Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37бет1/2
Дата17.07.2016
өлшемі0.51 Mb.
  1   2

Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан

титул парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/37

(Syllabus)


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машина жасау және көлік факультеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәнінен
050712 – Машина жасау, 050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттеріне арналған

ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар
Пән бойынша Нысан

оқу бағдарламаны бекіту парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/38

(Syllabus)
БЕКІТЕМІН

Декан ММЖжКФ

__________проф. Т.Т. Тоқтағанов

«___»_____________2010ж.

Құрастырушы: __________ аға оқытушы Г.Т. Итыбаева

Машина жасау және стандарттау кафедрасы
Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәнінен

050712 – Машина жасау, 050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттеріне арналған


Пән бойынша оқу бағдарламасы

(Syllabus)


Бағдарлама 2010 ж. «____»_______ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2010 ж. «___ » __________ кафедра отырысында ұсынылған. Хаттама № _____

Кафедра меңгерушісі __________Шумейко И.А. «___»_________2010 ж.


ММЖжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2010ж. «__»_________ Хаттама №_____
ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж.Е. «___»_________2010 ж.

1 Оқытушы туралы мәліметтер және ақпарат
Аға оқытушы Итыбаева Галия Тулеубаевна

Машина жасау және стандарттау кафедрасы, Б-214, Ак.Шөкин к., 139, 67-36-33


2 Пән бойынша мәліметтер
Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

көшірме
050732 – Стандарттау ,метрология және сертификаттау мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау


Оқу формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

семестр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

кредит

академиялық сағат

кредит

аудиторлық сабақ (ак.сағат)

СӨЖ (ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

Кжоба

Кжұм

барлығы

дәр

тәж

зерт

барлығы

ОСӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

2

90

30

60

55

5

2

30

15

15
60

30

Кафедра меңгерушісі _________ Шумейко И.А. «___»_____________ 2010 ж.(қолы)
3 Пәннің жұмыс көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтарының түрлері бойынша сағат саны

СӨЖ сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжір

зертх

студиялық

жеке

барлығы

ӨСӨЖ

5

2

90

15

15


60

30

емтихан


050712 – Машина жасау мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау


Оқу формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

семестр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

кредит

академиялық сағат

кредит

аудиторлық сабақ (ак.сағат)

СӨЖ (ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

Кжоба

Кжұм

барлығы

дәр

тәж

зерт

барлығы

ОСӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

5

225

75

75

5,66

5,6

5

75

30

30

15

150

75

Кафедра меңгерушісі _________ Шумейко И.А. «___»_____________ 2010 ж.

(қолы)
3 Пәннің жұмыс көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтарының түрлері бойынша сағат саны

СӨЖ сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжір

зертх

студиялық

жеке

барлығы

ӨСӨЖ

5,6

5

225

75

30

30150

75

емтихан4 Пәннің оқыту мақсаты – Студенттерге сауатты жобалауды үйрету және жаңа кескіш аспаптарды пайдаландыру. Машина жасаудағы технологиялық процесстерде колданылатын әр түрлі кескіш аспаптарды білу, олардын геометриясы, конструкциясы, тағайындауымен, өндеу әдістерімен, өзық кескіш аспаптармен танысу.

Пән міндеттері:

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәннің міндетті: студенттерді металл кескіш аспаптарды жобалауды, аспаптын материалын тағайындау, металл кескіш аспаптардын дұрыс типтерін алу, кескіш аспаптардын геометриялық және конструктивті элементтерін тәжиребелік тандау, кесу режимін, өндеу білдектердің дәлдігін және кедірбұдырлығын, аспаптын тозуын, кесу кұштерін, кесу режимін есептеу, сапасын көтеру, кескіш аспаптарды пайдаландыру . Білу керек: Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін.5 Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

Осы пәнді оқып біткенен кейін студент білу керек: Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін. Металл кескіш аспапты жасау мезгілінде оның сапасына әсер ететін факторларды; өндірістік сатыда сапаны қамтамасыз ету тәсілдерін (инструменталды материалдарды тандау және дайындау т.б; металл кескіш аспаптарды жасау үшін дайындаманы алуын; оларды өңдеу үшін жабдықтар таңдау; технологиялық процесстерді құрастыру; өңдеу тәсілдерін тандау; кесу режимін т.б.

Жасай білу: койылған сапа талаптар бойынша дұрыс өндеу әдістерін таңдау, технологиялық процесстердің операцияларің кұрастыру, кескіш аспаптарды және олардың сипаттамаларын жөғары сапа бойынша нәтижелерді алу үшін тандау.

6 Пререквизиттер

«Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәні арнайы пәндер «металл кескіш станоктар», «машина жасау өндірісі» т.б аяқтау цикл бойынша пәндерін алдында оқытылады. «Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәні «металл кескіш станоктар», «машина жасау технологиясы негізі», «өңдіріс технологиясы», «Автоматты жобалаудын негізгі жүйесі» т.б. пәндерді оқуға студенттерге білім береді.7 Постреквизиттер

«Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәнінен өзара байланысқан шектес пәндердің тізімі: металл кескіш станоктар, машина жасау технологиясы, машиналарды өндіру технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері.8 Пәнінің тақырыптық жоспары

8.1 Пәнінің тақырыптық жоспары050712 «Машина жасау» мамандығы бойынша пәннің тақырыптама жоспары (5 семестр)

п/п

Пәннің тақырып атаулары


Жалпы сағаттар

лек.

тәж

лб

СӨЖ

МСӨЖ

1

Кіріспе. Кескіш аспаптарға койылатын талаптар.

1

1

1

7,5

2,5

2

Кескіш аспаптар тетіктерінің сырт пішінін кесумен құру процетеріндегі негізгі буын ретінде қарастыру

4

3

2

15

5

3

Аспаптарды жалпы белгіленуі

2

3

4

15

5

4

Бұранда жасайтын аспаптар

4

4

4

15

5

5

Цилиндрлі тісті дөңгелек өндейтін аспаптар

4

4

4

15

5

Барлығы

15

15

15

67,5

22,5


050712 «Машина жасау» мамандығы бойынша пәннің тақырыптама жоспары (6 семестр)


п/п

Пәннің тақырып атаулары


Жалпы сағаттар

лек.

тәж

лб

СӨЖ

МСӨЖ

6

Конусті тісті дөңгелекті түзетін аспаптар

4

4

-

10

3

7

Қырынан қарағандағы эвольвенті емес бөлшектерді дөңгелететін аспаптар

3

3

-

10

3

8

Бұрандалы бетті бөлшектерді өндейтін дөңгелекті аспаптар

4

4

-

10

3

9

Автоматтандырылған өндіріске арналған аспаптар

2

2

-

7

3

10

Металл кесетін аспаптарды жобалағанда АЖЖ мен ЭЕМ-ын қолданудың жалпы жағдайлары

2

2

-

8

3

Барлығы

15

15

-

45

15

8.2 Пәнінің тақырыптық жоспары050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша пәннің тақырыптама жоспары (5 семестр)

п/пПәннің тақырып атаулары

Жалпы сағаттар

лек.

тәж

лб

СӨЖ

МСӨЖ

1

Кіріспе. Кескіш аспаптарға койылатын талаптар.

1
-

3
2

Кескіш аспаптар тетіктерінің сырт пішінін кесумен құру процетеріндегі негізгі буын ретінде қарастыру

2
-

3
3

Аспаптарды жалпы белгіленуі

3

11

-

4

10

4

Бұранда жасайтын аспаптар

2

2

-

4

10

5

Цилиндрлі тісті дөңгелек өндейтін аспаптар

2

2

-

4

10

6

Конусті тісті дөңгелекті түзетін аспаптар

2
-

3
7

Қырынан қарағандағы эвольвенті емес бөлшектерді дөңгелететін аспаптар

1
-

3
8

Бұрандалы бетті бөлшектерді өндейтін дөңгелекті аспаптар

1
-

3
9

Автоматтандырылған өндіріске арналған аспаптар

1
-

3
Барлығы

15

15

-

30

309 Пәннің қысқаша мәліметі

«Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» машина жасау саласы өнімдерінің сапасын арттыру, еңбексыйымдылығын, өнімнің өзіндік құнын арзандату жөнінде білім жүйесінқалыптастыруды қамтамасыз етеді.


10 Курс компоненті

10.1 Пәннің тақырыптары мазмұны

1 Кіріспе. Машина жасаудағы кескіш аспаптардың мәні және оның рөлі. Негізгі даму кезендері мен жана кезендегі талаптар.

2 Кескіш аспаптар тетіктерің сырт пішінін кесумен құру процестеріндегі негізгі буын ретінде қарастыру.

Кескіш аспаптардың типтері және олардың технологиялық процесс параметрлерінен тәуелділігін талдау.

Кескіш аспаптарға мәліметтер базаларын қалыптастыру қағидалары.

Аспаптық материалдар, олардың физика-механикалық қасиеттері және құралдың түріне және берілген технологиялық процеске байланысты таңдау.

Кескіш аспаптардың келесі түрлерінің конструкциялық элементтері туралы негізгі түсініктер және жұмыс істеу қағидасы.

3 Аспаптарды жалпы белгіленуі. Кескіштер. Кескіштер белгілері мен түрлері. Негізгі жағдайлары, оларды жобалау. Қатты қортпалы кескіштер. Сүргілей кескіштер. Тұтас жоңғы құрамды және жинамалы кескіштер. Сұлбалы кескіштер және оларды пішіндеу әдістері.

Тартажонғыштар. Жобалау әдістері.

Жалпы және арнайы тағайындалған жонғыштар, жонғылаудың бірқалыпты еместігі туралы түсінік. Желке өндейтін жонғыштар, өткір ұшты жонғыштар – цилиндрлік, бүйіржақты, саусақты, дөңгелекше. Жинау конструкциялы жонғыштар. Жобалау әдістері.

Тесіктерді өндейтін аспаптар. Бұрғы. Үңгілер. Ұңғылағыштар. Олардың құрылымдауының негізгі жағдайлары. Аралас аспаптар, саңылауларды кеулей жонуға арналған аспаптар. Жобалау дістері.

Абразивті және алмазды аспаптар.

4 Бұранда жасайтын аспаптар

Бұрындаойғыштар. Бұрандакескіштер. Бұрандалы кескіштер. Бұрандалы кескіштер және тарақшалар. Бұрандалы кесетін бастиектер. Бұранда таптайтын аспаптар. Жобалау әдістері.

5 Цилиндрлі тісті дөнгелек өндейтін аспаптар

Тіс кесетін аспаптарды жобалаудағы жалпы сұрактар.

Көшіру әдісіндегі қырынан қарағандағы жұмыс істеуші аспаптар.

Дөңгелекті жонғыштар. Саусақшалы жонғыштар. Оларды жобалаудың негізгі жағдайлары.Тіс қашайтын бастиектер. Тартулар.

Ағынды әдіспен қырынан қарағанда жұмыс істейтін аспаптар. Тіс сүргілейтін тарақшалар. Бұрамдық тіс кесетін жонғыштар. Тіс кесетін қашаулар. Шеверлер. Жобалау әдістері.6 Конусты тісті дөңгелекті түзетін аспаптар

Жалпак және жалпақ шынды дөнгелектердегі конусты тісті дөңгелектің пішін түзуінін геометриялық негізгі және өндеу әдісі. Өндеу процесінің кинематикасы. Қыйсық және түзу тісті дөңгелектерді өндейтін аспаптардың түрлері. Түзу тісті кесетін аспаптар. Тіс сүргілейтін құралдар. Тіс кесетін бастиектер. Конусты бұрамдықты жонғыштар.7 Қырынан қарағандағы эвольвенті емес бөлшектерді дөңгелететін аспаптар

Қырынан қарағанда түзу сызықты бөлшектер үшін бұрамдакты жонғыштар (шлицты бұрамдакты жонғыштар). Оларды жобалаудың негізгі жағдайлары. Қырынан қарағандағы үлгілі бөлшектер үшін бұрамдыкты жонғыштардың кырынан қарағандағы есебі және құрылымдау, дөңгелетіп кесетін кескіштер.8 Бұрандалы бетті бөлшектерді өндейтін дөңгелекті аспаптар

9 Автоматтандырылған өндіріске арналған аспаптар

10 Металл кесетін аспаптарды жобалағанда АЖЖ мен ЭЕМ-ын қолданудың жалпы жағдайлары
10.2 Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен тақырыптары (семинарлық, зертханалық, студиялық, жеке)

1 тәжирибе жұмысы. Тартажөнғыштарды есептеу.

2 тәжирибе жұмысы. Фасонды кескіштерді аналитикалық және графикалық әдістермен жобалау.

3 тәжирибе жұмысы. Бұрандаөйғыштарды есептеу.

4 тәжирибе жұмысы. Тісті модульді бұрамдық жөнғыштарды есептеу.

5 тәжирибе жұмысы. Бұрамдық оймакілтек жөнғыштарды есептеу.


Лабораториялық жұмыстардың тақырыптары

1 Кескіштердің конструкциясын, геометриясын зерттеу, токарлы кескіштерді катты қорытпамен қамтамасыздырылғандарды жобалау және қайрау

2 Қатты қорытпамен қамтамасыздырылған кескіштердің конструкциясын және геометриясын зерттеу, тілімшенің орнына ұяны өңдеу

3 Технологиялық өңдеу бірізділігін зерттеу. Алдыңғы беттің сыртпішінін құруын зерттеу және жазық жонғыш білдекті спиральды бұрғының винтті бунағын жонғылауға үшін баптау.

4 Алдыңғы беттің сыртпішінін құруын зерттеу және жазық жонғыш білдекті цилиндрлі ұңғылағыштың бунағын жонғылауға үшін баптау.

5 Артқы беттің сыртпішінін зерттеу және бұрғының жұмыс сызбасын құрастыру

6 Артқы беттің сыртпішінін, дәлдігін зерттеу және бұрғының жұмыс сызбасын құрастыру

7 Кесу аспаптарды ажарлау, кайрау және бабына жеткізу

8 Құралдардың конустарын және тесіктерін ажарлау

9 Металл кескіш аспаптарды ажарлаумен желке өңдеу

10 Металл кескіш аспаптардың фасонды беттерін ажарлау

11 Металл кескіш аспаптардың бұранда беттерін ажарлау

12 Тартажөнғыштардың оймакілтектерін ажарлау

13 Тіс кесетін аспаптардың эвольвентті беттерін ажарлау

14 Металл кескіш аспаптардың қайраудағы жалпы сұрақтары

15 Кескіштер мен жөнғыштарды қайрау

16 Бұрғыны қайрау

17 Бұрамдық жөнғыштарды қайрау

18 Металл кескіш аспаптардың кесу тәсілдерін көтеру және термоөңдеу

19 Металл кескіш аспаптарды жасау маршрутыКЖ тізімі

Курстық жұмыстың мақсаты метал кесетін аспаптарды құрылымдауда теориалық негіздерін шындау және сараптамалқ білімдерді курстық жұмыста қолдану.

КЖ көлемі 1 бетт графикадан және 35-40 бетт түсіндірме жазбадан тұрады.

Курстық жұмысқа 3-4 құралды жобалау кіреді.

КЖ «Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәні бойынша студенттке 1 аптада, 1 сабақта тапсырма беріледі. ҚЖ нұсқасы ведомостағы номері бойынша беріледі «Металл кескіш аспаптарды жасау» пәні бойынша курстық жобаны орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар:

1 Тартажөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

2 Фасонды кескіштерді жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

3 Бұрандаөйғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

4 Тісті модульді бұрамдық жөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

5 Бұрамдық оймакілтек жөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

6 Тісқашауыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

7 Аунақшамен бұранданы бүрлеу және плашкамен кесудегі жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау


10.3 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Кескіш аспаптарды жасаудағы негізгі кезені

Металл кескіш аспаптардың технология көз қараныстан классификациясыРеферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

5

2

Кескіш аспаптарға қолданылатын дайындамалар

Аспаптардың құрал сағасын және квадраттың илемділік деформациямен алу
Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

3

Дайындамаларды үйкеліспен пісіру

Тез кескіш болаттардан жасалған тілімшелерді пісіруРеферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

4

Көп жүзді аспаптарға тілімшелерді пісіру

8 Аспаптарды пісіру, дәнекерлеу балқытып қаптастыру және желімдеу
Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

5

Кескіш аспаптарға қолданылатын желімдеу қосылыс

10 Жабдықтардын кесу қабілетін жақсарту әдістері
Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

6

Ойык, бунақ т.б. конструктивті элементтерді өндеу. Тұрқы аспаптардын тілімшелерін және пышақтарын механикалық бекіту. Аспаптардың корпусындағы ойыкта және ендірме пышақта бұдырларды өндеу әдісі. Құрал сағасына табаншаны және квадраты өндеу

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

7

Винтті бунақты кесу әдістері. Желкеөңдеуге қолданылатын ажарлағыш шарықтастын диаметрін тандау. Призматикалык, донгелек кескіштерде және жонғыштарда фасонды беттерді өндеу. Аспаптарда бұранданы жасау.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

8

Желкеөндеумен аспаптардын тістерін өндеу. Желкеөндеуге жұдырықшаны құру. Бұрандаөйғышты желкеөндеу. Бұрандакескішті желкеөндеу.Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

10

Барлығы75


Негізгі әдебиет

1 И.И. Семенченко., В.М. Матюшин., Г.Н. Сахаров Проектирование металлорежущих инструментов. М.: Машгиз, 1963. 952с.

2 Г.Н. Сахаров и др. Металлорежущие инструменты М.: Машгиз. 1984. 325с.

3 П.Р. Родин Металлорежущие инструменты. Киев. ВШ., 1986. 488с.

4 Г.Г. Иноземцев Проектирование металлорежущих инструментов. М.: Машгиз, 1984

5 М.М. Палей Технология производства режущего инструмента. М.: 1986

6 Под общей ред. И.А. Ординарцева Справочник инструментальщика Л.: Машиностроение, 1987.
Косымша әдебиет

7 Г.В. Филиппов Режущие инструменты. Л.: Машгиз, 1991. 389с.

8 Н.Н. Шегольков и др Режущий инструмент. Лабораторный практикум. М.: Машгиз, 1985.

9 Под редакцией А.Н. Малова Краткий справочник металлиста. М.: Машгиз, 1972.

10 М.И. Климов и др. Справочник конструктора- инструментальщика. М.: Машгиз, 1958. 608с.

11 В.П. Шатин, Ю.В. Шатин Справочник конструктора- инструментальщика. М.: Машгиз, 1975.Ағымдағы үлгерім бойынша бақылау шаралардың салмақ бөлшектерін реттеу

№ р/сБақылау түрлері

Бесінші семестр

Рейтинг1 (Р1)

Рейтинг 2 (Р2)

100

100

1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

100

100

1.1

Дәріске қатысу, дәріске дайындалу

20

17,5

1.2

Тәжірибе сабақтарына қатысу және дайындалу, қорғау

32

28

1.3

Аудиторлық сабақтарына кірмеген материалдары бойынша СӨЖ және ОСӨЖ орындау

48

54,5

2

Межелік бақылау (МБ, тестілеу)

100

100

3

Аралық аттестация
100, емтихан


050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Металл кескіш станоктары» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі
Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу

1 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД1,2

ҮТД3,4

ҮТД5,6

ҮТД7,8

20

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ1

ҮТТ2

ҮТТ3

ҮТТ4

32

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
4

4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны


ҮТ

ӨО1

ҮТ ӨО2
48

Бақылау түрі


Б
Б
Макс. балл
6

6

6

6

6

6

6

6

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаныТТЖТТЖБақылау түріТ1Т2
Макс. балл2 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

Всего

Максималды балл

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД9

ҮТД10

ҮТД11

ДЗЛ12

17,5

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ5

ҮТТ6

ҮТТ7

ҮТТ8

28

Бақылау түрі
У

У

У

У

Макс. балл
4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны


ҮТ

ӨО3

ҮТ

ӨО4

54,5

Бақылау түрі


Б
Б
Макс. балл
6,5

8

8

8

8

8

8

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаныТТЖТТЖ
100

Бақылау түріТ3Т4
Макс. балл

Шартты белгілеулер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысуы, З1 - №1 зертханалық жұмыс, З1Д - №1 зертханалық жұмысқа дайындалу, Е – Есеп, КТ – конспектіні тексеру, Т – Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; У – оқу процессіне қатысу; ДЗП 1 –№1 тест, МБ1 - №1 межелік бақылау.

«__»_________ 2010 ж. Кафедра отырысында ұсынылған. №____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Шумейко И.А. «__»_______ 2010ж.

(қолы)


050712 – Машина жасау мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Металл кескіш станоктары» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі
Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу

1 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

10

15

10

15

10

15

10

15

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД1,2

ҮТД3,4

ҮТД5,6

ҮТД7,8

16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
2

2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ1

ҮТТ2

ҮТТ3

ҮТТ4

36

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
5

4

5

4

5

4

5

4

Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
24

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны


ҮТ

ӨО1

ҮТ ӨО2
24

Бақылау түрі


Б
Б
Макс. балл6
6
6
6

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаныТТЖТТЖ
100

Бақылау түріТ1Т2
Макс. балл2 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

Всего

Максималды балл


100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД9

ҮТД10

ҮТД11

ДЗЛ12

14

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ5

ҮТТ6

ҮТТ7

ҮТТ8

34

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
4

5

5

5

5

5

5

Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны

28

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны


ҮТ

ӨО3

ҮТ

ӨО4

24

Бақылау түрі
Б
Б
Б

Б

Макс. балл6
6
6

6

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаныТТЖТТЖ
100

Бақылау түріТ3Т4
Макс. балл

Шартты белгілеулер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысуы, З1 - №1 зертханалық жұмыс, З1Д - №1 зертханалық жұмысқа дайындалу, Е – Есеп, КТ – конспектіні тексеру, Т – Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; У – оқу процессіне қатысу; ДЗП 1 –№1 тест, МБ1 - №1 межелік бақылау.

«__»_________ 2010 ж. Кафедра отырысында ұсынылған. №____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Шумейко И.А. «__»_______ 2010ж.
Ағымдағы үлгерім бойынша бақылау шаралардың салмақ бөлшектерін реттеу

№ р/с

Бақылау түрлері


Бесінші семестр

Рейтинг1 (Р1)

Рейтинг 2 (Р2)

100

100

1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

100

100

1.1

Дәріске қатысу, дәріске дайындалу

16

14

1.2

Тәжірибе сабақтарына қатысу және дайындалу, қорғау

36

34

1.3

Лабоаториялық сабақтарына қатысу және дайындалу, қорғау

24

28

1.4

Аудиторлық сабақтарына кірмеген материалдары бойынша СӨЖ және ОСӨЖ орындау

24

24

2

Межелік бақылау (МБ, тестілеу)

100

100

3

Аралық аттестация
100, емтихан


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет