Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.86 Mb.
бет11/13
Дата09.06.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


7 семестр

Пәннің аталуы

М38.3. Ғарыштық биотехнология

Қысқартылған атауы

ҒБт

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОБСӨЖ, СӨЖ .

Семестр:

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Мамырбекова А.К.

Доцент/оқытушы:

Х.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті бойынша

Оқу түрі/академиялық сағ. саны

Дәрістер – 30, практикалыққ – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Математика, физика, биохимия, биотехнология өндірісінің негіздері, биотехнологиялық құрал-жабдықтар, молекулалық генетика.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің мақсаты: биологиялық қызметтердің және тірі ағзалардың молекулярлық құрылымымен таныстыру, жаңа ғарыштық биотхнологиялық өндірістер әдістері мен құрылыстары туралы түсінік беру.

Компетенциялар: тіршілік негізі туралы түсінік қалыптастыру, тірі ағза молекуларының байланысын түсіндіру, олардың ғарыштық биотехнологиялық өндірістегі орны туралы мәліметтер, наножүйелердің құрылысы мен құрылымының негізгі шарттарымен таныстыру, жаңа заманға сай нанотехнологияның бағыты мен бағдары туралы түсінік қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Ғарыштық биотехнологиялық тәжірибелер мен зерттеулер. Ғарыштық биотехнологиядағы ғылыми аппаратуралар. Ғарыштық биотехнология мен авияғарыштық медицинадағы сұрақтар мен мәселелер.Кең таралған энергетикалық спектр қысқа зарядталған бөліктерінде биологиялық әрекеттердің ерекшеліктері. Клеткалық,ұлпалық,ағзалық негізде ғарыштық сәулелендіру. Ғарыштық ұшу факторларының әртүрлі биообьектілерге әсері. Микрогравитация жағдайында биологиялық заттардың жоғары сапалы кристаллдарын алу.Қазіргі заманғы микробиологиялық құрылғылар. Биосенсор. Биоқұрылғылар дайындау сатысындағы лазерлі технологиялардықолдану перспективасының дамуы мен шешу мәселелері. Голографиялық технологиядағы биокомплекстер. Биопленкалар. Естің голографиялық жүйесі. Лазерлі биотехнология. Биокомпьютеризация. Энзимосенсорлар. Нейрокомпьютерлер.

Практикалық сабақ мазмұны: Қазіргі заманғы өмірдің физико-химиялық негіздерінің .Жалпы қатынас теориясының қазіргі заманғы дамуы. Астро физикадағы рентген және гамма – лазерлері. Кванттық механиканың инженерлік ғылымға айналуы. Фемтоскопия – кванттық объектілерді өлшеу туралы ғылым. Гендік инженерияға кіріспе. Өсімдіктер биотехнологиясы. Ғарыштық биотехнология. Биотехнология және электроникаға арналған жаңа материалдар. Детерминизм, статистикалық заңдар, динамикалық хаос. Беттің фемтосекундты наноқұрылғысы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу және емтихан тапсыру барысында ақпараттық технологияның физикалық негізін,ғарыштық биотехнологияның бағыттарын білуі керек.

Бақылау формасы: ағымды, аралық, қорытынды (экзамен).
7 семестр

Пәннің аталуы

М39.1 Саланы микробиологиялық бақылау

Қысқартылған атауы

СМБ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Рысбаева Г.С.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақшы, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

базалық пән, таңдау компоненті бойынша

Оқу түрі/академиялық сағ. саны

Дәрістер – 15, зертханалық – 30, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: органикалық және биоорганикалық химия, биохимия, микробиология және вирусология, клеткалық биотехнология, микроағзалардың алуантүрлілігі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Бұл пәнді оқытудың мақсаты биотехнология өндірісінің әр саласы үшін жасалған басқа нормативті құжаттар мен әдістемелік нұсқаулар, технологиялық жағдайлар, нұсқаулар, ережелер, мемлекеттік стандарттар негізіндегі, шикізаттан бастап, дайын өніммен аяқталатын технологиялық процестердің барлық кезеңдерін микробиологиялық бақылауды жүзеге асыруды студенттерді таныстыру болып табылады,

Компетенттілігі: өндірісте зиянды –микроағзалардың ену жолдарын, технологиялық процестің жеке кезеңдеріндегі олардың көбею дәрежесі мен ошақтарын тез анықтау мүмкіндіктері; әртүрлі профилактикалық іс-шараларды қолданып, бөтен микрофлораның дамуын болдырмау; жоғары спалы дайын өнім алу мақсатында оларды дезинфекциялау жолымен белсенді түрде жою туралы түсініктер болу керек.Мазмұны

Дәрістер мазмұны: Микробиологиялық бақылаудың мақсаты мен міндеттері. Микробиологиялық және биотехнологиялық өндірістің, сондай-ақ олардың өнімдерінің биологиялық қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар. Жұмысшылар , өндіріс бөлмелеріне, құрал-жабдықтар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Инфекциялық аурулар мен тағаммен улану профилактикасындағы санитарлы-микробиологиялық зертеудің маңыздылығы. Инфекционды аурулар мен олардың таралу заңдылықтары туралы жалпы түсініктер. Инфекционды аурулар профилактикасының жалпы принциптері. Қауіпсіздік критериялары бойынша өнімді бақылау. Залалсыздандыруға сынақ жүргізу. Залалсыздандыруды бақылау үшін қоректік орталардың сапасына қойылатын талаптар. Спецификалық қауіпсіздігіне сынақ жүргізу. Улылығына сынақ жүргізу. Генді-инженериялық өндіріс және оның өнімдерінің қауіпсіздігі.Жасуша-продуценттеріне қойылатын талаптар. Микробиологиялық және биотехнологиялық өндірістің, сондай-ақ ауылшаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі. Диагностикалық және қоректік орталардың қауіпсіздігі. Сүт және нан жабу өндірісі мекемелерінде микробиологиялық бақылауды ұйымдастыру. Сынауықтарды алу және талдау жүргізу әдістері. Ашытқы спирт, сыра қайнату өндірісінде микробиологиялық бақылауды ұйымдастыру. Өндірісітік инфекциямен күресу әдістері. Фармецевтика өндірісінде микробиологиялық бақылауды ұйымдастыру. Фармацевтика өндірісіндегі микробты континаминациялау жолдарымен көздері. Микробиологиялық биотехнологиялық өндірістерімен және оның өнімдеріне санитарлы-эпидемияологиялық бақылау. Өндіріс және өнім сапасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар.

Зертханалық сабақтардың мазмұны: Қолды, сырт киімді, инвентарьды, құрал-жабдықтарды жуу ретілігімен санитарлы-бактериологиялық бақылау. Суды микробиологиялық бақылау.Еттің микробиологиялық анализі. Сары майдың микробиологиялық анализі. Сүтке бактериологиялық талдау.жасау. Ірімшікке микробиологиялық талдау жасау. Микроағзалардың антибиотиктерге сезімталдылығын талдау. Силосқа микробиологиялық талдау жасау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқыту мен емтихан тапсыру процесінде студент тірі ағзалардың өмір сүруінің негізгі заңдылықтарын, биожүйелердің қызметін басқару және реттеудің жаңа биотехнологиялық тәсілдерін жасау үшін теориялық базаны білу қажет.


7 семестр

Пәннің аталуы

М39.2. Студенттердің оқу- ғылыми зерттеу жұмысы

Қысқартылған атауы

СОҒЗЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық , СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр:

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Нарымбаева Зауре Қарқынқызы

Доцент/оқытушы:

химия ғылымдарының кандидаты , доцент м.а.

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндері, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15сағ., лаб.-30сағ., СӨЖ-45 сағ, ОСӨЖ – 45 сағ.

Еңбек сыйымдылығы

135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: биофизика, микробиология, микроорганизмдер биотехнологиясы, основы биотехнологиялық өндірістің негіздері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәнді оқыту мақсаты болып қазіргі таңда ЖОО- ның негізгі міндеті болып жан-жақты дамыған, өз білімін үздіксіз толықтырып отыратын ғылыми-техникалық прогрестің дамуына активті белсенді қатысып отыратын маман даярлау.Осы мақсатта ЖОО-да үнемі шаралар қолданылып отырады, оқу –тәжірибелік процестің және ғылымды интеграциялау жолымен ғылыми –зерттеу жұмысының процестің,білім мен өндірістің оперативті түрде оқу материалының мазмұнының жаңаруының тиімділігін арттыру бағытында белсенді білім берудің формаларын енгізу арқылы болашақ мамандардың шығармашылық белсенділігін, білім алуда жауапкершілігін қолдануға үлкен көңіл бөлінеді.

Компетенция: Модулді оқу нәтижесінде студент білу керек микроорганизмдердің ерекше мүмкіншіліктерін жəне ферментативті реакциялардың əркеттілігін көрсету, шикізатқа, оның ішінде тапшы емес екіншілік өнімдер мен бірқатар өндіріс қалдықтарына сипаттама беру, микроорганизмдерді дақылдау əдістерімен таныстыру, биотехнологиялық өндірістің соңғы өнімдерін алу сатыларына микроорганизмдердің сипаттама беру.

жаңа заманғы жағдайымен болашақта дамуымен микроорганизмдер биотехнологиясымен түсіну,

биотехнологиялық өнімге қойылған талапты білу, құрлымдық техникалық проблемасын құрастыру және анализдеу бойынша жаңалығын үйрену, биотехнологиялық өндірістің өнімін әр түрлі жерлерде қолдану және оларды өндірістік жағдайда қамтамасыз ету барысында алғашқы орынды иелену және ғылыми негізде жұмыс жасауын ұйымдастыруМазмұны

Лекция мазмұны: СОҒЗЖ пәні биотехнология- бакалавр мамандығына түсінік.ҒЗН курсының СОҒЗЖ –да атқаратын ролі. Өндірстік биотехнологияда микроорганизмдердің атқаратын жұмысы мен маңызы.

Дипломдық жұмыста берілген тақырыптың маңызы мен міндеті. Практикалық сабақ.Методикалық және теориялық маңызы практикалық жұмыстың дипломдық жұмысқа әсері.Өндірістік биотехнология негізгі технологиялы және сызба нұсқа. Өндірістік технологиялық сызба нұсқаны таңдау.Өндірістік сатылар: дайындық,ферментация,дайын өнімді алу.


Ферментация процесі.Ең маңызды сипаттама.Периодты және үздіксіз ферментация. Беттік және түптік культивирлеу.Микроорганизмді периодты және үздіксіз культивирлеу,олардың маңыздылығы мен кемшіліктері.Культивирлеу процесінің стехиометриясы.

Ферментация процесінің шикізаттары:қоректік ортаға кіретін компоненттерін функциональды тағайындау.Таңдау критериясы.Ферментацияның негізгі үйлесімдеу ортасы: Үйлесімдеу критериясын таңдау. Гаусса-Зайделя и Бокса-Уилсона әдістері.Нәтижелерді статистикалық өңдеу.Тәжірибенің көп салалы жоспары.

Ферментация процесінде кинетикалық математикалық моделдеу.Біріншілік және екіншілік метаболиттер биомассасы микроорганизмнің өсу факторының әр түрлілігі.Ферментация процесінде моделдік белоктың жақындауы.Негізгі биомассадан сұйық культураны бөліп алу.Центифулирлеу,сепарирлеу,тұндыру,егу, фильтрлеу,флотирлеу.

Ғылыми зерттеу бөлімдері.Ғылыми техникалық ақпараттық жинақталу мен өңделуі.Ақпарат түрлері мен шығарылуы. Ақпараттық орталықтың периодты шығарылуы РЖ биотехнология.Ғылыми техникалық жаңалықтардың жинағын ретті іздену.

Тәжірибелік зерттеулердің ұжымы.Зерттеу әдістері. Тәжірибе түрі мен классификациясы. Зерттеу әдісі. Тәжірибені жүргізуге дайындық. Тәжірибені хаттамаға енгізу.Ақпаратты тасмалдаужәне қорытындылау.ҒЗЖ құрылысы мен есебі.Ғылыми ақпараттың алмасу түрі(ғылыми өндіріс).АӨК проблемалары бойынша ғылыми техникалық өнімдерді құрастыру процесі ҒЗЖ тиімді бағасы.

Республикалық және област көлемінде АӨК мәселері бойынша ғылыми техникалық өнімдірді құрастыру.ҒЗЖ-ның критериясын бағалу және ғылыми жобасы.

Лабораториялық жұмыс мазмұны:

Мақсаты қою және ғылыми жұмысты өзекті анықтау.

Барлық технологияларға аналитикалық шолу.Өндірістің микробиологиялық негіздері. Өндірістің биохимиялық негіздері.Продуценттерді таңдау және оған сипаттама өндірісте қолданатын шикізаттың негізгі түрлері.Қарастырылып жатқан тақырыпқа тиімді бағыттау және т.б.

Патенттік ізденіс.Әдебиеттердігі патенттік ізденістердің нәтижелеріне қорытынды.

Микроскопиялық техника. Фиксирленген препараттар алу әдісі, препараттарды бояу әдісі. Колониялардың және жасушалардың құрылысын зерттеу әдісі. Бактерияның түрін анықтау әдісі. Сапалы бактериялардың құрылысын анықтау әдісі. Қоректік орта дайындау, залалсыздандыру әдісі. Жеке метаболизм өнімдерін анықтау әдістемелері, культивирлеу әдістемелері, дайын өнім әдістемесі, дайын өнімді өңдеп,кептіру, тазалау әдістемесі;

Қоректік ортаның құрамын анықтау.

Дипломдық тақырып бойынша лабораториялық зерттеу үшін қондырғыларды жинау және қажет құрал жабдықтар мен реактивтерді құрастыру.

Есеп және дипломдық жұмыс бойынша ғылыми тәжірибе жүргізу. Орындалған тәжірибелік жұмыс бойынша жұмыс жинау,кесте,график бойынша мәлімет беру.


Жасалған ғылыми жұмыстың нәтижелеріне қысқаша шолу.Биотехнологиялық теориялық және практикалық жағдайда алатын орны. Зерттеу нәтижесіне нақтылы технология жасауға немесе басқа сала бойынша бағыт беру.Алдағы жасалатын зерттеулерге жоспар жасау және есебін қорғау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқыту нәтижесінде емтиханды тапсыруда студент негізгі технологияны студент меңгере білу керек,

Бақылау формасы: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).
7 семестр

Пәннің аталуы

М39.3. Саланың технохимиялық баөылау

Қысқартылған атауы

ТХК

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекции, лабораторный, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Нуркешов Б.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компаненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс–15, зертханалық–30, ОБСӨЖ–45, СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: «Саланы технохимиялық бақылау» пәнін меңгеру үшін міндетті түрде базалық пәндерді меңгеру қажет: Микробиология және вирусология, жалпы органикалық жəне биологиялық химияның, математиканың, информатиканың, физиканың, ботаниканың, зоологияның, генетиканың, биохимия, генетика, микроорганизмдер биотехнологиясы, биотехнологиялық өндірістің негіздері, микробиология, биоорганикалық химия, микробиологияның жəне т.б. жалпы курстарын.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттерді өнрістік жəне тұрмыстық ағын сулардың ластануымен атомдық жəне сутекті бомбалардың жарылуы нəтижесінен пайда болған техногенді факторлардың əсер етуіне орай ҚР аумағының ауасында, су қоймаларында, топырақтағы ауыр металлдардың жəне радионуклидтердің жоғары концентрациясымен, мұнайды өндіретін жəне өңдейтін аудандарға жақын топырақтағы органикалық ластағыштардың жоғары концентрациясына, топырақтың гербицидтерді, пестицидтерді, инсектицидтерді пайдалануына байланысты жəне т.б. туындайтын қоршаған ортаның негізгі экологиялық мəселелерімен таныстыру. Бұл мəселелер шешімін табуы үшін биотехнологияны, яғни биообъектілерді қолдануға негізделген технологияны (микроб клеткалары, ферменттік комплекс, түрлі технологиялық формалардағы жеке ферменттер) пайдалану қажет.
Лекции: Пәннің оқу мақсаты мен міндеті. Зауыт лабораториясындағы қондырғылар мен қондырғыларға қойылатын талаптар Кондитерлік кәсіпорындардағы өнімнің сапасын бақылау. Сыра қайнату солодты алу интенсификациясы. Өндірілмеген дән шикі затын көп мөлшерде қолдану арқылы сыра сусласын алу процессін оптимизациялау. Сыра сусласын ашыту процессін интенсификациялау Квас өндірісінің шикі заты Алкогольсіз сусындар өндірісінің шикі заты Наннан квас және сусындар алу өндірі Сироп және алкогольсіз сусындардың өндірісі. Минералды суды бақылау. Қосымша материалдарды бақылау

Лабораториялық сабақ:

Ерітінділердегі құрғақ заттардың құрамы мен тығыздығын анықтау. Заттардың концентрациясын анықтайтын колориметрия әдісі Арпаның экстрактивтілігін және құрамын анықтау Амилолитикалық активтілік ферментті анықтау Қантталған белсенді ферменттерді анықтау. Судың физика-химиялық көрсеткіштерін анықтау. Кейбір органикалық қышқылдың сапалық көрсеткішін анықтау. Сүт және сүт өнімдерін зерттеу әдістері Шараптың химиялық анализі. Құралдарды, инвентарларды, киімдерді, қолды жуған суларды санитарлы бактериологиялық зерттеу.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қорыта келгенде емтихан алдында пәнді үйрену барысында студен орысша сөйлей және жаза білуі керек.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет