Пәннің жұмыс бағдарламасына пму ұс н 18Дата01.07.2016
өлшемі153.5 Kb.
#170556
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

(кафедра атауы)


050732 топтар студенттеріне арналған

«Тіршілік қауіпсіздігі» пәнінің

ЖҰМЫС ОКУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

Мемлекеттік мен типтік бағдарлама негізінде әзірленген Нысанпәннің жұмыс бағдарламасына ПМУ ҰС Н 7.18.31/31

стандарты жалпыға мамандықтың білім міндетті

бекіту парағы

Бекітемін

Оқу жөніндегі проректор

Пфейфер Н.Э._____________

_“_____”________200 ж.


Құрастырған: доцент__________________ Бейсембаев М.К.

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы


050732 топтар студенттеріне арналған

«Тіршілік қауіпсіздігі» пәнінің

ЖҰМЫС ОКУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және

(бекіту күні)

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді


2010_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____хаттама. Кафедра меңгерушісі ______________ Арынгазин К.Ш.
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған 200_ж. «___»___№____ хаттама. ӘК төрағасы _______________ Козионов В.А.
КЕЛІСІЛГЕН
СКФакультет деканы ________ Кудерин В.А «____»_____________200_ж.


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________Варакута А.А.__ 20_ж. «_____»___

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»№____ Хаттама


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары:

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы Сәулет құрылыс факультеті доцент Бейсембаев Мурат Кулханович. Қабылдау сағаттары: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма –12.00-ден 14.00-ге дейін ауд.№ 133

2. Пән жайлы мәліметтер

Пән 6-ші семестірде оқытылады; бақылау түрлері: емтихан. Пәннің көлемі 45 сағат. Аудиториялық сабақтарға 15 сағат бөлінген, оның ішінде дәрістер – 7,5 сағат, және тәжірибелік сабақтар – 7,5 сағат болып бөлінеді. Студенттердің өздік жұмыстарына студенттердің оқытушымен өздік жұмыстарына 1,5 - 7,5 сағат бөлінген.

. 3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Барлык мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме4 Пәннің мақсаты және Курстың негізгі мақсаты міндеттері - қажетті теориялық білімдер мен практикалык, іс-әрекеттер көлемін студенттердің игеруіне жәрдемдесу:

- еңбек қызметі мен адам демалысы аймағында қалыпты жағдай жасау;

- адам мен оның өмір сүру ортасьн залалды әсерлерден қорғау жөніндегі шараларды әзірлеу, оны іске асыру;

- техниканық технологиялық процестер мен шаруашылық объектілерін қауіпсіздік және экологиялық тәртіптерге сәйкес пайдалану;5. Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Шаруашылық объектілері - өнеркәсіптік, ауыл-шаруашылығы өндірісі мен қоғам қызметінің басқа салалары мүдделеріне пайдаланылатын тәртіптер мен нормалар негізінде іс-әрекет ететін адамдар ұжымы.Үйым - бағдарлама немесе мақсатты бірігіп жүзеге асырушы және белгіленген ережелер мен нормалар негізінде әрекет жасайтын адамдар тобы6. Пререквизиттер :Осыдан ілгері пәнді оқып білудегі тәртіп тізімі: физика, жоғары математика, химия, информатика.

Азаматтық қорганыс - бұл басқару органдарының мемлекеттік жұйесі және бейбіт соғыс уақытында халықты шаруашылық объектілерін жөне ел аумағын осы заманғы зақымдау қүралдарының, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай факторларының зақымдағыш (жойғыш) әсерінен қорғау мақсатында өткізілетін жалпы мемлекеттік шаралардың жиыны7 Постреквизиттер: Төтенше жағдайда халық пен шаруашылық объектілерінің өндірістік қызметкерлерін қорғау және ТЖ салдарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу;жарақаттаушы, залалды және зақымдағыш факторлардың адамға әсерінің анатомиялык-физиологиялық факторлары, оларды біргейлестіру принци-птері, техникалық қүралдар мен техникалық процесстердін қауіпсіздігін арттыру;

8 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы

Сабактың сағат саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ


1 Кіріспе. Төтенше жағдайда тіршілік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық шаралары. АҚ-ның Төтенше жағдай кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етудегі орны мен міндеттері.

1

1

1

2 Төтенше жағдай аймақтары. ТЖ аймағының зілзала, авария, апат және қазіргі зақымдағыш құралдарын қолдану кездегі сипаттамасы. Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік, жергілікті жердің радиоактивтік ластануы.

1

1

1

3 Төтенше жағдайжағы ахуалды бағалау. Радиациялық, химиялық барлау және дозиметрлік бақылау приборлары.

1

1

1

4 Төтенше жағдайларда халықты, аумақ пен ұйымдарды қорғау саласындағы АҚ шаралары. Халықты қорғаудың негізгі принциптері мен қорғау әдістері. Халықты қорғаудың ұжымдық құралдары.

1

1

5

5 ТЖ жағдайларына басшы құрамына, АҚ құрамаларын даярлау және халықты оқыту жүйесі.

1

1

1

6 ТЖ ұйымдары жұмысының тұрақтылығы. Ұйым жұмысы тұрақты негіздері. АҚ инжеренлік-техникалық шараларын жобалау нормалары. ТЖ-дағы ұйымдардың іс-әрекетін зерттеу.

1

1

15

7 ТЖ аумағында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру.

1

1

6

Барлығы :

7,5

7,5

1,5 -7,5


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

Тіршілк қауіпсіздігі - адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым қатынасы мен оны қорғауға төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің тұракты жұмыс істеуіне, табиғи жөне техногендік сипатты төтенше жағдайлардын салдарын ескерту мен жоюға, сондай-ақ осы заманғы зақымдау құралдарының қолданылуына бағытталған шаралар кешені.10. Теориялық курстың мазмұны
10.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1 Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері. АҚ ұйымдастыру және жүргізу-мемлекеттің маңызды функцияларының бірі, қорғаныстық құрылыстың құрамы бөлігі, ел қауіпсіздігінің элементі.

Тақырып 2 Мекендеу ортасының қауіптіліктері. Табиғи, техногенді және антропогенді қауіптіліктер көздері. Жағымсыз факторлардың жіктелуі. Техногенді апаттар иен апаттардың себептері. Жарыластар, өрттер және мекендеу ортасына басқа төтенше жағымсыз әерлер. ТЖ-дағы алғашқы және екінші реттік әсерлер, әсер ету масштабтары.

Тақырып 3 Өнеркәсіптік обьектілер жұмысының тұрақтылығы.ТЖ-дағы тұрақтылық туралы ұғым. Бейбіт және соғыс уақытындағы. ТЖ өнеркәсіптік обьектілердің қызмет етуінің тұрақтылығы. Обьектілердің қызмет ету тұрақтылығына әсер ететін фактрлар. өнеркәсіптік обьектінің тұрақтылығын зерттеу.

Тақырып 4 Төтенше жағдайлар Бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Стихиялық оқиғалардың жіктелуі. Табиғи сипатты ТЖ кезінде үймереттер мен ғимараттардың мүмкін болатын бұзылуын есептеу әдістемесі. Соғыс уақытындағы ТЖ зақымдаушы факторлар. Жаппай жою қаруының түрлері. Олардың ерекшеліктері және қолдану салдары.

Тақырып 5 Техногенді қауіптіліктер және оларды қорғау. өндірістік процестер мен техникалық құралдарына потенциалды қауіптілігі туралы аксиома. Істеп шығу себептері, қауіпті жағдайларды бағалау критерийлері мен әдістері. Қауіпсіздік бойынша талаптарды бағалау және растау тәртібі.

Тақырып 6 Тұрғындарды қорғау. Радиациялық жағдайды болжау. Територияны зоналау. Радиациялық (дозиметрлік) бақылау, оның мақсаттары мен түрлері. Дозиметрлік аспаптар. Химиялық бақылау және химиялық қорғау. өндірістік персоналды, тұрғындарды және территоряны химиялық қауіпті заттардан қорғау тәсілдері. Химиялық бақылау аспаптары.,

Тақырып 7 Зақымдану ошақтарындағы құтқару және басқа шұғыл жұмыстар. Құтқару және басқа шұғыл жұмыстары (Қ және БШЖ) ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Мақсаты, мазмұны және олардың Қ және БШЖ жүргізілетін жағдайлар.
10.2 Тәжірбиелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе. Төтенше жағдайда тіршілік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық шаралары. АҚ-ның Төтенше жағдай кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етудегі орны мен міндеттері. Бейбіт және соғыс кезіндегі төтенше жағдай. Табиғаттағы тосын жағдай

Тақырып 2 Төтенше жағдай аймақтары. ТЖ аймағының зілзала, авария, апат және қазіргі зақымдағыш құралдарын қолдану кездегі сипаттамасы. Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік, жергілікті жердің радиоактивтік ластануы.

Тақырып 3 Төтенше жағдайжағы ахуалды бағалау. Радиациялық, химиялық барлау және дозиметрлік бақылау приборлары.

Тақырып 4 Төтенше жағдайларда халықты, аумақ пен ұйымдарды қорғау саласындағы АҚ шаралары. Халықты қорғаудың негізгі принциптері мен қорғау әдістері. Халықты қорғаудың ұжымдық құралдары. Қоңыстандыру және көшіру. Жеке қорғаныс құралдары. Халықты қорғау жөніндегі АҚ инженерлік – техникалық шаралары.

Тақырып 5 ТЖ жағдайларына басшы құрамына, АҚ құрамаларын даярлау және халықты оқыту жүйесі.

Тақырып 6 ТЖ ұйымдары жұмысының тұрақтылығы. Ұйым жұмысы тұрақты негіздері. АҚ инжеренлік-техникалық шараларын жобалау нормалары. ТЖ-дағы ұйымдардың іс-әрекетін зерттеу.

Тақырып 7 ТЖ аумағында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру.

10.3 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Бақылау, есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

1

2


Тәжірибе сабақтарына дайындық, жэне зертхана жұмыстарына тапсырмаларын орындау

Қажетті кестелерді дайындау, есептеу

Сабаққа қатысуы

ЗЖ қорғау4


3

Аудитория сабағының кірмеген материалды меңгеру косымша талқылау

Жұмыс дәптері Конспект

Коллоквиум

8

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум

2

Барлығы:

15


10.4 Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі

Тақырып 1 Шаруашылықта инженерлік жағдайды бақылау

Шаруашылық обьектінің тұрақтылғын жай және соғыс болған жағдайында тексеру.Тақырып 2 Радиациялық және химилық тексерунің құрылғылары

Радиациялық жағдайды болжау. Территорияны зоналау.Радиациялық қауіпсіздік нормалары. Радиациялық (дозометрлік) бақылау, оның мақсаттары мен түрлері. Дозометрлік аспаптар, оларды пайдалану.Тaқыpып 3. Өндipicтiк құpaлдapды жөндey мeн қoлдaнy кeзiндeгi қayiпciздiк шapaлapы. Өндipic құpaлдapды жөндey мeн қoлдaнy кeзiндeгi eңбeк eтy жaғдaйлapы. Ұcынылғaн әдeбиeттep: [13], 20-70 бeт.

Тaқыpып 4. Tөтeншe жaғдайлap мeн oның caлдapын жoю. ТЖ тypaлы жaлпы мәлiмeттep. TЖ caлдapын жoю. Ұcынылған әдeбиeттep: [1], 391-430 бeт.

Taқыpып 5. ТЖ кeзiндe xaлықты қopғay Ұcынылғaн әдeбиeттep: [1], 391-430 бeт; [7], 165-219 бeт.

Тaқыpып 6. Шapyaшылық oбъeктiлepiндeгi paдиaциялық жaғдaйды бaғaлay жөнiндегi тaпcыpмaлapды шeшy. Шapyaшылық oбъeктiлepiндeгi paдиaциялық жaғдaйды бaғaлay әдicтeмeci. Ұcынылғaн әдeбиeттep: [14], 133-169 бeт.

Taқыpып 7. Өpт cөндipy құpaлдapының құpылыcын, өpт cөндipyдeгi cy мөлшеpiн aнықтay. Ғимapaттap мeн құpылыcтapдың нaйзaғaйдaн қopғaнy дәpeжeci. Өpт cөндipyдi aвтoмaттaндыpy.

Ұcынылғaн әдeбиeттep: [5], 291-308 бет; [3], 50-80 бeт; [5], 214-238 бeт.Әдeбиeтер

Heгiзгici:

1. Бeзoпacнocть жизнeдeятeльнocти. Пoд pед. Б.A.Kнязeвского, M, 1981ж., 3116.

2. Бeзoпacнocть жизнeдeятeльнocти. Учeбник для вyзoв. C.B.Бeлoв, A.B.Ильницкaя, A.Ф.Koзьякoв и дp. Пoд oбщ. Peд.C.B.Бeлoвa,M, Bыcшaя шкoлa, 1999,4486.

Қocымшa:

1 Caпpaнoв Ю.Г., Cыca А.Б., Шaxбaзян B.B. Бeзoпacнocть жизнeдeятeльноcти. M., 2002 c. 219

2 Aтaмaнюк B.T.,Шиpлив Л.T.,Aкимoв H.И. Гpaждaнcкaя oбopoнa., M,Bыcшaя шкoлa,l 986,2076.

3. Жypaвлeв B.П., Пyщeнкo C.Л., Якoвлeв A.M. Зaщитa нaceлeния и тeppитopий в чpeзвычaйныx cитyaцияx,M, Изд.ACB, 1999,3766.6 Пpиxoдькo H.Г. Бeзoпacнocть жизнедeятeльнocти. Kypc лeкций,Aлмaты,BШП «Aдилeт»,2000,366 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет