Інформаційно-методичний збірник рівне-2016 №1/2016 Методичний вісникбет1/8
Дата15.07.2016
өлшемі12.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Рівненській області


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИКРІВНЕ-2016

1/2016

Методичний вісник.

Інформаційно-методичний збірник. №1/2016. Рівне: НМЦ ПТО, 2016. – 115 с.


Збірник містить нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали; методичні розробки і рекомендації, статті, присвячені актуальним питанням системи професійно-технічної освіти, матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів та педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області а також методичні розробки уроків та позаурочних і виховних заходів.

За достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій.

Інформаційно-методичний збірник призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Відповідальний за випуск:

Бондарчук В.М., директор НМЦ ПТО у Рівненській області
Комп’ютерний набір та верстка:

Мосійчук Л.М., методист НМЦ ПТО.

Матеріали обговорено та схвалено навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Рівненській області від 24.02.2016 року (протокол №1), рекомендовано для використання у ПТНЗ області.

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………5

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Про проведення державної підсумкової атестації в професійно-технічних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-93 від 22.02.2016…………………………………………….6


АКТУАЛЬНО

Аналіз стану комп’ютеризації, інформатизації та впровадження ІКТ у ПТНЗ області за 2015 рік………………………………………………..………………….9


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

П. Семенюк. Веб-квест технологія та її використання у професійно-технічних навчальних закладах……………………………………………..……………….16


ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ

Л. Гоменюк. Професійна компетентність педагогів як складова позитивного іміджу ПТНЗ………………………………………………………………………..31

В. Сидорова. Інноваційні підходи щодо організації роботи з обдарованими учнями у ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”…………………………………………………………………………….34

Н. Петровська. Розвиток навичок креативного мислення через спілкування в контексті оновлення змісту математичної освіти та технологій навчання…….42

О. Лохвич. Впровадження інноваційних технологій з підтримкою ІКТ на уроках біології як умова розвитку пізнавальних здібностей учнів………………….….49
СКАРБНИЧКА ПЕДАГОГА

Т. Марчук. Методична розробка уроку спецтехнології „Технологія облицювання стін МДФ панелями”………………………………………………53

Н. Кіткайло. Методична розробка бінарного уроку „Технологія приготування виробів із січеної натуральної маси м'яса та котлетної маси”………………….61

Л. Добринська. Методична розробка уроку правознавства „Екологічне право”.


……………………………………………………………………………………….71

А. Болдишева. Методична розробка уроку основ екології „Вплив діяльності людини на навколишнє середовище”…………………………………………….76

Н. Гузовата. Методична розробка уроку історії України „Гетьманський переворот Павла Скоропадс ького”……………………………………………….82

І. Кривошеєва. Методична розробка уроку фізики „Лінзи. Побудова зображення в лінзі. Формула тонкої лінзи”………………………………………………….…94ПОЗАУРОЧНА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Н. Мельник. Методична розробка позаурочного виховного заходу професійного спрямування „Казковий вечір „Чудо-пічка”……………………………………...98

Н. Себа. Методична розробка виховного заходу до дня української писемності та мови „Нетлінний скарб століть”………………………………………………105

ВСТУП

Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською системою освіти цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених політичними, соціально-економічними, світоглядними та іншими факторами, серед яких слід виділити необхідність підвищення якості та доступності освіти, збільшення інтеграції у світовий науково-освітній простір, створення оптимальних в економічному плані освітніх систем, посилення зв'язків між різними рівнями освіти.

Сьогодні традиційні педагогічні засоби змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в педагогіці. Найважливіші з них виявляються у нездатності навчально-виховних закладів, по-перше, впливати на дитину для формування цілісної особистості, по-друге, у невмінні враховувати індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні особливості учня, неповторність особистості кожного. Тому у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Інформаційно-методичний вісник містить нормативні документи, інформаційні матеріали навчального та методичного спрямування, матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів та педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області а також авторські розробки педагогів з актуальних проблем освітньої та виховної діяльності.

В подальшому ми плануємо висвітлювати на сторінках цього збірника новинки у сфері професійно-технічної освіти, впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес, кращий досвід роботи педагогів ПТНЗ області, надавати корисні поради та ознайомлювати вас з новими законодавчими та нормативними документами.

Запрошуємо до співпраці і пропонуємо надавати нам свої цікаві матеріали, які можуть бути розміщені у збірнику.Колектив НМЦ ПТО у Рівненській області

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185


Від 22.02.2016 № 1/9-93

Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій
Навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної освіти

Про проведення державної підсумкової

атестації в професійно-технічних навчальних

закладах у 2015-2016 навчальному році

Інформуємо, що закінчення 2015-2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів професійно-технічних навчальних закладів визначено Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 (далі - Положення про ДПА); наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 року № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році», зі змінами (далі-наказ МОН № 940).

Державна підсумкова атестація проводиться у письмовій формі (п. 2 розділу ІІ Положення про ДПА) в терміни, передбачені робочими навчальними планами, з трьох предметів: українська мова, іноземна мова, математика або історія України - за вибором учня (наказ МОН № 940).

Завдання для проведення атестації укладаються викладачами відповідного фаху, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з предметів, які обрані ними згідно з умовами вступу до конкретного вищого навчального закладу за умови попередньої реєстрації. Інформацію щодо проведення у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Звертаємо увагу на необхідність передбачення термінів проведення зовнішнього оцінювання при розробленні графіку державної кваліфікаційної атестації з метою недопущення створення перешкод випускникам щодо їх участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Заступник Міністра П. К. Хобзей


Карбишева В.О. 287 8206АКТУАЛЬНО
Петро Семенюк,

методист НМЦ ПТО

у Рівненській області
Аналіз стану комп‘ютеризації, інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у закладах професійно-технічної освіти Рівненської області за 2015 рік
Проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та інформатизацій профтехзакладів області, використання можливостей Інтернет та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес у професійно-технічних навчальних закладах області за 2015 рік.

Станом на 01.01.2016 у 19-и профтехзакладах області навчалось 10343 (10505 на 01.01.2015; у дужках після цифр будуть вказуватись дані на вказану дату минулого року) учнів, яких навчали 1186 (1190) педагогічних працівники. Порівняно з минулим роком кількість учнів зменшилась на 162 чол., кількість педпрацівників зменшилась на 4 чол.    Середня кількість учнів у закладі ПТО області становить 544,4(553) особи. В середньому на одного педагога приходиться майже 8,7(8,8) учнів. Протягом останніх років спостерігається в цілому незначне скорочення кількості учнів, у той час як кількість педагогів суттєво не змінюється.

На 01.01.2016 у профтехзакладах області нараховувалось 1651(1591) персональний комп’ютер, що на 60(51) ПК, або на 3,8%(3,9%) більше, порівняно з минулорічним. З наявної комп’ютерної техніки 1341(1306) ПК, або 81,2% (82,0%) використовувалось безпосередньо у навчальному процесі.


Діаграма 1


Як і протягом минулих років спостерігається тенденція до зростання загальної кількості персональних комп’ютерів у навчальних закладах та збільшення їх кількості у використанні безпосередньо у навчальному процесі (див. Діаграму 1).

Найбільше персональних комп’ютерів знаходиться на балансі ВПУ № 22 м. Сарни – 142 ПК, Рівненського професійного ліцею – 141 ПК, ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ – 131 ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ –128 ПК. У 8-и із 19-и закладів ПТО області нараховується більше 100 персональних комп’ютери.

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів ПТО області становив 6,26(6,6) учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості навчального процесу – 7,7(8,0) уч./ПК. Забезпеченість навчально-виробничого процесу персональними комп’ютерами (кількість учнів на 1 ПК, що використовується у навчальному процесі) у профтехзакладах області щорічно покращується, що відображається на Діаграмі 2.

С
Діаграма 2


таном на 01.01.2016 найвищий загальний рівень забезпеченості комп’ютерною технікою був: у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 3,34(3,7) уч./ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 4,05(4,15) уч./ПК; Рівненському професійному ліцеї – 4,48(5,39) уч./ПК, ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ 4,96(4,88) уч./ПК.

За станом забезпечення навчального процесу найкращі показники: у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 3,65(3,92) уч./ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 4,29(4,36) уч./ПК, Рівненського професійного ліцею 4,98(6,08) уч./ПК.

У 2015 році суттєво покращився стан комп’ютерного забезпечення у Рівненському професійному ліцеї, де придбано 19 нових ПК; 6 нових ПК придбано у ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“, по 4 ПК – у ВПУ № 1 м. Рівне та Квасилівському професійному ліцеї.

Найнижчий рівень забезпеченості залишається у Рокитнівському професійному ліцеї (загальний – 24,9 уч./ПК; навчального процесу – 44,8 уч./ПК).

Потребують ремонту або списання 171(165) ПК або 10,4% (10,37%) від загальної кількості.

Станом на 01.01.2016 у закладах ПТО області нараховувалось 99(95) мультимедійних проектори, 14(10) мультимедійних дошок, 86(84) широкоформатних TV-приймачів з USB-входом для підключення ПК, 22(22) цифрових відеокамери, 31(29) цифрових фотокамер, 59(51) веб-камер.

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще забезпечені ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“, ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, Рівненський професійний ліцей.

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 47(47), інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою –258(236), що разом становить 47,5%(44,36%) від загальної кількості навчальних приміщень у профтехзакладах.

У 18-и(18-и) закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки, у яких встановлено 86(72) ПК, у 17(17) закладах 82(72) ПК забезпечені доступом до Інтернет.

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до мережі Інтернет у 16 и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані комп’ютерною технікою (всього встановлено 91(67) ПК; з них, 87(68) забезпечені доступом до мережі Інтернет).

В усіх 19 закладах ПТО області забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет-сайти навчальних закладів.

На кінець 2015 року до мережі Інтернет було під’єднано навчальних та адміністративних приміщень навчальних закладів – 462(434), з них, навчальних –267(244), або 41,6%(38,27% ) від усіх навчальних приміщень; 1219(1187) персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу Інтернет, з яких 1060(1024) ПК використовується безпосередньо у навчальному процесі.

З
Діаграма 3
абезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет станом на 01.01.2016 становить 8,48(8,85) учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу Інтернет; забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального процесу – 9,76(10,26) уч./ПК (Див. Діаграму 3).

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“


(3,4(3,7) уч./ПК – загальний та 3,65(3,92) уч./ПК – навчального процесу), ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей (відповідно: 4,36(4,55) уч./ПК та 4,9(4,94) уч./ПК), Рівненського професійного ліцею (4,48(5,39) уч./ПК та 4,98(6,08) уч./ПК), ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі (5,09(4,97) уч./ПК та 5,89(5,84) уч./ПК), ВПУ № 29 смт Володимирець (4,95(5,7) уч./ПК та 5,27(6,18) уч./ПК).

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі Інтернет у Рокитнівському професійному ліцеї – 29,9(27,8) та 44,8(52,6) уч./ПК, ВПУ № 24 м. Корець – 28,2(32) та 28,2(32) уч./ПК.

Продовжувалась робота за освітньою програмою „Intel® Навчання для майбутнього“. У 2015 році проведено чотири тренінги за вказаною програмою на базі ВПУ № 25 смт Демидівка (3 тренінги) та ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“, де навчання пройшли 33 педпрацівників закладів.

З початку запровадження програми на базі ПТНЗ області було проведено 36 тренінгів, у яких прийняли участь 447 педпрацівників; ще 4 педпрацівники пройшли навчання у системі профтехосвіти. Всього у програмі „Intel® Навчання для майбутнього“ на базі ПТО навчання пройшли 37,7% педпрацівників закладів.

У 2015 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі використовували 70,5%(66,64%) педпрацівників (проводили заняття з використанням ІКТ).
У навчально-виробничому, виховному процесах у профтехзакладах у 2015 році використовувалось приблизно 5200(4100) різноманітних електронних засоби навчального призначення (навчально-тематичні презентації, відеофільми, електронні посібники, тестові програмні засоби, тренажери, навчально-тематичні сайти тощо). З них, 3356(2186) ЕЗНП розроблені педпрацівниками профтехзакладів. Розробку власних ЕЗНП проводять 488(370) педпрацівників, що становить 41,15%(31,1%) від загальної кількості.

У 2015 році було проведено обласний конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів. Конкурс проводився згідно плану спільної роботи управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та навчально-методичного центру профтехосвіти у Рівненській області. У конкурсі взяли участь усі професійно-технічні навчальні заклади, які представили свої веб-сайти. Згідно рішення журі кращими були визнані веб-сайти Державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ (http://www.rtpl.com.ua) – І місце; Державного навчального закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ (http://zplzt.com) та Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка ( http://vpu25.at.ua) – ІІ місце; Рівненського професійного ліцею (http:/rpl.ucoz.com), Державного професійно-технічного навчального закладу „Острозьке вище професійне училище“ (http://ovpu.ostrog.rv.ua) та Вищого професійного училища № 1 м. Рівне (http://www.vpu1.inf.ua) – ІІІ місце.

Упродовж січня-квітня 2015 року навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській області спільно з Львівським науково-практичним центром Інституту професійно-технічної освіти НАПН України проведено конкурс методичних розробок „Навчально-методичне забезпечення предметів професійної підготовки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій".

Конкурс проводився у два тури: І тур - обласний, II тур - регіональний. У першому (обласному) турі взяли участь усі професійно-технічні навчальні заклади Рівненської області, у ІІ (регіональному) турі - профтехзаклади Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

     Для участі у другому турі від Рівненської області було подано 12 методичних розробок педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів.
     За результатами оцінювання журі другого етапу перше місце у відповідних до умов конкурсу номінаціях посіли вісім робіт педагогічних працівників профтехзакладів області та друге місце посіли 3 роботи.

У 2015 році організовано та проведено чотири вебінари, у яких взяли участь педпрацівники профтехзакладів області та навчально-методичного центру.

Питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес у профтехзакладах області, поширення інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду та поточної діяльності розглядались на засіданнях методичної секції педагогічних працівників комп’ютерних дисциплін, які були проведені 23.04.2015 на базі Рівненського професійного ліцею та 05.11.2015 на базі НМЦ ПТО у Рівненській області.

На заняттях секції велика увага приділялась використанню можливостей Інтернет у навчальному процесі, зокрема, - проведенню занять у формі веб-квестів, створенню дистанційних курсів у системі дистанційного навчання Moodle, використанню інтерактивних технологій навчання та ін.

Питання використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчального призначення, можливостей мережі Інтернет, дистанційних форм навчання, висвітлення інформації на веб-сайті НМЦ ПТО та веб-сайтах ПТНЗ розглядались на засіданні дев’ятьох методичної секції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

 За результатами діяльності закладів профтехосвіти області з питань комп’ютеризація та інформатизації, використання Інтернет, впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес проведено рейтингову оцінку діяльності ПТНЗ області за 2015 рік.

Кращі результати у Здолбунівського професійного ліцею (562 рейтингових балів) – I місце, Рівненського професійного ліцею(427,5 рейтингових балів) - II місце, ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“ (373,3 рейтингових балів) – IІІ місце. (Див. діаграми 4-7).

Діаграма 4


Діаграма 5Діаграма 6


Діаграма 7Номер ПТНЗ задається за старою нумерацією згідно таблиці

ПТНЗ

Назва ПТНЗ

1

Вище професійне училище № 1 м. Рівне

2

Державний навчальний заклад „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“

4

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Березнівське вище професійне училище“

5

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну“

6

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Дубровицький професійний ліцей“

7

Рокитнівський професійний ліцей

8

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Соснівський професійний ліцей“

9

Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“

11

Рівненський професійний ліцей

16

Квасилівський професійний ліцей

21

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний ліцей“

22

Вище професійне училище № 22 м. Сарни

23

Клеванський професійний ліцей

24

Вище професійне училище № 24 м. Корець

25

Вище професійне училище № 25 смт Демидівка

26

Радивилівський професійний ліцей

27

Державний навчальний заклад „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“

28

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Острозьке вище професійне училище“

29

Вище професійне училище № 29 смт Володимирець


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Веб-квест технологія та її використання у профтехзакладі
Петро Семенюк,

методист НМЦ ПТО

у Рівненській області
Одним із важливих навиків, яким сьогодні має володіти випускник професійно-технічного навчального закладу є використання інформаційно-комунікаційних технологій та можливостей мережі Інтернет у професійній діяльності. Загальновідомо, що тих знань, умінь і навичок, яких здобуває учень ПТНЗ, та використовує у своїй подальшій професійній діяльності, через короткий час стає недостатньо. Адже, освоєні у навчальному закладі технології застарівають; з’являється нові технології, матеріали, обладнання, і для того, щоб бути конкурентоздатним на ринку праці, нове приходиться освоювати самостійно. Саме Інтернет є тим джерелом інформації, де кожен із нас може знайти практично будь яку інформацію, в тому числі і ту нову, що стосується професійної діяльності. Тому важливо, щоб випускник системи ПТО вмів працювати із персональним комп’ютером, володів навиками роботи у мережі Інтернет, умів шукати, оцінювати, аналізувати інформацію та використовувати її у практичних цілях.

Наведу особистий приклад. Після установки газового котла помітив, що під ним накопичується вода. Звернувся до продавця, який повідомив, що причиною цього є паровий конденсат, який утворюється через неутеплений димар. Виникла проблема утеплення димаря та стіни, до якої він прилягає. Проблему вирішив розв’язувати самостійно, для чого скористався інформацією з мережі Інтернет. Переглянув спеціалізовані сайти, відео на тему утеплення (сайт youtube.com), презентації (slideshare.net), побував у будівельних Інтернет-магазинах та зайшов на сайти будівельних магазинів Рівного, ознайомився із думкою колег з даної проблеми на форумах. При цьому мені прийшлося побувати у різних ролях: технолога, матеріалознавця, бухгалтера-обліковця, спеціаліста з охорони праці і техніки безпеки, покупця і, нарешті, майстра з утеплення будівель. В ході вивчення питання переконався, що на сайтах не завжди подається достовірна та повна інформація, методи виконання робіт часто бувають недосконалими, при цьому допускаються недоліки та помилки, те ж саме стосується і матеріалів, - тому, важливо інформацію оцінювати та аналізувати, як кажуть „відрізняти зерно від полови“. І нарешті, – після пошуків, аналізу, вибору необхідного, – настав час побудувати свій алгоритм (послідовність дій із вирішення задачі) та практичної її реалізації.

Подібні задачі часто трапляються як у побуті, так і професійній діяльності.

При вирішенні наведеної вище задачі я скористався технологією, яка називається „веб-квест“ (англ. web-quest).Quest – у перекладі із англійської означає тривалий цілеспрямований пошук. Часто такий пошук супроводжується елементами гри та пригод. Термін став особливо популярним у 1990-х роках, у зв’язку із великою популярністю на той час комп’ютерних ігор (квестів).

Web – „павутина“, назва Всесвітньої мережі Інтернет.

Під терміном „веб-квест“ розуміють: 1) технологію навчання, вирішення проблемних завдань з використанням ресурсів мережі Інтернет (це найбільш широке трактування поняття); 2) проблемне завдання для вирішення якого використовуються ресурси мережі Інтернет (в цьому розумінні під терміном розуміють деякий пакет документів (папку з документам), що містись завдання, інструкції з порядком його виконання, перелік Інтернет-ресурсів для виконання завдання, критерії оцінювання тощо. Часто такий пакет оформляють у формі веб-сайту.); 3) веб-сайт, на якому розміщуються названі вище матеріали, а також можуть розміщуватись зразки учнівських робіт та інші матеріали.

Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.

Веб-квест спрямований на розвиток в учнів навичок аналітичного, критичного, творчого мислення; дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі.

В ході веб-квесту учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на вирішення поставленого перед ними завдання.

Технологія Веб-квест включає в себе елементи ігрової, проектної, інтерактивної технологій навчання.

Вона передбачає роботу в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.

Використання веб-квест технології сприяє досягненню таких цілей: • підвищення мотивації до самоосвіти;

 • формування нових компетенцій;

 • реалізація креативного потенціалу;

 • підвищення особистісної самооцінки;

 • розвиток особистісних якостей.

Освітні веб-квести застосовуються як для засвоєння програмного матеріалу, так і розширення та поглиблення знань учнів із окремих предметів (дисциплін).

Освітні веб-квести можна поділити на ряд категорій (видів).

У журналістських веб-квестах учасники мають зібрати факти та організувати їх у жанрі репортажу новин, інтерв’ю і т. ін.

Конструкторський веб-квест потребує від учасників створення продукту або плану з виконання раніше визначеної мети в певних межах.

Творчий веб-квест вимагає від студентів створення продукту в заданому форматі. Творчі проекти схожі на конструкторські, проте є вільними і непередбачуваними в своїх результатах. У процесі оцінки таких проектів необхідно більше уваги приділяти творчості й самовираженню учнів.

Веб-квестиз - розв’язання спірних проблем, яке передбачає пошук і представлення різних, а інколи суперечливих думок з однієї проблеми і спробу привести їх до консенсусу.

Переконуючий веб-квест має на меті створення продукту, здатного переконати будь-кого. Таке завдання виходить за межі звичного перекладу і вимагає від учнів розробки аргументів на користь будь-якого твердження, думки, варіанту розв’язку проблеми на основі матеріалів, одержаних у про-цесі роботи з квестом. Кінцевим продуктом такого проекту може бути лист, стаття, прес-реліз, постер, відеозапис, мультимедійна презентація, веб-сторінка і т. ін.

Веб-квести, які орієнтовані на самопізнання мають на меті краще пізнати самих себе, що може здійснюватися через дослідження он-лайн і офф-лайн.

Аналітичний веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах заданої теми. Такі завдання дають підгрунття для одержання учнями знань в умовах, за яких вони мають уважно вивчати речі, знаходити спільне і різне, а також находити скриті схожі явища, зрозуміти зв’язок причин і наслідків, обговорюючи їх значення.

Наукові веб-квести слугують для знайомства та залучення студентів до наукових досліджень у різних галузях знань. Інтернет містить історичну та свіжу інформацію, яка може бути корисною в будь-якій галузі науки.

Оцінні (оціночні) веб-квести представляють учасникам низку предметів (речей) із запрошенням до їх оцінки або класифікації, вибору розв’язку з обмеженого списку або оцінки результатів проведених досліджень.
Веб-квести поділяються:


 • за тривалістю (короткотривалі – 1-3 заняття/години та довготривалі – тиждень, місяць, семестр, курс, навчальний рік);

 • за кількістю навчальних предметів, на яких базується веб-квест (монопредметний – 1 предмет, та поліпредметний – кілька предметів);

 • за кількістю учасників веб-квесту (один учасник, група із кількох осіб, весь клас або група);

 • за структурою (лінійний – наступне завдання учні отримують після розв’язання попереднього; нелінійний (розгалужений) – наступне завдання залежить від результату виконання попереднього; кільцевий (циклічний) – виконання завдань повторюється до певних умов).


Порядок роботи над веб-квестом

В ході роботи над веб-квестом виділяють 3 головні етапи.

На початковому етапі - вступ - викладач проводить підготовчу роботу, знайомить учнів із темою, формулює основну проблему, розподіляє ролі, визначає термін веб-квесту. Учні отримують завдання, інструкції з описом покрокової дії, критерії оцінювання.

Для кожної ролі необхідно прописати порядок (план) роботи, або, по-іншому, - інструкції з описом покрокових дій, кінцевого результату та способу оформлення їх роботи. До завдання додається список інформаційних ресурсів (в тому числі посилань на ресурси мережі Інтернет, де можна знайти необхідну інформацію), критерії оцінювання виконаних завдань. Задаючи посилання на ресурси мережі Інтернет, необхідно їх коротко характеризувати. Учасники можуть використовувати також власні ресурси. Питання слід формувати чітко і однозначно, щоб учень розумів принципи відбору інформації.

На наступному етапі – центральне завдання - учасник (група) виконують завдання. В ході виконання центрального завдання в учнів розвивається критичне мислення, уміння порівнювати та аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно. Викладач може надавати певну допомогу учням шляхом постановки запитання, надання учням зразків, прикладів, схем тощо.

Після вирішення завдань веб-квесту – знаходження та обробки інформації, отримання відповіді на поставлені питання, учні виконують оформлення результатів веб-квесту. Це може бути презентація, слайд-шоу, буклет, анімація, таблиця, плакат, креслення, фоторепортаж тощо. Часто результати оформляють у формі веб-сайту, який також називають терміном „веб-квест“, для чого у мережі Інтернет навіть існують спеціалізовані веб-сайти.

Підсумки та висновок роботи у веб-квесті можна провести у формі конференції, щоб учні мали можливість продемонструвати власні доробки, могли критично оцінити як власну роботу, так і роботу своїх товаришів.

На цьому етапі розвиваються такі риси особистості як відповідальність за виконану роботу, самокритика, взаємопідтримка, уміння виступати перед аудиторією.

На завершення проводиться оцінювання. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнями у ході веб-квесту; намічаються шляхи подальшої навчальної діяльності учнів.

Технологію веб-квесту відображено на наступній схемі.Види завдань для веб-квеста

 • Переказ – учень має продемонструвати розуміння теми на основі матеріалів із різних джерел, які представлені ним у новому форматі: презентація, плакат, розповідь.

 • Планування і проектування – розробка плану або проекту за заданими умовами.

 • Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості.

 • Компіляція – трансформування інформації, отриманої із різних джерел, в інший формат: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу.

 • Творче завдання – творча робота у певному жанрі – створення оповідання, вірша, пісні, відеоролика тощо.

 • Аналітична задача – пошук та систематизація інформації.

 • Детектив, головоломка, таємна історія – висновки на основі суперечливих фактів.

 • Досягнення консенсусу – знаходження вирішення із гострої, спірної проблеми.

 • Оцінювання – обґрунтування певної точки зору.

 • Журналістське розслідування – об’єктивне висвітлення інформації (розділення думок і фактів).

 • Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

 • Наукові дослідження – вивчення різноманітних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних онлайн - джерел.


Розробка критеріїв оцінювання веб-квеста

Для створення бланку оцінювання необхідно:

1. Сформулювати найбільш значимі критерії оцінювання. Критерії повинні враховувати тип завдання, цілі і види діяльності, та в однаковій мірі враховувати:

досягнення зазначеної мети;

якість виконання роботи;

якість організації процесу виконання роботи;

зміст роботи;

складність завдання.

2. Визначити шкалу оцінювання: - наприклад, трьох-,чотирьох-, п’ятибальну.

3. Підготувати опис параметрів оцінювання.

Необхідно починати з опису ідеального варіанту виконання завдання, а потім переходити до опису можливих недоліків виконання роботи за кожним критерієм. Вимоги до опису параметрів:

мова опису має бути зрозумілою учням;

опис повинен надавати змогу визначити кількісні відмінності одного параметру від іншого;

різниця між кількісними показниками має бути приблизно однаковою (наприклад, при 5 бальній шкалі оцінка 4 ставиться при наявності 1-2 помилок, оцінка 3 – при наявності 3-4 помилок і т.д.)

4. При необхідності можна вказувати значимість кожного критерію у загальній оцінці (наприклад, у відсотках).

Критерії оцінювання зручно оформляти у формі таблиці; зразок подано нижче.Критерії

Обгрунтування критеріїв

Оцінка

Вміст веб-квесту

Розуміння учнями завдання

 • Робота показує правильне та чітке розуміння учнями завдання

 • У роботі учнів є матеріали, які мають безпосереднє відношення до теми, а також ті, які до теми відношення не мають

 • Включені матеріали, які не мають безпосереднього відношення до теми. Зібрана інформація не аналізується та не оцінюється.

10
5

0


Повнота розкриття теми

 • Повністю

 • Частково

 • Не розкрито

10

5

0Викладення аспектів теми

 • Викладено повністю

 • Частково

 • Не викладено

10

5

0Викладення стратегії вирішення проблеми

 • Викладено стратегію вирішення проблеми

 • Процес вирішення частковий

 • Процес вирішення неточний, або неправильний

10

5

0Логіка викладення матеріалу

 • Викладено логічно

 • Наявні логічні порушення

 • Логіка відсутня

10

5

0Самостійна робота групи

Узгодженість роботи у групі

 • Робота групи чітко спланована

 • Робота групи спланована частково

 • Робота у групі не спланована

5

3

0Розподіл ролей у групі

 • Уся діяльність рівномірно розподілена між членами групи

 • Робота рівномірно розподілена між більшістю учасників команди

 • Декілька членів групи відповідають за роботу усієх команди

5
3
0

Авторська оригінальність

 • Унікальна робота. Міститься велика кількість оригінальних, винахідницьких прикладів

 • В роботі наявні авторські знахідки

 • Стандартна робота, не містить авторської оригінальності

5
3
0

Ступінь самостійності роботи групи

 • Повна самостійність при виконанні роботи

 • Часткова самостійність роботи групи

 • Несамостійна робота групи

5

3

0Оформлення роботи

Граматика, словниковий запас, відсутність помилок правопису та опечаток

 • Якісна робота із точки зору граматики, стилістики, правопису (орфографії)

 • Негрубі помилки із точки зору граматики, стилістики, правопису (орфографії)

 • Грубі помилки із точки зору граматики, стилістики, правопису (орфографії)

5
3
0

Захист роботи

Якість доповіді

 • Аргументованість основних позицій, логічно побудована структура доповіді, повнота представлення в доповіді результатів роботи

 • Порушення логіки виступу, неповне представлення результатів роботи, неповна система аргументації

 • Не наведені аргументи з основних позицій, повна відсутність логіки, не представлені результати дослідження

10

5

0Об’єм та глибина знань теми

 • Доповідачі показують ерудицію, відображають міжпредметні зв’язки

 • Доповідачі грамотно викладають матеріал, але не показують достатньо глибоких знань

 • Доповідачі показують повне незнання матеріалу

10
5
0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

 • Доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, впевнено і грамотно володіють мовою, дотримуються регламенту, тримають увагу аудиторії

 • Доповідачі допускають не грубі мовні помилки при виступі, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії

 • Доповідачі губляться перед аудиторією, проявляють бідність мови, порушують регламент, не можу утримувати увагу аудиторії

10

5


0

Відповіді та запитання

 • Доповідачі переконливо та повно відповідають на запитання, тримаються приязно, намагаються використовувати відповіді для успішного розкриття теми

 • Доповідач не на усі питання може знайти переконливі відповіді

 • Доповідач не може відповісти на питання, або при відповідях веде себе агресивно, некоректно

10

5
0


Ділові та вольові якості доповідача

 • Доповідач прагне до досягнення високих результатів, готовий до дискусії, толерантний, приязний

 • Доповідач готовий до дискусії, не завжди проявляє приязність

 • Доповідач не готовий до дискусії, агресивний, уникає спілкування

10

5
0

Оцінка «12-10» - 140 -110

Оцінка «9-7» - 109 - 80

Оцінка «6-4»- 79 -60

Оцінка «3-1» – 59 - 0Особливості використання веб-квест технології у професійно-технічних навчальних закладах

Оскільки, у професійно-технічній освіті учні (студенти) отримуються загальноосвітню та професійно-теоретичну підготовку, то все, сказане про веб-квести, відноситься і до професійно-технічної освіти і має право на застосування у професійно-технічних навчальних закладах.

Поряд з тим, профтехосвіта надає учням професійні знання, вміння та навики, що є основою у їх подальшій діяльності. Ці знання, вміння та навики є цілком конкретними, точними і практичними. Вони визначають подальшу професійну діяльність випускника, його матеріальне та моральне благополуччя. Тому, при підготовці кваліфікованого робітника у профтехзакладі важливо виховувати у ньому відповідальність, акуратність, вміння та бажання вчитися (вчитися впродовж життя), самостійність в освоєнні професійних компетенцій, самостійність у прийнятті рішень, комп’ютерну та інформаційну грамотність. Цьому має сприяти використання технології „веб-квест“.

Завдання, які учні мають розвязувати у ході веб-квестів (незважаючи, в ході вивчення яких навчальних дисциплін проводяться веб-квести) повинні мати професійне спрямування, бути конкретними, чіткими, направленими на вирішення конкретних практичних завдань, включати у себе завдання із різних предметів, перш за все, - професійного спрямування (спецтехнологія, матеріалознавство, охорона праці, інформаційні технології тощо). Оскільки, результатом професійної діяльності робітника, - кінцевим продуктом його діяльності, є конкретний продукт, виконана робота, надана послуга, то ефективним буде той веб-квест, на виході якого, буде не просто обговорення та оцінювання виконаної у ході веб-квесту роботи, а представлення готового продукту, виготовленого учнями, виконаної роботи, наданої послуги. Тому, доцільно передбачити у завданнях веб-квесту виготовлення продукції, виконання відповідних робіт, надання послуг, та відповідно, розробити критерії їх оцінювання.

Такі веб-квести, - максимально наближені до виробничої діяльності, дозволятимуть учням максимально наблизитись, увійти безпосередньо у роль майбутнього робітника, при цьому розвивають не лише професійні знання, вміння і навики, але і виховують впевненість у своїх силах.

При роботі над веб-квестом, у якому передбачено кілька ролей, завдання для кожної ролі мають бути реальними та дійсно відповідати цій ролі. Не намагайтеся перевантажити учнів завданнями – це знижує інтерес до веб-квеста. Як кажуть: „Все добре в міру“. Це ж саме стосується і переліку ресурсів, - багато ресурсів розсіюють увагу. Дозволяйте учням використовувати свої ресурси.

Хотів би звернути увагу на такі Інтернет ресурси, як форуми. Враховуючи велику кількість матеріалів, інструментів, обладнання та технологій, які сьогодні наявні на ринку та застосовуються у професійній діяльності, - буває досить важко вибрати необхідне. Саме тут допоможуть професійні форуми, які доцільно додавати у перелік ресурсів.

Щодо представлення інформації: сьогодні у різноманітних джерелах, повязаних із технологією „веб-квест“, концентрується увага на поданні інформації, яку отримали (засвоїли) учні у ході веб-квесту, у формі веб-сайту. Навіть, створені спеціалізовані сайти у мережі Інтернет для розміщення веб-квестів. Це може дезорієнтувати викладача та стримувати використання технології „веб-квест“. Адже, чи багато педагогічних працівників (і не лише у ПТНЗ), не кажучи про учнів, уміють створити власний сайт, чи скористуватися спеціалізованими ресурсами мережі Інтернет для створення сайтів? Тому, практикуйте подання інформації у простішому вигляді: у формі переказу, текстового документу, набору фото чи/та відеоматеріалів, таблиці, презентації тощо. Виходьте із того, що уміють робити учні.

Починайте із простішого веб-квеста: для одного учня, або 1-2 ролі; для кожної ролі – 1-2 завдання; 2-3 ресурси Інтернет; подання матеріалу у формі переказу, текстового документу, набору фото, чи таблиці; тривалість 20-30 хвилин упродовж уроку. В міру вироблення певних навичок, щодо організації та проведення веб-квестів, а також, привикання учнів до такої форми роботи, - веб-квести ускладнюйте.

При проведенні веб-квестів професійного спрямування долучайте до його проведення викладачів кількох дисциплін, наприклад, спецтехнології, матеріалознавства, креслення, інформатики та інформаційних технологій, охорони праці та майстрів виробничого навчання Вони можуть готувати завдання веб-квесту, бути консультантами, експертами під час представлення результатів (конференції). Це також сприятиме поширенню використання веб-квестів педагогами у навчально-виробничій діяльності. Організатором проведення веб-квестів та використання даної технології у навчальному закладі має бути, у першу чергу, методист закладу.

Нижче наводжу зразок організації і проведення веб-квесту на основі наведеного мною прикладу із особистого досвіду. Він може бути використаний у навчально-виробничій діяльності за професіями будівельного напряму, наприклад, муляр, штукатур, опоряджувальник будівельний, монтажник систем утеплення будівель – як при освоєнні програмового матеріалу, так і розширення знань, умінь і навичок (як варіативний компонент).
СценаріЙ та матеріали веб-квесту

Професія: 7129Монтажник систем утеплення будівель“; може бути використаний при вивченні варіативного компоненту на тему „Утеплення будівель та споруд“ за професіями муляр, штукатур, опоряджувальник будівельний; а також для самонавчання за названими професіями.

Предмет: міжпредметний (спецтехнологія, матеріалознавство, креслення, інформатика та інформаційні технології, охорона праці).
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет