«Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелержүктеу 2.27 Mb.
бет9/11
Дата17.06.2016
өлшемі2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ескертпе:

  1. * Қызмет тарифтері қосымша құн салығының ескерілуімен көрсетілген.

  2. Ұсынылатын қызметтердің тізілімі мен комиссиялық сыйақының алыну тәртібі ҚР заңнамасының талаптары мен ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сай келеді.

  3. Банк қызметтері саласының даму қарқынының, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуінің ескерілуімен қызметтердің тізілімі өзгертіліп, толықтырылуы мүмкін.

  4. Бұл тарифтерге Банктің операциялық залына және сайтына хабарлама орналастыру арқылы Клиенттің міндетті түрде ескертілуімен өзгертулер енгізілуі мүмкін.

  5. Комиссия Клиенттің есеп немесе валюталық шотынан «Қазақстан қор биржасы» АҚ таңғы (негізгі) сессиясындағы Алматы уақыты бойынша 11 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша орташа есепті соңғы бағамына тең бағам бойынша теңгемен алынады.


«Qazaq Banki» АҚ операцияларын өткізудің

жалпы шарттары туралы ережеге№7 қосымша

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының

08.05.2015 ж. №32 хаттамасына сәйкес редакцияда берілген)


ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ЖӘНЕ ШАРУАЛАР ҚОЖАЛЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША ТАРИФТЕР


I тарау. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕРІр/б

Қызметтердің түрі

Тариф

Min

Max

1.1.

Экспорттық/Банк клиентінің пайдасына шығарылған аккредитивтер

1.1.1.

Аккредитивті алдын ала растау

0 теңге

1.1.2.

Міндеттемелерді қолдану:


1.1.2.1.

Бенефициарға аккредитивті растау бойынша

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

50 000 теңге
шет елдік валютада

0,10%

70$

350$

1.1.2.2.

Бенефициарға аккредитив өзгертулерін растау бойынша (әрбір растау үшін)

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

40$1.1.2.3.

Құжаттарды тексеру және аккредитив бойынша төлем жасау шешімдері бойынша

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

75 000 теңге
шет елдік валютада

0,10%

70$

500$

1.1.2.4.

Трансферабельді аккредитивті аудару

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

60 000 теңге
шет елдік валютада

0,10%

70$

400$

1.1.3

Құжаттардағы қайшылықтар үшін комиссиялық сыйақы (әрбір құжат үшін)*

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

70$1.1.4.

Жөнелтім құжаттар бумасын дайындау және/немесе жіберу*

Нақты құны бойынша

1.1.5.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою*

ұлттық валютада

10 000 теңге


шет елдік валютада

70$1.1.6.

Аккредитивтер бойынша сұранымдар*

0 теңге

1.1.7.

Аккредитив бойынша төлем үшін комиссиялық сыйақы

ұлттық валютада

0,2%

5 500 теңге

45 000 теңге
шет елдік валютада

0,2%

40$

350$

1.2.

Импорттық/ клиенттердің тапсырысы бойынша шығарылатын аккредитивтер

1.2.1.

Аккредитив ашу үшін комиссиялық сыйақы:

- клиенттердің тапсырысы бойынша

Келісу бойынша

1.2.2.

Аккредитивті ұсыну үшін алынатын комиссия (техникалық шығарылым)

ұлттық валютада

0,2%

10 000 теңге

125 000 теңге
шет елдік валютада

0,2%

70$

800$

1.2.3.

Аккредитивті алдын ала растау.

0 теңге

1.2.4

Міндеттемелерді орындау:


1.2.4.1.

Аккредитив шарттарын өзгерту бойынша (әрбір өзгерту)**:

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

40$1.2.4.2.

Құжаттарды тексеру аккредитиві бойынша және аккредитив бойынша төлеудің шешімдері:

ұлттық валютада

0,10%

5 500 теңге

40 000 теңге
шет елдік валютада

0,10%

70$

400$

1.2.5.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою*:

ұлттық валютада

7 000 теңге


шет елдік валютада

50$1.2.6.

Аккредитив бойынша төлем үшін комиссиялық сыйақы:

ұлттық валютада

0,20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шет елдік валютада

0,20%

40$

350$

1.2.7.

Құжаттардағы қайшылықтар үшін комиссиялық сыйақы (әрбір құжат үшін)*:

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

30$1.2.8.

Жөнелту құжаттар бумасын дайындау және / немесе жіберу*:

ұлттық валютада

2 000 теңге


шет елдік валютада

20$1.2.9.

Аккредитив бойынша сұранымдар*

0 теңге

1.3.

Кепілдіктер

1.3.1.

Импорттық кепілдіктер
1.3.1.1.

Кепілдікті беру үшін комиссиялық сыйақы.

тараптардың келісімі бойынша

1.3.1.2.

Кепілдікті беру үшін алынатын комиссия (техникалық шығарылым):

ұлттық валютада

0.2%,

10 000 теңге

125 000 теңге
шет елдік валютада

0.2%,

70$

800$

1.3.1.3.

Берілген кепілдіктің шарттарын өзгерту (әрбір өзгерту үшін)** :

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

40$1.3.1.4.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кепілдіктің күшін жою*:

ұлттық валютада

10 000 теңге


шет елдік валютада

60$


1.3.1.5.


Төлемге талапқа ілеспелі құжаттарды тексеру*:

ұлттық валютада

0.10%

10 000 теңге

45 000 теңге


шет елдік валютада

0.10%

70$

350$

1.3.1.6.

Кепілдік бойынша төлемді өткізу үшін комиссиялық сыйақы:

ұлттық валютада

0.20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шет елдік валютада

0.20%

50$

350$

1.3.1.7.

Жөнелту құжаттарының бумасын дайындау және / немесе жіберу *:

ұлттық валютада

2 000 теңге


шет елдік валютада

20$1.3.1.8.

Кепілдіктер бойынша сұранымдар*

0 теңге1.4.

Экспорттық кепілдіктер
1.4.1.

Кепілдікті алдын ала растау

0 теңге

1.4.2.

Экспорттық кепілдікті растау*

ұлттық валютада

0.1%

10 000 теңге

45 000 теңге
шет елдік валютада

0.1%

70$

350$

1.4.3.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кепілдік шарттарының өзгертулерін растау (бумасы үшін)*

ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

30$1.4.4.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін экспорттық кепілдіктің күшін жою*

ұлттық валютада

10 000 теңге


шет елдік валютада

70$1.4.5.

Төлемге талапқа ілеспелі құжаттарды тексеру*:

ұлттық валютада

0.10%

7 000 теңге

30 000 теңге
шет елдік валютада

0.10%

70$

200$

1.4.6.

Жөнелту құжаттарының бумасын дайындау және / немесе жіберу*

Нақты құны бойынша

1.4.7.

Кепілдіктер бойынша сұранымдар*

0 теңге

1.5.

Инкассо құжаттамалық/таза

1.5.1.

Импорттық инкассо
1.5.1.1.

Оларды клиентке акцептіге/төлемге қарсы беру үшін төлем құжаттарын инкассоға қабылдау:

ұлттық валютада

0.10%

3 500 теңге

30 000 теңге
шет елдік валютада

0.10%

30$

200$

1.5.1.2.

Жөнелту құжаттарының бумасын дайындау және / немесе жіберу*:

ұлттық валютада

3 000 теңге


шет елдік валютада

20$1.5.1.3.

Инкассалық тапсырманың шарттарын өзгерту** (әрбір өзгерту үшін)

ұлттық валютада

4 000 теңге


шет елдік валютада

30$1.5.1.4.

Инкассо бойынша төлем

ұлттық валютада

0.20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шет елдік валютада

0.20%

40$

350$
**Ескертпе: Аккредитивтің, кепілдіктің, инкассо сомасын ұлғайту өзіндік шығарылым ретінде қарастырылады.

1.6.

Экспорттық инкассо
1.6.1.

Төлем құжаттарын инкассоға қабылдау

ұлттық валютада

0.20%

4 500 теңге

30 000 теңге
шет елдік валютада

0.20%

30$

200$

1.6.2.

Инкассалық тапсырма шарттарының өзгертулерін растау бойынша міндеттемелерді орындау* (бумасы үшін)
ұлттық валютада

5 000 теңге


шет елдік валютада

35$1.6.3.

Жөнелту құжаттарының бумасын өңдеу және жіберу*

Нақты құны бойынша

1.6.4.

Инкассо бойынша сұранымдар*

0 теңге

1.7.

Қаржылық операцияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер/ мәмілелерді құрылымдау

1.7.1.

Келісімшарттың төлем шарттарының сараптамасы бойынша қаржылық қызметтер, клиенттің сұранысы бойынша*

ұлттық валютада

0.1%

15 000 теңге

150 000 теңге
шет елдік валютада

0.1%

100$

1000$

1.7.2.

Саудалық қаржыландыру құралдарының драфттарын құрастыру бойынша қаржылық қызметтер*

ұлттық валютада

0.1%

15 000 теңге

150 000 теңге
шет елдік валютада

0.1%

100$

1000$

1.8.

Басқа қызметтер

1.8.1.

Телекоммуникациялық шығындар*:


1.8.1.1.

SWIFT (әрбір хабарлама):

ұлттық валютада

3 100 теңге


шет елдік валютада

20$1.8.2.

Курьерлік қызметтің пошталық шығындары*.

Нақты құны бойынша

II тарау. БАНК КЕПІЛДІКТЕРІр/б

Қызметтердің түрі

Тариф

Min

Max

2.1.

Кепілдікті беру үшін алынатын комиссия (техникалық шығарылым)


2.1.1.

Тендерлік кепілдіктер:


2.1.1.1.

- ақшаны кепілге салу арқылы және депозитті кепілге салу

Кепілдік сомасынан 0,2%

5 000 теңге

50 000 теңге

2.1.1.2.

- басқа мүлікті кепілге салу арқылы


Кепілдік сомасынан 0,2%

10 000 теңге

70 000 теңге

2.1.1.3.

- Банкідегі айналымдарға (бланкілік) қамсыздандырусыз, ЕДБ

Кепілдік сомасынан 2%

10 000 теңге

100 000 теңге

2.1.2.

Басқа кепілдіктер (міндеттемелерді орындау/ алғытөлемдік төлемді қайтару):


2.1.2.1.

- ақшаны кепілге салу арқылы және депозитті кепілге салу

Кепілдік сомасынан 0,3%

10 000 теңге

60 000 теңге

2.1.2.2.

- басқа мүлікті кепілге салу арқылы


Кепілдік сомасынан 0,3%

10 000 теңге

80 000 теңге

2.1.2.3.

- Банкідегі айналымдарға (бланкілік) қамсыздандырусыз, ЕДБ

Кепілдік сомасынан 2%

10 000 теңге

100 000 теңге

2.2.

Кепілдікті беру үшін комиссия (тәуекелдер)


2.2.1.

- ақшаны кепілге салу арқылы

Алынбайды2.2.2.

- депозитті кепілге салу

Тараптардың келісімі бойынша

жылдық 0,5%

жылдық 2%

2.2.3.

- басқа мүлікті кепілге салу арқылы

Тараптардың келісімі бойынша

жылдық 2%

жылдық 8%

2.2.4.

- Банкідегі айналымдарға (бланкілік) қамсыздандырусыз, ЕДБ

До 8% жылдық (тараптардың келісімі бойынша)

жылдық 2%

жылдық 8%

2.3.

Берілген кепілдік шарттарының өзгеруі (әрбір өзгерту үшін) **

0,25% сомадан Кепілдікті

3 000 теңге

5 000 теңге
**Ескертпе: Кепілдік сомасының ұлғаюы кепілдіктің өзіндік шығарылымы ретінде қарастырылады.

III тарау. ҚАРЫЗҒА АЛУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫр/б

Қызметтердің түрі

Тариф

Min

Max
Қысқа мерзімді қарызды/несиелік желіні ұсыну

3.1.

Қысқа мерзімді қарызды/несиелік желіні ұйымдастыру үшін алынатын комиссия

қарыз/шек сомасынан 0,5%

30000 теңге
3.2.

Қысқа мерзімді қарыздар бойынша төлем мерзімін бұзу үшін белгіленетін тұрақсыздық айыбы

мерзімі өтіп кеткен төлем сомасынан мерзімі өткен әр күн үшін 0,5%

0 теңгеҚарызды/несиелік желіні ұсыну

3.3.

Қысқа мерзімді қарызды/несиелік желіні ұйымдастыру үшін алынатын комиссия

қарыз/шек сомасынан 0,5%

80 000 теңге
3.4.

Клиенттің сұранысы бойынша несиелендіру/құжаттамалық операциялардың шарттарын өзгерту үшін алынатын комиссия (соның ішінде несиелік /акцессорлық шарттардың, банк кепілдігі шарттарының мерзімін ұзарту, қарызгерді/қосалқы қарызгерді ауыстыру, өтеу кестесін өзгерту, % мөлшерлемені төмендету және т.с.с.)*

белгіленген шектен 0,1%

30 000 теңге
3.5.

Кепілге салу арқылы қамсыздандырудың құрамын алмастыру/шығару/өзгерту үшін алынатын комиссия*

босатылатын қамсыздандырудың нарықтық құнынан 0,05%

10 000 теңге
3.6.

Клиентке анықтаманы, соның ішінде несиелік берешегінің бар/жоқ болуы туралы анықтаманы беру үшін алынатын комиссия*

1 000 теңге

(айына бір рет 0 теңге)
3.7.

Несиелік /акцессорлық шарттар бойынша төлем мерзімін бұзу үшін алынатын тұрақсыздық айыбы

мерзімі өткен төлем сомасынан мерзімі өткен әр күн үшін 0,5%

0 теңге
3.8.

Несиелік желіні /Несиелік/Акцессорлық шартты ашу туралы Келісім бойынша және қамсыздандыру шарттары бойынша міндеттерді бұзу үшін алынатын тұрақсыздық айыбы

мерзімі өткен әр күн үшін берешек қалдығынан 0,1%

100 000 теңгеден кем емес
3.9.

Қарызгер қоймаларындағы ТМҚ қалдықтарын тексеру үшін алынатын комиссия*.

белгіленген шектен 0,01% от

20 000 теңге
3.10.

Қарызды/несиені/үлесті несиені мақсатсыз қолдану үшін айыппұл *

құралдарды мақсатсыз қолдану сомасынан 25%

0 теңге1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет