Пәннің шифры: oam 1201 Пән атауы: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Пререквизиттері


Күтілетін нәтиже: зоология, ботаника, анатомия сабақтарында өсімдіктердің өсуін, ағзаның күйн бақылау арқылы қарапайым биологиялық эксперименттерді жасау білімдерін игерубет3/6
Дата11.07.2016
өлшемі0.96 Mb.
#192176
1   2   3   4   5   6

Күтілетін нәтиже: зоология, ботаника, анатомия сабақтарында өсімдіктердің өсуін, ағзаның күйн бақылау арқылы қарапайым биологиялық эксперименттерді жасау білімдерін игеру.


Түйінді құзыреті: генетика, ботаника, зоология, анатомия аймағындағы білімдерді игеру.

Пәндік құзырет: іздеңіс, іріктеу, бағалау біліктілігін және ғылыми – зерттеу технологияларын игеруін арттыру.

Арнайы құзірет: қазіргі заманның ғылыми биологиясының білімдерін игеру.

ТК

Пәннің шифры: GZhZhA3215

Пән атауы: Ғылыми жұмыстарды жазу әдістемесі

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе

Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Мақсаты: психофизиологиялық зерттеулер бойынша білімгерлерге комплектсті әдістемелік дайындақ беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: биологиялық әдістердің ролі білімділік ретінде «білімгердің танымдылық табиғи қассиеттерін арттыру» болып есептеледі, сонымен қатар «коммуникативті тұрғыдан» зерттеудің субъектісі мен объектісінің үйлесімділігі болып саналады.

Күтілетін нәтиже: зоология, ботаника, анатомия сабақтарында өсімдіктердің өсуін, ағзаның күйн бақылау арқылы қарапайым биологиялық эксперименттерді жасау білімдерін игеру.


Түйінді құзыреті: генетика, ботаника, зоология, анатомия аймағындағы білімдерді игеру.

Пәндік құзырет: іздеңіс, іріктеу, бағалау біліктілігін және ғылыми – зерттеу технологияларын игеруін арттыру.

Арнайы құзірет: қазіргі заманның ғылыми биологиясының білімдерін игеру.


ТК

Пәннің шифры: MicVir 3221

Пән атауы: Микробиология

Пререквизиттері: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

Постреквизиттері: Паразитология

Мақсаты: Студенттерді тірі табиғаттың үшінші патшалығы – прокариоттармен, олардың ерекшеліктерімен, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлімен таныстыру. Микробиология ғылымының дамуындағы жалпы адам және тәжірибелік маңыздылықтарын көрсету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе, эукариотты микроорганизмдердің морфологиясы. Микробиология құрылуындағы Л.Пастердің рөлі. Бейеринктің, Виноградскийдің еңбектерінің маңыздылығы. Тірі организмдер жүйесіндегі микроорганизмдердің рөлі. Микроорганизмдер әлемі, жалпы ерекшеліктері мен әртүрлілігі. Эукариотты микроорганизмдердің құрылымы, көбеюі және морфологиясы. Микроорганизмдер мәдениеті, оны анықтау жолдары.Күтілетін нәтиже: Квалификациялық сипаттама талаптарына сәйкес білімгер:

Микробтар әлемінің алуантүрлілігін, тірі табиғаттағы орнын, микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, олардың жіктелу ерекшеліктерін, ээкологиясын, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлін;

микроорганизмдер систематикасы, таксономиясы, эволюциясын білу керек.

Түйінді құзыреті: микробиология саласында білімді игеру

Пәндік құзыреті: әдебиеттермен жұмыс істей білулері қажет, ғылыми деңгейде санитарлық, гигиеналық шаралар қолдана білу

Арнайы құзіреті: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру
ТК

Пәннің шифры: MicBac 3221

Пән атауы: Микология

Пререквизиттері: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

Постреквизиттері: Паразитология

Мақсаты: Студенттерді тірі табиғаттың үшінші патшалығы – прокариоттармен, олардың ерекшеліктерімен, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлімен таныстыру. Микробиология ғылымының дамуындағы жалпы адам және тәжірибелік маңыздылықтарын көрсету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе, эукариотты микроорганизмдердің морфологиясы. Микробиология құрылуындағы Л.Пастердің рөлі. Бейеринктің, Виноградскийдің еңбектерінің маңыздылығы. Тірі организмдер жүйесіндегі микроорганизмдердің рөлі. Микроорганизмдер әлемі, жалпы ерекшеліктері мен әртүрлілігі. Эукариотты микроорганизмдердің құрылымы, көбеюі және морфологиясы. Микроорганизмдер мәдениеті, оны анықтау жолдары.Күтілетін нәтиже: Квалификациялық сипаттама талаптарына сәйкес білімгер:

Микробтар әлемінің алуантүрлілігін, тірі табиғаттағы орнын, микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, олардың жіктелу ерекшеліктерін, ээкологиясын, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлін;

микроорганизмдер систематикасы, таксономиясы, эволюциясын білу керек.

Түйінді құзыреті: микробиология саласында білімді игеру

Пәндік құзыреті: әдебиеттермен жұмыс істей білулері қажет, ғылыми деңгейде санитарлық, гигиеналық шаралар қолдана білу

Арнайы құзіреті: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру
ТК

Пәннің шифры: BOKT 3219

Пән атауы: Биологияны оқытудағы қазіргі технологиялары

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе

Постреквизиттері: Молекулалық биология

Мақсаты: Биологияны оқытудағы көрнекілік құралдардың маңызы. Көрнекілік құралдарды дайындау пән ретінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көрнекілік құралдарды дайындаудың мақсаты мен міндеттері. Ұйымдастырушылық формалары. Пәннің әдістері мен әдістемелік құралдары.

Күтілетін нәтиже:

- Биологиялық білім және ондағы көрнекі құралдарын, әдіс-амалдарын негізгі түрде таңдау және оны ұтымды пайдалануды білу тиіс;

- Биология пәнінен алған теориялық білімін іс жүзінде пайдалана отырып, жұмыс барысында іске асыруын білу тиіс.

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

ТК

Пәннің шифры: BKONUA 3219

Пән атауы: Биологиядан қосымша оқыту нышандарын ұйымдастыру әдістері

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе

Постреквизиттері: Молекулалық биология

Мақсаты: Биологияны оқытудағы көрнекілік құралдардың маңызы. Көрнекілік құралдарды дайындау пән ретінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көрнекілік құралдарды дайындаудың мақсаты мен міндеттері. Ұйымдастырушылық формалары. Пәннің әдістері мен әдістемелік құралдары.

Күтілетін нәтиже:

- Биологиялық білім және ондағы көрнекі құралдарын, әдіс-амалдарын негізгі түрде таңдау және оны ұтымды пайдалануды білу тиіс;

- Биология пәнінен алған теориялық білімін іс жүзінде пайдалана отырып, жұмыс барысында іске асыруын білу тиіс.

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.


ТК

Пәннің шифры: BMSZhUIT 3307

Пән атауы: Биологиядан мектептен тыс және сабақтан тыс жұмыстары ұйымдаструдың инновациялық технологиялары

Пререквизиты: Введение в биологию

Постреквизиты: Мектептен учаскесіндегі жұмысты ұйымдастыру

Мақсаты: Биологияны оқытудағы көрнекілік құралдардың маңызы. Көрнекілік құралдарды дайындау пән ретінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көрнекілік құралдарды дайындаудың мақсаты мен міндеттері. Ұйымдастырушылық формалары. Пәннің әдістері мен әдістемелік құралдары.

Күтілетін нәтиже:

- Биологиялық білім және ондағы көрнекі құралдарын, әдіс-амалдарын негізгі түрде таңдау және оны ұтымды пайдалануды білу тиіс;

- Биология пәнінен алған теориялық білімін іс жүзінде пайдалана отырып, жұмыс барысында іске асыруын білу тиіс.

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

ТК

Пәннің шифры: BioN3307

Пән атауы: Биоэтика негіздері

Пререквизиты: Введение в биологию

Постреквизиты: Мектептен учаскесіндегі жұмысты ұйымдастыру

Мақсаты: Биологияны оқытудағы көрнекілік құралдардың маңызы. Көрнекілік құралдарды дайындау пән ретінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көрнекілік құралдарды дайындаудың мақсаты мен міндеттері. Ұйымдастырушылық формалары. Пәннің әдістері мен әдістемелік құралдары.

Күтілетін нәтиже:

- Биологиялық білім және ондағы көрнекі құралдарын, әдіс-амалдарын негізгі түрде таңдау және оны ұтымды пайдалануды білу тиіс;

- Биология пәнінен алған теориялық білімін іс жүзінде пайдалана отырып, жұмыс барысында іске асыруын білу тиіс.

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.


ТК

Пәннің шифры: AFF 2218

Пән атауы: Әлем флорасы мен фаунасы

Пререквизиттері: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Постреквизиттері: Өсімдіктер систематикасы

Мақсаты: Өсімдіктердің тіршілік қызметіне әсер етуші факторлардың ерекшелігі мен заңдылықтарын; Сырт ортаның әртүрлі факторларының әсерінен болып жатқан тіршілік қызметі жайлы процесстерді, олардағы зат алмасу, энергия алмасу және осы фокторлар әсерлеріне беймделіп қалыптасуды таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Өсімдіктер экологиясының негізгі, мақсат-міндеттері организмдер мен олардың тіршілік орттасымен байланыстарын зерттейтін «Өсімдіктер экологиясы биосферадағы бір-бірімен тығыз байланысқан организмдер жиынтығынан өсімдіктерді жеке бөліп алып қарастырады және қоршаған орта жағдайларына байланысты өсімдік түрлеріне тән сипаттарын зерттейді.Күтілетін нәтиже: Қоршаған ортадағы әсер етуші факторлардың ерекшелігі мен заңдылықтарын зерттеу;

Өсімдіктердің сыртқы орта жағдайларына бейімделіп қалыптасу, тіршілік қызметі процестерінің және құрлысының өзгеруі бейімділігі немесе морфофизиологиялық икемділігі.

Өсімдіктердің табиғаттағы орны және шаруашылық маңызы;

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

ТК

Пәннің шифры: KBio 4311 KBio 2218

Пән атауы: Қазақстан биоресурстары

Пререквизиттері: Өсімдіктер систематикасы

Постреквизиттері: Әлем флорасы және фаунасы

Мақсаты: Қазақстан табиғатының алуан түрлілігі мен ерекшеліктерін және оның негізгі заңдылықтарының қалыптасуы жайлы білу керек. Қазақстан Республикасы табиғатын аудандастырудың физико-географиялық ерекшелігін білу керек.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Педагогикалық және академиялық университеттердің географиялық білім беру жүйесіндегі негізгі ғылымның бірі. Қазақстанның физикалық географиясының зерттеу нысаны аймақтық зерттеу тарихы, тектоникалық және геологиялық құрылымын, орографиясы, рельефі, климаты, суы, топырақ пен өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі, табиғат зонасы. Қазақстан табиғатының зерттелу тарихы, табиғат ерекшеліктері туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру; - табиғи құрам бөліктері мен процесстерге, олардың қалыптасуы мен таралуының заңдылығын сипаттау; - табиғат құрам бөліктері арасындағы байланыстарды анықтау; - табиғи аумақтық кешенге сипаттама беру; - Қазақстан аумағының экологиялық проблемаларына сипаттама жасау.Күтілетін нәтиже: Студенттер квалификациялық сипаттамасының талабына сай

Қазақстанның географиялық орнының ерекшелігі мен оның дүниежүзілік картадағы алатын орнын, жер көлемін және шекарасын білуі тиіс;Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру

ЭК

Пәннің шифры: AZF 2220

Пән атауы: Адам және жануарлар физиологиясы

Пререквизиттері: Адам анатомиясы Постреквизиттері: Эволюциялық ілім

Мақсаты: адам және жануарлардың жасушаларыныңың, ұлпалардың , мүшелерінің және жүйелерінің, бүтін ағзасының қызметін, олардың тіршілік етүін және тіршілік ету жағдайының өзгерүіне бейімделуін зерттеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Адам және жануарлар физиологиясы пәні, маңызы, міндеттері. «Адам және жануарлар физиологиясы» қозғыш ұлпалардың орталық жүйке жуйесінің, ас қорыту, тыныс алу, ішкі сөлінін бездерінің физиологиясын ,ағзада заттар мен қуат алмасуын, қан және лимфаның, жүйке тамыр жүйеснің, сенсорлық жүйелердің, ми сыңарларының қызметтерәі қарастырады.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет