Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының салымшылары меншікті қаражаты есебінен олардың пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын өндірістердің, жұмыстардың, қызметкерлержүктеу 1.59 Mb.
бет6/9
Дата13.06.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

48. Жердiң сирек элементтерiн химиялық әдiспен өндiру
112. Аталған технологиялық процесте және жабдықтарды жөндеумен жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер.

49. Радиоактивті заттарға байланысты жер үстіндегі геологиялық барлау жұмыстары
113. Радиоактивті кендерге байланысты жұмыстармен жұмыс уақытының кемінде 80 % айналысатын қызметкерлер.

50. Кәсіпорындардағы өнеркәсіптік санитариялық зертханаларда, ұйымдарда, медициналық мекемелерде және мемлекеттік өнеркәсіптік атомдық қадағалау инспекциясы және радиациялық қауіпсіздік ведомстволық қызметіндегі жұмыстар
114. Арнайы зиянды жағдайларда атом реакторларына, атом станцияларына және радиоактивті заттар мен бериллий, тантал, ниобий өндірісіне қызмет көрсетумен жұмыс уақытының кемінде 80 % айналысатын қызметкерлер.
51. Жеделдету қондырғыларында, секундына нейтрондардың тоғызыншы дәрежесіндегі 10 және одан да көп нейтрон шығаратын нейтрон генераторларындағы жұмыстар
115. Эксперименталды және пайдалану жұмыстарын жүргізу кезінде радиациялық зиянды жағдайында жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер.

116. Жабдықтарды жөндеумен жұмыс уақытының кемінде 80 % айналысатын қызметкерлер.

52. Радиоактивті заттарды, берилий және оның қосындыларын көму, тасымалдау жөніндегі жұмыстар; радиоактивті заттар мен бериллиймен ластанған арнайы киімдер, жабдықтарды, өндірістік жерлерді дезактивизациялау, газсыздандыру және шаңсыздандыру жұмыстары
117. Радиоактивті заттарды, радиоактивті қалдықтарды, бериллий және оның қосындылар мен қалдықтарын тиейтін, түсіретін, қайта тиейтін, тасымалдайтын, жинайтын, өңдейтін, сақтайтын және көметін, сондай-ақ арнайы зиянды жағдайларда жабдықтарды, үй-жайларды, көлік құралдарын газсыздандыратын, арнайы киімді жинайтын, жөндейтін, дезактивизациялайтын және шаңсыздандыратын жұмыспен жұмыс уақытының кемінде 80 % айналысатын қызметкерлер.

118. Санитариялық рұқсатнамалардың (себелегіштердің) жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін жұмысшылары.

53. Өзге де жұмыстар
119. Жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер:

радиоизотоп зертханасының автоматика және бақылау-өлшеу құралдарының слесарі;

пештер алдындағы ыстық жұмыстарда жұмыс істейтін термист;

өнеркәсiпте және құрылыста радиоизотопты дефектоскопия (гаммадефектоскопия) жылжымалы жабдықтарындағы материалдар мен бұйымдарға ұдайы және тiкелей сәуле түсiрумен айналысатын қызметкерлер;

өнеркәсiптегі және медициналық мекемелердегі рентген жабдықтарында, сондай-ақ оларды жөндеу және реттеумен айналысатын қызметкерлер.

9. Мұнай, газ және газ конденсатын бұрғылау, өндіру және өңдеу, көмірді қайта өңдеу

 

54. Бұрғылау


120. Жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер:

Жұмысшылар:

балқыту аппаратшысы;

техникалық сутегіні нығыздау аппаратшысы;

бункерші;

ұңғымаларды күрделі жөндейтін бұрғылаушы;

теңiзде жүзбелі бұрғы агрегатты бұрғылаушы;

мұнай мен газ ұңғымаларын пайдалану және барлау бұрғылауымен айналысатын бұрғылаушы;

жарушы;


вулкандаушы;

мұнара монтажшысы;

мұнара монтажшы-дәнекерлеушісі;

мұнара монтажшы-электромонтер;

газогенераторшы;

дезактиваторшы;

мұнай-газ кәсiпшiлiк жабдықтарына қызмет көрсету агрегатының машинисі;

бұрғылау қондырғыларының машинисі;

газ айдайтын машиналардың машинисі;

пластикалық массаларды түйiршектеу машинисі;

компрессорлық қондырғы машинисi;

кран машинисi (краншы);

ұңғы цементажы бойынша машинисі;

ұңғыларды сынамалау көтергiшінің машинисi;

жуу агрегатының машинисі;

технологиялық сорғылар машинисі;

штабель жасау машинасының машинисі;

экструдер машинисі;

бұрғылау қондырғысының моторшысы;

цементтеу агрегатының моторшысы;цемент-құм араластырғыш агрегаттың моторшысы;

ұңғымаларды жерасты жөндеу операторы;

кен қабатының гидравликалық жару операторы;

мұнай және газ өндiру операторы;

ұңғымаларды байқау (сынау) операторы;

қабаттық қысымды қолдау операторы;

ұңғыма химиялық өңдеу операторы;

технологиялық қондырғылардың операторы;

тауарлық оператор;

ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғылаушысының көмекшісі;

теңіздегі жүзбелі бұрғылау агрегаттары бұрғылаушысының көмекшісі;

мұнай мен газға ұңғымаларын пайдалану және барлаумен айналысатын бұрғылаушының көмекшісі;

скрубберші-сорғышы;

бұрғыларда қызмет көрсету слесарі;

технологиялық қондырғыларды жөндеу слесарі;

бұрғылауда тікелей жабдықтарды жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеуші;сүзгі-пресші;

центрифугалаушы;

бұрғылауда электр құрал-жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетумен тікелей айналысатын электромонтер.

Қызметшілер:

Бұрғылау қондырғысының, терең (құрылымдық-іздеу) бұрғылайтын мұнай-газ барлау (партияларының), ұңғымаларды байқаудан (сынаудан) өткізу жөніндегі цехтің қызметін бақылауды және оларға басшылық етуді қамтамасыз ететін қызметкерлер, оның ішінде:

бұрғылау жөніндегі инженер (бұрғылау жұмыстары);

бұрғылау шебері (көмекші);

шебер (аға);

мұнара құрылысында ұңғымаларды бұрғылау, ұңғымаларды сынау өндірістік процестерде күрделі жөндеумен айналысатын механик (аға);

мұнара құру жұмыстарын жүргізуші.

55. Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру
121. Жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер:

Жұмысшылар:ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғылаушысы;

теңіздегі жүзбелі бұрғылау агрегаттарының бұрғылаушысы;

мұнай мен газдың ұңғымаларын пайдалану және барлап бұрғылаумен айналысатын бұрғылаушы;

жарушы;

каротажшы;

мұнай-газ кәсiпшiлiк жабдықтарына қызмет көрсету агрегаттарының машинисі;

бұрғылау қондырғысының машинисі;

мұнай мен газдың бұрғылау қондырғысының машинисі;

газ айдайтын машина машинисі;

пластикалық массаларды түйiршектеу машинисі;

кран машинисi (краншы);қабатқа жұмыс агентін айдайтын сорғы станциясының машинисі;

жылжымалы парафинсіздендіру бу қондырғысының машинисі;

мұнай қабаттарына бу тартатын бу генераторлы қондырғылардың машинисі;

жылжымалы компрессор машинисі;

ұңғымаларды цементаждау машинисі;

каротажды станция көтергішінің машинисі;

көтергiш машинисi;

жуу агрегатының машинисі;

технологиялық сорғы машинисі;

штабель жасайтын машинаның машинисі;

экструдер машинисі;цемент-құм араластырғыш агрегаттардың моторшысы;

цементтеу агрегаттарының моторшысы;

қондырғыларды құрғатушы және тұздатпаушы оператор;

қабаттарды гидравликалық ажырату операторы;

мұнай және газ өндіру операторы;

ұңғымаларды зерттеу операторы;

ұңғымаларды күрделі және жер астында жөндеуге дайындау операторы;

қабат қысымын бір қалыпты ұстау операторы;

ұңғымаларды жерастылық жөндеу операторы;

ұңғымаларды химиялық өңдеу операторы;

ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғылаушысының көмекшісі;

ұңғымаларда геофизикалық зерттеу жүргізетін кәсіпшілік-геофизикалық партиялар мен отрядтардың жұмысшысы;

кәсіпшілікте құрамында (1,5%-дан астам) күкірт, су бар газды кешенді дайындау қондырғыларында жұмыс істейтін бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі;

теңіздегі ұңғымалар мен эстакадалардың негіздерін монтаждау және жөндеу слесарі;

технологиялық қондырғыларды жөндеу слесарі;

құрамында газ бен конденсат бар күкіртті сутегін кәсіпшілік орнынан зауытқа дейін тасымалдайтын құбырларға қызмет көрсетумен айналысатын желідегі құбыршы;

тікелей мұнай, газ және газ конденсатын нысандарында электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтер.

Қызметшілер:Мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жөніндегі цех, жедел өндірістік қызметтердің қызметін бақылауды және оларға басшылық етуді қамтамасыз ететін қызметкерлер, оның ішінде:

мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жұмыстарында, ұңғымаларды жер астында және күрделі жөндеу жұмыстарда істейтін, қабаттық қысымды, мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің қайталама тәсілдерін бір қалыпты ұстау, қабаттардың мұнай беруін арттырумен айналысатын шебер (аға);

мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жұмыстарында, ұңғымаларды жер астында және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарда істейтін, қабаттық қысымды, мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің қайталама тәсілдерін бір қалыпты ұстау, қабаттардың мұнай беруін арттырумен айналысатын механик (аға).

56. Мұнай, газ, газ конденсатын және көмірді қайта өңдеу
122. Күкiрттi, мұнайды айдау, крекерлеу және олардан мұнай өнiмдерiн жасау; каталитикалық риформингi; сланец және көмiр шайырын айдау; күкiрттi мұнай өнiмдерi пиролизi; хош иiстi көмiр сутегiлердi ректификациялау; күкiрт сутегi және көмiртегi қышқылды газдарды компримирлеу және фракционерлеу; бензинді, күкiрт қышқылды алкилирлеу, этилдеу; мұнай өнiмдерi мен жасанды сұйық отынды қышқылды, селективтi сумен тазарту және депарафиндеу; суды, парафиндi, церезиндi, меркаптандарды, катализаторларды, мұнай өнiмдерiнiң тұнбаларын; коксты, мұнай шикiзатының синтетикалық өнiмдерiн дефенолдау, қатты отын өнiмдерiнiң жартылай кокстендiру, газдарды күкiрт қосындыларынан, көмiртегi қышқылынан тазарту; қатты отын мен күкіртті мұнай өнiмдерiн гидрирлеу; көмiр сутегілерi синтезi; гидрирлеу синтезі, жартылай кокстендiру, кокстендiру және қатты отынды газдандыру өнiмдерiн қайта өңдеу; сiлтiлi қалдықтарды майсыздандыру және қышқылсыздандыру; күкiрт сутегiлi мұнайды және газ конденсатын электрлi тұзсыздандыру және тұрақтандыру, гидротазалау, қарапайым (газ) күкiрт алу; техникалық көміртек өндірісінде жұмыс уақытының кемінде 80% жұмыс істейтін қызметкерлер:

барлық атаудағы аппаратшы;

барильетшi;

дезактиваторшы;

уатушы;

оқшаулаушы;

кокс тазартушы;

коксты қолмен түсiрушi;

химия талдау зертханашысы;

қарапайым (газ) күкiртті босатумен және тиеумен айналысатын бульдозер машинисi;

этилденген бензинмен жұмыс iстейтiн, отынды моторлы сынаумен айналысатын машинист;

технологиялық сорғы машинисi;

қарапайым (газ) күкiрттi тиеумен айналысатын экскаватор машинисi;

технология жабдығының операторы;

этил ерітіндісін түсiрумен және ағызумен айналысатын жұмысшы;

рампылаушы;

технологиялық жабдықтарды жөндеу слесарі;

сүзгі-престеуші;

тазалаушы.123. Мұнай және мұнай өнімдерін айдау, крекирлеу және катализдік риформингілеу, мұнай өнімдерін пиролиздеу, шикізат мұнайды дайындау, ерітінділер мен майларды регенерациялау өндірістерінде, газды бензин, сұйытылған газ өндіру; газды бензинді конденсациялау, тұту; табиғи, су газын конверсиялау; мұнай өнімдерін, жасанды сұйық отынды сілтілермен тазалау; отын даярлау, отын жеткізу, қатты отынды байыту, битум, консистентті жаққымай өндірісінде, сондай-ақ негізгі өндірістердің технологиялық құрал-жабдықтарын және коммуникацияларын, өндірістік кәріз, желдету, мұнай өнімдері мен газға арналған резервуарлық парктер мен коммуникацияларды, мұнай өнімдерін төгу және құю мен реагентті шаруашылықтың эстакадаларын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен жұмыс уақытының кемінде 80 % айналысатын қызметкерлер:

Жұмысшылар:

барлық атаудағы аппаратшы;

барильетшi;

бункерші;

ұңғымаларда күрделi жөндеу бұрғылаушысы;

теңiздегі қалқыма бұрғы агрегатының бұрғылаушы;

мұнай мен газ ұңғымаларын пайдалану және барлап бұрғылаумен айналысатын бұрғылаушы;

жарушы;


вулкандаушы;

мұнара монтажшы;

мұнара монтажшы-дәнекерлеуші;

мұнара монтажшы-электромонтер;

газгенераторшы;

дезактиваторшы;

уатушы;


кокс тазалаушы;

кокс түсіруші;

қазандық жөндеумен айналысатын қазаншы;

барлық атаудағы машинист (көмекшісі);улы заттармен зарарсыздандырылған арнайы киімді жуу және жөндеу машинисі;

механик;


шикізатты, жартылай дайын өнімді, дайын өнімді, реагенттерді, абсорбенттерді, катализаторларды және отынды, мұнай тұтқыштарды және кептіру камераларын тиеумен және түсірумен, уатумен, жарумен, ыдыстарға салу және тасымалдаумен айналысатын жұмысшы.

теңіздегі бұрғылар мен эстакадалардың негізін монтаждау және жөндеу слесарі;

бұрғылауларға қызмет көрсету слесарі;

технологиялық қондырғыларды жөндеу слесарі;

тікелей мұнай, газ және газ конденсатын өндіру нысандарында істейтін слесарь-жөндеуші;

тоннельші;

тасымалдаушы;

желідегі құбыршы;

буып-ораушы;

сүзгіші;

сүзгі-престеуші;

центрифугалаушы.

Қызметшілер:Ауысым, қондырғы (бұрғылау, газ бензинді, оттегі, байыту, регенерациялық және басқа), цех (технологиялық) қызметін бақылауды және оларға басшылық етуді қамтамасыз ететін қызметкерлер, оның ішінде:

инженер (ауысып істейтін);

шебер (аға);

бақылау-өлшеу аспаптарына және автоматикаға олар учаскеде орнатылған жерлерде тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын аспапшы.

124. Жұмыс уақытының кемінде 80% мұнай, газ, газ конденсатын, көмірді дайындау және қайта өңдеу жұмыстарымен айналысатын (есепті кезеңде) қызметкерлер:

Жұмысшылар:балқыту аппаратшысы;

техникалық көміртекті нығыздау аппаратшысы;

қазандық жөндеумен айналысатын қазаншы;

пиролиз, катализдік крекинг, синтетикалық спирт, полиэтилен, газдарды, минералды күкірт қышқылын компремирлеу және фракциялау, өнеркәсіптік ағын суларды тазалау қондырғыларында жұмыс істейтін газ айдау машиналарының машинисі;

пластикалық массаларды түйіршектеуші машинист;

компрессорлық қондырғы машинисі;

пиролиз және этанол өндірісінде жұмыс істейтін кран машинисі (краншы);

улы заттармен зарарсыздандырылған арнайы киімді жуумен және жөндеумен айналысатын машинист;

технологиялық сорғылар машинисі;

синтетикалық талшықтар және олардан бұйымдар жасау өндірісінде жұмыс істейтін шпрединг-машина машинисі;

полиэтилен өндірісінде істейтін қаттама құрастырғыш машиналардың машинисі;

мұнай шикізатынан синтетикалық өнімдер өндірумен айналысатын экструдер машинисі;пирометрист;

газдарды күкірт қоспаларынан, көміртек тотығынан тазарту, құрамында күкіртсу бар мұнай және газ конденсатын электрмен тұзсыздандыру және сусыздандыру, тұрақтандыру, сумен тазалау, қарапайым күкірт алу және шығатын газдарды соңына дейін тазарту, сұйытылған газды тазалау және меркаптан өндірісінде істейтін аспапшы;

бақылау-өлшеу аспаптарына және автоматикаға учаскелерде орнатылған жерлерде тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын аспапшы;

шикізатты, жартылай дайын өнімді, дайын өнімді, реагенттерді, абсорбенттерді, катализаторларды және отынды, мұнай тұтқыштарды және кептіру камераларын тиеумен және түсірумен, уатумен, жарумен, ыдыстарға салу және тасымалдаумен айналысатын жұмысшы;

скрубберші-сорғышы;

технологиялық қондырғыларды жөндеу слесарі;

тоннельші;

тасымалдаушы;

техникалық көміртекті буып-ораумен айналысатын ораушы;

сүзуші;

сүзгі-престеуші;

центрифугалаушы.

Қызметшілер:Ауысым, учаске қызметін бақылауды және оған басшылық етуді қамтамасыз ететін қызметкерлер, оның ішінде:

жабдықтарды жөндеу шебері;

механик (аға).

125. Газды техникалық көміртегі өндірісіндегі цех зертханаларында жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер.

126. Газдан құтқару қызметі:

жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер;
10. Құрылыс материалдары өндiрiсi
57. Цемент өндiрiсi
127. Жұмыс уақытының кемінде 80% жұмыс істейтін қызметкерлер:

аспираторшы;

бункершi;

шахта пешiнен тиеп түсiрушi;

газшы;

цементтi тиеумен айналысатын жүк тиеушi;цементтi мөлшерлеумен айналысатын шикiзатты мөлшерлеуші;

шнекте мөлшерлеуші-араластырушы;

пештi (шахта пешiн) толтырушы;

кептiру барабандарының от жағушысы;цемент, көмір, құрғақ шикізатты тарту цехтарында, учаскелерінде істейтін шебер (аға).

айналмалы пештердiң машинисі (күйдiрушi);

шахталық пештердiң машинисі (күйдiрушi);

бұрама сорғылардың машинисі (фуллерлеуші);

кальцинаторлар машинисі;ыстық жұмыс учаскелерінде (кринкер қоймасы) істейтін кран машинисі (краншы);

пневматикалық қондырғы машинисі;

өлшеп-орау машинасының машинисі;

скреперлі шығыр машинисi;

шикізат диірменінің машинисі;

көмiр диірменінің машинисі;

цемент диірменінің машинисі;

штабель жасайтын машиналардың машинисі;

цемент төгуші;

айналмалы пештер машинисінің (күйдiрушi) көмекшiсі;

шахталық пештер (күйдiрушi ) машинисінің көмекшiсі;

шикізат диірмені машинисінің көмекшісі;

көмiр диірмені машинисінің көмекшiсі;

цемент диірмені машинисінің көмекшiсі;

технологиялық және шаңсыздандыру қондырғыларына қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушi;

ұнтақтау, аспирациялау цехтарында және құрғақ тәсiлмен шикiзатты ұнтақтау цехтарында жұмыс iстейтiн электр қондырғыларды жөндеу жөніндегі слесарь-электрші;

сүрлемдердегі ұнды араластырушы;

ыстық клинкердi транспортерлеуші;

цементтi орап-буушы;

Футеровшы-тас қалаушы;

шлам бассейндері мен болтушкаларды тазалаумен айналысатын тазалаушы;

шаң камераларын тазалау жөніндегі тазалаушы;

шламдаушы;

электр жабдықтарын (технологиялық және тозаңсыздандыру) жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтер.

58. Слюда өндіру және өңдеу
128. Жұмыс уақытының кемінде 80 % жұмыс істейтін қызметкерлер:

Жұмысшылар:слюда уатушы;

бөлшектеуші-уатушы;

микалекс массасын дайындаушы;

слюданы калибрлеуші;

миканит желімдеуші;

слюданы түйреуші;

лак пісіруші;

электр оқшаулағыш бұйымдарын ораушы;

миканит пен микалексті престеуші;

альмопромфосфатпен жұмыс істейтін слюдопласт материалдарын қанықтырушы;

слюда кесуші;

слюда, кварц және пегматитті бөлшектеуші-тартушы учаскелерді жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеуші;

слюда сұрыптаумен тұрақты айналысатын слюда шикізатын және одан жасалған заттарды сұрыптаушы;

слюда өңдеу жөніндегі термист;

слюда ораумен айналысатын салып-ораушы;

слюда, кварц және пегматитті бөлшектеуші-тартушы электр жабдықтарына қызмет көрсетумен айналысатын электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтер.

Қызметшілер:Карьердегі және тау үйінділеріндегі ауысым, учаске қызметін бақылауды және оларға басшылық етуді қамтамасыз ететін қызметкерлер, оның ішінде:

шебер (аға).

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет