Оқу жылы Факультет: Аграрлы-техникалық Кафедра: Машина-трактор паркін пайдалану Мамандықтың шифрі мен атауыДата13.06.2016
өлшемі313.34 Kb.
#132062
Элективті пәндер катологы

2011-2012 оқу жылы
Факультет: Аграрлы-техникалық

Кафедра: Машина-трактор паркін пайдалану

Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В080600 – «Аграрлы техника және технология», 050806-«Агроинженерия»

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)(2011-12 оқу жылы)

1 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр


Базалық пәндер

1

а)Химия

Файзуллаева М.

3

1

б)Радиология

Балықбаева Г.2

а)Материалтану

Ысқақ Е.

1

2

б)Материалдар технологиясы

Тәуекел Б.3

а)Тракторлар мен автомо-бильдер құрылысы

Аханов С.М.

3

2

б)Автотрактор двигательдері-не техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Төлегенов С.
1а.Пәннің атауы : а)Химия

Пререквизиттер: «Физика», «Математика»

Постреквизиттер: «Металкескіш станоктар», «Материалтану және конструк-циялық материалдар технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: химиялық талдаудың теориялық негіздерін үйрену; заттың түзілу процессін, химиялық байланыс түрлерін оқып үйрену, құрылымдарды талдау ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Заттың құрылысы, химиялық байланыс және оның түрлері. Химиялық процестердің жалпы заңдылығы. Химиялық процестердің энергиясы. Химиялық кинетика, тепе-теңдік шарттары. Химиялық талдаулардың теориялық негізі.

Бағдарламаның жетекшілері Файзуллаева М.

1б. Пәннің атауы :б)Радиология

Пререквизиттер: «Химия»,«Физика», «Математика»

Постреквизиттер: «Электроника және микропроцессорлық техника», «Элек-тротехника негіздері» «Металкескіш станоктар», «Материалтану және конс-трукциялық материалдар технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: жартылай өткізгіш материалдардың қасиетін меңгеру; ток өткізгіш және ток өткізбейтін материалдардың физикалық қасиетімен танысу, талдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің негізгі міндеттері мен сақсаттары. Биметалдардың қолданылуы. Ток өткізгіш және ток өткізбейтін металдардың физикалық қасиеттері. Радиология саласында қолданылатын жартылай өткізгіш материалдардың қасиеттері.

Бағдарламаның жетекшілері: Балықбаева Г.

2а.Пәннің атауы : а)Материалтану

Пререквизиттер: Химия, Физика

Постреквизиттер: «Металкескіш станоктар және кесіп өңдеу», «Өзарауыс-тырымдылық негіздері», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: I,II,III және IV күй диаграммаларын талдау қабілетін қаллыптастыру, металдар мен конструкциялық материалдардың структурасын талдауды меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: металдардың құрылысы туралы білім: таза металдар, қатты ертінділер, аралық фазалар, техникалық материалдарың әртүрлі қасиеттері, темір-көміртегі күй диаграммасы, түсті металдар.

Бағдарламаның жетекшілері : Ысқақ Е.
2б. Пәннің атауы : б)Материалдар технологиясы

Пререквизиттер: Химия, Физика

Постреквизиттер: «Металкескіш станоктар және кесіп өңдеу», «Өзарауыс-тырымдылық негіздері», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Металдарды сынау әдістерін меңгеру; Металдар мен қорытпалар структурасын зерттеу әдісін үйрену; прокат өндірісінің технологиясын меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қара металлургия өндірісі. Тау жынысы. Болат пен шойын өндірудегі негізгі шикізаттар. Домна өндірісі. Болатты мартен, томас әдісімен және электр, индукция пештерінде өндіру технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері : Тәуекел Б.
3а.Пәннің атауы : а)Тракторлар мен автомобильдер құрылысы

Пререквизиттер: «Физика», «Ауылшаруашылығы техникаларының құрылысы»,

Постреквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылығы машиналары», «Автотрактор двигателдерінің теориясы».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: тракторлар мен автомобильдердің негізгі жүйелері мен механизмдерінің құрылысын, жұмыс процесін меңгеру. Негізгі тетіктерге көрсетілетін жөндеу операциясын үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Трактормен автомобильдер моторының құрылысы, газ тарату және кривошипті-шатун механизмі, майлау, коректен-діру, салқындату және іске қосу жүйелері. Трансмиссия және жүріс бөлігі. Тракторлар мен автомобильдердің жұмысшы және қосалқы жабдықтары.

Бағдарламаның жетекшілері : Аханов С.М.
3б. Пәннің атауы : б)Автотрактор двигательдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылығы техникаларының құрылысы»,

«Физика».Постреквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылығы машиналары», «Автотрактор двигателдерінің теориясы».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: ауыл шаруашылық техникасын техникалық қызмет көрсету мен жөндеу мерзімділіктерін үйрену; жөндеу құрал-жабдықтарын және оларды пайдалану ережесін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылығы техникаларына ТҚК мен жөндеу мерзімділіктері. Жұмсалған жанармай шығынын есепке алу. Жөндеу шеберханаларының құрал-жабдықтары. Жанар майды бүрку бұрышын реттеуге арналған стендтің жұмыс процесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.


2 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

Жалпы білім беру пәндер

1

а)Құқық негіздері

Мүйденова А.

2

4

б)ҚР-дағы адам және азамат-

тық құқық жағдайыМүйденова А.2

а)Мәдениеттану

Бекетова К.

1

4

б)Этика және эстетика


3

а)Мемлекеттік тілде іс-қағазда

рын жүргізуБекмағанбетова Г.

1

3

б)Сөйлесу мәдениеті

Бекмағанбетова Г4

а)Экономикалық теория негіз-дері

Бекетова К..

2

4

б)Қазіргі экономиканың даму мәселелері

Бекетова К.5

а)Инженерлік психология

Майгельдиева Ш

1

3

б)Инженерлік педагогика

Бекенова Ш.

Базалық

пәндер

6

а)Автокад негіздері

Ермахан Б.

2

3

б)Mechanical desk stop

Ермахан Б.7

а)Станоктар мен қондырғылар-дың электр қозғалтқыштары

Төлегенов С.

1

4

б)Ауыл шаруашылығында элек-тр энергиясын пайдалану

Төлегенов С8

а)Жанар жағармай материал-дары (ЖЖМ)

Әбілдаев Н.

3

3

б)ЖЖМ-ның қасиеттері және ЖЖМ сипаттамаларын анық-тау әдістері

Аханов С.М.9

а)Автотрактор двигательдері-нің теориясы

Шукеев А.

3

4

б)Жылу техникасы

Ермағанбет А.

10

а)Металкескіш станоктар және кесіп өңдеу

Төлегенов С.

4

4

б)Өзарауыстырымдылық және техникалық өлшем

Тәуекел Б.


1а. Пәннің атауы: а) Құқық негіздері

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Қоғамтану»

Постреквизиттер: «Саясаттану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: Құқықтық тәрбие мен құқықтық мемлекеттік құру жөніндегі білімді игеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құқықтық тәрбие, заңдылық білімдерді нақтылау, демократиялық және құқық мемлекет құру. Адам мен азамат құқығы және бостандықтың негізгі қағидалары. Заң және оның түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Мүйденова А.
1б. Пәннің атауы: б)ҚР-дағы адам және азаматтық құқық жағдайы

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Қоғамтану»

Постреквизиттер: «Саясаттану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: азаматтық жөніндегі және адам құқығы мен еркіндігі жөнінде білім меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Адам және заң. ҚР азаматтарының құқықтары. Азаматтардың құқықтары мен бостандығының негізгі қағидалары. Заң және оның түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекенова Ш.
2а. Пәннің атауы: а)Мәдениеттану

Пререквизиттер: «Математика», «Информатика»

Постреквизиттер: «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешенін-дегі лизинг және өндіріс менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: қоғамдық өмір мен қоршаған орта жайындағы білімді игеру. Мәдени ескерткіштерді зерттеу. Мәдениет дамуының бүкіл әлемдік тарихи кезеңін талдау қабілеттілігін арттыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық ілімнің пайда болуы. Өндірістік негізгі формалары. Рынок қызметтері мен инфрақұрылымы. Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды талдау. Қазіргі қоғамды дамыту мүмкіндіктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекетова К.
2б. Пәннің атауы : б)Қазіргі экономиканың теория негіздері

Пререквизиттер: «Математика», «Информатика»

Постреквизиттер: «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешенін-дегі лизинг және өндіріс менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: дамудың бүкіл әлемдік және ұлттық экономикалық сатысын игеру; әлемдік қаржы нарығы құрылымен танысу; әлемдік нарықтағы Қазақстанның табиғи байлығын түсіну, бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ұлттық және әлемдік экономикалық сатылар. Дүниежүзілік қаржы нарығы. Қазақстандағы табиғи байлықтардың бүкіл әлемдік нарықтағы орны. Әлеуметтік-экономикалық жағдайлар.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекетова К.
3а. Пәннің атауы : а)Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Пререквизиттер: «Қазақ тілі »

Постреквизиттер: Қазақ тілінде оқылатын барлық пәндер

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: негізгі құжаттармен жұмыс жүргізу дағдысын қалыптастыру, мемлекеттік тілде халықаралық терминдерді қолдану ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі құжаттармен жұмыс жасау. Халық-аралық терминдердің мемлекеттік тілдегі мағынасы. Факс мәліметтерін мемлекеттік тілде жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекмағанбетова Г.


3б. Пәннің атауы : б)Сөйлесу мәдениеті

Пререквизиттер: «Қазақ тілі »

Постреквизиттер: Қазақ тілінде оқылатын барлық пәндер, «Этика және эстетика»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: қоғамдық орындардағы сөйлесу мәдениеті. Іскерлік қатынастардағы сөйлесу мәдениеті. Талғам. Халықаралық терминдерді қолдану.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоғамдық орындардағы сөйлесу мәдениеті. Іскерлік қатынастардағы сөйлесу мәдениеті. Талғам. Халықаралық терминдерді қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекмағанбетова Г.
4а. Пәннің атауы : а)Экономикалық теория негіздері

Пререквизиттер: «Математика», «Информатика»

Постреквизиттер: «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешенін-дегі лизинг және өндіріс менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: экономикалық ғылымдарды дамыту және құбылыстар заңдылығын талау қабілеттілікті қалыптастыру. Өндірістің негізгі формалары бойынша негізгі түсініктерді қалыптастыру. Нарықтық қатынастың қызметі мен инфраструктурасы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық ілімнің пайда болуы. Өндірістік негізгі формалары. Рынок қызметтері мен инфрақұрылымы. Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды талдау. Қазіргі қоғамды дамыту мүмкіндіктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекетова К.
4б. Пәннің атауы : б) Инженерлік психология

Пререквизиттер: «Этика және эстетика»

Постреквизиттер: «Мәдениеттану», «Өзінді-өзін тану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: инженерлік-психологиялық жағдайда және стереотиптерді меңгеру. Ойлау типі мен сипатын игеру. Ойлаудың диалектикалық логикасын талдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыру. Инженерлік-психологиялық құбылыстар. Стереотиптер. Инже-нерлік-психологиялық ойлау жүйесі. Жалпы инженерлік-психологиялық кате-гориялармен ұғымдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Майгельдиева Ш.
5а. Пәннің атауы : а)Инженерлік педагогика

Пререквизиттер: «Этика және эстетика»

Постреквизиттер: «Мәдениеттану», «Өзінді-өзін тану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: инженерлік педагогиканың типі мен сипатын талдау, түсіну.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің негізгі міндеттері мен мақсаттары. Ауылшаруашылығындағы инженерлік іс-әрекеттердің педагогикалық түсініктемесі. Объект және субъект. Педагогикалық ұғымдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекенова Ш.

5б. Пәннің атауы : б)Автокад негіздері

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Математика»

Постреквизиттер: Mechanical desk stopе

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: инженерлік объектілерді жобалауды игеру; компьютерлік бағдарламалардың тәсілдері мен әдістерін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Графикалық модельдеу. Сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңестіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу. Әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасау. Интелектуальды құралдар көмегімен сызбаларға өлшем беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан Б.
6а.Пәннің атауы : а) Mechanical desk stop

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Математика»

Постреквизиттер: «Проектный CAD»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: күрделі инженерлік сызбаларда компьютерлік бағдарламаларды пайдалану мүмкіндігін дамыту.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күрделі инженерлік сызбаларда бағдарламаны қолдану. Машина жас

ау саласындағы конструкциялық сызбалар.Ғимараттарды жобалау негізіБағдарламаның жетекшілері: Жақапбаева Г.
6б. Пәннің атауы: б)Станоктар мен қондырғылардың электр қозғалтқышта-ры

Пререквизиттер: «Физика», «Химия», «Металл кескіш станоктар», «Материалтану»

Постреквизиттер: «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану», «Ауыл шаруашылығы өндірісін автоматтандыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: электроқозғалтқыштар мен қондырғылар түрлерімен танысу, ерекшеліктерін талдау қабілетін қалыптастыру; электроқозғалтқыштардағы операцияларды өздігінше жүргізу қабілетін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Металл кескіш станоктардың түрлері және олардың жіктелуі. Станоктардың электр қозғалтқыштардың түрлері. Электро-двигательдердің жылдамдықтары. Электр қозғалтқыштардың өңделетін бөлшек түріне байланысты қолданылуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.Ұ.
7а.Пәннің атауы: а) Ауыл шаруашылығында электр энергиясын пайдалану Пререквизиттер: «Физика», «Химия», «Металл кескіш станоктар», «Материалтану»

Постреквизиттер: «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану», «Ауыл шаруашылығы өндірісін автоматтандыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: энергетикалық машиналардың технкиалық күйін талдау қабілетін қалыптастыру; энергия пайдаланудың жаңа мүмкіндіктерін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Металл кескіш станоктардың түрлері және олардың жіктелуі. Станоктардың электр қозғалтқыштардың түрлері. Электро-двигательдердің жылдамдықтары. Электр қозғалтқыштардың өңделетін бөлшек түріне байланысты қолданылуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.Ұ.
7б. Пәннің атауы : б)Жанар жағар май материалдары

Пререквизиттер: «Химия», «Физика», «Конструкциялық материалдар технологиясы».

Постреквизиттер: «Автомобильде пайдаланатын материалдар». «Автоқоз-ғалтқштар теориясы», «Тракторлар мен автомобильдер».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: жанар-жағар майлардың химиялық құрамын талдау ептілігін қалыптастырып, оларды өңдеу әдістерін үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жанар жағар майлардың және техникалық сұйықтардың қысқаша сипаттамасы, сапасымен пайдалану қасиеттеріне қойы-латын талаптар, іштен жану двигательдеріндегі жану процестері, жанар майды үнемдеу жолдары. Мотор, трансмиссия, консистенті материалдардың қасиеттері.

Бағдарламаның жетекшілері: Әбілдаев Н.А.
8а.Пәннің атауы : а)ЖЖМ-ның қасиеттері және ЖЖМ сипаттамаларын анықтау әдісі

Пререквизиттер: «Химия», «Физика», «Конструкциялық материалдар технологиясы».

Постреквизиттер: «Автомобильде пайдаланатын материалдар». «Автоқоз-ғалтқштар теориясы», «Тракторлар мен автомобильдер».

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: жанар-жағар майдың физика-химиялық қасиеттерін талдау ептіліктерін қалыптастыру, трансмиссиялық және консистенттік майлардың тұтқырлық қасиетіне талдау жасауды үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жанар-жағар майдың физика-химиялық қасиеттерін талдау. Мұнай өнімдерін зертханалық жағдайда ажырату. Консис-тенттік және трансмиссия майларының тұтқырлығы. ЖЖМ сипаттамаларын жаңа технологияларды пайдаланып анықтау әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.М.
8б. Пәннің атауы : б)Автотрактор двигательдерінің теориясы

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Автотрактор двигательдері», «Трактор мен автомобильдердің құрылысы»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Автомобиль өндіріс технологиясы және жөндеу негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: көлік қозғалтқыштары теориясын, ондағы жұмыс процестерін меңгеру; өтетін реттік операцияларды талдау қабілеттіліктерін дамыту;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автомобиль двигателінде өтетін нақты циклдар, газ ауыстыру. Сығылу, ұлғаю процестері. Кривошипті-шатунды меха-низмнің динамикасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.
9а.Пәннің атауы : а)Жылу техникасы

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Автотрактор двигательдері», «Трактор мен автомобильдердің құрылысы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: дизельді двигатель жұмысына байланысты жылу процестерінің өту заңдылығын игеру; Термодинамика заңдарына талдау жасау қабілетін қалыптастыру;

Постреквизиттер: «Автотрактор қозғалтқыштарының теориясы», «Автотрак-торде пайдаланатын материалдар»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Термодинамикалық процестер. Адиабата-лық процесс. Жылу алмасу негіздері. Термодинамиканың 1-ші және 2-ші Заңы. Карно циклы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермағанбет А.
9б. Пәннің атауы : б)Металл кескіш станоктар

Пререквизиттер: Физика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік графика

Постреквизиттер: «Өзарауыстырымдылық негіздері», «Конструкциялық материалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: металдарды кесу, өңдеу әдістерін меңгерту; өлшеу аспаптарымен жұмыс жасау қабілеттіліктерін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кескіш станоктардың құрылысы, Кескіш түрлері, бұрғылар, фрезалар, тісті доңғалақтарды өңдеу тәсілдері 2Н135 тік бұрғылау станогі, станоктардың жіктелуі. Станоктың негізгі қызметі мен механизмдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.У.
10 а.Пәннің атауы : а) Өзарауыстырымдылық және техникалық өлшем

Пререквизиттер: Физика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік гра-фика

Постреквизиттер: «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Конструк-циялық материалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техника-лық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: өзарауыстырымдылыққа сәйкес кинематикалық есептеулерді үйрену, бөлшектерді саңлаусыз және керіліссіз орналастыру ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық өлшемдерді мемлекеттік үлгі қалыпқа енгізу. Керіліс және саңылау. Өлшеу аспаптарды. Квалиметрия. Штангенциркуль және т.б. құралдарды техникалық өлшеуде қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Тәуекел Б.


3 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр


Базалық

пәндер

1

а)Метал кескіш станоктар және кесіп өңдеу

Нұрмұхамед Б.

Төлегенов С.4

5

б)Өзарауыстырымдылық және техникалық өлшем

Ысқақ Е

Дүйсенов Н

2

а)Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

Балықбаева Г.

2

5

б)Ауылшаруашылығы экологиясы

Ермұханова Н.3

а)Гидравликалық машина-лар және гидроқондырғылар

Шукеев А.

3

5

б)Тракторлар мен автомо-бильдердің гидравликалық жүйесі

Шукеев А.4

а)Агрономия негіздері

Кенбаев Б.

2

6

б)Өсімдік шаруашылығы

Нұрекеева Т.5

а)Мал шаруашылығы негіздері

Ділімбетов М.

2

6

б)Құрама азық даярлау технологиясы

Жундабеков Н.Профильдік пәндер

6

а)Ауыл шаруашылығы машиналарын сынау және сынақ нәтижесін өңдеу әдістері

Рахатов С.З..

2

5
б)Көліктегі ақпараттық жүйе

Төлегенов С.Ұ.7

а)Ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу машиналары мен аппараттары

Шукеев А.

2

6

б)Механикаландырылған технология және машиналар кешені

Абуова Н.

8

а)Жүргізуші дайындаудың әдістемелік негіздері

.Айдарбеков Г.

2

6

б)Ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдау

Көптілеуов Б.

9

а)Агроөндірістік кешендегі лизинг және өндіріс менеджменті

Нұрмұхамед Б.С.

1

6

б)Өндірісті ұйымдастыру және ауыл шаруашылығы өнеркәсібінің менеджменті

Нұрмұхамед Б.С.

10

а)Машиналар мен жабдық-тарды техникалық пайдала-ну

Абуова Н.Ә.

1

6

б)Ауылшаруашылығы маши

налары мен жабдықтарын конструкциялауШукеев А.С.


1а. Пәннің атауы : а)Металкескіш станоктар

Пререквизиттер: «Физика», «Химия», «Сызба геометриясы және инженерлік графика»

Постреквизиттер: «Өзарауыстырымдылық негіздері», «Конструкциялық мате-риалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: металдарды кесу, өңдеу әдістерін меңгерту; өлшеу аспаптарымен жұмыс жасау қабілеттіліктерін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кескіш станоктардың құрылысы, Кескіш түрлері, бұрғылар, фрезалар, тісті доңғалақтарды өңдеу тәсілдері 2Н135 тік бұрғылау станогі, станоктардың жіктелуі. Станоктың негізгі қызметі мен механизмдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрмұхамед Б.
1б.Пәннің атауы : б)Өзараауыстырымдылық және техникалық өлшем

Пререквизиттер: «Физика», «Химия», «Сызба геометриясы және инженерлік графика»

Постреквизиттер: «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Конструкциялық материалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: өзарауыстырымдылыққа сәйкес кинематикалық есептеулерді үйрену, бөлшектерді саңлаусыз және керіліссіз орналастыру ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық өлшемдерді мемлекеттік үлгі қалыпқа енгізу. Керіліс және саңылау. Өлшеу аспаптарды. Квалиметрия. Штангенциркуль және т.б. құралдарды техникалық өлшеуде қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ысқақ Е.
2а. Пәннің атауы : а)Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

Пререквизиттер: «Алғашқы әскери дайындық», «Экология»

Постреквизиттер: «Еңбекті қорғау», «Азаматтық қорғаныс негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: төтенше жағдай кезіндегі халықты қорғау негіздерін меңгеру; негізгі ұйымдастыру шараларын жүргізе білу қабілеттіліктерін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғау, кезек күтіруге болмайтын жұмыстармен жүргізуді ұйымдастыру. Студенттерге жарақаттану зардаптарын, жұқпалы ауруларды оның алдын алуды үйрету. Төтенше жағдай кезінде халықтың іс-әрекетімен психологиялық дайындығын ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Балықбаева Г.
2б.Пәннің атауы : б)Ауылшаруашылығы экологиясы

Пререквизиттер: «Алғашқы әскери дайындық», «Экология»

Постреквизиттер: «Еңбекті қорғау», «Азаматтық қорғаныс негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: ауыл шаруашылығындағы топырақ энергиясының себептерін талдауды үйрену. Өндіріс қалдықтарын топырақ құнарлылығын арттыру мақсатында пайдалану технологиясын меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауылшаруашылығындағы топырақ эрозиясы. Су және жер эрозиясы. Алдын-алу шаралары. Қар тоқтату. Өндіріс қалдықтарын топырақты тыңайту мақсатында қолдану. Алқаптар жағасына ағаш отырғызу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.
3а. Пәннің атауы : а)Гидравликалық машиналар және гидроқондырғылар

Пререквизиттер: «Физика», «Теориялық және қолданбалы механика».

Постреквизиттер: «Сұйықтар мен газдар механикасы», «Сұйықтар мен газдар динамикасы», «Ауылшаруашылық мелиоративтік машиналары»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: гидромашиналар сенімділігінің физикалық негіздемесін үйрену; объектілердің шекті жағдайын анықтау әдістерін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сұйықтың тыныштық күйдегі қысымы. Гидрожетек системалары. Насос қондырғылары. Суландыру және жер өңдеу жұмыстарында пайдаланатын машиналардың негізгі параметрлері. Сұйықтық-тардың су динамикасы, кинематикасы және су статикасын теориялық негіздеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.
3б.Пәннің атауы : б)Сұйықтар мен газдар динамикасы

Пререквизиттер: «Физика», «Теориялық және қолданбалы механика».

Постреквизиттер: «Сұйықтар мен газдар механикасы», «Сұйықтар мен газдар динамикасы», «Ауылшаруашылық мелиоративтік машиналары»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: техникалық гидромеханика және гидростатика негіздерін меңгеру, газдар мен сұйықтар тепе-теңдігі мен қозғалыс заңдылығын талдау қабілетін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық гидромеханика негіздері. Гидростатика негіздері. Сұйықтар мен газдардың тепе-теңдігі және қозғалыс заңдылығы. Типтік схемалары мен олардың структурасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.
4а. Пәннің атауы : а)Агрономия негіздері

Пререквизиттер: «Ботаника», «Генетика»

Постреквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Өсімдік шаруашылығы өнімде-рін өңдеу және сақтау технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: топырақ тану мен агрохимияның теориялық негіздерін меңгеру, Агрономия әдістері мен мақсатын меңгеру, ауыл шаруашылығы дақылы өніміні өндіру технологиясын оқып үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Агрономия пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Топырақтану. Агрохимия. Мелиорация. Топырақты эрозиядан қор-ғау. Ауылшаруашылық дақылдарын өндіру.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенбаев Б.
4б.Пәннің атауы : б)Өсімдік негіздері

Пререквизиттер: «Ботаника», «Генетика»

Постреквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Өсімдік шаруашылығы өнімде-рін өңдеу және сақтау технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің негізгі ұғымдары, өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдік шаруашылығының негізгі ұғымдары. Алғы дақыл. Ауыспалы егіс технологиясы. Дәнді, техникалық көкөніс және бақша дақылдары. Өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрекеева Т.
5а. Пәннің атауы : а)Мал шаруашылығы негіздері

Пререквизиттер: «Зоология», «Генетика»

Постреквизиттер: «Биотехнология», «Мал шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: «Мал шаруашылығы» пәнінің мақсаты мен мазмұнын үйрену, мал шаруашылығы өнімін қайта өңдеу мен мал азықтандырудың теориялық негізі бойынша практикалық дағды қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мал шаруашылығы негіздері пәнінің мақсаты мен міндеттері. Малды асылдандыру негіздері. Малды азықтандыру технологиясы. Мал өнімдерін өңдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ділімбетов М.
5б.Пәннің атауы : б)Құрама азық даярлау технологиясы

Пререквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Мал шаруашылығы негіздері»

Постреквизиттер: «Мал шаруашылығын механикаландыру»,«Биотехнология», «Мал шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау технологиясы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: азық даярлаудың жылжымалы және тұрақты құралдарының жұмыс технологиясын меңгеру, техникалық дақылдардан азық даярлау технологиясы мен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Азық даярлаудың тұрақты және жылжымалы құралдары. Тасқынды технологиялық желі. Мал азықтық рацион. Техникалық дақылдардан азық даярлау.

Бағдарламаның жетекшілері: Жундабеков Н.
6а. Пәннің атауы : а)А/ш машиналарын сынау және сынақ нәтижесін өңдеу әдістері

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылық машиналары», «Трактор мен автомобильдер», «Машиналар мен механизмдер теориясы»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Машина жөндеу және сенімділік негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: ауыл шаруашылық техникасын сынау негіздерін үйрену, техника сынаудың қазіргі заманғы инновациялық технологиясымен жұмыс жасау ептілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауылшаруашылық өндірісінде қолданы-латын техникаларының параметрлерін сынау негіздері, сынақ нәтижелерін жаңа технология қолдана отырып, өңдеу процестері.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.У.
6б.Пәннің атауы : б)Көліктегі ақпараттық жүйе

Пререквизиттер: «Информатика», «Математика», «Трактор мен автомобильдер», «Ауылшаруашылық машиналары»

Постреквизиттер: «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану», «Машина пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: көлікті басқарудың автоматтандырылған жүйесімен жұмыс жасау мүмкіндігін игеру, ақпараттың көлік мәліметтерін талдау қасиетін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Ауылшаруашылық өндірістік процестерінде ақпараттық жүйе қызметін пайдалану. Ақпараттық мәліметтерді талдау. Ақпараттық мәліметтер мен көлік пайдалану арасындағы байланыс.

Бағдарламаның жетекшілері: Мұстаяпов М.
7а. Пәннің атауы: а)Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналары мен аппараттары

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылық машиналары», «Тракторлар мен автомо-бильдер», «Ауыл шаруашылық машиналарын пайдалану»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Машина мен жабдықтарды техника-лық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: технологиялық жүйедегі машиналар мен жабдықтардың жұмыс принципін меңгеру, машиналардың техникалық жағдайын бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машина-ларымен аппараттарының негізгі түрлері. Өңдеу салаларында қолданылатын технологияны жабдықтарды және технологиялық жиеліліерді меңгеру, кәсіп-орын машиналарымен аппараттарының теориялық негіздері

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.
7б.Пәннің атауы: б)Механикаландырылған технология және машиналар

кешені

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылық машиналары», «Тракторлар мен автомо-бильдер», «Ауыл шаруашылық машиналарын пайдалану»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Машина мен жабдықтарды техника-лық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: машина-трактор агрегатын құру әдістерін меңгеру, агрегат құрамын есептеу тәсілін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Операциялық технологиялық карта. Ауылшаруашылығындағы өндірістік және технологиялық процестер. Механикаландырылған жұмыстардың жылдық жоспары. Машина пайдалану. Агрегаттардың негізгі типтері.

Бағдарламаның жетекшілері: Абуова Н.А.
8а. Пәннің атауы : а)Жүргізуші дайындаудың әдістемелік негіздері

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Тракторлар мен автомо-бильдер құрылысы», «ауыл шаруашылық машиналары»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Автомобильді техникалық пайда-лану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: жол-көлік оқиғаларын сараптау және талдау қабілеттіліктерін дамыту. Автотасымалдың техника-экономикалық есебін шығару ептілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүргізушіге квалификация беру, жол көлік оқиғаларының негізгі себептеріне талдау жасау, жол қозғалысындағы өзгеріс-тер, көлік құралдарын сақтандыру түрлері, тренажерлар, автодромдар және үйрену автомобильдері

Бағдарламаның жетекшілері: Айдарбеков Г.
8б.Пәннің атауы : б)Ауылшаруашылығы жүктерін тасымалдау

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Тракторлар мен автомо-бильдер құрылысы».

Постреквизиттер: «Механикаландырылған технология және машиналар ке-шені», «Машина пайдалану», «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пай-далану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: ауыл шаруашылығы жүктерінің сыныбына талдау жасау қабілеттілікті қалыптастыру. Тасымалдау ережесін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауылшаруашылығында жүк тасымалдау. Тасымалдау көлемі. Жүктерді тасымалдау процессі. Тасымал көлігінің жүрісі және оларды пайдалану. Тасымалдаудағы техника-экономикалық көрсеткіш-терді есептеу әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Көптілеуов Б.Ж.
9а. Пәннің атауы: а)Агроөндірістік кешеніндегі лизинг және өндіріс менеджменті

Пререквизиттер: «Агрономия негіздері», «Мал шаруашылығы негіздері»

Постреквизиттер: «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті», «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: кәсіпорындар түрін, структурасын, ыункцияларын талдау, агроөнеркәсіп кешенінде жұмыс жоспарлау білу қабілетін қалыптастыру. Агроөнеркәсіп кешеніндегі лизинг мәселесін талдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мекемелердің түрлері, құрылымы, функ-циясы. Агроөнеркәсіптік кешені жұмысын жоспарлау. Өндірісті ұйымдасты-румен техникалық баптауды жоспарлау. Кәсіпорындағы еңбек ұйымдасты-рудың ғылыми негіздері.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрмұхамед Б.С.
9б.Пәннің атауы: б)Өндірісті ұйымдастыру және ауылшаруашылық өнеркәсі-бінің менеджменті

Пререквизиттер: «Агрономия негіздері», «Мал шаруашылығы негіздері»

Постреквизиттер: «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті», «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: ауыл шаруашылығы өнеркәсібіндегі менеджменттің структуралық талдауын меңгеру, ТҚК мен жөндеу жұмыстарының мәні мен мақсаты.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауылшаруашылығы құрылымының түр-лері. Функциясы және оны басқару. Өндірісті ұйымдастырумен техникалық да-муды жобалау. Қаржы жоспары. Өндірістік бағдарлама. Ауылшаруашылығы өндірістік процестерінің өзіндік құнын есептеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрмұхамед Б.С.

10а. Пәннің атауы : а)Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналры мен аппарат-тары», «Трактормен автомобильдер», «ауыл шаруашылығы машиналары»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылық машинларын пайдалану арнайы курсы», «Ауылшаруашылық машиналарын жөндеу арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: техникалық пайдаланудың негізгі ережелерін оқып үйрену, операция сапасын мұқият бақылау ептілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техниканы жаттықтыру, техникалық қыз-мет көрсету мен жөндеу мерзімділіктері, мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуі, техниканы сақтау технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Абуова Н.Ә.
10б.Пәннің атауы: б)Ауылшаруашылығы машиналары мен жабдықтарын конструкциялау

Пререквизиттер: «Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналары мен аппарат-тары», «Трактор мен автомобильдер», «Ауыл шаруашылығы машиналары»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылық машиналарын пайдалану арнайы курсы», «Ауылшаруашылық машиналарын жөндеу арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: конструкциялаудың технологиясын меңгеру, машиналар мен жабдықтардың негізгі тетіктері мен жобалау ережесі арасындағы байланысты талдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Конструкциялық есептеулер негізі.Машина мен жабдықтардың конструкциялық істен шығуының алдын алу. Жабдықтар конструкциясында болатын ақау түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.


4 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр


Профильдік пәндер

1

а)Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу ар-найы курсы

Құлтасов Б.Ш.

3

7

б)Жөндеу шеберханасын жо-балау арнайы курсы

Төлегенов С.Ұ.

2

а)Ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану арнайы курсы

Абуова Н.Ә.

3

7

б)Машина-технологиялық станцияны жобалау арнайы курсы

Шукеев А.С:


1а. Пәннің атауы: а)Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу арнайы курсы

Пререквизиттер: «Машиналар мен жабдықтарды техникалық пайдалану», «Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналры мен аппараттары», «Трактормен автомобильдер», «Ауыл шаруашылығы машиналары»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылық машиналарын пайдалану арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: ауыл шаруашылығы машиналарының құрылысы мен жұмыс принципін жеке-жеке талдау, жөндеудің технологиялық процессін меңгеру, реттеу операцияларының ретін сақтауды үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылығы машиналарын жаттықтыру, күнделікті, мерзімдік және маусымнан кейінгі жөндеу шаралары, техниканы сақтау технологиясы. Жұмыстық тетіктерін тексеру, реттеу операциялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Құлтасов Б.Ш.
1б.Пәннің атауы: б)Жөндеу шеберханасын жобалау арнайы курсы

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Ауыл шаруашылығы машиналары», «Агроөнеркәсіп кешеніндегі лизинг».

Постреквизиттер: «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылық машиналарын пайдалану арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: жөндеу шеберханасының технологиялық базасының құрылымын талдау, жұмысқа қажетті жабдықтарды пайдалану ережесін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылығы жұмыстарында қолданылатын техника түрлері. Сақтауға қою шаралары және сақтау кезеңдері мен техника саны арасындағы байланыс. Шеберхананың негізгі есептеулері.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.Ұ.
2а. Пәннің атауы : а)Ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану арнайы курсы

Пререквизиттер: «Трактормен автомобильдер», «Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналары мен аппараттары», «Ауыл шаруашылығы машиналары»

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Экономика және менеджмент», «Машина жөндеу және сенімділік негіздері», «Ауылшаруашылық машиналарын жөндеу арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: МТА пайдалану кезіндегі кәсіби құзыреттілікті игеру, ауыл шаруашылығы агрегаттарын басқару ептілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылығында машина пайдалану негіздері. Агрегат түрлері мен олардың жіктелуі. Жер жырту, тырмалау және т.б. агрегаттарды пайдалану. Агрегат құру және агрегат құрамын есептеу. Операциялық-технологиялық карта.

Бағдарламаның жетекшілері: Абуова Н.Ә.
2б.Пәннің атауы: б)Машина-технологиялық станцияны жобалау арнайы курсы Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Ауыл шаруашылығы маши-налары», «Ауылшаруашылық өнімін өңдеу машиналары мен аппараттары», «Машина жөндеу және сенімділік негіздері».

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Ауылшаруашылық машиналарын жөндеу арнайы курсы», «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешеніндегі лизинг»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілік: машина-жөндеу станциясын технологиялық базасының құрылымымен танысу, жұмыс жасау ерекшеліктерін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Машина-технологиялық станция құруға қойылатын талаптар. Машина-технологиялық станция параметрлері. Ауыл ша-руашылығы жұмыстарында қолданылатын техника түрлері. Сақтауға қою ша-ралары және сақтау кезеңдері мен техника саны арасындағы байланыс. Ше-берхананың негізгі есептеулері.

Бағдарламаның жетекшілері: Шукеев А.С.

Кафедра меңгерушісі С.З. Рахатов
Каталог: Docs
Docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
Docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
Docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
Docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет