А бөлімі Бөлім/ аралық тақырырып бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары «Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаттарыбет1/2
Дата19.12.2022
өлшемі0.59 Mb.
#467491
  1   2
«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
А Бөлімі

Бөлім/ аралық тақырырып бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары

«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалауОқу мақсаттары

7.2.2.12 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану


7.2.2.13 - тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру
7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Мензуркамен сұйықтың көлемі мен әртүрлі пішіндегі қатты дененің көлемін өлшейді

  • Физикалық шамаларды сәйкестендіреді

  • Тығыздықтың физикалық мағынасын біледі

  • Заттың тығыздығын анықтайтын формуласын қолданып есептер шығарады
Ойлау дағдыларының
деңгейлеріБілу және түсіну
Қолдану


Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма -1
Төмендегі суретте өлшеуіш цилиндрдің көмегімен дененің көлемін анықтаңыз.
  1. дененің көлемін анықтаңыз

_________________________________________________________________________________________________________________________[1]  1. нәтижені аспап қателігін ескеріп жазыңыз____________________ [1]
Тапсырма -2
Кестедегі физикалық шамаларды белгіленуімен, өлшем бірліктерін сәйкестендіріңізФизикалық шамалар

Физикалық шамалардың белгіленуі

Өлшем бірлігі

тығыздық

m

м3

масса

v

кг/м3

көлем

ρ

кг

[1]


Тапсырма-3
Суретте массалары бірдей үш цилиндр берілген, бірақ үшеуінің көлемдері әртүрлі, тығыздықтарын салыстырыңыз


а) ρ1 ρ2 ρ3


b) ρ1 ρ2 ρ3
c) ρ1 ρ2 ρ3
d) ρ1 ρ2 ρ3 [1]


Тапсырма -4
Суретте кірпіш берілген (ρк꞊1800кг/м3)12 см

25 см

7 см


Тапсырма 3
Суретте геометриялық көлемдері бірдей цилиндрдің массалары бейнеленгена) кірпіштің көлемін анықтаңыз
________________________________________________________________[1]
б) кірпіштің массасын анықтаңыз
________________________________________________________________[1]
Тапсырма -5
Жез қоспасын алу үшін көлемдері бірдей, массасы 178 кг мыс кесегі мен массасы 355 кг мырыш кесегін алды (ρмыс=8900кг/м3, ρмырыш=7100кг/м3)
а) Жездің тығыздығын анықтаңыз
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [3]


Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Дененің көлемін өлшейді

1

Дененің көлемін анықтайды

1ХБЖ-ға келтіреді

1

Нәтижені аспап қателігін ескеріп жазады

1Кестедегі физикалық шамаларды белгіленуімен, өлшем бірліктерін сәйкестендіреді

2

Физикалық шамаларды ажыратады

1Денелердің массасы мен көлемдерін біле отырып тығыздықты анықтай алады

3

көлемдерін салыстыра отырып, цилиндрлердің тығыздығын анықтайды

1

Заттың тығыздығын анықтайтын формуланы қолданып есеп шығарады

4

көлемін анықтайды,

1тығыздықтың формуласын біле отырып массаны анықтайды1

Заттың тығыздығын анықтайтын формуланы қолданып есеп шығарады

5

Тығыздықты анықтайтын формуланы түрлендіріп жазады

1

Дененің тығыздығын есептейді

1

Жалпы балл

9Б Бөлімі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары

1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 23 балл
Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар; ҚЖ–қысқажауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толықжауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.


Көп таңдауы бар тапсырмаларға білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Жылу құбылыстары

8.3.1.1 -молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау

Білу және түсіну

5

1

КТБ

1

1

11

8.3.2.1 -дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттау

Қолдану

2

ТЖ

5

2

8.3.2.2 -жылу берілудің түрлерін салыстыру

Білу және түсіну

3

ТЖ

3

2

8.3.1.2 -температураны әр түрлі шкала (Цельсий, Кельвин) бойынша өрнектеу

Қолдану

4

ТЖ

3

2

8.3.2.9 -жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда қолдану

Қолдану

6

ТЖ

10

4

Заттың агрегаттық күйлері

8.3.2.11 -заттың балқу және қатаю үдерісі кезіндегі температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау

Жоғарғы деңгей дағдылары

2

7

ТЖ

11

7

12

8.3.2.15 -меншікті булану жылуын анықтау

қолдану

5

ТЖ

5

48.3.2.16 -қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігін түсіндіру

Білу және түсіну

5

ҚЖ

2

1

Барлығы:


7

40

23

23

Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Физика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Мұздың, судың және су буының молекулалары суретте бейнеленгенa) бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді


b) бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары көп
c) бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
d) бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары көп
[1]
2. Cуреттегі ішкі энергияны өзгертудің тәсілдерін анықта

1 2
___________________________________ ____________________

[1]
Биіктіктері бірдей қырдан шанамен сырғанаған қыздың және арқаннан сырғып түскен баланың ішкі энергиясын салыстырыңыз ( егер m1 m2, ϑ1 ϑ2 )


________________________________________________________________[1]


3. Бу қазанын қыздыратын пештің түтін шығаратын кірпіш мұржасы биік, дәл сондай темір мұржаға қарағанда, түтінді көбірек тартады.
а) мұржа арқылы жылуды тасымалдау процесі қалай аталады?
_______________________________________________________________ [1]
б) пеш соғар болсаң, мұржаны қандай құрылыс материалынан ( темір, кірпіш) жасаған болар едіңіз, сіздің дәлелдемеңіз _______________________________________________________________ [1]


4. Кестедегі температуралардың мәнін табыңызЦельсий шкаласы, 0С

Кельвин шкаласы, К

--273293

0300

[2]
5. Электр және газ плитасындағы су температурасының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген

a) қай плитадағы суды қыздыру үшін энергия көп жұмсалады ?
[1]
b) тауда газ плитасында су 900 С қайнады, неліктен бұл температурада су қайнайды түсіндіріңіз _______________________________________________________________ [1]
с) тауда массасы 2 кг суды газ плитасында қайнатуға 10 минут уақыт кетсе, осы массаны буға айналдыру үшін қанша уақыт кетеді?
________________________________________________________________[2]
d) тұрмыста плитаның қайсысын қолданған тиімді? _______________________________________________________________ [1]


6. Нәрестені шомылдыруға арналған ыдыстағы судың температурасы болу үшін, оған температурасы көлемі 3л ыстық су құйылды. Ыдыстағы барлық судың массасы 15 кг болса, оған құйылған салқын судың бастапқы температурасын анықтаңыз
су꞊ 4200 Дж/(кг· , ыдыстың меншікті жылу сыйымдылығын ескермеңіз)

a) Берген және алған жылу мөлшерінің формуласын жазып көрсетіңіз


______________________________________________________________ [1]


b) Жылулық тепе-теңдікті анықтайтын өрнекті жазып көрсетіңіз

______________________________________________________________ [1]


c) Суық судың бастапқы температурасын есептеп шығарыңыз

_______________________________________________________________[2]
7. Температураның уақытқа тәуелділік графигін талдаңыз.
су = 4200 Дж/(кг ·оС), смұз= 2100 Дж/(кго·С), λ꞊3,4·105Дж/кг)

а) графиктің қай бөлігі мұздың еруіне сәйкес келеді _________________[1]


b) графиктің қай бөлігі мұзды қыздыруға сәйкес келеді ______________[1]


c) графиктің қай бөлігі сұйықтың қызуына сәйкес келеді _____________[1]
d) егер мұздың массасы 200 г болса, мұздың толық еруіне кеткен жылу мөлшерін анықтаңыз____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [4]
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет