«Шар тәрізді бактерияны атаңыз?»Дата22.06.2022
өлшемі40.68 Kb.
#459423
ТПП Микробиология!!!
Астықтану ответы 3 трим, Микробиология ТПП 2022

1. «Шар тәрізді бактерияны атаңыз?»
спирохеттар
клостридия
бацилдар
спирилдар
стрептобактреия
2. «Көптеген бактерияларда қозғалыс органдарын қажет ететін- бұл...»
жгутиктар
споралар
цитоплазма
ядро
вакуоля
3. «Бактериялардың өлшемдері . . . өлшенеді»
сантиметрмен
микрондамен
миллиметрмен
дициметрмен
киллометрмен
4. «Бактериялар формасы қалай айқындалады . . .»
шар тәрізді, тяқша тәрізді, иілгіш
спираль түрінде
сегіздік тәрізді
төтрбұрышты
шар тәрізді, спираль тәрізді
5. «Қатары мен орналасуына байланысты жгутик бактериялар . . . бөлінеді»
гомортихтар
моноторихтар, перетрихтар, лофотрихтар және амфотрихтар
гетеротрихтар
тетратрихтар
нонотрхтар
6. «Қандай микробтар клеткалық жағдайды қажет етпейді?»
жай микробтар
вирустар
бактерияфактар
саңыруқұлақтар
микроплазмалар
7. «Бактерияфактар- бұл . . .»
вирустік бактреиялар
саңыруқұлақтар
дрождар
паразиттар
микропалазмалар
8. «Микробиология – бұл ...»
микроорганизмдер туралы ғылым
азық- түлік өнімдерін зерттейтін ғылым
вирустар морфологиясын зерттейтін ғылым
микроорганизмдер генетикасын зерттейтін ғылым
биохимия ғылымы
9. «Микроскопты алғаш ашқан кім?»
XVIғ. Ганс және Захарий Янсер
XVII ғ. Афанасий Кирхер
XV ғ. Роберт Гук
XVIIIғ. А.В. Левенгук және Захарий Янсер
XVI ғ. Луи Патер
10. «Микроскоп қандай негізгі бөліктерден тұрады?»
окулярлық нысадан, микроскоп столынан, жарықтандырғыштан, объектіден
оптикалық бөлім, окулярлық нысанадан, микроскоп столынан, жарықтандырғыштан, шынтақтағыштан, негізгі микроскоп столынан, конденсордан
оптикалық бөлім, окулярлық нысанадан, микроскоп столынан
оптикалық бөлім, конденсордан, окулярлық нысанадан,объектіден
оптикалық бөлім, окулярлық нысанадан, микроскоп столынан, объектіден
11. «Микроскоптың оптикалық бөлігі»
зерттеушінің көзіне сәйкес екі көз аралығындағы аралықты 56 мм–ден 72 мм- ге дейін ауыстыруға мүмкіндік беретін прибордың бөлігі
барлық оптикалық детальдар бекітілген прибордың негізгі бөлігі
фокустық аралығы f = 80 мм микроскоп объективі
бұл екі артық шамы (ламп)
окулярлық нысана орналастыру үшін қажет құрал
12. «Микробиология нені зерттейді?»
формасын, құрылысын, систематикасын, физиологиясын, генетикасын және микроорганизмдердің өзгерісін
микроорганизмдердің формасын, құрылысын, систематикасын
жалпы тамыры бір туысқан организмдердің жиынтығының өзгерісін
бір клеткалы өсімдік ағзаларын
микроорганизмдер морфологиясын
13. «Микроскоптардың қандай түрлері болады?»
биологиялық, электрондық, люминесцентті, көру ауданы қараңғы микроскоп
электрондық, фазалы–контрастылы, инфрақызыл
биологиялық, түрлі-түсті, микробиологиялық
көру ауданы қараңғы микроскоп
электрондық, мектептік, биологиялық
14. «Саңырауқұлақтар жіктелуі бойынша неше топқа бөлінеді...»
Реккиттер, миксомицеттер
жетілген саңырауқұлақтар, миксомицеттер
қарапайымдар, бактерия
микоплазмалар
Спирохеттер, миноплазмалар
15. «Темекі мозаикасы ауруын тудыратын вирусты кім ашты?»
Д.И. Ивановский
Н.Ф. Гамалея
С.А. Королева
И.И. Мечников
В.Н. Шапошников
16. «Шарап және сыраның бүлінуін тудыратын микробтармен күресу үшін 80°С температураға дейін қыздыру әдісін қалай атайды?»
пастеризация
микробтарды құрту әдісі
кохизация
робертизация
стерилизация
17. «Шар тәрізді бактерияларға пішініне қарай қайсына жататындар»
моно- , дипло- , тетра- , стрепто- , стафило- коккалар, сарциналар
спиральдың жинақталып шиырланған айналмалы – вибриондар, ал егер бірнеше түйіндер болса – спирилдер, спирохеттер
паразиттер, ашытқылар, саңырауқұлақтар
бактериялар және бациллалар
фагтар, бактериялар және бациллалар
18. «Бактерия түрлері қандай болады?»
таяқша тәрізді, жіпше, иіліп бұралған
кең, жалпақ, дөңгелек
ұзын, қысқа, иіліп бұралған
шар тәрізді, таяқша тәрізді, иіліп бұралған ұзын, иіліп бұралған, жалпақ
19. «Альтернария микроорганизмі нені бүлдіреді?»
ауыл шаруашылығы өсімдіктерін бүлдіреді
тамыржемістерді бүлдіреді
сыр, сары май, етті бүлдіреді
ашыған көкөністер мен сүт, сүт өнімдерін бүлдіреді
ауыл шаруашылығы малдарын бүлдіреді
20. «Ауадағы оттегін қажет етпейтін микроорганизмдер қалай аталады?»
анаэробты
аэробты
гетерофобты
сапрофиттер
риккетсиялар

21. Алғаш бактерияларды көрген ғалым:


a) А.-В. Левенгук
b) Л. Пастер
c) И. И. Мечников
d) Р. Кох
e) Бурри-Гинс
22. Дайын органикалық қосылыстармен қоректенетін бактерия:
a) аутотрофты
b) гетеротрофты
c) паразит
d) фагоцит
e) хемотрофты

23. Шар тәрізді микроорганизмдер:


a)микоплазмалар
b) микрококкалар
c)мицелийлер
d) клостридиялар
e)балдырлар
24. Жағындыны фиксациялау мақсаты:
a)Капсуланы анықтау үшiн
b)Талшықтарды анықтау үшiн
c)Препараттарды майсыздандыру үшiн
d)Бактериялардың мөлшерiн сақтау үшiн
e)Бактерияларды затты шыныға бекiту үшiн
25. Факультативтi анаэробтардың өсуi:
a)Оттектi және оттексiз жағдайда
b)Тек оттектi ортада
c)Оттексiз ортада
d)Инерттi газдардың қатысуында
e)Көмiрқышқыл газының қатысуында
26. Каталаза ферментiнiң көмегiмен бактериялар ненi ыдыратады
a)Липидтердi
b)Көмiрсуларды
c)Ақуыздарды
d)Сутегiнiң асқын тотығын
e)Суды
27. Стерилизацияның физикалық әдiсiнде қолданылады:
a)Бактериофагтар
b)Құрғақ ыстық
c)Кальций гипохлоритi
d)Хлорлы әк
e)Формалин
28. Лабораторлық ыдыстарды және инструментаридi стерилизациялау үшiн
қолданылатын әдiс:
a)Қайнату
b)пастеризация
c)автоклавтау
d)тинсдализация
e)фильтрлеу
29. Антибиотиктер туралы iлiмнiң негiзiн қалаушы:
a)Пастер
b)Кох
c)Заболотный
d)Флеминг
e)Ивановский
30. Бациллалар:
a)Кок пiшiндiлер
b)Волютин дәндерi болады
c)Грамша терiс боялады
d)Капсула түзбейдi
e)Спорасы болады

31. «Қоректену барысында өздеріне көміртек пен азотты неорганикалық қосылыстардан алып, органикалық қосылыс түзетін микроорганизмдер ...»


автотрофтар
сапрофиттер
гетеротрофтар
паразиттер
метатрофтар
32. «Микроорганизмдердің құрамындағы су мөлшері қанша?»
70%-дан 90%- ға
10%- дан 30%- ға
15%-дан 25%- ға
40%- дан 60%- ға
5%- дан 25%- ға
33. «Спирттік ашуды тудыратындар ...»
ашытқылар
ақуыз
саңырауқұлақтар
ашыған сүт бактериялары
ферменттер
34. «Жануарлар және өсімдіктер қалдықтарымен өмір сүретін гетеротрофты микроорганизмдер ...»
плазмоптистер
паразиттер
тургориттер
сапрофиттер
метатрофтар
35. «Дайын органикалық қосылыстармен қоректенетін микроорганизмдер тобы ...»
гетеротрофтар
сапрофиттер
автотрофтар
хемотрофтар
фотоавтротротар
36. «Ауадағы оттегімен қоректенетін микроорганизмдер класы ...»
аэробтар
гетеротрофтар
паразиттер
бактериялар
автотрофтар
37. «Микроорганизмдерде жүретін химиялық процестерде катализатор міндетін не атқарады?»
ашытқылар
ферменттер
спирттер
микодерма
витаминдер
38. «Өріліп жинақталған жұқа жіпшелерді қалай атайды?»
мицелий
гиф
қалқанша
мембрана
қабықша
39. «Прокариоттерге нелер жатады?»
саңырауқұлақтар
көк-жасыл балдырлар
жануарлар
амеба
вирустар
40. «63-75 0С температурада 3-10 мин қыздыру қандай процесс болып табылады?»
пастеризация
стерилизация
салыстырмалы ылғалдылық
анабиоз
индуктация
41. «Микроорганизмдердің қоректену түрі ...»
голофитті және голозойлы
ауамен
голозойлы
голофитті
сумен
42. «Микроорганизмдердің жойылуына әсер ететін затты қалай атайды?»
антибиотик
антисептик
симбиоз
фитонцид
вирус
43. «Бактериялардың қимылдап қозғалу мүшесі ...»
мұртшалары
спора
цитоплазма
ядро
мезосома
44. «Микроорганизмдер өсуінің оптимальды температурасына байланысты келесі топтарға бөлінеді»
термофидер, липофилдер
психрофилдер, термофилдер, мезофилдер
психрофилдер, леофилдер
термофилдер, леофилдер, липофилдер
термофилдер
45. «Мезофильдердің оптималды температурасы қандай?»
25- 350С
10–150С40-650С
5- 100С
20- 30оС
46. «Қандай антибиотик саңырауқұлақтардың туындысынан болады?»
пеницилин
граммицидин
эритрин
метациклин
цифозалин
47. «Сарцин етке қандай түс береді?»
сары дақ
көк дақ
қызыл дақ
сұр дақ
қара дақ
48. «Маринадтталған балықта бактерияның өсуін тежейтін негізгі фактор...»
қышқылдық орта
сулануы
жоғарғы температура
төменгі температура
негіздік орта
49. «Ауадағы оттегімен тыныс алатын микроорганизмдердің атауы ...»
Аэробты
Анаэробты
Анаэробты, аэробты
Азотпен
Ауамен
50. «Тіршілігі ауадағы оттегінің қажетінсіз жүретін микроорганизмдердің тыныс алу түрін қалай атайды ...»
Анаэробты
Аэробты
Анаэробты, аэробты
Азотпен
Ауамен
51. «Лабораториялық жағдайда ауру қоздырушы – патогенді бактериялар үшін қоректік орта даярлауда рН көрсеткіші қанша болу керек?»
рН 7,0- 7,6
рН 6,0- 6,6
рН 5,0-6,0
рН 8,0- 8,6
рН 9,0- 9,6
52. «Ауа құрамындағы микробтардың басым көпшілігі ...»
сапрофиттер
Экзотоксиндер
Кокктар
стрептобактериялар
фагтар
53. «Микроорганизмдер дегеніміз не?»
спора, спираль таяқша тәрізді бактериялар
бір клеткалы, өте ұсақ, жай көзге көрінбейтін ұсақ организмдер
екі клеткалы, қозғалғыш
жануар организмі
паразиттік жолмен қоректенетін организмдер
54. Гетероферментативті сүт қышқылды ашу процесінде не түзіледі?
сірке, янтарь қышқылдары, этил спирті, көмірқышқыл газы, сутегі, хош иісті газдарды түзеді
сүтті біркелкі етіп ұйытады
қанттың ақырғы өнім ретінде тек сүт қышқылын түзеді
май қышқылына дейін ыдыратады
процесс жүрмейді
55. «Гомоферментативті сүт қышқылы бактериялары нені түзеді?»
қанттан ақырғы өнім ретінде тек сүт қышқылын түзеді
сүтті біркелкі етіп ұйытады
сірке, янтарь қышқылдары, этил спирті, көмірқышқыл газы, сутегі, хош иісті газдарды түзеді
май қышқылына дейін ыдыратады
процесс жүрмейді
56. Қандай жағдайда қажетті заттар алу үшін микроб-продуценттерді пайдаланады?
Сыра, шарап, спирт, витамин, фермент т.б өндірістік жағдайда алу үшін

Сыртқы ортаның ластануымен күресу үшін


Ауылшаруашылығын интенсивті дамыту үшін
Мироорганизмдрді зерттеу жұмыстарында пайдалану үшін
Жартылай өңделген өнімдер алу үшін
57. Кокктар деген не?
Шар тәрізді бактеpиялар

Жекелеген бациллалар


Ортаға бейімделуді қамтамассыз ететеін түрлер
Былжырақ шарлар
Микроб клеткасының бөлшектері

58.Бацилла дегеніміз не?


Спора түзіп өмір сүретін микроорганизмдер
Суда өмір сүретін микроорганизмдер
Ауада өмір сүретін микроорганизмдер
Гейзерлерде өмір сүретін микроорганизмдер
Топырақта өмір сүретін микроорганизмдер
59. Қожайын-клеткасыз өмір сүре алмайтын микроорганизмдер

Вирустар

Ашытқы, саңырауқұлақ

Бактерия

Қарапайымдар


Бацилла
60. Элективтік орта дегеніміз не?

Жекелеген бактериялар түріне арnалған орта

Бактерияларды байытатын орта

Микроорганизмдерді өсіретін жалпы орта


Синтетикалық орта
Саңырауқұлақтарды өсіретін орта
61. Қандай заттар антибиотиктер деп аталады?

Микроорганизмдердің өсуін тежейтін заттар

Липидтер


Циклотентапергидрофенантрен
Органикалық еріткіштерде еритін заттар
Вирустарға ен салуға қолданылатын заттар
62. Азотобактер туыстастығының ерекше қызметтері

Белоктарды дезаминациялау


Ауадағы азотты қармалау
Топырақты денитрификациялау
Азоттық қалдықтарды ыдырату
Нитрификациялау
63. Фаг дегеніміз не?
Гендік информацияны сақтаушылар
Микроорганизмдердің вирус-паразиттері
Микроорганизмдерді әрекеттендіретін организмдер
Ядросыз микроорганизмдер
Хромосоманың құрамына енетін организмдер
64. Микробтарды сақтауға қандай жағдай қажет?

Леофильді кептіру немесе май астында


Тұрақты температурада

Арнайы ыдыстарда және мұқият жабу арқылы


Ауасы ауыстырылатын бөлмеде
Суытқыш камераларда

65. Гомоферментті сүт қышқылды ашу кезінде түзіледі


Сүт қышқылы
Сүт қышқылы мен май қышқылы

Сүт қышқылы мен сірке альдегиді


Сүт қышқылы мен пирожүзім қышқылы
Сүт қышқылы мен СО22О

66. Гетероферментті сүт қышқылды ашу кезінде түзіледі


Сүт қышқылы, этил спирті, сірке альдегиді
Сүт қышқылы
Сүт қышқылы мен сірке альдегиді

Сүт қышқылы мен пирожүзім қышқылы

Сүт қышқылы мен 2НАД+Н2


Бифидоашу кезінде түзіледі

Сүт және спирт


Сүт және сірке қышқылы

Сүт және лимон қышқылы

Сүт және янтар қышқылы


Сүт қышқылы
67. Қоректік орталарды залалсыздандыру жолдары
Автоклавта ұстау
Қайнату

Кептіргіш шкафта күйдіру


Қоректік орта залалсыздандырылмайды
Ультрафиолет сәуле арқылы
68. Алкофил микроорганизмдер

Сілті ортада өсетін, өмір сүретін микроорганизмдер

Сабын түзетін микроорганизмдер


Сілті заттармен қоректенетін микроорганизмдер
Спирт түзетін микроорганизмдер
Сілті түзетін микроорганизмдер
69. Антогонизм дегеніміз не?
Микроорганизмдер арасындағы жаугершілік қатынас
Микроорганизмдердің қорғану реакциясының өсуі

<variant>Микроорганизмдердің экологиялық қарсыластығы

<variant>Микроорганизмдердің зиянды химиялық заттарға қарсы тұруы

<variant>Микроорганизмдердің азықтық тізбекті өзара бөлісуі


70. Микроскоптың үлкейту мүмкіндігін қалай анықтайды?
Окулярдың үлкейту дәрежесін, объективтің үлкейту дәрежесіне көбейту арқылы
Объективтің үлкейту дәрежесін квадраттау арқылы
Объективтің үлкейту дәрежесін окулярдың үлкейту дәрежесіне бөлу арқылы

Объектив пен окулярдың үлкейту дәрежелерінің қосындысын фокус аралығына бөлу арқылы

Окулярдың үлкейту дәрежесінен объективтің үлкейту дәрежесінің квадратын меңгеру арқылы


71. Пастеризация дегеніміз не?


Материалды 1000С төмен температурамен көп рет қыздыру

<variant>Материалды 1000С төмен температурамен бір рет қыздыру


+40С дейін салқындату
+40С дейін көп рет салқындату
+300С ұзақ қыздыру
72. Ет-пептон агары дегеніміз не?


Арнайы орта

<variant>Микроорганизмдерді термостатта сақтайтын орта


Микроорганизмдерді қосымша қоректендіру
Микроорганизмдерді өсіретін орта
Микроорганизмдерді өлтіретін орта
73. Леофилді кептіру дегеніміз не?
Вакумдық тәсілмен үсітпей кептіру
Термостатта кептіру

<variant>Жоғарғы температурада кептіру


Ауада кептіру
Ерітіндіні ұшыту арқылы кептіру
74. Факултативті-анаэроб бактерия дегеніміз не?

Ауалы ортада өмір сүретін бактерия

<variant>Ауасы бар жәnе ауасыз ортада өмір сүретін бактериялар

<variant>Ауасыз ортада өмір сүретін бактерия


Кез келген газ бар ортада өмір сүретін бактерия
Ет-пептон агарда ғана өмір сүретін бактерия
75. Сүт қышқылды ашу процессін туғызатын микробтар

<variant>Бактерия


Қарапайымдар

<variant>Риккетсия


Ашытқылар
Вирус
76. Екі не оданда көп микроорганизмдердің бірлесіп өмір сүруі

<variant>Антогонизм

<variant>Симбиоз


Синергизм
Саагеллизм
Метабиоз
77. Бір микробдың бөліндісінің екінші микробқа зиянды әсерін айқындайтын түсінік

<variant>Антогонизм

<variant>Метаболизм

<variant>Фагия


Анабиоз
Биоз
78. Қандай жағдайда споралар тірі бактерияларға айналады?
Қолайлы жағдай толық болғанда

<variant>Жылдың бар мезгілінде

<variant>Ылғал оттегімен байығанда


Ылғал жеткілікті болғанда
Жылу жеткілікті болғанда
79. Тірі организмдердің оргнаикалық заттармен қоректенетін бактериялары
Паразиттер

<variant>Сапрофиттер

<variant>Сүт қышқылы түзетін бактериялары

<variant>Түйін бактериялары


Топырақ бактериялары
80. Бактериялар қалай қозғалады
Талшаларымен

<variant>Құйрығымен

<variant>Қозғалмайды


Аяғымен
Желім зат бөлу арқылы
81. Қандай микробтар аэроб деп аталады?
Тыныс алуға оттегіні қажет ететін

<variant>Оттегіні қажет етпейтін

<variant>Оттегі және азотсыз өмір сүре алмайтын


Су бар ортада ғана өмір сүретін
Өсімдіктердің үстінде ғана өмір сүретін
82. Анаэроб микробтар деген не?

<variant>Оттегіні қажет етпейтін

<variant>Оттегіні қажет ететін

<variant>Оттегісіз және азотсыз өмір сүре алмайтын


Су бар ортада ғана өмір сүретін
Өсімдіктердің үстінде ғана өмір сүретін
83. Қоректік ортаның бетінде пайда болған бактериялардың жиынтығы қалай аталады?

<variant>Колония


Белок

<variant>Пигмент


Көмірсу
Май

84. Бактериядағы судың мөлшері


<variant>75--85%


30-40%

<variant>40-75%

<variant>10-15 %


100%

85. 60-750 С температурада көбейетін микроорганизмдер


Термофил

<variant>Вирус

<variant>Психрофилді галофил


Мезофил
Аромат түзуші бактерия

86. Микробтарды өлтіру үшін қысқа уақыт 1000 С қыздыру қалай аталады?


<variant>Пастеризация

<variant>Стерилизация

<variant>Салқындату


Кептіру
Дезинфекция

87. Микробтарды 1000 С жоғарғы температурамен өңдеу


Стерилизация

<variant>Пастеризация

<variant>Салқындату


Кептіру
Дезинфекция

88. Құралдар мен асқа қонған микробтарды физикалық және химиялық жолмен құрту шарасы


Дезинсекция
Дезинфекция

<variant>Дезодорация


Антисептика
Дератизация
89. Бір микробтың екінші бір микробқа қолайлы жағдай жасайтын арақатынас қалай деп аталады?
Метабиоз
Синергизм

<variant>Антогонизм


Коммисализм
Паразитизм
90. Гомо-және гетероферментті ашу процесстері қандай ашу процессі кезінде байқалады?
Сүт қышқылды ашу
Спирт түзе ашу

<variant>Пропион қышқылды ашу

<variant>Май қышқылды ашу


Жәй ашу

91. ЕПА деген не?


Ет-пептон агары
Стеризацияланған сүт
Кесслер ортасы
Ет-перон сарысуы
Сары уыз-тұз агары

92. Химиялық құрамы анықталған қоректік орта?


Жасанды орта
Синтетикалық орта
Табиғи орта
Арнайы орта
Теңестірілген орта

93. Микробтарды өсіру үшін пайдаланылатын жануарлар немесе өсімдіктерден дайындалған қоректік орта?


Табиғи орта
Синтетикалық орта
Жасанды орта
Арнайы орта
Теңестірілген қоректік орта

94. Белгілі концентрациядағы таза неорганикалық және органикалық заттардан жасалған қоректік орта?


Синтетикалық орта
Табиғи орта
Жасанды орта
Арнайы орта
Ет-пептон ағаны
95. Ылғал сүйгіш микроорганизм деп қайсысын айтамыз?
Гидрофит
Ксерофит
Мезофит
Автотрофты
Фототрофты

96. Кептіруге төзімді микроорганизмдер?


Ксерофит
Гидрофит
Мезофит
Автотрофты
Фоторотрофты
97. Тұз бен қанттың жоғарғы концентрациясына төзімді микроорганизмдер?
Ксерофит
Мезофит
Автотрофты
Фототрофты
Гидрофит
98. Микробиологиялық зертханада автоклав не үшін пайдаланылады?
Микробтарды бу қысымымен жоюға
Микробтарды термостаттауға
Микробтарды кептіруге
Тосқауыл дайындау үшін
Пастеризациялауға
99. Қалыпты температура ұстауға арналған аспап?
Термостат
Петри табақшасы
Стерилизатор
Автоклав
Кох аспабы
100. Петри табақшасы не үшін керек?
Микроорганизмдерді кептіруге
Тығыз қоректік ортада микрооргаnизмдерді өсіруге
Микроорганизмдерді жағуға
Микроорганизмдерді бояуға
Микроорганизмдерді сақтауға

101. Өте ұсақ денелерді үлкейту үшін пайдаланылатын аспап?


Микроскоп
Көз әйнек
Лупа
Линза
Окуляр
102. Бактериялық ілмек не үшін қолданылады?
Микорорганизмдерді орнықтыру үшін
Өскінді тасымалдау үшін
Микорорганизмдерді өсіру үшін
Коллоидты оқшаулау үшін
Ертінді дайындау үшін

103. Шығу тегі, ұқсас морфологиялық жыл физиологиялық белгілері бар микроорганизімдер жиынтығы қалай аталады?


Түр
Штамм
Түрше
Колония
Таза культура “ өскін”

104. Бір немесе екі шашшасы бар бактерия?


Монотрих
Перитрих
Лофтрих
Фимбрия
Амфитрих

105. Өзара перпендикуляр 2 бет арқылы бөлінген 4 кокк топшасы қалай аталады?


Тетракокк
Кокк
Сарцин
Монококк
Бацилла

106. Таяқша тәрізді спора түзетін бактериялар?


Бацила
Спирилла
Цитрион
Сарции
Кох таяқшасы
107. Миробтарды жәй бояғанда қанша бояу қолданылады?
1
5
3
2
4
108. Ет-пептон агарының қоректілігін көбейтететін зат?
Пептон
Желатин
Сахароза
Раффиноза
Азот


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет