Қазақстан республикасы үкіметінің жанындағы республикалық терминология комиссиясының отырыстарында бекітілген терминдер нотариаттық МӘмілелерді жасау кезінде жиі қолданылатын терминдер мен сөз тіркестерібет1/2
Дата15.06.2016
өлшемі313 Kb.
#136653
  1   2
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСТАРЫНДА БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
НОТАРИАТТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ КЕЗІНДЕ ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.

автокран

автокран

2.

адресное бюро

мекенжай бюросы

3.

акт ввода в эксплуатацию

пайдалануға беру актісі

4.

апостилирование

апостиль қою

5.

балкон

балкон

6.

бесхозяйное имущество

иесіз мүлік

7.

БИН (бизнес-идентификационный номер)

БСН (бизнес -сәйкестендіру нөмірі)

8.

брачные отношения

некелік қатынастар

9.

верность копии

көшірменің дұрыстығы

10.

верность перевода

аударманың дұрыстығы

11.

взять на воинский учет

әскери есепке алу

12.

виза

виза

13.

волеизъявление

ерік білдіру

14.

встать на воинский учет

әскери есепке тұру

15.

встроенные помещения

жапсарлас салынған үй-жайлар

16.

выход из гражданства

азаматтығынан шығу

17.

договор о залоге

кепіл туралы шарт

18.

договор о долевом участии

үлестік қатысу туралы шарт

19.

договор о приватизации

жекешелендіру туралы шарт

20.

договор о перевозке грузов

жүк тасымалдау туралы шарт

21.

договор суррогатного материнства

суррогат ана шарты

22.

документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные неоговоренные исправления

өшірілген, қосымша жазбалар қосылған, кейбір сөз­дері сызылған немесе ескертілмеген түзетулері бар құжаттар

23.

заблуждение

жаңылысу

24.

завещатель

мұра қалдырушы

25.

закрытый ключ ЭЦП

электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті

26.

запечатанный конверт

желімделген конверт

27.

защита и охрана прав несовершеннолетних

кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау және сақтау

28.

злонамеренное соглашение

арам ниетті келісім

29.

изолированная часть жилого дома

тұрғын үйдің оқшауланған бөлігі

30.

ИИН

ЖСН (жеке сәйкестендіру нөмірі)

31.

имущественный комплекс

мүліктік кешен

32.

исходные данные

бастапқы деректер

33.

компетентные органы

құзыретті органдар

34.

кооперативный пай

кооперативтік үлестік жарна

35.

коридор

дәліз

36.

крытый черепицей

черепицамен жабылған

37.

лестничная клетка

баспалдақ алаңы

38.

лифт

лифт

39.

лишение собственности

меншіктен айыру

40.

лоджия

лоджия

41.

мансарда

мансарда

42.

микрорайон

шағын аудан

43.

надворные постройки

аула құрылыстары

44.

направление документов на экспертизу

құжаттарды сараптамаға жіберу

45.

наследователь

мұрагер

46.

недостаточное зрение

көру қабілетінің жеткіліксіздігі

47.

нежилое помещение

тұрғын емес үй-жай

48.

нетрезвое состояние

мас күйі

49.

одаряемый

сый алушы

50.

открытие наследства

мұраның ашылуы

51.

открытый ключ ЭЦП

ЭЦҚ-ның ашық кілті

52.

взыскание алиментов

алимент өндіру

53.

установление личности

жеке басын анықтау

54.

утрата гражданства

азаматтығынан айырылу

55.

полное отсутствие зрения

көру қабілетінің толығымен болмауы

56.

постоянное

местожительствотұрақты тұрғылықты жері

57.

право распоряжения земельным участком

жер учаскесіне билік ету құқығы

58.

физический недостаток

дене кемістігі

59.

правоспособность гражданина

азаматтың құқық қабілеттілігі

60.

прекращение действия договора

шарттың қолданылуын тоқтату

61.

признание гражданина умершим

азаматты қайтыс болды деп тану

62.

притязание (юридическое)

талап

63.

проект документа

құжат жобасы

64.

наценка

үстеме баға

65.

пронумеровано

нөмірленген

66.

раздел имущества в натуре

мүлікті заттай бөлу

67.

раздел наследства

мұраны бөлу

68.

разрешение на выезд за границу

шетелге шығуға рұқсат беру

69.

форма договора дарения

сыйға тарту шартының нысаны

70.

расходы на содержание жилища

тұрғын үйді ұстауға жұмсалатын шығындар

71.

фиктивная сделка

жалған мәміле

72.

с правом передоверия

сенімнің ауысу құқығымен

73.

садоводческое товарищество

бау-бақша серіктестігі

74.

самовольная пристройка, возведенная лицом на земельном участке

жеке тұлғаның жер учаскесіне өз еркімен салған жапсарлас құрылысы

75.

самовольно возведенные строения

өз бетінше тұрғызылған құрылыс

76.

цокольный этаж

жертөле қабаты

77.

свидетельство о праве на наследство по закону, по завещанию

заң бойынша өсиет бойынша, мұраға құқық туралы куәлік

78.

сделка, совершенная от имени юридического лица

заңды тұлға атынан жасалған мәміле

79.

смотрите на обороте

келесі бетті қараңыз

80.

стечение тяжелых обстоятельств

ауыр мән-жайларға душар болу

81.

частичная дееспособность

ішінара іс-әрекетке қабілеттілік

82.

стороны в гражданском процессе

азаматтық іс жүргізудегі тараптар

83.

холодная пристройка

салқын жапсарлас құрылыс

84.

тайна завещания

өсиет құпиясы

85.

удостоверение времени предъявления документа

құжаттың ұсынылған уақытын куәландыру

86.

хозяйственные постройки

шаруашылық қора-жайлар

87.

удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте

азаматтың белгілі бір жерде болу фактісін куәландыру

88.

удостоверение факта нахождения гражданина в живых

азаматтың тірі екендігі фактісін куәландыру

89.

уроженец

туып-өскен жері, тумасы

90.

юридические последствия нотариального действия

нотариаттық іс-әрекеттің заңды салдарыЗАҢ ШЫҒАРУ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.

иск

қуыным

2.

истец

қуынушы

3.

исковое заявление

қуыным арызы

4.

предъявление иска

қуыным беру

5.

исковое требование

қуыным талабы


СЫРТҚЫ САЯСАТ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЙБІР ТЕРМИНДЕР, АТАУЛАР, СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР

р/с

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.

Ваше величество

Ұлы мәртебелі

2.

Ваше превосходительство

Жоғары мәртебелі

3.

Ваше высокоблагородие,

Ваше высочествоБиік мәртебелі

4.

визит на высшем уровне

жоғары деңгейдегі сапар

5.

визит вежливости

ізеттілік жүздесу

6.

визит на высоком уровне

биік деңгейдегі сапар

7.

внутригосударственный

мемлекетішілік

8.

дипломатический паспорт

дипломатиялық паспорт

9.

дипломатический ранг

дипломатиялық дәреже

10.

дипломатия многосторонняя

көпжақты дипломатия

11.

дипломатические привилегии и иммунитеты

дипломатиялық артық­шылықтар мен иммунитеттер

12.

двустороннее соглашение

екіжақты келісім

13.

делимитация границы

шекараны делимитациялау (белгілеу)

14.

демаркация границы

шекараны демаркациялау (орнату)

15.

инициировать предложение

ұсынысқа бастамашылық жасау

17.

консульский округ

консулдық округ

18.

линия границы

шекара сызығы

20.

официальный прием

ресми қабылдау

21.

официальный прием от имени

ПравительстваҮкімет атынан ресми қонақасы22.

передовая группа

алдыңғы топ

23.

посланник

уәкіл елші

24.

превентивная дипломатия

алдын алу дипломатиясы

25.

протокол

протокол; хаттама

26.

рабочая группа

жұмыс тобы

27.

распорядительные функции

өкімдік функциялар

28.

директор-распорядитель

өкімші директор

29.

советник-посланник

кеңесші уәкіл

30.

сопроводительное письмо

ілеспе хат

31.

страна пребывания

болу елі (елшіліктің, өкілдіктің)

32.

страновая программа

елдік бағдарлама

33.

специальная рабочая группа

арнаулы жұмыс тобы

34.

толерантность

толеранттық

35.

трудящиеся-мигранты

еңбекші-мигранттар

36.Международная организация тюркской культуры

(ТЮРКСОЙ)Халықаралық түркі мәдениеті ұйымы (ТҮРКСОЙ)

37.

Арабская Республика Египет

Мысыр Араб Республикасы

38.

Австралия

Аустралия

39.

Австрия

Аустрия

40.

Азербайджан

Әзербайжан

41.

Венгрия

Мажарстан

42.

Ирак Республикасы

Ирак Республикасы

43.

Исламская Республика Пакистан

Пәкістан Ислам Республикасы

44.

Республика Катар

Қатар мемлекеті

45.

Ливия

Либия

46.

Монголия

Моңғолия

47.

Туркменстан

Түрікменстан

48.

Турция/ Турецкая Республика

Түркия/Түркия Республикасы

49.

Стамбул

Ыстанбұл

50.

Кабул

Қабыл (Ауғанстан астанасы)

51.

Пекин

Бейжің

52.

Улан-Батор

Ұлан-БатырДостарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет