Розпорядження 27. 03. 2014 №127/2014-р м. Красилів Про результати роботи промисловості району за 2013 рікДата12.07.2016
өлшемі225 Kb.
түріРозпорядження

УКРАЇНА

КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Хмельницької областіРОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.03.2014 № 127/2014-р

м.Красилів


Про результати роботи

промисловості району

за 2013 рік
На підставі статей 6, 13, 17, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи інформацію про результати роботи промисловості району за січень-грудень 2013 року (додається):

1. Управлінню економіки, торгівлі, розвитку інфраструктури та туризму райдержадміністрації:1.1. Сприяти в межах своєї компетенції роботі промислового комплексу району з питань підвищення конкурентноздатності, освоєнню нових видів продукції на основі впровадження інноваційних технологій, насичення внутрішнього ринку продукцією підприємств району.

1.2. Продовжити щомісячний моніторинг обсягів виробництва та реалізації продукції промисловими підприємствами району.

1.3. Вживати організаційних заходів для участі промислових підприємств району у виставково-ярмаркових заходах.

1.4. Сприяти розробленню інвестиційних проектів, спрямованих на заощадження енергоресурсів, поширювати інформацію про промислові підприємства району, основні види продукції та можливості виробництва серед потенційних інвесторів.

1.5. З метою розширення ринків збуту промислової продукції проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівників промислових підприємств щодо необхідності проведення стандартизації та сертифікації промислової продукції.

2. Рекомендувати керівникам промислових підприємств, де допущено спад виробництва, розробити заходи щодо стабілізації роботи підприємств та спрямувати діяльність на вирішення наступних питань:

2.1. Вжиття заходів щодо недопущення спаду промислового виробництва, активізації інвестиційної діяльності та сприяння технологічній модернізації виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

2.2. Проведення, з метою збільшення реалізації товарів власного виробництва, рекламних кампаній через організацію презентацій, дегустацій, ярмарок, акції „Купуємо – Красилівське”.

2.3. Впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергетичної ефективності виробництва.

2.4. Збереження робочих місць на підприємствах, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та підвищення її рівня відповідно до чинного законодавства України, сплати податків до бюджету та Пенсійного фонду, недопущення збитковості.

3. Про виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 01 серпня 2014 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Н.Ковальчук та начальника управління економіки, торгівлі, розвитку інфраструктури та туризму райдержадміністрації Г.Тарасюк (в межах компетенції).


Перший заступник

голови адміністрації В.Обертинський

Додаток


до розпорядження голови районної

державної адміністрації

27.03.2014 № 127/2014-р
Інформація

про результати роботи промисловості району за 2013 рік


У 2013 році у промисловому секторі району функціонувало 15 промислових підприємств та 5 підприємств які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини. За звітний період на території району зареєстровано два підприємства, які включено в перелік та у статистичну звітність: ТОВ МПЗ «Поділля» (виробництво м’яса та субпродуктів) та ТОВ «Агропартнер-1» (змішане сільське господарство).

Моніторинг виробничої діяльності промислових підприємств району говорить про спад обсягів виробництва та реалізації на підприємствах промислової галузі, скорочення обсягів відбулося через зменшення попиту споживачів на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Згідно статистичних даних за 2013 рік виробництво промислової продукції у вартісному виразі становило 616,4 млн. грн., що в діючих цінах до 2012 року складає 89,6%, спад промислового виробництва по району становить 10,4 відсотки. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшили обсяги виробництва більше половини підприємств.

В 2013році збільшили обсяги виробництва до попереднього року підприємства ДП «Котломаш» ВАТ «КМЗ» (на 68,2%), СТ «Домашній хліб» (на 39,4%), ТОВ «Агропартнер-1» (на 6,8%), ДП « Красилівський агрегатний завод» (на 3,4%).

В структурі виробництва продукції найбільшу частку займає харчова промисловість - майже 70 %, відповідно частка продукції машинобудування становить 27,8 %, металургії -1,5%, розприділення газу і води – 1,1 відсотків.

В 2013 році збільшилося виробництво харчових продуктів та напоїв у натуральному виразі, а саме натуральних, мінеральних, питних вод вироблено 9,0 млн.дал., що на 52,3% більше ніж позаторік, хлібобулочних виробів виготовлено 3,2 тис. тонн на суму 16,6 млн.грн., що майже на чверть більше ніж за попередній період. За звітний період вироблено 349 тонн свіжого м’яса та субпродуктів на суму 6,6 млн. грн. У порівнянні до 2012 року на 15,2 % збільшилось виробництво кормів для сільськогосподарських тварин (6,8 тис.тонн).

Порівняно з 2012 роком зменшилося майже на третину виробництво цукру, білого кристалічного і становило 10,9 тис.тонн. На 26,9% менше, ніж позаторік вироблено слабоалкогольних напоїв (521,3 тис.дал.).

Підприємства галузі машинобудування виготовляли в минулому році котли опалювальні різних модифікацій, модульні котельні, фільтри для двигунів, комплектуючі до сільськогосподарської техніки, резервуари та цистерни, причепи та інше.

У 2013 році по відношенню до 2012 року не вдалося досягти рівня виробництва у натуральних показниках фільтрів для двигунів внутрішнього згорання ( на 21,2 % менше), теплоенергії вироблено на 33,8 % менше, скоротилося на третину виробництво чавуну. Опалювальної техніки вироблено в кількості 70,8 тис. одиниць, що на 3,2 % менше ніж позаторік.

Протягом минулого року було налагоджене виробництво 1503 причепів та кузовів для них на загальну суму 2,0 млн. грн.

Продукція підприємств району експортується в Росію, Молдову, США, країни Євросоюзу та інші.

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області, обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2013 рік становив 694,2 млн. грн., що на 6,5 % менше ніж у 2012 році. За результатами комплексної оцінки розвитку регіону, який здійснює обласна державна адміністрація, наш район за обсягом реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну особу (13,0 тис.грн) посів п’яте місце.

У структурі реалізації промислової продукції збільшилася на 3,8 % частка продукції харчової промисловості до 60,1%, на 2,8% зросла частка продукції машинобудування і склала 35,9%, продукція металургії становила 0,8 %, що втричі менше ніж у 2012 році.

У 2013 році збільшили обсяги реалізації промислової продукції в порівнянні до 2012 року підприємства ТОВ «Завод Красилівмаш» (на 89,2%), ТОВ «Вікс-Фільтрон» (на 63,3%), СТ «Домашній хліб» (на 50,7%).

Серед промислових підприємств району нараховується 3 інноваційно-активних підприємства. За звітними даними, впровадженням інноваційної продукції, нових технологічних процесів у 2013 році займалися: ДП «Красилівський агрегатний завод», ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», ТОВ «Завод «Атонмаш», що складає 23,1 % від загальної кількості звітуючих підприємств. У результаті впровадження інновацій у минулому році промислові підприємства району поставили на ринок інноваційної продукції на суму понад 93 млн.грн., що становить 13,4 % усієї реалізованої промислової продукції району (у 2012 році – 8,8 %), в тому числі за межі країни реалізовано продукції на суму близько 1,5 млн.грн.

Одним з найважливіших чинників збільшення випуску промислової продукції належної якості є широке залучення у виробництво капітальних інвестицій, що сприяє технічному переоснащенню і модернізації виробництва, налагодженню випуску нових видів продукції, яка користується попитом у населення та введенню у дію нових виробничих потужностей. У 2013 році промисловими підприємствами району внесено 37,4 млн.грн. капітальних інвестицій. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств (89,7%) та кредити банків.

На промислових підприємствах району продовжується реалізація заходів щодо технічного переоснащення та налагодження нових конкурентоспроможних виробників, запровадження сучасних технологій .

На ДП «Красилівський агрегатний завод» впроваджено новий метод обробки та виробництва продукції, а саме, порізка листів металу на гільйотинних ножицях. Завдяки впровадженню даного технологічного процесу, спрощено підготовку виробництва, скорочено трудомісткість і цикл оброки.

На ТОВ «Завод «Атонмаш» впроваджено інновації на зварювальних дільницях, а саме: вдосконалено технологічний процес зварювання швів на газових котлах. Змінено ручний процес зварювання на автоматичний роботом «Моtoman».

На ДП ПАТ «Оболонь» Красилівське» впроваджено доочистку питної води від амонію та доведення до встановлених нормативів мінерального складу. Даний технологічний процес є повністю екологічно-чистим з відсутністю будь-яких хімічних реагентів. Крім того, даний процес очистки має низьку енергозатратність. Інноваційним видом продукції є питна вода «Прозора від природи». Завдяки збалансованості мінеральних складових, ця вода придатна до споживання у сирому виді та для приготування їжі.

Згідно даних відділу статистики, у промисловості району середньорічна чисельність працюючих у 2013 році становила 2147 штатних працівників, що на 8,0 %, або на 188 осіб менше, ніж за 2012 рік.

За 2013 рік середньомісячна заробітна плата по галузі становила 3130 грн., що на 30,0 % більше ніж за аналогічний період 2012 року.

На промислових підприємствах району протягом останніх років заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. Промислові підприємства основного кола звітності заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом не мають.

В районі сім фірмових торгівельних закладів здійснюють реалізацію харчової продукції місцевого товаровиробника.

З метою сприяння рекламуванню товарів місцевого виробництва проводилися виставково-ярмаркові заходи.

В рамках рекламних заходів та кампаній на підприємствах СТ «Домашній хліб», ТМ «Мамин хліб», ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» створений парк спеціалізованих автомобілів із зовнішнім оформленням, виконаним у фірмовому стилі, і розроблений фірмовий спецодяг.

На обласному каналі «Продюсерський центр «Ексклюзив» 26 липня 2013 року відбулася трансляція інформаційно-рекламного ролику про асортимент та якість хлібобулочної продукції СТ «Домашній хліб».

На офіційному сайті райдержадміністрації створений тематичний розділ «Підтримка місцевого товаровиробника» де розміщено інформаційні матеріали про місцевих товаровиробників.

У 2013 році ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» стало переможцем 16 Міжнародного конкурсу пива, безалкогольних напоїв та мінеральних і питних вод та нагороджено золотими медалями за питну воду «Прозора від природи» та за напій «Живчик з соком яблука», є переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» у номінації продовольчі товари - мінеральна природна столова вода «Оболонська-2».

Серед пріоритетів розвитку промисловості є підвищення конкурентоспроможності продукції, впровадження високих технологій у виробництві продукції, збільшення частки інноваційно-активних підприємств.

Розвиток промислової політики району направлено на постійне сприяння реалізації перспективних інвестиційних проектів, залучення і освоєння виробництва конкурентноспроможної продукції.

Керівник апаратуадміністрації О.Максимчук
Каталог: rozporad


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет