Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.86 Mb.
бет6/13
Дата09.06.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


3 – курс

5, 6 – семестрлер

5 семестр

Пәннің аталуы

М7. Кәсіби ортадағы шет тілі

Қасқартылған атауы

КОШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

5-6 семестрлер

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ.- 45сағ., ОСӨЖ-45сағ., СӨЖ –45сағ.

Еңбек сыйымдылығы

135 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі ,Шетел тілі І, Шетел тілі ІІ

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін (оқу, жазу,сөйлеу,жазу) қолдана отырып,мамандардың кәсіби аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақ шет тілін тереңдетіп оқитыноқу топтарынақарастырылған, - онда төменде берілген сұрақтар қарастырылады:іскерлік серіктестік жағдаяттарында және әр түрлі аяларда білікті ақпараттық және шығармашылық іс-әркекеттер үшін қажет қарым-қатынас (лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық және әлеуметтік мәдени) компетенциясын дамыту және қалыптастыру, бірлескен ғылыми және өндірістік жұмыстар. Тілдің стилі: түсіну, қолдану аясы, қызметі; тілдің ғылыми стилі, оның ерекшеліктері; тілдің ғылыми стилінің лексикасы. Рецензия және пікір жазу. Конспект,оның түрлері. Іскерлік хат.

Оқу жұмысының нәтижелері/ытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.5 семестр
5 семестр
5 семестр


5 семестр

Пәннің аталуы

М31.3. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Қысқартылған атауы

ТҚН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 5

Оқытушының Т.А.Ә.

Балхибеков Р.М.

Доцент/оқытушы:

Магистр аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, практикалық сабақ– 30, ОСӨЖ – 60, СӨЖ – 60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: физика, неорганикалық химия, органикалық және бейорганикалық химия, биохимия, жалпы және молекулалық генетика, микробиология және вирусология, микроорганизмдердің биотехнологиясы, биотехнологиялық өндірістің негіздері, микроорганизмдердің әртүрлілігі, гендік инженерия және тағы басқа жалпы курстарын.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің мақсаты: өндірістің технологиялық регламенттің негізгі сатыларымен принциптерімен, ерекшеліктерімен, өндірісті жобалаумен өндіріске сипаттама берумен таныстыру,оның ішінде: өндірістің шикізаттан дайын өнімді ауға дейін сатыларымен, өндірістің технологиялық сызба – нұсқасымен; шикізатпен, дайын өнімен және материалдармен, соңғы өнімдерді тазалау жəне тауарлық формаларымен; өндірістің аппаратуралық сызба – нұсқасымен, технологиялық процестерімен; өндірістік қалдықтармен және атмосфераға тастайтын қалдықтармен, оларды қолдану және зиянсызданумен; өндірісті бақылаумен; өндірістің техника қауіпсіздігімен таныстыру. Өндірістің технологиялық процесін өңдеу үшін лабораториялық регламенті жасауды түсіндіру.

Пəнді оқытудың міндеттері: биотехнологияның мәні мен мақсатымен, өндірістің технологиялық регламентін таныстыру.Өндірістің технологиялық процесінің ерекшелігі мен принциптерімен, әдісімен таныстыру, биотехнологиялық өндірістің шикізатынан бастап, соңғы дайын өнімді бөіп алу процестерін түсіндіру.Мазмұны

Дәрістер: . Өндірістік және лабораториялық регламент түрлері. Өндірістің тиімділігін жоғарылату үшін өндірістік регламенттің мәні.Регламентің негізгі мазмұны.

Лабораториялық регламент. Лабораториялық регламенттің негізгі сатылары.Өндірістің технологиялық процесін өңдеу үшін лабораториялық регламентің мәні.Лабораториялық және өндірістік регламенттің бір бірімен байланысы.

Лабораториялық регламентке жалпы сипаттама. Лабораториялық регламеттің ішіндегі мысалыға маңыздысы антибиотик өндірісі. Негізгі сатылары. Егіс материалын дайындау.Қоректік ортаны дайындау. Антибиотик биосинтезі. Культуральды сұйықтықты алдын ала өңдеу. Антибиотикті бөліп алу және тазарту. Дайын өнімді алу, дәрілік заттарды формаларын дайындау, буып –түю. Өнеркәсіптік өндірістің регламенті. Өндірістік регламенттің құралатын сатылары.Өндіріске жалпы сипаттама.

Дайын өнімге сипаттама.

Қолданылатын аумағы: химиялық формуласы, физико-химиялық қасиетті, органолиптикалық,

биологиялық қасиеті, шегіне дейін берілетін концентрациясы,сақтау әдісі және тасмалдау әдісі және т.б.

Бастапқы шикізаттар, химикат материалдар және аралық өнім. Жұмсалған шикізат пен аралық өнімге кестені құрастыру формасы.

Нормативтік–техникалық құжаттар. Технологиялық сызба нұсқасы. Өндірістің сатылары, көмекші жұмыстың сатылары, негізгі технологиялық процестің сатылары, қалдықты қауіпсіздендіру сатысы. Атмосфераға технологиялық желдеткішпен шығарылған тастандыларды қауіпсіздендіру сатысы.

Өнеркәсіптік өндірістің аппаратуралық сызба нұсқасы. Құрылғыларды және құрал жабдықтарды басқару және бақылау.

Технологиялық сызба нұсқаға жалпы түсіндірме.Зарарсыздалған ауаны алу. Егіс аппаратында егіс материалын өсіру. Қоректік ортаны дайындау және зарарсыздау. Өндірісің материалдық балансы. Шикізат материалының және энергоресурстың жұмсалу нормасы. Технологиялық режимінің нормасы. Өндірісті бақылау. Өндірістің режиміне келтіретін зияндар.

Өндірістен атмосфераға шығарылатын газдар мен ағын сулар және қалдықтар. Тіршілік қауіпсіздігі. Мамандардың міндеті түрде өтетеін ережелері. Қорытынды.

практикалық сабақтар:

Бастапқы культураның түріне байланысты егіс материалын дайындау. Өндіріс регламенті бойынша қоректік ортаны дайындау. Қоректік орталарды және ыдыстарды зарарсыздау әдістері. Қоректік ортаның зарарсыздығын бақылау. Микроорганизмдерді культивирлеу. Негізгі әдістер және сандық сипаттамалар. Антибиотиктер продуценті. Антибиотиктік активтілігін анықтау. Қоректік ортаны дайындайтын құрал жабдықтарды зарарсыздау. Биотехнология өндірісіндегі ағын суды анаэробты тазарту.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

технологиялық регламенттің негізгі сатыларымен принциптерімен, ерекшеліктерімен, өндірісті жобалаумен өндіріске сипаттама берумен таныстыру,оның ішінде: өндірістің шикізаттан дайын өнімді ауға дейін сатыларымен, өндірістің технологиялық сызба– нұсқасымен; шикізатпен, дайын өнімен және материалдармен, соңғы өнімдерді тазалау жəне тауарлық формаларымен; өндірістің аппаратуралық сызба – нұсқасымен, технологиялық процестерімен; өндірістік қалдықтармен және атмосфераға тастайтын қалдықтармен, оларды қолдану және зиянсызданумен; өндірісті бақылаумен; өндірістің техника қауіпсіздігімен таныстыру. Өндірістің технологиялық процесін өңдеу үшін лабораториялық регламенті жасауды түсіндіру.

Бақылау түрлері: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
5 семестр

Пәннің аталуы

М33. Микроорганизмдер биотехнологиясы

Қысқартылған атауы

МБ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, лабораторялық сабақ, СӨЖ,ОСӨЖ

Семестр:

5 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Есимова А.М.

Доцент/оқытушы:

Химия ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент


Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30сағ., лаб.-30сағ., СРС-60сағ., ОСӨЖ – 60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

4 кредита

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: биохимия, жалпы молекулярлық генетика, микробиология и вирусология, математика.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пəнді оқытудың мақсаты біріншілік және екіншілік метаболизмнің өнімін және оның алу технологиясын микроорганизмдердің биосинтетикалық мүмкіндігін студентерге таныстыру

Компетенция: жаңа заманғы жағдайымен болашақта дамуымен микроорганизмдер биотехнологиясымен түсіну,

биотехнологиялық өнімге қойылған талапты білу, құрлымдық техникалық проблемасын құрастыру және анализдеу бойынша жаңалығын үйрену, биотехнологиялық өндірістің өнімін әр түрлі жерлерде қолдану және оларды өндірістік жағдайда қамтамасыз ету барысында алғашқы орынды иелену және ғылыми негізде жұмыс жасауын ұйымдастыру


Мазмұны

Лекцияның мазмұны: Биотехнологияның негіздері.

Ауыл шаруашылығы, медицина, тамақ өндірісіне арналған микробтық биомасса алу биотехнологиясы. Метаболизм алудың биотехнологиясы.Күн энергиясын қолдану, биотрансформация, металл биотехнологиясы, экологиялық биотехнология, тамақ биотехнологиясы.Стероидтық гормонды өндірісте алуда микроорганизмді қолдану. Микробиологиялық әдіспен фермент алудың артықшылығы. Шикізаттар, Биоөндірісте қолдану.Микроорганизмді культивирлеу үшін қоректік ортаны құрастыру. Микроорганизмді культивирлеу.

Лабораторялық жұмыстың мазмұны: Автоклавтаудың негізі мен техникасы. Мембранды фильтрлеу.

Микроорганизмдер дақылдарының тазалығын тексеру.

Шикізат сапасын (тазалығын) анықтау.

Микроорганизмдердің өсуі мен оған рН жəне температура

жағдайларының əсерін зерттеу.

Əртүрлі көмірсуларды қолданатын микроорганизмдерді зерттеу.

Топырақ үлгілерінен актиномициттерді бөлу, сұйық қоректік ортада

дақылдау, оларға диффузиялау əдісімен актиномицеттердің культуралды

сұйықтығының антибиотикалық активтілігін анықтау.

Сүт қышқыл өнімдерінің микрофлорасы.

Курстық жұмыс


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқыту нәтижесінде емтиханды тапсыруда студент бағалы өнімдерді алуда микроорганизмдердің мүмкіндігін қолдана білу

Бақылау формасы: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).курстық жұмыс
5 семестр

Пәннің атауы

М34. Өсімдіктер биотехнологиясы

Модульдің қысқаша атауы (егер бар болса)

ӨБ

Пәннің оқу шаралары/ оқу курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

5 семестр

Модульге жауапты:

Амантаев Б.О.

Доцент/оқытушы

Ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарына қатынасы

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттар саны

Дәріс- 30 сағат, зертханалық -15 сағат, СӨЖ- 45 сағат, ӨБСӨЖ – 45 сағат.

Жұмыс сыйымдылығы

135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Неорганикалық химия, органикалық және биоорганикалық химия, цитология, биохимия, жалпы және молекулалық генетика, өсімдіктер физиологиясы, микробиология, жасушалық биотехнология, молекулалық биология.

Білім беру мақсаты/ компетенциялар

Биотехнологияның барлық негізгі салалары мен биотехнологияның зерттеу нысаны болып табылатын өсімдік жасушаларының өсірудің биологиясы туралы қазіргі кездегі білімді көрсету пәннің мақсаты болып табылады.

Компетенциялар: биотехнологиялық өндірістерді ұйымдастырудың негізгі принцптері мен әдістері, нысандары туралы түсінік болу, биотехнологияның қазіргі кездегі жағдай мен болашағын түсіну, биотехнологиялық өнімдерге қойылатын талаптарды білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Биотехнология – жаңа қарқынды дамып келе жатқан биология бағытының бірі. Өсімдіктер биотехнологиясының даму кезеңдері. Биотехнологияның нысандары және әдістері. Өсімдіктер биотехнологиясының негіәзгі бағыттары. Өсімдіктер жасушаларын өсірудің теориялық және әдістемелік принцптері. Өсірілетін жасушаларды қоректендіру. Каллустарды алу және өсіру. Каллусогенез процесіне әсер етуші ықпалдар. Жасушаларды өсіру. Суспензиялық дақылдарды өсуру тәсілдері. Өсірілетін жасушалардың биологиясы. Дифференциация, дедифференциация процестері. Өсімдік тәріздес экономикалық маңызды заттарды алу үшін жасушалық технология.

Өсімдіктерді микроклональді көбейту және олардың артықшылықтары. Клональді микрокөбейтудің тәсілдері. Вирус ауруларынан өсімдіктерді сауықтыру. Гаплоидтық технология. Жасушалық селекция. Жасушалық селекция әдістері. Сомаклондық өзгергіштік. Генетикалық инженерия. Іn vitro жағдайында гендер банкін жасау.Зертханалық жұмыстардың мазмұны: Биотехнологиялық зертхананы ұйымдастыру. Оқшауланған өсімдік жасушалары және ұлпаларымен жұмыс жасауға қажетті құрал-жабдықтарды өсімдік материалдарын залалсыздандыру әдістері. Тұздардың (макро- жəне микроэлементтер), витаминдердің, фитогормондардың ерітінділерін дайындау. Мурасиге-Скугтың сұйық жəне агар қосылған қоректік орталарын дйындау. Өсімдік материалын дайындап, эксплантты бөліп алу. Эксплантты агары бар ортаға отырғызу жəне өсіру. Каллустан суспензияны шығару. Клеткаларды жаңа ортаға көшіру жəне өсуін бақылау. Каллус клеткаларына цитогенетикалық талдау өткізу.

Оқу әрекеттерінің нәтижелері /қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу нәтижесінде және емтиханды тапсырғаннан соң студент өсімдік жасушаларын өсірудің заманауи әдістерін, маңызды метаболиттер алу үшін өсірілетін жасушаларды қолданудың терориялық және әдістемелік принцптерін білуі тиіс.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).
5 семестр

Пәннің аталуы

М35. Жануарлар биотехнологиясы

Қысқартылған атауы

ЖБТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер,зертханалық сабақ, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 5

Оқытушының Т.А.Ә.

Кансеитов Т.

Доцент/оқытушы:

Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, зертханалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Молекеулалық биология», «Биохимия», «Жануарлар физиологиясы».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Бұл пәнді оқытудың мақсаты жалпы биологияда тәжірибелерді жүргізу үшін, сондай-ақ медицина мен мал шаруашылығындағы міндеттерді шешу үшін кең қолданылатын гендік инженерия, жасушалық инженерия, эмбриоонды инженерия ретіндегі биотехнологияның кәзіргі заманындағы бөлімдерінде кездесетін практикалық тәсілдерді және теориялық негіздермен студенттерді таныстыру болып табылады.

Компитенттілігі: студенттер жануарлар биотехнологиясының жасанды ұрықтандыру полиовуляция, эмбриондарды салу жануарларды клондау, трансгенозды монипуляцияның жасушалық жағын және осы жолмен жаниурларды алу тұқымқуалау қасиеттері өзгертілген химерлі түрлерді алу тұқым қуалайтын ауруларды медеу сияқты тәсілдер сияқты ұғымдарды алу қажет. Сондай-ақ олар бұл монипуляциялық малшаруашылығы мен медицина ғылымында және практикасында қолданылатындығы туралы түсініктер ала алады. Жаңа биотехнологиялық процестердің жасалуы мен әртүрлі салада қолданылауы: логикалық, аналитикалық және концептуалды ойлау дағдыларын игеруді, кәсіби потенцалды жүзеге асыруға қабілетті міндеттер мен құқықтары бар және ұжымда жұмыс істеу қабілетін игеретін өзін шығармашылық тұлға ретінде тану, сондай- ақ түсініктер туралы дағдыларды меңгеріп және нәтижелерді құжаттандыруға үйрету.Мазмұны

Дәрістер: Ұрғашы жануардың жыныстық жүйесінің морфогенезі мен физиологиясы. Сары денешіктің қалыптасуы, овуляциясы, фоликулогенезі, оогенезі. Ұрықтандыру. Ұрықшаның имплонтация алдындағы дамуы. Супер овуляция. Аңшылық синхронизациясы. Донорлардың ұрықтануы. Зертханалық және орташа өлшемдегі ауылшаруышылық жанурлары эмбриондарының имплонтация алдындағы трансплотациясы. Донорлар, эмбриондар және рецепиенттер арасында өзара ара қатынас. Эмбриондардың даму кезеңдері және оның трансплантация кезіндегі орналасатын жері. Ооциттердің культивирлеу және ұрықтандыру. Жынысын анықтау. Эмбриондарды бағалау. Эмбриондарды төменгі температурадағы консервациялаудың теориялық аспектілері. Мұздату кезіндегі эмбриондардың даму кезеңдері. Криопротектор. Криотехника. Ооциттерді және эмбриондарды қатыру. Ветрификация, монозиготалы және клондалған жануарлар. Химерлі жануарлар. Трансгеноз.

Зертханалық сабақтар: Сперматозоидтар, эмбриондар және ұрық жасушалардың өмір сүруін анықтайтын әдістер. Эмбриондарды трансплантациялау әдістері. Эмбриондарды кроиконсервациясы. Эмбриондарды қатыру үшін орталар дайындау. Эмбриондардың өмір сүруі үшін әр түрлі криопротекторлардың әсер етуі. In vivo, in vitro эмбриондарын культивирлеу. Ауылшаруышылық жануарлардың сперматозоидтарының криоконсервациялық әдістері. Ооциттердің ветрификациясы және криоконсервациясы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқыту және емтихан тапсыру процесінде студент жануарлар биотехнологиясын ұйымдастырудың негізгі нысандарын, әдістерін және принциптерін білу керек.

Бақылау түрлері: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет