Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.жүктеу 1.77 Mb.
бет12/33
Дата17.06.2016
өлшемі1.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

Пайдаланған әдебиеттер


Негізгілері:

 1. Бинас А.В. , Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперименты в школе М. , Просвещения, 1990.

 2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. М., Просвещение, 1983.

 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавание биологии. М: Просвещение 1985.

 4. Хрестоматия по методике препордавания биологии сост. И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по биологическим специальностям. М. Просвешение , 1984.

 5. Школьные программы и учебники по биологии.

 6. Журналы Биология в школе

 7. Колченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий, Изд. КАРО, 2002.

Қосымшалар:

 1. Анастасова Л.П. Сомастоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1989.

 2. Бруновт Е.Т. Малахова Г. Я. Сакалова Е. Л. Уроки анатомии и физиологии , гигиены человека. М. Просвещение, 1984.

 3. Всесвятскии Б.В. Системный подход к биологическому образованию. М. Просвешение 1985.

 4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Бруновт Е.Т. Воспитания учащихся в процессе обучения биологии. М. Просвещение 1984.

 5. Калинова Г. С. Мягкова А. Н. Методика обучения биологии 6-7 классов: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Пособия для учителя. М. Просвешение 1989.

 6. Кейран Л.Ф. Структура методике обучения как науки. М. Просвешение 1979.

 7. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии: Пособия для учителя. Минск, Нарадная асвета, 1988.

 8. Максимова В.Н., Груздева Н. В. Межпредметные связи в обучении биологии. М. Просвешение 1987.

 9. Методика обучения в школьных курсах биологии ред. Д. И. Трайтак. М. Просвешение 1980.

 10. Методика обучения ботанике ред. Н.В. Падалко., В.Н. Федоровой. М. Просвешение 1982.

 11. Молис С. С. Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные . Книги для учителя. М. Просвешение 1988.

 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. М. Просвешение 1989.


ОБСӨЖ № 17.

ОБСӨЖ тақырыбы: Сабақ- биологиядан оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары


ОБСӨЖ жоспары:

1. Биология сабақтарына қойылатын талаптар

2.Биология сабақтарының түрлері, олардың құрылымы.


3.Дәстүрлі емес сабақтар.

ОБСӨЖ мақсаты: Биология сабақтарына қойылатын талаптарға және биология сабақтарының түрлеріне, олардың құрылымына мәлімет беру.ОБСӨЖ мәтіні: Сабак,-ощлтудың негізгі формасы

Сабақта" оқу-тәрбие жүмысының барлық моселслері комилексті түрде жүзсге асырылады.

Сабақ-оқу тәрбие жүмысының негізгі формасы, мүғалімнің балалармен, класиен мемлекеттік багдар-ламаға сай түрақты сабақ кестесі бойьшша, арнайы мектеп бөлмесінде жүргізетін оқу-тәрб,ие жүмысы. Сабақтың барысында оқушылар мүғалімнің жетекшілігімен жүйелі түрде арнайы бағдарламаға сай теориялық білім мен практикалык икем-дағдылар және біліктері қалыптасады, сонымен бірге жеке адамның жан-жақты дамуына бағытталған іс-шаралар жүзеге асады.

Негізгі оқу материалы сабақта қамтылады, ал экскурсия кезінде, тірі-табиғат мүйісінде орындалатын тәжірибелер, кластан тыс өткізілетін кештер, оқу ап-талықтары, оқушылармен жүргізілетін жүмыстың бар-лык формалары жүзеге асады. Өтілетін сабақтың маз-мүны, ғылыми талаптарға сай, түсінікті, идеялық қүрылымы, оқушыларға ғылыми көзқарастарын қалыптастьіру принциптеріне сай жүргізіледі. Сабақта мүғалім оқушылардың білімді қабылдау дәрежесіне, оқу материалының келеміне баса көңіл аударады. Со­нымен қатар жаңа сабақтың мазмүнын өткен сабақ-тық мазмүнымен байланыстыру жағын ойластырады. Осы көрсетілген мәселелерді жүзеге асыру барысында мүғалім жоснарлы түрде оқушыларға біртіндеп, саты-лап биологиялық түсініктерді қалыптастырады. Био­логия сабақтарында оқушылардың логикалық ойлауы ал жоғары кластарды абстрактылы ойлауы біртіндеп дамиды.

Оқушылардың жас ерекшелікгерін ескере отырып, биологиялық түсініктердің мазмүнына байланы­сты, мүғалім сабақтың етілу төсілін алдын-ала тақдап алады. Сонымен бірге мүғалімнің сабақтың корнекілігін таңдап алуы әсірссе орта буын кластар үшін, оқушылардың нақты түсініктермен тірі образдардың жиыытығын кабылдап, қалыптастыру үшін атқаратын маңызы зор. Мүғалім оқушылардың сабақ барысында орындайтын өзіндік жүмыстарына да аса көңіл бөледі. Ең негізгісі, әр-бір сабақта мүғалімнің көздеген мақсаты оқушылардьщ санасына оқу-мате-риалын жеткізу болып табылады.

Мектеп реформасы оқушылардың білімдерінің сапалы болуына, олардың ғылыми көзқарастарын қалыптастыру үшін мектеп оқулықтарының мазмү-нына, көңіл бөлу керектігін баса көрсетеді. Сонымен қатар білім берудің идеялық-теориялық деңгейін жо-ғарылату да негізгі мөселелерді шешеді. Бүл идеяларды іске асыру үшін қазіргі кездегі білім беру жүйесіндегі сабақтың формалары мен қүрылымын жетілдіру керек. Сабаққа қойылатын бүл талаптар келешек үрпақтың білімді, қоғамға қажетті, өз бетінше іс-әрекет жасай алатын үрпақты тәрбиелеуде маңызды орын алады.Сабақтың мақсатын анықтау оның мазмүны мен әдісін таңдап алу, оқушылардың оқу танымдық міндеттерінің негізінде бағдарлама мазмүнына жөне талабына сай жүргізіледі, және о л оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталады. Әр-бір сабақта алуан түрлі бағыттағы торбие мәселелерін комплексті түрде шешуді толық қамтамасыз ету керек. Сабақтың сдпасына қойылатын талап-оқушылардың биология пәдаріне қызығушылығын, шығармашылық белсенділігін арттыруды коздейді. Сабактың элементтерінің пақтылығмен, үйлесімділігіне байланысты. Сабактың мамзмүнының колемі ок,ушылардың жас ерскшслікісріпе олардың мазмүндың қабылдау қабілеттілігіне байланысты болғандықтан нсгізгі идеялар мен түйсіктсрдің терең анықтамалары оқупіалырга жеткізілу барысында екерілуі шарт.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет