5В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәрежебет1/42
Дата11.06.2016
өлшемі3.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
МУЗЫКА-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
5В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша бітірген түлекке Дәстүрлік музыка бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, музыкалық білім беру саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу.

5В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 6 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-219 кредит)Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Fil 2102

Философия

3
Sht 1(2) 103

Шетел тілі

6
K(O)Т 1104

Қазақ (орыс) тілі

6
Inf 1105

Информатика

3
Ekj 1106

Экология және тұрақты даму

2
Ale 2107

Әлеуметтану

2
Saya 2108

Саясаттану

2
ETN 2109

Экономикалық теория негіздері

2
KN 2110

Құқық негіздері

2
OKN 2111

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

10

15

Mam 2201

Мамандық1

4
ООТ 1(2) 20

Орындаушылық өнер тарихы

3
Sol/1/2/3/209

Сольфеджио

3Кәсіби пәндер

32

21
Міндетті компонент

7

11

МТ 1304

Музыка теориясы

3
NMA 1(2) 305

Негізгі музыкалық аспап1

4Оқытудың қосымша түрлері

7

11

Yr

Ырғақ

4
Kork1102

Қорқыттану

1
Mad 4102

Мәдениеттану

2Жалпы кредит саны

129

194


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Жалпы білім беру циклі. Міндетті пәндер – 20 кредит (ECTS 30)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: КТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: Қараманова С. – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.

Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда» үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.

2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.

3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992

5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992

6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993

7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.

8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.

9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992

10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990

11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.

12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж

13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г

14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж

15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г

16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: ShT 1(2) 103

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 6 KZ кредиті

Дәріс беруші: Нурахметов Е. – филология ғылымдарының докторы, профессор

Курстың мақсаты: Шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім деңгейлерін қалыптастыру, коммуникативтік іс-әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру, меңгерген білім дағдыларын өз бетінше дамытып жетілдіруге және терендетуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Практикалық фонотека, практикалық грамматика, елтану

Курстың/пәннің мазмұны: Оқытылатын шетел тілінің фонотекалық, орфографиялық, лекциялық, грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу және ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография,, лексика, оқу, сөйлеу дағдысын жетілдіру.

Ұсынылатын әдебиет:

Пахатина А. Живой английский. М.,2003

Аркин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс. М.,2005

Арбекова А.И. Английский без ошибок.

Петрова А.В. Самоцучитель английского языка.

Дудкина Г. Учебник. Английский язык для делового общения.

Clive Oxeden and Christina Latham-Koenig. English File I (Elementary). Student’s Book.

Clive Oxeden and Christina Latham-Koenig. English File I (Elementary). Workbook

Clive Oxeden and Christina Latham-Koenig. English File II (Pre-Intermediate). Student’s Book.

Clive Oxeden and Christina Latham-Koenig. English File II (Pre-Intermediate). Workbook

John and Liz Soars. Headway (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File. Intermediate

Teacher’s Book. OXFORD University Press.

Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс. Москва,

2005.

Twenty topics for discussion. Moscow, 1996.Pachoton A.P. English-Russian, Russian-English dictionary. Moscow, 2002.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: ағылшын тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О.лектора/профессора: Жалелова Г., кандидат филолологических наук, профессор

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.

Пререквизиты:

Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литаратуры по специальности.

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.

8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf 1105

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: Остаева А.Б. – педагогика ғылымының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қәзіргі заманғы қоғамнын дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестеріндің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады.

Деректемелері/Пререквизиттері: жоқ

Курстың/пәннің мазмұны: «Информатика» пәні ақпараттың құрылымын, жалпы қасиеттерін сонымен қатар оқу, жинау, өңдеу, сақтау, тасымалдау және сипаттау әдістерін зерттейді.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Есептеуіш техника және программалау. О.Камардинов. А., 1997

2. Информатика. /Учебник/ Под ред.Н.В.Макаровой. М.Финансы и статистика, 2001

3.Информатика /Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой. М.Финансы и статистика, 2001

4. Информатикадан 30 сабақ. Е.К.Балапанов, Б.А.Бөрібаев. Шартарап, 2000

5. Информатика. А.Шәріпбаев. А., Қазақ университеті, 1992

6. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий. Корона Принт, 1998

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және қалыпты дамыту

Пәннің коды: Eko 1106

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: Ибадуллаева С.Ж. – биология ғылымының кандидаты, профессор

Курстың мақсаты: Қазіргі таңда ақиқат болып отырған мәселе- егерде қоғам мүшелерінің интеллектуальдық деңгейі экология саласында жоғары болса, сонда ғана қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу оңай. Сондықтан мақсат студенттерге:


 • қоршаған дүние туралы теориялық білім беру;

 • организмдердің жіктелу динамикасы мен таралу ерекшеліктерін анықтаудың негізгі заңдылықтарын;

 • бірлестіктердің құрылысы, өсу динамикасы;

 • бүкіл экосистема мен биосфераның бір-біріне әсер ету механизмін анықтау;

 • қоршаған ортаға антропогендік әсерді анықтау;

 • олардың негативтік әсерлерін азайту мүмкіндіктерін белгілеу;

 • қоршаған ортаның ластану жолдары мен тазарту әдістерін таныстыру;

 • ҚР-да қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық аспектілері, экологиялық заң шығару жүйелері, көздері, жіктелуі;

 • Экологиялық білі мен тәрбие берудің мақсаттары мен міндеттерін, оның ғылыми-теориялық негіздерін жете түсіну міндеттерін жүктейді.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Экология және тұрақты даму» пәнін оқыту студенттердің мектеп қабырғасында өсімдік танудан, жануартанудан, географиядан, жалпы биологиядан алған білімдеріне сүйеніп жүзеге асады.

Экология- өзінің зерттеу объектісі бар және жаратылыстану ғылымдарының басқа салаларымен тығыз байланысты. Бұл бағдарлама экологиялық білім беру жүйесін жетілдіру мен кеңейту, жаңа білім беру үлгісімен, сапалы мамандар дайындауға көшуді тұжырымдайды.Курстың/пәннің мазмұны «Экология» пәні, оның мақсаты мен міндеттер, зерттеу әдістері. Экологияның қысқаша даму тарихы. Организм және орта. Дарақ экологиясы- аутэкология. Экологиялық факторлар және олардың жүйесі. Популяциялар экологиясы-демэкология. Бірлестік экологиясы – синэкология. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. В.И.Вернадскийдің биосфера-ноосфералық концепциясы. Табиғи қорлар және табиғатты тиімді пайдалану. Су ресурстары дәне оларды қорғау. Атмосфералық ауа және оны қорғау .Жер ресурстары қорғау. Қазіргі кездегі әлемдік экологиялық мәселелер. Қазіргі кезеңнің әлеуметтік-экологиялық мәселелері. Қоршаған орта және адам қоғамының тұрақты дамуы. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және тұрақты даму.

Қызыл кітап. Халықаралық ұйымдардың құжаттары.Кадастр,түрдері, сипаттамасыҰсынылатын әдебиет:

 1. ФедровВ.Д., Гильманов Т.Г. «Экология» М.: МГУ, 1980.

 2. Одум Ю. «Экология» М.:Мир, 1986,1-2т.

 3. Тарасова А.О. «Экология и охр.природы» М.:Просв-е, 1991.

 4. Масевнин С.Г., Вакулин А.А. «Охр.природы» М.:Просв-е, 1991.

 5. Мехеев А.В., Поликент В.К. «Охр.природы» М.:Просв-е, 1983.

 6. Реймерс Н.Ф. «Экология» М.: Просв-е, 1983.

 7. Инозелцев А.А., Тихомеров В.И. «Охраны природы»

 8. Фурсов В.И. «Экологичесмкие проблемы окруж.среды». А-Ата.:Кайнар,1991.

 9. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.:Просв-е, 1991.

 10. Банников А. и др. Основы экологии и охр. окруж.среды. М.:Колос, 1996.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Жеке пәндерді сипаттау

Пәннің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: Ale1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі:

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Сахиев С., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж

3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж

4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж

5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж

6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

10. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан


Каталог: Docs
Docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
Docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
Docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
Docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет