Қатты пайдалы қазбаларды өндіру кезінде маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымбет24/24
Дата29.06.2016
өлшемі6.93 Mb.
#166629
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

___________________
Бөлім,

Тарау

Мазмұны
1-тарау

Жалпы ережелер
1-бөлім

Жер бетіндегі жұмыстар
2-тарау

Маркшейдерлік геодезиялық тірек тораптары
3-тарау

Түсіру жұмыстары
1-параграф

Жер бетін топографиялық түсіруге қойылатын жалпы талаптар
2-параграф

Жер бетінің топографиялық жоспарларын жаңарту
3-параграф

Пайдалы қазбалардың қоймаларын түсіру
4-параграф

Жерді қалпына келтіру кезіндегі жұмыстар
5-параграф

Гидроүйінділердегі, қойыртпақ және қалдық сақтағыштардағы жұмыстар
2-бөлім

Кен орындарын ашық әдіспен қазу кезіндегі жұмыстар. Карьерлерді түсіру
4-тарау

Карьерлердегі түсіру тораптары
1-параграф

Негізгі ережелер
2-параграф

Түсіру торабы бекеттерінің жоспарлы орнын анықтау
3-параграф

Түсіру торабы бекеттерінің

биіктіктерін анықтау


4-параграф

Талдамалы фототриангуляция
5-тарау

Түсіру жұмыстары
1-параграф

Негізгі ережелер
2-параграф

Аэрофотограммметрлік түсіру
3-параграф

Жер бетіндегі стереофотограмметрлік түсіру
4-параграф

Тахеометрлік түсіру
5-параграф

Суырып алынған тау жыныстарының көлемін есептеу
6-параграф

Бұрғыаттырма жұмыстарын қамтамасыз ету
7-параграф

Аршу жыныстарының сыртқы үйінділерін түсіру
3-бөлім

Кенқайрандардың кеніштерін ашық қазуды түсіру
6-тарау

Түсіру тораптары
7-тарау

Түсіру жұмыстары
1-параграф

Жалпы ережелер
2-параграф

Алаңдарды тегістеу
3-параграф

Тахеометрлік түсіру
4-параграф

Кескіндік желілердің тәсілі
5-параграф

Жер бетіндегі стереофотограмметрлік түсіру
6-параграф

Бұрғылау жұмыстарына маркшейдерлік қызмет көрсету
4-бөлім

Кеніштерді жерасты қазу кезіндегі жұмыстар
8-тарау

Жерасты маркшейдерлік тірек тораптары
1-параграф

Жалпы ережелер
2-параграф

Тірек тораптарын бағыттау және орталықтандыру
3-параграф

Бұрыштық өлшемдер
4-параграф

Сызықтық өлшемдер
5-параграф

Жерасты тірек тораптарын өңдеу
6-параграф

Тірек тораптары бекеттерінің биіктігін анықтау
9-тарау

Жерасты маркшейдерлік түсіру торабы
1-параграф

Жалпы ережелер
2-параграф

Бұрыштық және сызықтық өлшемдер
3-параграф

Түсіру торабы бекеттерінің координаттарын есептеу
4-параграф

Түсіру торабы бекеттерінің биіктіктерін анықтау
10-тарау

Түсіру жұмыстары
1-параграф

Жалпы ережелер
2-параграф

Дайындық қазбаларын, жарылыс ұңғымаларын және кенқұдықтарды түсіру
3-параграф

Рельстік жолдарды тігінен түсіру
4-параграф

Тазарту кенжарларын түсіру
5-бөлім

Тау-кен кәсіпорындарын салу кезіндегі жұмыстар
11-тарау

Жалпы ережелер
12-тарау

Шахта бетіндегі технологиялық кешенді

салу кезіндегі жұмыстар


1-параграф

Бөлу тораптары
2-параграф

Ғимараттарды, құрылыстар мен коперлерді салу кезіндегі жұмыстар
3-параграф

Көтергіш машиналардың дұрыс

орнатылуын тексеру


13-тарау

Тік шахталық оқпандарды салу

кезіндегі жұмыстар


1-параграф

Жалпы ережелер
2-параграф

Оқпанды қазу кезіндегі жұмыстар
3-параграф

Әбзелдеуді монтаждау кезіндегі жұмыстар
4-параграф

Шахта оқпандарын үңгілеу кезіндегі жұмыстар
14-тарау

Тік және еңіс тау-кен орындарын қазу кезіндегі жұмыстар
1-параграф

Бағыттарды белгілеу
2-параграф

Ұшырасқан кенжармен тау-кен орындарын қазу кезіндегі жұмыстар
6-бөлім

Құжаттама
15-тарау

Жалпы ережелер
16-тарау

Өлшемдер журналы және есептеу

құжаттары


17-тарау

Өлшемдер журналы және есептеу

құжаттары


18-тарау

Тау-кен графикалық маркшейдерлік

құжаттама


1-параграф

Негізгі ережелер
2-параграф

Міндетті тау-кен графикалық

маркшейдерлік құжаттардың тізбесі


3-параграф

Маркшейдерлік графикалық құжаттар

сызбаларының мазмұны


7-бөлім

Маркшейдерлік өлшемелерді жүргізу, тау-кен

жұмыстарын бақылау және қабылдау


19-тарау

Жалпы ережелер
20-тарау

Жер асты тау-кен жұмыстары
1-параграф

Өлшемдер жүргізу, тау-кен жұмыстарын

бақылау және қабылдау


2-параграф

Кендерді (құмды) өндіру көлемін есепке алу
21-тарау

Ашық тау-кен жұмыстары

1-қосымша

Тау-кен кәсіпорны маркшейдерлік қызметі

қызметкерлерінің санын анықтау әдістемесі


2-қосымша

Тау-кен кәсіпорындарының маркшейдерлік

қызмет бөлмелері


3-қосымша

Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптар мен құралдардың болжалды тізбесі
4-қосымша

Геодезиялық тораптардың сипаттамасы
5-қосымша

Пайдалы қазбалар қоймасын түсіру
6-қосымша

Карьерлердің аэрофотограмметриялы түсірмесін жобалау
7-қосымша

Кері геодезиялық кертпемен бекеттің координаттарын анықтау
8-қосымша

Жердің қисықтығына және рефракцияға енгізілетін түзетулер
9-қосымша

Аэрофототүсірме материалдарын

автоматты түрде өңдеу


10-қосымша

Жер бетіндегі стереофотограмметрлік түсіру кезінде фотоға түсіру базистерін іріктеу және олардың ұзындықтарын есептеу
11-қосымша

Тахеометрлік түсіру журналы
12-қосымша

Тау-кен массасын қазу көлемдерін анықтау әдістері
13-қосымша

Аудандарды тегістеу үшін тік төртбұрышты тордың жақтарының

қолайлы өлшемдері


14-қосымша

Өңдеудің бульдозерлік-сырма тәсілі кезінде тау-кен массасын

тасымалдаудың орташа қашықтығын анықтау


15-қосымша

Түсірмелерді өңдеу және кенқайрандарды жер бетіндегі стереофотограмметрлік түсіру кезіндегі жоспарларды құру үшін қысқаша нұсқаулар
16-қосымша

Жерасты маркшейдерлік тірек және түсіру тораптары орталықтарының, бекеттері мен қадабелгілерінің ұсынылатын құрылымдары
17-қосымша

Жерасты маркшейдерлік тірек торабын салу жобасына қойылатын талаптар
18-қосымша

Гирожақтардың дирекциялық бұрыштарын анықтау

19-қосымша

Қосқыш үшбұрыштарды шешу үлгілері
20-қосымша

Екі тік шахта оқпаны арқылы бағыттауды есептеу
21-қосымша

Үш және төрт тік кен орындары арқылы

бағыттауды есептеу


22-қосымша

Бұрыштық және сызықтық өлшемдер журналы
23-қосымша

Жерасты полигонометрлік жүрістер жақтарының ұзындықтарын өлшеу нәтижелерін өңдеу журналы

24-қосымша

Жер асты маркшейдерлік тірек тораптарын ЖК өңдеу
25-қосымша

Полигонометриялық жүріс бекеттерінің координаттарын есептеу журналы
26-қосымша

Тригонометриялық тегістеу бекеттерінің биіктіктерін есептеу журналы
27-қосымша

Геометриялық тегістеу журналы
28-қосымша

Геометриялық тегістеу биіктіктерін есептеу журналы
29-қосымша

Жарықтық қималар мен дыбыстық локация әдістерімен жер асты тау-кен орындарын түсіру
30-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезіндегі геометриялық параметрлердің шекті ауытқулары
31-қосымша

Мұнаралық копердің құрылысын маркшейдерлік қамтамасыз ету
32-қосымша

Бір арқанды көтергіш қондырғының геометриялық элементтерінің ара қатынасын тексеру
33-қосымша

Шахталық коперлердің тіктігін тексеру
34-қосымша

Бірнеше рет көтеру қондырғыларының геометриялық элементтерінің ара қатынасын тексеру
35-қосымша

Шахталық оқпанның өту журналын құрастыру мен толтыруға қойылатын талаптар
36-қосымша

Шахталық оқпандардың өту жолдарының тіктігін бұрғылау қондырғыларымен бақылау
37-қосымша

Тік шахталық оқпандарды қатты әбзелдеу монтажын маркшейдерлік қамтамасыз ету
38-қосымша

Арқанмен әбзелдеудің геометриялық элементтерінің ара қатынасын тексеру
39-қосымша

Тұрақты конвейердің тік сызықтығын бақылау
40-қосымша

Кенжарлардың қабысу дәлдігін шамамен бағалау
41-қосымша

Маркшейдерлік құжаттаманы сақтау мерзімдері
42-қосымша

Өлшемдер журналдары мен есептеу құжаттамаларының үлгілік тізбесі
43-қосымша

1. Алгоритмдерге және маркшейдер есептеу бағдарламаларына қойылатын талаптар
44-қосымша

Тау-кен графикалық құжаттарды әзірлеуге арналған полимерлік сызба материалдары
45-қосымша

Ашық тау-кен жұмыстары өлшемдерін

есепке алу кітабы


46-қосымша

Жер асты тау-кен жұмыстары өлшемдерінің кітабы
47-қосымша

Ақаулы жүргізілген тау кен жұмыстарын есепке алу кітабы
48-қосымша

Тау-кен жұмыстары өлшемдерінің

егістік кітабы


49-қосымша

Толтыру жұмыстары мен толтырылмаған қуыстардың көлемін есепке алу кітабы
50-қосымша

Жарамсыздық түрі мен оның категориясын анықтау мысалдары
51-қосымша

Кен (жыныстар) өндірудің көлемдерін

есепке алу журналы


52-қосымша

Сыртқы рельстердің қисық сызықты учаскелердегі тұрақты рельстердің ішкі рельстерінен рұқсат етілген биіктеуі
53-қосымша

Қисық сызықты жолдардағы тұрақты рельстік жолдар енінің рұқсат етілген артуыМазмұныДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет