Кәсіптік модулі бойынша, оқу жұмыс бағдарламасы жұмыс берушілер сұраныстарына сәйкес әзірленген, «ТҰҚБ» бірлестік отырысында № хаттама негізінде 2021 жылы бекітілдіДата01.02.2023
өлшемі34.41 Kb.
#469003
РП қаз ДОО Э-33


Ақтөбе көлік, байланыс және жаңа технологиялар колледжі
(білім беру ұйымының атауы)
БЕКІТЕМІН
АКБ ж ЖТ колледж басшысы
Нұрғалиев Е.Ғ._________________
"____" ____________2022 ж.


Пән/модуль/өндірістік оқыту мен кәсіптік практика бойынша
оқу жұмыс бағдарламасы


КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері"
(модуль немесе пән атауы)

Мамандық 10410200 «Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
(коды және атауы)
Біліктілік 4S10410205 - Тасымалдаудың техник ұйымдастырушысы
(коды және атауы)
Оқыту нысаны ___күндізгі жалпы орта білім базасында

Жалпы сағат саны 24, кредит саны 1

Әзірлеуші (-лер) ___________ _ Абдраимов Ж.Ж.
(қолы) Т.А.Ә. (болған жағдайда)
Түсіндірме жазба
КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері" кәсіптік модулі бойынша, оқу жұмыс бағдарламасы жұмыс берушілер сұраныстарына сәйкес әзірленген, «ТҰҚБ» бірлестік отырысында № ___ хаттама негізінде «___» ________ 2021 жылы бекітілді.

Пән/модуль сипаттамасы:
КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері" кәсіптік модулі бойынша оқу жұмыс бағдарламасы 10410200 «Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы бойынша 4S10410205 - Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі- біліктілігіне арналған.
КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері" модулінің мақсаты, тасымалдау процесінде атқарылатын жұмыстардың ғылыми негіздерін, тиімді әдістер таңдау тәсілдерін сипаттау.
КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері" кәсіптік модулі бойынша жалпы сағат саны – 24 сағат.
Оның ішінде:
-теориялық – 24 сағат;
-тәжірибелік сабақ – 0 сағат;
-кәсіби тәжірибе- 0 сағат;
-курстық жобалау- 0 сағат:
Бағдарламаны іске асыру барысында өткізу қарастырылған:
-бақылау жұмыс – 0;
-емтихан – 0;
-сынақ – 1.
КМ 8 "Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері" кәсіби модулі теміржол көлігінде тасымалдарды ұйымдастыру негіздерін, пойыздар қозғалысын ұйымдастыру жүйесін, теміржол көлігінің жүк және коммерциялық сипаттамаларын.
«Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері» кәсіби модулі бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру үшін оқытуды ұйымдастырудың мынадай нысандары ұсынылады: дәрістер, экскурсиялар сабақтар. Осы «Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері» кәсіби модулі бойынша жұмыс оқу бағдарламасы оқу материалын неғұрлым терең игеруге, тасымалдау процесінде атқарылатын жұмыстардың ғылыми негіздеріне сүйене отырып, тасымалдаудың тиімді әдістерін таңдау тәсілдерін сипаттауды көздейді. Теориялық сабақтарда көлік байланыстарын дамытудағы мемлекеттік және жалпы әлемдік тәжірибеге сәйкес тасымалдарды болжау қажеттілігіне назар аударылады.

Қалыптастырылатын құзыреттіліктер
Кәсіби қызметте талдау құралдарын қолдану, теміржол көлігінде тасымалдарды ұйымдастыру негіздерін жүйелеу, пойыздар қозғалысын ұйымдастыру жүйесін талдау, жүк және коммерциялық сипаттамаларын байланыстыра білу.

Пререквизиттер
Станциялардағы жүктер мен жүк құрылғыларын, темір жолдарды пайдалану негіздерін, аралық, учаскелік, сұрыптау, жүк, жолаушылар станцияларының жұмыс технологиясын сипаттау, темір жолдың жүк және коммерциялық жұмысын ұйымдастырудың негіздерін сипаттайды

Постреквизиттер
Поездық және станциялық жұмыс құжаттамасының түрлерін игереді, темір жол көлігіндегі тасымалдарды реттейді және пайдалану жұмысының техникалық нормаларын әзірлейді, темір жол көлігіндегі жоспарлау негіздерін сипаттайды, темір жол көлігі жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептейді.
Оқытуға қажетті құралдар, жабдықтар
Оқытушының байланыс құралдары
1. Мультимедиалық проектор
2. Презентациялық материалдар
3. Компьютер
Т.А.Ә. (болған жағдайда) Абдраимов Ж.Ж.
тел.:87786664999
е-mail: Abdraimov.zhanserik@gmail.comСеместр бойынша сағаттарды бөлу


Пән/
модульдің коды
және атауы

Модульдегі
барлық сағат
саны

Соның ішінде

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс
1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

7
семестр

8
семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
КМ 8. Тасымалдау процесін ғылыми ұйымдастыру негіздері

24

24

Барлығы:Пән/модуль
бойынша оқытуға
берілетін жалпы
сағат саны

24

24


Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұныТараулар/ оқыту
нәтижелері

Тақырыптар/
бағалау өлшемдері

Барлық
сағат саныОның ішінде

Сабақ түрі

Бағалау
тапсырмаларыҮй тапсырмасыТеориялық

Зертханалық
тәжірибелік (КЖ)

Өндірістік оқыту және / немесе тәжірбие

Жеке

ОН 8.2 Тасымалдау процесін ұйымдастыру негіздерін іске асырудың тиімді тәсілдері мен құралдарын сипаттау.
24

24

БК 1. Теміржол көлігінде тасымалдарды ұйымдастыру негіздерін жүйелейді

6

61
Теміржол көлігін басқарудың құрылымы

2

2


теориялық

сауалнама

[3] 15-17 бет.

2
Теміржол көлігінде тасымалдарды ұйымдастырудың негіздері принциптері

2

2


теориялық

сауалнама

[3] 15-17 бет.

3
Теміржол көлігінде тасымал үдерісін жедел басқару

2

2


теориялық

тест

[3] 19-27
бет.БК 2. Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру жүйесін талдайды

6

64
Пойыздар қозғалысын басқару жүйесі

2

2
теориялық

сауалнама

[2] 233-241 бет.

5
Пайдалану жұмысының негізгі көрсеткіштері

2

2


теориялық

сауалнама

[2] 234-237 бет.

6
Тасымалдауды басқару процестерін автоматтандыру

2

2


теориялық

тест

[2] 237-244 бет.БК 3. Теміржол көлігінің жүк және коммерциялық сипаттамаларын байланыстырады

12

127
Көлік қызметі ұғымы және оның негізгі ерекшеліктері

2

2


теориялық

сауалнама

[1] 16-18 бет.

8
Теміржол көлігінің материалдық-техникалық базасы

2

2


теориялық

сауалнама

[1] 32-36 бет.

9
Теміржол көлігінде тасымалдау шарты

2

2


теориялық

сауалнама

[1] 36-37 бет.

10
Жүктерді теміржолмен тасымалдауға қабылдау ережелері

2

2


теориялық

сауалнама

[1] 37-39 бет.11
Теміржолда жүк беру ережелері

2

2


теориялық

сауалнама

[1] 39-41 бет.

12
Теміржол көлігімен тасымалдау барысында жүктерді орау және таңбалау

2

2


теориялық

тест

[1] 41-42 бет.
Курстық жоба/жұмыс (егер
жоспарланған болса)
Барлық сағат саны:

24

24
Қолданылған әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер
1. Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері / Акчурин А.Г. — М.: Алматы, 2012 — 356 бет.
2. Общий курс железных дорог: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / Ю.И.Ефименко, М. М.Уздин, В. И. Ковалев и др.; Под ред. Ю. И. Ефименко. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 256 с.
3. Теміржол көлігінде қозғалысты ұйымдастыру: Теміржол көлігі техникумдары мен колледждеріне арналған оқулық. / Боровикова М.С. — М.: «Маршрут» баспасы, 2003 – 368 бет.
4.Жалпы көлік курсы: Оқу құралы / С.Қ. Малыбаев, Б.Б. Бектурова, С.Ж. Косбармаков; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: Қар МТУ баспасы, 2010. – 62 б.

Қосымша әдебиеттер


1. Жалпы көлік курсы: Оқу құралы / Аяпбекова Ж.Ж. – Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы, 2014. – 103 б.
2. Бекжанов О.М., Монастырский В.Н. «Общий курс работы транспорта», КазАТК, Алматы, 2001.
Әзірлеуші ___________ _ Абдраимов Ж.Ж.
(қолы) Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет