«Қазпочта» АҚ 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп Мазмұныбет21/21
Дата23.02.2016
өлшемі1.22 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛдардың әділ құны


Топ қаржылық құралдардың әділ құны туралы ақпаратты түсіну және анықтау үшін бағалаудың кезеңдік құрылымын төмендегідей қолданады:

1деңгей: ұқсас актив немесе міндеттемелер бойынша белсенді нарықтық баға белгілеу (түзетілмеген);

2 деңгей: бағалау үлгілері әділ құнның есепте көрсетілген сомасына айтарлықтай ықпал жасайтын бастапқы мәліметтер үшін барлығы нарықта бақыланған ақпаратқа тура не жанама негізделген;

3 деңгей: бағалау үлгілері әділ құнның есепте көрсетілген сомасына айтарлықтай ықпал жасайтын бастапқы мәліметтер үшін барлығы нарықта бақыланған ақпаратқа негізделмеген.


  27 ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ, ЖАЛҒАСЫ


Төмендегі таблицада негізгі құралдардың әділ құны бойынша есепте көрсетілген әділ құн көздерінің деңгейлерін кезеңдік талдауы жасалған:
Әділ құнды бағалау, қолдану арқылы
31 желтоқсан 2014жыл

мың теңге

Белсенді нарықта баға кесу

(1 дәңгей)

Маңызды бақыланатын бастапқы мәліметтер

(2деңгей)

барлығы

Әділ құнмен бағаланатын активтер


Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар

1,122,472

10,471,196

11,593,668

Әділ құны ашық активтер


Қызметкерлерге несиелер

-

770,730

770,730

Қолдануы шектелген ақшалай депозиттер

-

126,758

126,758

Саудалық және басқа дебиторлық қарыз

-

3,582,023

3,582,023

Банктік депозиттер

-

1,000,000

1,000,000

Ақша құралдары және оның эквиваленттері

-

10,955,443

10,955,443

Әділ құны ашық міндеттемелер


Саудалық және басқа дебиторлық қарыз

-

2,055,582

2,055,582

Алынған жазылымдар бойынша баспа алдындағы қарыз

-

4,898,009

4,898,009

Алынған ақшалай аударымдар бойынша қарыз

-

1,037,610

1,037,610

Алынған зейнетақы, еңбекақы, басқа төлемдер аударымдары бойынша қарыз

-

127,965

127,965

Тұтынушылардың шоттары мен депозиттері

-

20,760,853

20,760,853

Қаржылық мекемелер несиелері

-

3,875,389

3,875,389

  31 желтоқсан 2013 жыл

  мың теңге


  Әділ құнмен бағаланатын активтер


  Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар

  896,798

  10,322,547

  11,219,345

  Әділ құны ашық активтер


  Қызметкерлерге несиелер

  -

  740,086

  740,086

  Қолдануы шектелген ақшалай депозиттер

  -

  39,317

  39,317

  Саудалық және басқа дебиторлық қарыз

  -

  2,720,902

  2,720,902

  Банктік депозиттер

  -

  500,000

  500,000

  Ақша құралдары және оның эквиваленттері

  -

  11,459,872

  11,459,872

  Әділ құны ашық міндеттемелер


  Саудалық және басқа дебиторлық қарыз

  -

  2,332,002

  2,332,002

  Алынған жазылымдар бойынша баспа алдындағы қарыз

  -

  5,277,573

  5,277,573

  Алынған ақшалай аударымдар бойынша қарыз

  -

  846,944

  846,944

  Алынған зейнетақы, еңбекақы, басқа төлемдер аударымдары бойынша қарыз

  -

  207,183

  207,183

  Тұтынушылардың шоттары мен депозиттері

  -

  20,859,956

  20,859,956

  Қаржылық мекемелер несиелері

  -

  3,489,057

  3,489,057

  27 ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ, ЖАЛҒАСЫ


Әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық құралдар

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар ең басты бағасы белгіленбеген акциялар мен борыштық құнды қағаз ретінде қандай да бір бағалау әдісінің көмегімен анықталады. Бұндай активтердің құны бір жағдайда, нарықта бақыланған, ал кейбір кезде нарықта бақыланған да, бақыланбаған да мәліметтерді қосатын үлгілер көмегімен анықталады. Нарықта бақыланбаған бастапқы мәліметтер инвестиция нысанының келешектегі қаржылық көрсеткіштерінде, кауіп сипатында, сонымен қатар, инвестициялық нысан өз қызметін іске асыратын салаға және географиялық құзіреттігіне қатысты экономикалық болжамдарды қосады.Қаржылық құралдар санаттарындағы әділ құн өзгерістері

2014 және 2013 жылдары барысында Топ қаржылық құралдар деңгейлерінің арасында алмастыру жасаған жоқ.Қаржылық жағдай туралы есепте әділ құны бойынша көрсетілмеген қаржылық активтер мен міндеттемелер

Топтың қаржылық жағдай туралы есепте әділ құны бойынша көрсетілмеген негізгі құралдарының әділ құны шамамен 2014 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанындағы теңгерімдік құнға тең.

Бұдан әрі әділ құны бойынша осы шоғырландырылған қаржылық есепте көрсетілмеген, негізгі құралдардың әділ құнын анықтау кезінде қолданылған әдістемелер мен болжамдар сипатталған.

Әділ құны шамамен теңгерімдік құнына тең активтер

Өтімді немесе өтеу мерзімі қысқа (үш айдан аз) қаржылық активтер мен міндеттемелер жағдайында олардың әділ құнын шамамен теңгерімдік құнына теңестіруге рұқсат етілген. Бұл рұқсат сонымен қатар, өтеу мерзімі бекітілмеген шоттар мен салымдарға және өзгермелі мөлшерлі қаржылық құралдарға қатысты да қолданылады.Нақтыланған және өзгермелі мөлшерлі қаржылық құралдар

Биржада бағасы белгіленген жағдайда борыштық құралдардың әділ құны нарықта жарияланған бағаға негізделеді. Бағасы белгіленбеген жағдайда несиелік қаупі мен шарттары ұқсас борыштық құралдыр үшін өтеуге қалған мерзімін есепке алып, ағымдағы пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған ақша ағымы үлгісі қолданылады.  Қаржылық құралдардың әділ құны

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте мойындалған жағдайда, қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің әділ құны белсенді нарық мәліметтерінің негізінде анықталмайды, ол ақшалай ағымды дискоттау үлгісімен қоса, бағалау әдісін қолдану арқылы анықталады. Бастапқы мәліметтер ретінде бұл үлгілер үшін бақыланатын нарық мәліметтері қолданылады, егер бұл іске асырылмаса, әділ құнды белгілеу үшін нақты болжам үлесі қажет болады. Болжауға өтімділік қаупі, несиелік қауіп және волатилдық сияқты бастапқы мәліметтер есебі қосылады. Берілген факторларға қатысты болжам өзгерістері шоғырландырылған қаржылық есепте көрсетілген қаржылық құралдардың әділ құнына әсерін тигізуі мүмкін.
 1. КАПИТАЛ ТОЛЫҚТЫҒЫ


Топ капитал толықтығының деңгейін өз қызметіне тән қауіптен қорғау мақсатында іске асырады.

Топ үшін капиталды басқарудың негізгі мақсаты Топтың қызметті және акционерлік құнды жоғары шегіне көтеруді іске асыру үшін қажетті капиталға қатысты ішкі талаптың сақталуын қамтамасыз етуден құралады.

Топ өз капиталының құрылымын басқарады және іске асырылатын қызмет түрлеріндегі қауіп сипатын және экономикалық жағдайдағы өзгерістерге қарай түзетеді. Өткен жылдармен салыстырғанда капиталды басқару процедураларында және саясатта, мақсаттарда өзгерістер болған жоқ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі поштаның ұлттық операторынан жалпы активтен 12% төмен болмайтын мөлшерде меншік капиталының толықтық коэффициентін қолдауды талап етеді.

2014 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанына Топтың меншік капиталының толықтық коэффициенті жоғарыдағы талаптарға сәйкес болды.
2014 ж.

2013 ж.

КФН ережелеріне сәйкес есептелген меншік капитал, мың теңгеде

12,654,503

10,831,787

Барлық активтер, мың теңгеде

51,198,044

49,205,403

Меншік капиталдың толықтық коэффициенті, %

25%

22.0%

 1. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР


ҚЕХС (IAS) 24 «Байланысты тараптар жөніндегі ақпаратты ашу» сәйкес байланысты тараптар деп біреуінің екінші тарапты бақылау мүмкіндігі бар немесе оның қаржылық және операциялық шешімдеріне маңызды деңгейде ықпал етуі саналады. Тараптардың байланыстылығы жөніндегі мәселені шешу кезінде олардың заңдық нысандары ғана емес, тараптардың өзара қатынастарының мазмұны да ескеріледі.

Байланысты тараптармен келісім шарттары

Байланысты тараптарға поштаны жеткізу және қаржылық қызметтер тараптардың арасындағы келісім шарттары бойынша жүргізіледі. 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойы байланысты тараптардан алатын және тауарды сату, конвертер мен ашықхаттарды және т.б. қоса, нарықтық шарттар бойынша іске асырылды.

Жыл аяғына теңгерімдік қалдықтар қамтылмаған, олар пайызсыз болып табылады, оларға төлем ақшалай жасалады. Құнсыздандыруға дебиторлық қарызды бағалау әрбір есептік жылда ол әрекет жасайтын нарықты және байланысты тараптың қаржылық жағдайын тексеру арқылы жасалады. 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл сияқты Топ байланысты тараптар жағынан дебиторлық қарызды құнсыздандыруды тіркеген жоқ

2014 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанына Топ маңызды сальдосы бар немесе маңызды операцияны іске асырған байланысты тараптардың өзара қатынастарының сипаты бұдан әрі көрсетіледі. 1. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР, ЖАЛҒАСЫ

Жалпы бақылаудағы немесе Самрұқ Қазынаның ықпалындағы компаниялармен келісім бойынша қалдықтар
2014 ж.

2013 ж.

мың теңге

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

1 қаңтарға саудалық және басқа дебиторлық қарыз

92,625

72,668

Жыл барысында туындаған

1,827,403

1,791,683

Жыл барысында төленген

(1,828,932)

(1,771,726)

31 желтоқсанға саудалық және басқа дебиторлық қарыз

91,096

92,625

1 қаңтарға саудалық және басқа несиелік қарыз358,309

260,285

Жыл барысында есептелген

3,032,502

2,361,278

Жыл барысында төленген

(3,134,505)

(2,263,254)

31 желтоқсанға саудалық және басқа несиелік қарыз

256,306

358,309


1 қаңтарға тұтынушылар салымы

100,000

300,000

Алынғаны

-

630,000

Төленгені

(100,000)

(830,000)

31 желтоқсанға тұтынушылар салымы

-

100,000


Қолдануы шектелген ақшалай депозит

-

57,625

Тұтынушылар ағымдағы шоттары

-

107,575
Жалпы бақылаудағы немесе Самрұқ Қазынаның ықпалындағы компаниялармен келісім бойынша қалдықтар


2014 ж.

2013 ж.

мың теңге

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Байланысты тараптарға сату – пошталық қызмет

1,504,535

995,771

Тауарлар алу

770,673

450,640

Қызмет алу

1,808,154

1,661,007

Тұтынушылар салымы бойынша пайыздық шығын

-

27,183
Басқа мемлекеттік компаниялармен келісім бойынша қалдықтар
2014 ж.

2013 ж.

мың теңге

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Ақшалай құралдар және олардың эквиваленттері

7,728,063

8,784,027

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар

7,858,293

7,578,132

Басқа мемлекеттік компаниялармен келісім
2014 ж.

2013 ж.

мың теңге

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Жалпы бақылаудағы ұйымдар

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар бойынша табыстық салық

407,418

337,745

РЕПО келісімі бойынша сатып алынған құнды қағаздар бойынша табыстық салық

675,656

169,989

РЕПО келісімі бойынша сатып алынған құнды қағаздар бойынша табыстық салық

1,561

1,820 1. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР, ЖАЛҒАСЫ


Басқарушы құрамға сыйақы

Басты басқарушы құрам 2014 жылдың 31 желтоқсанына 10 адамнан (2014 жылдың 31 желтоқсанына 12 адамнан) құралған. 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға (2013 жылы: 134,466 мың теңге) басты басқарушы құрамына жалпы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сыйақы сомасы 107,092 мың теңгені құрайды.Бақылау қатынасы

Топтың аналық кәсіпорны ««Самрұқ Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ («Акционер») болып саналады. Қазақстан Республикасының Үкіметі Топтың соңғы бақылаушы тарабы болып табылады. Топтың аналық кәсіпорыны ішкі қолданушыларға қолжетімді қаржылық есеп дайындайды.

2014 жыл барысында Топ Акционерге жалпы сомасы 14,194 мың теңгеге пошталық және басқа қызметтер көрсетті және 2014 жылдың 31 желтоқсанына 1,192 мың теңге (2013 жылы: 19,948 мың теңге және тиісті 1.209 мың теңге) дебиторлық қарызды мойындады, ол жоғарыдағы таблицада көрсетілгендей, «жалпы бақылаудығы ұйымдармен» келісім бойынша сальдо мен мәміле сомасына қосылған. 2013 жыл барысында, Топ нақты сипаты 14 Ескертуде көрсетілген дивидендтерді Акционерге төледі.

2013 жыл барысында Топ Акционерге тиесілі, бірақ пайдалы қызмет мерзімі бойына Топ үнемі бақылау жүргізген 16 ғимаратты сатып 176,567 мың теңгеге қайтадан алған.
Каталог: uploads -> content -> files
files -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
files -> Справка тоо «Қазақ энциклопедиясы» включен в Перечень объектов организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации
files -> Экономикаға жекешелендіруден болатын макроэкономикалық әсерді талдау
files -> Қазақстан Республикасының Ұлттық почта операторы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 31 желтоқсандағы №1386 Қаулысы
files -> «Қазпочта» АҚ Трансформация бағдарламасының бірінші кезеңіне (Қордың 2014 жылғы 22 қаңтардағы №02/14 шешімі) енгізілді
files -> 2013 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарының саны туралы ақпарат
files -> 2014 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарының саны туралы ақпарат
files -> Ай Мәжіліс өткізген күні


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет