ЖҰмыс бағдарламасы пән, пән коды Фармацевтикалық гигиена негізі, ofg 3213 Мамандық 051103- фармацияжүктеу 2.2 Mb.
бет3/13
Дата17.06.2016
өлшемі2.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2.7.2 Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары
Тақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылы-ғы (сағат түрінде)

1

Еңбек физиологиясы. Еңбекке қабілеттілікті, қажуды бағалаудың физиологиялық және психологиялық әдістерін меңгеру. Күн тәртібінің организмге әсері, еңбек ауырлығын бағалау.

Теориялық сұрақтарды талқылау

1

2

Өндірістік ортаның физикалық факторларының зерттеу әдісін және оның ағзаға әсерін меңгеру.


Теориялық сұрақтарды талқылау,

Кіші топпен жұмыс


3

Механикалық тербелістерді (шу, діріл, инфрадыбыс, ультрадыбыс) зерттеу әдістері.

Кіші топпен жұмыс

1

4

Өндірістегі метеорологиялық жағдайды гигиеналық бағалау және зерттеу әдістері.

Теориялық сұрақтарды талқылау, құралдармен жұмыс

1

5

Өндірістік аэрозольдерді гигиеналық бағалау және зерттеу әдістері.

Теориялық сұрақтарды талқылау, құралдармен жұмыс

1

6

Өндірістік жарықтануды гигиеналық бағалау және зерттеу әдістері.

Теориялық сұрақтарды талқылау, құралдармен жұмыс

1

7

Ауада химиялық улы заттардың (газдар, булар) болуын зерттеу әдістерін меңгеру.

Теориялық сұрақтарды талқылау, құралдармен жұмыс

1

8

Өнеркәсіптік токсикология негіздері. Өнеркәсіптік уларды гигиеналық нормалау және гигиеналық регламенттеу. Химиялық-фармацевтикалық өнеркәсіпке тән химиялық заттардың организмге әсерімен танысу.

Теориялық сұрақтарды талқылау, құралдармен жұмыс

1

9

Кәсіптік уланулар

Пікір-талас, нормативті құжаттармен жұмыс

1

10

Химиялық-фармацевтикалық өнеркәсібінде жеке басты қорғау заттарын қолданудың гигиеналық негіздері.

Іскерлік ойын

1
БАРЛЫҒЫ
10


2.8.3 Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмаларТақырыбы

Тапсыру түрі

Бақылау кестесі (мерзімі көрсетіледі)

Сағат саны

1

Иондаушы және иондаушы емес сәулеленулер. Гигиеналық бағалау. Зерттеу әдістері.

Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

2-7апта

1

2

Дәріханалар гигиенасы: сақтық және күнделікті санитариялық қадағалау; дәріхана ортасының зиянды факторлары, аурушаңдығы, алдын-алу шаралары.

2-7апта

1

3

Еңбек психологиясының негіздері.

2-7апта

1

4

Ультракүлгін сәулелердің гигиеналық маңызы.

2-7апта

1

5


Лазерлік сәулелердің гигиеналық маңызы.

2-7апта

1

6

ЭМӨ және радио жиіліктердің гигиеналық маңыздылығы.

2-7апта

1

7

Пестицидтер мен биопрепараттарды қолданудағы еңбек гигиенасы.

2-7апта

1

8

Органикалық еріткіштермен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Аралық бақылау: коллоквиум

2-7апта

1

9

Әйелдердің еңбек гигиенасы.

2-7апта

1

10

Видеотерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы.

2-7апта

1

11

Жұмыс орнында эргономика негіздерін ұйымдастыру.

2-7апта

1

12

Егде жас тобындағылардың еңбек гигиенасының негіздері. Зейнеткерлердің еңбегін реттеу.

2-7апта

1

13

Химиялық заттардың организмге оқшауланған және комбинирленген әсері. Удың үзіліссіз және үзілісті әсері.

2-7апта

1

14

Гигиеналық регламенттер жасаудың негіздері. ШРЕК және ОБУВ туралы түсінік. Химиялық зиянды заттардың организмдегі детоксикациясы.

2-7апта

1

15

Аралық бақылау


Әңгімелесу, тестілеу

8 апта

1

16

Жіті және созылмалы ауруларды (улануларды) анықтау және тіркеу тәртібі

Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру


9-14апта

1

17

ҚР «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заңы

9-14апта

1

18

Уақытша еңбекке жарамсыздықтың аурушаңдығы

9-14апта

1

19

ҚР «Еңбек жайлы» заңы

9-14апта

1

20

Жұмысшыларды алдын-ала (жұмысқа орналастыру кезінде) және кезекті медициналық тексеру

9-14апта

1

21

ҚР «Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі» туралы заңы

9-14апта

1

22

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың нормативті-құқықтық базалары

9-14апта

1

23

ҚР санитарлық-эпидемиологиялық қызметін ұйымдастыру

9-14апта

1

24

Өндірістік ұйымдарды санитарлық тексеру. Акт құрастыру

9-14апта

1

25

Өнеркәсіптің типтік және жеке жобаларын қарастыру ерекшеліктері. Салынып жатқан және реконструкцияға берілген өнеркәсіпті сақтық санитарлық қадағалау кезіндегі кемшіліктерді шешу жолдары

9-14апта

1

26

Санитарлық-гигиеналық және экологиялық нормативтер арасындағы айырмашылықтар

9-14апта

1

27

Сақтық санитарлық қадағалаудың (ССҚ) принциптері. ССҚ кезеңдері

9-14апта

1

28

Өнеркәсіптік ұйымдарды жобалау жүйесіндегі авторлық бақылау, оның сақтық санитарлық қадағалаумен байланысы

9-14апта

1

29

Сақтық санитарлық қадағалау (ССҚ) және қоршаған ортаны қорғау. Шектік рұқсат етілген тастандылар, рұқсат етілген антропогендік жүктемелер

9-14апта

1

29

Еңбек гигиенасы дәрігерінің жұмыстүрлері мен әдістері, СЭС функциясы және міндеттерімен танысу

9-14апта
30

Аралық бақылау

Әңгімелесу, тестілеу

15 апта

1
БАРЛЫҒЫ


30


2.9. Негізгі және қосымша әдебиет:

негізгі:

І.Тоғызбаева Қ.Қ., Филин А.П. және т.б. - «Химия өнеркәсіп орындарының гигиеналық сипаттамасы және еңбек жағдайын сауықтыру». Оқу әдістемелік құралы. Алматы, 2003 - 41 б.қосымша:

1. Тоғызбаева Қ.Қ., Филин П.П. және т.б. «Өндірістік шудың физиолого- гигиеналық сипаттамасы. Оқу әдістемелік құралы. Алматы, 2003 -41 6.


Орыс тіліндегі

негізгі:

Гигиена труда. Учебник/под.ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф.Кириллова - М ГЭОТАР-Медиа, 2008 - 592 с.

Руководство к практическим занятиям по гигиене труда (под ред. В.Ф. Кирил­лова). -М., Медицина, 2001. - 399 с.

Руководство по гигиене труда (под ред. В.Ф. Кириллова). - М„ Медицина р 2-х томах, 2001.-400 с.қосымша:

1.Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показате­лям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести н напря­женности трудового процесса. АДЗ РК. № 1.04.001.2000. - Астана, 2000.

2.Измеров Н.Ф., Каспаров А.А. Медицина труда. Введение в специальность. М., Медицина, 2002. - 391 с.

3.Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

4.Трудовой кодекс РК

5.Приказ Главного государственного санитарного врача МЗ РК № 9 от 25 марта 2002 года «Об утверждении санитарных правил и норм устройство, оборудование и эксплуатация аптечных организаций».

6. Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 21 мая 2008 года «О внесении изменений в приказ № 811 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра­вил и норм по эпидемиологии».
2.9 Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау әдістері:


  • Ағымды бағалау: тестілеу, ауызша сұрау.

  • Аралық бақылау: әнгімелесу және тестілеу.

  • Қорытынды бағалау: компьютерлік тестілеу.


2.10. Оқыту мен сабақ берудің әдістері

Дәрістер: шолу, тақырыптық.

Тәжірибелік сабақтар: теориялық сұрақтарды талқылау, іскерлік ойын, пікір-талас, құралдармен жұмыс, нормативті құжаттармен жұмыс, кіші топпен жұмыс, жұптасып жұмыс жасау.


  • Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысы: реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырмаларын құрастыру.


2.11 Білімдерін бағалау белгілері және ережелері: әр деңгейде білімдерін бағалау (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау) шкаласы және белгілері, білімдерінің барлық түрлерін (аудиториялық, СӨЖ) бағалау ережелері.

  • Ағымды бағалау: тестілеу, ауызша сұрау.

  • Аралық бақылау: әнгімелесу және тестілеу.

  • Қорытынды бағалау: компьютерлік тестілеу.

Білімдерін бағалау шкаласы және белгілері, білімдерінің барлық түрлерін (аудиториялық, СӨЖ) бағалау ережелері

Ағымдық бақылау:

-ауызша сұрау-

Бақылау түрі


Бағалау


Бағалау критерийлері

Ауызша жауап


Өте жақсы

А (95-100%);

А- (90-94%) –

бағаға сай.

Егер студент жауап беру кезінде ешқандай қате және түсінбеушілік жібермесе қойылады. Пән бойынша теориялар, концепциялар мен бағыттарға сүйене отырып, оған критикалық бағалап, басқа пәндердегі ғылыми жетістіктерді қолданса қойылады.

Жақсы

В+(85-89%);

В (80-84%);

В- (75-79%)

- бағаға сай.


Егер студент жауап беру кезінде дөрекі қате жібермесе, қағидасыз түсінбеушіліктер не болмашы қате жіберіп, оны студенттің өзі жойса, оқытушының көмегімен бағдарламаны материалдарды жүйелендірсе қойылады.

Қанағаттанарлық

С+ (70-74%);

С (65-69%);

С-(60-64%);

D+(50-54%) –

бағаға сай.Егер студент жауап беру кезінде қағидасыз түсінбеушіліктер не қате жіберіп, тек оқытушы ұсынған оқу әдебиеттерімен шектелсе, материалдарды жүйелендіруде үлкен қиындықтарға тап болса қойылады.

Қанағаттанарлықсыз

F (0-49%) –

бағаға сай.Егер студент жауап беру кезінде қағидалы түсінбеушіліктер жіберіп, тақырып бойынша тақырыпқа сай негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаса, пән бойынша ғылыми терминологияны қолдана алмай, дөрекі стилистік және логикалық қателермен жауап берген жағдайда қойылады.

-тестілеу

Бақылау түрі


Бағалау


Бағалау критерийлері

Тест тапсырмаларын орындау


Өте жақсы


86-100% дұрыс жауапЖақсы


75-85% дұрыс жауапҚанағаттанарлық


50-74% дұрыс жауапҚанағаттанарлықсыз


50%-дан кем дұрыс жауап

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет