Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 08. 279-2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген және (11 мамырдағы 2005ж. №289-бұйрығы) типтік оқу жоспары №289 негізінде әзірленгенбет1/4
Дата25.02.2016
өлшемі0.61 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша

5В030100, 050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфэйфер
20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Демешев Д.Е.


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша

5В030100, 050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 3.08.279-2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген және (11 мамырдағы 2005ж. № 289-бұйрығы) типтік оқу жоспары № 289 негізінде әзірленген.

Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова 2010 ж. «____» ________


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2010 ж. «_____»____________ №____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Мошна Н.И. 2010ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛГЕН

Тарих және құқық факультетінің деканы_________ А.А. Ақышев 2010ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 2010 ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2010 ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Пәннің мақсаты - Қазақстанда мемлекет пен құқықтың пайда болуы, бекуі мен дамуы туралы студенттің бойында тұтас дүниетанымды айқын да нақты қалыптастыру болып табылады.

Пәннің міндеті:

  1. Қазақстан аумағындағы ежелгі дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттердің типтері, нысандары және құқық жүйелері туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білуі;

  2. Олардың пайда болуы мен қызмет етуінің шартының, нақты себептері мен уақыттық аясын және де биліктік қатынастардың ішкі құрылымы мен мемлекеттік органдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының заңдылықтарын қарастыру;

  3. Қазақ ордасының қалыптасуын бірнеше ғасырларға созылған протоқазақ мемлекетінің даму нәтижесінің заңдылығы ретінде ашып, көрсету, оның қазақ этносының мемлекеттілігі ретіндегі жалпы және рекше қасиеттеріне сипаттама беру;

  4. Қазақстандағы дербес мемлекеттіліктің Ресей отарлауының нәтижесінде құлдырау процесін және кеңестік өкімет тұсындағы қазақ ұлттық мемлекеттілігінің құрылуын зерделеу;

  5. Қазақстан республикасының тәуелсіз және егеменді мемлекет ретінде орнығуы мен дамуын объективті, әрі заңды құбылыс деп бағалай отырып, оның құқықтық жүйесінің қалыптасу процесін ой елегінен өткізу.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

1 Қазақстан тарихы

2 Саясаттану

3 Мәдениеттану

4 Логика


5 Этика
3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

1 Мемлекет және құқық теориясы

2 Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы

3 Саяси және құқытық ілімдер тарихы

4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

«5В030100 – Құқықтану» мамандығының

ЖОБ, ОКБ білім негізінде іштей бөлім студенттері үшін.

Түскен жылы - 2010
р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Пр. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

I тарау Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы: пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы курсының пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

0,5

0,5

-

-

-

2

III тарау Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар.

2

Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы

0,5

0,5

-

-

-

2

3

Ежелгі ғұндардың империясы

0,5

0,5

-

-

-

2

4

Үйсін және Қаңлы мемлекеттері

0,5

0,5

-

-

-

2

III тарау Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар.

5

Түркі қағанаты

0,5

0,5

-

-

-

2

6

Түргеш және Қарлұқ қағанаттары

0,5

0,5

-

-

-

3

7

Оғыз мемлекеті

0,5

0,5

-

-

-

3

8

Қарахан мемлекеті

0,5

0,5

-

-

-

3

9

Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері

0,5

0,5

-

-

-

3

10

Найман және Керей ұлыстары

0,5

0,5

-

-

-

3

IV тарау Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы ордалық мемлекеттер.

11

Шыңғыс хан империясының тарих сахнасына шығуы

0,5

0,5

-

-

-

2

12

Моғолстан мемлекеті

0,5

0,5

-

-

-

3

13

Әбілхайыр хандығы және ноғай ордасы

0,5

0,5

-

-

-

3

V тарау Қазақ ордасының құрылуы және дамуы.

14

Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі

0,5

0,5

-

-

-

3

15

XV-XVIIIғ.ғ. Қазақ құқығы

1

1

-

-

-

3

16

Жеті Жарғы

1

1

-

-

-

3

VI тарау Қазақстан Ресей империясының құрамында

17

Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның м емлекеттік-құқықтық салдары

1

1

-

-

-

3

18

XIX ғасырдың екінші жартысы XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік құрылысы және құқықтық жүйесі

1

1

-

-

-

3

VII тарау Кеңестік Қазақстандағы мемлекет және құқық

19

Қазақстандағы Қазан төңкерісінің жеңісі және Кеңес үкіметінің орнауы

1

1

-

-

-

3

20

Қазақстанның автономиялық және одақтас республика ретіндегі әкімшілік-саяси және құқықтық жағдайы

1

1

-

-

-

3

21

1950-1990 жылдардағы Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық даму

1

1

-

-

-

3

VIII тарау Тәуелсіз қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы.

22

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет ретінде және оның конституциялық-құқықтық дамуы

1

1

-

-

-

3

Семестр бойынша барлығы:

15

15


60

Пән бойынша барлығы

90

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

«5В030100 – Құқықтану»мамандығының

ОКБ білім негізінде сырттай бөлім студенттері үшін.Түскен жылы - 2010

р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Пр. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

I тарау Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы: пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы курсының пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

0,5

0,5

-

-

-

3

II тарау Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы және дамуы

2

Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы

0,5

0,5

-

-

-

3

3

Ежелгі ғұндардың империясы-

-

-

3

4

Үйсін және Қаңлы мемлекеттері-

-

-

3

III тарау Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар.

5

Түркі қағанаты

0,5

0,5

-

-

-

3

6

Түргеш және Қарлұқ қағанаттары-

-

-

3

7

Оғыз мемлекеті-

-

-

3

8

Қарахан мемлекеті

0,5

0,5

-

-

-

3

9

Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері-

-

-

3

10

Найман және Керей ұлыстары

0,5

0,5

-

-

-

3

IV тарау Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы ордалық мемлекеттер.

11

Шыңғыс хан империясының тарих сахнасына шығуы

0,5

0,5

-

-

-

3

12

Моғолстан мемлекеті-

-

-

3

13

Әбілхайыр хандығы және ноғай ордасы-

-

-

3

V тарау Қазақ ордасының құрылуы және дамуы.

14

Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі

0,5

0,5

-

-

-

4

15

XV-XVIIIғ.ғ. Қазақ құқығы-

-

-

4

16

Жеті Жарғы-

-

-

4

VI тарау Қазақстан Ресей империясының құрамында

17

Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның м емлекеттік-құқықтық салдары

0,5

0,5

-

-

-

4

18

XIX ғасырдың екінші жартысы XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік құрылысы және құқықтық жүйесі-

-

-

4

VII тарау Кеңестік Қазақстандағы мемлекет және құқық

19

Қазақстандағы Қазан төңкерісінің жеңісі және Кеңес үкіметінің орнауы

0,5

0,5

-

-

-

4

20

Қазақстанның автономиялық және одақтас республика ретіндегі әкімшілік-саяси және құқықтық жағдайы

0,5

0,5

-

-

-

5

21

1950-1990 жылдардағы Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық даму-

-

-

5

VIII тарау Тәуелсіз қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы.

22

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет ретінде және оның конституциялық-құқықтық дамуы

1

1

-

-

-

5

Семестр бойынша барлығы:

6

6


78

Пән бойынша барлығы

90

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

«5В030100 – Құқықтану» мамандығының

ЖКБ білім негізінде сырттай бөлім студенттері үшін.Түскен жылы - 2010

р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Пр. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

I тарау Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы: пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы курсының пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

0,5

0,5

-

-

-

3

II тарау Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы және дамуы

2

Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы

0,5

0,5

-

-

-

3

3

Ежелгі ғұндардың империясы-

-

-

3

4

Үйсін және Қаңлы мемлекеттері-

-

-

3

III тарау Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар.

5

Түркі қағанаты

0,5

0,5

-

-

-

3

6

Түргеш және Қарлұқ қағанаттары-

-

-

3

7

Оғыз мемлекеті-

-

-

3

8

Қарахан мемлекеті

0,5

0,5

-

-

-

3

9

Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері-

-

-

3

10

Найман және Керей ұлыстары

0,5

0,5

-

-

-

3

IV тарау Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы ордалық мемлекеттер.

11

Шыңғыс хан империясының тарих сахнасына шығуы

0,5

0,5

-

-

-

3

12

Моғолстан мемлекеті-

-

-

3

13

Әбілхайыр хандығы және ноғай ордасы-

-

-

3

V тарау Қазақ ордасының құрылуы және дамуы.

14

Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі

0,5

0,5

-

-

-

4

15

XV-XVIIIғ.ғ. Қазақ құқығы-

-

-

4

16

Жеті Жарғы-

-

-

4

VI тарау Қазақстан Ресей империясының құрамында.

17

Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның м емлекеттік-құқықтық салдары

0,5

0,5

-

-

-

4

18

XIX ғасырдың екінші жартысы XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік құрылысы және құқықтық жүйесі-

-

-

4

VII тарау Кеңестік Қазақстандағы мемлекет және құқық

19

Қазақстандағы Қазан төңкерісінің жеңісі және Кеңес үкіметінің орнауы

0,5

0,5

-

-

-

4

20

Қазақстанның автономиялық және одақтас республика ретіндегі әкімшілік-саяси және құқықтық жағдайы

0,5

0,5

-

-

-

5

21

1950-1990 жылдардағы Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық даму-

-

-

5

VIII тарау Тәуелсіз қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы.

22

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет ретінде және оның конституциялық-құқықтық дамуы

1

1

-

-

-

5

Семестр бойынша барлығы:

6

6


78

Пән бойынша барлығы

90

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

«050301 – Құқықтану» мамандығының

ЖОБ білім негізінде сырттай бөлім студенттері үшін.Түскен жылы - 2009

р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Пр. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

I тарау Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы: пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы курсының пәні мен әдістері, мақсаты мен міндеттері және тарихнамасы
0,5

-

-

-

3

II тарау Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы және дамуы

2

Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы
0,5

-

-

-

3

3

Ежелгі ғұндардың империясы-

-

-

3

4

Үйсін және Қаңлы мемлекеттері-

-

-

3

III тарау Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар.

5

Түркі қағанаты
0,5

-

-

-

3

6

Түргеш және Қарлұқ қағанаттары-

-

-

3

7

Оғыз мемлекеті-

-

-

3

8

Қарахан мемлекеті
0,5

-

-

-

3

9

Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері-

-

-

3

10

Найман және Керей ұлыстары
0,5

-

-

-

3

IV тарау Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы ордалық мемлекеттер.

11

Шыңғыс хан империясының тарих сахнасына шығуы
0,5

-

-

-

3

12

Моғолстан мемлекеті-

-

-

3

13

Әбілхайыр хандығы және ноғай ордасы-

-

-

3

V тарау Қазақ ордасының құрылуы және дамуы.

14

Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі
0,5

-

-

-

4

15

XV-XVIIIғ.ғ. Қазақ құқығы-

-

-

4

16

Жеті Жарғы-

-

-

4

VI тарау Қазақстан Ресей империясының құрамында.

17

Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның м емлекеттік-құқықтық салдары
0,5

-

-

-

4

18

XIX ғасырдың екінші жартысы XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік құрылысы және құқықтық жүйесі-

-

-

4

VII тарау Кеңестік Қазақстандағы мемлекет және құқық


19

Қазақстандағы Қазан төңкерісінің жеңісі және Кеңес үкіметінің орнауы
0,5

-

-

-

4

20

Қазақстанның автономиялық және одақтас республика ретіндегі әкімшілік-саяси және құқықтық жағдайы
0,5

-

-

-

5

21

1950-1990 жылдардағы Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық даму-

-

-

5

VIII тарау Тәуелсіз қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы.


22

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет ретінде және оның конституциялық-құқықтық дамуы
1

-

-

-

5

Семестр бойынша барлығы:
6


78

Пән бойынша барлығы

84Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет