1. Омонимнің анықтамасын белгілеңіз. A тұлғасы әр түрлі, мағыналары бір-біріне жақын сөздербет1/3
Дата24.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3


002-нұсқа
ҚАЗАҚ ТІЛІ


1. Омонимнің анықтамасын белгілеңіз.

A) Тұлғасы әр түрлі, мағыналары бір-біріне жақын сөздер.

B) Қосымша.

C) Мағынасы бір-біріне қарама қарсы сөздер.

D) Тұлғасы, дыбысталуы бір, мағынасы басқа-басқа сөздер.

E) Сөз бен сөзді байланыстыратын сөздер.2. Басқа тілден енген сөздер қатарын белгілеңіз.

A) Сым, әйдік.

B) Уәзір, би.

C) Су, ауа.

D) Аймақ, жарлық.

E) Жеделхат, зейнетақы.3. Ашық пен қысаң дауыстылардан жасалған сөзді табыңыз.

A) Кәде.


B) Көрімдік.

C) Айжан.

D) Ботақан.

E) Орман.4. Тек тұйық буыннан тұрған сөздер қатарын белгілеңіз.

A) Тіл, ой, сана

B) Жаға, жаз, тал

C) Сүт, ет, мал

D) Сөз, кел, ек

E) Үй, ақ, ұн5. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.

A) Қарыздар.

B) Бөлінгіш.

C) Табыс.

D) Кәсіпорын.

E) Алатау.6. Қабыса байланысып тұрған тіркесті табыңыз.

A) Танымға негізделген.

B) Сөз байлығы.

C) Рухани құндылық.

D) Білу керек.

E) Мұғалім айтты.7. Туынды сөзді табыңыз.

A) Көңіл, ерін.

B) Үйшік, қысқа.

C) Көпшіл, сүзеген.

D) Қызылдау, сары.

E) Көреді, айтады.8. Біріккен сөзді табыңыз.

A) Соңғы(сөз).

B) Ат(шана).

C) Еңбек(күн).

D) Он(екі).

E) Ата(ана).9. Бастауышы зат есімнен болған сөйлемді табыңыз.

A) Сенен қорыққаннан сен де қорық.

B) Айтар сөзді алдымен ойлап ал.

C) Үндемей тұрған адамның өнері де білінбейді.

D) Сөзге сақ болу – шешендіктен де асқақ.

E) Көп сөйлеген дәмсіз сөйлейді.10. Қатыстық сын есімді тіркесті анықтаңыз.

A) Биязы жігіт.

B) Қаралау бояу.

C) Көрікті жер.

D) Жақсы жаңалық.

E) Балаша қуанды.11. Барыс септігіндегі есімдікті табыңыз.

A) Жастық-ау, сені аңсаумен жасардым.

B) Бұдан басқа шұрайлы жерді таппайсың.

C) Уақыт мұңын жүрегімен тыңдаған.

D) Ол сені көзге ілмеді.

E) Туған ел, берерім көп менің саған.12. Мөлшер үстеуін табыңыз.

A) Соғұрлым.

B) Өте.

C) Ауызба-ауыз.D) Жылдам.

E) Қыстыгүні.13. Еліктеуішті сөз тіркесін табыңыз.

A) Шып-шып терледі.

B) Қолп-қолп етеді.

C) Дір-дір қақты.

D) Дүрс-дүрс соқты.

E) Қалш-қалш етеді.14. Тыныс белгісі дұрыс қойылмаған одағайды белгілеңіз.

A) Бәрекелді, мынау қызық екен.

B) Уа, шіркін, ән деп осыны айт!

C) Бай-бай, Нұржан-ай, тілің қандай ащы!

D) Әттеген ай атын сұрамаппын ғой.

E) Беу-беу, туған жер, неткен келісті ең!15. Шылауы бар сөйлемді табыңыз.

A) Алыс пен жақынды жортқан білер.

B) Ертең ертемен жүретін болғасын, таңды көзімен атырды.

C) Тыңдаушының ойға батқанын сезіп, әңгімесін доғара бастады.

D) Ұстаз-жетекші өз ісінің шебері болып саналады.

E) Дербісәлі бүгін телефонмен ұзақ сөйлесті, амандықтарын білді.16. Хабарлы сөйлемді табыңыз.

A) Ау, көзіңе қара

B) Бұл дүниеде кімге қарыздарсың

C) Құландай ащы дауыстым

D) Қашан көрдің

E) Ай – жердің табиғи серігі17. Жайылма сөйлемді табыңыз.

A) Игілік жақтырмай қалды.

B) Келбеті қызығатындай еді.

C) Анасы зар илеп қалды.

D) Байсал мен Бөжей келді.

E) Мен балаңды танимын.18. Сөйлемдердегі бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған

сызықшаны табыңыз.

A) Жұрт айтты – көне берді.

B) Қарқаралы деген округтің әміршісі – Құнанбай мен осы Майыр.

C) Ағаш арасын қаратса – жоқ.

D) Алыс-берісіміз көп, ағайын адамбыз.

E) Аяғы жоқ, – жүреді, аузы жоқ, – сөйлейді.


19. Ресми іс-қағаздары стилінің ерекшелігін анықтаңыз.

A) Бейнелі сөздер көп пайдаланылады.

B) Экпрессивті сөздер қатыспайды.

C) Мақал-мәтелдер мол пайдаланылады.

D) Сөздер базистік тәртіпке сай орналасады.

E) Сұхбаттасу түрінде құрылады.20. Ауыспалы мағынаны көрсетіңіз.

A) Піл егістің жегенін жеп, жемегенін таптап кетті.

B) Қабекең шылымын табанымен таптап өшірді.

C) Шешесі таптап қоя ма, сары қыз сондай сараң.

D) Қасиетті жерімізді қорғаймыз.

E) Темірді қыздырып, таптап, суға салды.21. Есімшенің болымсыз түрін табыңыз.

A) Тоқыма.

B) Ойсыз.

C) Алған жоқ.

D) Келетін-ді.

E) Барар еді.22. Заттанған сын есім - сөйлемнің қай мүшесі, дұрысын табыңыз.

Қызғаншақтың іші тар,

Болмас онда ұят, ар.

A) Бастауыш.

B) Баяндауыш.

C) Пысықтауыш.

D) Анықтауыш.

E) Толықтауыш.23. Мақсат бағыныңқылы сабақтасты табыңыз.

A) Сіздер пойызға кешігіп қалмасын деп, машинаны ертерек жібердім.

B) Ер Төстік жалмауыздың қолында қалды деп, елі мүлде күдер үзіп қояды.

C) Қазақ – өр халық, білімді халық.

D) Мезгіл кешкіріп кеткендіктен, амалсыз қонуға тура келді.

E) Өзі сақ кісінің ісі де сақ: жарамас іске жуымас.24. Қаратпа сөз қатыспаған қатарды ажыратыңыз.

A) Қалқам-ай, қазір қай маңда жүрсің?

B) Ей, жәдігөй жалған-ай, не айтам саған?

C) Жатырқамай кел, жырым, бейнетіңе төзейін.

D) Тек, әйтеуір, жер деген жөргектемін.

E) Сендермен әнім қалсын, ей, бұлбұлдар!25. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.

A) Қасымның «Туған жер» өлеңінен патриоттық үн еседі.

B) Жылгелділер келіп қалды, Ақан аға.

C) Балалар «Менің елім – Қазақстан» әнін шырқады.

D) Сейіт. Жарайды (Кете береді).

E) «Арыңды жасыңнан сақта», – деді анам.ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ОРЫС ТІЛІ


1. Укажите стечение трёх согласных в слове

A) поговорка

B) загадка

C) почта


D) привет

E) текст


2. Укажите антонимы, выраженные именем прилагательным:

A) хорошо – плохо

B) война – мир

C) далеко – близко

D) направо – налево

E) сытый – голодный3. Укажите основу слова медведица:

A) медвед-

B) медведи-

C) медведиц-

D) медведица

E) медве-4. Укажите союзы:

A) вблизи, через

B) в заключении

C) по поводу

D) пока, едва

E) за счет, в связи5. Укажите тип предложения: Сегодня идём в театр.

A) безличное

B) определённо-личное

C) назывное

D) неопределённо-личное

E) обобщенно-личное6. Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением придаточных

A) Писатель должен знать больше о том, что он пишет, что он скажет.

B) Я люблю свой край за то, что он прекрасен, что в нем легко дышать, что все люди для меня родные.

C) Мы решили, когда поедем в город, когда вернемся назад, когда вновь встретимся.

D) Нет великих и малых дел, если человек стремится к ним, хотя все дела имеют последствия.

E) Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать самое важное.7. Существительное, употребляемое только в единственном числе:

A) человечество

B) ворота

C) сумерки

D) фамилия

E) заявление8. Прилагательное в Т.п. ед. ч. имеет окончание -им

A) преданный друг

B) красивое платье

C) длинные рукава

D) летний костюм

E) свежая новость9. Сложное числительное

A) четвертый курс

B) полтора яблока

C) пятьдесят книг

D) пятеро игроков

E) сорок шесть рук10. Пишется через дефис:

A) (кое) у кого

B) (ни) кем

C) (кому) нибудь

D) (ни) за что

E) (от) чего11. Причастный оборот является…

A) придаточным предложением

B) согласованным определением

C) обстоятельством

D) дополнением

E) несогласованным определением12. Деепричастие – это:

A) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия и состояния.

B) особая неизменяемая форма глагола, которая обозначает добавочное действие.

C) знаменательная часть речи, которая совмещает признаки двух частей речи (глагола и прилагательного).

D) специальные слова, которые выражают различные оттенки.

E) особая форма глагола, которая обозначает признак действия.13. В предложении Дверь открылась …. можно вставить наречие

A) вскачь

B) настежь

C) наотмашь

D) невтерпеж

E) навзничь14. Укажите словосочетание, построенное по способу примыкания:

A) по-зимнему холодно

B) радоваться хорошей новости

C) осенние листья

D) трескучий мороз

E) дождаться вечера15. Обстоятельство времени в предложении

A) Заяц выскочил из лесу и побежал.

B) Она изменилась до неузнаваемости.

C) При старании мы сможем добиться успехов.

D) По болезни он освобожден от физкультуры.

E) Мы стояли на вокзале около часу.16. В траве, в кустах кизила и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады.

Однородные члены предложения отвечают на вопрос

A) как?

B) кто?


C) где?

D) когда?

E) какие?


17. Укажите назывное предложение.

A) Весеннее половодье.

B) На картине изображен лес.

C) Морозит.

D) В комнате чисто.

E) Привыкаешь к городскому шуму.18. Укажите сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, относящимся к обоим предложениям:

A) Направо белела низменная песчаная коса и темнела груда дальних гор.

B) Все ушли и разговоры спрятала ночная мгла.

C) Подул ветерок с заречья и сразу стало свежо.

D) Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.

E) Солнышко село и зорька погасла.19. Средство связи между предложениями: Во дворе выкопали колодец. Возле него поселилась лягушка. Она целыми днями сидела в тени этого колодца.

A) порядок слов

B) синонимы

C) местоимения

D) повтор слов

E) наречия20. Укажите вариант с буквой о:

A) ж…ны, ч…лка

B) ч…рт, ш…пот

C) изж…га, обж…ра

D) ж…лудь, ж…лоб

E) ш…л, щ…лка21. Синоним – фразеологизм к слову убежать:

A) пустое место

B) собраться с духом

C) сжечь корабли

D) утереть нос

E) смазать пятки22. Слово соответствует схеме корень - суффикс - окончание:

A) сельский

B) подоконник

C) прибрежный

D) прибежать

E) прекрасный23. Словосочетание указывает на предмет и его признак:

A) журнал с иллюстрациями

B) жизненно необходимый

C) плавить металл

D) рубить топором

E) читать роман24. Укажите, чем осложнено предложение:

В то время, именно год назад, я еще сотрудничал с издательством.

A) вводное слово

B) уточняющее обстоятельство

C) дополнение

D) определение

E) приложение25. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени.

A) Пока я дышать умею, я буду идти вперед.

B) В своей туманной стране голландцы научились выводить самые редкие сорта тюльпана.

C) Язык – это удивительное орудие, с помощью которого люди передают друг другу любые мысли.

D) Из Ирана тюльпан попал в Турцию, а из Турции он распространился по всей Европе.

E) Там, где раньше была открытая степь, выросли многоэтажные дома.ОРЫС ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ


1. Қола дәуіріндегі қоланың алыну қосындысы:

A) Мыс пен темір

B) Қалайы мен күміс

C) Алтын мен мыс

D) Мыс пен қалайы

E) Күміс пен алтын2. «Сырымбет», «Мақпал», «Ақтоқты» әндерінің авторы:

A) Әсет


B) Балуан Шолақ

C) Мәди


D) Ақан сері

E) Біржан сал3. 1910 жылғы Столыпин реформасының сипаты:

A) Саяси

B) Аграрлыќ

C) Єлеуметтік

D) Діни

E) Мєдени4. 1938 жылы «Ленфильм» киностудиясы жасап шығарған қазақтың тұңғыш дыбысты фильмі:

A) «Амангелді»

B) «Жауынгер ұлы»

C) «Саған, майдан»

D) «Қыз Жібек»

E) «Түркісіб»5. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанға ең жақын майдан:

A) II Белорус

B) Курск

C) Балтық

D) Сталинград

E) Украин6. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталған көрнекті ақын, философ:

A) Ж.Аймауытов

B) Ш.Құдайбердиев

C) Қ.Мырзалиев

D) С.Сейфуллин

E) М.Әуезов7. Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданынын жерінде орналасқан темір дәуірінің қорғаны:

A) Берел


B) Бесшатыр

C) Есік


D) Тасмола

E) Шілікті8. Навакет қаласының билеушісі Баға тархан опасыздықпен өлтірген түркеш қағаны:

A) Сақал

B) Үшлік

C) Сұлу


D) Құли шор

E) Тұқарсан Құтшар9. Әртүрлі діни нанымдарға байланысты мешіт-медреселердің орындары табылған Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар:

A) Жент, Қойлық, Ақбешім

B) Құлан, Тараз, Жаңакент

C) Отырар, Қойлық, Испиджаб

D) Тараз, Баласағұн, Испиджаб

E) Испиджаб, Суяб, Талғар10. Ғұндардың келуіне дейін Қазақстанды мекендеген тайпаларда басым болған нәсілдік белгі:

A) Монголоидтық

B) Американойдтық

C) Негроидтық

D) Еуропеоидтық

E) Австралоидтық11. Н.Г.Хлудовтың қазақ қоғамының тұрмысына байланысты салған суреті:

A) «Қой қырқу»

B) «Қыз ұзату»

C) «Келін түсіру»

D) «Көш»

E) «Айт мерекесі»12. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығы кезінде рухын көтерген ірі шайқастар:

A) Ырғыз, Торғай жеріндегі шайқас

B) Орбұлақ, Батпақ шайқасы

C) Қатаған қырғыны, Айғыржар шайқасы

D) Ходжент, Ташкент жеріндегі шайқас

E) Бұланты, Аңырақай шайқасы13. Сперанскийдің жазған өзгерісі бойынша Орта жүз территориясының жаңадан аталуы:

A) Сібір қырғыздарының облысы

B) Коряков губерниясы

C) Орта жүздің аймақтары

D) Ертіс жағалауы

E) Сібір татарларының губерниясы14. 1868 жылдан бастап Жетісуда жаңадан қоныс аударушы шаруаларға берілген жер телімі:

A) Жан басына 30 десятина жер берілді

B) Жан басына берілетін жер ұлғайды

C) Әскери міндеткерліктен босатылды

D) Қоныстанушылар арнайы рұқсат алуы қажет болды

E) Жан басына 20 десятина жер берілді15. ХІХ ғасырдың басында Қытай көпестерінің сауда жасайтын орталықтарының бірі:

A) Ташкент

B) Омбы

C) Ақмола

D) Әулиеата

E) Бұқтырма16. 1916 жылы Жетісуда көтеріліс жасаған ауылдардың Қытайға ауып кетуге мәжбүр болған халықтың саны:

A) Алты жүз мыңдай

B) Жарты миллионға жуық

C) Екі жүз отыз сегіз мыңнан астам

D) Бір миллион

E) Сегіз жүз мыңдай адам17. Қазақстанда Қос өкімет орнады:

A) Ақпан төңкерісінен кейін

B) Ұжымдастыру кезінде

C) Азамат соғысы кезінде

D) Жаңа экономикалық саясат кезінде

E) Қазан төңкерісінен кейін18. 1924 ж. ақшалай үдемелі салығының негізгі қиындығы түсті:

A) Көшпелі және жартылай көшпелі халыққа

B) Кедейлер шаруашылығына

C) Кулак пен байларға

D) Орташа шаруаларға

E) Отырықшы халыққа19. Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда барлық жоғары оқу орындарында өтілетін ең негізгі пән:

A) Қазақ этнографиясы

B) Партия тарихы

C) Қазақ тілі

D) Ұлттық философия

E) Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы20. Алтын Орданың Жерорта теңізі бойындағы қалалармен сауда қатынысын жақсартуға септігін тигізген келісім:

A) Испан императорымен жүргізген келісім

B) Меңгу-Темірдің Иран мемлекетімен келісімі

C) Меңгу-Темір мен Орыс княздарының келісімі

D) Гректермен жүргізген келісім

E) Меңгу-Темірдің Византия императорымен келісімі21. XIV-XV ғасырлардың аралығында белгілі болған өзбек ақыны Хорезмидің әдеби шығармасы:

A) «Хұсрау мен Шырын»

B) «Жүсіп – Зылиха»

C) «Оғызнама»

D) «Мухаббатнама»

E) «Ел айрылған»22. Қазақ хандары Қаратау өңірін өздеріне қаратты:

A) XV ғ. 70-жылдары

B) XV ғ. 60-жылдары

C) XVI ғ. 30-жылдары

D) XV ғ. 90-жылдары

E) XV ғ. 50-жылдары23. Кіші жүзде Есім ханның өлімінен кейін хан тағына отыруға мүдделі болған сұлтандар:

A) Қаратай мен Айшуақ

B) Қаратай мен Жантөре

C) Барақ пен Батыр

D) Досалы мен Сейдалы

E) Айшуақ пен Нұралы24. 1853 жылы Ресейдің қол астына қараған бекініс:

A) Верный

B) Ертіс

C) Колыван

D) Горькая

E) Ақмешіт25. «Жас тұлпар» ұлттық демократиялық бейресми ұйымы құрылды:

A) 1950 ж. ішінде

B) 1970 ж. ішінде

C) 1960 ж. ішінде

D) 1990 ж. ішінде

E) 1980 ж. ішіндеҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


МАТЕМАТИКА


1. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) 0,5(c2 + 3c).

C) .

D) .

E) (c2 + 3c).2. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 2,5.


B) 0,5.

C) – 0,5.

D) 3.

E) 2.


3. log4(3x2 - 11x) = log4(x - 12) теңдеуінің қанша түбірі бар?

A) Төрт.


B) Түбірі жоқ.

C) Екі.


D) Үш.

E) Бір.

4. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: log(x-1)  2.

A)

B)

C)

D)

E)5. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)6. Сөйлемді толықтырыңыз:

“Сызықтық функцияның графигі ... болады”.

A) кесінді

B) гипербола

C) түзу сызық

D) парабола

E) сәуле

7. функциясының графигіне нүктесінде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)8. Ромбтың бір диагоналінің ұзындығы қабырғасына тең. Ромбтың бұрыштарын табыңыз.

A) 45, 135, 45, 135.

B) 30, 150, 30, 150.

C) 70, 110, 70, 110.

D) 90, 90, 90, 90.

E) 60, 120, 60, 120.9. Жасаушысы 18 см-ге, ал табанының ауданы 36 см2-ге тең тік дөңгелек конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A) 126 см2.

B) 108 см2.

C) 72 см2.

D) 162 см2.

E) 90 см2.


10. Есептеңіз: .

A) –25.


B) 25.

C) .

D) –23.

E) 23.


11. Еркін әкесі 36-ға келгенде туған болатын. Қазір оның жасы әкесінің жасынан 5 есе кіші. Еркіннің әкесі қазір нешеде екенін анықтаңыз.

A) 45


B) 65

C) 50


D) 60

E) 40


12. теңдеуінің түбірлерінің айырмасы -ға тең. g-ің мәні:

A)

B)

C)

D)

E)


13. Егер болса, онда қосындысын табыңыз.

A) 4


B) 3

C) 7


D) 6

E) 5


14. теңсіздіктер жүйесінің шешімін табыңыз:

A) [-5;-3) [4;7)

B) (-5;-3] (4;7]

C) (4;7)


D) (-3;4]

E) (-3;4)15. Сандарды өсу ретімен орналастырыңыз:

cos; cos ; cos

A) cos ; cos; cos .

B) cos ; cos ; cos .

C) cos; cos; cos .

D) cos; cos ; cos .

E) cos ; cos; cos .

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)17. Функция экстремумдарын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)18. Бір үшбұрыштың периметрі оған ұқсас үшбұрыштың периметрінің бөлігіндей. Сәйкес екі қабырғасының айырмасы 3-ке тең. Осы қабырғаларды табыңыз.

A) 15,5; 18,5

B) 16,5; 19,5

C) 14,5; 17,5

D) 12,5; 15,5

E) 13,5; 16,5


19. параллелепипедінде векторларының қосындысын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)20. Шаршының қабырғасын 20%-ға арттырса, оның ауданы қанша пайызға артады?

A) 20 %


B) 24 %

C) 36 %


D) 44 %

E) 40 %


21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)


22. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі , төртінші мүшесі . Алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз.

A)

B) 786

C) 249


D)

E) 3


23. функциясының (0,5; +) аралығындағы алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .24. Конустың көлемі 2-ге тең. Конусқа іштей сызылған үшбұрышты дұрыс пирамиданың көлемін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет