Сабақтары № р/ с Тақырыптың атауы Сабақ жоспары, негізгі дидактикалықбет1/2
Дата06.03.2024
өлшемі31.14 Kb.
#494606
түріСабақ
  1   2
Практ (1)


Практикалық сабақтары


р/ с

Тақырыптың атауы

Сабақ жоспары, негізгі дидактикалық бірліктер

Ағымдық
бақылау түрі
І модуль Құрмалас сөйлем сипаты. Салалас құрмалас сөйлем

1

01 Құрмалас сөйлем – син- таксистік тұлға. Оның формасы, предикативтілігі, компоненттерін байланыстыратын тіл амалдары. ҚС коммуникативтік қызметі жә- не грамматикалық формасы,
олардың қатынасы.

Құрмалас сөйлем анықтамасы ҚС қалыптасу тарихы
ҚС жай сөйлемнен айырмасы
ҚС түрлері: салалас, сабақтас, көп құрамды құрмалас

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

2

02 Құрмалас сөйлемнің грам- матикалық түрлерін тану прин- ципі, ол принциптердің қалып- тасу тарихы. Түркологияда, қазақ тіл білімінде ҚС түрлерін ажы- рату принциптерінің айқында-луы. Олардың тілдердің құрылыс
ережелеріне сай көрінуі.

 1. ҚС-ді жіктеудің негізгі принципі – синтаксистік байланыстың екі тәсілі

 2. Салалас пен сабақтас құрмаластардағы грамматикалық байланыстың ерекшелігі

 3. Қазақ тілші ғалымдарының салалас, сабақтас сөйлемдерді топтастырудағы көзқарастары

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

3

03 Салалас ҚС-дердің граммати- калық түрлері, топтасу прин- циптері. Жалғаулықты СҚС, грам- матикалық, семантикалық сипаты, түрлері, жұмсалу ерекшеліктері, тыныс белгілері.

 1. Салалас құрмаластың анықтамасы, ғалымдар пікірі

 2. Салалас құрмаластың грамматикалық белгілері

 3. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

4

04 Құрмалас сөйлем қатарында танылмайтын полипредикативті
бірліктер: төл сөзді сөйлем,

 1. Полипредикативті бірліктер түсінігі

 2. Кейбір полипредикативті

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар
қыстырма және қыстырынды сөйлемдермен келген сөйлемдер, сөйлем мүшесі қызметіндегі предикативтік бірліктер

бірліктердің ҚС қатарында танылмауының себептері
3. ҚС қатарында танылмайтын полипредикативті бірліктердің түрлері:
Төл сөз
Қыстырынды сөйлем Қыстырма сөйлем Көсемше оралым
Есімше оралым
5

05 Қарсылықты, себептес, тал- ғаулықты, деп көмекші етіс- тігімен жасалған ҚС-дер, грам- матикалық, семантикалық си- паты, мағынасы, жұмсалуы, ты- ныс белгілері. Іргелес салалас құрмалас сөйлемдердің грам- матикалық, функциональдық си- паты, грамматикалық, семанти- калық топтары (жалғастық, мез- гілдік, қарсылықты, талғау-лықты, себептік, шарттық, ай- қындауыштық, объектілік, теңдік қатынасты білдіретін ІСС, те-лінбе
компонентті ІСС), тыныс белгілері

 1. Қарсылас салалас сөйлемдер, оның компоненттері арасындағы қайшылықтың көріну жолдары.

 2. Себептес салалас сөйлем, себеп және салдар мәнді жалғаулықтарының құрмаласуындағы мағыналық ерекшеліктер

 3. Талғаулы салалас сөйлем, оның А.байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов еңбектеріндегі сипаттамалары.

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар
ІІ модуль Сабақтас құрмалас сөйлемдер

6

Сабақтас құрмалас сөйлемдердің (СабҚС) грамматикалық сипаты, белгілері. СабҚС теориясының проблемалары. СабҚС ком- поненттерінің байланысу амал- дары. СабҚС түрлері, оларды тану принциптері, грамма-тикалық
жүйеде алатын орны

 1. Сабақтас құрмалас сөйлемнің анықтамасы, белгілері

 2. Сабақтас құрмалас сөйлем компоненттерінің байланысу амалдары

 3. Сабақтас құрмалас сөйлем түрлері

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

7

Есімше формалары қатысуымен құрылатын СабҚС, СабҚС компоненттерін байланыстыратын предикатив тұлғаның есімше не- гізінде жасалуы. Есімше форма- лары қатысуымен құрылатын СабҚС білдіретін мағыналық қа- тынастар.

Жай сөйлемдердің есімше арқылы құрмаласуы

 1. – ған формалы есімшенің сабақтас құрмалас сөйлем жасаудағы қызметі туралы екіұшты көзқарастар

 2. –ған формалы есімшенің сабақтас құрмалас сөйлем компоненттерінің білдіретін мағыналық қатынастары, жасалу жолдары.

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

8

Шартты рай формалы етіс-тіктің қатысуымен құрылатын СабҚС, олардың грамматикалық, семантикалық сипаты, білдіретін мағыналық қатынастар, басқа типті сабақтас, салалас сөйлем- дермен функциялық қарым- қатынасы 1. Шартты рай формалы етістіктің қатысуымен құрылатын СабҚС бағыныңқысының ерекшелігі

 2. Шартты рай формалы етістіктің қатысуымен құрылатын СабҚС түрлері

 3. Шартты бағыныңқылы сабақтас

 4. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас

 5. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас

 6. Түсіндірмелі сабақтас сөйлем

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

7. Салыстырмалы сабақтас сөйлем
9

Көсемше формалы етістіктің қатысуымен жасалған сабақтас құрмалас сөйлем. Өткен шақ көсемше формалы етістіктің (-п, - ып, -іп) қатысуымен құрылатын СабҚС, олардың семантикалық, грамматикалық сипаты. Олардың басқа типті ҚС-мен, салалас сөй- лемдермен функциялық қарым-
қатынасы.

 1. Жай сөйлемдердің көсемше арқылы байланысуы

 2. Көсемшенің құрмалас сөйлем жасаудағы қызметі

 3. Өткен шақ (-ып, -іп, -п) көсемше формалы етістіктің сабақтас құрмалас жасаудағы орны.

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

1
0

Келер шақ көсемше формалы етістіктің (-а, -е, -й) қатысуымен құрылатын СабҚС-ның семанти- калық, грамматикалық сипаты,
басқа типті сөйлемдермен функ- циялық қарым-қатынасы.

 1. Келер шақ формалы етістіктің (-а,

-е, -й) қатысуымен құрылатын СабҚС

 1. СабҚС-ның түрлері, семантикалық, грамматикалық сипаты.

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

1
1

Көсемшенің –ғалы, -гелі фор- маларының СабҚС құруға қа- тысы, сөйлемнің бұл түрінің се- мантикалық, грамматикалық си- паты. Басқа типті сөйлемдермен
функциялық қарым-қатынасы.

 1. –ғалы, -гелі формасының қызметі

 2. –ғалы, -гелі аффиксәінің даму тарихы

 3. –ғалы, -гелі формасы арқылы жасалған сабақтастар, мағыналық түрлері

Сұрақ-
жауап, тест, жаттығулар

1
2

Қимыл атауы формасындағы (-ыс,
-іс, -с, -у) етістіктің қатысуымен құрылатын СабҚС, олардың грам- матикалық, се-мантикалық сипаты, басқа сөй-лемдермен функциялық қа-тынасы. Жатыс септіктегі есім сөздердің ұйымдастыруымен жа-салған құрмалас сөйлемдер.

 1. Қимыл атау формасындағы (-ыс,

-іс, -с) етістіктің қатысуымен құрылатын сабақтас құрмалас сөйлемдердің семантикалық сипаты.

 1. Қимыл атау формасындағы (-ыс,

-іс, -с) етістіктің қатысуымен құрылатын сабақтас құрмалас сөйлемдердің басқа сөйлемдермен функциялық қатынасы.ІІІ модуль


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет