Загальні питання правового регулювання інвестиційної діяльностіДата16.07.2016
өлшемі114.97 Kb.
түріЗадача

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


до курсу «Правові основи інвестиційної діяльності»
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Практичне заняття 1
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Поняття інвестиції та інвестиційної діяльності.

2. Види та форми інвестицій.

3. Інвестування як господарська операція.

4. Державно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

5. Державне управління у сфері інвестицій.

6. Державно-приватне партнерство у сфері інвестицій.

7. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності.


ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА НЕРУХОМОСТІ

Практичне заняття 2
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Поняття, об’єкти, форми капітального інвестування у нерухомість.

2. Містобудівна документація: види, порядок розробки і затвердження, правове значення. Порядок врахування громадських інтересів при розробленні містобудівної документації.

3. Правове регулювання забудови відповідно до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

4. Правове регулювання забудови відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт.

5. Правове регулювання забудови відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт.

6. Виникнення, оформлення та реєстрація права власності на закінчені будівництвом об’єкти нерухомості.

7. Правовий статус об’єктів незавершеного будівництва.Задача практичного заняття

У місті Н. існує великий міський парк. На території парку житлові будівлі відсутні. Н-ська міська рада замовила проект детального плану території для ділянки, межі якої співпадають з межами парку. Проект детального плану передбачає зміни у зонуванні і цільовому призначенні частини території парку і, відповідно, її забудову офісними та житловими будівлями з виділенням значної частини зелених насаджень як огородженої прибудинкової території таких будівель. У повній відповідності до законодавства проект детального плану було оприлюднено, громадськості було надано можливість ознайомитися з його змістом, також було призначено громадські слухання з цього питання.Питання:

Які категорії осіб можуть взяти участь у громадських слуханнях з питань обговорення проекту детального плану території парку? Які можливості мають жителі міста для того, щоб висловити своє ставлення до проекту за процедурою громадських слухань?


Практичне заняття 3
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Правова природа фондів фінансування будівництва (ФФБ). Види ФФБ. Система ФФБ. Створення ФФБ. Підстави функціонування ФФБ.

2. Договір про участь у ФФБ. Закріплення за довірителем об’єкта інвестування. Порядок отримання довірителем у власність об’єкта інвестування.

3. Управитель ФФБ. Винагорода управителю ФФБ та його заміна. Фінансування управителем ФФБ будівництва.

4. Взаємовідносини управителя ФФБ та забудовника. Угода між забудовником та управителем ФФБ. Контроль управителя ФФБ за діяльністю забудовника. Забезпечення зобов’язань забудовника.

5. Правова природа фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Створення та підстави функціонування ФОН. Сертифікати ФОН як вид цінних паперів. Операції з сертифікатами ФОН та їх обіг.

6. Система функціонування ФОН. Управитель ФОН. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН.

Задача практичного заняття

Банк – управитель, який створив ФФБ, використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій. У зв’язку із черговою фінансовою кризою ці кошти були безповоротно втрачені на самому початку будівництва. Водночас через фінансову кризу банк втратив інтерес до будівництва і розірвав всі договори із забудовником. На цей момент будівництво перебувало на стадії риття котловану.Питання:

Чи порушив банк - управитель ФФБ законодавство, коли використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій? З яких коштів банк-управитель буде повертати інвесторам-довірителям їх довірчу власність? Чи можуть інвестори-довірителі вимагати в банка повернення коштів, переданих у довірче управління, якщо він відмовиться їх повертати?Практичне заняття 4
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Капітальне інвестування у будівництво житла із використанням облігацій.

2. Об’єкти комплексної реконструкції кварталів та мікрорайонів застарілої забудови.

3. Порядок компенсації власникам та наймачам жилих та нежилих приміщень, земельних ділянок при реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

4. Порядок реалізації інвестиційних проектів реконструкції застарілого кварталів (мікрорайонів) житлового фонду.

5. Пайова участь інвестора – забудовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.Задача 1 практичного заняття

Восени 2007 р. ТОВ «БУД БУД» емітувало дисконтні облігації з терміном обігу до 7 листопада 2017 р. Дисконт становить 10%. Фізична особа Т.М. Петров уклав з андерайтером ТОВ «АНДЕРПІВДЕНЬ» договір купівлі-продажу цих облігацій на номінальну суму 570 000 грн. За графіком платежів Т.М. Петров сплачує зазначену суму протягом 6 місяців і отримує право власності на облігації. Водночас Т.М. Петров уклав попередній договір міни дисконтних облігацій з ТОВ «БУД БУД» на майнові права на отримання трикімнатної квартири (передає облігації ТОВ «БУД БУД» в обмін на зазначені права). Основний договір міни мав бути укладений після отримання Т.М. Петровим права власності на облігації. На момент, коли Т.М. Петров сплатив 490 000 грн. за облігації, ТОВ «БУД БУД» скористалося правом розірвати в односторонньому порядку попередній договір міни «у зв’язку із ситуацією на ринку нерухомості».Питання:

Чи може Т.М. Петров вимагати надання йому квартири? Коли Т.М. Петров зможе отримати сплачені ним гроші? Що він має зробити для цього?Задача 2 практичного заняття

Щодо одного з кварталів застарілого житлового фонду по вул. Белінського у м. Одесі реалізується інвестиційний проект реконструкції. Інвестор-забудовник запропонував власникам житла у власність квартири в межах Приморського району м. Одеси – по вул. Балківській. Ці квартири розташовані у будинках, які вже збудовані тим самим забудовником, але не були придбані покупцями. Вікна квартир виходять на залізницю. Площа квартир, запропонованих мешканцям для переселення, перевищує площу квартир, що їм належать, на 7-15%.Питання:

Чи відповідає законодавству пропозиція інвестора-забудовника власникам житла? Чи відповідала б ця позиція законодавству, якби інвестор-забудовник запропонував відселення не у будинки, збудовані колись, а у стартові будинки, що будуть збудовані по вул. Балківській спеціально для інвестиційного проекту? Яким чином власники житла і інвестор-забудовник регулюють відносини щодо відселення?Практичне заняття 5
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Інвестування у будівництво нежитлової нерухомості: договори та інвестиційні схеми.

2. Поняття та значення концесії в господарських відносинах. Сфери застосування концесій.

3. Об’єкти, які можуть надаватися у концесію. Обмеження концесійної діяльності.

4. Проведення концесійного конкурсу.

5. Концесійний договір: укладення та строк дії. Істотні умови договору. Основні права і обов’язки сторін концесійного договору.

6. Набувальне інвестування у нерухоме майно.

Задача 1 практичного заняття

ТОВ «ХАРБОР» з 1997 р. орендує приміщення першого поверху одноповерхової будівлі, що перебуває у комунальній власності територіальної громади, під офіс. На момент укладення договору площа приміщення становила 215 кв. м. За час оренди ТОВ «ХАРБОР» за згодою орендодавця здійснило реконструкцію об’єкта оренди, інвестувавши в реконструкцію значні кошти. Як наслідок, вартість об’єкта оренди зросла у 7 разів, було добудовано другий поверх, загальна площа об’єкта становить тепер 490 кв. м (з них 201 кв. м – другий поверх, 289 кв. м – перший поверх).Питання:

Чи змінився статус ТОВ «ХАРБОР» щодо об’єкта оренди у зв’язку із внесенням інвестицій в об’єкт оренди? Якщо так, на яких нормах цей статус засновується, як він легалізується і якими документами підтверджується?Задача 2 практичного заняття

ТОВ «ЧЕБУРГЕН» утворене 3 роки тому і діє у складі одного учасника. Товариство орендує земельну ділянку під забудову, отримало вихідні дані на будівництво на цій ділянці будівлі офісу, замовило і отримало проект будівництва, уклало договір будівельного підряду, зареєструвало декларацію про початок будівельних робіт, частково оплатило підрядникові вартість будівництва. Підрядник, у свою чергу, частково виконав будівельні роботи. У зв’язку з відсутністю коштів для завершення будівництва, єдиний учасник ТОВ «ЧЕБУРГЕН» вирішив відступити недобудовану будівлю за плату третій особі і досяг попередньої домовленості з такою особою щодо ціни. Об’єкт незавершеного будівництва – єдине майно, яке перебуває у власності ТОВ «ЧЕБУРГЕН».Питання:

Запропонуйте варіанти оформлення домовленості щодо оплатного відступлення об’єкта незавершеного будівництва.ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Практичне заняття 6
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Поняття, об’єкти, форми фінансового інвестування. Корпоративне інвестування як особлива форма фінансового інвестування.

2. Утворювальні фінансові інвестиції у корпоративній формі при створенні акціонерного товариства.

3. Утворювальні фінансові інвестиції у корпоративній формі при створенні господарського товариства (крім акціонерних товариств).

4. Утворювальні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності господарського товариства.

5. Набувальні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності господарського товариства (крім акціонерних товариств).

6. Набувальні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності акціонерного товариства.

Практичне заняття 7
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Корпоративний інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, система органів, обмеження діяльності.

2. Пайовий інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, обмеження діяльності.

3. Класифікації інститутів спільного інвестування (ІСІ).

4. Склад та структура активів ІСІ.

5. Визначення вартості чистих активів та цінних паперів ІСІ.

6. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ.

Задача практичного заняття

У 1933 р., коли до влади у Німеччині прийшов Гітлер, він відмовився сплачувати державам – переможцям у Першій світовій війні репарації, передбачені Версальськими угодами. Оскільки ці кошти багато років закладалися до бюджету США як окрема стаття доходів, уряд цієї країни емітував державні цінні папери – бонди (bonds), подібні до державних облігацій в Україні з метою покриття дефіциту бюджету. Строк погашення цих цінних паперів настав у 1968 р., після чого вони вже не продаються на біржах, але велика їх кількість залишилась у населення США непогашеною.

У 2010 р. диверсифікований безстроковий корпоративний інвестиційний фонд відкритого типу, створений в Україні, інвестував залучені в інвесторів кошти у придбання зазначених бондів уряду США на суму 1 200 000 грн., що становило 43% загальної вартості активів цього ІСІ.

Питання:

Чи є законним придбання цінних паперів іноземної держави у цій ситуації? Які обмеження встановлені законодавством України щодо придбання ІСІ цінних паперів іноземних держав та іноземних юридичних осіб?ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІНОЗЕМНОГО І ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Практичне заняття 8
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Поняття іноземного інвестування. Види режимів іноземного інвестування. Режим іноземних інвестицій в Україні. Гарантії іноземним інвесторам.

2. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства за Господарським кодексом України.

3. Особливості договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

4. Механізм внесення іноземної інвестиції та репатріації доходів іноземних інвесторів. Інвестиційні рахунки.

5. Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції та її наслідки.

6. Правове регулювання зовнішнього інвестування резидентів України за її межами.
Задача практичного заняття

Громадянин США Френсіс МакАлістер, акціонер юридичної особи, створеної за законодавством України – ПрАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ» (володів 7% акцій), придбав у 3 кіпрських компаній по 15% (разом – 45%) акцій того самого ПрАТ за договорами купівлі-продажу. Оплата акцій здійснювалася з рахунку покупця у банку, розташованому у м. Люксембург, на рахунки продавців у банку, розташованому у м. Астана. Придбавши акції, Френсіс МакАлістер вирішив зареєструвати іноземні інвестиції в обласній державній адміністрації за місцезнаходженням ВАТ і подав відповідні документи.Питання:

У чому проблемність цієї ситуації? Чи повинна обласна державна адміністрація реєструвати придбання Ф. МакАлістером акцій ПрАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ» як іноземні інвестиції? Які негативні наслідки матиме відмова у реєстрації іноземної інвестиції для Ф. МакАлістера? Чи впливає реєстрація або нереєстрація іноземної інвестиції на виникнення прав власності на акції, на виникнення та можливість реалізації корпоративних прав Ф. МакАлістера у ВАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ»?ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Практичне заняття 9
Питання до обговорення на практичному занятті

1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: поняття та види.

2. Інновація, інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційна продукція.

3. Інноваційні підприємства. Проблема пільг, оподаткування та митного регулювання діяльності інноваційних підприємств.

4. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи.

5. Правовий статус, інвестиційна схема та режим інноваційної діяльності технологічного парку.

6. Правовий статус, інвестиційна схема та режим інноваційної діяльності наукового парку.

7. Правовий статус, інвестиційна схема та режим інноваційної діяльності індустріального парку.


Задача практичного заняття

Винахідник Д. Білуватий створив діючу модель капців – хамелеонів. Вважаючи ці капці інноваційним продуктом, який може здійснити революцію у світовій взуттєвій промисловості, і виходячи з внутрішнього переконання у тому, що урядові структури України підтримають ідею виробництва таких капців і забезпечать реалізацію ідеї за рахунок коштів державного бюджету, винахідник Д. Білуватий звернувся до юриста за консультацією.Питання:

Наведіть послідовність дій, які винахідник Д. Білуватий має здійснити, і перелік документів, які він має оформити для отримання коштів державного бюджету на виробництво капців – хамелеонів, виходячи з того, що на момент звернення винахідника за консультацією жодної документації на цей винахід ще не оформлено.


ТЕМА: ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Практичне заняття 10
1. Поняття, загальні засади та етапи юридичного супроводу інвестиційної схеми.

2. Правовий аналіз (Due Diligence) за портфельного (набувального фінансового) інвестування.

3. Правовий аналіз (Due Diligence) за утворювального інвестування у нерухомість.

4. Правовий аналіз (Due Diligence) за набувального інвестування у нерухомість.

5. Правовий аналіз (Due Diligence) за утворювального фінансового інвестування у корпоративній формі.

6. Правовий аналіз (Due Diligence) за набувального фінансового інвестування у корпоративній формі.

7. Поняття і підвідомчість інвестиційних спорів.

8. Порядок розгляду спорів між іноземним інвестором та державою, у якій здійснюється інвестування.

9. Захист прав інвесторів у Міжнародному центрі для вирішення інвестиційних спорів між державами й особами з інших держав.
Задача практичного заняття

Ви є юристом Сергія Петровича Іванова і супроводжуєте придбання цією особою контрольного пакету акцій ПрАТ «ЗЕРО» у Дагласа Донована. На ПрАТ «ЗЕРО»відбулися усі події, описані в усіх 5 варіантах завдань Проекту «ЗЕРО» з Практикумі з корпоративного права, подані усі зазначені там позови. У Вашому розпорядженні вже є всі документи, наведені у Практикумі з корпоративного права.Питання:

Складіть перелік документів, які Ви додатково витребуєте у Дагласа Донована з метою здійснення правового аналізу контрольного пакету акцій ПрАТ «ЗЕРО» і перелік дій, які ви вважаєте за доцільне здійснити із тим, щоб отримати інформацію з відкритих джерел.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет