КоммуникацияДата09.07.2016
өлшемі208 Kb.
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЕСІЛ АУДАНЫ ЯРОСЛАВКА СЕЛОСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ
Округ әкімі – Қолдыбаев Оспан Токенұлы, 2001 жылы 09 қыркуйекте белгіленген.

Ярославка селосы, аумақтық-әкімшілік бірлігі,1929 жылы білімделген.


КОММУНИКАЦИЯ
Жергілікті жолдың алшақтығы 17 ш, қатты жапқышпен 17 ш.

Селода шаруашылық субьектасының күшімен жүктасымалдау қамтамасыз етіледі, жолаушылар Жана Жер ЖШС көлікпен қатынайды.

Газ пайдаланатындарға әкелінететін «Атбасар газ», «Алаугаз» фирмасының өндірісі.

7,0 ш тартылған су құбыры жүйесі арқылы тұрғындар мен шаруашылық субьектілері сумен қамтамасыз етіледі, сондай ақ,скважина және ортақ қолданылатын құдықтармен, жеке сектордың құдықтарымен, және табиғи су айдындарымен.


АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Село экономикасы өзінің спецификасында ауыл шаруашылық бағыты бар.

Ауыл шаруашылық округінде ТОО статусы бар, 3 шаруашылық субьектісі көрсетілген, 12 шаруа қожалығы бар.

Жеке сектордың мал шаруашылығында малдардың барлық түрлерінен және құстардың басы төмендеп кеткені байқалады, жем шөптің жоқтығынан.

Селода ағымды жылы 435 бас ІҚМ, оның ішінде 220 бас сиыр,325бас қойлар және ешкілер,70 бас шошқалар, 240 бас жылқылар, 2500 бас құстар саналған.


ӨНЕРКӘСІП
Селода өнеркәсіп өндірісі жоқ.
ШАҒЫН КӘСІПКЕР
Селода шағын кәсіпкерліктен 3 субьект тіркелген.

Жұмыс істейтіндердің жалпы саны 6 адамды құрайды.

Ең көп салмақ кәсіпкерлікте ауыл шаруашылық субьектісі және сауда алып тұр.
ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА
Білім:

Селода 1 жалпы білім беру басты мектебі 56 оқушылармен жұмыс істейді.

14 педагог мамандығымен жұмыскерлер балаларды тәрбиелеп және оқытуды жүзеге асырады.

Мектеп жартылай компьютерлік техникамен жабдықталған, ғимаратқа және жылу жүйесіне ағымды жөндеу өткізілді.

Денсаулықсақтау:

Селода 1 фельшер және 1 орташа дәрігерлік жұмыскердің көмегімен дәрігерлік көмек көрсетеді.

Мәдениет және спорт:

Селода 1-клуб, 1-кітапхана, 1-стадион, 1-спортзал және 1 спорт алаңы жұмыс істейді.


ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ХАЛЫҚ
өлшеу бір

1.04.10

1.04.11

1.

Білім алған жылы
1929 ж

1929

2.

Аймағы

Мың.

кв.шм


29

29

3.

Үнемі тұрғындар

адам

366

358
Оның ішінде селолық

-/-

366

358

4.

Этникалық құрамы

адам


- қазақтар
120

119
- орыстар
77

73
- украиндықтар
83

82
- белорустар
25

23
- немістер
38

38
- басқа ұлттар
23

23

5.

әкімшілік-аумақтық бірлік
1

1
- селолық поселке

Ярославка. с
1

1
Аудан орталығынан қашықтығы

шм

46

46

ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

6.

Білімі:

Жалпы білімді мектеп

бір

1

1
Онда оқитындар

адам

64

56
мұғалімдер

бір

14

14

7.

Денсаулықсақтау:

Аурухана

Бір/

-

-
Поликлиника

Бір/қаб

-

-
Отбасылық дәрігерлік емхана

Бір

-

-
Фельдшерлік-акушерлік пункты (ФАП)

Бір

-

-
Дәрігерлік пункты (МП)

Бір

1

1
Орта дәрігерлік жұмыскер (ОДЖ)

Бір

-

-
Дәрігерлер саны

Адам

1

1
Орташа дәрігерлік персонал

Адам

2

2

8.

МӘДЕНИЕТ:

Кітапхана

Бір

1

1
Мәдениет үиі

Бір

-

-
Клубы

Бір

1

1

9.

СПОРТ:

Стадион

Бір

1

1
спортзал

Бір

1

1
спорталаңы
1

1

111. ӨНДІРІСТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

1.

Автомобил жолдары

шм

17

17
Оның ішінде қатты жапқышпен

Шм

17

17
Гравийно-шебенка

Шм

-

-

2.

суқұбыры

Шм

7

7

ӨНДІРІСТІК СФЕРА
Көрсеткіштер

өлш. Бір.

1.04.10

1.04.11

1.

Ауыл шаруашылығы:

Барлығы а/ш қалыптасуы

бір

15

15
Оның ішінде шаруа қожалығы
12

12
Ауылшаруашылық жері

Мың га

29452

29452
Оның ішінде айдалған жер
20106

20106
Өндірілген астық

Мың.тн

11156

6702
Өнімділігі

ц/га

5,6

3,0
Өндірілген картоп

Тн


Өндірілген көкөніс

Тн


Малдар мен құстардың саны:

ІҚМ – барлығы

Бас

560

435
Оның ішінде сиыр

-/-

240

220
Қой мен ешкі

-/-

340

325
Шошқа

Бас

110

70
Жылқы

-/-

225

240
Құстар

-/-

2400

2500
Өндірілгені

Ет (тірі сал)

т

87

7,3
Сүт

т

101

33
Жүн

т2.

Өнеркәсіп:

Кәсіпорын саны

бір

-

-

3.

Шағын кәсіп орын

Субьектілер саны

Бір

3

3
Жұмыс істейтіндер саны

Адам

6

6
Түскен салық

Млн.тгӘЛЕУМЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР

1

Үнемдеуде жұмыс істейтіндер саны

Адам

150

150

2

-жұмыссыздар

Адам

1

2

3

-зейнеткерлер

Адам

51

50

4

МӘЖ алатындар саны

Адам

14

14

5

МАЖ алатындар саны

Адам

9

9

6

АӘЖ алатындар саны

Отбасы

-

-

7

МБЖ алатындар саны

Отбасы

3

5

«Есіл ауданы Ярославка селосы

әкімі аппараты» ММ

бас маманы К.Лакбай

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕЛА ЯРОСЛАВКА

ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аким округа – Колдыбаев Оспан Токенович, назначен 02.09.2001 г.


Село Ярославка, как территориально-административная единица, образовано в 1929 г.

КОММУНИКАЦИИ

Дороги местного значения протяженностью 17 км., в т.ч. с покрытием с щебеночным покрытием 17 км.

Грузоперевозки в селе обеспечиваются силами хозяйствующего субъекта, пассажироперевозки автобусом ТОО «Жана Жер».

Поставка газа потребителям производится фирмой «Атбасар газ», «Алаугаз»

Водообеспечение населения и хозяйствующего субъекта осуществляется через систему водопроводов протяженностью 9,0 км, также, скважинами и колодцами общего пользования, колодцами индивидуального сектора, и естественными водоемами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экономика села в своей специфике имеет сельскохозяйственную направленность.

Сельское хозяйство округа представлено 3 хозяйствующим субъектом, которое имеет статус ТОО и 12 крестьянскими хозяйствами .

В животноводстве частного сектора наблюдается снижение поголовья всех видов скота и птиц, из-за отсутствия кормов.

На 1 апреля 2011 года в селе насчитывается КРС 435 гол, в т.ч. коров 220 гол, овец и коз 325 гол, свиней 70 гол, лошадей 240 гол, птиц 2500 гол.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленное производство в селе отсутствует.


МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В селе зарегистрировано 3 субъекта малого предпринимательства. Общая численность работающих составляет 6 человек.

Наибольший удельный вес в предпринимательстве занимают субъекты торговли.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование:

В селе функционирует 1 общеобразовательная основная школа с контингентом учащихся 56 человек. Обучение и воспитание детей осуществляется 14 педагогическими работниками.

Школа оснащена частичной компьютерной техникой, проведен текущий ремонт кабинетов и системы отопления.

Здравоохранение:

Оказание медицинской помощи в селе оказывается силами 1 фельдшера и 1 средним медицинским работником.

Культура и спорт:

В селе функционирует 1- клуб, 1- библиотека, 1 - стадион, 1 - спортзал и 1 спортплощадка.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

И НАСЕЛЕНИЕ
Ед.изм

На 1.04.10

На 1.04.11
1.

Год образования
1929
2.

Территория

тыс.кв.км

29

29
3.

Население постоянное

чел.

362

358в т.ч. сельское

-/-

362

358
4.

Этнический состав

чел

- казахи
120

119- русские
77

73- украинцы
83

82- белорусы
25

23- немцы
38

38- другие национальности
23

23
5.

Административно-территориальные единицы
1

1- сельские поселки

с.Ярослака
1

1Отдаленность от райцентра

км

46

46
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА6.

Образование
Общеобразовательные школы

ед

1

1в них уч-ся

чел

64

56Преподаватели

ед

14

14
7.

Здравоохранение:
больницы

Ед/коек

-

-поликлиники

Ед/посещ.

-

-Семейные врачебные амбулатории

ед

-

-Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)

ед

-

-Медицинские пункты (МП)

ед

1

1Средние медработники (СМР)

ед

-

-Количество врачей

чел

-

-Количество среднего медперсонала

чел

2

2
8.

Культура:
библиотеки

ед

1

1Дома культуры

ед

-

-клубы

ед

1

1
9

Спорт
Стадионы

ед

1

1спортзалы

ед

1

1спортплощадки

ед

1

1
Ш. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА1

Автомобильные дороги

Км

17

17В т.ч. твердое покрытие

Км

Гравийно-щебеночное

Км

17

17
2

Водопроводы

Км

7

7IV ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Показатели

Ед.изм.
На 1.04.10

На 1.04.11
1.

Сельское хозяйство:Всего с/х формирований

ед
15

15в т.ч. крестьянские х-ва12

12Земли сельхозначения

Тыс.га
29452

29452В т.ч. пашни20106

20106Произведено зерновых

Тыс.тн
11156

6702Урожайность

ц/га
5,6

3,0Произведено картофеля

тн
-

-Произведено овощей

тн
-

-Численность скота и птицы:КРС - всего

гол
560

435в т.ч. коровы

-/-
240

220Овцы и козы

-/-
340

325Свиньи

гол
110

70Лошади

-/-
225

240Птицы

-/-
2400

2500ПроизведеноМясо (жив. вес)

т
17,6

7,3Молоко

т
7

33Шерсть

т

2.

Промышленность:Количество предприятий

ед
-

-
3

Малое предпринимательствоКоличество субъектов

Ед
3

3Численность занятых

Чел
6

6Поступило налогов

Млн. тг
V СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1

Численность работающих в экономике

Чел
150

150
2

- безработных

Чел
1

2
3

- пенсионеров

Чел
51

50
4

Численность получающих госсоцпособия

Чел
14

14
5

Численность получающих госспецпособия

Чел
9

9
6

Численность получающих АСП

Семей
-

-
7

Численность получающих ГДП

семей
3

5

Главный специалист

ГУ «Аппарат акима села Ярославка

Есильского района» К.Лакбай
Каталог: res -> uploads -> images
images -> 2012 жылдағы әлеуметтік-экономикалық даму туралы ақпараты Құрметті ауылдастар!
images -> Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
images -> «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен наградтау туралы Қаулы етемін
images -> АҚмола облысы есіл ауданы заречный селолық округінің Әлеуметтік-экономикалық паспорты
images -> «Есіл ауданы Двуречный селолық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі
images -> Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
images -> Кент әкімі–Алферов Владимир Иванович, 22. 04. 2009 жылы тағайындалған
images -> Красногорский кентінің әкімі Алферов В. И. 2012 жылдағы әлеуметтік-экономикалық даму туралы
images -> Жылдарға арналған азаматтық бюджет


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет