«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы «бекітемін» Ржбф деканыДата30.06.2016
өлшемі210.09 Kb.
#167017


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ
РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы«БЕКІТЕМІН»

РжБФ деканы

___________Медеуов Ұ.І.

«____»___________2009 ж.


050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
мамандығына арналған «АССЕМБЛЕР» пәнiнiң
КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Оқу түрі күндізгі

Барлығы 3 кредит

Курс 2

Семестр 4

Дәрістер 24 сағат

Практикалық сабақтар 16 сағат

Лабораториялық сабақтар 32 сағат

Студенттің өзіндік жұмысы 63 сағат

Барлық аудиториялық сағат 72 сағат

Барлық аудиториялық емес сағат 63 сағат

Барлық сағаттар 135 сағат

Курстық жұмыс 4 семестр

Қорытынды бақылау емтихан

Алматы 2009

Курс бағдарламасы (Syllabus) жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі мәжілісінде қарастырылып, құпталды, №1 хаттама.

Курс бағдарламасын «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы Байжанова Д.О. құрастырған.

Келісілді:

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасының меңгерушісі

____________________ ф.м.ғ.д., проф. З.Қ.Құралбаев1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТІ
1.1 Пәнді оқыту мақсаты

Пәннің негізгі мақсаты ретінде машина – бағытталған программалаудың білімінің негізгі түсініктерін студенттерге жеткізу, сондай-ақ қазіргі кездегі ассемблер тілінде программалаудың жаңа мүмкіндіктерін қолдана алу.1.2 Пәнді үйренудің негізгі мәселелері

Пәнді үйрену негізінде студенттер білуі керек: ассемблер тілінің негізгі түсініктерін, Intel процессорлар негізіндегі компьютер архитектурасын, ассемблерде программалаудың заманға сай негізгі аспектілерін, соның ішінде Windows және DOS үшін арналған жүйелік және қолданбалы программалау.

Студенттер мына шеберліктерді иемдену керек: құрылғылармен тікелей жұмыс істеу кезінде тіл мүмкіндігін барынша қолдана білу, белгілі алгоритмдерді тарату, сондай- ақ жүйелік және қолданбалы есептерді шеше алу.

1.3 Пререквизиттер

Ассемблер тілінде программалауды оқу кезінде білу керек пәндер тізімі:


 • ақпараттану;

 • программалау технологиясы.

1.4 Постреквизиттер

Ассемблер тілінде программалау пәнін қолданатын пәндер тізімі: • жүйелік программалау;

 • жүйелік программалық қамтама;

 • компьютерлік ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары.


2 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ
2.1 Студенттің білімін бағалау жүйесі

Кредиттік технологияның енгізілуіне байланысты студенттердің оқу жұмысын жүйелі және үнемді пайдалану үшін Алматы энергетика және байланыс институтында семестр барысында білімді рейтингті бақылау түрі қолданылады.

Әрбір пәннің рейтинг қорытындысы 100 – балдық жиынтық бойынша бағаланады да, ол мамандықтың оқу жоспарында талқыланады.

Әрбір пән үшін келесі бақылау түрлері тағайындалған: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау.Бақылау түрі бойынша рейтінгілік баллдарды бөлу

Вариант №

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Балл

1.

Емтихан

Қорытынды бақылау

40

Аралық бақылау

20

Ағымдық бақылау

40

Ағымдық бақылау түрлеріне бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлік тапсырмалар, коллоквиумдар, лабораториялық жұмыстарды орындау және т.б. жатады. Қорытынды бақылауға емтихан жатады.

Ағымдық бақылаудың нәтижелерін тапсыру мерзімі пән бойынша оқу процесінің календарлық кестесімен анықталады. Ағымдық бақылаудың саны пәннің оқу - әдістемелік жиынтығында көрсетілген осы пәннің мазмұны мен көлемімен анықталады.

«Ассемблер» пәні бойынша

бақылаудың барлық түрлерін тапсырудың календарлық кестесі

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Бақылау түрлері

Б

Л1

Б

Л2

Б

Л3

Л4

АБ

Л5

Б

Л6

Б

Л7

Б

АБ

АБ

Балл

3

3

3

3

3

3

3

10

4

3

3

3

3

3

5

5

Бақылау түрлері: Л – лабораторялық жұмыс, Б – бақылау, АБ – аралық бақылау және т.б.

Студенттер, егер оның семестрдегі қорытынды рейтінгілік балы 30 немесе 30-дан кем болмаса, емтихан тапсыруға жіберіледі. Емтихан 20 немесе одан да жоғары балл жинағанда тапсырылды деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы келесі кестедегі шкала бойынша анықталады.


Студентердің білімін бағалау

Баға

Әріптік

эквивалентПайыздық берілуі %

Баллмен берілуі

Өте жақсы

А

95-100

4

А-

90-94

3,67

Жақсы

В+

85-89

3,33

В

80-84

3,0

В-

75-79

2,67

Қанағаттанарлық

С+

70-74

2,33

С

65-69

2,0

С-

60-64

1,67

D+

55-59

1,33

D

50-54

1,0

Қанағаттанарлық емес

F

0-49

0

3. ПӘннің мазмұны

Сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу


Тақырыптың аты

Академиялық сағаттар саны

Дәріс

Практикалық сабақтар

Лабораториялық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ

1 Деректердің берілуі

1
2

3

3

2 IBM PC архитектурасының ерекшеліктері

1
2

3

3

3 Микропроцессордың пайдаланушы регистрлері

2

2

2

3

3

4 Микропроцессордың жүйелік регистрлері

2

2

2

3

3

5 Операндтарды адресациялау әдістері

1
2

3

3

6 і80х86 микропроцессор командаларының жүйесі. Деректерді алып-орналастыру командалары. Басқаруды беру командалары

2

2

2

3

3

7 МП командаларының жүйесі. Арифметикалық командалар.

2

2

2

3

3

8 МП командаларының жүйесі. Екілік разрядтармен жұмыс командалары

2
2

3

3

9 МП командаларының жүйесі. Тізбекті командалар.

1
2

3

3

10 Үзу командалары. МП басқару командалары

1

2

211 Ассемблер операторлары және директивалары

2

2

2

3

3

12 Программаларды ұйымдастыру. Макроанықтағыштар

2

2

2

3

3

13 MS DOS үшін программалау негізі

1
2

3

3

14 Файлдармен жұмыс

1

2

2

3

3

15 Windows операциялық жүйесінде программалау негізі

1
2

3

3

16 Консольдік қосымшалар

2
2

3

3

Барлық сағаттар

24

16

32

45

45


3.1 Дәрістік сабақтар және олардың мазмұны
Тақырыптың аты

Дәріс сабақтарының жоспары мен мазмұны

Көлемі

(Сағат)


1

2

3

4

1

Деректердің берілуі

Компьютерде деректердің берілуі. IBM PC архитектурасының ерекшеліктері. Адрестік аймақтың таратылуы. Жады құрылымы және программа құрылымы.

1

2

IBM PC архитектурасының ерекшеліктері

IBM PC архитектурасының ерекшеліктері. Адрестік аймақтың таратылуы. Жады құрылымы және программа құрылымы.

1

3

Процессордың пайдаланушы регистрлері

Процессор регистрлері. Пайдаланушы регистрлері. Жалпы міндетті регистрлер. Сегменттік регистрлер.

2

4

Микропроцессордың жүйелік регистрлері

Басқару және күй регистрлері. Басқару регистрлері. Жүйелік адрес регистрлер. Жөндеу регистрлері.

2

5

Операндтарды адресациялау әдістері

Адрестеу әдістері: регистрлік, тікелей, төте, жанама, ығысумен база бойынша, масштабтаумен жанама, индекстелумен база бойынша, индекстелумен және масштабталумен база бойынша

1

6

і80х86 микропроцессор командаларының жүйесі. Деректерді алып-орналастыру командалары. Басқару-ды беру командалары.

Жалпы міндетті алып – орналастыру командалары. Енгізу – шығару командалары. Адресті алып – орналастыру командасы. Белгілерді алып – орналастыру командасы. Басқаруды беру командалары.

2

7

МП командаларының жүйесі. Арифметикалық командалар.

Қосу командалары. Алу командалары. Көбейту командалары. Бөлу командалары. Таңбаны ұлғайту командалары.


2

8

МП командаларының жүйесі. Екілік разряд-тармен жұмыс командалары.

Логикалық командалар. Жылжыту командалары.

2

9

МП командаларының жүйесі. Тізбекті командалар.

Тізбекті командалар. Үзу командалары.

1

10

Үзу командалары. МП басқару командалары.

Микропроцессорды басқару командалары.

1

11

Ассемблер операторлары және директивалары

Директивалар. Сегментті анықтау директивалары. Процедураны анықтау директивалары. Деректерді анықтау директивалары. Идентификаторларды анықтау директивалары. Сыртқы сілтеме директивалары. Листингті басқару директивалары.

2

12

Программаларды ұйымдастыру. Макроанықтағыштар.

Көпмодулдік программаларды ұйымдастыру. Макрокомандалар. Макродирективалар. Шартты компиляция директивалары

2

13

MS DOS үшін программалау негізі

Экранмен жұмыс жасаудағы DOS жүйелік функциялары. Экранмен жұмыс жасаудағы BIOS жүйелік функциялары. Пернетақтамен жұмыс 2жасаудағы DOS жүйелік функциялары. Пернетақтамен жұмыс жасаудағы BIOS жүйелік функциялары.

2

14

Файлдармен жұмыс

Файлдармен жұмыс жасаудағы жүйелік функциялар.

1

15

Windows операциялық жүйесінде программалау негізі

Терезе классын тіркеу. Терезе құру. Хабарлама кезегін өңдеу циклі. Басты терезе процедурасы. Параметрлерді стек арқылы беру.

1

16

Консольдік қосымшалар

TASM32 үшін қарапайым консольді қосымшалар. Консольді қосымшадағы маус және пернетақта командаларын өңдеу. KEY_EVENT жағдайы. MOUSE_EVENT жағдайы. WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT жағдайы.

1
Барлығы:
24


3.2 Лабораториялық сабақтар
Тақырыптың аты

Мазмұны

Көлемі

(Сағат)


1

2

3

4

1

Қарапайым есептерді орындау

№1 Жұмыстың мақсаты: программаны ассемблерлеу (аудару), құрастыру және орындау процестерiн оқып үйрену, сондай-ақ ЭЕМ-де қарапайым типтік есептерді тестілеу және жөндеуді үйрену

4

2

Turbo Debugger жөндегіші

№2 Жұмыстың мақсаты: Turbo Debugger жөндегішімен жұмыс жасауды үйрену

4

3

Программаны жөндеу

№3 Жұмыстың мақсаты: деректердiң қарапайым түрлерiн сипаттау ережелерiн және TD жөндегiш жұмысының негiзгi сәттерiн оқып үйрену

4

4

Программаға басқаруды беру

№4 Жұмыстың мақсаты: сызықты емес алгоритмдердi программалаудың тәсiлiн үйрену.

4

5

Қолданбалы программаларды өңдеу

№5 Жұмыстың мақсаты: жекеленген биттермен жұмысты үйымдастыруды оқып үйрену, тiзбектелген командалардың жалпы қасиеттерiн оқып үйрену және екілік – ондық арифметика командалары.

4

6

Қолданбалы программаларда жүйелік функцияларды қолдану

№6 Жұмыстың мақсаты: MS DOS жүйелік функциялар жұмысын ұйымдастыруды оқып үйрену.

4

7

Windows үшін программалау

№7 Жұмыстың мақсаты: Win32 ортасында программалау негізін оқып үйрену.

4

8

Консольдік қосымшалар

№8 Жұмыстың мақсаты: консольдік қосымшалар үшін API функцияларды қолдану негізін оқып үйрену.

4
Барлығы:
32


3.3 Студентердің өзіндік жұмыстары

СОӨЖ жоспары

1. .EXE типіндегі қарапайым программа дайындау және оның құрылымын зерттеу.

2. Терезе ұйымдастыру.

3. Берілген тексті керісінше шығаратын программа жазыңыз.

4. Терезе ұйымдастыру және символдар шығару.

5. Дұрыс орналастыру программасын жазыңыз.

6. Жолдарды алып-орналастыру.

7. Формуланы есептеу программасын жазыңыз.

8. Үлкен әріпті кіші әріпке және керісінше ауысы программасын жазыңыз.

9. Қандай да бір типтік жағдайды қарастыратын макроанықтағыш құрыңыз.

10. Ішкі программалардың қолданылуы.

11. Символдық ақпаратты пернетақтадан енгізу және экранға шығару.

12. Пернетақтадан енгізу, өңдеу және экранға символдық жолды шығару.

13. Экранға тікелей шығару (INT 21h үзуінің 06h функциясы).

14. Хабарламаны шығару командалары.

15. Жолды экран видеобуферіне шығару.

16. Графикалық бейнені экранға шығару.

СӨЖ жоспары

1. Ассемблер сөйлемдерінің форматы жән түрлері.

2. i8086 МП регистрлері.

3. і8086 МП оперантарды адресациялау әдістері.

4. Машиналық команда құрылымы.

5. Стекпен жұмыс.

6 Қалпына келтіру командасы.

7. Жылжыту командасы.

8. Сегментация директивалары.

9 Өрнек.


10. Жады моделдері.

11. Процедуралар және процедуралар арасындағы байланысты ұйымдастыру.

12. Хабарламаны шығару командалары.

13. MS DOS үшін деректерді енгізу жүйелік құралдары.

14. MS DOS үшін экранға деректерді шығару жүйелік құралдары.

15. MS DOS үшін каталогтармен жұмыс жүйелік құралдары.16. Windows үшін меню өңдеу жүйелік құралы.

Сабақ беру графигі
Күн

Уақыт

Тақырыптар аттары

Дәрістер


1.Деректердің берілуі

2.IBM PC архитектурасының ерекшеліктері

3.Микропроцессордың пайдаланушы регистрлері

4.Микропроцессордың жүйелік регистрлері

5.Операндтарды адресациялау әдістері

6.і80х86 микропроцессор командаларының жүйесі. Деректерді алып-орналастыру командалары. Басқаруды беру командалары.

7.МП командаларының жүйесі. Арифметикалық командалар.

8.МП командаларының жүйесі. Екілік разрядтармен жұмыс командалары .

9.МП командаларының жүйесі. Тізбекті командалар. Үзу командалары. МП басқару командалары.

10.Ассемблер операторлары және директивалары

11.Программаларды ұйымдастыру

12.Макроанықтағыштар

13.MS DOS үшін программалау негізі

14.Файлдармен жұмыс

15.Windows операциялық жүйесінде программалау негізі

16.Консольдік қосымшалар

Зертханалық сабақтар


1.Қарапайым есептерді орындау

2.Turbo Debugger жөндегіші

3.Программаны жөндеу

4.Программаға басқаруды беру

5.Қолданбалы программаларды өңдеу

6.Қолданбалы программаларда жүйелік функцияларды қолдану

7.Windows үшін программалау

8.Консольдік қосымшалар


4 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Юров В., Хорошенко С. Ассемблер. С.-Пб.: “Питер”, 1999.

 2. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix. – М.: ДМК, 1999.

 3. Пирогов В.Ю. ASSEMBLER. Учебный курс. – М.: “Нолидж”, 2001

 4. Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS. - М.: МП “МАЛИП”, 1993.

 5. Пирогов В.Ю. ASSEMBLER для Windows. – М.: Издатель Молгачева С.В., 2002

 6. Том Сван. Освоение Turbo Assembler. М.: “Диалектика”, 1996.

 7. Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001

 8. Скэнлон Л. ПЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке Ассемблера. - М.: “Pадио и Связь”, 1989.

 9. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: “Высшая школа”, 1992.

 10. Брэдли Л. Программирование на языке Ассемблера для персональных ЭВМ IBM.-М.: “Радио и Связь”, 1988.

 11. Нортон П., Соухэ Д. Язык Ассемблера для IBM РС: Пер.с англ., - М.: “Компьютер”, 1993.

 12. Hортон П. ПК фирмы IBM и OS MS-DOS. -М.: “Радио и Связь”, 1991.


Каталог: Docs -> Sillabus -> KAZ
KAZ -> «компьютерлік жүйелердің СӘулеті»
KAZ -> Жаңа әдістер және программалау құралдары 1
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «инженерлік кибернетика»
KAZ -> Компьютерлік технологиялар кафедрасы
KAZ -> Программаны әзірлеудің құрал-саймандары пәнінен Оқу бағдарламасы (syllabus)
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
KAZ -> БАҒдарламасының курсы «Информатика»
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет