Пән атауы: Академиялық жазылым және ғылыми зерттеулер негіздеріДата15.05.2024
өлшемі92.31 Kb.
#501227
Основы академического письма и научных исследований 2 -3 курс, каз. Для всех специальностей

Пән атауы: Академиялық жазылым және ғылыми зерттеулер негіздері


Курс: 2-курс
Оқыту тілі: қазақша
Оқытушылар:
Жоканасова Халима Магавьяновна
Ибраева Майра Кунапьяновна
Мукушева Раушангуль Закеновна
Сапанова Айман Маутханқызы
Касенов Сакен Токанович
Алимхан Айгуль Асетовна
Айтмукашова Аида Айтмукашовна
Оразалин Слямбек Калибекович
Білім беру бағдарламалары:
6В04103)Государственное и местное управление,2022г. о/о каз
(6В01901)Дефектология,2022г. о/о каз
(6В03201)Журналистика,2022г. о/о каз
(6В06102)Информационные системы,2022г. о/о каз
(6В01601)История,2022г. о/о каз
(6В01701)Казахский язык и литература,2022г. о/о каз
(6В01704)Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения,2022г. о/о каз
(6B06103)Компьютерная мехатроника,2022г. о/о каз
(6В03103)Международные отношения,2022г. о/о каз
(6В04105)Менеджмент,2022г. о/о каз
(6В01404)Музыкальное образование,2022г. о/о каз
(6В01403)Начальная военная подготовка,2022г. о/о каз
(6В03104)Политология,2022г. о/о каз
(6В03101)Психология,2022г. о/о каз
(6В02203)Религиоведение-философия,2022г. о/о каз
(6В04104)Учет и аудит,2022г. о/о каз
(6В01509)Физика-Информатика,2022г. о/о каз
(6В05303)Ядерная физика и атомная энергетика,2022г. о/о каз
1

Ғылыми мәтіндердің мақсаты - ...

1. әдебиетке шолу


2. зерттеу тақырыбын құрайтын ғылыми мәселені талқылау
3. ақпараттық мәтіндерді тұжырымдау
4. дереккөздерді талдау
5. зерттеудің маңызды сәтін түсіну
2

Эссе терминін ең алғаш кім енгізді?

1. A. З.Фрейд


2. Фр. Бекон
3. Дж.Руссо
4. Фр.Ницше
5. М. Монтень
3

Монография дегеніміз не?

1. Қара сөзбен жазылған көркем шығарма


2. Ғалымдардың ғылыми еңбегін сыни бағалау
3. Өлең үлгісіндегі әдеби туындылар
4. Белгілі бір тақырыпты жан-жақты зерттейтін ғылыми еңбек
5. Зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсынудың бастапқы түрі
4

Академиялық жазбаларға тән негізгі сипаттардың бірі не?

1. Шашыраңқылық


2. Ақпараттардың көптігі
3. Жүйесіздік
4. Логикалық құрылым
5. Барлық жауап дұрыс
5

Ғылыми тілдің ең бір дамыған және еркін жанры қандай?

1. Ғылыми мақала


2. Жарнама
3. Әдебиеттік шолу
4. Өмірбаян
5. Көркем әдебиет
6

Ғылыми стильдің жанры:

1. Оқу құралы


2. Оқулық
3. Ғылыми мақала
4. Монография
5. Барлығы дұрыс
7

Академиялық бағытта жазылған мәтіннің негізгі ерекшелігі қандай?

1. Күрделілігі


2. Формальды болуы
3. Нақты болуы
4. Жүйелілігі
5. Барлық жауап дұрыс
8

Ғылыми-көпшілік мәтіндердің баяндау типі:

1. Хабарлау


2. Талдау
3. Сипаттау
4. Талқылау
5. Барлық жауап дұрыс
9

Ғылыми бағыттағы жазылымға не жатады?

1. Жарнама


2. Ақпарат
3. Мақала
4. Мәтін
5. Интернет жазба
10

Академиялық хат (жазылым) бастау алған ел?

1. АҚШ
2. Ресей


3. Канада
4. Жапония
5. Франция
11

Академиялық жазылымның ерекшелігі:

1. Жүйелілік


2. Нақтылық
3. Тұтастық
4. Мағыналық
5. Барлық жауап дұрыс
12

Академиялық хаттың жазылу стилі:

1. Ғылыми стиль


2. Ауызекі стиль
3. Публицистикалық стиль
4. Әдеби стиль
5. Көркем әдебиет стилі
13

Академиялық жазудың ерекшелігін көрсетіңіз:

1. Логикалық ойдың болмауы


2. Ұсыныстардың міндетті түрде болуы
3. Бір ғана адамның еңбегі ретінде көрсетілуі
4. Жүйелі құрылыммен жазылуы
5. Қысқа сөйлемдермен жазылуы
14

Ғылыми мәтіннің ірі топтарына нені жатқызамыз?

1. Баяндама, мақала


2. Лекция, рецензия
3. Монография, оқулық
4. Лекция курстары, аннотация
5. Аннотация, резюме
15

Ғылыми мәтіннің шағын топтарына нені жатқызамыз?

1. Баяндама тезистері, аннотация


2. Оқулық, лекциялар курсы
3. Баяндама, монография
4. Лекция, резюме
5. Монография, аннтотация
16

Кітаптың библиографиялық сипаттамасына не кірмейді ?

1. Атауы
2. Аннотация


3. Басылым орны
4. Шыққан жылы
5. Беттер саны
17

Рецензия деген не?

1. Магистрлік біліктілікті немесе басқа ғылыми дәрежені алу үшін дайындалатын жұмыс


2. Ғылыми мәтінді талдап, жұмысқа сыни баға беру
3. Кез келген бастапқы дереккөздің қысқаша мазмұны
4. Білімнің барлық немесе жеке салаларына арналған ғылыми анықтамалық басылым
5. Бір тақырыпты терең зерттейтін ғылыми жұмыс
18

Мәтіннің ғылыми стилі – бұл ...

1. ақпараттық мәтіндердің бөлігі


2. ғылым тілі, ғылыми қызмет саласы
3. жеке салаларына арналған ғылыми анықтамалық мәтін
4. грамматикалық, лексикалық, құрылымдық-семантикалық ерекшеліктері бар мәтіннің бір түрі
5. ақпаратты беруге арналған жазудың техникалық түрі
19

Ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша жұмыс неден басталады?

1. Жоспар құрудан


2. Әдебиет іздеуден
3. Тақырып таңдаудан
4. Материалды жүйелеуден
5. Зерттеу нысанын белгілеуден
20

Ғылыми стильді жүзеге асыру формасы:

1. Монография


2. Ғылыми мақала
3. Тезис
4. Баяндама
5. Барлық жауап дұрыс
21

Қайталама жанрға жататын академиялық жазылым түрлері:
1. Ғылыми дискуссия, монография
2. Ғылыми мақала, диссертация
3. Диссертация, тезис
4. Тезис, автореферат, аннотация
5. Академиялық рецензия, монография
22

Академиялық хат шеңберінде жазылған кез келген мәтіннің базалық моделі:

1. Хабарлама


2. Жарнама
3. Композиция
4. Ғылыми мәтін
5. Барлық жауап дұрыс
23

Ғылымның дамуындағы үш негізгі теориялық әдіс:

1. Аксиома, теорема, гипотеза


2. Аксиома, болжау, сипаттау
3. Ойлау, жинақтау, пайымдау
4 Сипаттау,салыстыру,пайымдау
5. Болжау, пайымдау, жинақтау
24

Ғылыми еңбектердi ұсыну стилi:

1. Хат
2. Академиялық оқылым


3. Академиялық жазу
4. Академиялық ɵндiрiс
5. Академиялық процент
25

Ғылыми стиль түріндегі еңбек:

1. Монография


2. Хаттама
3. Хабарландыру
4. Поэзия
5. Аннотация
26

Ғылыми мәтін дегеніміз – ...

1. бұл жалпы әдеби тілде жазылған, грамматикалық, лексикалық, құрылымдық-семантикалық және логикалық-композициялық ерекшеліктері бар мәтін түрі


2. өлең үлгісіндегі әдеби туындылар
3. жиналыстарда, кеңестерде, конференцияларда мәселені талқылау барысы туралы мәлімет беретін құжат
4. қара сөзбен жазылған көркем шығарма
5. хабарлау мақсатында газетке, журналға, басылған мәтін
27

Зерттеу жұмысының кіріспесінде зерттеу мәселесін қысқа, нақты түсінікті сөйлеммен беру қалай аталады?

1. Зерттеудің міндеттері


2. Зерттеудің мақсаты
3. Зерттеудің әдістері
4. Зерттеудің құрылымы
5. Зерттеудің өзектілігі
28

Ғалымдардың ғылыми еңбегін сыни бағалау қалай аталады?

1. Диссертация


2. Рецензия
3. Монография
4. Тезис
5. Ғылыми мақала
29

Академиялық хат жанрларының ерекшеліктеріне не жатпайды?
1. Басқа авторлардың жұмыстарына сілтеме
2. Сөздердің анықтығы мен дәлдігі
3. Пунктуация ережелеріне сүйену, грамматикалық және орфографиялық ережелерді сақтау
4. Академиялық мәтінде әртүрлі қысқарған сөздер мен диалект, жаргон сөздердің қолданылуы
5. Ғылыми мәтінді талдап, жұмысқа сыни баға беру
30

Зерттеу тақырыбының өзектілігі мақсаты мен міндеттері, зерттеу жұмысында қолданылған ғылыми әдістер, еңбектің теориялық және практикалық құндылығы жұмыстың құрылымы жазылатын бөлімі:

1. Қорытынды


2. Кіріспе
3. Негізгі бөлім
4. Қосымша
5.Титул беті
31

Академиялық хат қандай құрылымға ие болуы қажет?

1. Пунктуация, емле ережелері сақталуы қажет емес


2. Жұмыс мазмұны, дәйексөздер, тұжырымдар
3. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер
4. Тақырыпты қысқаша ашу, оқырманды мәселенің барысымен таныстыру
5. Талдау, болжам жасау
32

Зерттеудің негізгі бөлімінде айтылған ойлардың жиынтық тұжырымдары көрсетілетін бөлім:

1. Аңдатпа


2. Кіріспе
3. Негізгі бөлім
4. Қорытынды
5. Қосымша
33

Ғылыми стильдың өзіне тән белгілері:

1. Логикалық байланыстың болуы


2. Эмоциялық байланыс
3. Публицистикалық тілді сақтау
4. Стандарттарды бұзбау
5. Дұрыс жауап жоқ
34

Ғылыми стильдің негізгі жанры:

1. Монография


2. Аннотация
3. Дипломдық жұмыс
4. Рецензия
5. Барлық жауап дұрыс
35

Ғылыми және оқу стилінің жанрлары:

1. Аннотация, рецензия, оқулық


2.Реферат, оқу құралы және мақала
3. Оқулықтар және оқу құралдары
4. Очерк, аннотация
5. Диссертация және оқулық
36

Ғылыми мәтіндердің мақсаты қандай?

1. Ақпараттық мәтіндерді қорытындылау


2. Ғылыми ақпаратты басқа ғалымдарға беруге арналған жазу
3. Зерттеудің маңызды сәтін түсіну
4. Әдебиетке шолу жасау
5. Зерттеу тақырыбын құрайтын ғылыми мәселені талқылау
37

Академиялық хаттың жанры:

1. Дискуссия


2. Шолу
3. Диссертация
4. Кіріспе
5. Қорытынды
38

Академиялық жазуды қарапайым және түсінікті ету үшін зерттеушіге қажетті қасиеттер:

1. Сыни ойлау


2. Аналитикалық талдау
3. Сауаттылық
4. Барлығы дұрыс
5. Ой анықтығы
39

Түпнұсқадан сөзбе-сөз алынған үзінді:

1. Дәйексөз


2. Дереккөз
3. Тірек сөз
4. Автор сөзі
5. Кілт сөз
40

Академиялық жазу стилінің ерекшеліктері:

1. Кіріспе бөлім тақырыпты қысқаша ашады


2. Негізгі бөлімде автор тақырып бойынша ғылыми зерттеулерге сілтеме жасайды
3. Зерттелетін мәселенің өзіндік көзқарасын ұсынады
4. Қорытындыда тұжырымдар жасалады
5. Барлығы дұрыс
41

Академиялық жазылым мақсаты:

1. Зерттеу жүргізу дағдылары – студенттің ізденуге, белгілі ғылыми дереккөздерді тауып оқи білуге үйрету


2. Конспектілеу дағдылары – тұтас мәтінді көшіре салмай, басты ақпаратты бөліп алып көшіре білуге үйрету
3. Ғылыми тұрғыда жазылым әрекетіне дағдыландыру, яғни ғылыми мақала, зерттеу жұмыстарын және тағы басқа ғылыми бағытта жазылатын еңбектерді жазуға үйрету
4. Өз-өзіне бақылау жасау – мақала жазуға және оны редакциялауға қажетті уақытты тиімді бөле білу қабілетін меңгеру
5. Болашақ мәтінінің жоспарын құрып, алғашқы нұсқасын жазу
42

Ғылыми стильдің ажырамас бөлігі, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы арнайы сөздер жиынтығы:

1. Жаргон


2. Термин
3. Лексема
4. Синоним
5. Кәсіби
43

Академиялық жазылым дегеніміз:

1. Зерттеушінің ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі


2. Эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы
3. Жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысы
4. Ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі мен стилін таңдап, қолдана білу дағдысы
5. Барлық жауап дұрыс
44

Автор өзінің дұрыстығын анықтау үшін қолданатын дәлелдер:

1. Анықтама


2. Аргумент
3. Гипотеза
4. Қорытынды
5. Құрылым
45

Ғылыми стильдің негізгі міндеті:

1. Ғылыми мәліметтерді хабарлау, фактілерді ғылыми түсіндіру


2. Стратегиялық жоспар жасауға ықпал ету
3. Суреттер, графикалар арқылы оқырманға әсер ету
4. Мәселелерді эмоциялық талдау
5. Жеке көзқарасты ұсыну
46

Ғылыми стильде қолдануға болмайды:

1. Объективті көзқарасты


2. Эмоцияны
3. Деректі ақпараттарды
4. Қоғамдық-саяси лексиканы
5. Зерттеушілік қабілетті
47

Оқу құралдары, оқулықтар, мақалалар мазмұнының қысқаша сипаттамасының аталуы:

1. Монография


2. Эссе
3. Курстық жұмыс
4. Аннотация
5. Мақала
48

Ғылыми стильдің адресаттары:

1. Қолөнершілер


2. Үй шаруасындағы адамдар
3. Студент, ғалым, зерттеуші
4. Жолаушылар
5. Барлығы дұрыс
49

Өзге адамның идеялары мен сөздерін алып, өзінікі ретінде ұсыну қалай аталады?

1. Сілтеме


2. Дәйексөз
3. Плагиат
4. Мақала
5. Аңдатпа
50

Студенттің жоғары оқу орнын аяқтау кезінде жазылатын соңғы қорытынды өзіндік ғылыми-тәжірибиелік жұмысы ?

1. Конспект


2. Презентация
3. Дипломдық жұмыс
4. Реферат
5. Мақала
51

Академиялық бағытта жазылған мәтіннің қандай ерекшелігі болады?

1. Жеңіл тілде жазылады


2. Субъективті пікірде жазылады
3. Еркін формада жазылады
4. Формальды түрде жазылады
5. Жүйесіз құрылыммен жазылады
52

Ғылыми мәтін құрылымының дұрыс логикалық реттілігін көрсетіңіз:

1. Тақырыбы, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, ұсыныстар


2. Тақырыбы, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, қосымшалар
3. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі
4. Тақырыбы, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қосымша
5. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, ұсыныстар
53

Ғылыми стиль ерекшеліктері қандай?

1. Абстрактілік


2. Семантикалық-құрылымдық
3. Жүйелілік, тұрақтылық
4. Айқындылық, кешенділік
5. Нақтылық, қисындылық, жүйелік, объективтілік
54

Академиялық хаттың мақсаты:

1. Ғылыми тұрғыда жазылым әрекетіне дағдыландыру


2. Оқу бағдарламасын құру
3. Әлеуметтену процесін жақсарту
4. Терминдерді түсіндіру
5 Ауызекі сөйлеу стилін қалыптастыру
55

Ғылыми стильге қойылатын басты талаптың бірі:

1. Ауызекі тілді қолдану


2. Логикалық жүйелі ой түрінде жазылуы
3. Сандарды қолдану
4. Коммуникациялық қабілетті дамыту
5. Барлық жауап дұрыс
56

Автордың өзінің көзқарасының дұрыс екендігін растау үшін қолданатын дәлелі:

1. Болжам


2. Тезис
3. Аннотация
4. Аргумент
5. Ақпарат
57

Академиялық хатқа қойылатын негізгі талаптар:

1. Автор ойының нақты, жүйелі, әрі түсінікті болуы


2. Болжамдарды көбірек келтіру
3. «Мен», «біз» деген сөздерді қолданбау
4. Эмоционалды бояулармен ойды жеткізу
5. Барлық жауаптар дұрыс
58

Ғылыми стильдің атқаратын функциясы:

1. Коммуникативті


2. Басқарушылық
3. Мәдени
4. Реттеушілік
5. Ақпараттық
59

Оқылатын немесе естілетін мәтінді ойша өңдеуге, жазбаша бекітуге болатын ғылыми мәтін түрі:

1. Тезис
2. Конспект


3. Реферат
4. Лекция
5. Эссе
60

Сілтемедегі екінші сан нені білдіреді?

1. Мәтіннің нақты фрагменті алынған бет нөмірін


2. Дереккөздің библиографиялық тізімдегі ретін
3. Жарияланымның шыққан жылын
4. Жарияланымның жалпы бет санын
5. Библиографиялық тізімдегі дереккөздің санын
61

Диплом жұмысының мұқабасында келтірілетін мәліметтер

1. Диплом жұмысы орындалған ұйымның атауы; студенттің аты -жөні; диплом жұмысының тақырыбы; жұмыстың түрі - диплом жұмысы ; қала, жыл


2. Диплом жұмысының орындалған ұйымының атауы; диплом жұмысының тақырыбы; жұмыстың түрі - диплом жұмысы; қала, жыл
3. Студенттің аты –жөні; диплом жұмысының тақырыбы; жұмыстың түрі- диплом жұмысы ; мамандық атауы және шифрі; қала, жыл
4. Студенттің аты-жөні; диплом жұмысының тақырыбы; мамандықтың атауы және шифр; қала, жылы
5. Диплом жұмыс орындалған ұйымның атауы; студенттің аты -жөні; диплом жұмысының тақырыбы; жұмыстың түрі - диплом жұмысы
62

Ғылыми стильдегі еңбек түрі:

1. Монография


2. Ғылыми есеп
3. Диссертация
4. Реферат
5. Барлық жауап дұрыс
63

Ғылыми оқудың стратегиясын көрсетіңіз:

1. Ізденушілік


2. Танымдық
3. Ақпараттық
4. Зерттеушілік
5. Барлық жауап дұрыс
64

Ғылыми стильдің қандай жанрында сөздік, анықтама, каталог қолданылады?

1. Ғылыми-ақпараттық


2. Оқу-ғылыми
3. Ғылыми-анықтамалық
4. Ғылыми-танымдық
5. Өзіндік ғылыми
65

Дәйексөз келтірілген кезде:

1. Дереккөздің атауын көрсету керек


2. Дереккөздің авторы жұмыс істейтін аймақты көрсету керек
3. Дәйексөздің астын сызып көрсету керек
4. Дереккөзге сілтеме жасау керек
5. Тырнақшаны курсивпен белгілеу керек
66

Ғылыми стиль коммуникациясының ауызша формасы:

1. Баяндама, пікір алмасу


2. Сөйлесу
3. Әңгімелесу
4. Ақпарат беру
5. Оқу
67

Ғылыми мақала дегеніміз не?

1. Бастапқы дереккөздің қысқаша сипаттамасы


2. Бастапқы мәтіннің мазмұнын тиісті түрде ұсыну
3. Автор өзінің зерттеу нәтижелерін баяндайтын шағын шығарма
4. Әлеуметтік мәселелерді зерттеу процесінде шындықты іздеу тәсілі
5. Бірнеше ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде алынған әр текті ақпараттарды жалпылау мен түсіндіру
68

Қай стильдің негізгі функциясы-логикалық байланысы мен оның ақиқатының дәлелдерін беру, ақпараттағы жаңалықтар мен оның құндылығын көрсету болып табылады?

1. Публицистикалық стиль


2. Ресми-іс қағаздар стилі
3. Көркем әдебиет стилі
4. Ауызекі сөйлеу стилі
5. Ғылыми стиль
69

Ғылыми мәтінді логикалық құрудың қандай әдістері бар?

1. Дедуктивті


2. Индуктивті
3. Аналогия әдісі
4. Проблемалық принципке негізделген баяндау әдісі
5. Барлығы дұрыс
70

Қай бөлімде басқа ғылыми жұмыстарға сілтемелер жасалады және автордың өз пікірі негізделеді?

1. Мазмұнын


2. Негізгі бөлім
3. Аннотация
4. Қорытынды
5. Кіріспе
71

Академиялық жазу жүйесінің негізгі жанрын мыналар құрайды:

1. Энциклопедиялық мақала, реферат, тезис


2. Әңгіме, роман, повесть
3. Ғылыми мақала, диссертация, академиялық шолу, монография
4. Эссе, биография, тезис
5. Барлығы дұрыс
72

Академиялық хат дегеніміз:

1. Кез келген бастапқы дереккөздің қысқаша мазмұны


2. Қысқа, бірақ жеткілікті сенімді ғылыми мәтін арқылы өз ойларын білдіру және негіздеу мүмкіндігі
3. Ғылыми дәрежеге немесе біліктілікке үміткердің дайындаған жұмысы
4. Оқу материалын, кез келген мәселені, тақырыпты, бөлімді, пәнді, ғылым әдістерін жүйелі, дәйекті түрде баяндау
5. Бастапқы мәтіннің мазмұнын тиісті түрде ұсыну
73

Кәсіби қарым-қатынас сферасында қалыптасатын ғылым мен техниканың әртүрлі саласындағы арнайы сөздердің жиынтығы :

1. Аргумент


2. Мәтін
3. Терминология
4. Аннотация
5. Дәйексөз
74

Ғылыми –зерттеу жұмысты құрудың соңғы кезеңі:

1. Рәсімдеу


2. Қосымша
3. Сілтеме
4. Мәтін
5. Дәйексөз
75

Ғылыми жұмыстың бірінші беті:

1. Кіріспе


2. Титул беті
3. Сілтеме
4. Жоспар
5. Мазмұны
76

Белгілі бір пәннің, белгілі бір курстың мазмұнын игеруге көмектесетін ғылыми жұмыс:

1. Окулық


2. Эссе
3. Мақала
4. Мәтін
5. Реферат
77

Зерттеу жұмыстарының шрифт өлшемі қандай ?

1. 11
2. 10


3. 13
4. 14
5. 12
78

Академиялық жазу пәнін оқу арқылы студенттер нені меңгереді?

1. Зерттеу жүргізу негіздерін және жазба жұмысының жоспарын алдын ала жаза білуді


2. Соңғы мәтін нұсқасын тексеру мен түзетуді
3. Өзін-өзі басқаруды
4. Конспекті жасау ережелерін
5. Барлық жауаптар дұрыс
79

Аңдатпаның басты мақсаты қандай?

1. Бір мәселеге немесе тақырыпқа толық әрі жан-жақты терең зерттеу жүргізу


2. Өте аз тілдік құралдармен зерттеудің мәні мен жаңашылдығы туралы хабарлама жасау
3.Зертеу жұмысына пікір беру
4. Дерекөзден алынған ақпаратты мазмұндау
5. Зертеу жұмысының авторлары туралы толық ақпарат беру
80

Реферат бөлімдерін дұрыс ретімен қойыңыз:
1)Қорытынды, 2)Мазмұн, 3)Кіріспе, 4) әдебиеттер тізімі,
5) Негізгі бөлім

1. 3,2,1,4,5


2. 3,2,1,5,4
3. 2,3,5,1, 4
4. 3,4,5,1,2
5. 3,2,4,1,5
81

Мақаланың талаптарына сай қандай тілдер қолданылады?

1. Қазақ, орыс, ағылшын тілдері


2. Қазақ, орыс, француз тілдері
3. Қазақ, неміс, француз тілдері
4. Тек қана мемлекеттік тіл
5. Жазушының өзіне ыңғайлы тілді таңдайды
82

Эссе жазба жұмысында әдебиеттер тізімі жазыла ма ?

1. Жазылады


2. Жазылмайды
3. Тақырыпқа байланысты
4. Автордың ойына байланысты
5. Мүмкіндігінше жазылуы тиіс
83

Диплом жұмысының құрылымдық элементтері:

1. мұқаба (сыртқы беті ); титул беті; диплом жұмысының орындалуына тапсырма; мазмұны; кіріспе; негізгі бөлім; қорытыныды; әдебиеттер тізімі; қосымшалар


2. мұқаба(сыртқы беті); титул беті; мазмұны; кіріспе; негізгі бөлім ; қорытыныды; әдебиеттер тізімі
3. титул беті; диплом жұмысының орындалуына тапсырма; негізгі бөлім; қорытынды; әдебиеттер тізімі; қосымшалар
4. титул беті; мазмұны; кіріспе; негізгі бөлім; қорытынды; әдебиеттер тізімі; қосымшалар
5. титул беті; диплом жұмысының орындалуына тапсырма; қорытынды; әдебиеттер тізімі; қосымшалар
84

Диплом жұмысының көлемі ереже бойынша қанша бет :

1. 100-120 бет


2. 60-90 бет
3. 50-70 бет
4. 40-60 бет
5. 80-100 бет
85

Эсседе көбінде не қолданылады ?

1. Тезис пен аргумент


2. Тек қана тезис
3. Тек қана аргументтер
4. Негізгі сөздер мен қосымша сөздер
5. Күрделі және дара сөйлемдер
86

Рефераттың көлемі қанша бет?

1.10-15 беттен аспау керек


2.8-10 болуы керек
3.15-20 беттен аспау керек
4. 50-70 болуы керек
5. 20-30 беттен аспау керек
87

Көлемі жағынан түпнұсқа мәтіннен екі есе аз болуы керек мәтін
1. Конспект
2. Тезис
3. Реферет
4. Түйіндеме
5. Андатпа
88

Кез келген ғылыми жұмыс мынадай міндетті бөліктен құралады:

1. Титулдық бет, мазмұн, негізгі мәтін, библиография


2. Титулдық бет, мазмұн, қосымшалар
3. Мазмұн, библиография, қосымшалар
4. Мазмұн, негізгі мәтін, библиография
5. Мазмұн, кіріспе, библиография
89

Түпұсқадан сөзбе-сөз алынған үзінді:

1. Дәйексөз


2. Дерексөз
3.Тірек сөз
4. Автор сөзі
5. Кілт сөз
90

Кәсіби қарым-қатынас сферасында қалыптасатын ғылым мен техниканың әртүрлі саласындағы арнайы сөздердің жиынтығы:
1. Терминология
2. Дәйексөз
3. Мәтін
4. Аннотация
5. Аргумент
91

Ғылыми мәтіндерге жататын жазба жұмыс түрлері:

1. Диктант, мазмұндама, шығарма


2. Мақала, реферат, рецензия, аңдатпа, тезис
3. Эссе, очерк, роман, әңгіме, толғау
4. Ғылыми мақала, өлең, конспект
5. Мақала, шығарма, рецензия, очерк
92

Ғылыми жұмыстың бірінші беті:

1. Кіріспе


2. Мазмұны
3. Титул беті
4. Жоспар
5. Сілтеме
93

Курстық жұмыс, эссе диплом жұмысы магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін жасаудың әдіснамасы:

1. Академиялық білім


2. Академиялық жазылым
3. Академиялық оқылым
4. Академиялық сауаттылық
5. Академиялық айтылым
94

Зерттеу әдісі көрсетілетін ғылыми жұмыс бөлімі:

1. Мазмұны


2. Қорытынды
3. Қосымша
4. Кіріспе
5. Негізгі бөлім
95

Белгілі бір курстың, арнайы курстың қандай да бір фрагментін игеруге көмектесетін ғылыми еңбек:

1. Аннотация


2. Эссе
3. Мәтін
4. Оқу құралы
5. Реферат
96

Негізгі мазмұндық ақпаратты арнайы тілмен ..... арқылы береді:
1. инструменттер
2. терминдер
3. мәтін
4. сөздер
5. ақпараттар
97

Зерттеушінің дәйексөзді (цитатаны) өзінің сөзімен сілтеме жасай отырып жеткізуі, айтуы қалай аталады?

1. Аннотация


2. Тезис
3. Парафраза
4. Эссе
5. Очерк
98

Қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше талдап, болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын жанр атауы:

1. Очерк
2. Аннотация


3. Мақала
4. Эссе
5. Тезис
99

Конспект түрі:

1. Танымдық


2. Тақырыптық
3. Ақпараттық
4. Ғылыми
5. Әдеби
100


Дәлелдер, дәйектемелерді, түрлі статистикалық мәліметтер мен схемаларды қолданып тақырыпты ашатын, көтерілген мәселені айқындап, оның туу себептерін көрсететін ғылыми жұмыс: бөлігі:

1. Негізгі бөлім


2. Кіріспе
3. Қорытынды
4. Аннотация
5. Қосымша
101

Автордың кез келген тақырып бойынша өз ойын, пайымдауын, дәлелін келтіретін шағын жазба жұмысы:

1. Аннотация


2. Эссе
3. Баяндама
4. Оқулық
5. Диссертация
102

Ғылыми сөйлеуде коммуникативті жағынан да, құрылымдық жағынан да ең қиын жанр болып табылады:

1. Білім беру


2. Монография
3. Сөздік
4. Оқу дәрісі
5. Оқулық
103

Жүргізілген зерттеу барысында қол жеткізген негізгі нәтижелер және осы нәтижелер негізінде жасалған тұжырымдар берілетін оқу-ғылыми жұмыстың бөлімі қалай аталады?

1. Кіріспе


2. Негізгі
3. Қосымша
4. Қорытынды
5. Мазмұны
104

Зерттеу мәселесі, зерттеу мақсаты мен міндеттері, зерттеу обьектісі, нысаны, зерттеу әдістері, болжам, практикалық маңыздылығы туралы жазылатын оқу-ғылыми жұмыстың бөлімі қалай аталады?

1. Кіріспе


2. Мазмұны
3. Қорытынды
4. Қосымша
5. Негізгі
105

Ғылыми жұмыста жұмыстың мазмұнын сипаттайтын жеке сөздер мен сөз тіркестері:
1. Аннотация
2. Тезистер
3. Кілт сөздер
4. Әдебиеттер
5. Категориялар
106

Конспект құрамына кіретін және көптеген ерекше белгілері болмайтын тезистің түрі:
1. Күрделі тезистер
2. Ауыр тезистер
3. Жеңіл тезистер
4. Қарапайым тезистер
5. Жүйелі тезистер
107

Қандай да бір бағытта жазылған дереккөздерге шолу жасай отырып, белгілі бір тақырыпқа арналған шағын жазбаша жұмыс қандай?

1. Конспект


2. Реферат
3. Тезис
4. Курстық жұмыс
5. Эссе
108

Ғылыми стиль мәтінінде көп кездеседі:

1. Жаргондар


2. Терминдер
3. Диалект сөздер
4. Сұрақтар
5. Барлық жауап дұрыс
109

Жұмысты түсіну үшін жұмыс мәтініне енгізу міндетті болып табылмайтын, бірақ сонымен бір уақытта жұмыстың жеке аспектілері туралы толық ақпарат беретін жұмыстың бөлігі:

1. Сілтеме


2. Кіріспе
3. Негізгі
4. Қосымша
5. Қорытынды
110

Ғылыми жұмыстағы иллюстративті материалдар:

1. Сілтемелер


2. Көшірмелер
3. Суреттер, кестелер, диаграммалар
4. Ұсыныстар
5. Қосымшалар
111

Ғылыми жұмыстың ең соңғы кезеңінде жүзеге асырылатын іс-әрекет:

1. Негіздеу


2. Тұжырымдау
3. Иллюстрация
4. Рәсімдеу
5. Қосымша
112

Ғылыми стильге жатпайтын жанрды белгілеңіз:
1. Монография
2. Сөздік
3. Мақала
4. Оқулық
5. Интервью
113

Төменде айтылғандардың ішінен ғылыми стильдің қасиеттері немен сипатталады?

1. Дәйектілік


2. Дәлдік пен объективтілік
3. Айқындылық
4. Қысқаша презентация
5. Барлық жауап дұрыс
114

Төменде айтылғандардың қайсысы мәтін құрамына кіреді?

1. Кіріспе


2. Қорытынды
3. Негізгі бөлім
4. Аннотация
5. Барлық жауап дұрыс
115

Ғылыми стильдің жазбаша түріне жататыны:

1. Монография


2. Мақала
3. Эссе
4. Тезистер
5. Барлық жауап дұрыс
116

Ғылыми стильдегі ауызша коммуникацияға жатады:
1. Дискуссия
2. Мақала
3. Монография
4. Аннотация
5. Эссе
117

Дипломдық жұмыс ғылыми стильдің қай түріне жатады?

1. Өзіндік ғылыми


2. Ғылыми-ақпараттық
3. Ғылыми-оқулық
4. Ғылыми дипломатиялық
5. Ғылыми көпшілікті
118

Академиялық жазу түрлеріне не жатады?

1. Арыз
2. Лекция


3. Қаулы
4. Хаттама
5. Дискуссия
119

Білім алушыға белгілі бір курстың, оқу пәнінің мазмұнын игеруге көмектесетін еңбек:

1. Диссертация


2. Рецензия
3. Хаттама
4. Аннотация
5. Оқулық
120

Ғылыми стиль жанрына жатады:

1. Эссе, фельетон


2. Хабарлама, жарнама
3. Оқу құралы, реферат
4. Репортаж, очерк
5. Арыз, хаттама
121

Арнайы тілдегі негізгі ақпараттық ақпаратты мыналар жеткізеді:

1. Мазмұны


2. Абзац
3. Терминдер
4. Ережелер
5. Талаптар
122

Ғылыми стиль жанрына жатады:

1. Ілеспе хат, ертегі


2. Қаулы, анықтама
3. Арыз, хаттама
4. Тезистер, диссертация, мақала
5. Жарғы, қаулы
123

Академиялық мәтіннің жиі кездесетін жанры:

1. Ғылыми мақала


2. Пікір
3. Анықтама
4. Хаттама
5. Барлық жауап дұрыс
124

Құрылымдық-статистикалық өңдеуден өткен материалды ықшам ұсыну үшін қызмет ететін арнайы ұйымдастырылған мәтін бөлігі:

1. Кіріспе


2. Қосымша
3. Сурет
4. Кесте
5. Аннотация
125


Мәтіннің әр бөлігінің бірінші жолының басында оңға шегініс дегеніміз не?

1. Атауы
2. Бағытталу


3. Абзац
4. Интервал
5. Бағам
126

«Мақала, студенттер, магистранттар, оқырмандарға арналады т.б.» сипатындағы жазба ғылыми стильдің қай жанрына тән ?

1. Тезис
2. Конспект


3. Аннотация
4. Жоспар
5. Баяндама
127

Академиялық мәтіннің бастапқы жанрына нелер жатады?

1. Мақала, монография, рецензия


2. Автореферат, аннотация
3. Тезис, конспект
4. Оқу бағдарламасы
5. Хаттама, қаулы
128

Академиялық мәтіннің қайталама жанрына нелер жатады?

1. Мақала, монография


2. Оқулық, сөздік
3. Баяндама, лекция
4. Автореферат, аннотация, тезис
5. Рецензия, оқу құралы
129

Біреудің пайымын, ойын, көзқарасын, авторын көрсетпей қолдану немесе өзінің сөзімен жазу қалай аталады?
1. Презентация
2. Сілтеме
3. Аннотация
4. Плагиат
5. Фраза
130

Ғылыми презентациясымен, терең пайымдауымен және ғылыми мәдениетімен ерекшеленетін ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға көмектесетін сөйлеу түрі :

1. Публицистикалық


2. Рубрикалық
3. Академиялық
4. Ақпараттық
5. Көпшілік
131

Ғылыми жұмыстың не туралы айтылатынына жауап беретін жұмыстың қысқаша сипаттамасы:

1. Қорытынды


2. Аннотация
3. Қосымша
4. Кіріспе
5. Мазмұны
132

Зерттеу жұмысының нәтижесінің практикалық мәнділігін көрсетуде неге назар аударылуы қажет?

1. Алынған нәтиженің басқа зерттеулерден ерекшелігіне


2. Зерттеу болжамының расталуына
3. Зерттеудің жаңашылдығына
4. Зерттеу обьектісінің ерекшелігіне
5. Алынған нәтиженің практикамен байланысы мен практикаға қосатын үлесіне
133

Студенттің зерттеу жұмысының мақсатын сипаттайтын анықтаманы таңдаңыз:

1. Зерттеу мақсаты – жұмыстың соңғы қорытындысында қол жеткізетін нәтиже


2. Зерттеу мақсаты – негізгі қол жеткізетін болжамдар
3. Зерттеу мақсаты – автордың жеке көзқарастары мен ойлар
4. Зерттеу мақсаты - логикалық жазба
5. Зерттеу мақсаты – тезистер мен жазбалар
134

Жоспарды, тезистерді, үзінділерді немесе осы жазбалардың кем дегенде екеуін біріктіретін жүйелі, логикалық дәйекті жазба:

1. Реферат


2. Монография
3. Аннотация
4. Конспект
5. Жоба
135

Белгілі бір тақырып әдебиеттер мен басқа дереккөздерді сыни талдау негізінде жасалатын жұмыс немесе жазбаша зерттеу:

1. Реферат


2. Тезис
3. Хаттама
4. Рецензия
5. Аннотация
136

Арнайы сала немесе қызмет ұғымын білдіретін сөз немесе сөз тіркесі:

1. Сөздер


2. Иероглифтер
3. Тезистер
4. Терминдер
5. Таңбалар
137

Тақырыптың өзектілігін сипаттағанда қандай негізгі жағдайларға сүйену керек?

1. Зерттеу мәселесі бойынша белгілі немесе белгілі емес мәселелерді талдау міндетті емес.


2. «Шын - жалған» сияқты объективті факторларды талдау қажет.
3. Аталған саладағы ситуацияны талдау нақты факторлармен, статистикалық мәліметтермен, тенденциялармен, белгілі ғылыми және тәжірибелік жетістіктермен жүргізілуі қажет
4. Ғылыми жұмыстың стилі ерекшеліктеріне сүйенуі керек
5. Зерттеу әдісі негіздеумен байлансты болады
138

Конспект түрлері:

1. Еркін, сипаттамалы


2. Алғашқы, екінші реттік
3. Обьективті, субьективті
4. Шынайы, жасырын
5. Жоспарлы, тақырыптық
139

Зерттеу тақырыбының зерттелу мен ғылыми пысықталу деңгейін сипаттауда неге сүйену қажет?

1. Зерттелінетін мәселенің қайшылықтарын қарастыруға


2. Зерттеу әдісін таңдауды негіздеуге
3. Белгілі немесе белгілі емес мәселелерді талдауға
4. Аталған сала бойынша белгілі ғылыми жетістіктерге негізделген талдауға
5. Эксперименттік зерттеулер шолуларына
140

Зерттеу тақырыбының зерттелу деңгейі мен ғылыми пысықталуын сипаттағанда қандай негізгі жағдайларға сүйену қажет?

1. Зерттелінетін мәселенің қайшылықтарын қарастыру қажет


2. Аталған саладағы белгілі ғылыми жетістіктерді шолу негізін ғылыми журналдар мен ғылыми монографиялар қарау керек
3. Зерттеу мәселесі бойынша белгілі немесе белгілі емес мәселелерді талдау міндетті емес
4. Аталған сала бойынша эксперименттерді қарау қажет
5. Жаңа ғылыми амалдарды қарастыру міндетті емес
141

1.Термин сөздердің анықтамасын белгілеңіз:

1. Белгілі кәсіппен шұғылданатын адамдар арасында айтылатын сөздер


2. Белгілі бір аймақ тұрғындарының сөздері
3. Басқа тілден енген сөздер
4. Ғылым, техника саласындағы арнаулы ұғымдарды білдіретін сөздер
5. Қолданыстан шығып қалған сөздер
142

Терминдерге тән ең басты белгі не?

1. Дара, тура мағыналы


2. Көп мағыналы
3. Жалпы халыққа түсінікті
4. Белгілі аймақта ғана қолданылады
5. Халық арасында жиі қолданылады
143

Диплом жұмысының / жобаның кіріспе бөлімінде жазылуға міндетті мәліметтер:

1. Тақырыптың өзектілігі, ғылыми жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы, қазіргі ғылыми мәселелерді шешу, дипломның мақсаты, міндеттері, зерттеу нысаны


2. Тақырыптың өзектілігі, дипломның мақсаты міндеттерін зерттеу нысанын берілген теориялық және әдіснамалық негіздері мен диплом жұмысы жазылуының мақсаты
3. Дипломның мақсаты, міндеттерін зерттеу нысаны берілген теориялық және әдіснамалық негіздері мен диплом жұмысы жазылуының практикалық базасы
4. Тақырыптың өзектілігі, ғылыми жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы қазіргі ғылыми мәселелерді шешу, берілген теориялық және әдіснамалық негіздері мен диплом жұмысы жазылуының практикалық базасы
5. Тақырыптың ғылыми жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы, қазіргі ғылым мәселелерді шешу, диплом жұмысы жазылуының практикалық базасы
144

Мәтіннің үзінділері мен дереккөзден алынған дәйексөздер негізінде жасалатын конспект:

1. Конспект-жоспар


2. Мәтіндік конспект
3. Тақырыптық конспект
4. Еркін конспект
5. Дұрыс жауап жоқ
145

Академиялық жазудың құрылымы қандай?

1. Пунктуация, емле ережелері сақталуы қажет емес


2. Жұмыс мазмұны, дәйексөздер, тұжырымдар
3. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер
4. Тақырыпты қысқаша ашу, оқырманды мәселенің барысымен таныстыру
5. Талдау, болжам жасау
146

Эссенің мақсаты қандай?

1. Ғылыми жаңалық ашу


2. Берілген тақырып бойынша ғылыми тұжырым жасау
3. Әртүрлі дәйектер мен дәлелдер келтіре отырып, берілген тақырыпты ашу
4. Дереккөздерге шолу жасау
5. Тақырып бойынша ғылыми кешенді зерттеу жүргізу
147

Курс соңына дейін жазылып, қорғалатын ғылыми жұмыс қалай аталады ?

1. Диплом жұмысы


2. Курстық жұмыс
3. Реферат
4. Диссертация
5. Эссе
148

Сілтемедегі бірінші сан нені білдіреді?

1. Мәтіннің нақты фрагменті алынған бет нөмірін


2. Дереккөздің библиографиялық тізімдегі ретін
3. Жарияланымның шыққан жылын
4. Жарияланымның жалпы бет санын
5. Библиографиялық тізімдегі дереккөздің санын
149

Берілген үзінді қай стильге жатады?
Тұқымдастық – өсімдіктер дүниесіндегі ең үлкен категориялық жік.

1. Ауызекі сөйлеу стилі


2. Ресми іс қағаздар стилі
3. Ғылыми стиль
4. Публицистикалық стиль
5. Көркем әдебиет стилі
150

Қай сөйлемде термин сөз бар?

1. Апам ұршық иіріп отыр.


2. Жазда қауын-қарбыз жеуге болады.
3. Еуразия - ең үлкен құрлық.
4. Кеше қатты бұрқасын болды.
5. Балалар балық аулауға кетті.
151


Ғылыми мәтіндердің мақсаты:

1. Әдебиетке шолу


2. Зерттеу тақырыбын құрайтын ғылыми мәселені талдау
3. Ақпараттық мәтіндерді тұжырымдау
4. Дереккөздерді талдау
5. Зерттеудің маңыздылығын түсіну
152

Академиялық жазбаларда болуы керек негізгі сипаттардың бірі:

1. Шашыраңқылық


2. Ақпараттардың көптігі
3. Жүйесіздік
4. Логикалық құрылым
5. Барлық жауап дұрыс
153

Академиялық жазудың жанры:

1. Ғылыми мақала


2. Жарнама
3. Очерк
4. Өмірбаян
5. Көркем әдебиет
154

Ғылыми стильдің жанры:

1. Аннотация


2. Оқулық
3. Ғылыми мақалалар
4. Монография
5. Барлық жауап дұрыс
155

Академиялық бағытта жазылған мәтіннің негізгі ерекшеліктері:

1. Күрделілігі


2. Формальды болуы
3. Нақты болуы
4. Жүйелілігі
5. Барлық жауап дұрыс
156

Төмендегілердің кайсысы академиялық жазуға жатады?

1. Жарнама


2. Мақала
3. Мәтін
4. Интернет жазбасы
5. Ақпарат
157

Академиялық жазу бастау алған ел?

1. АҚШ
2. Ресей


3. Канада
4. Жапония
5. Франция
158

Академиялық жазудың ерекшелігі:

1. Жүйелілік


2. Нақтылық
3. Тұтастық
4. Мағыналық
5. Барлық жауап дұрыс
159

Академиялық жазудың стилі:

1. Ауызша стиль


2. Публицистикалық стиль
3. Ғылыми стиль
4. Әдеби стиль
5. Көркем әдебиет стилі
160

Академиялық хаттың ерекшелігі:

1. Логикалық ойдың болмауы


2. Ұсыныстардың болмауы
3. Бір ғана адамның еңбегі ретінде көрсетілуі
4. Жүйелі құрылыммен жазылуы
5. Қысқа сөйлемдермен жазылуы
161

Ғылыми мәтіннің ірі топтарына нені жатқызамыз?

1. Баяндама, мақала


2. Лекция, рецензия
3. Монография, оқулық
4. Лекция курстары, аннотация
5. Аннотация, резюме
162

Ғылыми мәтіннің шағын топтарына нені жатқызамыз?

1. Баяндама тезистері, аннотация


2. Оқулық, лекция
3. Баяндама, монография
4. Лекция, резюме
5. Монография, аннотация
163

Академиялық хаттың негізгі талаптарының бірін көрсетіңіз:

1. Ақпараттардың көптігі


2. Зерттеу тақырыбының және сұрағының болуы
3. Таблицалардың болуы
4. Көркем-әдеби стильде болуы
5. Жаргон сөздердің болуы
164

Мәтіннің ғылыми стилі:

1. Ақпараттық мәтіндердің бөлігі


2. Ғылым тілі, ғылыми қызмет саласы
3. Жеке салаларға арналған ғылыми анықтамалық мәтін
4. Грамматикалық, лексикалық, құрылымдық-семантикалық және логикалық-композициялық ерекшеліктері бар жалпы әдеби тілде жазылған мәтіннің бір түрі
5. Ақпаратты беруге арналған жазудың техникалық түрі
165

Ғылыми стильді жүзеге асыру формасы:

1. Монография


2. Ғылыми мақала
3. Тезис
4. Баяндама
5. Барлық жауап дұрыс
166

Қайталама жанрға жататын академиялық хат түрлері:

1. Ғылыми дискуссия, монография


2. Диссертация, тезис
3. Ғылыми мақала, диссертация
4. Тезис, автореферат, аннотация
5. Академиялық рецензия, монография
167

Академиялық хат шеңберінде жазылған кез келген мәтіннің базалық моделі:

1. Хабарлама


2. Жарнама
3. Композиция
4. Ғылыми мәтін
5. Барлық жауап дұрыс
168

Ғылыми стиль түріндегі еңбек:

1. Хаттама


2. Памфлет
3. Хабарландыру
4. Монография;
5. Поэзия
169

Ғылыми мәтін дегеніміз не?

1. Бірдеңе туралы хабарлау мақсатында газетке, журналға, басылған немесе бір жерге ілініп қойылған мәтін


2. Өлең үлгісіндегі әдеби туындылар
3. Қара сөзбен жазылған көркем шығарма
4. Жиналыстарда, кеңестерде, конференцияларда және алқалық органдардың мәжілістерінде мәселені талқылау мен шешім қабылдаудың барысы туралы мәлімет беретін құжат
5. Жалпы әдеби тілде жазылған, грамматикалық, лексикалық, құрылымдық-семантикалық және логикалық-композициялық ерекшеліктері бар мәтін түрі.
170

Ғылыми сөйлеу мәнерінің мәтіндерінен ақпарат алуға бағытталған оқудың жеке түрі:

1. Академиялық жазу


2. Академиялық стиль
3. Академиялық оқу
4. Ғылыми стиль
5. Ғылыми мәтін
171Академиялық хат қандай құрылымға ие болуы қажет?

1. Пунктуация, емле ережелері сақталуы қажет емес


2. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі
3. Жұмыс мазмұны, дәйексөздер, тұжырымдар
4. Тақырыпты қысқаша ашу, оқырманды мәселенің барысымен
таныстыру
5. Талдау, болжам жасау
172

Ғылыми стильдің өзіне тән белгілері:

1. Логикалық байланыстың болуы


2. Эмоциялық байланыс
3. Публицистикалық тілді сақтау
4. Стандарттарды бұзбау
5. Дұрыс жауап жоқ
173

Ғылыми стильдің бастапқы жанры:

1. Монография


2. Аннотация
3. Конспект
4. Рецензия
5. Барлық жауап дұрыс
174

Әдеби тілдің нормативтік талаптарына сәйкест тіркестерді сілтемелер мен ескертулерді қолдану қай стильге тән ерекшелік?

1. Публицистикалық


2. Ауыз екі сөйлеу стилі
3. Ғылыми стиль
4. Ресми іс-қағаздар стилі
5. Көркем әдебиет стилі
175

Ғылыми стильге қайсысы жатпайды?

1. Реферат


2. Монография
3. Рецензия
4. Мақала
5. Әдеби шығарма
176

Ғылыми мәтіндердің мақсаты:

1. Зерттеу тақырыбын құрайтын ғылыми мәселені талқылау


2. Ғылыми ақпаратты басқа ғалымдарға беруге арналған жазу
3. Зерттеудің маңыздылығын түсіну
4. Әдебиетке шолу
5. Ақпараттық мәтіндерді қорытындылау
177

Академиялық мәтін жанры:

1. Дискуссия


2. Шолу
3. Диссертация
4. Кіріспе
5. Қорытынды
178

Арнайы сала немесе қызмет ұғымын білдіретін сөз немесе сөз тіркесі:

1. Сөздер


2. Иероглифтер
3. Таңбалар
4. Тезистер
5. Терминдер


179

Академиялық жазуды қарапайым және түсінікті ету үшін зерттеушіге қажетті қасиеттер:

1. Сыни ойлау


2. Аналитикалық талдау
3. Сауаттылық
4. Ой анықтығы
5. Барлық жауап дұрыс
180

Ғылыми стильдің белгілері:

1. Ғылыми-іскерлік


2. Логикалық, жүйелілік
3. Танымдық, бағалаушылық
4. Ақпараттық, ағартушылық
5. Кіріспе, қорытынды
181

Ғалымдардың ғылыми еңбегін сыни бағалау қалай аталады?

1. Диссертация


2. Тезис
3. Монография
4. Рецензия
5. Ғылыми мақалa
182

Кітаптың, қолжазбаның, мақаланың мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау жанры:

1. Тезис


2. Эссе
3. Аннотация
4. Монография
5. Сілтеме
183

Ғылыми зерттеу жұмысының бірінші кезеңі:

1. Кіріспені жазу


2. Материалды жинау
3. Бірінші бөлімді жазу
4. Әдебиеттерді іздеу және талдау
5. Қорытындыны жазу
184

Үміткерге магистр дәрежесін / ғылым докторы академиялық дәрежесін алу үшін талап етілетін көлемді ғылыми-зерттеу жұмысы қалай аталады?

1. Ғылыми жұмыс


2. Диссертация
3. Мақала
4. Аннотация
5. Реферат
185

Ғылыми стилдің негізгі міндеті:

1. Ғылыми мәліметтерді хабарлау, фактілерді ғылыми түсіндіру


2. Стратегиялық жоспар жасауға ықпал ету
3. Суреттер, гарфикалар арқылы оқырманға әсер ету
4. Мәселелерді эмоциялық талдау
5. Жеке көзқарасты ұсыну
186

Библиографиялық сипаттамада бірінші кезекте қандай деректер көрсетіледі?

1. Автордың тегі, аты, әкесінің аты


2. Кітаптың шыққан жері
3. Кітаптың атауы
4. Кітаптың шыққан жылы
5. Баспаның атауы
187

Ғылыми жұмыстың қай бөлігі жалпылама болып табылады?

1. Кіріспе


2. Қорытынды
3. Мазмұны
4. Библиографиялық тізім
5. Қосымша
188

Ғылыми жұмыстың негізгі тарауын бөлуге бола ма? Егер болса, қандай жолмен?

1. Ғылыми жұмыстың түріне байланысты


2. Иә, негізгі тарауларға бөлінеді
3. Ғылыми жұмыс құрылымының тұтастығын бұзбау үшін негізгі тарауды бөлуден аулақ болған дұрыс
4. Иә, негізгі тарау тараушаларға бөлінеді
5. Жоқ, негізгі тарауды тараушаларға бөлуге болмайды
189

Ғылыми жұмыстың қай бөлігінде қосымша схемалар, суреттер, кестелер келтіріледі?

1. Қосымшада


2. Кіріспеде
3. Қорытындысында
4. Негізгі бөлімнің бірінші бөлімінде
5. Автордың қалауы бойынша
190

Зерттеу объектісі дегеніміз не?

1. Осы зерттеу объектісінде қызықтыратын жеке фактілер


2. Зерттеу үшін таңдайтын шындықтың бір бөлігі
3. Ғылыми әдебиеттерде осы мәселені зерттеу, талдау, әзірлеу
4. Заттар мен құбылыстардың өзара байланысы
5. Ұғымдарды анықтау және түсіндіру
191

Дипломдық жұмыс қанша библиографиялық дереккөзді қамтуы керек?

1. Кемінде 100


2. Кемінде 25
3. Кемінде 10
4. Кемінде 20
5. Жұмысты жазу үшін қанша қажет болса, сонша.
192

Ғылыми жұмыстың зерттеу әдісі қандай?

1. Индуктивті


2. Дедуктивті
3. Жалпылау
4. Классификациялау 
5. Барлық жауап дұрыс
193

Тақырыпты таңдау критерийлеріне жатпайды:

1. Тақырыпқа қызығушылық


2. Тақырып саласы бойнша білімнің болуы
3. Тақырыптың кеңінен зерттелуі
4. Осы тақырып бойынша қол жетімді әдебиеттердің болуы
5. Өзектілігі, жаңалығы
194

Ғылыми зерттеу жұмысының бірінші кезеңін атаңыз:
1. Әдебиеттерді іздеу және талдау
2. Материалды жинау
3. Кіріспе жазу
4. Қорытынды жазу
5. Бірінші бөлімді жазу
195

Ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу кезінде қандай әдебиеттер қолданылады?

1. Тақырыпқа тікелей қатысты


2. Тақырыптың қандай да бір аспектісіне қатысты
3. Мәселенің тарихына немесе теориясына қатысты
4. Тақырыпқа байланысты мәселелер бойынша
5. Барлық жауап дұрыс
196

Ғылыми жұмыстың қай бөлігінде зерттеудің объектісін, өзектілігін, тақырыпты негіздеуді көрсету керек?


1. Негізгі бөлігінде
2. Қорытындыда
3. Қосымшада
4. Кіріспеде
5. Мазмұнында
197

Академиялық жазу жанрына қайсысы жатады?

1. Тергеу


2. Ескерту
3. Өтініш
4. Есеп беру
5. Диссертация
198

Нормобақылаушы нені тексереді?

1. Ғылыми жұмыстың рәсімделуін


2. Сілтемелердің болуын
3. Орфографияны
4. Өзіндік ерекшелігін
5. Тыныс белгілерін
199

Академиялық мәтіндегі негізгі дәлелдерге нелер жатады?

1. Толық емес статистикалық мәліметтерден қорытынды


2. Күші жойылған шешімдерге сілтемелер
3. Эксперименттік дәлелденген тұжырымдар
4. Екі бөлек фактіге негізделген қорытындылар
5. Болжамдар негізінде жасалған жалпылау
200

Ұсынылған жұмыстың қысқаша сипаттамасы:

1. Кіріспе


2. Мазмұны
3. Түйіндеме
4. Аңдатпа
5. Қорытынды
201

Зерттеудің мақсаты қандай сұраққа жауап береді?

1. Не зерттелуде?


2. Не үшін зерттелуде?
3. Кім зерттейді?
4. Қалай зерттеледі?
5. Қашан зерттеледі?
202

Ғылыми зерттеу неден басталады?

1. Әдебиетке шолудан


2. Зерттеу әдістерін анықтаудан
3. Тақырыпты таңдаудан
4. Гипотезаны тұжырымдаудан
5. Практикалық маңыздылығын анықтаудан
203

«Плагиатқа қарсы» бағдарлама нені тексереді?

1. Ғылыми жұмыстың құрылымын


2. Сілтемелердің болуын
3. Орфографияны
4. Тұпнұсқалықты
5. Тыныс белгілерін
204

Академиялық жазудың маңызды ерекшелігі неде?


1. Зерттеу тақырыбының болуы
2. Сілтемелер мен дәйексөздердің болуы
3. Эмоционалдылық
4. Күрделілік
5. Жаңалығы
205

Қорытынды нені қамтиды?

1. Тек дәлелсіз соңғы нәтижелерді


2. Дәлелді нәтижелерді
3. Жұмыстың бүкіл барысын қысқаша қайталауды
4. Қорытындыны мысалдармен беруді
5. Жұмыс перспективаларын
206

Ұсынылған әдістердің қайсысы теориялық болып табылады?

1. Бақылау


2. Эксперимент
3. Талдау және синтез
4. Тәжірибе
5. Сауалнама
207

Объектілердің жалпы белгілері мен қасиеттерін анықтауға мүмкіндік беретін ойлау әдісі қандай?

1. Бақылау


2. Жалпылау
3. Абстракция
4. Дедукция
5. Индукция
208

Жеке қорытулар негізінде жалпы тұжырым жасауға мүмкіндік беретін зерттеу мен талқылау әдісі қандай?

1. Бақылау


2. Жалпылау
3. Абстракция
4. Дедукция
5. Индукция
209

Жалпы тұжырымнан жеке тұжырым жасауға мүмкіндік беретін талқылау әдісі қандай?

1. Абстракция


2. Индукция
3. Бақылау
4. Дедукция
5. Жалпылау
210

Журналдағы мақаланы библиографиялық сипаттаудың дұрыс тәртібін көрсетіңіз:

1. Автор, журнал атауы, мақала атауы, шыққан жылы, нөмірі, беттер саны


2. Автор, мақаланың атауы, шыққан жылы, нөмірі, журнал атауы, беттер сан
3. Автор, мақаланың атауы, журналдың атауы, шыққан жылы, нөмірі, беттер саны
4. Мақаланың атауы, авторы, журналдың атауы, шыққан жылы, нөмірі, беттер саны
5. Автор, мақаланың атауы, беттер саны, журналдың атауы, шыққан жылы, нөмірі,
211

Библиографиялық дереккөздерге не жатады?

1. Журнал мақалалары


2. Жүйелік каталог
3. Алфавиттік каталог
4. Қосымша библиография
5. Барлық жауап дұрыс
212

Жұмыстың қай бөлігінде ғылыми зерттеулерді апробациялау туралы ақпарат беріледі?

1. Кіріспеде


2. Қорытындыда
3. Қосымшада
4. Негізгі бөлігінде
5. Мазмұнында
213

Зерттеу нәтижелерін анықтау нысандарына жатпайды:

1. Мақаланы жариялау
2. Тезистерді жариялау
3. Диссертацияны нормативтік бақылау
4. Конференцияда баяндама жасау
5. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсына қатысу
214

Библиографияға енгізілген кітаптарды таңдаудың ұсынылған параметрлері:

1. Жетекші мәліметтер базасында индекстеу


2. Тақырып
3. Дәйексөз рейтингі
4. Автор
5. Басылым уақыты
215Жалған мәлімдемені анықтаңыз:

1. Терминдермен қатар сөз тіркестері де бар


2. Термин-ғылыми тұжырымдаманың атауы
3. Жеке терминдер ғылымның әртүрлі салаларында полисемияны көрсетеді
4. Ғылыми стиль мәтінінде қолданылатын кез келген сөз термин болып табылады
5. Жалпы ғылыми терминдер әртүрлі ғылымдардың жазбаша мәтіндерінде қолданылады
216

Дұрыс жауапты көрсетіңіз:

1. Әр тарау жаңа жолдан басталады


2. Әр тарау жаңа беттен басталады
3. Әр тараудың тараушасы жаңа беттен басталады
4. Әр тарау жаңа абзацтан басталады
5. Әр тарау кіріспеден басталады
217

Дәйексөз келтірген кезде міндетті түрде қажет:

1. Дереккөз авторы жұмыс істейтін аймақты көрсету


2. Дереккөздің атауын көрсету
3. Дереккөзге сілтеме жасау
4. Дәйексөзді курсивпен жазу
5. Дәйексөзді жақша арқылы бөлектеу
218

Библиографиялық сипаттаманың дұрыс нұсқасын көрсетіңіз


1. Мағауин М. Тазының өлімі. – Алматы, Хикаят, әңгімелер.: Атамұра, 2004.– 256 б.
2. Сматаев С. Алғашқы асу. Жалын, Повестер. – Алматы: 1982. – 264 б.
3. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. 1997.– Алматы: Университет, – 300 б.
4. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. – 528 б. Зерттеу. – Астана: 2002. Күлтегін,
5.Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, Өнер, 1996. – 72б
219

Ғылыми жұмыстың қай бөлігінде зерттеу нысаны, тақырыбы, өзектілігі жазылады?

1. Қорытынды


2. Кіріспе
3. Қосымша
4. Негізгі бөлім
5. Мазмұны
220

Ғылыми жұмыстың кіріспе бөлімінде:

1. Тақырыптың өзектілігін негізделеді


2. Жұмыстың мақсатын анықталады
3. Жұмыстың объектісі мен тақырыбын анықталады
4. Зерттеу әдістерін көрсетіледі
5. Барлық жауап дұрыс
221

Ғылыми-зерттеу жұмысының қорытынды бөлімі нені қамтуы керек?

1. Орындалған жұмыстардың қарапайым тізімін қамтуы керек


2. Бөлім қорытындыларын толығымен қайталау керек
3. Зерттелген дереккөздердің тізімін қамтуы керек
4. Зерттеу жұмысының нәтижелерін қорытындылау керек
5. Зерттеу әдістеріне нұсқау беру керек
222

Дипломдық жұмыстың кіріспе бөліміндегі міндетті бөлігі қандай?

1. Гипотеза


2. Әдебиеттерді талдау
3. Жұмыстың өзектілігі
4. Дәйексөз
5. Библиография
223

Ғылыми стильге қай сөйлеу формасы тән:

1. Жазбаша


2. Ауызша
3. Жазбаша және ауызша
4. Ауызекі
5. Диалектілік
224

Ғылыми жұмыста қанша мақсат болуы мүмкін?

1. Тек біреуі


2. Автордың қалауы бойынша
3. Бірден үшке дейін
4. Кем дегенде бес
5. Ғылыми жұмыстың түріне байланысты
225

Ғылыми-зерттеу жұмыс бөлімдерінің тақырыптары нені қамтуы керек?

1. Арнайы терминдерді қамтуы керек


2. Қысқартылған сөздерді қамтуы керек
3. Бөлімдердің мазмұны дәл көрсетілуі керек
4. Дайын сөйлем ретінде құрылуы керек
5. 7 сөзден аспауы керек
226

Ғылыми жұмыстың титул бетінде көрсетілмейді:

1. Тақырып


2. Студенттің тегі
3. Жұмыстың мақсаты
4. Қабылдаушы кафедраның атауы
5. Ғылыми жетекшінің тегі
227

Дұрыс пайымдауды көрсетіңіз:

1. Ғылыми жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен және әдебиеттер тізімінен тұрады


2. Ғылыми жұмыс кіріспеден, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады
3. Ғылыми жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан тұрады
4. Ғылыми жұмыс кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және әдебиеттер тізімінен тұрады
5. Ғылыми жұмыс негізгі бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады
228

Дұрыс пайымдауды көрсетіңіз:

1. Ғылыми жұмыстағы мәтіннің бөліктерін әртүрлі түстермен бөлуге болады


2. Ғылыми жұмыстағы мәтін бөлімдерін әр түрлі әріптермен бөлуге болады
3. Ғылыми жұмыстағы мәтін бөлімдерін астын сызу арқылы бөліп көрсетуге болады
4. Ғылыми жұмыстағы мәтін бөлімдерін қою жазылған әріппен бөлуге болады
5. Ғылыми жұмыстағы мәтін бөлімдерін бөліп көрсетуге болмайды
229

Сілтемелер:

1. Пайдаланылған әдебиеттерге нұсқаулар


2. Мәтінге жасалған ескертпелер
3. Жақшадағы ақпарат
4. Қосымша ақпарат
5. Мысалдар
230

Сілтемеде:

1. Каталог бойынша дереккөз коды көрсетіледі


2. Тізім бойынша дереккөз нөмірі және бет нөмірі көрсетіледі
3. Студенттерге дереккөзді бағалау көрсетіледі
4. Қосымша ақпарат көрсетіледі
5. Мысалдар көрсетіледі
231

Тақырыптарды рәсімдеу кезінде:

1. Сөздерді тасымалдауға рұқсат етіледі


2. Соңында нүкте қоюға рұқсат етіледі
3. Тақырып пен мәтінді әртүрлі беттерге орналастыруға рұқсат етіледі
4. Түрлі түстің көмегімен бөліп көрсетуге рұқсат етіледі
5. Сөздерді тасымалдауға болмайды
232

Ғылыми стильге қандай сөйлеу түрі тән?

1. Диалог


2. Монолог
3. Полилог
4. Диалог және полилог
5. Монолог және полилог
233

Ғылыми стильдің негізгі қызметі қандай?

1. Эмоционалды


2. Бағалау
3. Коммуникативті
4. Ақпараттық
5. Эстетикалық
234Зерттеу ________- зерттеу мақсатына жетуді қамтамасыз ететін сұрақтар жүйесі

1. тақырыбы


2. гипотеза
3. мақсаты
4. әдісі
5. міндеттері
235

Зерттелетін саладағы нақты жетістіктерді, зерттеулерді практикада қолдану нәтижесінде пайда болған әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыруды сипаттайтын критерий:

1. Өзектілік


2. Практикалық маңыздылық
3. Теориялық маңыздылық
4. Жаңалық
5. Дереккөздің растығы
236

Ғылымда қолданылатын ұғымды білдіретін сөз немесе сөз тіркесі:

1. Ұғым


2. Анықтама
3. Категория
4. Парадигма
5. Термин
237

Ескерту (сноска) қай жерде орналасады?

1. Әдебиеттер тізімінен кейін


2. Сөзден кейін
3. Сөйлемнің ішінде
4. Беттің төменгі жағында
5. Абзацтан кейін
238

Басқа дереккөздерден көшірменің әртүрлі бөліктерін алып, жаңа бөлікті жасау қандай плагиатқа жатады?

1. Өзін-өзі плагиат


2. Мозаикалық плагиат
3. Кездейсоқ плагиат
4. Қасақана плагиат
5. Толық плагиат
239

Бұл эссенің мақсаты - айтылған оймен оқырманды көндіру. Оқырманның зейінін аудартып, қатаң дәлелдер көрсету арқылы жазылады

1. Анықтамалық эссе


2. Аргументтік эссе
3. Сипаттамалық эссе
4. Дәлелдемелік эссе
5. Шығармашылық эссе
240

Ескерту белгісі ретінде не қолданылады?

1. Сызықша


2. Леп белгісі
3. Қос нүкте
4. Нүкте
5. Сан
241

Э. Хирш 1988 жылы қандай сөздік шығарған?

1. Мәдени сауаттылық


2. Операциялық сауаттылық?
3. Сыни сауаттылық
4. Сандық сауаттылық
5. Жеке сауаттылық
242

Академиялық суаттылық :

1. Адамның оқу, түсіну, қысқа мәтіндерді құру және қарапайым арифметикалық әрекеттерді орындауы.


2. Адамның сыртқы ортамен қарым - қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым - қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші.
3. Зерттеушінің ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі.
4. Қаржыны тиімді басқаруға мүмкіндік беретін білім,
5. Оқыту сапасын арттыру үшін жаңа ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану.


243

Бұл рефераттың түрі жеке тараулар, бөлімдер немесе материал бойынша жазылады:

1. Монографиялық реферат


2. Жинақтық реферат
3. Шолу реферат
4. Таңдамалы реферат
5. Түйіндеме реферат
244

Мына сілтемедегі [20, 250.] екінші сан нені білдіреді?

1. Мәтіннің нақты фрагменті алынған бет нөмірі


2. Сілтеменің реттік нөмірін
3. Жазылып жатқан жұмыстың бет нөмірі
4. Дереккөздің бет санын
5. Дереккөздің библиографиялық тізімдегі реті
245

Түйіндеме реферат:
1. Бірнеше мақалалар, кітаптар мен құжаттарды пайдалану арқылы жазылады.
2. Бір ғана дереккөзге сүйеніп жазылады.
3. Арнайы тақырып немесе бағыт бойынша қысқа шолу ретінде жазылады.
4. Жеке тараулар, бөлімдер немесе материал бойынша жазылады.
5. Бір дереккөзге шоғырланады және дереккөзде ұсынылған ақпарат қысқаша баяндалады.
246

Реферат мәтінінде қандай мағлұматтар қамтылады?

1. Тақырыбы, бастапқы мәтіннің мазмұны мен мақсаттары


2. Зерттеу әдістері
3. Зерттеу нәтижелері
4. Автордың қорытындылары
5. Барлық жауаптар дұрыс
247

Аңдатпа кітаптың нешінші бетінде орналасады?

1. Кітаптың ортасында


2. Кітаптың соңғы бетінде
3. Кітаптың бірінші бетінде
4. Кітаптың мұқабасында
5. Кітаптың үшінші бетінде
248

Ғылыми мәтінді қысқаша ұсынудың бір түрі:

1. Аңдатпа


2. Конспект
3. Баяндама
4. Реферат
5. Мақала
249

Автордың мәтінді басқа автордан тырнақшаларды қолданбай немесе авторлық құқығын көрсетпестен сөзбе - сөз көшіруі қандай плагиатқа жатады?

1. Автоплагиат


2. Кездейсоқ плагиат
3. Мозаикалық плагиат
4. Тікелей плагиат
5. Қасақана плагиат
250

Ғылыми стильге жатпайды:

1. Реферат


2. Монография
3. Рецензия
4. Мақала
5. Әдеби шығарма

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет