1 кредит №1 тақырып: Организмге механикалық жайттардың (созылу, соққы, қысылу, ұзақ жаншылу синдромы) ауру тудырушы әсеріДата01.07.2016
өлшемі351.82 Kb.
#170848
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ

Өзін-өзі жетілдіру дағдысы рефераттарды немесе қойылымдарды қорғау арқылы, сонымен қатар мерзімдік және қорытынды бақылауда өткізіледі.1 КРЕДИТ

1 тақырып: Организмге механикалық жайттардың (созылу, соққы, қысылу, ұзақ жаншылу синдромы) ауру тудырушы әсері.


Мақсаты:

 • Организмге механикалық жайттардың әсерін мысал келтіре отырып жалпы этиология мен патогенездің негізгі түсініктерін бекіту

 • Патогенездің сызбанұсқасын құрастыру дағдысын қалыптастыру


Тапсырма:

Сұрақтар бойынша оқу материалдармен жұмыс жасау:

1. Организмге созылудың, соққының, қысылудың зақымдаушы әсерінің патогенезі

2. Ұзақ жаншылу синдромының этиологиясы мен патогенезіСӨЖ орындалу түрі:

 • Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өзбетінше оқып-үйрену, қосымша әдебиет және internet көздерін пайдалану, сынамалық тапсырмаларды орындау.

Берілген сұрақтардың біреуінен реферат немесе көрсетілім түрінде орындау. Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.

Орындаудың нышандары:

 • зерттеу нәтижелері бойынша көрсетілімді қорғау

СӨЖ-ын тапсыру мерзімдері

№ 1 аралық бақылау.Бағалау критерийі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.

ӘДЕБИЕТТЕР: 1. Патофизиология // Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. Уразовой О.И.– Москва: Изд-во ГЭОТАР, 2010., том 1, с. 101-103

 2. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 8-9

2 тақырып: Организмге гипокинезия мен химиялық жайттардың (ауыр металл тұздары: қорғасын, кадмий, хром) зақымдаушы әсері.Сабақтың мақсаты:

 • Организмге гипокинезия мен химиялық жайттардың әсерін мысалға келтіріп жалпы этиология мен патогенездің негізгі түсініктерін бекіту

 • Патогенездің сызбанұсқасын құрастыру дағдысын қалыптастыру

Тапсырма:

 • Сұрақтар бойынша оқу материалдармен жұмыс жасау:

Мына сұрақтар бойынша:

 1. Гипокинезия, ағзалар мен жүйелер қызметі, зат алмасу бұзылыстарының патогенезі,

гипокинезия қантты диабеттің, жүрек қантамыр жүйелері ауруларының қауіп-қатер жайты ретінде.

Қатаң төсек тәртібі кезінде организмдегі өзгерістер, алдын алу шаралары. Организмге гипокинезияның зақымдаушы әсерінің патогенезі  1. Ауыр металл: қорғасын, кадмий, хром тұздарының организмге зақымдаушы әсерінің патогенезі


СӨЖ орындалу түрі:

 • Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өзбетінше оқып-үйрену, қосымша әдебиет және internet көздерін пайдалану, сынамалық тапсырмаларды орындау.

Берілген сұрақтардың біреуінен реферат немесе көрсетілім түрінде орындау. Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.

Орындалу критериі:

 • зерттеу нәтижелері бойынша көрсетілімді қорғау

СӨЖ тапсыру мерзімі:

№ 1 аралық бақылау.Бағалау критерийі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 19-28

 2. Основные проблемы, возникающие у больного при длительном постельном режиме. http: //www.uhodmed. ru / problems. htm.

 3. Ударцева Т.П. Механизмы адаптации к совместному воздействию свинца и ограничения движений / Под ред. А.Н.Нурмухамбетова, Алматы, 2001. - 226 с.

 4. Ударцева Т.П. Гипокинезия как предболезнь // Вестник Казахского государственного медицинского университета. – 2001, №12. - С. 56 – 60.

 5. Ударцева Т.П., Рыспекова Н.Н., Жуйко Н.В., Имамбаева А.А. К патогенезу анемии при ограничении двигательной активности // Вестник Казахского государственного медицинского университета. - 2000, № 9. - С.168 – 173.

БАҚЫЛАУ: • Конференцияда сөйлеу дағдысы

 • Әдебиеттермен жұмыс жасау дағдысы

3 тақырып. МАСКҮНЕМДІК, НАШАҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ УЫТҚОРЛЫҚТЫҢПАТОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Мақсаты:

 • Internet желісі және әдебиеттермен жұмыс жасап үйрену

 • организмге есірткілер және ішімдіктің дерттуындатулық әсерінің тетіктерін, нашақорлық, уытқорлық және маскүнемдіктің жалпы медициналық, әлеуметтік және құқықтық жайларын өзбетінше оқып-үйрену.

 • Теориялық білімін патогенездік сызбанұсқа құрастырғанда және тест тапсырмаларын орындағанда қолдану

Тапсырмалар:

Оқу материалын мына сұрақтар бойынша игеру: 1. Нашақорлық, уытқорлық және маскүнемдіктің жалпы медициналық, әлеуметтік және құқықтық жайлары.

 2. Нашақорлықтың этиологиясы, патогенезі, сатылары.

 3. Уытқорлықтың этиологиясы, патогенезі, сатылары.

 4. Маскүнемдік туралы түсінік, сатылары, патогенезі.


СӨЖ-ын орындаудың түрі:

 • Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өзбетінше оқып-үйрену, қосымша әдебиет және internet көздерін пайдалану, сынамалық тапсырмаларды орындау.

Берілген сұрақтардың біреуінен реферат немесе көрсетілім түрінде орындау. Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.
Орындаудың нышандары:

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауда жауап беру

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сынамалық тапсырмаларының сұрақтарына аралық бақылауда жауап беру

 • Көрсетілім немесе реферат көрғау


СӨЖ-ын тапсыру мерзімдері

№ 1 аралық бақылау.Бағалау критерийі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТ

Негізгі

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2007. – С. 46 - 60

 2. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 29 - 48

 3. Патофизиология под/ред П.Ф. Литвицкого. М.:«ГОЭТАР-мед». Т. 1,
  2002.- с. 624 -649.

 4. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах под/ред В.А. Фролова, Г.А. Дроздовой, Д.П. Билибина. Москва, МИА. – 2003. – с. 374 – 390.

 5. Патологиялық физиологиядан сынамалық тапсырмаларды қараңыз / Т.П. Ударцева мен Н.Н.Рыспекованың редакторлығымен шыққан, ауд. М.Б.Байбөрі. – Алматы.: изд-во «Эффект», КазНМУ, 2007.- С. 48 -50

Қосымша

 1. Кудьярова Г.М., Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А. Опийная наркомания. Алматы. «Медицина баспасы». – 2002. - 63 с.

 2. Кудьярова Г.М., Зальцман Г.И. Психиатрия для семейных врачей. Алматы. «Медицина баспасы». – 2000. - с. 113 – 147.

 3. Кудьярова Г.М., Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А., Джарбусынова Б.Б. Наркомании и токсикомании в общемедицинской практике. Алматы. – 2003. – 70 с.

Тест тапсырмалары:1. Нашақорлық, уытқорлық және маскүнемдік мәселелерінде I) медициналық, II) әлеуметтік, III) құқықтық жайлар түсінігіне кіреді

A) адам организміне есірткілер және басқа психикалық белсенді заттармен зиян тигізу

B) ҚР Үкіметі жанындағы есірткілерді таратуды бақылайтын Мемлекеттік комиссиямен жасалған есірткілік заттар тізіміне кіретін есірткілік заттарды пайдалану

C) тек жекелеген адамдар, топтарға ғана емес, бүкіл қоғамға қауіп тудыратын есірткілік және басқа психикалық белсенді заттарды медициналық емес жолмен қолдану2. Есірткілік заттарға жатады

A)……………………………..

B)……………………………..

C)……………………………..

D)……………………………..

E)……………………………..

F)……………………………..

G)…………………………….3.Нашақорлық және уытқорлық патогенезінің жалпы құрамбөлшектері болып табылады (4)

A) психикалық белсенді заттарды қайталап пайдалануға дерттік аңсау

B) заттарға психикалық тәуелділіктің қалыптасуы

C) психикалық белсенді заттарға төзімділіктің өзгеруі

D) заттарға физикалық тәуелділіктің қалыптасуы

E) неврастениялық және психастениялық синдромның қалыптасуы4.Нығайтудың дерттік жүйесінің дәнекерлеріне жатады (4)

A) дофамин

B) норадреналин

C) брадикинин

D) серотонин

E) эндогендік апыйындар5. Доғару синдромы кезінде аса жиі бұзылыстарға жатады (6)

A) мазасыздану

B) тоқмейілсу

C) жайсыздану

D) ызақорлық

E) бұлшықеттік ауыру

F) жүрек айну, құсу

G) брадикардия

H) ұйкышылдық

I) тырыспа6.Нашақорлық және уытқорлықтың сатылары (3)

A) бастапқы

B) рухани тәуелділік

C) физикалық тәуелділік

D) шешуші

E) ақырғы7. Маскүнемдік синдромдары мен симптомдарына жатады

A)


B)

C)

D)E)

8.Бауырда этанол алмасуының көрсетілмеген тізбегі болып табылады (1)

этанол → алкогольдегидрогеназа → ? → альдегиддегидрогеназа →ацетил КоА → оксалоацетат → цитрат → Кребс орамы

A) глюкурон қышқылы

B) пируват

C) ацетальдегид

D) лактат

E) глюкозо - 6 - фосфатаза9. Ішімдіктің организмге уыттық әсерінің патогенезінде маңызы бар (4)

A) бауырдың антиденелермен зақымдануы

B) альдегиддегидрогеназа өндірілуінің жоғарылауы

C) альдегиддегидрогеназа өндірілуінің төмендеуі

D) бауырда ацетальдегид ыдырауының баяулауы

E) организмде ацетальдегидтің жиналуы10. Ішімдікпен масаюдың ауырлығын анықтайтын белгілерді көрсетіңіз

A)……………………………..

B)……………………………..

C)……………………………..

D)……………………………..

E)……………………………..

F)……………………………..

G)…………………………….11. Нашақорлық пен уытқорлық сатыларын дұрыс бірізділікпен орналастырыңыз

 1. физикалық тәуелділік

 2. ақырғы

 3. рухани тәуелділік

13. Маскүнемдіктің көріністеріне жатады (5)

A) рухани тәуелділік синдромы

B) физикалық тәуелділік синдромы

C) доғару синдромы

D) өзгерген реактивтілік синдромы

E) ішімділік галлюцинозы

F) экзофтальм
4 тақырып. ОРГАНИЗМГЕ ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ АУРУТУДЫРУШЫ ӘСЕРІ

Мақсаты:


 • internet сайттарын және әдебиеттерді қолдануды үйрену

 • организмге шылым шегудің патогенді әсерінің тетіктерін өздігінен оқу

 • шылым түтінінің аурутудырушы әсерін анықтау және никотин-тәуелді студенттерді анықтау үшін сауалнама құрастыруда теориялық білімін қолдана білу

 • зерттеулер жүргізу және өзінің зерттеулерінің нәтижелерін көрсетілім арқылы жеткізу дағдысын қалыптастыру

Тапсырма:

  1. шылым түтінінің организмге аурутудырушы әсерін анықтау және никотин-тәуелді студенттерді анықтау үшін сауалнама құрастыру

  2. сауалнама нәтижелерін сараптау

  3. зерттеу нәтижелерін көрсетілім арқылы жеткізу

  4. өздігінен әдебиеттермен жұмыс жасау


СӨЖ жүргізу түрі:

Сауалнама нәтижелері арқылы ғылыми зерттеу


Орындалу критериі:

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңызСӨЖ тапсыру мерзімі:

№ 1 аралық бақылау.Бағалау критерийі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТ

Әдебиеттерді өздігінен таңдау


5 тақырып. ГИПО- ЖӘНЕ ГИПЕРВИТАМИНОЗДАР

Мақсаты:

 • Интернет желісін және қосымша әдебиеттерді қолданып үйрену

 • гипо- және гипервитаминоздардағы организмдегі өзгерістердің патогенезін өзбетінше оқып-үйрену

 • Теориялық білімін патогенездік сызбанұсқаны құрастырғанда және есептерді шешкенде қолдануды үйрену

Тапсырма:

I. оқу материалдарын мына сұрақтар арқылы меңгеру:

 1. В тобының гиповитаминоздарының этиологиясы мен патогенезі

 2. С және РР гиповитаминоздарының этиологиясы мен патогенезі

 3. А, Е, К гипер – және гиповитаминоздарының этиологиясы мен патогенезі

 4. Д гипер – және гиповитаминоздарының этиологиясы мен патогенезі

II. Гипер– және гиповитаминоздардың патогенездік сызбанұсқасын құрастыру және көрсетілім және реферат түрінде орындауу

III. Гипер– және гиповитаминоздардан 20 тест тапсырмасын дайындау
СӨЖ орындау түрі:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өзбетінше оқып-үйрену, патогенездің сызбанұсқасын құру. Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңызОрындау критериі:

1. Патогенездің сызбанұсқасын және тест тапсырмаларын дұрыс орындау

СӨЖ тапсыру мерзімі

Аралық бақылау № 1СӨЖ-ді бағалау

Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.


ӘДЕБИЕТ

Негізгі

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы Патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2007. – Б. 181 – 195

 2. Патофизиология // Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. Уразовой О.И.– Москва: Изд-во ГЭОТАР, 2010., том 1, с.530-567

 3. Патологическая физиология. П/р Н.Н. Зайко. – Киев: Вища школа, 2004, С. 318- 322.

Қосымша

 1. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.т.1.- с. 266 -513

 2. V. Kumar, A.K. Abbas, S.N. Fauso. Pathologic basis of disease, 7th edition, 2007. Nutrition and Disease. Vitamin Deficiencies

6 Тақырып. ҚАРТАЮДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАЙЛАРЫ. ҚАРТАЮ ТЕОРИЯЛАРЫМақсаты:

 • internet сайттарын және әдебиеттерді қолдануды үйрену

 • қартаю тетіктерін, қартаюдың биологиялық, медициналық, әлеуметтік жайларын өзбетінше оқып-үйрену.

 • патогенездік сызбанұсқаны құрастырғанда және есептерді шығарғанда теориялық білімін қолдана білу

Тапсырма:

 1. Оқу материалын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 • Қартаю теориялары.

 • Мезгілінен тыс қартаюдың алдын-алудың ұстанымдары.

II. Аса құпталған қартаю теориялары бойынша «мылқау» кестені толтыру:


Теория атауы

Қысқаша сипаттамасы

Организмнің тозуы
Коллоидоклазия теориясы

Жүйкелік – ішкі сөлденістік
Бос -радикалдық
Теломераздық
Молекулалық - тектік
Икемделулік – реттелулікІІІ - Тапсырма. Томас Перлз бойынша «өмір ұзақтығын есептегішті» құру

Томас Перльздің өмір сүрудің генетикасын зерттеуші, «өмір ұзақтығы есептегішті» дайындады. Оның көмегімен сіз, қанша жыл өмір сүретіңізді, егер өзіңіздің дағдыңызды өзгертпесеңіз, анықтай аласыз. Келтірілген мәліметтер – ерлер үшін 60 жас және әйелдер үшін 70 жас (ҚР бойынша). Біздің елімізде өмірдің орташа ұзақтылығы осындай. Ал басқаларын өзіңіз қрсасыз –аласыз. Сұрақтарда «Иә» деген нұсқаның нәтижесі келтірілген. «Жоқ »деген жауап болса кері арифметикалық амалды қолданасыз.


 1. Сіз темекі шегесіз немесе темекі шайнайсыз. Немесе шылым тартатын жерде үнемі боласыз ба? (Иә - 2 жыл алу).

 2. Сіз 1 аптада қамыр оралған 2 сосиска, ысталған 2 жапырақ еттің майы немесе майға піскен 2 бауырсақтан көп жейсіз бе? (Иә -0,6 жыл алу)

 3. Сіз балық, тауық, етті қарайғанға шейін қуырасыз ба? (Иә -0,4 жыл алу)

 4. Сіз тағамға сары май, майлы қаймақ, шоколад, қуырылған өнімдерді қоспайсызба? (Иә -2 жыл қосу)

 5. Сіз етті аз жеуге, көкөністі көп жеуге тырысасыз ба? (Иә - 2 жыл қосу)

 6. Сіз күніне сыраны 0,33 л., 2 шөлмектен көп немесе шараптан күніне 300гр артық немесе арақты күніне 100гр көп ішесіз бе? (Иә - 1,2 жыл алу)

 7. Сіз алкогольдік ішімдіктерді күніне жоғарыда көрсетілген мөлшерден аз ішесіз бе? (Иә - 0,6 жыл қосу)

 8. Сіз ласталған атмосферада өмір сүресіз бе? (Иә - 1 жыл алу)

 9. Сіз қою кофені күніне 450 граммнан артық ішесіз бе? (Иә -0,6 жыл алу)

 10. Сіз аспиринді қабылдайсыз ба? (Иә -0,8 жыл қосу )

 11. Сіз тісіңізді арнайы жіппен күн сайын тазалайсызба? (Иә -1,2 жыл қосу)

 12. Сіз үлкен дәретке 2 күнде 1 мәртеден сирек отырасыз ба? (Иә -0,8 жыл алу)

 13. Сіз қауыпты жыныс қатынасқа кіресіз бе немесе есіртке қабылдайсызба? (Иә-1,6 жыл алу)

 14. Сіз күнге қыздырынасыз ба? (Иә -1,4 жыл алу)

 15. Сіздің үйде радонның деңгейі жоғары ма? (Иә - 1,4 жыл алу)

 16. Сіздің салмағыңыз қалыпты ма? (Иә -1,8 жыл қосу)

 17. Сіздің әйеліңіз (күйеуіңіз) бар ма? (Иә -1,8 жыл қосу)

 18. Сіз стреспен күресе аласыз ба? (Иә -1,4 жыл қосу)

 19. Сіздің жақын туыстарыңыз (1-ден көп) диабетпен зардап шеге ме? (Иә -0,8 жыл алу)

 20. Сіздің ата- анаңыздың біреуі аурудан 75 жасқа келмей өлді ме? (Иә -2 жыл алу)

 21. Сіздің отбасыңыздың мүшесі (ата, әже, олардың қарындас бауырлары, аға-тәтелері 1-ден көп) 90 жасқа дейін өмір сүрді ме? (Иә - 4,8 жыл қосу)

 22. Сіз спортпен айналыспайтын жалқаусыз ба? (Иә - 1,4 жыл алу)

 23. Сіз Е витаминін қабылдайсызба? (Иә -1,6 жыл қосу)


СӨЖ жүргізу түрі:

Ұсынылған әдебиеттер және қосымша әдебиет, интернет желісі бойынша материалды өз бетінше оқып-үйрену, тест тапсырмаларын орындау

Берілген сұрақтардың біреуінен реферат немесе көрсетілім түрінде орындау. Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.

Орындалу критериі:


 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сұрақтарына №1 аралық бақылауда жауап беру

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сынамалық тапсырмаларының сұрақтарына аралық бақылауда жауап беру

 • Реферат көрсетілімін қорғау

СӨЖ-ын тапсыру мерзімдері

№ 1 аралық бақылау.Бағалау критерийі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТТЕР:

Негізгі:

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2007. – С. 99 -105

 2. Патофизиология // Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. Уразовой О.И.– Москва: Изд-во ГЭОТАР, 2010., том 1, с.297-307

 3. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 48 – 66

 4. Патологическая физиология под /ред. Н.Н. Зайко. М.: «МЕДпресс - информ».- 2002, с. 147-162.

 5. Патологическая физиология. Общая патофизиология. Под/ред. А.Ш. Зайчика и Л.П. Чурилова. Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2001, с. 71 – 80.

Қосымша:

 1. Королькова Т.Н. Современные теории старения // Вестник дерматологии и венерологии. 2001, №5, с 15 – 20.

 2. Фролькис В.В. Старение: воспоминание о будущем. http. //www. themystery. narod. ru/DIFF/starenie.htm

 3. Возрастные закономерности и психологические особенности старости. http: www.bolshe.ru/book/id/

 4. Алдер Г. Практическое руководство по продлению жизни. СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

 5. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1988. – 328 с.

 6. Генетики поняли, что вызывает синдром преждевременного старения. http: //www.grani.ru /Society/Sciece/m.29570.html.

 7. Анисимов В.Н. Средства профилактики преждевременного старения // Успехи геронтологии, 2000, вып. 4, с. 275 – 277.

 8. Калькулятор продолжительности жизни. http:// kokshetau.online.kz/ot/atlantida.htm

Тест тапсырмалары 1. Егде жас мөлшері-бұл (1):

А) 30-35 жас

В) 35-40 жас

С) 45-59 жас

Д) 60-74 жас

Е) 75 жастан жоғары

2. Қарттық шақ мөлшері-бұл (1)

А) 30-35 жас

В) 35-40 жас

С) 45-59 жас

Д) 60-74 жас

Е) 75 жастан жоғары

3. Ұзақ өмір сүрушілердің жасы(1)

А) 45-59 жас
В) 60-74 жас
С) 75-80 жас
Д) 81-89 жас
Е) 90 жастан жоғары

4. Қазақстанда халықтың өмір сүруінің орташа ұзақтығы(1)

А) 59 жас
В) 65 жас
С) 71 жас
Д) 75 жас
Е) 80 жас

5. Өмір сүру ұзақтығы байланысты (5)

А) генотипке
В) өмір салтына
С) өмір сүрудің экологиялық-ауарайылық жағдайына
Д) аурушаңдыққа
Е) тамақтану сипатына

6. Прогерия-бұл (1)

А) тұқым қуалайтын ерте қартаю


В) тұқым қуаламайтын ерте қартаю
С) тістеудің ауытқуы (прикус)
Д) табиғи физиологиялық қартаю
Е) алыстан көргіштік

7. Сәйкестікті табыңыз

1) Хатчинсон-Гильфорд синдромы (5)

2) Вернер синдромы (6)

А) ерте жастық шақта пайда болуы


В) 20-30 жаста пайда болуы
С) қарттық шақтың аурулары
Д) ішкі сөлденістік жеткіліксіздік
Е) тұқым қуалаудың аутосомдық-бәсеңкі түрі

Ғ) Бірінші хромосоманың LMNA- тегінің мутациясы

G) теломердің қысқаруы

Н) теломердің мөлшері қалыпты

I) қартаю қарқынының жылдамдауы

8. Жүйке жүйесінің қартаюға тән өзгерістерін көрсетіңіз(5)

А) мыйдың біртіндеп семуі


В) жүйкелер бойымен серпіндер өткізудің баяулауы
С) жадтың төмендеуі
Д) шартты рефлекстік іс-әрекеттің әлсіреуі
Е) гиппокампта нейрондар санының азаюы

9. Ішкі сөлденістік кжүйенің қартаюға тән өзгерістерін көрсетіңіз:

А) гонадотропиндер сөлденісінің азаюы
В) гонадотропиндер сөлденісінің көбеюі
С) меланотонин сөлденісінің жоғарылауы
Д) жыныстық гормондар сөлденісінің азаюы
Е) өсу гормонының сөлденісінің азаюы

Ғ) тироксин сөлденісінің жоғарылауы

10. Қартаюға тән(5)

А) коллаген молекуласының тігістері


В) жасушаішілік су мөлшерінің азаюы
С) қантамырларының шеткері кедергісінің төмендеуі
Д) негізгі алмасу деңгейінің төмендеуі
Е) жасуша ішінде натрийдің азаюы, кәлийдің көбеюі

Ғ) алғашқы лизосомалар санының көбеюі

G) алғашқы лизосомалар санының азаюы

Н) қанда жоғары тығыздықты липопротеидтердің (ЖТЛП) көбеюі

I) қанда төмен тығыздықты липопротеидтер (ТТЛП) көбеюі

11. И.И. Мечников бойынша организм қартаюын туындататыны:

А) ішектегі нәруыздың іріп-шіру өнімдерімен аутоуыттану
В) индол, скотол, фенол, крезол
С) кетондық денелер
Д) сүт және пирожүзім қышқылдары
Е) гиперазотемия

12. Қартаюдың бос радикалдық тетігінің дұрыс бірізділігін көрсетіңіз:

А) ДНҚ жіптерінің үзілуі


В) ядро мембранасының зақымдануы
С) бос радикалдардың артық болуы
Д) ауытқыған нәруыз – ферменттердің түзілуі
Е) жасуша қызметінің бұзылуы

Ғ) жасушаның өлуі

13. Теломерлер-бұл (3)

А) жасуша бөлінуі кезінде репликациясы аяқталмаған ДНҚ бөлігі


В) жасуша бөлінуінің супрессоры болып табылатын тектері бар ДНҚ бөлігі
С) жасуша бөлінуінің демеушісі болып табылатын тектері бар ДНҚ бөлігі
Д) тектері болмайтын ДНҚ бөлігі
Е) хромосомалардың соңғы бөліктері

14. Теломераза-бұл (2)

А) теломерлерді қалпына келтіретін фермент
В) теломерлерді ыдырататын фермент
С) РНҚ тәуелді ДНҚ –полимераза немесе кері транскриптаза

Д) лизосомалардың ферменті


Е) митохондрийдің ферменті

15. Келтірілген тұжырымдардың дұрысын көрсетіңіз (4)

А) әйелдерде ерлермен салыстырғанда теломерлер ұзынырақ
В) теломеразалар белсенділігінің жоғарылауы жасуша митозы сандарының көбеюі әкеледі
С) Хейфликтің бөліну өлшемі теломерлер ұзындығымен шектеледі
Д) қысқа теломерлер жүрек –қантамыры ауруларының қауіптілігін жоғарылатады

Е) бағаналы жасушаларда теломеразалар белсенділігі төмен болады

16. Қартаюға қарсы тетіктерге жатады: (4)

А) антиоксиданттар


В) бос радикалдар
С) ДНҚ-ң репарациялық жүйесі
Д) теломерлердің қысқаруы
Е) аутоиммундық үрдістер

Ғ) стресс шектейтін жүйе

G) теломерлердің ұзаруы

Н) сутегі иондары

17. Қартаю гормондарына жатады (2)

А) инсулин


В) кортизол
С) тироксин
Д) глюкагон
Е) мелатонин

18. Қартаюға қарсы гормондар (5)

А) инсулин

В) тестостерон
С) тироксин
Д) эстрогендер

Е) мелатонин


Ғ) өсу гормоны

G) прогестерон


КРЕДИТ № 2

1 тақырып. АтеросклерозМақсаты:

 • internet сайттарын және әдебиеттерді қолдануды үйрену

 • атеросклероздың этиологиясы мен патогенезін өздігінен оқып білу

Тапсырма:

I. Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

1. Атеросклероз туралы түсінік, атерогенез сатылары.

2. Атеросклероздың қауіп-қатер жайттары.

3. Атеросклероздың патогенезі.

4. Атеросклерозды емдеу мен алдын алудың ұстанымдары.

II. Атеросклероздың патогенездік сызбанұсқасын құрастыру

III. Сынамалық тапсырмаларға жауап беру

СӨЖ орындалу түрі:

Берілген әдебиеттер бойынша тақырыпты өздігінен оқуОрындалу критериі: көрсетілім немесе реферат қорғау. Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз
СӨЖ тапсыру мерзімі: № 2 мерзімдік бақылау.

СӨЖ-ді бағалау критериі: «СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

 1. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Патологиялық физология. Алматы, 2007 ж.

 2. Патологическая физиология п/р А.Д.Адо и В.В.Новицкого. Томск. – 1994, С. 317-324.

 3. Патофизиология в таблицах и схемах п/р А.Н.Нурмухамбетова. Алматы: - 2004, С. 402-425.

 4. Патологическая физиология под/ред Н.Н.Зайко, Ю.В.Быцяя. М.: «Медпресс». – 2004, С. 420-430.

 5. Патологическая физиология под/ред А.Д.Адо, М.А.Адо,В.И.Пыцкого, Г.В.Порядина, Ю.А. Владимирова. М.: Триада-Х.-2000.- С. 406-410.

 6. Патофизиология под/ред П.Ф.Литвицкого.М.: «ГОЭТАР-мед». Т. 1, 2003, С.467-469.

Қосымша


 1. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А.Фролова. Г.А.Дроздовой, Д.П.Билибина. – М.: Медицинское информационное агенство, 2003. – С. 244-251.

 2. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – 4-изд. – М.: «Медицина», 1995. – С.268 – 277.

 3. Превентивная кардиология: Руководство/ А.В.Виноградов, А.Н.Климов, А.И.Клиорин и др.; Под ред., Г.И.Косицкого. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1987. – С. 239-316.

 4. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения. Руководство для врачей. Изд.третье. СПб: «Питер Ком», 1999. – 512 с.

 5. Basic Pathology. Kumar, Cotran, Robbins, 1997. – p.283-289.

 6. Долгих В.Т. Патофизиология обмена веществ. Н. Новгород: «НГМА», 2002. – 152 с.

2 тақырып. ЖҰҚПАЛЫ ҮРДІС ПатофизиологияСЫ. СепсисМақсаты:

 • internet сайттарын және әдебиеттерді қолдануды үйрену

 • жұқпалы үрдіс патофизиологиясын өздігінен оқу

 • патогенездік сызбанұсқаны құрастырғанда және есептерді шығарғанда теориялық білімін қолдана білу

Тапсырма:

I. Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 1. Жұқпалық үрдіс, анықтамасы, жұқпалық үрдістің түрлері. Микробиоттармен оның иесі жасушаларының зақымдану тетіктері

 2. Жұқпалық үрдістің патогенезі. Жұқпалық үрдіс кезінде организмнің ағзалары мен жүйелері: жүйкелік, иммундық, жүрек-қан тамырлары жүйелерінің, сыртқы тыныс жүйесінің қызметтерінің бұзылыстары.

 3. Сепсис, сепсистік сілейме туралы түсінік, этиологиясы мен патогенезі.

 4. Жұқпалық үрдісті емдеудің ұстанымдары.


II. сынамалық тапсырмаларға жауап беру

СӨЖ орындалу түрі:

Берілген әдебиеттер бойынша тақырыпты өздігінен оқу, сынамалық тапсырмаларға жауап беру


Орындалу критериі:

 • СӨЖ тақырыбының сұрақтарына № 2 мерзімдік бақылауда жауап беру

 • Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз


СӨЖ тапсыру мерзімі

№ 2 мерзімдік бақылау.


СӨЖ-ді бағалау критериі: « СӨЖ-ді бағалау критерийлері» бөлімін қараңыз.
ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

 1. Ә.Нұрмұхамбетулы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007

 2. Патофизиология п /р. П.Ф.Литвицкого, т.1. Москва. ГЭОТАР - Мед. Изд 2, 2003.- С.245-265.

 3. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Общая патофизиология. Санкт-Петербург. ЭЛБИ-СПб. Изд 2, 2001. - С.412 – 417.

 4. Патофизиология в таблицах и схемах п/р А.Н.Нурмухамбетова. Алматы, 2004. Разделы: Воспаление; Лихорадка; Аллергия; Реактивность организма.- С.101 -117; 76 – 84; 92 – 101; 23 – 33.

 5. Шанин Ю.Н. Патофизиология критических состояний. «ЭЛСБИ-СПб», С-Петербург, 2003. - С. 367-382.

 6. Хирургические инфекции. Руководство п/р И.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. СПбЖ Питер, 2003 (серия «Спутник врача») Гл. 5. - С. 263-377.

 7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология п/р А.А. Воробьева. М.: «Мед. информ. Агентство», 2004. - С. 136-181.

Қосымша

 1. http://www.medlit.ru.

 2. http://medi.ru/doc/8381102.htm.

 3. http://medi.ru/doc/8581122.htm.

 4. http://webmed.irkutsk.ru/doc/sepsis.htm.

3 тақырып. АУТОИММУНДЫҚ АУРУЛАР. ДӘНЕКЕР ТІНДЕР ПАТОЛОГИЯСЫМақсаты:

 • Интернет желісін және қосымша әдебиеттерді қолданып үйрену

 • Аутоиммундық аурулардың патогенезін өзбетінше оқып-білу, жүйелік қызыл жегіні қарастыра отырып дәнекер тіннің зақымдану тетіктерін түсіндіре алу

 • Теориялық білімін патогенездік сызбанұсқаны құрастырғанда және есептерді шешкенде қолдануды үйрену

Тапсырма:

I. Оқу материалдарын мына сұрақтар арқылы меңгеру:

 1. Аутоагрессия қалыптасуының негізгі тетіктері

 2. Аутоиммундық аурулар дамуында тұқымқуалаушылықтың рөлі

 3. Аутоиммундық ауруларда жасушалар мен тіндер зақымдануының патогенезі

 4. Аутоиммундық аурулардың түрлері. Коллагеноздар туралы түсінік. Жүйелі қызыл жегі коллагеноздардың мысалы ретінде

II. Бірінші немесе үшінші сұрақ ойынша патогенездік сызбанұсқасын құрастыру және көрсетілім және реферат түрінде орындауу

III. Тест сұрақтарына жауап беру
СӨЖ орындау түрі:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өзбетінше оқып-үйрену, патогенездің сызбанұсқасын құру, тест тапсырмаларына жауап беру


Орындау критериі:

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз


СӨЖ тапсыру мерзімі

Аралық бақылау № 2.


СӨЖ-ді бағалау

Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.


ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2007. – Б. 284-293

 2. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Клиникалық патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2010. – Б. 201-209

 3. Патофизиология // Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. Уразовой О.И.– Москва: Изд-во ГЭОТАР, 2010., том 1, с.396-403

 4. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 93 - 103

 5. Патологическая физиология. П/р Н.Н. Зайко. – Киев: Вища школа, 2004, С. 38- 56.

 6. Патофизиология //Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – С- 160-163

 7. Тестовые задания по патологической физиологии / под ред Т.П. Ударцевой. – Алматы.: изд-во «Эффект», КазНМУ, 2007.- С. 161 - 163

Қосымша

 1. Фролов В.А., Дроздова Г.А., Казанская Т.А., Билибин Д.П. Патологическая физиология.- М.: Издательство Университета Дружбы народов, 2004.- с.98-143

 2. Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции) под ред. Б.Б. Мороза М.: Медицина, 2001. – с.121 - 155

 3. Зайчик А.Ш., Л.П.Чурилов. Основы патохимии. – ЭЛБИ – СПб., 2001.- с.381-474

 4. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.т.1.- с. 266 -513

 5. V. Kumar, A.K. Abbas, S.N. Fauso. Pathologic basis of disease, 7th edition, 2007. - р 81-109.

 6. Harsh Mohan.-Textbook of pathology, 2004.-p. 53-85

 7. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 93 - 103

 8. Патологическая физиология. П/р Н.Н. Зайко. – Киев: Вища школа, 2004, С. 38- 56.

 9. Патофизиология //Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. – С-

 10. Патологиялық физиология бойынша сынамалық тапсырмалар // Қазак тіліне аударған М.Б.Байбөрі, редакциялаған Т.П.Ударцева, Н.Н.Рыспекова. – Алматы.: изд-во «Эффект», ҚазҰМУ, 2007.- Б. 161 - 163

БАҚЫЛАУ


Тест тапсырмалары

 1. Аутоиммундық үрдістер дамуының негізгі тетіктері болып табылады:

A)______________________________

B)______________________________

C)______________________________


 1. Гисто-гемдік тосқауыл бұзылған кезде аутоантигендердің қайнар көзі бола алатын жасушалар, тіндер және ағзаларды көрсетіңіз(4)

A) қалқанша без

B) көз бұршағы

C) миокард жасушалары

D) бүйрек қапшығының жасушалары

E) сперматозоидтар

F) жүйке жасушалары 1. Тіндердің антигендік құрамының өзгеруіне әкеледі (3)

A) жасушалардың мембраналарына гаптендердің қосылуы

B) жасушаларға вирустардың енуі

C) жасушалық геномның мутациясы

D) макрофагтарда антигендердің МНС II сыныбының күшеюі

E) ұлпалық жасушаларда антигендердің МНС I сыныбының күшеюі


 1. Аутоозбырлықтың дамуына әкелуі мүмкін (4)

A) иммундық төзімділіктің жоғалуы

B) Т-супрессорлар белсенділігінің төмендеуі

C) антиидиотиптер мөлшерінің азаюы

D) лимфоциттердің антигенбейнақтылық белсенділенуі

E) Т-хелперлер белсенділігінің төмендеуі


 1. Аутоиммундық аурулар туындатылуы мүмкін (3)

A) иммундық жүйенің қызметі бұзылған кезде меншік қалыпты жасушаларының антигендеріне антиденелердің түзілуімен

B) меншік жасушалар мен тіндер нәруыздары табиғатын жоғалтқанда

C) өспелік антигендерге төзімділіктің дамуымен

D) бөтен және меншік нәруздармен айқасып әсерленісетін антиденелер түзілуімен 1. мес жасушаларынан шығатын биогендік аминдердің әсерімен

 1. Иммундық төзімділіктің жоғалуы, салдарынан болуы мүмкін (4)

A) лимфоциттер геномындағы мутациялардың

B) антиген таныстырушы жасушалардың геномындағы мутациялардың

C) меншік антигендерге қабылдағыштары бар лимфоциттердің «теріс сұрыптауның» әлсіреуінің

D) клондық анергияның алынумен

E) жасушалар беткейінде антигендердің МНС I сыныбының жоғалуы


 1. Тh1 белсенділенуі дамуына әкеледі (1)

A) жасушалық иммундық жауаптың

B) сұйықтық иммундық жауаптың 1. Зақымданудың иммундық-кешендік түрі, дамуы негізінде жатады (1)

A) аутоиммундық гемолиздік анемияның

B) аутоиммундық лейкопенияның

C) аутоиммундық тромбоцитопенияның

D) ревматизмдік артриттің

E) жүйелік васкулиттің


 1. Аутоиммундық ауруларға жатады (3)

A) Хашимото тиреоидиті

B) жүйелік қызыл жегі

C) гравис миастениясы

D) Артюс ерені

E) поллиноз


 1. Ағза-бейнақты аутоиммундық ауруларға жатады (1)

A) жүйелік қызыл жегі

B) Хашимото тиреоидиті

C) симпатикалық офтальмия

D) миастения

E) Аддисона-Бирмердің қатерлі анемиясы


 1. Жүйелік қызыл жегіге тән (4)

A) ядролық антигендерге антиденелер түзілуі;

B) «көбелек» симптомы

C) ДНҚ ДНК+антидене иммундық кешендерінің түзілуі

D) тіндер зақымдануының жасушалар қатысуымен болатын түрі

E) буындар, жүрек, бүйрек, сірі қабықтар, тері бүліністері

4 тақырып: Дәрілік аллергия.

Әдебиет көздерімен және internet сайттарымен жұмыс жасауды үйрену

Тақырып бойынша тапсырмалар:

Оқу материалын сұрақтар бойынша өңдеу: 1. Дәрілік аллергия ерекшеліктері

 2. Дәрілік аллергия дамуына септесетін ықпалдар

 3. Жалған аллергиялық серпілістер

 4. Дәрілік аллергияны емдеу және алдын алу негіздері

СӨЖ-ді орындау түрі:

Ұсынылған және қосымша әдебиеттерден, internet көздерінен материалды өз бетімен меңгеру

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

Орындау критерийлері:


 1. Қойылымды немесе рефератты қорғау

СӨЖ-ді тапсыру мерзімі

№ 2 мерзімдік бақылау.Бағалау критерийлері «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінен қараңыз.

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Бабаян Э.А. Лекарственная зависимость. – Москва.: БМЭ, т.12, 1980 С. 365-380

 2. Имамбаева А.А. Патофизиологические основы побочного действия лекарственных средств – Алматы, 2005. – С. 52-72.

 3. Збровский А.Б., Тюрекнов И.Н. Осложнения фармакотерапиим М. Медицина, 2003 -350с.

 4. Ә.Нұрмұхамбетулы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007. – С. 357-385

 5. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2001, 164-181.

5 Тақырып. ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ КЕРІ ӘСЕРІНІҢ ПАТОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІМақсат: дәрілік заттардың кері әсерінің патофизиологиялық тетіктері

Тақырып бойынша тапсырмалар:

Оқу материалын сұрақтар бойынша өңдеу: 1. ДЗКӘ-ін жіктеудің негіздері.

 2. Дәрілік заттардың уытты әсері

 3. Дәрілік аллергия

 4. Дәрілік заттардың канцерогенді әсері

 5. Дәрілік заттардың тератогенді және эмбриотоксикалық әсері

 6. Дәрілік төзімділік

 7. Дәрілік тәуелділік

СӨЖ-ді орындау түрі:

Ұсынылған және қосымша әдебиеттерден, internet көздерінен материалды өз бетімен меңгеру

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

Орындау критерийлері:


 1. Қойылымды немесе рефератты қорғау

СӨЖ-ді тапсыру мерзімі

№ 2 мерзімдік бақылау.Бағалау критерийлері «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінен қараңыз.

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Бабаян Э.А. Лекарственная зависимость. – Москва.: БМЭ, т.12, 1980 С. 365-380

 2. Имамбаева А.А. Патофизиологические основы побочного действия лекарственных средств – Алматы, 2005. – С. 52-72.

 3. Збровский А.Б., Тюрекнов И.Н. Осложнения фармакотерапиим М. Медицина, 2003 -350с.

 4. Ә.Нұрмұхамбетулы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007. – С. 357-385

 5. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2001, 164-181.


КРЕДИТ №3

1 тақырып. ЖОҒАРЫ ЖҮЙКЕ ӘРЕКЕТІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫ. НеврозДАРМақсаты:

 • Интернет желісін және қосымша әдебиеттерді қолданып үйрену

 • Жоғары жүйке әрекеті бұзылыстары мен невроздардың этиологиясы мен патогенезін өздігінен оқып білу

Тапсырма:

I. Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 1. Жоғары жүйке әрекеті бұзылыстарының түрлері, этиологиясы.

 2. Жоғары жүйке әрекетінің дерттері дамуының негізгі тетіктері.

 3. Невроздар туралы түсінік, этиологиясы, жіктелуі.

 4. Невроздардың тәжиребелік түрлері

II. Сынамалық тапсырмаларға жауап беру

СӨЖ орындалу түрі:

Берілген әдебиеттер бойынша тақырыпты өздігінен оқу, интернет желісін және қосымша әдебиеттерді қолданып үйренуОрындалу критериі: көрсетілім немесе реферат қорғау. Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз
СӨЖ тапсыру мерзімі

№ 3 мерзімдік бақылау.


СӨЖ-ді бағалау критериі:

Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.

ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі


 1. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Патологиялық физология. Алматы, 2007 ж.

 2. Патофизиология п/р П.Ф.Литвицкого. М.: «ГОЭТАР - мед». - Т.2, 2003. - С. 424 – 434.

 3. Патологическая физиология п/р А.Д.Адо и В.В.Новицкого. - Томск: изд. Томского университета, 1994, с.449 – 461.

 4. Фролов В.А. Конспекты к практическим занятиям по патофизиологии. М., 1987, 136-139.

 5. Патологическая физиология п/р Н.Н.Зайко. – Киев: «Выща школа», 2000, с.288 – 291.

Қосымша

 1. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. М.: «Медицина», 1997. - С. 230-247

 2. Тарнавский Ю.Б. Внимание невроз. - М.: «Пульс».- 1992. – 168 с.

 3. Свядощ А.М. Неврозы.- М.: «Медицина», 1982. – 280 с.

 4. Фрейд Зигмунд. Общая теория неврозов // Введение в психоанализ. Лекции. М.: «Наука», 1989. – С.154 – 300.

2 тақырып. ІШКІ СӨЛДЕНІС БЕЗДЕРІНІҢ Гипер- ЖӘНЕ гипофункциЯЛАРЫМақсаты:

 • Интернет желісін және қосымша әдебиеттерді қолданып үйрену

 • Көп тараған эндокринопатиялардың этиологиясы мен патогенезін өздігінен оқып білу

Тапсырма:

Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 1. Гипоталамус пен гипофиздің қызметтері бұзылуынан дамыған эндокринопатиялардың (пангипопитуитаризм –Симмондс ауруы, гипофиздік нанизм, акромегалия, гигантизм, Иценко-Кушинг ауруы, қантсыз диабет, ДҚГ бейсауат бөлінуі синдромы) этиологиясы, патогенезі және негізгі көріністері

 2. Бүйрек үсті бездері қызметтері бұзылуынан дамыған эндокринопатиялардың (Иценко-Кушинг синдромы, гиперальдостеронизм, адреногениталдық синдром, бүйрек үсті безінің қауырт және созылмалы жеткіліксіздігі) этиологиясы, патогенезі және негізгі көріністері

 3. Қалқанша бездері қызметтері бұзылуынан дамыған эндокринопатиялардың (гипертиреоз, гипотиреоз) этиологиясы, патогенезі және негізгі көріністері

 4. Қалқанша серік бездері қызметтері бұзылуынан дамыған эндокринопатиялардың (гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз) этиологиясы, патогенезі және негізгі көріністері.

ІII. Сынамалық тапсырмаларға жауап беру

СӨЖ орындалу түрі: берілген әдебиеттер бойынша тақырыпты өздігінен оқу
Орындалу критериі: Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

СӨЖ тапсыру мерзімі№ 3 мерзімдік бақылау.
СӨЖ-ді бағалау критериі:

Талаптар «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінде.


ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

 1. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Патологиялық физология. Алматы, 2007 ж.

 2. Патологическая физиология под/ред А.Д. Адо и В.В. Новицкого. Томск. 1994, с. 402-414.

 3. Патофизиология в таблицах и схемах. Под/ред. А.Н. Нурмухамбетова. Алматы, 2004 с. 136-142.

 4. Патологическая физиология под/ред Н.Н. Зайко. Киев: «Логос».-1996, с. 546-571.

 5. Патологическая физиология под/ред А.Д.Адо, М.А. Адо, В.И Пыцкого, Г.В. Порядина, Ю.А. Владимирова. М.: Триада-Х.-2000, с 359-395.

 6. П.Ф. Литвицкий. Патофизиология. М.:«ГОЭТАР-мед». Т. 2, 2003, с. 315-386.

Қосымша

 1. Дедов М.И., Балаболкин М.И. и др. Болезни органов эндокринной системы.: Рук-во для врачей. – М.: Медицина, 2000. -568с.

 2. Балаболкин М.И. Эндокринология: Уч-к.-2-е изд., 1998.-582с

 3. Клиническая эндокринология. Под/ред Н.Т. Старковой. СПб. Питер, 2002.-576с.

 4. Потемкин В.В. Эндокринология.:М.: Медицина, 1999.-640с.

 5. Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология.- Санкт-Петербург.: «Специальная литература», 1998.- с.462-468.

 6. Шанин В.Ю. Патофизиология критических состояний.- Санкт-Петербург.:ЭЛБИ-СПб., 2003. с. 287-302; 237-246.

 7. Vinay Kumar, Ramzi S. Cotran, Stanley Robbins. Basic Pathology, 6th edition, 1997.- p. 521-587.

 8. Textbook of pathology. Harsh Mohan . JP.New Delhi.1998.-p.935-980.

 9. Pathophysiology of disease. An introduction to clinical Medicine, 3/e. Stephen J. McPhee, Vishwanath R.Lingappa et al., 2000, p. 405-529.

3 Тақырып. ИНСУЛИНГЕ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ МЕТАБОЛИТТІК СИНДРОМНЫҢ ДАМУ ТЕТІКТЕРІ.ҚАНТТЫ ДИАБЕТТІҢ ЖІТІ ЖӘНЕ СҮЛДЕ АСҚЫНУЛАРЫ

Мақсаты:

 1. Инсулинрезистенттіліктің және метаболиттік синдромның патогенезі бойынша білімді қалыптастыру

 2. Қантты диабеттің жіті және сүлде асқынуларының патогенезі бойынша білімді қалыптастыру

Тапсырмалар:

Сұрақтар бойынша оқу материалын өңдеу:

1. Инсулинге тұрақтылық, түсінік. Қабылдағыш алдылық инсулинге тұрақтылықтың патогенезі

2. Қабылдағыштық инсулинге тұрақтылықтың патогенезі

3. Қабылдағыш соңылық инсулинге тұрақтылықтың патогенезі

4. Қантты диабеттің 2 түрінің этиологиясы мен патогенезі

5. Метаболиттік синдром түсінігі

6. Қантты диабеттің жіті және сүлде асқынулары


СӨЖ-ді орындау түрі:

Ұсынылған және қосымша әдебиеттерден, internet көздерінен материалды өз бетімен меңгеру

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

Орындау критерийлері:

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңызСӨЖ-ді тапсыру мерзімі

№ 3 мерзімдік бақылау.Бағалау критерийлері «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінен қараңыз.
ӘДЕБИЕТ

1. Патофизиология // Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д. Уразовой О.И.– Москва: Изд-во ГЭОТАР, 2010., том 1, с. 599-612


4 тақырып. ІШЕКТІҢ СІҢІРУЛІК ЖӘНЕ ҚИМЫЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ БҰЗЫЛУЫ

Мақсаты:

Ішектің сіңірулік және қимылдық қызметтері бұзылыстарының этиологиясы мен патогенезін өздігінен оқып білуТапсырма:

Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 1. Қуыстық асқорытудың бұзылыстары, себептері, салдарлары.

 2. Іргелік асқорытудың бұзылыстары, себептері, салдарлары.

 3. Мальабсорбция туралы түсінік, түрлері, себептері, негізгі көріністерінің патогенезі.

 4. Ішектің қимылдық және тосқауылдық – қорғаныстық қызметтерінің бұзылыстары. Іш қатулар, іш өтулер, себептері, даму тетіктері, салдарлары. Ішектік аутоуыттану, себептері, көріністерінің патогенезі

СӨЖ орындалу түрі:

Ұсынылған және қосымша әдебиеттерден, internet көздерінен материалды өз бетімен меңгеру

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

Орындалу критериі:

СӨЖ тақырыбының сұрақтарына № 3 мерзімдік бақылауда жауап беруСӨЖ-ді тапсыру мерзімі: № 3 мерзімдік бақылау.

Бағалау критерийлері «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінен қараңыз

ӘДЕБИЕТТЕРНегізгі

 1. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Патологиялық физология. Алматы, 2007 ж.

 2. Патофизиология учебник + СД. Литвицкий П.Ф. – 4-е изд. – М., ГЭОТАР-МЕД., 2008. –С. 408-411.

 3. Патофизиология//Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д., Уразовой О.И.– М., ГЭОТАР-МЕД., 2009 .

 4. Патологическая физиология//Под ред. Зайко Н.Н., Быця Ю.В. - Москва: МЕДпресс-информ, 2004 – С. 486-490

 5. Патофизиология. Основные понятия.: учебное пособие. Ефремов А.В.– М., 2008.– С. 143-154

Қосымша

 1. Нурмухамбетов А.Н. Патофизиология в схемах и таблицах – Кітап, 2004 – С. 199-211.

 2. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2001, С. 559 – 574.

 3. Патологическая физиология. Учебник п/р А.Д.Адо, М.А.Адо, В.И.Пыцкого, Г.В.Порядина, Ю.А.Владимирова.-М.Триада Х, 2000. - С. 514 - 538.

 4. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник: в 2 т. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – Т. 1. – С. 266 – 271

 5. Джозеф М. Хендерсон. Патофизиология органов пищеварения. Пер. с англ. – М. – СПб.: Бином – Невский диалект, 1997. С. 23 - 164с.

5 тақырып. ГЕМОСТАЗ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСЫ

Мақсаты: Геморрагиялық синдромның этиологиясы мен патогенезінің сұрақтарын меңгеру

Тапсырма:

Оқу материалдарын мына сұрақтар бойынша дайындау:

 1. Гемостаз бұзылуының түрлері. Геморрагиялық, тромбоздық және ТШҚҰ – синдромдары туралы түсінік

 2. Геморрагиялық синдромның патогенезі (вазопатиялар, тромбоцитопениялар, тромбоцитопатиялар, коагулопатиялар),


СӨЖ орындалу түрі:

Ұсынылған және қосымша әдебиеттерден, internet көздерінен материалды өз бетімен меңгеру

Ұсынылған сұрақтардың біреуі бойынша реферат немесе қойылым түріндегі семестрлік жұмыс. Талаптары «СӨЖ-ді бағалаудың критерийлері» бөлімін қараңыз

Орындалу критериі:

СӨЖ тақырыбының сұрақтарына № 3 мерзімдік бақылауда жауап беруСӨЖ-ді тапсыру мерзімі: № 3 мерзімдік бақылау.

Бағалау критерийлері «СӨЖ бағалау критерийлері» бөлімінен қараңыз

ӘДЕБИЕТТЕРОсновная

 1. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф.–М.: Гэотар-Медия. -2008.-С. 332-335

 2. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга О.И. Уразовой- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2.-2009.- С. 112-144

 3. Патофизиология. Основные понятия: Учебное пособие под/ред А.В. Ефремова М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008, С. 116-119.

Дополнительная

 1. Шиффман Ф. Дж. Патофизиология крови. Пер. с англ. – М. – СПб: ЗАО «Издательство Бином», «Невский Диалект», 2007. С. 247 -253.

 2. Руководство по гематологии//Под ред. А.И Воробьева.- М.: Ньюдиамед, 2007.-1275 с.

 3. Л.А. Кузьмина. Гематология детского возраста. М.: 2001.- 400 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну мөлшерiн және ережесiн бекiту туралы
2012 -> К. С. Тілеуқабылова стив джобс – Аpple корпорациясының негізін қалаушы Қарағанды 2014 алғы сөЗ
2012 -> 1 кесте Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Б. Г. НҰҒман қожа ахмет яссауи


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет