Жазушы Ілияс Есенберлиннің «Көркем әдебиет секторындағы» барлық шығармаларыДата09.06.2016
өлшемі63.94 Kb.
#124210
Жазушы Ілияс Есенберлиннің

«Көркем әдебиет секторындағы» барлық шығармалары.

(қазақ және орыс тілдерінде)
Есенберлин,І.

Көшпенділер.

[Мәтін]:Тарихи трилогия/Ілияс Есенберлин.

-Алматы.«І.Есенберлин атындағы қор», 2002. -760б.
Ілияс Есенберлиннің шығармашылығында атақты «Көшпенділер» трилогиясы негізгі орын алады, ол эпикалық құлаш-қарымымен, оқиғалардың серпінділігімен, қазақ тарихының жанды әрі қайталанбас тұлғалардың бейнесімен, тілінің шынайлығымен және айқындылығымен ерекшеленеді.

Трилогиясы тарихта ешқандай «жоғалып кетулердің» болмағанын, осы ғасырлардың бәрінде де қазақ халқы өзінің ежелгі жерінде өмір сүріп, еңбек еткенін сенімді түрде көрсетеді.


Есенберлин,І.

Қатерлі өткел.

[Мәтін]: роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Жазушы», 1967. – 252 б.
Жазушы Ілияс Есенберлин «Қатерлі өткел» атты бұл романында еңбекші халыққа бостандық, теңдік, бақыт әперген ұлы күш, ең демократияшыл құрылыс – советтік құрылыстың қазақ даласында қалай қалыптасқанын бейнелеуді мақсат еткен.

Романның бас кейіпкері Бүркіттің іс-әрекетінен, оның алғашқы қателесу жолынан бастап, кейін советтік құрылыстың адал, творчестволық қайраткері дәрежесіне қалай жеткенін суреттейді.


Есенберлин,І.

Жанталас.

[Мәтін]:Тарихи роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Жазушы», 1973. - 320б.

Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ілияс Есенберлин халқымыздың арғы-бергі тарихына барлау жасап, «Қаһар», «Алмас қылыш» атты романдарының жалғасы «Жанталас» романы сіздерге ұсынылып отыр.

Бұл романда қазақ халқының ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда басынан өткерген ұлы-ұлы оқиғалар әңгіме болады.

Халқымыздың басына Жоңғарлар күшпен әкеп таңған «Ақтабан шұбырынды» трагедиясы, қазақ елінің Россия қол астына кіруі, шет ел басқаншыларына қарсы күрес кітапта тарихи деректер негізінде қызғылықты баяндалған.Есенберлин,І.

Маңғыстау майданы.

[Мәтін]: романдар/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Жазушы», 1978. - 424б.
Бұл кітапта белгілі жазушы, Қазақ ССР-ының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ілияс Есенберлиннің «Маңғыстау майданы» мен «Аманат» атты жаңа романдары еніп отыр.

Бірінші роман әйгілі Маңғыстау мұнай байлығын алғашқы барлаған, зерттеген адамдарға арналған.

Сондай-ақ романда бүгінгі өсу жолымыздың тірегі – ғылыми – техникалық революцияның елеулі мәселелері көтеріледі. Екінші шығарма «Аманат» археолог – ғалымдар жайында, Романның бас кейіпкерлері – қарт археолог Күнтуар мен оның жолдасы Ерғазының іс-әрекет үстінде суреттеп, олардың мінез-құлықтарын, өмірге көз қарастарын ашадыЕсенберлин,І.

Алтын құс.

[Мәтін]: роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Көшпенділер», 2002. - 240б.
Әрбір шығармасында күрделі ой, проблема айтушылық, бұрын көп сөз бола қоймаған тыңға барушылық, творчестволық батылдық – жазушы Ілияс Есенберлин қаламына тән сипаттар.

Кітаптағы басты кейіпкеріміз кенші, Еңбек ері – Сабыр қатардағы жұмысшыдан өскен, өмірден көргені, көкейге түйгені көп ойлы адам.

Романдағы Сабыр мен Ақбаянның адал махаббаты, жас кезде дұрыс ойлануға, мағыналы өмір кешіруге меңзейді.

Есенберлин,І.

Скифтер сағымы.

[Мәтін]: роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Көшпенділер», 2002. - 342б.
Жазушының «Аманат» романы, «Скивтер сағымы» болып қайта басылып шығарылып отыр.

Роман Қазақстанның өркендеуіне өз үлесі қосып өшпестей із қалдырған өз қызметін жай археология маманы болып бастап, әйгілі инженер, академик атағына дейін көтерілген Күнтуар Құдайбергенов жайлы жазылған.

Романда кейіпкердің экспедиция кезінде өткізген қиыншылықтар мен қуаныштарын оқырман қауымға көркемдеп жеткізе білген.
Есенберлин,І.

Қара алтын.

[Мәтін]: роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Көшпенділер», 2002. - 240б.
Бұл кітапта белгілі жазушы Ілияс Есенберлиннің «Маңғыстау майданы» атты романы «Қара алтын» деген жаңа атпен қайта басылып шығып отыр.

Роман әйгілі Маңғыстау мұнай байлығын алғашқы барлаған, зерттеген адамдарға арналған.

Сондай-ақ романда бүгінгі өсу жолымыздың тірегі – ғылыми – техникалық революцияның елеулі мәселелері көтеріледі
Есенберлин,І.

Қаһар.

[Мәтін]: роман/Ілияс Есенберлин.

-Алматы: «Ан-Арыс», 2010. - 360б.
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, аса көрнекті жазушы

Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» атты романы атақты «Көшпенділер» трилогиясының бір бөлімі.

Күні кешегі империяның қаһарлы кезінде қаймықпай жазылған роман тарихи құндылығымен,көркем суреткерлігімен, асқақ та айбынды рухымен ерекшеленеді.

Сан ұрпақты тәрбиелеген кесек туынды бүгінде онан сайын өз қажеттілігін дәлелдей түсуде.

Кітап барша оқырманға арналады.
Есенберлин, И.

Кочевники [Текст]: Исторический роман

/ Илияс Есенберлин.

-Алма-Ата: «Жазушы», 2002.- 720с.
В трилогии И. Есенберлина, в этой художественной исторической хронике, выявлены и обобщены не только причины зарождения и укрепления казахского ханства, но и социально-экономические и политические мотивы сближения с Россией, вскрыто прогрессивное значение добровольного присоединения Казахстана к России в 1931 году.

Есенберлин, И.

Отчаяние [Текст]: Исторический роман

/ Илияс Есенберлин.

-Москва: «Известия», 1974.- 336 с.
Роман «Отчаяние», в котором повествуется о многовековой борьбе казахского народа с великоханьской китайской экспансией, с подталькиваемыми императорским Китаем джунгарскими захватчиками.

Только присоединение к России спасло тогда казахский народ от полного уничтожения...Есенберлин, И.

Прикрой своим щитом

[Текст]: Роман/ Илияс Есенберлин.

-Москва: «Советский писатель», 1976.- 256 с.
Роман известного казахского писателя Ильяса Есенберлина «Прикрой своим щитом» связан с историей освоения целинных земель в Казахстане.В основе конфликта романа – разное отношение героев к родной земле, ее настоящему и будущему, к пониманию гражданского долга. Борьба с бедой земледельцев – ветровой эрозиеей, по авторскому замыслу, не просто хозяйственная задача. Это еще и битва с эрозией нестойких характеров, бескомпромиссная схватка со всем, что в принципе чуждосоветскому образу жизни и социалистической морали.Есенберлин, И.

Золотая птица.-Схватка

[Текст]: Два романа/ Илияс Есенберлин.

-Алматы: «Жазушы», 1977.- 336 с.
Ильяса Есенберлина - известный казахский писатель, автор ряда романов и повестей.

Среди них – роман «Золотая птица» и «Схватка».

С «Золотой птицей» читатели имели возможность познакомиться в прошлом году на страницах республиканского литературного журнала «Простор».

«Схватка» - роман о казахстанских геологах – в 1968 году отмечена Государственной премией Казахской ССР.

Есенберлин, И.

Золотая орда

[Текст]: Роман в трех книгах

/ Илияс Есенберлин.

-Алма -Ата: «Жазушы», 1989.- 512 с.
Ильяс Есенберлин (1915-1983) - известный казахский писатель, автор ряда пьес, поэм и романов «Кочевники», «Опасная переправа», «Схватка», «Прикрой своим щитом» и др., лауреат Государственной премии

Казахской ССР им Абая.

«Золотая Орда» - исторический роман в трех книгах, в котором художественно осмысливается возникновение и падание Золотой Орды, основавшейся в результате татаро – монгольского нашествия в сороковых годах

тринадцатого столетия.


Есенберлин, И.

Хан Кене [Текст]:Роман

/ Илияс Есенберлин.

-Алматы: «Санат», 1998.- 288с.
Роман известного казахского писателя Ильяса Есенберлина (1915-1983) возсоздает историю казахского народа с ХҮІ века до середины ХІХ века.

На фоне сложных исторических процессов перед нами – внук умного государственного деятеля и поководца хана Аблая – хан Кенесары,

унаследовавший от него все эти качества.


Есенберлин, И.

Золотая птица

[Текст]: Роман/Илияс Есенберлин.

-Алматы: «Кочевники»,2002.- 176с.
Роман известного казахского писателя Ильяса Есенберлина «Золотая птица о жизни одного шахтёра.

Главный герой романа – Сабыр, начал свой путь с простого рабочего, многое повидал на своем веку, и впоследствии удостоился звания Героя Труда.

Надеемся, что примеры из жизни героев этой книги придутся по душе нашему читателю.

Есенберлин, И

Скифские миражи[Текст]:Роман

/ Илияс Есенберлин.

-Алматы: «Кочевники»,2003.- 264с.
Скифские миражи»- роман о казахстанских геологах.

Главный герой романа –Қунтуар Кудайбергенов.

Илияс Есенберлин умел довольно реально показать в своих книгах дух времены,недостатки и перегибы

того общества, и то,какое влияние это оказывало

на отдельные личности

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет