1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет1/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
#447981
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Документ (1)

1 Нұсқа

1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?


А) Т. Мор
В) Я.Гус.
С) Ж.Мелье.
D) Т.Мюнцер.
Е) Т.Кампанелла.

2. «Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:

А) Деизм
В) Атеизм
С) Теизм
D) Пантеизм
Е) Монотеизм

3. Гегельдің философиялық жүйесі қай бағытқа жатады:


А) Объективтік идеализмге
В) Философияық материализмге
С) Субъективтік идеализмге
D) Натуралистік жүйелерге
Е) Діни бағытына

4. «Адам деген абыройлы болып естіледі»- деп айтқан кім?


А) М.Горький
В) Ф.Достоевский
С) Абай
D) Л.Толстой
Е) В.Соловьев

5. Күнделікті сана – бұл:


А) Адамдардың әртүрлі коғамдық кұбылыстарды күнделікті өмірдегі түсінуі
В) Нанымдар мен сенімдер, болмысты әсерлеп түсіну
С) Еңбек пен тіршілік
D) Көңіл-күйлердің жиынтығы
Е) Сезімдердің жиынтығы

6. Философия мен ғылымньң ұқсастығы:


А) Қатаң білімге ұмтылу
В) Сынау арқылы табиғат құбылыстарын игеру
С) Күмәндану арқылы табиғат құбылыстарын зерттеу
D) Табиғат құбылыстарының шеңберінен шығуға ұмтылу
Е) Нышандар, белгілер арқылы талдай білу қабілеті

7. Қазақтардың көшпелі өмір салтының сипаттық белгілері:


А) Табиғатпен үндестік, шаруашылықтың практикалық сипаты, өмірлік жоғары кұндылықтар.
В) Жер өндеудің, колөнердің болуы.
С) Күнкөріс қамымен жүйесіз қаңгыру.
D) Отырықшылдыкқа қарсы абсурд құбылыс.
Е) Еркіндіктің болмауы, билік мәселеінің өткір қойылуы,

8. Фалес болмыстың түбірін не деп білді?


А) су
В) апейрон
С) ауа
D) идея
Е) от

9. Ежелгі Үнді философиясының ортодоксальды мектебі:

А) Миманса
В) Легизм.
С) Джайнизм.
D) Даосизм.
Е) Моизм.

10. Ортағасырлық философияға лайық қаралған мәселе:


А)теоцентризи
В) космоцентризм
С) пантеизм
D) наукацентризм
Е)антропоцентризм

11. Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы ілімге кім бөлген?


А) Декарт.
В) Ленин.
С) Ньютон.

D) Маркс.


Е) Бэкон.

12.Позитивизм “дұрыс, болымды” білімнің негізі деп нені айтады?


А) ғылымды
В) дінді
С) мифті
D) философияны

Е) өнерді

13.Иррационалдылықтың өкілдері:
А) Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше.
В) Лейбниц-Гегель-Маркс.
С) Лейбниц-Гегель.

D) Лейбниц-Фейербах-Маркс


Е) Лейбниц-Гегель-Фейербах.
14. М.Фуко «… біздер арнайы сызықтарсыз, алдын ала берілген координаттарсыз, шексіз оқиғалардың арасында өмір сүреміз» деп анықтайтын әлем:
А) Хаос
В) Белгіленген тәртіп
С) Белгілі заңдар арқылы дамудың үстіндегі шындық

D) заттардың, құбылыстардың, жағдайлардың, процестердің жиынтығы


Е) Дамудың үстіндегі материя

15.Кеңістік дегеніміз не, сөздің философиялык мағынасында?


А) Бұл бірге болып тұрған объектілердің, материя қалыптарыны координация түрі
В) Бұл сызғышпен өлшенетін нәрсе
С) Бұл жан-жаққа созылып тұрған нәрсе

D) Бұл философтардың ойынан шығарған нәрсесі


Е) Бұл дала

16.Өте жігерлі болу адамның негізгі ізгілігі


А) Ницшеандықта
В) Христиан философиясында
С) ІІлатонизмде

D) Марксизмде


Е) Кантиандықта

17.”Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады” – деп уағыздаған мектеп:

А) Легизм
В) Конфуцийшылдық
С) Даосизм

D) Моизм
Е) Инь және Янь

18. Әл-Фараби қай ойшылдың іліміне түсініктеме берді?
А) Платон мен Аристотельдің.
В) Маркс пен Энгельстің.
С) Лао-Цзының.
D) Кант пен Гегельдің.

Е) Конфуцийдің.


19. Ағартушылық заманының қай философы жатсыну феноменінің себебін анықтап, оның бірнеше түрлерін көрсетті?
А)Ж.Ж.Руссо.
В) Г.Лейбниц.
С) Д.Дидро.
D) Ж. де Ламетри.

Е) Ф.Вольтер. ,


20. Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі?
А) Априоризм
В) Пантеизм
С) Гилозоизм
D) Реализм

Е) Монизм

21.Ренессанс мәдениеті мен теологиясындагы негізгі тенденция:

А) Теоцентризмнен антропоцентризмге өту


В) Антропоцентризмге қарсы күрес
С) Бейбітшілік өмірге ұмтылу
D) Обскурантизм

Е) Космоцентристік дүниетанымға қайта оралу

22.Өзіндік сана категориясын философия тарихына енгізген
А) Аристотель
В) Гераклит
С) Платон
D) Пифагор

Е) Сократ

23.Джайнизм ілімінің негізін салушы:
А) Вардхамана
В) Лао Цзы
С) Сюнь Цзы
D) Дхишан

Е) Сидхартха

24.Пьер Абеляр нені жақтады?

А) Реалистік позицияны (көзқарас)


В) Теологиялық позицияны.
С) Номиналистік позицияны.
D) Креационистік позицияны.
Е) Корпорациялық позицияны
25. Г.Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теориясы деп, оны социологиялық көзқарастарға негіз етті?
А) Эволюция.
В) Ғылым.
С) Философия.
D) Сана.

Е) Таным.

26.Материяның өмір сүру тәсілі:
А) Уақыт, кеңістік, қозғалыс
В) Уақыт, масса
С) Кеңістік, масса
D) Қозғалыс, даму, тыныштық

Е) Тыныштық

27.Ғылыми таным – бұл:

А) Шындықты оның мәндік заңдылықтары мен қатынастарын бейнелеу


В) Практикалық білімдердің жиынтығы
С) Материалдық жұйені өзгерту

О) Эмпирикалық фактілерді жинақтау


Е) Шындықты сезімдік бейнелеу

28.Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынан да айырып, өзгешелейтін Алланың сыйы, нұры, ол …


А) Адамгершілік

В) Ақыл-ой
С) Жекешелік
D) Сезімталдық

Е) Дарын


29.А.Шопенгауер мен Ф.Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың арасында бірінші орынды не алады?

А) Ерік, жігер


В) Ақыл, ой
С) Сезім
D) Идеал

Е) Сенім
30. Скептиктердің адам тұжырымдамасы қандай?


А) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме
В) Рахаттардан қашпа, есіңде болсын, өмірдің негізі, қазығы – сезімдік ләзаттар, қоғамдық жұмыстарды басқаларға қалдырып, жалғыз өзің немесе достарыңмен бірге бол
С) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңці керсет, Құдайдың Шаһарын жерде сал.

D) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет


Е) Азды қанағат ет, ерікті бол, өмір сүруді (өнерді) тәжірибеден үйрен

2Нұсқа
1. Жалпы мәселелер төңірегінде талас тудырып келе жатқан ежелгі дүниетанымдық көзқарастар қай бағыттарға лайық?


А) Реализм мен номинализм
В) Материализм мен идеализм
С) Монизм мен дуализм

D)Рационализм мен иррационализм


Е) Диалектика мен метафизика

2.Қос ақиқат ілімінің негізін калаған қай Орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философы?

А) Ибн-Рушд.
В) Ибн-Сина.
С) Әл-Фараби.
В) Әл-Кинди.
Е) Әл-Ғазали.
3. Дүниенің «гелиоцентрлік жүйесінің» негізін қалаушы, Қайта Өрлеу заманы философиясының өкілі:
А) Коперник
В) Лаплас
С) Архимед

D) Галилей


Е) Птоломей

4.Леви-Строс:

А) Структурализм өкілі
В) Неотомизмнің өкілі
С) Феноменологиялық философияның өкілі

D) Прагматизмнің өкілі


Е) Аналитикалық философияның өкілі
5. Мына аталған философтардың қайсысы қоғамдық дамудың өркениеттілік концепциясын қолдайды?
А) Тойнби.
В) Локк.
С) Вольтер,

D) Фейербах.


Е) Платон.

6.Конфуцийдің «Патша патша болуы керек, төре – төре, әке – әке, бала – бала болуы керек» деген пікірінің мәні:

А) Есімдерді түзету
В) Біреуден ілгері, біреуден кейін
С) Тең мүмкіндіктер

D) Сүйгіштік


Е) Тағдырдың алдын ала белгіленіп қойғаны туралы
7. Философиялық герменевтиканың негізгі белгісі:
А) Талдау, талқылау проблемасына қызығушылық тудыру
В) «Таза сана» проблемасы
С) Объективті шынайылық проблемаларына қызығушылық тудыру

D) Уақыт проблемасына қызығушылық тудыру


Е) Бостандық пен жауапкершілікті түсінуге қызығушылық тудыру
8. Антикалық философтардың қайсысы атомдар туралы ілімді жасап шығарды?
А) Левкипп және Демокрит
В) Асан қайғы және Қорқыт-ата
С) Будда және Джайна

D) Парменид және Зенон


Е) Сократ және Платон

9.Көне Үндінің қасиетті мәтіндері.


А) Ведалар.
В) Руналар.
С) Құран.

D) Библия.


Е) Інжіл

10.У-вэй ұғымының мағынасы:


А) Тыныш келісу, әрекетсіздік, ештеңеге араласпау.
В) Ұстаздың шәкірттермен сұхбаты.
С) Дүниені, қоршаған ортаны белсенді езгерту.
D) Көк пен Көкасты тұрғындары арасындағы үндестік.

Е) Қоғамдық қызмет.

11. Жаңа заманның қай философы өкіметті заң шығарушы, атқарушы және
одақтық федерацияға беледі?

А) Дж.Локк.


В) Дж.Беркли.
С) Т.Гоббс,
D) Р.Декарт.

Е) Ф.Бэкон.

12. «Білімділік және түзулік елшемдерінде, өзіндік әсем қауымдық
сұлулықта, патриархалдық тұрмысты мемлекеттіліктің терең мәнімен біріктірген, әдептілік жэне христиандық келбеттегі қоғам ретінде ежелгі Русь қайта туады» деп анықталған Ресейдің даму жолы

А) Славянофилдік


В) Батысшылдық
С) Халықшылдық
D) Ағартушьшық

Е) Сыншылдық

13.Дүниені толық тануға күмән келтіретін ілім
А) Агностика
В) Гносеология
С) Аксиология
D) Идеализм

Е) материализм

14. Адамның марксистік тұжырымдамасы қандай?
А) Адам – қоғамдық қатынастардьщ жиынтығы; Бұл тордан секіріп шығу

мүмкін емес, тек қана қорқақ әлеуметтік әділдікті тез жақындатуға

еңбектенбейді
В) Адамдар әділ тәртіптерді тек қана пікірлесіп, келісіп орнатуы мүмкін
С) Бәрін де ез сезімдеріңнен өткізіп, солардың негізінде өз

құндылықтарыңды, мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережелеріңді эзірлеп тап.


D) Табиғатпен, қоғаммен бірлікте бол, өзіңе байланысты емес нәрселерді
сабырлықпен қабыл ал, тағдырдан жүрексінбе, ерлік пен даналық

көрсет
Е) Тоталитаризмге жол берме, біреудің еркіне көнбе, асқақтық пен

әсемдікке ұмтыл

15.Сезімнің жан толғанысынан негізгі айырмашылығы неде?


А) Сезімдерде бейсаналының, санасыздының бары
В) Жан толғаныстарда да, сезімдерде де құндылықты бастаудың жоғы
С) Жан толғаныстарда (в эмоциях) құндылықты бастаудың жоғы
D) Жан толғаныстарда құндылықтын бастауының бары

Е) сезімдердегі құндылықтын бастауының бары

16.Д.Дидро бойынша дүниенің барлық негізі қандай нәрсе болып табылады?

А) Материя.


В) Рух.
С) Табиғат.
D) Жан.

Е) Сезім


17. Өз бетінше түсіндірілмейтін феномендер дүниесі феноменологияның
қандай әдісінің нәтижесі болып табылады?

А) Феноменологиялық редукция.


В) Априорлық.
С) Трансцендентальды редукция.
D) Интенционалдық.

Е) Эйдетикалық.

18.Даралық, жекелік іздеу -… Философиясының ерекше қасиеті.
А) Ренессанс
В) Конвенционализм
С) Өмір
D) Конформизм

Е) Тиімділік

19.Даосизмнің негізін қалаушы:
А) Лао-цзы.
В) Кун Фу-цзы.
С) Гаутама.
D) Мо-цзы.

Е) Мэн-цзы.

20.Қайрымды қала тұрғындары еңбегінің авторы
А) Ал-Фараби
В) Георг II
С) Ибн-сина
D) Ал-Ғазали

Е) Кант


21.Антропоцентризм қай дәуірдің философиясына тән принцип?

А) Қайта өрлеу.


В) Антикалық.
С) Жаңа заман.
D) Ортағасыр Батыс Еуропа.

Е) Ағартушылық.

22.Герменевтика сөзін философияда алғаш қолдана бастағандар:

А) Неміс философтары


В) Қазақ философтары
С) Француз философтары
D) Ағылшьш философтары

Е) Орыс философтары

23.Экзистенциализм ағымының өкілі болып саналатын дат философы:

А) Кьеркегор


В) Гартман
С) Поппер
D) Шелер

Е) Кассиерер

24.Еркін ойлау мен тәжірибеге сүйенетін білім:
А) Философия
В)Дін
С) Мәдениет
D) Биология

Е) Априори

25.Буддаға сәйкес, адам өмірінің мәні неде?
А) Азап шегуде.
В) Қоғамдағы өмірде
С) Қарым-қатынастарда
D) Ақиқатқа бейімделуде

Е) Еңбекте

26.Көп құдайға табынушылық.
А) Политеизм
В) Неотомизм
С) Реализм
D) Шовинизм

Е) Идеализм

27.Марксизм түсінігіндегі коғам өмірінің негізін көрсетіңіз:
А) Материалды өндіріс
В) Отбасы тұрмысы
С) Қоршаған табиғат
D) Сауда сферасы

Е) Ғылым сферасы

28.Сократ философиясының әдісі:
А) Майевтика
В) Анамнезис
С) Аналогия
D) Апория

Е) Дедукция

29.Тұлға ұғымы адамды қай жағынан анықтайды:

А) Әлеуметтілік сапасын тасымалдаушы ретінде


В) Индивидуалды сапаны тасымалдаушы ретінде
С) Әлеуметтік қауымдастық өкілі ретінде
D) Биологиялық организм ретінде

Е) Психикалық қасиетті тасымалдаушы ретінде

30.Томизм философиясының негізін салушы.
А) Аквинский
В) Оккам
С) Августин
D) Кентерберийский

Е) Скот


3 Нұсқа

1. Ағартушылық заманының қай философы деизмді – Құдай мен жан


мәңгілігін мойындады?

А) Ж.Ж.Руссо.

В) П.Гольбах.

С) ИГердер.


D) Ж. де Ламетри.

Е) Д.Дидро.

2. Гегельдің ұлы жетістігі қандай?
А) философияда процесс, даму, тарих ұғымдарын бекітуінде
В) объективтік идеализмінде
С) тарихты мистикалауында
D) панлогизмінде

Е) философиясының түсініксіздігінде және адамды зеріктіріп жіберуінде

3. „Үрей метафизикасын” пайымдауға тырысқан алғашқы философ
А) Шопенгауэр

В) Бергсон


С) Фромм
D) Фрейд

Е) Ницше


4.Адам баласын заман өсіреді деген ойшыл
А) Шәкәрім Құдайбердиев
В) Абай Құнанбаев
С) Сұлтанмахмұт Торайғыров
D) Шоқан Уәлиханов

Е) Ыбырай Алтынсарин

5.Заттар мен сөздер: археологаялык гуманитарлық” ғылым кітабында

қайта Өрлеу, классикалық және қазіргі кездегі эпистеманы кім

қарастырды?

А) Фуко
В) Делез


С) Деррида
D) РортиЕ) Витгенштейн

6. Табиғаттың, қоғамның, адам ойының дамуының


көзі, ішкі қайнар көзін анықтайтын

А) Қарама-кайшылық заңы


В) Мөлшерлік жэне сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы
С) Терістеуді терістеу заңы
D) Қажеттілік заңы

Е) Категориялар

7.Тұлғаның еркіндік, бостандық мәселелерінде Фрейд …
А) Биологиялық детерменист
В) Волюнтарист
С) Бихевиорист
D) Анархист

Е) Нигилист (бәрін де жоққа шығаратын)

8. Аристотель айтқандай нағыз, шын фалсафалау (философия) неден
басталады?

А) Танданудан


В) Шындықты, сырды ашудан
С) Қорқыныштан
D) Үйренуден

Е) Даудан (таластан, айтыстан)

9. Әлеуметтік философия пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің
қайсысы берді.

А) С.Л.Франк


В) В.В. Розанов
С) Н.А.Бердяев
D) И.А.ИльинЕ) В.С.Соловьев

10. 70. «Абсурд(Сандырақ)» философиясының авторы:


А) Камю
В) Ясперс
С) Бубер, Бахтин
D) Хайдеггер

Е) Леви-Стросс

11.Ци субстанциясымен бірге әлемнің негізін қалайтын заттардың табиғи

заңы Лао-цзы философиясында осылай аталады:

А) Дао.
В) Инь.
С) Янь.
D) Жэнь.

E) Ли.


12.Төменде көрсетілген философтардың қайсысы ортағасырлық араб тілді

философтарға жатады?

А) Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд
В) Кант, Фихте, Гегель
С) Тойнби, Шпенглер, Вебер
В) Сократ, Платон, Аристотелъ
Е) Вольтер, Руссо, Дидро

13.Қайта өрлеу философиясында қандай мәселе алдыңғы

орынға шықты?

А) Адам мәселесі,


В) Мәдениет мәселесі.
С) Ғылым мәселесі.
D) Табиғат мәселесі.

Е) Қоғам мәселесі.

14.Жаңа заман дәуірінің философы:
А) Бэкон
В) Демокрит
С) Платон
D) Кузанский

Е) Анаксимен

15.Адам дегеніміз:

А) Биоәлеуметтік жан иесі


В) Құдайдың жаратқаны
С) Биологиялық жан иесі
D) Әлеуметтік жан иесі

Е) Космостық жан иесі

16. Диалектика қандай философиялық ілім:
А) Дамудың жалпы заңдылықтары туралы
В) Әлемнің өзгермейтіндігі туралы
С) Күн жүйесінің шығу тегі туралы
D) Кеңістік пен уақыттың салыстырмалылығы туралы

Е) Болмысты танып – білу туралы

17.Дүниеге көзқарас түрлері
А) мифологиялық, діни, натурфилософиялық, философиялық

В) Идеялар мен білімдер жиынтығы

С) Адамның қоршаған ортаны танып білуі
D) Ой-пікірлер жиынтығы

Е) Ғылыми, діни

18.Ж.П.Сартрдың экзистенциалды философиясының пәні:
А) Бостандық және жауапкершілік

В) Өмір


С) Қайғыру
D) Махаббат

Е) Қасірет

19.Аристотель қай мектептің түлегі?
А) Платон академиясының;
В) Элей мектебінің;
С) Пифагоршылар мектебінің
D) Милет мектебінің;

Е) Атомистикалық;

20. Ортағасырлық философияның ішкі бүтіндігіне қарамастан мынадай
кезеңдерге белінеді:

А) Патристиктер жэне схоласттар.


В) Апологетиктер жэне реализм.
С) Схоластиктер және номинализм.
D) Аверроизм жэне патристиктер.

Е) Реализм және номинализм,

21. Қай Ағартушылық заман философы «Табиғат жүйесі» еңбегінің авторы
болып табылады?

А) П.Гольбах.


В) И.Гердер.
С) К.Гельвеций.
D) Ж.Ж.Руссо.

Е) Д.Дидро.

22. Гегель диалектикасы:
А) Абсолюттік идея диалектикасы

В) барлығы дұрыс емес


С) Таным диалектикасы
D) Зат диалектикасы

Е) Сана диалектикасы

23. А.Шопенгауэр бойынша адамның саналы әрекетінен тыс тұрған қара
дүрсін күш, әуестік, үстемдікке ұмтылыс дегеніміз:

А) Ерік.
В) Іс-әрекет.


С) Елес.
D) Билік.

Е) Құштарлық.

24. «Үш анық» атты философиялық шығарманың авторы кім?
А) Шәкәрім Құдайбердиев

В) Ахмет Байтұрсынов


С) Абай Құнанбаев
D) Сұлтанмахмұт Торайғыров

Е) Ыбырай Алтынсарин

25. „Ғылыми қызметтің тарихи – ғылыми көзқарасы” деген идеяның авторы
А) Кун

В) Сартр
С) Деррида


D) Поппер

Е) Фуко


26.Тепе-теңдік, пара-парлық:
А) Эквиваленттік

В) Эгоцентрлік


С) Тұрақтылық
D) Дербестік

Е) Энтелехия

27.Жекелеген процесі – ол:

А) Адамның жеке -тұлғаға, әлеуметтік кайталанбайтын, ерекше адамға

айналу процесі
В) Жеке адамды әлеуметгік нормаларға, рухани мәдениетке әкелу,

бейімдеу, оны еңбекке және болашақ өмірге дайындау


С) Тұтастай, жүйелі, дәйекті. Белгілі нәтижеге бағытталған
D) Жалпы адамзаттық тәжірибені игеру деңгейіне қарай шынайы адамға
айналу
Е) Ойлары мен істерінде білінетін қоршаған ортаға адамның қатынасы

28.«Жеке адам» және «тұлға» деген түсініктердің ара қатынасы жөніндегі

(туралы) сауалға философиялық жауап таңдаңыз.

А) Жеке адам — адам тегінің өкілі ретіндегі адамның негізгі қасиеттерінің

иеленушісі, ал тұлға болса әлеуметтенген жеке адам
В) Тұлғаның негізгі қасиеті: онда дүниетаным мен өзіндік сана бар.
С) Тұлға – қоғамда дамыған адам.
D) Жеке адам – антропологиялық түсінік, ал тұлға – әлеуметтік

Е) Жеке адам және тұлға — бірдей түсініктер

29.Құндылықты техникалық аспаппен неге өлшеуге болмайды?

А) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені ол зат емес


В) Құндылықты өлшеуте болмайды, өйткені адамгершілікке жатпайды
С) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені дін нормаларынақайшы келеді
D) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені мұндай әрекет заңсыз

Е) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені ондай аспап жоқ

30.Феноменологияның негізін салушы Э.Гуссерль өзінің ілімін қалай

түсіндіреді?

А) “Қатаң ғылыми философия” ретінде
В) Өнер ретінде
С) Миф ретінде
D) Дін ретінде

Е) Ешнәрсе туралы әңгімелер ретінде

4 Нұсқа

1.Жалпы бірлік философиясын кім қалыптастырған?


А) Соловьев.
В) Хомяков.
С) Герцен.
D) Ломоносов.

Е) Киреевский.

2. Адамның феноменологиялық тұжырымдамасы қандай?
А) Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз

құндылықтарынды, мінез-қүлық, жүріс-түрыс ережелеріңці әзірлеп, тап


В) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саган байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабылал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық керсет
С) Істің мәнін түсінуге тырыс, ол үшін өзіңді жан-жақты дамытып, тіліңді

жетілдір.


D) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме

Е) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңді керсет, Құдайдың Шаһарын жерде сал

3.Лао-цзы іліміндегі маңызды ұғымдардың бірі:
А) Дао
В) Инь
С) Янь
D) Жэнь

Е) Ли


4.Ортағасырлық араб тіліндегі философиядағы тариқат ұғымынын,

мағынасы:

А) адамның әдептілік – психологиялық кемелденуі
В) құқықтық ережелердің комплексі
С) мақсатқа апаратын дұрыс жол
D) адам іс – әрекетінің жүйесі

Е) Құдайды танудағы ең жоғарғы саты

5.Кім мынадай сөзді айтты. „Ойлаймын сондықтан өмір сүремін”?
А) Декарт.
В) Бэкон.
С) Спиноза.
D) Гоббс.Е) Локк.

6.Қай Ағартушылық заман философы «Қоғамдық шарт туралы» еңбегінің

авторы болып табылады?

А) Ж.Ж.Руссо.


В) Ш.Монтескье.
С) Д.Дидро.
D) П.Гольбах.

Е) Ф.Вольтер.

7.Ғылыми білімнің шындығының дәлелін И.Кант неден көреді:

А) Ғылыми білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлеріне (ақылдың

жалпы ұғымдарына) тәуелді
В) Білімнің дұрыстығына апперцепцияның трансценденталдық бірлігі кепіл

болады, өйткені ол тәжірибенің жоғарғы түрі және жалғыз қайнар көзі,

бұлағы
С) Ғылыми білімнің жалпы маңыздылығы, немесе шындығы сезімділіктің

априорлық түрлеріне (кеңістің пен уақытқа) қарап анықталады


D) Білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлері мен тірі аңғарудың априорлық формалардың бірлігімен байланысты

Е) Ғылыми білімнің дұрыстығы эмпириялық субъектінің тәжірибесінің үздіксіздігімен анықталады

8.Федоровтын, философиясы қандай идея төңірегінде болды?
А) Ынтымақтастық
В) Бауырластық
С) Теңдік
D) Өлімді жеңу

Е) Құқықтық мемлекет

9.«Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

А) Э. Тайлор


В) Лукреций Кар
С) Ф. Энгельс
D) Г. Морган

Е) Г. Чайлд

10.Қоғамдық сана – бұл:

А) Қоғамдық болмыстың рухани және психикалық бейнеленуі


В) Қоғамдық болмыстың саяси бейнеленуі
С) Парасаттылықтың бейнеленуі
D) Болмыстың эстетикалық бейнеленуі

Е) Құқықтық сана

11.Екі бастама-субстанцияны мойындайтын философиялық ілім:
А) Дуализм.
В) Конвенционализм.
С) Плюрализм.
D) Релятивизм.

Е) Монизм.

12.Энциклопедиялық еңбектер жазу философия ғылымының дамуының қай кезеңіне тән:

А) XVIII ғасырдағы француз материализміне.


В) Б.д.д. антика философиясына.
С) Қазіргі заманғы казақ философиясына.
D) Ежелгі Үнді философиясына.

Е) XX ғасырдағы Батыс философиясына.

13.Анаксимен бойынша дүниенің бастамасы.
А) Ауа
В) Су
С) От
D) Апейрон

Е) Атом


14.Чарвака-локаята философиясы бойынша:
А) Танымның негізі – дүниені түйсіктер арқылы қабылдау.
В) Материалдық субстанция мәңгілік өмір сүреді.
С) Адам жер бетіндегі емірін о дүниеде жалғастырады.
D) Адамның жаны ешқашан ыдырамайды.

Е) Құдай адам өмірін де, табиғат дамуын да реттеп отырады.

15.Нағыз адам деп Августин кімді атайды:
А) Сүйе білген және сүюге лайық адамды.

В) Ғылымға толық берілген адамды.


С) Өзін Құдайдан жоғары қойған кісіні.
D) Философия ғылымын тереңдеп зерттеген адамды.

Е) Мұсылмандық жолына түскен адамды.

16.„Өзге болмыс” атты шығармасында «Адамның әлемдегі болмысын және адамның тіршілік ету шарттарын» сипаттаған

А) Хайдеггер


В) Ясперс
С) Камю
D) Кафка

Е) Сартр


17.Қазақстанда сопылық философия қандай ойшылдың есімімен байланысты?

А) Қожа Ахмет Яссауи

В) Ибн-Сина

С) Әл-Фараби


D) Мұхаммед Хайдар Дулати

Е) Махмуд Қашғари

18.Бір өлшемді материяның негізгі атрибуты
А) Қозғалыс

В) Уақыт


С) Кеңістік
D) Масса

Е) мөлшер

19.Заттың процестің сыртқы, байқалатын сипаттарын бейнелейтін категория:
А) Құбылыс

В) Мән


С) Мазмұн
Д)Мүмкіндік

Е) Кездейсоқтық

20.Қоғамның мәнін ашатын қатынастар:
А) Әлеуметтік

В) Техникалық

С) Конфессия аралық
D) мемлекетаралық

Е) этникалық

21.Адам өмір сүру заңы Үнді философиясында мына түсінікте білінеді:
А) Карма, сансара

В) Креационизм

С) Дао және мокша
D) Әрбір адам ерікті

Е) Атман мен брахман

22.Адамның мәнін қарайтын:
А) Бүкіл қоғамдық қатынастар жиынтығы

В) Оның ерекше биологиялық ұйымдасуы

С) Бүкіл өмір сүріп тұрғанның жоғары ақылды бастамасына (Құдайға) сену
D) Оның өзіндік санасы (мен ойлаймын)

Е) Ерікті еркінің болуы

23. Қай философиялық бағытқа пролетариат диктатурасын (күштеуге сүйенген, шектелмеген өкімет) кайырымдылық идеалы ретінде тануы тән?

А) Марксизмге

В) Феноменологияға

С) Экзистенциализмге


D) Платонизмге

Е) Ницшеандыққа

24.Қытай философиясындағы бағыттар:

А) Даосизм, конфуциан, легизм, және т.б.


В) Иудаизм, локаята, конфуциан және т.б.
С) Легизм, даосизм, джайнизм жэне т.б.
D) Иудаизм, буддизм, конфуциан жэне т.б.

Е) Конфуциан, даосизм, джайнизм жэне т.б.

25.Араб философиясы:

А) Аристотель іліміне сүйенеді


В) Аристотель ілімдерін жоққа шығарады
С) Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды
D) Аристотель философиясын білген емес

Е) Грек философиясымен таныс болған жоқ

26.Қай Ағартушылық заман философы «Пікір – дүниені билеп төстеуші» деді?

А) П.Гольбах.


В) И.Гердер.
С) Ф.Вольтер.
D) К.Гельвеций.

Е) Ш.Монтескье.

27.„Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығу тегі”, деген еңбектің авторы:

А) Энгельс


В) Морган
С) Фейербах
D) Шопенгауэр

Е) Дюринг

28.XX ғасыр философиясының қай бағытының өкілдері казіргі заманғы антропологиялық дағдарыс жайындагы мәселелерді алға қояды:

А) Экзистенциализм


В) Структурализм
C) Cыншыл рационализм
D) Поспозитивизм

Е) Философиялық герменевтика

29.Адамзат баласын сұлулыққа, мәдениеттілікке образдар арқылы баулу

А) Эстетикалық сана


В) Діни сана
С) Саяси сана
D) Праволық сана

Е) Моральдық сана

30.Табиғаттың дұрыс анықтамасын табыңыз:

А) Бұл адамның және адамзаттың өмір сүруі үшін қажетті табиғи жағдайлардың жиынтығы

В) Бұл “шіркеу емес, жұмысхана, ал адам онда — жұмыскер”

С) Бұл ғарыш


D) Бұл абсолюттік идеяның басқа түрдегі болмысы

Е) Бұл еңбектің объектісі

5 Нұсқа

1.Діни наным-сенім дегеніміз не?А) Бұл Құдай туралы және біздің жанымыздың өлмеуі туралы жай ғана білім емес, ол ынталы білім

В) Парасат

С) Түп табынушылық
D) Қараңғылық және сауатсыздық

Е) Ғылыми білім

2.Қазақ, дүниетанымының “дүние” категориясының философиялық мағынасы:

А) Болмыс, өмір, әлем.


В) Өнер.
С) Материалдық байлық.
D) Дін.

Е) Өмір сүру.

3.Бір өзеннің ағынды суына екі рет түсу мүмкін емес,-деген философ.
А) Гераклит.
В) Геракл.
С) Фихте.
D) Пифагор.

Е) Сократ.

4.Фома Аквинскийдің діни философиясының басты ерекшелігі:
А) Христиандық пен перипатетизмді ымыраға келтіруі.
В) Қоғам дамуының объективті заңдылықтарын зерттеуі.
С) Құдай болмысы дәлелдерінің практикалық сипаты,
D) Адам еркіндігі туралы ілімді негіздеуі.

Е) Құдайы қағидаларды теріске шығару.

5.Қайта Өрлеу дәуірінің эстетикасы өнердің қандай түрлерінде ерекше дамыды?

А) Көркем әдебиет пен кескіндемеде.


В) Кескіндеме мен архитектурада.
С) Скульптура мен кескіндемеде.
D) Музыка мен көркем әдебиетте.

Е) Театр мен музыкада.

6.Құдай деген не – В.С.Соловьев?

А) Түгел барлығы


В) Абсолют
С) Бар болмыстың жиынтығы
D) Трансценденттік болмыс

Е) Рухани субстанция

7.Нақтылы теориялық-танымдық мағынада герменевтиканы қалай түсіндіруге болады?

А) Текстерді талқылау, түсіндіру


В) Бәрінің бәріне қарсы жүргізген соғысы
С) Саяси насихат
D) Өмірді, оның өзіне қарап, түсіндіру

Е) Бөтен адамның сырын түсіну өнері

8..Материя қозғалысының әлеуметтік түрін тауып көрсетіңіз:
А) Қоғам дамуы
В) Тірі организмдердің өсіп-өнуі
С) Жылу, жарық, электр
D) Химикалық реакциялар

Е) Денелердің механикалық жылжуы

9.Эмпириялық таным сүйенетін тәсілдер:

А) Байқау, бейнелеп түсіндіру, эксперимент


В) Анализ, синтез, жалпылау
С) Идеализацияау, моделдеу, аксиоматизациялау
D) Индукция, дедукция, абстрактілеу

Е) Математикаландыру, формализациялау, аналогия

10.Мәтіндерді және қағидаларды философиялық талдайтын ғылым.
А) Герменевтика
В) Позитивизм
С) Логикалық семантика
D) Аналитикалық философия

Е) Экзистенциализм

11. Құдайға деген сүйіспеншілік адамның негізгі ізгіліктері….
А) Христиан философиясында
В) Кантиандықта
С) Феноменологияда
D) Платонизмде

Е) Марксизмде

12.Неотомизмді дамытушы идеялардың негізін қалаған философ:
А) Фома Аквинский,
В) Лейбниц.
С) Платон.
D) Уильям Оккам.

Е) Аврелий Августии.

13.19 ғ. Батыс Еуропаның қай философиялық ағымы философияны толып жатқан бос, пайдасыз ойлардан азат етіп, тек қана дұрыстарын, пайдалыларын
қалдыруды көздеді?

А) Позитивизм.


В) Экзистенциализм.
С) Структурализм,
D) Феноменологая.

Е) Иррационализм.

14.О. Шпенглер бойынша құлдыраған мәдениет ол –
А) Өркениет
В) Экокомика
С) Саясат
D) Өнер

Е) Ғылым


15.Орыс космизмінің атасы:
А) Федоров
В) Чижевский
С) Флоренский
D) Вернадский

Е) Холодный

16. ХХғ. философияның қандай бағыты шын философиялық әдіс деп
рационалдық тұрғыдан сынауды айтады?

А) Сыншыл рационализм


В) Экзситенциализм


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет