Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90бет1/10
Дата23.02.2016
өлшемі0.67 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
Тарих, құқықтану және экономика ФАКУЛЬТЕТІ
Отан және шетел тарихы КАФЕДРАСЫ
ТЕОРИЯЛЫҚ ДЕРЕКТАНУ пәнінен
050114 тарих мамандығының студенттері үшін

(мамандыќ аты, шифры)ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)

Оқу түрі: сыртќы______

Курс: IҮ


Кредит саны:2

Лекция::20

Практикалық:Семинар:6

Лабораториялық:

СӨЖ:64

Барлық сағат саны:90Аралыќ баќылау (АБ) – 60 б

Қорытынды бақылау: Емтихан – 40 бЖетісай, 2010

Силлабусты дайындаған: 1. Мырзакасымова М.М.

аты, жөні, ғылыми атағы)
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

_23__ ___12__ 2005 _жылғы №_779__ бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ__11_ __05___ 2005 _жылғы №_289__ бұйрығымен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасының орнына енгізілген. ҚРБҒМ 22.06.2006 ж, Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының шешіміммен қолданысқа енгізілген.


Силлабус кафедраның мәжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 2010 ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ т.ғ.к. доцент, Апашева С..Н.

қолы аты-жөні, ѓылыи атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.

Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ _______ Дүйсебаев М.

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы
МАЗМҰНЫ.
 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………......................................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары.................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі...................................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)...........................................

 6. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.......... 1. АЛҒЫ СӨЗ

Оқу әдістемелік кешені "Теориялық деректану" пәні бойынша 050114 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық кұжаттарды жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: ОБСӨЖ - материалды сабақ үстінде мұғалімнің көмегімен оқып меңгеру (office hours). Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Мырзакасымова Мақпал Мелдеханқызы

Уақыты 8.00-18.00

Ауд 45Уақыты 10.00

Ауд 45


Тел: 87021261087

Каб:51


Корпус:№1 корпус


3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ

Курстың мақсаты – деректердің тарих ғылымындағы табиғатын зерттеу, белгілі әлеуметтік жағдайдағы он туындау себептерін, осы жағдайдағы деректердің гносологиялық табиғатын тарихи танымның зерттеу объектісіне айналдыру.

Курстың мақсатты жұмыстары:

- Деректерді таңдау, сыни аналіз жасау және зерттеу жұмыстарын жүргізу.

- Тарихи зерттеуде деректілік – ақпараттың базалық негізін жасау.

- Тарихи зерттеуде терминалогиялық аппаратты негіздеу.

- Деректерде анализ жасауда әдістеме жүйесін білу және оның тәжірибеде қолдану мүмкіндігі.

- Аймақтық тарихи деректерді зерттеумен танысу. Деректану пәні архивпен және қосалқы тарихи пәндермен тығыз байланысты.


4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ


РР/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра


Кафедра қабыл-даған шешім,

Хаттамасы

№ күні


11.

Қазақстан тарихының тарихнамасы.

Қазақстаннның қазіргі заман тарихы


Отан және шетел тарихы кафедрасы


№ Хаттама-----------20 ж.22.

Қазақстан тарихының дерекнамасы.


5. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ
Кредит саны


Курс

Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс сабаќтар


Қорытынды бақылау


лекция


Прак/сем


сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ
2

4

90

20

-

664

Емтихан6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ
Тараулар атауы, реті

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан

тыс сабаќтар

лекция

прак

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ
Кіріспе

1

Кіріспе.

1

4

Негізгі бөлім

2

Тарихи деректердің анықтамасы.

1
14

Деректану пәні

3

Деректану пәні.

1

4

Зерттеушінің деректермен жұмыс тәртібі.

4

Зерттеушінің деректермен жұмыс тәртібі.

1
14

Деректер.

5

Деректер.Жылнамалар.

1

4

Мазмұндау формасы.

6

Мазмұндау формасы
4

Тарихи повестер

7

Тарихи повестер

1
14

Қазақстан тарихы жайлы деректер.

8

Қазақстан тарихы жайлы деректер.

1

5

Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы жайлы деректер

9

Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы жайлы деректер

1

5

Қазақстан жайлы мұрағаттық және картографиялық деректер. Іс қағаздарының құжаттамасы.

10

Қазақстан жайлы мұрағаттық және картографиялық деректер.Іс қағаздарының құжаттамасы.

1

4

Статистика-тарихи дерек.

11

Статистика-тарихи дерек.

1
14

12

Статистика-тарихи дерек.

1
Мерзімді басылым – тарихи дерек.

13

Мерзімді басылым – тарихи дерек.

1

4

14

Мерзімді басылым – тарихи дерек.

1
1


Заңдық актілер.

15

Заңдық актілер.

1

4

16

Заңдық актілер.Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек.

17

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек.

1
14

18

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек.

1
Заң және заңдық деректер.

19

Заң және заңдық деректер.

1

4

20

Заң және заңдық деректер.

1Барлығы:

20
664 1. ЛЕКЦИЯ САБАҚТАРЫ

I-лекция.

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Ф-об-007/017 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Tar -> Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағат Барлығы: 90 сағат
Tar -> Лекция: 30 сағ Семинар: 15 саѓ СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағ
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 4 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 66
Tar -> Лекция : 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)
Tar -> Лекция: 36 сдж: 28 Практикалық (семинар) сабақтар: 36 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: оқытушы А. К. Молдадосова
Tar -> Лекция: 45 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 60сағат обсөЖ: 60 сағат Барлық сағат саны: 180
Tar -> Лекция сабақтарының мазмұны
Tar -> «Теориялық деректану» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет