«ҮШӨлшемді модельдеу»


Лабораториялық жұмыс N1. 3ds max-да фигуралар құрубет3/3
Дата07.07.2016
өлшемі1.34 Mb.
1   2   3

Лабораториялық жұмыс N1. 3ds max-да фигуралар құру


Бейненің құрамды элементтері

Тіктөртбұрыштар

1-суретте тіктөртбұрыштар класына жататын объекттер көрсетілген.


1-сур. Тіктөртбұрыштар класының объектілері

Ең жоғарғысы-"классикалық" тіктөртбұрыш. Екіншісі 45° градусқа бұрылған тіктөртбұрыш. Үшіншішің 3 бұрышы дөңгелетілген, ал төртіншішің бір бұрышы қиылған. Фигураның тіктөртбұрыш екенін бірден білуге қиын, бірақ егер тышқанмен фигураны белгілесеңіз, күй жолында фигураның атау жазылады Прямоугольник на слое 1.

Тіктөртбұрыштарды жасауда модификатор-клавишаларды қолдану

Егер тіктөртбұрышты алдыңғы әдіспен жасап, бірақ тышқан белгісін диагональ бойынша тартқанда CTRL клавишасын басып тұрса, салынап жатқан объекттің абрисы тышқанның қозғалуына байланыссыз тіктөртбұрышты болады. Бұл 3ds max-да квадраттарды салудың ең қаарапайым әдісі.Тапсырмалар

Бейненің құрамды элементтер көмегімен плакаттағы үлгілерді жасаңыз.Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N2. 3ds max-да сызықтарды жасау

3ds max-да әртүрлі сызықтар класын көрсету үшін әртүрлі объекттер қолданылады. Объекттер жалпы структурасы бойынша калстарға біріктіріледі. Сонда әрекеттері бойынша сызықтытар бір-бірінен айырықша болады.

Сызық моделі

3ds max-да сызық моделі негізінде екі негізгі түсінік болады: түйін және сегмент. Түйін деп сегменттің бір соңын белгілейтін бейне жазықтығындағы нүктені айтады. Сегмент деп екі түйінді байланыстыратын сызық бөлігі деп аталады. Түйін мен сегменттер бір-бірімен тығыз байланысты болады.

Художественное оформление инструменті келесі пункттерден тұрады: режим каллиграфия, режим заготовки, режим кисти, режим распылителя, учет нажатия.

Тапсырма


Сызықтарды құру командалар көмегімен келесі бейнелерді салыңыз. 
Ұсынылатын әдебиет:

 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N3. 3ds max-да күрделі объекттерді жасау

Объекттермен жұмыс жасаудың қосымша әдістері.

3ds max күрделі объекттермен жұмыс жасауға көп мүмкіндіктер береді. Объекттермен әртүрлі операциялар жасауға мүмкіндіктер беретін командалар Упорядочить менюінде орналасқан.ПРЕОБРАЗОВАНИЯ вкладкасымен жұмыс жасау мысалы.

Фигураның размерін оның сол жақтағы төменгі бұрышына қатысты өзгертіңіз.


Фигураның дубликатын оның сол жақтағы төменгі бұрышына қатысты бейнелеңіз.Размер

Объекттің размерлерін өзгертуге қолданылады.

Фигураның размерін өзгерту.Наклонить

Объекттерді көлбеу орналастыру үшін қолданылады.

Тең қабырғалы үшбұрыштан тік бұрышты үшбұрыш жасау керек.Тапсырма

Объекттермен жұмыс жасаудың қосымша әдістері көмегімен "Дракончик" бейнесін жасауҰсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N4. 3ds max-да Заливка инструментін қолдану

3ds max-да Заливка инструменті көмегімен әртүрлі тұйық объекттерді бояуға болады. Мысалы жүректің бейнесін Градиентная заливка командасы көмегімен бояу.

 CMYK бойынша тұйық объекттерді бояу. 


Тапсырма


Заливка командасы арқылы келесі бейнелерді әртүрлі градиентті бояңыз.

Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N5. 3ds max-дағы Интерактивное перетекание құралы. Көлемді имитациялау

"Интерактивное перетекание" құралы құралдар тақтасында орналасқан интерактивты құралдарға жатады.Бұл құрал көмегімен формасы және түсі бойынша әртүрлі объекттерге морфинг(плавное перетекание) жасауға болады. Жол, жиілік және ауысу сипаты көрсетіледі.

Екі объекттің ауысу мысалын қарастырайық: Суретте көк квадраттың қызыл шеңберге "Интерактивное перетекание" көмегімен ауысуы көрсетілген. Ауысу параметрлері келесі: "Число шагов в перетекании" = 4; "Вид перетекания" = прямое; "Ускорение" = 0

Бұл мысалда ауысу түзу бойынша жүргізіледі. Басқа траектория көрсету үшін Alt клавишасын басып тұрып, фигуралардың ортасын байланыстыратын сызықты салу керек. Ауысу эффектінің көрнекілікті болуын "Смешать вдоль всего пути" және "Повернуть все объекты" инструменттері арқылы алуға болады.Тапсырма

Алтын шынжыр мысалында"Интерактивное перетекание" құралы көмегімен көлем имитациясын жасау керек.


Ұсынылатын әдебиет:

 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N6. Powerclip. Растрлік бейнелерді өңдеу

Powerclip командасы

Бұл командалар тобы "Эффекты" менюінде орналасқан. Бұл меню келесі командалардан тұрады: Поместить в контейнер, Извлечь содержимое, Редактировать содержимое, Завершить редактирование этого уровня.

Поместить в контейнер командасы

Белгіленген объектті басқа объект-контейнерге салуға мүмкіндік береді. Контейнерге сыймаған объекттің бөлігі көрінбейді.Извлечь содержимое командасы

Бұл команда алғашқы объектті контейнерден алуға мүмкіндік береді.

Редактировать содержимое командасы

Контейнердегі объектті редактирлеуге мүмкіндік береді. Мұнда редактирлеу Завершить редактирование этого уровня командасымен аяқталады.

Растрлік бейнелерді өңдеу

Растрілік бейнені қою үшін Файл -> Импорт командасы қолданылады. Қою шарттарын да анықтауға болады.

Бейненің мөлшерін өзгерту Выбор командасы арқылы немесе Точечный рисунок -> Изменить размер командасын таңдау арқылы орындауға болады. Көрсетілген команда көмегімен растірлік бейненің кеңейтілуін өзгертуге болады.

Форма құралы кез-келген формалы бейнені алуға мүмкіндік береді. Мұнда түйіндер қосып, алуға болады.


Тапсырма

Келесі бейнені растірлік өндеу командалары көмегімен өндеу керек.Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N7. «Интерактивный объем» құралы

"Интерактивный объем" құралы

Бұл құрал жазық объекттерге көлем иллюзиясын жасауға мүмкіндік береді. Иллюзия объекттің артынан немесе алдынан сол формадағы жазықтықты салу нәтижесінде болады. Екі фигурада қырлы шеттерімен біріктіріледі.Бұл эффектті жасау үшін Объем құралы қолданылады.

Тапсырма


«Интерактивный объем» құралы көмегімен келесі бейнені жасау

Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N8. «Интерактивное искажение» құралы. Көлем имитациясы

"Интерактивное искажение" құралы

"Интерактивное искажение" құралы интерактивты инструменттер категориясына жатады және объекттердің формасын деформациялауға арналған.

Қасиеттер панелінде таңдалған баптауларға байланысты құрал бірнеше режимде жұмыс жаса»й алады.
Ұсынылатын әдебиет:


 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N9. 3ds max программасына кіріспе, градиентті фон жасау

3ds max программасының негізгі терезесі суретте көрсетілген. Жұмыс облысында бірнеше қосымша панельдер орналасқан. Олардың негізгісі-құралдар панелі.

Градиентті фон жасау

3ds max программасында Файл-Новый ашып, жаңа файл құрайық. Тік өлшемді 2 пиксел деп алайық. Әдетте, 1024x768 кеңейтілумен көреді.

Енді суретке түсті анықтау керек, мысалы жасыл және ашық жасыл. Бірінші түсті таңдау үшін основной цвет значогын басыңыз, екінші түсті таңдау үшін Цвет фона значогын басыңыз.

Түсті таңдағаннан кейін градиент сипатын анықтауға болады. Ол үшін құралдар панелінен Градинт құралын таңдаңыз. SHIFT клавишасын басып тұрып, суреттің сол жағынан оңға дейін тартыңыз. Тышқанды жібергенде градиентті заливканы көресіз. Тек суретті сақтау керек.

Тапсырма

Көрсетілген әдістер бойынша фотосуретті безендеру

Ұсынылатын әдебиет:


 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004

Лабораториялық жұмыс N10. Дөңгелек фотосурет, кез-келген формалы суреттерді дайындау, бейнелерді біріктіру, бейнені ұсақ детальдармен безендіру

Құралдар панелінде жай белгілеу инструментін таңдаңыз. Ашылған инструменттер альтернативті деп аталады. Альтернативті құралдардан дөңгелек немесе сопақ белгілеу құралын таңдаңыз. Суреттегі керекті бөлігін белгілеп, SHIFT+CTRL+I клавишалар комбинциясын басыңыз.Алгашқы берілген фотосурет

Керексіз облыстарды тазалау

Кадрленген сурет


Кез-келген формалы суреттерді дайындау үшін Adobe 3ds max Лассо немесе Волшебная палочка құралдарын қолданады. Лассо құралы көмегімен кез-келген форманы белгілеуге болады. Волшебная палочка объектті контур бойынша белгілеуге болады.

Тапсырма

Көрсетілген әдістер бойынша фотосуретті безендіру керек

Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


Лабораториялық жұмыс N11. Объекттерді тексуралармен боя және толтыру, текст жазу, 3ds max программасының қосымша мүмкіндіктері

Кейбір жағдайларда суреттің облысын боя немесе оны текстурамен толтыру қажет болады. Мысалы, суреттегі жолды ақ түске бояу керек болса, ақ түсті таңдап, Заливка құралын таңдау керек болады.Ал егер текстурамен толтыру керек болса, Правка > Определить образец командаларын орындап, CTRL+D басу керек.


Тапсырма

Көрсетілген әдістер бойынша фотосуретті безендіру керек

Ұсынылатын әдебиет: 1. Пантюхин П.Я., Быков А.В. Компьютерная графика Москва, 2008

 2. Джакабаев Ж.Ж. Компьютерная графика, Алматы, 2001

 3. Тимофеев Г., Тимофеева Е. Графический дизайн, Ростов-на Дону, 2004


4. оқытылушының өздік жұмысы

Оқытылушылар өздік жұмысын реферат түрінде жазу керек. Орындалған өздік жұмыс нәтижесінің есебі А4 форматында терілген болу керек. Шрифт Times New Roman, өлшем -12 пн., аралық интервал – 1,5, мәтінді түзету – беттің ені бойынша.

Бет параметрі: жоғарғы өріс (см.) – 2, төменгі – 2, сол жақ – 2,5, оң жақ – 1,5 см. Бетті нөмірлеу – беттің жоғарғы, оң жағында.

Төменгі колонтитулға өз Фамилияңызды Атыңызды Отчествоңызды және топ нөмірін қойыңыз.


4.1. 3ds max ортасында кез келген графикалық объект құру.

4.2. 3ds max ортасында кез келген графикалық объект құру.

4.3. 3ds max-да масштабтау, заливканы өзгерту, бір-бірінің үстіне объектілерді қою және объектілердің ормаларын өзгерту.


4.4. 3ds max бірнеше объектілер құру және олармен манипуляциялау: заливканы, өлшемін, масштабын, орналасу жерін өзгерту.

4.5. 3ds max объект контурымен жұмыс істеу, объект контураның өзгеруі. Фотографиялармен жұмыс.

4.6. 3ds max-та мәтіндік эффектілер, 3D мәтінді құру, текстуралы эффектілер және безендіру.

4.7. 3ds max мәтіндік эффектілер: мәтін құру және оған әр түрлі эффектілерді қолдану.4.8. Фотографиялармен жұмыс.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет