Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы №1400 Қаулысыбет5/8
Дата23.02.2016
өлшемі0.85 Mb.
#6396
1   2   3   4   5   6   7   8

Ескертпе: 1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеу лауазымдық жалақысын ескере отырып нақты жұмыс істеген сағаты көлемінде спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.

2. Спорт төрешілеріне еңбекақы төлеу: спорт ойындарының түрлерінен басқа бір күндік спорт жарыстарына қызмет көрсеткені үшін және бір ойынға, алайда ұйымның спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорт ойындары түрлері бойынша спорттық жарыс болатын күні екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін: халықаралық санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 15 % спорт бойынша жоғары санаттағы ұлттық төрешіге БЛЖ-дан 12 % спорт бойынша ұлттық төрешіге БЛЖ-дан 10 % 1-санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 8 % спорт бойынша төрешіге БЛЖ-дан 7 % төленеді

3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттық ойын түрлерінен жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеудің тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

4. Республика чемпионаттарында, ҚР Спартакиадаларында, Параолимпиадалық ойындарда жоғары сапалы оқу-жаттығу процестерін тікелей қамтамасыз еткені үшін төленетін қосымша ақы республикалық олимпиадалық даярлау орталығының, спорт колледждері мен жоғары спорт шеберлігі мектебінің қызметкерлеріне қолданылмайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2007 жылғы 29 желтоқсандағы№ 1400 қаулысына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақы- лардың түрі

Қосымша ақылар мен үсте- меақылар- дың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Сотталғандарға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар- мен айналысатын тәртіптік батальон- дардың қызметкерле- ріне

Ерекше жағ- дайлар үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 20 %
2

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштары- мен немесе ауру малдармен, ауру ту- дыратын вирустармен жұмыс істегені үшін әскери-малдәрігер- лік мекемелердің қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 25 %
3

Әскери комиссариат- тардың жұмылдыру жұмыстарына тарты- латын мамандары мен қызметшілеріне, жұмылдыру жұмысының мынадай стажы болғанда: 1 жылдан 2 жылға дейін; 2 жылдан 4 жылға дейін; 4 жылдан жоғары
БЛЖ-дан 10% БЛЖ-дан 15 % БЛЖ-дан 20 %
4

Жер астындағы: 3 метрге дейін 3 метрден артық үң- гірленген объекті- лерде жұмыс істей- тін қызметкерлерге
БЛЖ-дан 25 % БЛЖ-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

5

қару-жарақты, оқ- дәрілерді, әскери техника мен мүлікті жөндеумен, қабыл- даумен, сақтаумен, берумен және оларды күзетуді қамтамасыз етумен; қару-жараққа, оқ- дәрілерге, әскери техникаға, әскери мүлікке есеп жүргі- зумен тікелей айналысатын қызметкерлерге

Қару-жарақ- ты, оқ-дә- рілерді, соғыс техникасын, мүлкін сақтауды қамтамасыз ету жөнін- дегі жұмыс- тың ерекше жағдайлары үшін қосым- ша ақы

БЛЖ-дан 40 % БЛЖ-дан 30 %
6

Әскери бөлімдердің қызметкерлеріне

Парашютпен секіргені үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 10%

Мемлекеттік басқару органы белгілеген тәр- тіппен және тізбе бойынша секіру нормала- рын орындауына қарай

7

Әскердің тұрақты жауынгерлік даярлы- ғын тікелей қамта- масыз етуші әскери бөлімшелер мен мекемелердің қыз- меткерлеріне

Тұрақты әскери даярлықты қамтамасыз еткені үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

8

Жауынгерлік кезек- шілікті тікелей қамтамасыз етуші қызметкерлерге

Жауынгерлік кезекшілік- ті атқарға- ны үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 15 %

Жауынгерлік есеп пен жауын- герлік кезекші- лікті атқару командалары құрамына енгі- зілетін әскери бөлімшелер мен қызметкерлердің лауазымдары тізбесін мемле- кеттік басқару органы бекітеді

9

Жүргізушілерге тіркемесі бар автомобильдерде жұмыс істегені үшін

Тіркемесі бар автомо- бильдерде жұмыс істе- гені үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 30 %
10

Негізгі жұмысынан босатылмаған жұмыс- шыларға бригаданы басқарғаны үшін бригада құрамында 10 адамға дейін болса бригада құрамында 10 адамнан артық болса

Бригадаға басшылық еткені үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 20 % БЛЖ-дан 35 %
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2007 жылғы»29 желтоқсандағы

№ 1400 қаулысына 11-қосымша


Ұлттық кауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар


Р/сN

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақы- лардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемақы- лардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Тергеу изоляторла- рында тұрақты жұмыс істейтін қызметкерлерге

Ерекше жағдайлар үшін қосым- ша ақы

БЛЖ-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

2

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштары- мен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустар- мен жұмыс істегені үшін мамандарға
БЛЖ-дан 25%-ға дейін

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

3

Қазақстан Республи- касы ҰҚК Шекара қызметі мекемелері- нің тұрақты жауын- герлік даярлықты тікелей қамтамасыз етуші қызметкерле- ріне

Тұрақты әскери даярлықты қамтамасыз еткені үшін

БЛЖ-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

ҚР Үкіметінің 2011.02.08. № 900 Қаулысымен 12-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2007 жылғы 29 желтоқсандағы

№ 1400 қаулысына 12-қосымшаҚазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне,

қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/сN

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақы- лардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемақы- лардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Қызметкерлерге мынадай мекемелерде жұмыс істегені үшін:

Ерекше жағдайлар үшін қосым- ша ақы


қатаң тәртіптегі түзеу колонияларын- дағы ерекше тәртіптегі түзеу колония- ларындағы түрмелер- дегі ауруханалар мен бас бостандығынан айрылғандарды емдеу үшін құрылған басқа мекемелердегі:
БЛЖ-дан 13 % БЛЖ-дан 15% БЛЖ-дан 15%-ға дейін
a)

сот үкімімен бас бостандығынан айы- руды қатаң тәртіп- тегі немесе ерекше және қатаң тәртіп қоса алынған түзеу колонияларында өтеу белгіленген емделу- дегі сотталғандар- дың саны мекеменің толу лимитінің (төсек орындары санының) 50 пайызы- нан астамын құраған жағдайда
БЛЖ-дан 15%
б)

сот үкімімен бас бостандығынан айыруды ерекше тәртіптегі түзеу колонияларында өтеу белгіленген емделу- дегі сотталғандар- дың саны мекеменің толу лимитінің (төсек орындары санының) 50 пайызы- нан астамын құраған жағдайда
БЛЖ-дан 15 %тергеу изоляторла- рындағы, түзеу мекемелеріндегі және олардың учаскелеріндегі, ауруханалардағы туберкулезбен, ЖҚТБ-мен ауыратын және АҚТҚ жұқтырған сотталғандарды ұс- тау және амбулатор- лық емдеу үшін арнайы құрылған емдеу құқығындағы мекемелердегі
БЛЖ-дан 15 %

Көрсетілген қосымша ақы туберкулезбен ауыратындарды ұстауға толық арналмаған аталған мекемелердің туберкулез- бен, ЖҚТҚ-мен ауыратын және АҚТҚ жұқтыр- ған адамдар- мен жұмыс істейтін қыз- меткерлеріне айлық жұмыс уақыты норма- сының кемінде 50% мөлшерін- де белгілене- ді
түзеу мекемелерін- дегі, тергеу изоля- торларындағы, уақытша ұстау изоляторларындағы
БЛЖ-дан 25 %

Медициналық, педагогикалық қызметкерлер, сауда және қоғамдық тамақтандыру қызметкөр- лері, сондай- ақ осы қосымшаның 2-6-тармақ- тарында санамаланған қызметкерлер бұған қосылмайды

2.

Түзеу мекемелері- нің, тергеу изоля- торларының кітапха- на және клуб қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 20 %
3.

Түзеу мекемелері- нің, тергеу изоля- торларының соттал- ғандарға арналған қоғамдық тамақтан- дыру (сотталғандар- ға арналған асхана- ның меңгерушісіне, бас аспазына және аспазына), сауда (сотталғандарға арналған дүкеннің сатушысына) қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 20 %
4.

Түзеу мекемелері- нің (оның ішінде балалар үйлерінің), тергеу изоляторлар- ының, уақытша ұстау изоляторларының, сотталғандары емдеу -ге арналған емха- налардың медицина- лық қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 40 %
5.

Түзеу мекемелері- нің (оның ішінде балалар үйлерінің), тергеу изоляторлар- ының, сотталғандары емдеуге арналған ауруханалардың фар- мацевтикалық қыз- меткерлеріне
БЛЖ-дан 30 %
6.

Түзеу мекемелері ауруханаларының басқа да қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 25 %
7.

Мына мекемелер қызметкерлеріне: белгілі тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-таратушы мекемелерінің; кәмелетке толмаған- дарды уақытша оқшаулау, бейімдеу және оңалту орталықтарының, әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адам- дарға арналған арнаулы қабылдау орнының; медициналық айық- тырғыштың (дезин- фекторларды қоспағанда)

Ерекше жағдайлар үшін қосым- ша ақы

БЛЖ-дан 30 %
8.

Мекемелердің дезинфекторларына

Ерекше жағдайлар үшін қосым- ша ақы

БЛЖ-дан 45 %
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2007 жылғы 29 желтоқсандағы№ 1400 қаулысына 13-қосымша

Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақыла- рдың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөл- шері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.
Ерекше жағ- дайлар үшін қосымша ақы1)

«Қазселденқорғау» мемлекеттік меке- месінің және оның бөлімшелерінің, оның ішінде қауіп- ті дүлей табиғи құбылыстарды (жер сілкіну, сел тас- қындары, қар көш- кіндері және бас- қаны) қадағалау- мен және олар туралы хабарлау- мен айналысу қызметін ұйымдас- тыратын және зерттеп тексеру- лерге, оның ішінде әуе кемелеріндегі, жолы қиын, шалғай- дағы, климат және географиялық, сон- дай-ақ профилакти- калық жағдайлары күрделі биік таулы аймақтарда орналасқан қазіргі аумақтардағы зерт- теп тексерулерге; төтенше жағдайлар туындаған және оларды жою кезін- дегі авариялық құтқару және жөндеу-қалпына келтіру іс-шарала- рына қатысатын «Болжам» ғылыми- өндірістік кешені- нің мамандарына, қызметшілеріне, жұмысшыларына.
БЛЖ-дан 40 %

Лауазымдар- дың нақты тізбесі бойынша көр- сетілген қосымша ақы төлеудің тәртібі мен шарттарын төтенше жағ- дайларды болдырмау және жою саласындағы орталық атқарушы орган белгі- лейді

2)

Химиялық, радиаци- ялық улану аймақ- тарында, биік таулы және баруы қиын аудандарда, табиғи және техно- гендік сипаттағы төтенше жағдайлар- ды жоюда, арнаулы жабдықтарды қол- данумен байланысты күрделі нысандар- да, тікұшақ техни- касымен десант түсіру, өмір үшін аса қатерлі кезде төтенше және жедел авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару жұмыстарын тікелей жүргізу кезіндегі кәсіби авариялық- құтқару қызметтері мен құрамалардың құтқарушыларына
өмірге қатерлі қысылтаяң жағдайдағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық ставкадан 35%
3)

Шыбын-шіркей мен басқа да қауіпті жәндіктер және кене тараған аудандарда орналасқан бөлімшелердің қызметкерлеріне
БЛЖ-дан 15 %

Аумақты шыбын-шіркей мен басқа да қауіпті жән- діктер және кене тараған аудандарға жатқызудың тәртібін азаматтардың денсаулығын қорғау сала- сындағы уә- кілетті ор- талық атқа- рушы орган белгілейді

2.

Кәсіби авариялық- құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына

Құтқару және шұғыл жұмыс- тарды жүзеге асыру кезеңі- нде төтенше жағдайларға баруға тұрақ- ты әзірлігі үшін үстемеақы

Күту және тұрақты даярлық режиміндегі кезекшілік- тің әр сағаты үшін сағаттық ставкадан 25%

Қазақстан Республика- сының «Авариялық- құтқару қызметі және құтқарушы- лардың мәртебесі туралы» 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңына сәй- кес кәсіби авариялық- құтқару қыз- меті мен үй- дегі құрама- лар құтқару- шыларының құтқару жұмыстарын және шұғыл жұмыстарды жүзеге асыру кезеңінде күту және құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарға аттануға ұдайы дайын болу режи- мінде кезек- шілік өтеу уақыты кезе- кшіліктің әр сағаты үшін сағаттың төрттен бірі мөлшерінде есептелінеді

3.

«Қазселденқорғау» пунктінің бас диспетчерлеріне, облыстық, өңірлік басқармалар пункт- терінің диспетчер- леріне, атауларына қарамастан инженер-техникалық қызметкерлерге, оның ішінде көрсе- тілген құрылымдық бөлімшелердің бас- тықтарына «Қазселденқорғау» пайдалану басқар- малары, қадағалау постыларының, пат- рульдық-постылық қызметшінің, радиожелісі байланыс учаскелерінің қызметкерлеріне Атауларына қара- мастан, радиостан- циялармен жұмыс істейтін қызмет- керлерге, оның ішінде зиянды еңбек жағдайларын- дағы жұмыстарға қатысу деңгейіне қарай көрсетілген құрылымдық бөлім- шелердің бастық- тарына «Қазселденқорғау» пайдалану басқар- маларының, УҚТ, ЖЖК, АЖЖ-сәуле тарату көздері бар жабдықтарда жұмыс істейтін қызмет- керлеріне

Ауыр (аса ауыр) қол еңбегімен және еңбек жағдайлары зиянды (ерек- ше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіп -ті) жұмыс- тармен айна- лысатын қыз- меткерлерге төленетін қосымша ақы

БЛЖ-дан 34 % БЛЖ-дан 22 % БЛЖ-дан 22 % БЛЖ-дан 30 %

Қазақстан Республика- сының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексіне сәйкес және (немесе) еңбек жөнін- дегі уәкі- летті орган белгіленген Еңбек жағдайлары зиянды өнді- рістер, цех- тар, кәсіп- тер мен лауазымдар тізімінің (тізбесінің) негізінде. Аталған қосымша ақы еңбек жағдай -лары зиянды жұмыстарға қатысу дәре- жесіне бай- ланысты төленеді

4.

Кәсіптік авария- лық-құтқару қыз- меттерінің және құрамаларының құт- қарушыларына: 3-сыныпты маман- құтқарушы 2-сыныпты маман- құтқарушы 1-сыныпты маман- құтқарушы халықаралық сыныпты маман- құтқарушы

Сыныптық үшінүстемеақы

БЛЖ-дан 20 % БЛЖ-дан 30 % БЛЖ-дан 40 % БЛЖ-дан 60 %

Құтқарушылар сыныптық бе- рудің немесесыныптығын растаудың уәкілетті атқарушы ор- талық орган бекіткен тәртіпке сәйкес. Сыныптылық үшін төлем құтқарушының кітапшасын- дағы жазу- ларға сәйкес жүргізіледі

5.

Кәсіптік авария- лық-құтқару қыз- меттерінің және құрылымдарының құтқарушыларына еңбек сіңірген жылдарының стажына қарай: 3 жылдан астам 5 жылдан астам 10 жылдан астам 15 жылдан астам 20 жылдан астам

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 15% ЛЖ-дан 20 % ЛЖ-дан 30 % ЛЖ-дан 40 % ЛЖ-дан 50 %
6.

«Қазселденқорғау» және «Болжам» ғылыми-болжау кешені мемлекеттік мекемелері басқар- маларының мемле- кеттік тапсырысты орындаушы және ғы- лыми дәрежесі бар қызметкерлеріне: ғылым кандидаты ғылым докторы

Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы

1 АЖТМ* 2 АЖТМ*

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес. Көрсетілген қосымша ақы Қазақстан Республикасының жоғары білікті ғылыми кадрларды аттестаттау саласындағы уәкілетті органы берген тиісті дипломы болғанда белгіленеді және негізгі жұмысы бойынша жүргізіледі. Ұйымдар қызметкерлеріне бұл қосымша ақылар, егер басшы және педагогикалық лауазымдағы олардың қызметі бейіні бойынша ғылыми дәрежесіне сәйкес келген жағдайда белгіленеді

* АЖТМ заңнамалық актімен белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері

ҚР Үкіметінің 2012.14.09. № 1196 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2013.31.12. № 1553 Қаулысымен (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 14-қосымша өзгертілді

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2007 жылғы 29 желтоқсандағы

№ 1400 қаулысына 14-қосымшаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет