Екінші сыңары нама, құмар, жай, хана, ақы, аралық, тану, сымақ деген сөздермен бірге келген сөздер қалай жазылады?Дата09.06.2016
өлшемі242.06 Kb.
#124068
Кол-во кредитов: 2
@@@
$$$1

Екінші сыңары нама, құмар, жай, хана, ақы, аралық, тану, сымақ деген сөздермен бірге келген сөздер қалай жазылады?

А. бірге

В. бөлек


С. сызықша арқылы

D. дефис арқылы

Е. әр қилы
$$$2

Жіңішкелік белгісіне аяқталған көп буынды сөздерге қазақ тілінің қосымшалары қалай жалғанады?

А. қосымшалар әр дайым жуан жалғанады

В. буын үндестігі бойынша жалғанады

С. қосымшалар әр дайым жіңішке жалғанады

D. ілгерінді ықпал заңы бойынша жалғанады

Е. дыбыс үндестігі бойынша жалғанады
$$$3

Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?

А. 2

В. 5


С. 3

D. 4


Е. 6
$$$4

Қатаң дауыссыздарды тап:

А. м, н, р, л, ң

В. п, қ, т, с, к, ш

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т
$$$ 5

Ұяң дауыссыздарды тап:

А. м, н, р, л, ң

В. п, қ, т, с, к, ш

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т

$$$6


Сөз с дыбысына бітіп, кейінгі сөз ж дыбысынан басталғанда, екеуі де ш дыбысына айналады. Бұл қандай заңдылық?

А. тоғыспалы ықпал

В. ілгерінді ықпал

С. кейінді ықпал

D. дыбыстық ықпал

Е. тіркестік ықпал


$$$7

Сөздердің дұрыс айтылуын қамтамасыз ететін ережелер жиынтығы:

А. орфоэпия

В. орфография

С. графика

D. транскрипция

Е. орфограмма
$$$8

Сөздің дұрыс жазудың тәсілдерін белгілейтін ереже қалай аталады?

А. орфоэпия

В. орфография

С. пазиграфия

D. палеграфия

Е. полисемия
$$$9

Көмей фонемасын көрсетіңіз

А. Һ

В. Қ


С. К

D. Г


Е. Ң
$$$10

Ерін фонемаларын көрсетіңіз

А. п, б, м, в, ф, у

В. т, д, з, ж, ш

С. г, ғ, к, қ

D. һ, к, қ

Е. и
$$$11

Ілгерінді ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз:

А. Қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. жүрегі, шабу, тарағым, ағ ешкі

С. қазанғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гөрдім

D. көг аспан, жоғ зат, ақ жауын, еқ ешкі

Е. қарқ етті, селк етті, зып етті
$$$12

Көрші дыбыстардың ілгерінді-кейінді қарсы әсері

А. Бөгенбай, сенбеді

В. Ақ ешкі, тауып

С. Қаракөз, ішсін

D. Айтпай, әкеп бер

Е. Қазанқап, ортан қолдай
$$$13

Түбір мен қосымша немесе сөздер аралығында қатар келген дыбыстардың алдыңғысының кейінгі дыбысқа ықпал етуі, үндесуі

А. Ілгерінді ықпал

В. Кейінді ықпал

С. Тоғыспалы ықпал

D. Буын үндестігі

Е. Регрессивті ықпал
$$$14

Түбір мен қосымша аралығында қатар келген дыбыстардың кейінгісінің алдыңғы дыбысқа ықпал етуі

А. Бағады, шабу, жүрегі

В. Ақ жауын, жоқ зат, ақ ешкі

С. Сенбеді, келгенмін, мен көрдім

D. Жанпейіс, Бөгенбай, он бес

Е. Тас жол, Қосжан, Бас жақ
$$$15

Қазақ тіліндегі тума сөздердің бірыңғай жуан не жіңішке буынды болып келуі қалай аталады?

А. Дыбыс үндестігі

В. Буын үндестігі

С. Тоғыспалы ықпал

D. Үндестік заңы

Е. Кейінді ықпал
$$$16

Қазақ тіліне тән дыбыстар нешеу?

А. 5

В. 26


С. 15

D. 9


Е. 3
$$$17

Буын дегеніміз не ?

А. тілдегі сөздердің бір-біріне мағыналары жағынан ерекшеленуі

В. тілімізде дыбыстардың сырын ашады

С. дауыс құбылысының бірнеше толқынмен бөлшектеніп үзіліп-үзіліп айтылуындағы ауаның бір толқыны

D. белгілі бір тілге ғана тән бір келкі, бір дыбысты дыбыс құбылыстарын сипаттап беру

Е. дұрыс жауабы жоқ
$$$18

Тұйық буын дегеніміз не?

А. дауысты дыбыс екі жағынан дауыссыз дыбыспен қоршалып тұратын буын

В. дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын буын

С. дауыссыздан басталып дауыстыға бітетін буын

D. дауыстыдан басталып дауыссыз дыбысқа бітетін буын

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$19

Мұрын жолды үнді дауыссыздарды тап:

А. р, л, у

В. м, н, ң

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т
$$$20

Кль, брь, бль тәрізді дыбыс тіркестеріне және жіңішкелік белгісіне аяқталатын бір буынды сөздерге қосымшалар қалай жалғанады?

А. жіңішке

В. жуан


С. естілуіне қарай

D. буын үндестігіне қарай

Е. дұрыс жауабы жоқ

$$$21


Ілгерінді ықпал дегеніміз не?

А. алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысты өзіне тәуелді етуі

В. көрші дыбыстардың ілгерінді кейінді әсері

С. кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсері

D.кейбір белгілері жағынан өзара бірдей немесе біршама жуық элементтердің қайталануы

Е. сөз ішіндегі біркелкі буындардың түсіп қалуы


$$$ 22


Тоғыспалы ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз?

А. қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. қаракөз, Талдықорған, бір қатар, күз келді

С. қазаңғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гелдім

D. көк аспан, жоқ зат, ақ жауын, еқ ешкі

Е. көг аспан, жоғ зат, ағ жауын, ағ ешкі


$$$23

Сөз ұяң з дыбысына бітіп кейінгі сөз ж дыбысынан басталғанда қандай өзгеріс болады?

А. з дыбысы ш дыбысына айналады

В. з дыбысы с дыбысына айналады

С. з дыбысы з дыбысына айналады

D. з дыбысы щ дыбысына айналады

Е. з дыбысы ж дыбысына айналады
$$$24

Сөз ұяң з дыбысына бітіп кейінгі сөз қатаң ш дыбысына басталғанда қандай өзгеріс болады?

А. з дыбысы ш дыбысына айналады

В. з дыбысы с дыбысына айналады

С. з дыбысы з дыбысына айналады

D. з дыбысы щ дыбысына айналады

Е. з дыбысы ж дыбысына айналады
$$$25

Кейіді ықпалға байланысты сөздерді табыңыз:

А. бож жорға, жүж жыл, көс салу

В. ортаң ғолдай, мең гөрдім, таш шол

С. көп пала, әкеп пер, әкеп кет

D. көп дала, әкеп пер, әкеп кет

Е. клубқа, отрядтан, педагогпен
$$$26

Ауаның кілт үзілуінің не кедергіге ұшырауының нәтижесінде пайда болатын жеке дыбыс, не дыбыстар тобы

А. Ырғақ

В. Тасымал

С. Екпін

D. Бунақ


Е. Буын

@@@ Морфология


$$$27

Қай сөйлемдегі септік жалғауы түсіріліп қолданылған?

А. Баласы шешесі берген құртын ұнатты.

В. Ыждағаттылықпен тыңдамауы қынжылтарлық.

С. Ықыласқа разы болмауы күмәнданарлық.

D. Ынтызарлықпен ысырапшылдықты мәселе етіп көтергенбісіңдер?

Е. Даудың басы –Дайрабайдың көк сиыры.
$$$28

Үстеуді көрсетіңіз.


А. кермек, орама, ораза


В. кербез, кертпек, орағыт

С. кертартпа, кереғарлық

D. керемет, орасан

Е. орашолақ, кертік


$$$29

Еліктеуішті көрсетіңіз.


А. қалтқы осы, саф алтын кілт


В. қатқыл дауыс, қалтарыс жер

С. қалтыр етпегендігі, кілт доғал

D. қалт тоқтамағандығы, кілт доғарушы

Е. сыршыл жан, жан дауыс


$$$30

Етістікке берілген анықтаманың қайсы қате?


А. Етістіктің түбірі бұйрық райдың ІІ жағы

В. Етістіктер есімше, көсемше формаларын түрленгенде басқа сөздермен синтаксистік қатынасқа енеді.

С. Сөйлем мүшесінде баяндауыш болады.

D. Сөйлем мүшесінде пысықтауыш болады.

Е. Етістіктің қалау райы “игі еді”сөзінің тіркесуі арқылы жасалады.
$$$31

Жіктік жалғауы түсіріліп қалған сөйлем қайсысы?

А. Мен келем өзіңе тәй-тәй басып.

В. Сіз дария болғанда мен қоңыр қаз.

С. Жапандағы бір гүлмін жеке біткен.

D. Айтпасқа болмас.

Е. Елім деп еңіреп өткен.
$$$32

Үстеуді көрсетіңіз.

А. Жоғары қарай

В. қызметсіз адам

С. сіз табасыз

D. айсыз аспанымыз

Е. Айшықты
$$$33

Сын есімді көрсетіңіз.

А. кесеге, кежеге

В. томп-томп, ирең

С. алғыр, зерек

D. қаңғыр, дүңгір

Е. кесінді, кескін
$$$34

Септік жалғаулы сөз қайсысы?

А. қауғадай

В. қанжығасы

С. баруға

D. ұнжырғаларың

Е. ұңғысы
$$$35

Мезгіл-мекен мағынасындағы септеулікті көрсетіңіз?


А. салым, таман

В. бірге, қабат

С. сияқты, тәрізді

D. сайын, үшін

Е. туралы, жайында
$$$36

Әлгінде, мана үстеудің қай түрі болады?

А. себеп

В. бейне


С. күшейту

D. мезгіл

Е. мақсат
$$$37

Барыс септеулік жалғаулы сөзді көрсетіңіз?

А. тамғалы, қарғалы, қабырғалы

В. құрсаулауға, шаужаулауға

С. қабырғалық, сырғалық, бұғалық

D. сауға, қауға, доға

Е. қонақасы, қансонарда
$$$38

Шығыс септіктегі сөздермен тіркесетін шылауды көрсетіңіз.

А. тарта, салым

В. арқылы, жайында

С. гөрі, бұрын

Д. қабат, қатар


Е. үшін, туралы
$$$39

Шығыс септіктегі сөзді көрсетіңіз.

А. ауданымыздағы

В. құлақтанғандарымыз

С. жетісуданбыз

D. ертеңіміз

Е. құлақтандырылмағандықтарыңыз.
$$40

Есімдікті көрсетіңіз.

А. құдам бар адам

В. құдам бар еді

С. барлық құдаларды шақыр

D. бар екен де , жоқ екен.

Е. аш екен де, тоқ екен.
$$41

Табыс септік жасырын тұрған сөзді көрсетіңіз.

А. тербеледі тың дала

В. тыңда туғандары

С. енді үлгергенсіз

D. шоқ түсіріп жандырған

Е. кенді аймақ
$$$42

Септік жалғаулы сөз қайсысы?


А. көгенді жер

В. көргенді екен

С. көргенді бала

D. жек көргенімді

Е. жекпе-жек
$$$43

Өзгелік етіс жұрнағын көрсетіңіз.

А. -т

В. -н


С. -л

D. -р


Е. -с
$$$44

Күрделі зат есімдерді белгілеңіз.

А. Оқушы, білім

В. Ауыл, арба

С. Өнеркәсіп, қызыл отау

D. Көрме, теңіз

Е. Көңіл, түлкі
$$$45

Жинақтық сан есімді анықтаңыз.

А. Үштен бір

В. Үштік


С. Үш үштен

D. Үшеу


Е. Үшінші
$$$46

Болымсыздық есімдігін табыңыз.

А. Ешкім

В. Қайсыбір

С. Әлдекім

D. Кімдер

Е. Кімде-кім
$$$47

Қалау райлы етістікті табыңыз.

А. Әкелмессің

В. Әкелді

С. Әкелерсің

D. Әкелгейсің

Е. Әкелсін
$$$48

Салыстырмалы шырайды табыңыз.

А. Үп-үлкен

В. Тым әдемі

С. Көгірек

D. Қалпақты

Е. Өте жақсы
$$$49

Негізгі еліктеу сөзді көрсетіңіз.

А. Кілтің

В. Торсаң

С. Быжың

D. Шіңк


Е. Сымпың
$$$50

Негізгі сын есімді көрсетіңіз.

A. Биік

В. ТұсаулыC. Табыскер

D. Білгіш

Е. Шаруақор
$$$51

Сан есім мағынасына қарай нешеге бөлінеді?

A. 8

В. 6


C. 5

D. 7


Е. 4
$$$52

Еліктеуіш сөзді көрсетіңіз.

A. Жә

В. Жарқ


C. Шөре−шөре

D. Тәйт


Е. Ту
$$$53

Сілтеу есімдігін көрсетіңіз.

A. Бар

В. Нешеу


C. Міне

D. Нәрсе


Е. Бір
$$$54

Күрделі сан есімді анықтаңыз.

A. Алтау

В. Үшінші

C. Тоғыз жүз елу

D. Мың


Е. Жеті
$$$55

Жіктеу есімдігін табыңыз.

A. Неше

В. Емен


C. Мен

D. Өзі


Е. Ел
$$$56

Деректі зат есімді табыңыз.

A. Жігер

В. Сана


C. Жайдары

D. Сызғыш

Е. Адамгершілік
$$$57

Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз.

A. Он-оннан

В. Тоқсан

C. Алпысыншы

D. Үш ширек

Е. Отызға тарта
$$$58

Шартты райдың жұрнағын табыңыз.

A. -са, -се

В. -сын, -сін

C. -айық, -ейік

D. -дар, -дер

Е. -й
$$$59

Топтау сан есімді көрсетіңіз.

A. Әркім

В. Туып-өскен

C. Әйгілі

D. Үш-үштен

Е. Бәйтерек
$$$60

Сын есімді табыңыз

A. Сонау, мына

В. Бес, отыз

C. Әрине, мүмкін

D. Кітап, оқушы

Е. Қызыл, көк
$$$61

Көмектес септігіндегі сөзді табыңыз.

A. Қалам, қолым, баласы

В. Атаммен, ініңізбен, шегемен

C. Баланың, ұжымның, үйдің

D. Оқушысың, ұстазбын, данасың

Е. Атамнан, ініңізден, шегеден
$$$62

Жинақтық сан есімдерін белгілеңіз.

A. Екі, сегіз

В. Біреу, жетеу

C. Бестен үш, он бүтін оннан үш

D. Бесінші, алтыншы

Е. Он
$$$63

Көсемше жұрнақтарын табыңыз.

A. -ар,-ер, -р

В. -қан,-кен

C. -мақ, -мек

D. -па, -пе

Е. -ғалы, -гелі
$$$64

Зат есімді көрсетіңіз.

A. Өлең айт

В. Осында

C. Әдемі

D. Білім


Е. Сұр
$$$65

Жіктік жалғауында тұрған сөзді табыңыз.

A. Ауылданбыз

В. Табалдырық

C. Санақ

D. Сепкіш

Е. Кенішің
$$66

Негізгі зат есімді белгілеңіз.

A. күнделік

B. көркем

C. ұлың

D. қол


Е. ұғу
$$$67

Сөйлемдегі бастауыш қай сөз табынан жасалып тұр?

Мен неше күрегімді жоғалтып алдым.

А. сын есім

В. есімдік

С. үстеу


D. етістік

Е. еліктеу


$$$68

Жалқы есімді көрсетіңіз

А. сөйлем

В. тәуелсіздік

С. күн

D. ҚазақстанЕ. көкшіл
$$$69

Деректі зат есімді анықтаңыз

А. азап

В. шабуылС. дәулет

D. тас


Е. ар-ұят
$$$70

Дерексіз зат есімді белгілеңіз

А. алтыбақан

В. жер


С. даңқ

D. дария


Е. жусан
$$$71

Туынды зат есімді анықтаңыз

А. он бес

В. он


С. адалдық

D. жұт


Е. Бірлік
$$$72

Болжалдық сан есімді табыңыз

А. мыңдап

В. елулерде

С. жүз

D. екеу


Е. екі бүтін оннан үш
$$$73

Негізгі сын есімнен жасалған бастауышты табыңыз

А. Арман – адам қанаты

В. Көрмес – түйені көрмес

С. Айла – алтау, ақыл – жетеу

D. Көне сөз – жаңа сөздің қазығы

Е. Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер
$$$74

Салыстырмалы шырай қатысқан сөйлемді анықтаңыз

А. Аспан тұп-тұнық, жібектей жұмсақ

В. Көкшенің қыр арқасы көкшіл гауһар тас сияқтанып тұр

С. Күнге шағылған аппақ қар көзіңді аштырмайды

D. Жуас торы ат үріккен жоқ

Е. Ақкөңіл, өте қарапайым адамдар екен
$$$75

Салыстырмалы шырай жұрнақтарын ажыратыңыз

А. -қы, -лы, -сыз, -лық, -қор

В. -малы, -ек, -ақ, -шек, -ма

С. -мақ, -мек, -шы, -ғай, -ып

D. -у, ған, -атын, -с, -ғалы

Е. - рақ, -лау, -қылт, -шыл, -аң
$$$76

«Көкпеңбек, аппақ» сөздері қай шырай түрінде қолданып тұр?

А. жай шырай

В. асырмалы шырай

С. күшейтпелі шырай

D. салыстырмалы шырай

Е. шырайы жоқ
$$$77

Күрделі сын есімді сөйлемді табыңыз

А. Туған тілім - тірлігімнің айғағы

В. Ата жолын қуса игі

С. Алыс – жақын түгел хабарланды

D. Досына адал бол

Е. Өнер алды – қызыл тіл
$$$78

Сын есімнің сұрақтарын табыңыз

А. кімнің? ненің?

В. не істеді? қайтті?

С. қанша? нешеу?

D. қайда? қалай?

Е. қандай? қай?
$$$79

Сын есім қандай сөз табы?

А. Заттың санын білдіретін сөз табы

В. Қимыл түрін білдіретін сөз табы

С. Заттың атын білдіретін сөз табы

D. Адамның әр түрлі көңіл-күйін білдіретін сөз табы

Е. Заттың сапасын білдіретін сөз табы
$$ 80

Сын есімнің жай шырай түрін табыңыз

А. кішірек

В. сұлу


С. үлкендер

D. сарғылт

Е. бозан
$$$81

Туынды сын есімді табыңыз

А. жылтыр

В. биік


С. момын

D. кенді


Е. жұмсақ
$$$82

Сапалық сын есімді табыңыз

А. қайырымды

В. қорқақ

С. білгіш

D. ыстық


Е. ашушаң
$$$83

Сын есімді тіркесті табыңыз

А. он шақты

В. сұрамшақ адам

С. мектеп маңы

D. барып кел

Е. биыл бітірді
$$$84

Дара сын есімді тіркесті табыңыз

А. өткір көзді адам

В. аппақ қар

С. киім тазаланды

D. көк ала бұлт

Е. теп-тегіс жол
$$$85

Сын есімнің жай шырай түрін көрсетіңіз

А. ақшыл

В. тап-таза

С. аса қатал

D. сүйкімді

Е. қызғылт
$$$86

Дара сан есімді табыңыз

А. үшінші

В. отыз бес

С. бес-бестен

D. төрттен бір

Е. екі-үш
$$$87

Саны жетімен шектелетін сан есімді табыңыз

А. реттік сан есім

В. болжамдық сан есім

С. жинақтық сан есім

D. бөлшектік сан есім

Е. есептік сан есім
$$$88

Күрделі сан есімді табыңыз

А. мыңдап

В. елулерде

С. жүз

D. екеу


Е. екі бүтін оннан үш
$$$89

Сан есімнің қай түрінде -ау, -еу жұрнағы жалғанғанда, түбірдегі ы, і түсіп қалады

А. жинақтық

В. реттік

С. болжалды

D. топтау

Е. бөлшектік
$$$90

Сан есімнің сөйлемде атқаратын негізгі қызметі не?

А. бастауыш

В. баяндауыш

С. толықтауыш

D. пысықтауыш

Е. анықтауыш
$$$91

Шығыс септігінде тұрып пысықтауыш болатын сан есім түрі қайсы?

А. есептік

В. реттік

С. жинақтық

D. бөлшектік

Е. топтау
$$$92

-ыншы жұрнағы жалғанатын сан есімді көрсетіңіз

А. екі

В. он сегізС. жиырма бес

D. он бір

Е. мың
$$$93

Жұрнақ дұрыс жалғанған жинақтық сан есімді табыңыз

А. екіеу

В. төртеу

С. алтыау

D. бірау


Е. жетіау
$$$94

Сан есім сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр

Биыл оның жасы он бесте.

А. бастауыш

В. толықтауыш

С. пысықтауыш

D. баяндауыш

Е. анықтауыш


$$$95

Сан есім мағынасына қарай неше топқа бөлінеді

А. 4

В. 5


С. 6

D. 7


Е. 8
$$$96

Бөлшектік сан есімді табыңыз

А. алтау

В. елу жеті

С. төртінші

D. он шақты

Е. екі жарым
$$$97

Реттік сан есім жасайтын жұрнақтарды табыңыз

А. -ау, -еу

В. -ақ, -ек

С. -ыншы, -інші

D. -ып, -іп

Е. -ыра, -іре
$$ 98

Тасымалданбайтын сөзді табыңыз:

А. Аспан

В. Жақсы


С. Тату

D. Ақын


Е. Шешен
$$$99

Болжалдық сан есімді табыңыз

А. үш жарым

В. төртеу

С. алпыс

D. жиырмадай

Е. бесеуден
$$$100

Жіктеу есімдігін табыңыз

А. бұлар

В. қайдан

С. ешкім

D. олар


Е. кейбіреу

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет