Дәрістердің тірек конспектісіДата22.02.2016
өлшемі0.62 Mb.
#11

Дәрістердің тірек конспектісі
Ф

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Дәрістердің тірек конспектісі

«Web-технологиясы» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
Дәрістердің тірек конспектісін бекіту парағы

Ф

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.1/05
Бекітемін

ФМ және АТ факультетінің деканы

_____________ Тлеукенов С.К.

«__»_________20__ж.


Құрастырушы: п.ғ.к., аға оқытушысы Майдисарова Д.С.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулық

«Web-технологиясы» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
Дәрістер тірек кнспектісі жұмыс бағдарламасы негізінде жасалған

Кафедраның отырысында қарастырылған


«__»_______________________200 ж. №_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.К.Нұрбекова

(қолы)
ФМ және АТ факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

______________________________________


«___»___________200 ж. №______ хаттама

ӘК төрағасы _______________ Кишубаева А.Т.


Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-технологияның ұғымдары. Статистикалық және динамикалық Web-беттер. Web-қосымшаларды жасау құралдарына шолу. Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары. Web-қосымшаларды жасаудың бағдарламалау құралдары. Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Web-сайттың логикалық құрылымы. Сайттардың базалық құрылымдар.


Web-технологияның ұғымдары.

WWW ўйымына арналған қўралдардың жиынтығы бјрін Web - технологиялар астында түсінеміз. Сервер жақтары екі топтар - технологияға бөлінеді сондықтан јрбір сеанста екі жақтар - сервер жјне клиент , Web - технологияларды бірлесіп јрекет қылады ( server - side ) жјне технологияның клиент жақтары ( client - side ). Технологияларға Web - беттердің жасау барлық технологиялары клиент жағынан (HTML, JavaScript, DHTML ) жатады, ал технологияларға интернетте сервер жағынан базаларға рўқсат ететің (CGI, PHP)технологиялары жатады.


Статистикалық және динамикалық Web-беттер.

WEB- сайттар екі түрлі болуы мүмкін: статистикалық және динамикалық. Статистикалық Web – беттер қолдан жасалады, содан кейін сақталады және сайтқа жүктеледі. Әр сайын осындай беттін мазмұның өзгерту үшін, пайдаланушы оны өз жұмыс компьютерде өзгертіп (мысалы html- редакторды пайдаланып), сақтайды және қайтадан Web – сайтқа жүктейді.

Динамикалық Web – сайттардың көрсетілетін әр бет шаблонды бетке негізделген, оған мәліметтер қорнында сақталатын тұрақшы өзгеріп отырған ақпараттар еңгізіледі. Сонымен сайттың мазмұның жаңарту үшін жай жаңа бет үшін мәтін қосылады, содан кейін ол мәліметтер қорына арнайы механизм көмегімен кірістіріледі. Нәтижесінде сайт өз өзінді жаңартады сияқты.
Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары.

Web - беттердің қўру принципіне сјйкес барлық аспаптық қўралдың оларды жасаулар екі топқа бөлуге болады.

Біріншіге олардан, толық сјйкестік тјртібінде Web - беттердің јрлендіруі мүмкіндік беретіндер жүйелер (WYSIWYG ), ал содан соң өздері қажетті - HTML -код автоматты қалыптастырушылар жатады. Нақ мына топқа сондай јйгілі өнімдері, Microsoft FrontPage сияқты, Microsoft Office пакет бағдарламалары жатады. Екінші топ - HTML - редактор, HTML - кодты өздері жасайтын кјсіпқойларға арналған.
WYSIWYG-редаторы


 • MS Word- Web – беттерді өзгертуге ыңғайлы

 • MS Power Point – мультимедиялық презентацияларды өндеуі

 • MS Front Page – клиент/сервер ортада визуалдық құрал Web – беттерді жасауға үшін


Кәсіби HTML редакторлар


  • MS Internet Assistant – форматтарда қўжаттардың өзгертуіне арналған бағдарламалардың сериясы, HTML-форматқа Word, Excel, Power Point, Access –тің құралдарымен арқылы жасалынған.

  • Netscape Suite pot – көпплатформалық интеграцияланған пакет, Интранет-жүйесін өндеуге арналған;

  • Borland Intranet Tools for Visual dBase Professional – dBase-кестелерден HTML-беттерге ақпараттарды салуға мүмкіндік береді;

  • Borland Intra builder – предназначен для быстрой разработки приложений, ориентированных на использование программ просмотра (браузеров) в качестве клиентских мест для доступа к БД во внутренних корпоративных сетях Интранет и Интернет;

  • Macromedia Flash – анимация эффектімен Web-графиканы жасауға арналған;

  • Macromedia Autho ware – для визуального создания приложений для Интранет/Интернет и интерактивных обучающих программ;

  • Macromedia Director – для разработки мультимедийных ресурсов, ориентированных на использование Интернет;

  • Macromedia Extreme 3D – для создания объемной графики для Интернета, с поддержкой языка виртуальной реальности VRML2, анимированных GIF и др.;

  • Macromedia Fire Work – арнайы жасалынған ақпараттық беттерге, графиканы өндеу және редакциялау ушін;

  • Macromedia FreeHand – жоғары сапалы жариялаулардың, графиктар жылдам жјне жеңіл жасаулары үшін;

  • Macromedia Script Editor – предоставляет возможности для использования скриптов в Macromedia FreeHand и др.

  • Home Site – ақпараттық беттерді және сайттарды өңдеуге және редакциялауға арналған;

  • MS Internet Studio – профессиональный инструмент для создания мультимедийных и интерактивных Web-страниц, содержащих сложные гипертекстовые документы, графику, звуковые эффекты, анимацию;

  • Macromedia Dreamweaver – ақпараттық сайттарды жасауға ушін, сочетает визуальное программирование с полным доступом ко всем возможностям языка.

Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері.
Жоспарлау кезеңі - сайтты өндеуде өте маңызды кезеңі. Сонымен , сайтпен жумыс бастаудың алдында не істеу керек?

Алдымен дұрыс мақсатын қою керек.

Что он должен делать: рассказывать о ком-либо или о чем-либо, привлекать клиентов, помогать решать какие-то проблемы, просвещать или развлекать. Мақсатқа байланысты сайттын құрылымы әр түрлі болу мүмкін.Сайтта қандай ақпарат болатын анықтау керек.

Сол ақпаратты алдымен жинау керек, сайтпен жұмыс істегенде сонан соң оның іздемеу үшін. Все тексты, изложения, файлы, которые вы намерены выложить в Сеть, должны быть на вашем компьютере.Сайтты әрлендіруі қандай кілтте орындалған болады шешу керек. Будет ли он консервативным, строгим или затейливым. Бұл кезеңде қалай web- беттер болып көрінеді қағазға бейнелеу жақсы.

Web-сайттың логикалық құрылымын ойлану және оны суретке салу керек. Например, для домашнего сайта идеальна такая структура: начальная ("домашняя") страница с краткими сведениями о хозяине, приглашением посетить другие страницы сайта и набором ссылок на них; на других страницах размещаются информация об увлечениях, проектах разработках (если это программист, музыкант, художник, то список ссылок на файлы программ, аудиоклипов или картин), фотогалерея и странички с набором "дружественных" ссылок и более подробными сведениями об авторе, с почтовым адресом и фотографией.

Сайттың физикалық құрылымын ойлап табу, т. е. как отдельные файлы, составляющие сайт, будут "раскиданы" по папкам.
Web-сайттың логикалық құрылымы.

Web-сайттың өте маңызды белгісі: оның бөлектердің алдын ала сәйкестікте өңделгенмен құрылыммен беттердің тар өзара байланыс.

Осындай құрылымы – логикалық құрылымы деп аталады. Сайттың әртүрлі беттерінің өзара байланысы бейнелеп түсіндіреді.

Структура узла (Түйін құрылымы)

Одним из главных слагаемых успеха узла является правильная организация его структуры. От нее зависит не только удобство навигации, но и легкость его пополнения, добавления разделов.Плоская структура (Жазық құрылым)

Оны жұлдызды немесе полносвязная деп атайды да. Онын түрі: бас құжаты (домашняя страница), осы түйінің басқа құжаттарға сілтеме болады. Сол құжаттарда басқа құжаттарға және бас құжатқа да сілтеме болады.

Такую структуру имеют многие домашние страницы и корпоративные узлы "визитки". Под узлом "визиткой" подразумевается некий узел имеющий типичные страницы: "о компании", "наши услуги", "как с нами связаться", "наши партнеры", "наши клиенты". Из вышесказанного ясно, что такая структура имеет смысл для узла, насчитывающего не более 5-9 документов.

Линейная структура (Ұзындық құрылым)

Сонымен қатар мына құрылымды жүйелі деп атайды. Ол құжаттардың жүйелі байлаулы сериясын ұсынады , әрбірде алға ( алысырақ ) және артқа сілтемелер тек қана болады. Эта структура используется очень редко и подходит для простых презентаций и определенных видов учебников.Древовидная структура (Ағаш сияқты құрылым)

Сондай құрылым құжаттардың ағаш файлдық құрылымына сай болатын түйінің физикалық құрылымын толық қайталайды. Өз түрінде ол еш қайда колданылмайды, осы құрылымын бұзатын ілмектер әрқашан бар болады. Но она служит базой для организации сложной структуры практически всех крупных узлов.Комбинированная структура (Құрамалы құрылым)

Құрамалы құрылым стандартизацияны ерiксiз көнедi. Iрi түйiндер , тiзбе болсалар, бiрлескен түйiн немесе ақпараттық түйiн келесi құрылымдарды алады:

Жоғарғы деңгейде құжаттардың жазық құрылымы ұйымдасады. Оның ішіне үй бетi және түйiннiң бағытталғандықтарынан байланысты қосалқы құжаттардың тобы және/немесе бөлiмдердiң индекстерi кіреді. Жiп-жиi олардын бәрі толық немесе жартылай өзара бiр-бiрiмен байланыстар болады. Ал бұл бөлiмдерден немесе тiкелей үй беттерiнен құжаттардың ағашқа ұқсас құрылымдары "бiр шоқтар" салбырап тұрады, тек қана өз түзулерi және ата-аналарға сiлтемелерi жиi болатын. Бұл қандыағаштардың жапырақтарымен жеке құжаттар бола алады, жазық немесе сызықты құрылымдар.

Навигация по узлу (Түйiн бойынша навигация)

Түйiн бойынша навигация - бұл механизм, қай келушiге табуға мүмкiндiк беретін, оған көрсетуге білдіресіз. Өз мақсатының келушiсi жетедi ме әлде кетеді сіздін сайттан түйiн бойынша навигация түсiнiктiлiктерінен, оның элементтерiнiң ойлап iстегендiктерiнен тәуелдi болады. Әдемi емес суреттер, тап ыңғайлы навигация келушiлерді сiздiң түйiнiңiзге қайтарылдыра алады.Организация домашней страницы (Үй бетiнiң ұйымы)

Негiзгi элементтердiң бiрлерi түйiн бойынша навигацияның үй бетiнiң ұйымы болады. Сервердiң түбiрiнiң сұрау салуын көрсететің сол бет, мысалы:http://www.webclub.ru/

Үй беттерiнiң екi негiзгi түрлерi бар болады: презентация және ақпараттығы. Презентациялық беті аса үлкен емес түйiндерге жасалады, ол өте әдемі жасалынады, графикадан тұрады және сiлтемелердiң саны аз болады. Осындай бет бір экранға орналастыру керек.

Ақпараттық беті, керiсiнше, графикасы аз болады. Үлкен ақпарат саны болады. Оның басты мiндетi – түйiн бойынша бар мәлiметтiң молшылығын көрсету, немесе барлық өте көкейкестi мәлiметтi көрсету.

Сайттардың базалық құрылымдар.
Бір-бірімен сілтемелер арқылы байланысқан HTМL – файлдар Web-сайт немесе Web-түйін құрайды. Web-сайт жасаудың негізгі екі себебі бар. Біріншіден, тұтынушыларға керекті ақпаратын табуы жеңілдейді. Екіншіден, Web-түйінді жаңарту мен демеу оңайланады.

Web-түйінінің негізгі құрылымдарын қарастырайық.

1.     Стандартты

Бұл Web-сайтының ең қарапайым және танымал құрылымы. Вход на Web-сайтқа кіру басты бет арқылы іске асады. Қалған барлық беттер өзара басты бет арқылы байланысқан.

Бұл құрылым абыройы көркемділік пен навигация жеңілдігі болып табылады. Оған қоса Web-сайт беттерін қосу мен жою оңай.

Стандартты құрылым түрі келесі (1.2 сурет).

 

 

1.2 сурет - Web-сайттың стандартты құрылымы. 

2.        Каскад

Бұл құрылымда да кіру мен шығу басты бет арқылы іске асады. Қалған барлық Web-беттер өзара тізбектеп байланысқан (1.3 сурет). Соңғы бетті ашу үшін барлық алдыңғы беттерді өту керек.

 


Соңғы бет

 


  

1.3 сурет  - Web-сайттың каскадты құрылымы. 

3.     Небоскреб

Құрылымы көпқабатты үйге ұқсас. Әр қабатта бірнеше бет бар. Басты бет ең астында болады. Web-сайтқа кіру мен шығу басты бет арқылы іске асады. (1.4 сурет). Бұл модельде басқа бетке өту үшін дұрыс жолмен жүру керек.

 

 

1.4 сурет –  «Небоскреб» құрылымы. 

4.     Өрмек

Бұл құрылым ерекшелігі басты беттің болмауы болып табылады. Барлық беттер бір-бірімен өрмек түрінде байланысқан (1.5 сурет). Іс жүзінде кез келген беттен басқа кез келген бетке өтуге болады. Web-сайтқа кіру мен шығу кез келген бет арқылы іске асады. Бұл құрылым кемшілігі оның күрделігі болып табылады.

 

 1.5 сурет – «Өрмек» құрылымы.

 

Өз Web-сайтыңыздың құрылымын таңдап, бастысынан бастап Web-беттеріңізді жасай бастаңыз. Web-беттеріңізге мәнді атаулар беруге тырысыңыздар. kafedra.htm, grupa.htm түріндегі файлдарды  Page 1.htm, Page 2.htm мен т.б. файлдарына қарағанда пайдалану ыңғайлырақ. Басты бет файлы index.html деп аталуы керек.Басты Web-бетте төменгі колонтитул болу қажет. Мұнда Web-бетті авторы, беттің e-mail мекен-жайы, оның соңғы рет жаңарғандығы мен т.б. жайлы ақпарат орналасуы шарт.

Мысалы:Last Update April 21,2004

АИС кафедрасы

Беттер арасында сілтемелерді ұйымдастырудың мәні зор. Сілтемелерді орналастырудың түрлі әдістері: маркіленген тізім, кесте, мәтін пен т.б. Сілтемелерге графикалық бейнелерді пайдалану өте атақты.


Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Интернеттің клиент-серверлік сәулеті. URI. URL. Интернет хаттамалары. Интернет қызметтері. Web-браузерлер. Internet Explorer браузерінің объекттік моделі. Интернетте сайтты жариялау тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.


Интернеттің клиент-серверлік сәулеті. URI. URL.

Барлық Интернетке жататын программалары екi үлкен топтарына жiктеледi: клиенттер мен серверлер. Сервер – бағдарламалары программам-клиент- бағдарламаларға рұқсат беру ресурстарды береді. Клиенттер, егер оларға қандай да бір файл керек болып қалса, олар клиент сұрау салуы қалыптастырады және оны серверге жібереді. Сервер сол сұранысты жұмыстанады және серверлiк жауабын жібереді, болатын сұралатын мәлiметтер немесе қателiк туралы хабар, егер керек файылдарға руқсат болмаса.

Такая компьютерная архитектура, иначе говоря, принцип построения вычислительной системы или сети, называется архитектурой "клиент-сервер" или двухзвенной. Именно на основе двухзвенной архитектуры функционируют почти все сервисы Интернета. В том числе, и WWW.

В случае WWW клиентами выступают программы Web-обозревателей – Web-браузеры (программы для просмотра Web-страниц). Серверами же являются так называемые Web-серверы, обрабатывающие запросы Web-обозревателей и высылающие им нужные файлы.

Каждый ресурс в Web - документ HTML, изображение, видеоклип, программа и т.д. - имеет адрес, который может быть закодирован с помощью универсального идентификатора ресурсов (Universal Resource Identifier), или URI.

URI

Әдетте URI үш жиiректен тұрады: 1. Ресурқа ену үшін қолданылатын тетiктiң схемасы.

 2. Ресурс орналасқан машинаның аты.

 3. Ресурс шындығында жол түр тап қалған ат.

Мысалы: http://www.w3.org/TR/PR-html4/cover.html

Осы URI төмендегiшемен оқыла алады: осы документті http протоколмен алуға болады, ол www.w3.org машинада орналасқан, "/TR/PR-html4/cover.html" – осы документтке жол. Кроме того, в документах в формате HTML Вы можете увидеть схемы "mailto" для электронной почты и "ftp" для протокола FTP. URI – ның тағы бір мысал. Ол қолданушының почта жәшiгiне жатады:

...текст...

Джо Кулу комментарий жіберіндер.

Кейбір URI ресурстың ішінде орына көрсетедi. Осы тип URI "#" символмен бітеді, (идентификатор фрагмента) нұсқағыш шығады. Мысалы, келесі URI section_2 атымен фрагментке көрсетеді:

http://somesite.com/html/top.html#section_2

Салыстырмалы URI атты схемасының ақпараты болмайды. Путь в нем указывает на ресурс на машине, на которой находится текущий документ. Относительные URI могут содержать компоненты относительного пути (например, ".." означает один уровень выше в иерархии) и идентификаторы фрагментов.

Салыстырмалы URI толық URI ға, негізгі URI көмегiмен тура келедi. Салыстырмалы URI мысалы: бізде негізгі URI бар болсын "http://www.acme.com/support/intro.html". Салыстырмалы URI келесі сілтемеде:

Suppliers

толық URI – ға өзгереді "http://www.acme.com/support/suppliers.html", ал салыстырмалы URI келесі фрагменттеlogo

толық URI – ға өзгереді "http://www.acme.com/icons/logo.gif".

HTML- да URI қолданылады үшін:


 • Басқа құжаттарға немесе ресурстарға сілтемелер;

 • стильлердiң сыртқы кестелерге немесе скриптерге сілтемелер;

 • объектілерді немесе апплеттерді суреттердiң бетiне қосындылар;

 • суреттердiң жасаулары;

 • формалардың жiберулерi;

 • кадр арқылы құжаттарды жасау;

 • сыртқы көздерге(источники) сілтемелер;

 • құжаттарды суреттейтiн метамәлiметтер тұралы сілтемелер.

URL

URL (Uniform Resource Locator -унифицированный локатор ресурсов). URL, кез келген кәдiмгi мекенжай, жеке компоненттерден тұрады. Каждая часть адреса сужает область местонахождения тех или иных ресурсов, будь то Web-узел, Web-страница, звуковой файл или графическое изображение.

1. URL мекенжайдың бiрiншi бөлiгі протоколдың аты болады. Возможными значениями протоколов могут быть: http (для Web-узлов), ftp (для серверов FTP), gopher (для узлов Gopher), telnet (для узлов Telnet) и news (для серверов групп новостей.

http://www.cybercise.com/mom/jzr.html#skd

 1. Екінші бөлiгі Web-сервердің аты болады:

http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd

3. Кезектi бөлiк URL мекенжайдың Web-сервердің түйiнің атын білдіреді. Осы бөлікте «/» - түйiннiң әр түрлi облыстары бөледi.


http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd


 1. Төртінші бөлік URL мекенжайдың құжаттың атына сәйкес келедi. Web-парақтың құжаттары .htm немесе .htm1 кеңейтулерді алады.

http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd

5. Ең соңғы бөлiк URL мекенжайдың белгiнiң аты болады. Белгiнiң аты басқалардаң # символмен бөлінеді және Web-құжатта тиісті жағдайды анықтайды.
http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd
Web-браузерлер. Internet Explorer браузерінің объекттік моделі.

Internet Explorer браузердің объекттік моделі: • window - браузердің терезесіне рұқсат (доступ) беретін объект;

 • frames - фреймдарға рұқсат беретін объект:

  • window...

  • window...

  • ...

 • document – бүкіл бетті қамтитын объект:

  • all – құжаттың барлық тегтардың толық коллекциясы;

  • forms – формалар коллекциясы;

  • anchors – зәкір (якорь) коллекциясы;

  • appleеs – апплеттер коллекциясы;

  • embeds - ендірілген объектілер коллекциясы;

  • filters – фильтрлар коллекциясы;

  • images – кескіндер коллекциясы;

  • links – сілтемелер коллекциясы;

  • plugins – қосылатын модульдер коллекциясы;

  • scripts - блоктар коллекциясы;

  • selection – ерекшелеу коллекциясы;

  • stylesheets – жеке берілген стильмен объекттер коллекциясы;

 • history – қатысқан сілтемелердің тарихына рұқсат беретін объект;

 • navigator – браузердің сиппатамаларына рұқсат беретін объект;

 • location – ағымды URL қамтитын объект;

 • event – оқиғаларға рұқсат беретін объект;

 • screen – экранның сиппатамаларына рұқсат беретін объект.


Интернетте сайтты жариялау тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.
Сайтты жасалған соң, оның Web-серверде публикация жасау керек, бұны үш әртүрлі әдістермен жасауға болады.

Ең қарапайым, бірақ ыңғайсыздау, файылдың бәрі дискіге жазылады содан кейін Web-сервердің администраторға.

Администратор сақтаушы iшiндегiсiн сервердің папкасына жазады және программалық қамтамасыз етудiң күйiне келтiредi. Артықшылық - ерекше оңайлық.

Екіншесі жайылмаған. Кейбірі тегін Web-сервердер Web-шолушы арқылы файлдарды еңгізуге руқсат береді. Осы әдістің бiр артықшылық бар: жүктеудің оңайлық. Қолданушы еңгізудің өрісіне керек файлдардың атын еңгізеді және Submit (Отправить) батырмасын басады. Кемшiлiктер: файылдарды нақтылы лимиттен (обычно пяти) кем жібереалмайсыз, файлдардың жіберіду тексереалмайсыз және қосуының сенiмдiлiк жоқ.

Үшінші өзi таралған. FTP интернет-протокол бар, желілерде файлдарды жіберу үшін қолданылатын. FTP арқылы ҒТР-клиенттен ҒТР-серверге файлдардың жіберуін ұйымдастыруға болады және керсінше серверден клиентке. FTP протоколдың ерекшелігі, клиент FTP-сервермен өзінің локальдық дискпен сияқты жұмыс істейді; ол файлдармен папкаларды құруға, өзгертуге және жоюға, көшіре алады. Третий способ заключается в следующем. Web-сервердің администратор компьютерде ҒТР-сервердің бағдарламаны iске қосады және күйiне келтiредi. Содаң соң автордың сұраумен, которому нужно опубликовать на сервере свой сайт, сол сайтқа түбiрлiк папкасың жасайды және тек қана папкаға автор рұқсат алады. Сайттың авторы ҒТР-клиенттің бағдарлама арқылы ҒТР-серверге косыла алады және өзінің сайттың қайта жасалған папкаға файлдарды көшіреді. Содан соң администратор Web- серверді кескiндейдi, жаңа сайттың бар екендiгiнi "бiлдi" болғандай. Ендігәрі егер авторға файлдарды өзгертуге керек болса, ол қайта ҒТР-серверге қосылып және файылдардың жаңа түрін дискіге алдынғысын өшіріп көшіреді.

ҒТР-серверге косылу үшін, қолданушы өзінің логин мен парольды еңгізеді. Оларды қолданушы администратордан алады. Сайтты жариялау үшін атты кіру қолданылады, осындай сақтық шарасы қаскүнемдерге және жат-жалаларға сайтқа жетуге рұқсат бермейді.

Осындай тіркеудің әдісі тегін Web-серверлерде қолданылады.

Сайтты индекстеу.

Сайтты индекстеу төмендегiшемен iске асады: немесе iздестiру машинасының роботы өзі сіздің сайтқа жолығады, немесе Сіз өзініз тиiстi интерфейстегi (AddUrl) сайтты көрсетiңiз, қандай да бір іздестіру машиналарда бар. Біріншінің кемшілігі - процесстiң созбалауы болады, екіншісінікің – біраз уақытты бөлуге керек. Дұрыс индексацияны жасау үшін келесі ережелерді қолдану керек: • сайттың әрбiр құжатында МIНДЕТТI ТҮРДЕ заголовок (title), ключевые слова (keywords), краткое описание (description) болуы керек.

 • Сiздi әрбiр құнтты іздестіру машинада қолдан тiркеу және Сіздің сайттың индекстеуін бақылау.

Бірақ AddURL-де жай парақты көрсету жеткіліксіз. Необходимо заранее подготовить документ так, чтобы на соответствующие запросы к поисковой машине в ее ответе на запрос ссылка на Ваш документ находилась если не первой, то хотя бы в первой десятке ссылок (а лучше, если в этой десятке было несколько ссылок на Вашы документы:-). Для этого в секции HEAD каждого документа Вашего сайта стоит указать "говорящий" Title, KeyWords, Description и Robots.

Title: құжаттың басы. Хороший осмысленный заголовок может заставить пользователя из множества других выбрать именно Вашу ссылку.

KeyWords: кілтті сөздер. Keywords – ды бір біріне ұқсас істемеу керек. Description: қысқаша құжаттың сипаттау. Оның ішіндегісі қысқаша құжаттың сипаттау ушін қолданылады.
Хостинг

Хостинг – бұл Интернетке тәулiк бойы қосылған сервердегi сайтының орналастыру. Серiктестiктiң Хостинг (хостинг провайдерлер немесе хостерлер) өз серверiнiң қатты дисгiндегi орын және сервердiң қорларына рұқсаттарды iлiгедi: жадқа, процессорге және желiге каналға. Қанша хостинг ерiктестiктiгіне ресурс керек соған сәйкес, қызметтердiң келесi түрлерi танып бiледi: • Виртуалды сервер – тұтынылатын қорлардың қатал шектелген көлемi, сервердің дискіте тұтылынған орын, ескерiлгенi программалық қамтамасыз ету, каналға және серверге рұқсат. Аласалау құн және оңайлық. Сайттардың көбі осындай қызметпен қолданылады.

 • Ерекшеленген сервер – серверді, каналды, сервердiң техникалық қолдаулары және бөлмені жалдау, хостинг провайдерде орналасқан жерде. Сіз орналастырылған домендердің санын және олардың арасында ресурстарды бөлу анықтайсыз.

 • Co-location – сервер сізге жатады, ал сервердің бөлмені хостерден жалдайсыз және әкiмдiк ету және қолдау үшін шарт жасайсыз.

 • Виртуалды ерекшеленген сервер – жинағы емес сервердiң жалдауын мүмкiндiк, тек қана оның қорларының бөлiктерi. Көршiлерден толық тәуелсiздiк.

 • Тоқтату – провайдердің серверде беттiң орналастыруы (кейде почта жәшiктерi берумен).

Хостинг провайдерлер келесi сервистердi iлiгедi: • PHP немесе Perl скрипттерді қолдау – егер сiздi интерактивті сайт болу үшiн тiлесеңiз. Самые распространенные скрипты: қонақ ктап, жаңалықтардың лентасы, e-mail –ге жіберетің форма.

 • Қолдау қызметі – мәліметтер қорын, формдарды немесе жүйелерді орнатуға көмек, контенттiң басқарулары.

 • Пошталық аккаунттарды беру – осы арқылы ваше_имя@ваш_домен.ru пошталық жәшіктерді ашуға болады. Қандай да бір компьютерден поштаны тексеруге болады. Спамдың фильтрацияны жасауға болады.

 • Лог-файлдарға рұқсат ету – осы файлдарда сіздің сайтты келушiлер туралы мәлiмет болады.

 • Ftp арқылы сайтқа файлдардың үрлеуiн мүмкiндiк – серверге файлдардың үрлеуiн процесстi өте күштi ықшамдайды.

 • БекАп қызмет – сервердiң резеретiк көшiрмелерiнiң сақтауы. Егер сервер жойылса мәліметтерді қалпына келтіреаласыз.

Тегін хостингтің кiлегейлендердiң несiмен?

Размещать сайт компании на бесплатном хостинге всё равно, что открывать бутик в лотке на рынке. Уважающая себя компания просто не позволит себе пользоваться услугами бесплатного хостинга, особенно если речь идёт о коммерческом проекте.

Тегін хостингтің негізгі минустер:


 •  Жабысқақ жарнама

 • Бөгелтетiн каналдар

 • Объемның өресiздiк

 • Нашар қолдау қызметi

 • Жобаның мәртебесi күйзелдер

 • Үшінші деңгейдiң доменiн әдемi деп атауға болмайды..


Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

HTML-дің қызметті. HTML-дің қысқаша тарихы. HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері. Функционал бөлімдік элементтері. Басқа құжаттармен байланыстыру. Гипермәтіндік сілтемелер. Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.HTML-дің қызметті. HTML-дің қысқаша тарихы. HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері.
HTML-құжат – бұл кәдімгі мәтін файлы, сондықтан поэтому для создания WEB-бетін жасау үшін кәдімгі мәтін редакторы жеткілікті, мысалы БЛОКНОТ мәтін редакторы. Мәтін мен басқа объектілердің форматталуын басқару үшін терілетін мәтінге барлығының қай түрде болатынын анықтайтын, тегтер немесе дескрипторлар деп аталатын, арнайы кодтар енгізіледі. Мысалы, егер бетте қалың қаріп керек болса, онда бұл мәтін қалың қаріпке сәйкес тегтерге алынады.

Мысал. Салем

         бірінші тегі браузерге пайдаланылатын мәтінді қалың қаріппен жазу керектігін хабарлайды. Бұл кездеспегенше дейін жалғасады. Қиғаш сызық жабушы тегті белгілейді.

        WEB-бетін HTML құжаттарының арнайы редакторлар көмегімен жасауға болады, бірақ WEB-беттерін жасаудың автоматтау құралдарының барлығы аяғында тегтері бар, HTML-құжаттарын жасайтынын ұмытпаған жөн. Одан басқа WEB-беттерін профессионалды жасау үшін сіз олардың ішкі құрылымын, яғни HTML кодтарын білуіңіз қажет.       HTML-файлдары әрқашан браузерге оның HTML-кодтары бар файлмен жұмыс істейтінін хабарлайтын  тегінен басталады. HTML-файлының соңғы жолы әрқашан “соңы” дегенді білдіретін тегінен тұрады. HTML құжаты: басы мен денесі деген екі бөліктен тұрады. Басын анықтау үшін бірден тегінен кейін мен тегтері қолданылады. Денесін анықтау үшін бірден тегінен кейін мен
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет