Атомның электрон саны протонға теңбет1/4
Дата15.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#136788
  1   2   3   4
1нұсқа

 1. Атомның электрон саны

 1. протонға тең

 2. нейтрон санынан аз

 3. нейтронға тең

 4. салыстырмалы атомдық массаға тең

 5. протон санынан көп

 1. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. электр тогын өткізбеуі

 2. электр тогын өткізу

 3. * электролиттер иондарға ыдырауы

 4. иондарға мүлдем ыдырамауы

 5. гидроксид ионының түзілуі

3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. *Тотығу-тотықсыздану

 2. Айырылу

 3. Орын басу

 4. Алмасу

 5. Бейтараптану

6. Жай зат емес оттек жөніндегі мәлімет:

 1. Суда еріген оттек болады.

 2. * Оксидтер құрамына кіреді.

 3. Түссіз, иіссіз, дәмсіз газ.

 4. Ауаның негізгі компоненті.

 5. Металлургия процестерін жеделдету үшін қолданылады.

7. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. [Bi(OH) 2]2 SO4

 3. Bi(OH)SO4

 4. Bi(H2SO3)3

 5. *Bi(HSO4)3

8. Берілген заттардың ішіндегі қатты зат

 1. O2

 2. Br2

 3. Cl­2

 4. F2

 5. * J2

9. Құрамында кальций элементі болмайтын қосылыс

 1. фосфорит

 2. доломит

 3. ғаныш

 4. әктас

 5. *криолит

10. 2H2 S(г)+3О2(г)=2SO2(г)+2H2O +1166 кДж теңдеуі бойынша 11,2 литр (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 874,5 кДж

 2. 583,5 кДж

 3. * 291,5 кДж

 4. 125,5 кДж

 5. 1160,5 кДж

11. 0,1моль азот қышқылындағы молекула саны

 1. 6,02∙1020

 2. 6,02∙1025

 3. 6,02∙1023

 4. * 6,02∙1022

 5. 6,02∙1024

12. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. қышқылдар;

 4. орта тұздар;

 5. *сілтілер;

13. 10,7 г аммоний хлоридін қыздырғанда бөлінген газды азот қышқылына сіңіргенде алынған тұз массасы:

 1. 160 г.

 2. 1,6 г.

 3. * 16 г.

 4. 80 г.

 5. 8 г.

14. Р2О5 нені білдіреді:

 1. *екі атом фосфор және бес атом оттегі

 2. Фосфор мен оттектің жеті атомы

 3. екі молекула фосфор және бес молекула оттегі

 4. бес атом фосфор және екі атом оттегі

 5. фосфор мен оттегінің жеті молекуласы

15. Атомдық массасы 32-ге тең атом ядросында 16 нейтрон бар химиялық элемент

 1. хлор

 2. *күкірт

 3. аргон

 4. фосфор

 5. оттек

316. Mn (ІІ) оксидінің формуласын анықтаңдар

 1. Mn2О5

 2. MnО2

 3. Mn2О2

 4. Mn2О7

 5. *MnО

17. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 5

 2. 4

 3. 1

 4. 2

 5. *3

18. Реакция теңдеуіндегі Х затының формуласы және алдындағы коэффициенті

H2O+Ca→X+H2 1. CaH2

 2. 2CaO

 3. * Ca(OH)2

 4. CaO

 5. 2Ca(OH)2

19. Орта (қалыпты) тұздың формуласы:

 1. * Na3PO4

 2. Na2HPO3

 3. Fe(HCO3)2

 4. Na2HPO4

 5. NaH2PO4

20. Озон қабатына қауіп төндіретін зат

 1. H2

 2. *Cl2

 3. J2

 4. Br2

 5. S2

21. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. Cu

 2. Cr

 3. W

 4. *Zn

 5. V

22. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. К

 2. *Са

 3. Cs

 4. Cr

 5. С

23. Бейэлектролит заттарға жатады

 1. сілтілер

 2. қышқылдар

 3. тұздар

 4. қышқылдық тұздар

 5. *бейметалдар

25. Қыздырғанда оттегімен әрекеттеспейді:

 1. мыс

 2. фосфор

 3. темір

 4. күкірт

 5. *алтын

2 нұсқа

1. Металл гидроксиді және сутек газы бөлінбейді, егер су ... әрекеттесе 1. * темірмен

 2. калиймен

 3. бариймен

 4. натриймен

 5. литиймен

2. С2 Н6 → Х → С2Н5ОН тізбегіндегі „ Х ” заты

 1. 2Н4)n

 2. С3Н6

 3. * С2Н5Br

 4. С2Н5COOH

 5. С2Н2

3. Экзотермиялық реакцияның теңдеуі

 1. N2 + O2 ⇄ 2NO - Q

 2. 2CH4 ⇄ C2 H2 + 3H2 -Q

 3. C + 2S ⇄ CS2 - Q

 4. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - Q

 5. * N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + Q

4. Оттекті қышқыл —

 1. *НNO3

 2. CaO

 3. Zn(OH)2

 4. CO2

 5. HCl

5. Күкірттің қосылысы —

 1. кварцит

 2. алмаз

 3. * олеум

 4. карборунд

 5. апатит

6. Азот қолданылмайтын сала:

 1. суытқыш қондырғылар.

 2. *тереңдіктегі акваланг жұмысы.

 3. аммиак синтезі.

 4. химиялық құбылыстағы инертті орта түрінде.

 5. азот қышқылы өндірісі.

7. Бөлме температурасында жүретін химиялық реакция

 1. СО2 және ҒеО

 2. СО2 және Са(ОН)2(ер)

 3. *СО және Са(ОН)2(ер)

 4. СО және О2

 5. СО2 және Ғе2О3

8. Металдың тотығу дәрежесі тұрақты +2:

 1. Cu.

 2. Cr.

 3. Mn.

 4. *Ba.

 5. Fe.

9. 848 г натрий карбонатының моль саны:

 1. 7.

 2. 10.

 3. 9.

 4. *8.

 5. 6.

10. Хлордың массалық үлесі ең көп формула:

 1. Ca(OCl)2.

 2. KCl.

 3. *CaCl2.

 4. CaOCl2.

 5. NaCl.

11. Магниймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. 2SO4, H2O, KCl

 2. HNO3, KOH, O2

 3. HBr, H­2O, MgCl2

 4. *HCl, CO2, FeSO4

 5. H2SO4, NaOH, H2O

12. 5,6 г темірді толық хлорлау үшін жұмсалатын хлордың (қ.ж.) көлемі

 1. 5,6 л

 2. * 3,36 л

 3. 4,48 л

 4. 2,24 л

 5. 1,12 л

13. Сутек бойынша тығыздығы 29-ға тең алканның толық жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

 1. 18

 2. 23

 3. * 33

 4. 15

 5. 28

14. NH4+ ионының түзілуіне әсер ететін байланыс

 1. иондық

 2. ковалентті полюссіз

 3. сутектік

 4. *донорлы-акцепторлы

 5. ковалентті полюсті

15. Суда еритін зат:

 1. H2SiО3

 2. СuS

 3. *Ba(ОН)2

 4. СaCO3

 5. Сu(ОН)2

16. «Құрғақ мұз» деп аталатын оксид

 1. * СO2

 2. SO2

 3. SiO2

 4. SnO2

 5. CO

17. Күкірттің ең жоғарғы валенттілігі:

 1. *6.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 5.

18. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. алюминий хлориді.

 2. натрий нитраты.

 3. калий фосфаты.

 4. * калий перманганаты.

 5. аммоний дихроматы.

19. Суда ерімейтін зат:

 1. натрий хлориді.

 2. кальций хлориді.

 3. *күміс хлориді.

 4. калий сульфаты.

 5. барий нитраты.

20. Э  ЭO  ЭO2 сызба-нұсқаға сәйкес қатар

 1. *C  CO  CO2

 2. C  CO2  CO

 3. N2  N2O  NO2

 4. S  SO3  SO2

 5. Na  Na2O2  Na2O

21. Жер қыртысында ең көп таралған металл:

 1. алтын

 2. мырыш

 3. *алюминий

 4. темір

 5. титан

22. 5Н2 нені білдіреді:

 1. Оттегінің жеті молекуласын

 2. Оттегінің жеті атомы

 3. Сутегінің жеті атомы

 4. * Сутегінің бес молекуласын

 5. Сутегінің жеті молекуласын

23. Ядросында протон саны бірдей, массалары әр түрлі атомдар

 1. гомологтар

 2. изобарлар

 3. изомерлер

 4. цис-трансизомерлер

 5. *изотоптар

24. Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы

 1. Al2O3

 2. FeO

 3. *Na2O

 4. Аg2O

 5. Р2О5

25. С6Н12О6 +6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2820 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 705 кДж жылу бөлінген болса, тотыққан глюкоза массасы

 1. 55 г

 2. 85 г

 3. 75 г

 4. *45 г

 5. 65 г

3нұсқа

1. Фосфор атомы ядросының заряды: 1. * +15.

 2. –15.

 3. +31.

 4. +5.

 5. +7.

2. Оттектің массалық үлесі көбірек зат

 1. PbO

 2. FeO

 3. BaO

 4. * CaO

 5. CuO

3. 100 л ауаны (қ.ж.) әк суы арқылы өткізгенде 0,14 г тұнба түзілген болса, ауадағы көмірқышқыл газының көлемі

 1. * 0,03 л

 2. 0,16 л

 3. 22,4 л

 4. 21 л

 5. 0,44 л

4. 1,2 г магнийге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде бөлініп шығатын газдың көлемі

 1. *1,12 л

 2. 22,4 л

 3. 4,48л

 4. 6,72 л

 5. 2,24 л

5. Zn(OH)2 X Y тізбегіндегі X, Y заттары

 1. * Zn(OH)Cl, ZnCl2

 2. Zn(OH)Cl, ZnOHCl

 3. ZnCl2, ZnOH

 4. Zn(OH)Cl, Zn(OH)2

 5. ZnCl2, Zn(OH)2

6. Ауыспалы валентті элемент

 1. Ag

 2. Al

 3. Si

 4. *Cr

 5. Zn

7. Электролит заттарға жатады:

 1. металдар

 2. *тұздар

 3. қант

 4. бейметалдар

 5. ерімейтін негіздер

8. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін оксидтің формуласы

 1. CaO

 2. K2O

 3. FeO

 4. MgO

 5. 2O5

9. Судың электролизін қолданады:

 1. оттегін алу үшін

 2. натрий гидроксидін алу үшін

 3. * сутегін және оттегін алу үшін

 4. сутегін алу үшін

 5. сутек пероксидін алу үшін

10. Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

 1. KOH.

 2. H2SO4.

 3. BaSO4.

 4. *Na.

 5. Na2O.

11. Мырыш гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары

 1. KOH, AgNO3

 2. P2O5, Cu(OH)2

 3. * H2SO4, KOH

 4. ZnSO3, Fe2O3

 5. CO2, Ca(OH)2

12. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. суда жақсы ериді.

 3. *балық иісі бар.

 4. ақ ұнтақ.

 5. борпылдақ ұнтақ.

13. Көміртек атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:

 1. *2s22p2.

 2. 2s22p4.

 3. 2s22p3.

 4. 2s12p0.

 5. 2s22p1.

14. Мыс пен концентрлі азот қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі

X және Y заттары

 1. NO2 және H2O

 2. NO және H2O

 3. NO және 2H2O

 4. 2NO және 2H2O

 5. *2NO2 және 2H2O

15. 39 г кальций фторидінің балқымасын электролиздегенде шығымы 80% болатын фтордың массасы тең:

A) *15,2 г.

B) 19,0 г.

C) 25,6 г.

D) 16,8 г.

E) 21,4 г.15. S + O2 SO2 + 297 кДж

0,8 тонна күкіртті жаққан кездегі бөлінетін жылу мөлшері:

A) 9,5∙105

B) 3,5∙103

C) 5,2∙102

D) *7,4∙106

E) 2,4∙104


16. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +3

 3. C)* -1

 4. +2

 5. -2

17. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Os

 2. Cs

 3. C

 4. Co

 5. * O

18. Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:

 1. магнитпен әсер ету

 2. хромотография

 3. фильтрлеу

 4. тұндыру

 5. * дистильдеу

19. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. 63 моль/г.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63.

 5. * 63 г/моль.

20. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. *C.

 3. O.

 4. S.

 5. He.

21. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. *3

 5. 5

22. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. Na, Mn, Al.

 2. Cs, Cu, Fe.

 3. K, Na, Cr.

 4. Cu, Na, Cr.

 5. *Ni, Cr, Zn.

23. Алюминийді өнеркәсіпте алу әдісі:

 1. AlCl3 -ді натриймен пісіру.

 2. Al2(SO4)3-мен калийді қыздыру.

 3. * Бокситтерден электрохимиялық әдіспен.

 4. Al2O3 сутегімен тотықсыздандыру.

 5. Алюминий тұздарының ерітіндісін бейтараптау.

24. Валенттілігі (VІ) тең оксид

 1. P2 O5

 2. Al2 O3

 3. Na2 O

 4. *CrO3

 5. Mn2O7

25. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +2

 3. *-1

 4. -2

 5. +3

4 нұсқа

1. Бейметал оксиді 1. Al2O3

 2. ZnO

 3. * Р2O5

 4. Na2O

 5. BeO

2. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

 1. күкіртпен

 2. қорғасынмен

 3. * калиймен

 4. көміртегімен

 5. мыспен

3. Марганец элементі...

 1. p-элементке жатады.

 2. *d-элементке жатады.

 3. f-элементке жатады.

 4. h-элементке жатады.

 5. s-элементке жатады.

4. Әрекеттесу кезінде газ түзетін заттар

 1. *тұз қышқылы және калий карбонаты

 2. калий карбонаты және мыс (ІІ) сульфаты

 3. натрий сульфиді және магний гидроксиді

 4. мыс (ІІ) сульфаты және натрий сульфиді

 5. магний гидроксиді және тұз қышқылы

5. Хлор қышқылындағы индекстер қосындысы

 1. *6

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 5

6. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:

 1. Cu+S→

 2. Ca+S→

 3. * S+O2

 4. C+S→

 5. P+S→

7. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

 1. *H2, Fe, Sі

 2. O2, Fe, Cl2

 3. O2, CaO, Br2

 4. О2, H2, CuO

 5. H2, Al, F2

8. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

 1. 54 г

 2. *13 г

 3. 117 г

 4. 78 г

 5. 39 г

9. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы

 1. 164

 2. 132

 3. *126

 4. 142

 5. 108

10. Сутегінің химиялық таңбасы

 1. He

 2. Ho

 3. Hf

 4. * H

 5. Hg

11. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар

 1. ZnCl2  Zn + Cl2  Q

 2. 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q

 3. C)* Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q

 4. CaCO3  CaO + CO2  Q

 5. 2H2O  2H2 + O2  Q


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет