ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Ауыр металдардың химиясы»



Дата01.07.2016
өлшемі137.49 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16 /01 -2013

ПОӘК «Ауыр металдар химиясы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы


№3 басылым
«__» ___ 2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Ауыр металдардың химиясы» пәнінен

5В060800 «Экология» мамандығына арналған




ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей


2013

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы

Ашакаева Р.У. _________________ «_30__» __08___ 2013ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында

Хаттама № 1 «_04__» ___09__ 2013ж.


Кафедра меңгерушісі _________ доцент м.а. Кабышева Ж.К.
2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында

Хаттама № 1 «_09__» ___09__ 2013ж.

АФ ОӘБ төрағасы _________ доцент м.а. Тлеубаева А.В.

3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама № 1 «_18__» _____ 2013ж.


Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,

оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректор профессор Искакова Г.К.


4 №2 басылым 03.09.2012 ж. ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ




Мазмұны


1

Қолдану саласы

2

Нормативтік сілтемелер

3

Жалпы ережелер

4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

6

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

8

Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ



" Ауыр металдардың химиясы " пәнінің оқу-әдістемелік кешені –

5В060800 «Экология» мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқытуда негізгі құрал болып табылады.



2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


Осы оқу-әдістемелік кешен –05060800 мамандына арналған және осы пәннің оқу процесстері мен талаптарына сәйкес дайындалған.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша түсініктемесі:

Ауыр металлдар туралы ұғым және олардың физика-химиялық қасиеттері; АМ атомдарының құрылымының ерекшелігі, АМ жіктелуі; түсу көздері мен АМ гидросфераға, атмосфераға, литосфераға және биосфераға түсу жолдары; ауыр металдардың болу формаларымен табиғи орталардағы миграциясы; технофильді АМ топырақ бетінде таралу сипаты; ауыр металдардың қосылыстарының табиғи орталардағы формаларын зерттейтін қазіргі заманғы әдістерге шолу;Ауыр металдардың тірі ағзаларға биологиялық және физиологиялық әсері; АМ тудыратын аурулар; ауыр металдардың биогеохимиялық қасиеттері; қоршаған орта компоненттерін АМ тазалайтын қазіргі заманғы әдістер.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Суденттерді ауыр металдардың химиясымен АМ қатысуымен Жер геосферасында өтетін химиялық процесстерді зерттейтін қазіргі заманғы кешендік ғылым ретінде таныстыру; АМ мөлшерінің түрлі жер қабаттарындағы миграциясы мен тасымалдануы және оларға адамның әрекет ету сипатын қазіргі кездегі деңгейі туралы ұғымды қалыптастыру.


3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

Пәнді оқып білудегі негізгі міндет - өзінің білімін тереңдету, ойлау қабілетін дамыту, теориялық және профессионалдық деңгейлерін жоғарлату мақсатында, жан-жақты дамыған білікті мамандар дайындау.

Пәнді оқып білудің нәтижесінде студент білуі керек:


 • АМ қазіргі заманғы теориялық ұғымдарын және қолдану тәсілдерін, сипаттау мен түрлі табиғи объектылардағы түрлі химиялық процесстердің анализін;

 • АМ қатысуымен гидросферада, атмосферада, литосферада және биосферада өтетін физика-химиялық процесстердің негізі қоршаған ортаның АМ химиялық ластануының негізігі антрополгендік көздері, АМ түрлерінің түрлі жер қабаттарындағы миграциясы мен тасымалдануының заңдылықтары;

 • АМ қоршаған ортаға антропогендік әсерімен байланысты экологиялық проблемалардың негізі мен болдырмау жолдары.

Істей алуы тиіс:

АМ мөлшерін қоршаған орта объектыларында анықтай алу; АМ гидросферада, атмосферада, литосферада физика- химиялық өзгеруімен байланысты есептерді шеше алу; АМ химиялық қосылыстарының қоршаған орта объектыларында тасымалдануы мен миграциясын және экожүйелерге әсерін болжау.




  1. Курстын міндеттері

-адам әрекетінің нәтежесінде биосферадағы зат айналымына түсетін қоршаған ортаның химиялық қосылыстардың жаңа түрлерінің химиялық өзгеру механизмдерін зерттеу;

-қоршаған ортаны кері әсерді біршама төмендететін жаңа химиялық технологияларды, қалдықтарды залалсыздандыру мен утилизация технологияларын, ауа мен қалдық суларды тазартуды, топырақты зерттеу ;


3.5 Курстың пререквизиті:

Химия, математика, биогеохимия және экотоксикология, табиғи объектылар анализі.

3.6 Курстың постреквизиті

ҚО мониторингы, ғаламдық экология, экологиялық нормалау және сараптау негіздері.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынен көшірме:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ.)


ТС

(сағ.)


ЗС

(сағ.)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

3

5

3

30




15

45

45

135

емтихан



4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (модульдің) МАЗМҰНЫ
Кесте 2

Тақырыптың атауы және оның мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістік сабақтар




Ауыр металдардың түсінігі және олардың жіктелуі

3

Ауыр металдардың гидросфераға түсу жолдары мен көздері

3

Ауыр металдардың атмосфераға түсу жолдары мен көздері

3

Ауыр металдардың топыраққа түсу жолдары мен көздері

3

Ауыр металдардың тірі организмдерге түсу жолдары мен көздері

3

Ауыр металдардың тірі организмдерге биологиялық және физиологиялық әсері

3

Гидросфераның компонеттерінің ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері

4

Топырақтың ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері

4

Атмосфералық ауаның ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері

4

Барлығы

30

Зертханалық сабақтар




Судағы ауыр металдарды анықтау

5

Топырақтағы ауыр металдарды анықтау

5
Өсімдіктердегі ауыр металдардыанықтау

5

Барлығы

15


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


5.1 Қазақстан топырақтарының ауыр металдармен ластануы

5.2 Қоршаған ортаны ауыр металдардың ластануынан биотехнология әдісі мен қорғау

5.3 Биоремедиация дегеніміз не?

5.4 Топырақтағы биоремедиация технологиясының негізгі принцпі

5.5 Биомиметикалық химия

5.6 Биомиметиканың қоршаған ортаны қорғау

5.7 Экобиокатализ.

5.8 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы

5.9 Ауыр металдардың таралуы мен түсу көздері

5.10 Ауыр металдардың атмосферадағы миграциясы

5.11 Топырақтың құрамындағы ауыр металдардың формасы

5.12 Ауыр металдардың миграциясы мен құрамына топырақ факторларының әсері

5.13 Қазақстан Республикасының топырағының ауыр металдармен ластануы

5.14 Ауыр металдардың физиологиялық активтілігі

5.15 Ауыр металдардың су экожүйелерінде өзгеруі

5.16 Ауыр металдардың масса алмасу циклдері

5.17 Әлем мұхиттарының ауыр металдармен ластануы

5.18 Топырақтағы ауыр металдардың қосылыстарының формаларының трансформациясы

5.19 Ауыр металдардың жер қыртысында таралу ерекшеліктері, салыстырмалы мөлшері, орналасу формалары


  1. Ауыр металдардың қозғалмалы формалары

  2. Табиғи ланшафтағы ауыр металдар химиясы

5.22 Ауыр металдардың топыраққа түсу көзі

5.23 Ауыр металдардың топыраққа минералды тыңайтқыштардан түсуі

5.24 Ауыр металдардың фитотоксилігі

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Кесте 3


Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертханалық тақталар

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысаны

Дәріс

сабақтар


Практика

сабақтар


Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

6

Ауыр металдардың түсінігі және олардың жіктелуі




Судағы ауыр металдарды анықтау

Таблица

Қазақстан топырақтарының ауыр металдармен ластануы

уызша сұрау

Ауыр металдардың гидросфераға түсу жолдары мен көздері




Топырақтағы ауыр металдарды анықтау

Таблица ТСО

Ауыр металдардың атмосферадағы миграциясы

ауызша сұрау

Ауыр металдардың атмосфераға түсу жолдары мен көздері



Өсімдіктердегі ауыр металдардыанықтау

Таблица

тестілер


Ауыр металдардың таралуы мен түсу көздері

ауызша сұрау

Ауыр металдардың топыраққа түсу жолдары мен көздері










Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы


ауызша сұрау

Ауыр металдардың тірі организмдерге түсу жолдары мен көздері







Таблица тестілер

Экобиокатализ

ауызша сұрау

Ауыр металдардың тірі организмдерге биологиялық және физиологиялық әсері







Таблица тестілер

Биомиметиканың қоршаған ортаны қорғау

ауызша сұрау

Гидросфераның компонеттерінің ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері







ТСО

Биомиметикалық химия

ауызша сұрау

Топырақтың ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері







Таблица

тестілер


Ауыр металдардың топыраққа түсу көзі


ауызша сұрау

Атмосфералық ауаның ауыр металдармен ластануын тазалау әдістері







слайд

Ауыр металдардың топыраққа минералды тыңайтқыштардан түсуі

ауызша сұрау



7 ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


Кесте 4

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз

етілуі


пайызы

Богановский Г.А. «Химическая экология» м. 2004 ж.

10

10

1,5

Дж. Андруз Введение в химию окружающей среды М, 2009

10

10

3

Панин М.С. Химическая экология -Семипалатинск, 2002 ж.-852 с

10

10

3

Панин М.С. Экология Казахстана -Семипалатинск, 2005 ж.-548 с

20

10

11

Дж. О.М. Бокриса Химия окружающей среды М, 2008 ж.-672с

20

10

9

Фелленберг «Загрязнение природной среды»Введение в экологическую химию М. 2007 ж.- 232 с

«10

10

1,5

Ф.Корте Экологическая химия. М, 2007 ж. -396 с

10

10

1,5

8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиет


8.1.1 Богановский Г.А. «Химическая экология» М, 2004 ж.

8.1.2 Введение в химию окружающей среды // Дж. Андруз М, 2009 ж.



   1. Панин М.С. Химическая экология -Семипалатинск, 2002 ж.-852 с

   2. Панин М.С. Экология Казахстана -Семипалатинск, 2005 ж.-548 с

   3. Химия окружающей среды М, 2008 ж.-672с

   4. Фелленберг «загрязнениеприродной среды»Введение в экологическую химию М. 2007 ж.- 232 с

   5. Ф.Корте Экологическая химия. М, 2007 ж. -396 с


8.2 Қосымша әдебиеттер


8.2.1 Лозановская И.Н., Орлов Д.С., Садовников Л.К. Экология и охрана биосфера при химическим загрязнении М, 2008 ж.

   1. Панин М.С. Аккумуляция тяжелых металлов растениями семипалатинского Прииртышья -Семипалатинск, 2002 ж.

   2. Панин М.С. Формы соединений тяжелых металлов в почвах средней полосы Восточного Казахстана (фоновый уровень) Семипалатинск, 2009

8.2.4 Панин М.С., Безель В.С. Экотоксикология – Алматы 2008 ж.

8.2.5 Пурмаль А.П. Антропогенная токсикация планеты М, 2006ж.

8.2.6 Тяжелые металы, радионуклиды и элементы биофилы в окружающей среде. Материалы междунар. науч. практика.Семей-2002, 2004, 2006, 2008, 2010

8.2.7Фелленберг «Загрязнение природной среды»Введение в экологическую химию М. 2007 ж.- 232 с





Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет