Рабочая учебная программа Мамандығы: Мамандық: 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Өскемен Усть КаменогорскДата14.06.2016
өлшемі216.7 Kb.
#134434
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджментінің жүйесі

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ
БЕКІТЕМІН

ТКМФ деканы

________ А.К.Адрышев

«____» _______ 2012ж.

АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ

Жұмыс оқу бағдарламасы

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Рабочая учебная программа

Мамандығы: Мамандық: 5В073700 – Пайдалы қазбаларды байыту


Өскемен


Усть – Каменогорск

2012
Жұмыс оқу бағдарламасы «Химия, металлургия және байыту» кафедрасында Мамандық: 5В073700 – Пайдалы қазбаларды байыту мамандығының студенттеріне арналған, ҚР білім және ғылым министрлігі бұйрығымен бекітілген (ГОСО).


“Химия, металлургия және байыту” кафедрасының отырысында қаралған

Кафедра меңгерушісі Н.А. Куленова

№ _____ хаттама ______________2012 ж.

Тау-кен металургиялық факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

Кеңес төрайымы Н.А. Нурбаева

№ _____хаттама ______________2012 ж.

Құрастырушылар А.А.Тастанбекова

Н.В.Серая
Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

Семестр

Кредиттер саны

Оқу түрі

СӨЖ сағатта-рыың саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Контактілі сағаттардың саны

Дәрістер

Семинар. (тәжіриб.) сабақтар

Зертхана-лық сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағаттар

Күндізгі оқу түрі

3

3

30

-

30

45

105

45

150

Е

Күндізгі қысқартылған түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. 2.1 Оқытылатын пәнді сипаттау

«Аналитикалық химия» пәні жоғары оқу орнының бакалаврлары, Мамандық: 5В073700 – Пайдалы қазбаларды байыту мамандығында оқитын студенттер үшін, 2-ші курста оқытылатын (3 семестр) пән болып келеді. Пәнді оқытуға 90 академиялық сағат (3 кредит) бөлінген, олар келесідей сабақтардың түрлері бойынша бөлінген: дәрісханалық сабақтар – 30 сағат, студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ) – 45 сағат және студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 45 сағат. Көлемі 30 сағат болып келетін дәрісханалық уақыт келесіні құрайды: дәрістер – 30 сағат, зертханалық жұмыстар – 30 сағат. 3-ші семестрдегі студенттердің білімінің қорытынды бақылауының түрі – емтихан.

Аналитикалық заттардың химиялық құрамын анықтайтын химияның бір саласы болып табылады. Белгісіз заттардың құрамын анықтау әрқашан екі түрлі сатыда жүргізіледі: сапалық анықтау, немесе сол заттың құрамына енген элементтерді табу; сандық анықтау, немесе сол заттардың құрамындағы элементтердің, немесе олардың қосылыстардың салмақ арақатынасын дәл тұжырымдау.

Аналитикалық химияның сапалық анықтау деп аталатын бөлімінің міндеті, сол күрделі заттардың, немесе қоспалардың құрамын анықтау болса, ал сандық анықтаудың міндетіне заттар құрамындағы элементтер санын дәл көрсету жатады. Аналитикалық химия пәні нені оқытады аналитикалық химияның теориялық негізін оқып-үйрену, сапалық пен сандық талдауы меңгеру және әртүрлі металлургиялық өндіріс технологиясында қолданылатын композициялық бұйымдарда, балқымаларда, көпкомпонентті технологиялық ерітінділерде талдау жүргізу болып табылады. Химиялық талдау негізінде металлургиялық өндірісті бақылау дайын өнімдер сапасының жоғары болуына мүмкіндік тудырады
  1. 2.2 Пәнді оқытудың мақсаты

Пәнді оқу барысында студент қазіргі заманғы химиялық сараптама жасау әдістерімен танысады, оның ішінде спектроскопиялық, хроматографиялық, электрохимиялық, кинетикалық, биохимиялық сонымен бірге заттарды бөлу және концентрлеу тәсілдерін үйренеді. Студент ғылыми зерттеудің химиялық сараптама жасауға қатысты нақты және глобальды мақсаттары туралы мәлімет алып, теориялық базисті жетілдіру, аналитикалық метрологиялық сипаттамаларын жақсарту тәсілдерімен танысады. Аналитикалық зертханалар, аналитикалық қызмет көрсету орындардың жұмыстарымен танысады және эксперимент қорытындысын математикалық өңдеу тәсілін жақсы меңгеру қажет.

Заманауи сараптама тәсілдерімен, эксперимент қою әдістемесімен таныстыру;


 • Зерттеу объектісінде қажетті параметрлерді анықтау кезінде қолданатын заманауи тәсілдердің мүмкіндігін анықтау;

Заман ауи сараптама тәсілдерін өндірісте т.б. мақсаттарда қолдану мүмкіндігін анықтау

Студент мамандық бойынша туындаған кезкелген мәселені шешуге бейімділік танытуы қажет.  1. 2.3 Пәнді оқытудың міндеттері  2. Пәнді оқыту барысында студенттер жаңа бағыттарды дамыта білу керек, практикалық есептерді, өздігінен шеше білу керек, студент әртүрлі әдіс анализдерін салыстыра білуі керек .  3. 2.4 Пререквизиттері

«Аналитикалық химия» пәнін игеру үшін студенттердің жоғарғы оқу орнының «Химия», «Физика», «Математика» және «Минералогия» пәндері бойынша білімдері болуы тиіс.
  1. Постреквизиттері

«Аналитикалық химия» курсының білімі дайындаудың берілген бағытында арнайы пәндерді оқыту кезінде қажетті біліммен қамтамасыздандырады.


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


  1. Сабақтардың тематикалық жоспары
Тақырыптың атауы

Еңбек сыйымдылығы, сағ.

Оқу түрі

Күндізгі

Күндізгі қысқарт.

Сырттай

Сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрісханалық сабақтар

Тақырып 1 Кіріспе. Аналитикалық химия пәні және оның алатын орны, даму кезеңдері, қолданылатын әдістер, аналитикалық қызмет, химиялық анализдің маңызы және қолдану аясы.

2

-
-


Тақырып2 Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері. Зат мөлшерінің өлшем бірліктері және концентрацияны өрнектеу жолдары. Анализ әдісін таңдау, сигнал, оны өлшеу. Химиялық анализдің қателері, жіктелуі. Жүйелік және кездейсоқ қателер. Анализ нәтижелерінің дұрыстығы, жинақтылығы, қайталанымдылығы, дәлдігі, орта мән және стандартты ауытқу.Қалыпты таралу. T- таралу. Қосынды мен көбейтіндінің қатесі. Өрескел қатені табу. Екі орташа мәнді салыстыру. Анықтау шегі. Анықталатын мөлшерлердің диапазоны.

2

-

-


1

2

3

4

5

Тақырып 3 Ерітіндідегі реакциялардың жалпы сипаттамасы. Химиялық тепе-теңдік, әрекеттесуші массалар заңы. Тепе-теңдік константалары. Идеалды және реалды жұйелер. Активті коэффициент. Ерітіндінің иондық күші. Ерітіндінің иондық күшінің тепе-теңдік константасының әсері.

2


-

-


Тақырып 4 Титриметриялық анализ. Титриметриялық анализдің мәні және анализ әдістерінің жіктелуі, анализ нәтижелерін есептеу. Стандартты ерітінділер дайындау.

2

-
-


Тақырып 5 Қышқыл-негіздік реакциялар. Қышқылдар мен негіздердің протолиттік теориясы. Автопротолиз. Қышқылдар мен негіздердің судағы ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Күшті қышқылдар мен негіздердің ерітінділері. Әлсіз қышқылдар мен негіздердің ерітінділері. Әлсіз қышқыл мен қосарласқан негіздің немесе әлсіз негізбен қосарласқан қышқылдың ерітінділері. Буферлі ерітінділер. Көп негізді қышқылдар мен негіздердің ерітінділері. Амфолиттердің ерітінділері. Ерітінділер құрамының рН-қа тәуелділігі.

2

-
-


Тақырып 6 Қышқыл-негіздік титрлеу. Қышқыл-негіздік титрлеудің мәні. Қышқыл-негіздік индикаторлар. Қышқыл-негіздік титрлеу қисықтары. Күшті қышқылды күшті негізбен титрлеу. Әлсіз қышқылды күшті негізбен титрлеу. Әлсіз негізді күшті қышқылмен титрлеу. Көп протонды қышқылдар мен негіздерді және олардың тұздарын титрлеу. Қышқыл-негіздік титрлеудегі қателер. Қышқыл-негіздік титрлеуді практикада қолдану. Карбонатты және фосфатты қоспаларын анықтау. Судың кермектілігін анықтау. Аммоний тұздарын және органикалық қосылыстардағы азотты Къедал әдісімен анықтау.

2

-
-


Тақырып 7 Комплекс түзу реакциялары. Негізгі сипаттамалары, тепе-теңдік константалары. Ерітіндідегі комплекс түзу реакцияларының жылдамдығы.

2

-
-


1

2

3

4

5

Тақырып 8 Комплексонометриялық титрлеу. Әдістің жалпы сипаттамасы. Титрлеу сызықтары. Металхромды индикаторлар. Әдістің практикада қолданылуы. Судың жалпы кермектілігін анықтау. Кальций мен магнийді бірге жүргенде анықтау. Алюминийді анықтау.

2

-
-


Тақырып 9 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі және реацияларының бағытын анықтау. Тотығу-тотықсыздану потенциалына әртүрлі факторлардың әсері. Ерітіндінің иондық күшінің әсері. Ерітінді рН-ның әсері. Комплекс қосылыс түзілуінің әсері. Тұнба түзу реакциясының әсері.Тотығу-тотықсыздану реакцияларының жылдамдығы.

4

-
-


Тақырып 10 Тотығу-тотықсыздану титрлеуі. Әдіске сипаттама, индикаторлары, титрлеу қисығы. Тотығу-тотықсыздану титрлеуіндегі индикаторлық қателер. Әдістің практикада қолданылуы. Перманганатометрия. Бихроматометрия. Иодометрия.

2

-
-


Тақырып 11 Тұнбаға түсіру және нашар еритін қосылыстардың ерігіштігі. Тұнба мен ерітіндінің арасындағы тепе-теңдік. Ерігіштік көбейтіндісі. Тұнбаға түсіру жағдайлары. Тұнбаны еріту жағдайлары және ерігіштікке әсер ететін факторлар. Тұнбаға түсіру процесін заттарды бөлуде қолдану. Фракциялық тұндыру. Тұнбаға түсіргіштің концентрациясын қадағалай отырып бөлу. Гидроксидтер және сульфидтер түрінде бөлу. Тұнбалардың ерігіштігін пайдаланып, тұнбаларды бір-бірімен комплекстүзгіш қатысында бөлу. Тұнбалардың пайда болуы және олардың қасиеттері. Кристалды және аморфты тұнбалар. Коллоидтардың пептизациясы. Қосарланатұну. Адсорбция. Окклюзия. Изоморфизм (аралас кристалдардың түзілуі). Соңынан тұну.

2

-
-


Тақырып 12 Тұндырып титрлеу әдістері. Әдістің мәні. Титрлеу қисықтары. Эквивалентті нүктені анықтау жолдары және практикада қолданылуы.

2

-
-


1

2

3

4

5

Тақырып 13 Гравиметриялық анализ. Анализдің негізі. Тұнбаның тазалығы, тұнбаның сүзу және жуу. Гравиметриялық анализде жүргізілетін есептеулер.

Тақырып 14 Физика-химиялық анализ әдістері. Анализ әдістерінің сезімталдылығы, қайталанымдығы, анықтау шегі, дәлдігі немесе дұрыстығы. Спектральды анализ әдістері, олардың жіктелуі. Электромагниттік толқын табиғаты. Атом құрылысы, спектрінің пайда болуы, молекула құрылысы және молекула спектрінің пайда болуы. Жарық жұтудың негізгі заңы. Бугер-Ламберт-Бер заңынан ауытқу жағдайлары. Аддитивтілік заңы. Спектральды сигналдарды байқау және тіркеу. Анализде қолданылатын құрылғылар. Анализдің практикада қолданылуы. Люминесценция. Электрохимиялық әдістердің жалпы сипаттамасы, олардың жіктеу тәсілдері. Электролиз. Электродтық потенциал, оған әсер ететін факторлар. Потенциометрия және потенциометриялық титрлеу. Индикаторлы электродтың потенциалын өлшеу. Кулонометриялық анализ. Вольтамперометриялық әдістер. Полярографиялық анализ. Амперометриялық тирлеу әдісі. Экстракция. Хроматография. Ионалмасу хроматографиясы.

4

Зертханалық жұмыс30


Зертханалық жұмыстар

Тақырып 1 Қауіпсіздік ережесі. Ыдыстар, құрылғылар, аспаптар. Зертханалық жұмыстың жасалу техникасы.

2


Тақырып2 Аналитикалық реакцияның сезімталдылығы. 1-ші топ катиондарына жеке реакциялар және 1-ші топ катиондарының қоспаларына анализ.

2Тақырып 3 Әлсіз электролиттердің диссоциациясы. Күшті электролиттер. Иондық тепе-теңдіктің ығысуы. Буферлік ерітінділер. 2-ші топ катиондарына жеке реакциялар және 2-ші топ катиондарының қоспаларына анализ.

21

2

3

4

5

Тақырып 4 Судың диссоциациясы. 3,4-ші топ катиондарына жеке реакциялар және 3,4-ші топ катиондарының қоспаларына анализ жасау. Күшті, әлсіз ерітінділерінің электролиттерінде рН және рОН есептеулер. Тұздар гидролизі, гидролизденетін тұздардың рН есептеу. 5-6 - ші топ катиондарына жеке реакциялар.

2


Тақырып 5 1-6-ші топ катиондарының қоспаларына анализ. Ерігіштік көбейтіндісі. Ерігіштігін және ерігіштік көбейтіндісін табуға есептер.

2Тақырып 6 Ерігіштік көбейтіндісі. Тұздық әсер. Бөлшектеп тұнбалау. 1-3 аниондарына жеке реакциялар. 1-3 топ анион қоспаларына анализ.

2Тақырып7Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Құрғақ заттқа анализ.

2


Тақырып 8 Фильтрлеу түрлері.

Зертханалық жұмыс

« ҒеС13 · 6Н2О темірдің құрамын анықтау».

Ерігіштік көбейтіндісі Ерігіштік көбейтіндісі Ерігіштік көбейтіндісі Ерігіштік көбейтіндісі2


Тақырып 9 Өлшеуіш ыдыстар. Калибрлеу. Жұмыс істеу ережесі. Титрлеуді үйрету. Бейтараптандыру реакциясы. Титрлеудің қатысында рН-ты есептеу.

2


Тақырып 10 Редоксиметрия әдісі. Перманганатометрия. Зертханалық жұмыс – «Мор тұзындағы темірдің (III) құрамын анықтау».

2


Тақырып11 Комплексонометриялық әдіс. Зертханалық жұмыс – « Судың кермектілігі».

2


Тақырып12 Комплексонометриялық әдіс. Зертханалық жұмыс – « Судың кермектілігі».

2


Тақырып 13 Зертханалық жұмыс « Белгісіз концентрацияда натрий гидрооксидінің құрамын анықтау». Редоксиметрия әдісі. «Перманганатометрия».

2


Тақырып 14 Фотоколориметрия. Зертханалық жұмыс – « Қисық градуирлік әдіспен роданид түріндегі (III)темірдің құрамын анықтау». Потенциометрия. Зертханалық жұмыс – «Потенциометриялық әдіспен ерітіндінің рН-ын анықтау».

4


1

2

3

4

5

БАРЛЫҒЫ

30


Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы

Тақырып1 Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері.

Зат мөлшерінің өлшем бірліктері және концентрацияны өрнектеу жолдары. Анализ әдісін таңдау, сигнал, оны өлшеу. Химиялық анализдің қателері, жіктелуі. Жүйелік және кездейсоқ қателер. Анализ нәтижелерінің дұрыстығы, жинақтылығы, қайталанымдылығы, дәлдігі, орта мән және стандартты ауытқу.4


Тақырып 2 Қалыпты таралу. T- таралу. Қосынды мен көбейтіндінің қатесі. Өрескел қатені табу. Екі орташа мәнді салыстыру. Анықтау шегі. Анықталатын мөлшерлердің диапазоны. Негізгі терминдер мен байытудың көрсеткіштері. Есептерді шығару.

4Тақырып 3. Ерітіндідегі реакциялардың жалпы сипаттамасы. Химиялық тепе-теңдік, әрекеттесуші массалар заңы. Тепе-теңдік константалары. Идеалды және реалды жүйелер. Активті коэффициент. Ерітіндінің иондық күші. Ерітіндінің иондық күшінің тепе-теңдік константасының әсері.

4Тақырып4. Физика-химиялық анализ әдістері. Анализ әдістерінің сезімталдылығы, қайталанымдығы, анықтау шегі, дәлдігі немесе дұрыстығы. Спектральды анализ әдістері, олардың жіктелуі.

4


Тақырып 5. Жарық жұтудың негізгі заңы.

Бугер-Ламберт-Бер заңынан ауытқу жағдайлары. Аддитивтілік заңы.4


Тақырып 6 Спектральды сигналдарды байқау және тіркеу. Анализде қолданылатын құрылғылар. Анализдің практикада қолданылуы.

4


Тақырып 7 Электромагниттік толқын табиғаты.

4Тақырып 8 Атом құрылысы, спектрінің пайда болуы, молекула құрылысы және молекула спектрінің пайда болуы

4


1

2

3

4

5

Тақырып 9 Люминесценция. Электрохимиялық әдістердің жалпы сипаттамасы, олардың жіктеу тәсілдері.

2Тақырып 10 Потенциометрия және потенциометриялық титрлеу.

2Тақырып11 Индикаторлы электродтың потенциалын өлшеу.

2


Тақырып12 Кулонометриялық анализ. Вольтамперометриялық әдістер.

2


Тақырып13 Полярографиялық анализ.. Амперометриялық тирлеу әдісі.

2


Тақырып 14 Экстракция. Хроматография.

2


Тақырып 15 Ионалмасу хроматографиясы

1


1

2

3

4

5

-
-


БАРЛЫҒЫ

45

4 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиет
1 Бадавамова Г.Л. , Минажева Г.С. Аналитикалық химия.Оқулық:

Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, Алматы .: Экономика,2011.474 бет

2 Құлажанов Қ.С. Аналитикалық химия. Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық – Алматы: «Білім», 1994 – 272 бет7

3 Шокыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Алматы «Білім» 20037 302 бет. 1. Жалпы химия М.Б.Усманова –Алматы .,Комплекс – 2007ж – 226 бет.

 2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2-томах.. -М.: Высш. шк., 1989. –704с.

 3. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. –М.: Высш. шк., 1999.1-2-3 томы

 4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2-томах. –М.: МИР, 1979. –586 с.

 5. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. –М.: Просвещение, 1979. –480 с4.2 Қосымша әдебиет 1. Ушакова Н.Н., Николаева Г.Р., Моросанова С.А. Пособие по аналитической химии. –М.: МГУ, 1981. –152с.

 2. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2-томах. –М.: Химия, 1990. –846с.

 3. Мечковский С.А. Аналитическая химия. – Минск: Изд-во БГУ, 1975. –400с.

 4. Москвин Л.Н., Царицына Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. Л.: Химия, 1991

 5. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. I-II т., М.: Высшая школа, 1982

 6. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Т. I-II, М.: Химия, 1970

 7. Скуг Д. , Уэст Д. Основы аналитической химии. М., т. 1,2, 1979

 8. Пятницкая И.В. Теоретические основы аналитической химии: Теория главных типов химических реакций. Киев, 1978, 271 с.

 9. Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. М., 1977, 238 с.

 10. Посыпайко В.И., Козырева Н.А., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. –М.: Высш.шк., 1989. –448с.

 11. Янсон Э. Теоретические основы аналитической химии. - М: Высшаяшкола, 1987.

 12. Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. - М.:Высшая школа, 1986.

 13. Ярославцев А.А. Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 14. Логинов Н.Я., Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 15. Воскресенский А.Г Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 16. Дорохова Г.Н., Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: 2004

 17. Васильев Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: 2003

 18. Ю.Лурье Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.

 19. .Методическое указание: Для аудиторного выполнения контрольных работи практических заданий по аналитической химии. - Алматы: АТИ, 1995(на рус. и каз. яз.).

 20. Методическое указание: Методы математической обработки итогов анализа (для студентов технол.специальностей). - Алматы: АТИ, 1993 (на рус. и каз. яз.).

 21. Поляриметрия. - Алматы: АТИ, 1993. .

 22. Методическое указание: Лабораторный практикум по аналитической химии. Часть 2. Физико-химические методы анализа. - Алматы: АТИ, 1995(на рус. и каз. яз.).

 23. Ляликов С, Физико-химические методы анализа. - М.: Химия, 1974.Ю.Алесковский В.Б. Физико-химические методы. - Л.: Химия, 1988.

 24. Барковский В.Ф. и др. Основы физико-химических методов. - М.: Высшая школа, 1989.

 25. Петрухин О.М. Практикум по физико-химическим методам анализа. - М.:

 26. Дорохова Г.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа, М.: Высшая школа, 1991

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет