Оқу жылына сынып сағаттарының тақырыптары Циклограмма классных часов на 2022-2023 учебный год 1-4 сынып / классДата10.11.2022
өлшемі24.18 Kb.
#464483
1-4 сынып сынып сағаты жоспары


2022-2023 оқу жылына сынып сағаттарының тақырыптары
Циклограмма классных часов на 2022-2023 учебный год
1-4 сынып / классКүні/ дата

Сынып сағаттарының тақырыптары / Темы классных часов

1

01.09.

«Білімге ұмтылу,еңбексүйгіштік және отаншылдық»
Праздник Первого звонка,посвященного 1 сентября – Дню знаний

2

06.09.

Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(. Біздің өміріміздің негізгі заңы. Неліктен заңдарды сақтау қажет? Заңдарды білу өмірде қалай көмектеседі? Қазақстан Республикасының Конституциясы
(қыркүйек)). Өрт қауіпсіздігі(Қазақстандағы өрттен қорғаушылардың даму тарихы),техника қауіпсіздігіПравовой всеобуч(Главный закон нашей жизни. Почему необходимо выполнять законы. Как в жизни помогает знание законов. Конституция Республики Казахстан. (сентябрь).) Пожарная безопасность (История развития пожарной охраны в Казахстане), техника безопасности3
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Туған жер – алтын бесік). Ана күні /
Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Земля родная – колыбель золотая). День матери

4
Қазақстан халықтарының Тілдер күніне арналған. Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Балалардың ең маңызды жеке құқықтары. Адамның өмір сүру құқығы. Адам өмірінің құндылығы. Қазақстан Республикасының Конституциясы )
Правовой всеобуч(Важнейшие личные права детей. Право человека на жизнь. Ценность человеческой жизни. Конституция Республики Казахстан). Ко Дню языков народов Казахстана

5
ЖЖЕ(Біздің қала, аудан). Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Қазақстан – зайырлы мемлекет. Қоғамдағы және адам өміріндегі діннің рөлі мен орны. Дәстүрлі емес діни бірлестіктер, олар қауіпті емес пе? Қазақстан Республикасының Конституциясы ). Қазан айының бірінші жексенбісі – Мұғалімдер мерекесі / ПДД (Наш город, район) .Правовой всеобуч(Казахстан – светское государство. Роль и место религии в обществе и жизни человека. Нетрадиционные религиозные объединения, чем они опасны? Конституция Республики Казахстан.). Первое воскресенье октября – День учителя

6
«Ел жастары» бағдарламасы (Ана тілді құрметтеу ... басталады (ойды жалғастыр) . Қарт адамдар күніне арналған «Қамқорлық» акциясы /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Уважение к родному языку начинается с...(продолжи мысль) . Ко дню пожилого человека. Акция «Забота»

7
ЖЖЕ(Жол таңбаларының белгіленуі), Өрт қауіпсіздігі(Өрт сөндіруге қарсы қызмет жəне міндеттері) / ПДД(Назначение дорожной разметки), Пожарная безопасность(Противопожарная служба и ее задачи)

8
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Еліміздің Мемлекеттік Елтаңбасы. Қала гербі. Өз отбасыңның гербін қалай елестетесің?) / Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Государственный Герб страны, Герб города. Как бы ты представил Герб твоей семьи.)

9
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. Патриот – өз Отанының, тәуелсіз Қазақстанның лайықты азаматы. Дауыс беру және сайлану құқығы. Дауыс беру құқығы немесе міндеттемесі бар ма? Неліктен сайлауға қатысу керек? Қазақстан Республикасының Конституциясы ). Терроризм және діни экстремизмнің алдын алу /
Правовой всеобуч(Казахстанский патриотизм и гражданственность. Патриот – достойный гражданин своей Родины, независимого Казахстана. Право избирать и быть избранным. Голосование – это право или обязанность? Почему надо участвовать в выборах? Конституция Республики Казахстан.). Профилактика терроризма и религиозного экстремизма

10
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Сенің құқықтарың мен міндеттерің) / Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Твои права и обязанности)

11
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Ең қиын күрес – өзіңді өзің жеңу). ЖЖЕ(Қосымша секциялары бар бағдаршамдар). Өрт қауіпсіздігі (Өрттің пайда болу себептері) /
Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Самая трудная борьба – самого себя победить). ПДД (Сигналы светофора с дополнительными секциями). Пожарная безопасность(Причины возникнования пожара)

12
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Егер құрметке ие болғың келсе, өзгелерді құрметтей біл) / Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Если хочешь, чтобы тебя уважали, умей уважать других)

13
Бүкіләлемдік ЖИТС қарсы күрес күні.Тұңғыш Президенті күні /
Всемирный день борьбы со СПИД. Ко дню Первого Президента

14
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Адалдық пен абырой) / Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Честность и достоинство)

15
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Жауапсыздықтан қылмысқа дейін-бір қадам. Кәмелет жасына толмағандардың заңға сәйкес әкімшілік жауапкершілігі.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі. 12-тарау. Кәмелет жасына толмағандарға қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар және олардың жауапкершілігі. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 6-бөлім ). ҚР тәуелсіздігі күні /
Правовой всеобуч(От безответственности до преступления – один шаг. Административная ответственность несовершеннолетних перед законом.
Кодекс Республики КазахстанОб административных правонарушениях. Глава 12. Уголовные преступления и ответственность за них несовершеннолетних. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Раздел 6. ). Ко Дню независимости Республики Казахстан

16
ЖЖЕ(Жол реттеушісінің белгілері). Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Алдын ала есепке алу. Жасөспірімдерді алдын алу есебіне алу (мектепішілік,АЮП есебі, тәуекел топтары)
Кәмелет жасына толмағандар арасындағы құқық бұзушылықты болдырмау және балалардың елеусіз қалуын болдырмау туралы Қазақстан Республикасының Заңы)/ ПДД(Сигналы регулировщика). Правовой всеобуч(Профилактические учёты. За что ставят подростков на профилактические учёты (внутришкольны, учёт ОЮП, группы риска).
Закон Республики Казахстан О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности.)

17
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Тіл мәдениеті мен сөздік қор). Адам құқығы күні /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Культура речи и словарный запас). Ко дню прав человека

18
ЖЖЕ(Жол жүру белгілері жəне олардың қолданысы). Өрт қауіпсіздігі(Өрт сөндіру кезіндегі тəртіп ережелері), техника қауіпсіздігі
ПДД (Дорожные знаки и их назначение). Пожарная безопасность( Правила поведения при пожаре) техника безопасности

19
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Қонақжайлылық пен қонақта өзін ұстау ережелері) / Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Гостеприимство и правила поведения в гостях)

20
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Қыздар мен ұлдар арасындағы қарым-қатынас) / Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Взаимоотношения между девочками и мальчиками)

21
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Салауатты өмір салтын қолданудың артықшылықтары – «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. Жасөспірімдерге есірткіден сақтану жолдарын үйрету. Есірткілік заттарды пайдалануды болдырмау, кальянды, насыбайды, темекі шегуді пайдалануға тыйым салу. Энергетикалық сусын - бұл жаңа дәрі?). Өрт қауіпсіздігі(Алғашқы өрт сөндіру құралдары және оларды қолдану), АИТВ-ЖИТС алдын алу/
Правовой всеобуч(Преимущества здорового образа жизни - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». Как привлекают подростков к употреблению наркотических средств. Профилактика употребления наркотических веществ, запрет на употребление кальяна, насвая, табакокурения. Энергетический напиток – новый наркотик?). Пожарная безопасность (Первичных средства пожаротушения и их применение). Профилактика ВИЧ-СПИД

22
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Сыныптағы жаңа оқушы) / Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Новый ученик в классе)

23
ЖЖЕ(Жүргізуші еңбегінің ерекшеліктері мен негізгі міндеттері. Қоғамдық көлік).Бала агрессиясын алдын алу / ПДД(Особенности труда водителя и его основные обязанности.
Общественный транспорт).Профилактика детской агрессивности

24
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Пікірталастыруға үйренеміз?). Ризашылық күні /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Учимся спорить). День благодарности

25
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Қалай кешірімді болуға үйренуге болады?). 8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Как научиться прощать?). К Международному Дню 8 марта

26
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Біз қамқорлықтағыларға жауаптымыз. Жануарларға қатал қарауға жауапкершілік. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi). Әскери-интернационалистерді еске алу күні /
Правовой всеобуч(Мы в ответе за тех, кого приручили. Ответственность за жестоке обращение с животными. Уголовный кодекс Республики Казахстан ст.316. ). День памяти воинов-интернационалистов

27
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Ыңғайсыздықты, жайсыздықты дұрыстауға болады, егер...). Наурыз мерекесі /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ (Неприятности можно исправить, если…).К празднику Наурыз

28
Өрт қауіпсіздігі(Қауіпсіздік белгілері туралы жалпы мəліметтер). АИТВ-ЖИТС алдын алу/
Пожарная безопасность (Общие сведения о знаках безопасности) . Профилактика ВИЧ-СПИД

29
ЖЖЕ(Жарақат алу кезінде, аяқ-қолдың шығуы мен сынуы кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету). Бала агрессиясын алдын алу. Ғылым күні /
ПДД(Оказание первой медицинской помощи при ранениях, при вывихах и переломах верхних и нижних конечностей). Профилактика детской агрессивности. День науки

30
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Саламатты және қуанышты өмір туралы (өмір құндылығы неде?). Өрт қауіпсіздігі(Өзін отпен күреске арнаған адамдар туралы) /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (О здоровой и радостной жизни (в чём ценность жизни)) Пожарная безопасность(О людях посвятивших себя борьбе с огнем).

31
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Сыныптастар, ата-анам және мен – тату отбасымыз). Қазақстан халқының бірлігі күні /
Программа «ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Класс, родители и я – вместе дружная семья!). Ко Дню солидарности народа Казахстана

32
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру(Отбасын қорғау туралы негізгі құжат «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі болып табылады. Отбасындағы балалардың құқықтары мен міндеттері. Отбасылық дәстүрлерді, отбасылық құқықтарды сақтау).Отан қорғаушылар күні /
Правовой всеобуч(Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» - главный документ по защите семьи. Права и обязанности детей в семье. Сохранение семейных традиций, семейных реликвий). Ко дню защитника Отечества

33
ЖЖЕ(Жол жүру ережелерін білуін тексеру).су қауіпсіздігі техника қауіпсіздігі
ПДД(Итоговое занятие). Безопасность на воде

34
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» бағдарламасы (Тірегі мықты үй ешқашан құламайды).
Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ» (Дом с прочными устоями никогда не придёт в упадок).

35
ЖЖЕ. Өрт қауіпсіздігі,техника қауіпсіздігі. Саяси қуғын сүргінге ұшырағандарды еске алу /
ПДД. Пожарная безопасность. ТБ. Ко дню памяти жертв политических репрессий

36
«ЕЛ ЖАСТАРЫ» Бағдарламасы. ҚР мемлекеттік рәміздері
Программа«ЕЛ ЖАСТАРЫ». Государственные символы РК


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет