риккетсиялар,микоплазмалар,хламидилер қысқаша сипаттамасы.

Микроорганизмерге биологиялық факторлардың әсері.

5

Грам әдісі бойынша бояу тәсілі.

Микроорганизмдерге химиялық факторлардың әсері.

Силостау әдістері.

6

Виртц әдісі бойынша спораны бояу. Дайын препараттан капсуланы анықтау. «Аспа тамшы»әдісі бойынша препарат микроскопиясын әзірлеу.

Генетикалық өзгерістердің классификациясы.

Картоп ауруының қоздырғыштары.

7

Дезинфекция,пастеризация,асептика және антисептика.

Қоздырғыш,токсикоз және токсикоинфекцияның мәдени құрамы.

Консервіленген көкөністер микрофлорасы.

8

МПА және МПБ әзірлеу.

Қоздырғыш,токсикоз және токсикоинфекцияның биохимиялық құрамы.

Консервіленген жеміс микрофлорасы.

9

Микробтан таза культураны бөліп алу.

Микроорганизмдерге биологиялық факторлардың әсері.

Топырақ түзуші процесс және топырақтың микробты цианоздарын түрлендіру.

10

ЕПА микробтарының таза культурасының өсуін анықтау

Инфекция түрлері

Топырақ микроқоныстанушыларына топырақ өңдеуі мен мелиорациясы әсері.

11

Микробтың протеолитикалық, сахаралитикалық қасиеттерін анықтау.

Қорғанудың спецификалық емес факторлары.

Органикалық тыңайтқыштармен өңделген топырақ микрофлорасы.

12

Микроб тұқымдарын анықтау колититр, коли-индекс.

Топырақтың тұқымдандыру жолы мен таралу көздері.

Пестицидтердің микроорганизмдерге әсері.

13

Ауылшаруашылық культурасын тұқымдандыру жолы мен таралу көздері.

Антибиотиктердің мінездемесі.

Көң микрофлорасы.

14

Нан және ұн өнімдерін санитарлы-микробиологиялық бағалау.

Жем-шөпті тұқымдандыру жолы мен таралу көздері.

Топырақты зиянсыздандырудың химиялық және термиялық әдістері.

15

Қорытынды сабақ.

Микроорганизмдердің санитрлық көрсеткіштері.

Жануар организмінің микрофлорасы.


3 а кестесі

Тақырып №

Дәріс тақырыптарының аттары

ОСӨЖ тақырыптары(аудиториядан тыс)

1

Микробиология пәні және оның мақсаты.

Биологиялық микроскоп құрылысы. Имерсионды жүйесімен жұмыс істеу тәртібі.

2

Микроорганизм систематикасы.

Бактерияның негізгі формалары.

3

Микроскопиялық саңырауқұлақтар және оның классификациясы.

Зең саңырауқұлақтар, актиномицеттерден дайын препарат әзірлеу, микроскопия.

4

Микроорганизм физиологиясы.

Бактериялық препарат әзірлеу және бояу тәсілдері.

5

Микроорганизм физиологиясы.

Грам әдісі бойынша бояу тәсілі.

6

Микроорганизм экологиясы.

Виртц әдісі бойынша спораларды бояу тәсілі. Дайын препаратта капсуланы анықтау «Аспа тамшы» әдісі бойынша микроскопиялық препарат әзірлеу.

7

Микроорганизм генетикасы.

Дезинфекция, пастеризация, асептика және антисептика.

8

Микроорганизм мен қоршаған орта.

ЕПА және ЕПС әзірлеу.

9

Микроорганизм мен өсімдік арасындағы өзара қарым-қатынас.

Микрооганизмдердің таза культурасын бөліп алу.

10

Көмірқышқыл, азот және т.б. химиялық элементтердің микроорганизм өзгеруінен бірігуі.

ЕПА микроорганизмдердің таза культурасының өсуін анықтау

11

Инфекция негізі.

Микробтың протеолитикалық, сахаралитикалық құрамын анықтау.

12

Иммунитет негізі.

Микроб тұқымдарын анықтау, колититр, коли-индекс

13

Топырақ микробиологиясы.

Ауыл шаруашылық культурасын тұқымдастыру жолы мен таралу көздері.

14

Топырақ микробиологиясы.

Нан және ұн өнімдерін санитарлы-микробиолгиялық бақылау.

15

Шолу дәрісі

Сабақты қорытындылау


3 б кестесіЖоспар

Зертханалық сабақ

ОСӨЖ (аудиториялық) (АКР)

1

2

3

1

Микробиологиялық зертхана, оның міндеттері. Иммерсионды жүйе.

Микробиологияның даму тарихы.

2

Микроорганизмдердің негізгі формалары.

Микроорганизм классификациясы.

3

Ашытқы саңырауқұлақтарының, дрожжы және актиномицеттердің морфологиясы.

Микроорганизмдердің химиялық қасиеті.

4

Бояулар,бояу ерітінділері. Бактериялық препарат дайындау техникасы. Бояудың қарапайым тәсілі.

Риккетсиялар,микоплазмалар,хламидилердің қысқаша мінездемесі.

5

Бояудың күрделі тәсілі. Грам және Циль-Нильсен әдісі бойынша бояу.

Микроорганизмдерге химиялық факторлардың әсері.

6

Спора және капсуланы анықтау тәсілі. Бактерияның қоздырғышын анықтау.

Генетикалық өзерістің классификациясы.

7

Коллоквиум.

Қоздырғыштардың, токсикоз және токсикоинфекцияның мәдени культуральдық қасиеттері.

8

Зертханалық аппаратура. Залалсыздандыру әдістері.

Қоректік ортаны дайындау.
Қоздырғыштардың, токсикоз және токсикоинфекцияның мәдени биохимиялық қасиеттері.

9

Микробтардың таза өсіндісі. Анықтау әдістері. Аэроб және анаэробты қалпына келтіру.

Микроорганиздерге биологиялық факторлардың әсері.

10

Микроорганизмдердің культуральді қасиеттері.

Инфекция түрлері

11

Микроорганизмдердің ферментативтік қасиеті. Микроорганизм түрін анықтау

Өзгеше емес факторларды қорғау.

12

Топырақ, су, ауа микрофлорасы.

Топырақ тұқымдануы жолы мен таралу көздері.

13

Жем-шөп микрофлорасы

Антибиотиктер мінездемесі.

14

Нан және ұнға өнімдерін санитарлы-микробиологиялық бағалау.

Жем-шөп тұқымдандыру жолдары мен таралу көздері.

15

Коллоквиум.

Санитарлық-көрсеткіштері микроорганизмдер.3 в кестесі Студенттердің өздік жұмысының жоспары ( СӨЖ)
Тақырыптың аталуы

Сағат

1

Прокариоттардың эукариоттардан айқын ерекшеліктері.

2

2

Эпифитті және ризосфералы микрофлора.

2

3

Дезинфекция. Дезинфекциялайтын заттардың негізгі топтарының мінездемесі.

2

4

Микроорганизмерге биологиялық факторлардың әсері.

2

5

Силостау әдістері.

2

6

Картоп ауруының қоздырғыштары.

2

7

Консервіленген көкөністер микрофлорасы.

2

8

Консервіленген жеміс микрофлорасы.

2

9

Топырақ түзуші процесс және топырақтың микробты цианоздарын түрлендіру.

2

10

Топырақ микроқоныстанушыларына топырақ өңдеуі мен мелиорациясы әсері.

2

11

Органикалық тыңайтқыштармен өңделген топырақ микрофлорасы.

2

12

Пестицидтердің микроорганизмдерге әсері.

2

13

Көң микрофлорасы.

2

14

Топырақты зиянсыздандырудың химиялық және термиялық әдістері.

2

15

Жануар организмінің микрофлорасы.

2
Барлығы

30


Оқу процесінің күнтізбелік графигі

«Микробиология»

Кесте 4 Оқу процесінің күнтізбелік графигі

«Микробиология»
Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Бақылау түрі

К

К

К

К

К

К

КРК1

К

К

К

К

К

К

К

КРК2

2

Дәріс сабағына қатынасу(ОСӨЖауд.тыс)

1

1

1

1

1

1

1/7

1

1

1

1

1

1

1

1/8

3

Дәріске дайындық

2

2

2

2

2

2

2/14

2

2

2

2

2

2

2

2/16

4

Аудиториялық ОСӨЖ

1

1

1

1

1

1

1/7

1

1

1

1

1

1

1

1/8

5

Зертханалық сабаққа дайындық

3

3

3

3

3

3

3/21

3

3

3

3

3

3

3

3/24

6

СӨЖ

3

3

3

3

3

3

3/21

3

3

3

3

3

3

3

3/24

7

Баллдары

10

10

10

10

10

10

10/70

10

10

10

10

10

10

10

10/80


К-конспект, студент өздік жұмысы бойынша конспект дайындап, ауызша жауап беруі керек. Өте жақсы жауап – 3 балл, жақсы жауап – 2 балл, жауап бермесе –1 балл.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет