2015 жылғы мамырдағы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау туралы ақпарат Информация по аттестованным юридическим лицам на право проведения работ в области промышленной безопасности за май 2015Дата03.07.2016
өлшемі160.94 Kb.
#175611
2015 жылғы мамырдағы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау туралы ақпарат

Информация по аттестованным юридическим лицам на право проведения работ в области промышленной безопасности за май 2015 года

Кәсіпорын атауы, мекен-жайы /

Наименование юридического лица, адрес

Жұмыс түрі, сала / Вид деятельности, отрасль

Берілген күні, аттестат № /

Дата, № выдачи

1

ТОО «Декларация Заключение Безопасность »

Г.Кокшетау, ул.Горького 29А(мұнай газ, энергетикалық, тау кен металлургиялық салаларында)

1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

2) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.KZ93VEK00003229 от 05.05.2015г.

(в нефтегазовой, энергетической, горнометаллургической отраслях)

1) проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

2) подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

3) разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;2

ТОО «Компания ТЕХНОЛОГИЯ»

100000, РК, г.Караганда, ул. Ерубаева 44/2-6,

Тел. 8/7212/56-86-26


1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

2) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

4) жарыс жүргізу саласында сараптама жүргізу;

4) газ тұтыну жүйелеріне техникалық күтім көрсетуді жүргізу.

(тау кен, мұнай газ, геологиялық барлау, металлургиялық, көмір, мұнай химиялық, атом, химиялық, энергетикалық, машина жасау, құрылыс, жеңіл және тамақ салалары қауіпті өндірістік объектілерінде)


KZ66VEK00003230

от 05.05.2015 г.1) проведение экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

3) проведение экспертизы в области взрывных работ;

4) разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

5) проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

(на опасных производственных объектах горнорудной, геологоразведочной, металлургической, угольной, нефтегазовой, нефтехимической, атомной, химической, энергетической, машиностроительной, строительной, легкой и пищевой отраслей промышленности)


3

ТОО «Керей Хан»

100000, РК, г.Караганда, пр. Республики, 18, 171,

Тел. 8/7212/318931


- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу

(қауіпті өндірістік объектілерінде тау кен металлургиялық, геологиялық барлау, мұнай газ, химиялық, энергетикалық, машина жасау және құрылыс өндірістік, сонымен қатар нан тағамдар, қазандық, газ шаруашылығы және көтергіш құрылғылар объектілерінде)


KZ81VEK00003251

от 15.05.2015 г.- проведение экспертизы промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.

(на опасных производственных объектах горнометаллургической, геологоразведочной, нефтегазовой, химической, энергетической, машиностроительной и строительной отраслей промышленности, а также на объектах хлебопродуктов, котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений)


4

ТОО «Juvant/Ювант»

010000, РК, г. Астана, пр. Абая 8,

тел. 8/7172/269824


- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

(қауіпті өндірістік объектілерінде тау кен, геологиялық барлау және көмір салаларында, сонымен қатар бұрғылау жарылыс жұмыстары)

KZ91VEK00003265

от 25.05.2015 г.- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.

(на опасных производственных объектах горнорудной, геологоразведочной и угольной отраслей промышленности, в том числе ведущих буровзрывные работы)

5

ТОО «Научно-производственное объединение «Техник»

470062, РК, г. Караганда, пос. Шахтерский, пер.7 Зеленый, д.5, тел. 8/7212/53-84-23- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу(қауіпті өндірістік объектілерінде металлургиялық өндірістік саласында)

KZ42VEK00003274

от 29.05.2015 г.- проведение экспертизы промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.(на опасных производственных объектах металлургической отрасли промышленности)

6

ТОО «Жылыойгаз»

г.Кульсары 6-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу

Өнеркәсіп салалары: отын (газды тасымалдау және тарату)

KZ15000118446 от 15.05.2015

-проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

Отрасли промышленности: топливная (транспортировка и распределение газа)

7

«ЭнергоСтройХолдинг» ЖШС-нің Алматы к, Жарокова 215 к.

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

-қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.Өнеркәсіп салалары: мұнай-газ, металлургия, құрылыс, энергетика, сондай-ақ қысымда жұмыс істейтін, қазандықтар, газ шаруашылығының жүк көтергіш құрылғылары.

KZ15000149100 от 26.05.2015

-проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

-разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.Отрасли промышленности: нефтегазовая, металлургическая, строительная, энергетическая, а также на объектах котельного, газового хозяйства, подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением.

8

«ПЭК-2010» ЖШС-нің Алматы к. Раймбека д. 212/А уг. Розыбакиева

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды, жумысшыларды даярлау, қайта даярлау.

-өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

-газды пайдаланатын жүйенің техникалық қызмет көрсетуін жүргізу.Өнеркәсіп салалары: тау-кен, мұнай, газ, металлургия, химия, энергетика, геологиялық барлау, темір жолы, сәулет, қала салу, құрылыс.

KZ15000125185 от 19.05.2015

-разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

-подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

-проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

Отрасли промышленности: горная, нефтяная, газовая, металлургическая, геологоразведочная, химическая, энергетическая, железнодорожная, а также архитектурная, градостроительная и строительная.


9

«Эксперт Сертификация» г. ЖШС-не Астана к, Букейхана 24

-өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

Өнеркәсіп салалары: тау-кен руда, энергетика, мұнай-химия, жылу энергетикалық, кұрылыс.

KZ15000154015 от 26.05.2015

-разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственого объекта.

Отрасли промышленности: горнорудная, нефтегазовая, нефтехимическая, теплоэнергетическая, строительная.


10

«ЭнергоДиагностика» ЖШС-не Темиртау к, Мичурина к 30

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу

Өнеркәсіп салалары: тау-кен металлургия, химия, энергетика, машина жасау, құрылыс.

KZ15000109904 от 12.05.2015

-проведение экспертизы в области промышленной безопасности.

Отрасли промышленности: горнометаллургическая, химическая, энергетическая, машиностроительная, строительная.

11


«Компания Техногаз» ЖШС Ақтобе қ, Ломоносов к-сі, 11/70

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.

Өнеркәсіп саласы: мұнай-газ.

KZ15000108543 от 06.05.2015

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

Отрасли промышленности: нефтегазовая.

12

«ОксиБилд» ЖШС Ақтобе қ, Өнерқәсіптік аумақ кварталы, 475 «В» уч.

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.

Өнеркәсіп саласы: мұнай-газ, құрылыс.

KZ15000108526 от 08.05.2015

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

Отрасли промышленности: нефтегазовая, строительная.

13

«Аюшат» ЖШС Қарағанды к, Н. Әбдіров даңғылы, д34/3 үйі, 74

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау.

Өнеркәсіп салалары: тау-кен, газ, сонымен бірге құрылыс объектілерінде, астық өнімдері және көтергіш құрылыстар кәсіпорындарында.

KZ15000111823 от 13.05.2015

- подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Отрасли промышленности: горнорудная, газовая, также на объектах строительства, предприятий хлебопродуктов и подъемных сооружений.

14

«Международный аэропорт Алматы» АҚ, Алматы к, Б. Майлин к-сі, 2

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.

Өнеркәсіп салалары: мұнай-газ, химиялық, сонымен бірге тасымалдау, энергетика, құрылыс өнеркәсіптің қауіпті өндірістік объектілерінде.


KZ15000112485 от 13.05.2015

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Отрасли промышленности: нефтегазовая, химическая, также на опасных производственных объектах строительной, энергетической, транспортной промышленности.


15

«Промсервис-Отан» ЖШС Екібастұз к, Пшембаев к-сі. 2

-подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Өнеркәсіп саласы: көліктік.

KZ15000113495 от 14.05.2015

-подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Отрасль промышленности: транспортная

16

«АлтынСапа» ЖШС Алматы к, Сәтпаев к-сі. 90/4 үйі, 409 кеңсе

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.Өнеркәсіп салалары: отын-энергетикалық, металлургия, химиялық, тағамдық, құрылыс, мұнай-газ, көліктік.

KZ15000113563 от 14.05.2015

- проведения экспертизы промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- проведения технического обслуживания газопотребляющих систем.Отрасли промышленности: топливно-энергетическая, металлургическая, химическая, пищевая, строительная, нефтегазовая, транспортная.

17

«Гандикап» ЖШС, Ақтау қ-сы, Өнерқәсіптік аумағы (Приозерный)

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.

Өнеркәсіп салалары: мұнай-газ, мұнай химиялық, мұнай қайта өңдеу

KZ15000146171 от 25.05.2015

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

Отрасли промышленности: нефтегазовая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая.

18

«Лисаковскгоркоммунэнерго» өндірістік-шаруашылық бірлестігі» МКК, Қостанай облысы, Лисаковск қ-сы, Верхне-Тобольский көшесі, 9 үй.

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.Өнеркәсіп салалары: энергетикалық, коммуналдык-тұрмыстық сферасы.

KZ15000160468 от 27.05.2015

- подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.Отрасли промышленности: энергетическая, коммунально-бытовая сфера.

19

ТОО «CASPIAN BUSINESS SUPPORT»

г. Атырау, ул. Бейбарыс Султан 500
Мұнай газ, мұнай химия, химиялық, энергетикалық, жол, құрылыс, нан тағамдары объектілерінде, қазандық, көтергіш және гидротехникалық құрылыстар, ғимарат және құрылыс салаларында.

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеуKZ23VEK00003228

от 05.05.2015г.нефтегазовая, нефтехимическая, химическая, энергетическая, дорожная, строительная, на объектах хлебопродуктов, котельных, подъемных и гидротехнических сооружений, зданий и сооружений

1) проведения экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности

3) разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта20

ТОО «Newtech Systems Group»

г. Атырау, ул. Утемисова 123М
Мұнай газ

1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау


KZ28VEK00003235

от 12.05.2015г.Нефтегазовая

1) проведения экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности.


21

ТОО «Нур-Сай-2003»

г. Актау, 28 микрорайон, зд. 48/1Тау-кен, мұнай және газ, химиялық, мұнай химиялық, энергетикалық, мұнай қайта өңдеу, метеллургия, машина жасау.

1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеуKZ54VEK00003252 от 18.05.2015г.

Горнорудная, нефтяная и газовая, химическая, нефтехимическая,энергетическая, нефтеперерабатывающая, метеллургическая, машиностроения.

1) проведение экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

4) разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта.22

ТОО «Ержан»

Кызылординская область, село Жанакорган, ул.Сапарбеков 78.Мұнай газ, химиялық, тау-кен.

1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеуKZ92RDT00001991 от 20.05.2015г.

Нефтегазовая, химическя, горнорудная.

1) проведение экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

3) разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта.23

ТОО «Industrial training center»

г. Атырау, ул.Курмангазы 110А
Мұнай және газ:

1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау


KZ32VEK00003260 от 20.05.2015г.

Нефтяная и газовая

1) проведение экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;


24

ТОО «Smart Training Solution»

г. Атырау, мкр Сарыкамыс-2, дом 8Мұнай газ, мұнай химия, тау-кен қазушы, тау-кен қайта өңдеу, энергетикалық, геологиялық барлау, құрылыс өндіріс салалары, сонымен қатар жүк көтергіш құрылыс объектілерінде, қазандық және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар.

1) подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области промышленной безопасностиKZ59VEK00003259 от 20.05.2015г.

Нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей, горноперерабатывающей, энергетической, геологоразведочной, строительной отраслях промышленности, а также на объектах грузоподъемных сооружений, котельных и сосудов работающих под давлением.

1) подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области промышленной безопасности25

ТОО «БозашыТрансҚұрылыс»

г. Актау, 28 микрорайон, зд. 48/1Тау-кен, мұнай және газ, химиялық, мұнай химиялық, энергетикалық, мұнай қайта өңдеу, металлургиялық, машин жасау

1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеуKZ05VEK00003261 от 20.05.2015г.

горнорудная, нефтяная и газовая, химическая, нефтехимическая, энергетическая, нефтеперерабатывающая, метеллургическая, машиностроения

1) проведение экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

3) разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта26

ТОО «Атырау Спецпроект»

г. Атырау, ул.Азаттык 61Мұнай газ

1) - өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзуKZ69VEK00003273

от 28.05.2015г.Нефтегазовая

1) проведение экспертизы в области промышленной безопасности27

Частное учреждение «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»

(өнеркәсіптің тау-кен металлургия, энергетика және құрылыс салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерінде) қызмет түрі бойынша жұмысты жүргізуге құқық беретін аттестат беруге болады деп санайды:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау.KZ11VEK00003250

от 15.05.2015(на опасных производственных объектах горнометаллургической, энергетической и строительной отраслей промышленности) по виду деятельности:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет