Құрамындағы консервіленген заттар бар сүт сынамаларына органолептикалық бағалауға тиым салынадыбет3/4
Дата13.06.2016
өлшемі329.5 Kb.
#131301
түріҚұрамы
1   2   3   4

Зол құрамын анықтау
Сүт салмағының жағуына және алынған золдың өлшенуі Әдістің маңызы болып табылады.

Анықтау техникасы. 1. Фарфор тигельді муфелді пеште шынықтыру керек, содан соң эксикаторда суыту және аналитикалық таразыда өлшеу. Содан кейін тигельге шамамен 25г сүт өлшеу немесе оны пипеткамен өлшеу.

Соңғы жағдайда сүт тығыздығы бойынша өзгертулер енгізу.

2. Су банясында немесе кептіру шкафында сүтті кепкенше булау керек, ал кепкен қалдығын әлсіз отта шала күйдіру керек. Түтін тоқтағаннан кейін қыздыруды жоғарлатып және күңгірт сұр түсті қалдық қалғанша дейін жалғастыру керек.

3. Тигельді суыту, 15мл дистилденген суды құйып, содан соң баяу жылыту керек. Содан кейін золсыз сүзгіден сүзу керек. Тигелдегі қалған қалдықты аздап (5 – 6мл) мөлшерлеп 2 – 3 рет ыстық сумен өңдеу және сүзгіге ауыстыру керек.

4. Сүзгіден өткізілгеннен кейін фильтрді ерімеген қалдығы бар тигельге ауыстырып, кептіргіш шкафта кептіріп және одан соң муфелді пеште тигелде ақ-сұр түсті зол қалғанша күшті отта қыздыру керек.

5. Шаюдан қалған фильтрат тұнбаны зол бар тигельге ауыстырып, кепкенше буландырып және баяу отта шаншу керек.

6. Эксикаторда тигельді суыту; аналитикалық таразыда өлшеу және сүттегі зол мөлшерін формула бойынша есептеу:
З
Мұндағы З – сүттегі зол мөлшері (%); а – бос тигель массасы (г); б –

сүтпен тигель массасы (г); в – золмен тигель массасы (г).

10 кесте – Коэффициенттің ауытқуы және сүттегі лактозаның мөлшеріАуытқу көрсеткіштері


Лактоза құрамы, %


Ауытқу көрсеткіштері


Лактоза құрамы, %


1,3390

91

9293

94

9596

97

9899

1,3400


01

02

0304

05

0607

08

091,3410

11

1213

14

153,01

3,06


3,11

3,16


3,21

3,26


3,31

3,36


3,42

3,47


3,52

3,57


3,62

3,67


3,70

3,72


3,77

3,82


3,87

3,93


3,98

1,03


4,08

4,13


4,18

423


1,3416

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

1,343031

32

3334

35

3637

38

3940

41


4,28

4,33


4,38

4,44


4,49

4,54


4,59

4,64


4,69

4,74


4,79

4,84


4,89

4,95


5,00

5,05


5,10

5,15


5,20

5,25


5,30

5,35


5,40

5,45


5,50

5,558 САБАҚ

АУРУ МАЛДАН АЛЫНҒАН ЖӘНЕ БӨГДЕ ЗАТТАР СҮТПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ. АУРУ МАЛДЫҢ СҮТІНЕН АНЫҚТАУ ӘДІСІ.
Сабақтың мақсаты. Маститті сүтті анықтаудаудағы тәжірибені алу және оның әдістемесін үйрену.

Материалдар және жабдықтар. Маститті анықтауғы арналған прибор, пи-

петки градуирленген пипетка, диагностикалық пластинкалар , пробиркалар.Реактивтер. 5% димастин сулы ерітіндісі, 0,5% бромти-

молблау ерітіндісі, 2% мастидин ерітіндісі, маститодиагност, маститопроб, бромтимол тесттер.

Ауру сиырдан алынған бөгде заттары бар сүтпен жұмыс істегенде, оқытушы студенттерді қауіпсіздік техникасымен таныстыру керек.

1. ДИМАСТИН СЫНАМАСЫ. Бұның мәні арнайы димастин реактивінің қатысымен лейкоциттер қабықшасын жойып, рибонуклейн қышқылы бөлінеді. Маститпен ауру сиырдың сүтіне димастинді қосқанда ауру дәрежесіне байланысты, созылмалы немесе тығыз ұйығыш қызғылтым-сарғыш немесе қызғылт түсті консистенциялы масса түзеді. Сау сиырдың сүтіне димастинді қосқанда қызғылт сары реңді және тегіс (бір текті) консистенцияны береді.Анықтау техникасы.

1. Пластинканың тереңдеуіне 1 мл сүт 1 мл 5%-дық димастиннің сулы ерітіндісін құйып 10-15 с шыны таяқшамен араластыру керек.

2. Ішіндегінің түсін және консистенциясын анықтау керек. Сүттің түсі қызыл, қызғылт-сары тауық жұмыртқасының ақуызы сияқты консистенцияда және оны таяқшамен басқа қуысқа апаруға да болатын болса, бұл сүт маститпен ауыратын сиырдікі деп саналады. Маститпен ауырмаған кезде масса қызғылт сары немесе сарғыш қызғылт-сары түсті біртекті сұйық консистенцияда болады.

3. БРОМТИМОЛ СЫНАМАСЫ. Маститпен ауыратын сиырдың сүтінің рН өзгереді. Сүтке қосылған көгілдір бромтимол индикаторы сілтіге сипатты рең береді.Анықтау техникасы.

1. Ақ фарфор пластинкаға зерттелетін сүттен 2-3 тамшы және 1 -2 тамшы 0,2 % бромтимолблау спирттік ерітіндісін қосып таяқшамен араластыру керек.

2. Сүт сапасын анықтау. Сүт сары, жасылтым сары немесе сары-жасыл түске боялса, сиырдың сау екенін білдіреді. Маститпен ауыратын сиырдың сүті күңгірт жасылдан күңгірт көкке дейін боялады.

3. МАСТИДИН СЫНАМАСЫ. Бұл әдістің мәні мастидиннің әрекетінен, мастит ауруында сүт сілтілік реакцияда және лейкоциттің мөлшері жоғары болу анықталады. Бұл әдіспен лактацияның бірінші бес күндігіндегі сүті және сиырларды босататын кездегіні зерттеуге болмайды.Анықтау техникасы.

1. Пластинканың тереңдеуіне 1 мл сүт, 2% 1 мл мастидин ерітіндісін және 20 секунд шыны таяқшамен араластыру керек.

2. 11 кестені пайдалана отырып, қоспаның түсінің негізінде және желетектес ұйытқысына қарап сүт сапасына баға беру.

МАСТИТОДИАГНОСТПЕН СЫНАМА. Бұл сынаманың көмегімен маститпен ауыратын жеке сиырларды ғана емес, сонымен қатар 1% бастап одан жоғары жиынтықты сүттен анықтауға болады.


11 кесте – Сүт сапасын бағалау


Қоспа мінездемесі

Қоспаның түсі

Сүт сапасы


Біртекті сұйықтық немесе орташа желе түзілуі


ақшыл көк түсті

Бір қалыпты

Тауық жұмыртқасының ақуызындай бірыңғай ұйынды түрінде, пластинкалы қуыстардан әрең алынатын


күрең ақшыл көк, кейде күлгін реңді

Маститпен ауыратын сиыр сүті

Нашар ұйынды

сүті ақшыл көктен күлгін түске дейін

Маститпен ауыру мүмкін күдікті сиырлар сүті


Анықтау техникасы.

1. Пробиркаға 1 мл маститодиагнос, 1 мл зерттелетін сүт құйып 3-5 секунд араластыру, пробирканы жартылайгоризонталды жағдайда айналдыру керек.

2. Пробирка ішіндегісін қарастырып және сүт сапасына қорытынды беру. Индикатор бар сүт гомогенді қоспа түзеп, желе түземесе, ол сау сиырдың сүт болып табылады. Егер пробиркадағы консистенция көкшіл-жасыл түсті нашар желеден тығыз ұйытынды түрінде болса, онда сүт маститпен ауыратын сиырдікі болып табылады.

«МАСТИТСЫНАМА»Анықтау техникасы.

1. Пробиракаға 1 мл маститопроб 1 мл зерттелетін сүт құйып, пробирканы жартылай горизонталды жағдайда 3-5 с араластыру керек.

2. Пробирка ішіндегісін қарап және сүт сапасына қорытынды жасау. Егер сүт сау сиырдікі болса, онда пробиркада желе пайда болмай, гомогенді сұйықтық болады. Егер маститпен ауыратын сиырдың сүті болса, онда малдың ауру дәрежесіне байланысты пробиркада үлпек, жекелеген шырыштар, созылмалы шырышты масса немесе тығыз желе текті ұйытынды пайда болады.

9 САБАҚ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯЛЫ СҮТТІ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ
Аспаптар және құралдар. Пробиркаға арналған штатив, пробиркала, 1, 2, 5, 10, 20 мл пипеткалар, термометрмен су банясы, капельницалар, 100 мл-лі химиялық стакандар, воронка, сүзгілер, 50 мл-лі колба.

Реактивтер: 2%-дық күмістік азотты қышқылды ерітінді, 0,5%-дық йодтың спирттік ерітіндісі, 0,2%-дық розол қышқылының спирттік ерітіндісі, аспирин қаныққан ерітіндісі, 10%-дық хлорлы темір, дистилденген су. Фальсификациялы сүт деп- сумен араластырылған, қаймағы алынған, сода мен аммиакпен бейтараптандырылған және т.б айтады. Фальсификацияланған, консервілеуші заттары, улы химикаттары, антибиотиктері бар және ауру сиырдан алынған сүт сатуға жарамсыз деп саналады.

Ең көп тараған фальсификациялау түрлері: сүтке су қосу, майсыздандырылған сүт (немесе қаймағын алып тасталған) және екі есе жалғандық.А. Сүттегі хромпикті анықтау

Пробиркаға 2 мл сүт және 2 мл 2%-дық күмістік азотты қышқылды құю керек. Сүтте хромпик болса, онда ол сарғыш түске боялады.Сүттегі сутегі тотығын анықтау

Пробиркаға 5 мл сүт және 0,5 мл йодты калий ертіндісін және крахмалды құю керек. Сүтте сутегі тотығы болса, ол аздап көгеріңкірейді.В. Сүттегі формалинді анықтау

Пробиркаға 2 мл қышқыл қоспасын (күкірт және азот). Ақырындап пробирка қабырғасынан 5 мл сүт құю. Формалин болса сұйықтықтар түйісетін жерде күлгін түсті сақина түзіледі, ал болмаған жағдайда сары түсті.Г. Сүттегі крахмалды (ұны) анықтау

Пробиркаға 5 мл сүт және 0,5 мл спирттік йод ерітіндісін құю.

Сүтте крахмал болса, күңгірт көк түске боялады.

Д. Сүттегі соданы анықтау

Сүтте соданы анықтау үшін розол қышқылымен немесе аспиринмен сынама жасауға болады.

1. Пробиркада 5 мл зерттелетін сүт пен 5 мл 0,2%-дық спирттік розол қышқылының ерітіндісін құйып араластыру. Сүтте сода болса, онда ол қызғылтым қызыл түске, ал болмаса қызғылт сары түске боялады.

2. Колбаға 10 мл сүт, 10 мл дистилденген су және 2мл қаныққан аспирин ерітіндісін құю. Колбадағы қоспаны араластырып және 60-65.С температураға дейін су банясында жылыту керек. 1 сағаттан соң колбаны банядан алып шығып, ішіндегіні сүзгіден өткізу керек. Мөлдір сүзгіге 8-10 тамшы 10%-дық хлорлы темірді қосу. Қара-қызғылт бояудан қызғылтым сары түске боялса, ал содан кейін тұнба түзсе, сода бар екенін білдіреді.

Зерттеу нәтижесін 12 кестеге жазу.

10 САБАҚ

ЖУУ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛАЙТЫН ЗАТТАРДЫҢ ЕРІТІНДІЛЕРІН ДАЙЫНДАУ. САУУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН САНИТАРЛЫҚ ӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖЫЛУ АЛМАСТЫРУ АППАРАТТАРЫН КҮТУ

ЖУҒЫШ ЕРІТІНДІЛЕРДІ СҮТТІҢ ЫДЫСТАРЫНАН ТОЛЫҚТАЙ ЖОЮЫН ҚАДАҒАЛАУ

Кәсіпорындарындарда құрал-жабдықтарды жуу үшін келесі химикаттарды қолданады: кальцинирленген сода, натрий силикат (сұйық шыны), Na фосфат, каустикалық сода, HNO3 және РФ денсаулық сақтауы рұқсат берген синтетикалық жуу құралдары. Сапалы өнім өндіру үшін, құралдарды, ыдыстарды, құбырларды мұқият жуу, тазарту және т.б жүргізу керек.Бөлшектеп жуу – құралдарды жуу бөлшектеу арқылы жүзеге асырылады.

Бөлшектеусіз жуу, мұнда жуу жабық ағында жүзеге асырылады

13 кесте– Жуатын ерітінділердің концентрациясы, %Жуудың атауы


Кальцинирленген сода


Каустикалық сода


Хлорлы әк, мг/л


Флягалар

0,5

0,05

150-200


Цистерндерді қолмен жуу әдісі


-

0,

-

Сепараторлар және сүттазартқыштар

0,5

-

150-200

Құбырлар

0,5

-


-

Пастеризацияға арналған аппараттар

-

1-1,5

-

Бөтелкелер

0,5

-

100

Тоғын тізбекті май өндірісі

0,5-1

-


150-200

Технологиялық құралдарды және ыдыстарды жуу үшін әртүрлі жуғыш қоспалар қолданылады, оларды химиялық заводтарда тапсырыс арқылы немесе сүт кәсіпорынында жеке компоненттерді араластыру арқылы алынады. Пластикалы және түтікті құрылғыларды пастеризациялауды, қышқылдық және сілтілік қалдықтар толық кеткенше жүргізу қажет.

Сумен шаю тиімділігін лакмус қағазының көмегімен анықтайды. Бөтелкелерді бөтелке жуу машинасында жууған кезде, концентрациясын және жууғыш және дезинфекциялайтын ерітінділердің температурасын ауысым басында автоматтық бақылау арқылы лабораторияларда тексереді.

Жууғыш ерітінділер орталықтандырылған жалпыға бірдей ыдыстарда дайындалу тиіс.

Дезинфекциялау үшін: пар, ыстық су, хлорлы әктің ерітіндісі. Хлорлы әкті арнайы жабдықталған бөлмелерде сақтайды, әк ауада хлорды жоғалтып, тез ыдырайды, сондықтан белсенді хлордың құрамы бетінде астыңғы қабатына қарағанда аздау болады. Сондықтан сынаманы беткі және астыңғы қабатынан да алады. Дайындалған жуғыш және дезинфекциялайтын ерітінділерге лабораториялық бақылау жүргізіледі.

Каустикалық соданың концентрациясын бақылау
Талдау барысы. 1,0-ден 1,530-ге дейін бөлінген шкаласы бар денсиметр ерітіндінің тығыздығын анықтайды, ал содан кейін кестеден NaOH г/л бойынша тауып алады. Егер денсиметр болмаған жағдайда 1 мл NaOH-нің концентрленген ерітіндісін өлшеуіш колбаға немесе 100 мл цилиндрге құйып алып, белгіленген жерге дейін су құйып араластырады, басқа колбаға 10 мл араластырылған ерітінді өлшеп, 2-3 тамшы фенолфталеин тамызып, 0,1 н. тұз қышқылының нормалы ерітіндісімен толық түсінен айырылғанша титрлейді.

Дезинфекциялау үшін хлорлы әк ерітіндісін екі рет қолдануға даярлайды.

25-30% белсенді хлор бар 10% құнарландырылған ерітіндіні ең бірінші дайындап алады, содан соң оны кішке қойып, мөлдір тұнбаны құйып алып, ондағы белсенді хлорды анықтайды, содан соң қажетті концентрациялы жұмысшы ерітінділерді дайындайды. Белсенді хлордың болуы ерітіндінің тығыздығына байланысты болады, мысалы, 1,0025 г/см3 – 2,4 г/л; 1,025 г/см3 – 14,47 г/л. тығыздықта.

Концентрленген ерінділерді 2-5 тәуліктік қажеттілікке, ал жұмысшы ерітінділер күнделікті дайындалады. Жұмысшы ерітінділерді дайындау үшін келесілерді білу керек:

14 – кесте

Объект

Белсенді хлорды байланыстыру мл/л

Белсенді хлордың қатысумен 10 л судағы құнарландырылған ерітіндінің мл мөлшері


36000

32000

28000

27000

20000

10000


Шыны ыдыстар және жұмысшы қолдары

100

28

32

36

41

50

63


Металлдан жасалған ұсақ құралдар (піспек, қуыс бұрғы)


150


42

48

55

62

77

100


Металл аппараттар (тан-

ки, ванналар,

цистерндер)


200

55

62

70

83

100

120


Едендер, қабырғалар,

коммуникациялар225

62

71

80

95

113

140


Ағаш құралдар және жабдықтар


400

112

124

142

168

200

250


Концентрленген хлорлы әк ерітіндісінің мл/л бойынша мөлшерін анықтау, келесі формула бойынша анықтайды:


А

Мұндағы,

А – хлорлы әк ерітіндісінің мөлшері;

Б – дайындалған жұмысшы ерітінді мөлшері, л бойынша;

В – 1 л жұмысшы ерітіндідегі белсенді хлор қатысы;

К – концентрленген ерітіндідегі белсенді хлор қатысы.


Кальцинирленген соданың концентрациясын бақылау
Талдау барысы. Конусқа немесе 100 мл-ге арналған дөңгелек колбаға 1 мл зерттелетін ерітіндіні өлшеп, оған 3 тамшы метилоранж қосып күкірт немесе тұз қышқылдарының децинормалды ерітінділерімен сарғыштан қызғылт сары реңге дейін жеткенше титрлейді. % бойынша кальцинирленген содаға қайта есептеген кездегі сілтілік компоненттердің болу мөлшері келесі формула бойынша анықтайды:
А = Б *0,053*К1

Мұндағы,


А – % бойынша кальцинирленген содаға қайта есептеген кездегі сілтілік компоненттердің болу мөлшері;

Б – мөлшері 0,1 н. Титрлеуге кеткен мл бойынша күкірт немесе тұз қышқылы ерітінділері;

0,053 – сілтілік компоненттердің тұрақты коэффициент сомасы;

К1 – децинормалды қышқылға қайта есептеу үшін титрге түзетулер жүргізу.Белсенді хлор концентрациясын анықтау

Құралдар және реактивтер: 150 – 200 мл конус колба, 10-50 мл пипетка, 10% күкірт қышқылының ерітіндісі, 1% крахмал ерітіндісі; 0,01% натрий тиосульфатының ерітіндісі.

Талдау барысы. Өлшенген 3 г-ды келіге ұнтақтап аздап қосып, оған шамалап уақытымен дистилденген суды түйіршіктер толығымен кеткенше құйып отырады, содан соң қоспаны 100 мл-лік колбаға ауыстырып, сұйықтық көлемін дистилденген су шамасына жеткізіп оны бір текті масса қалыптасқанша шайқайды.Пипеткамен 10 мл осы суспензиядан алып, оны 100 мл колбаға ауыстырады, 10 мл 10% -дық йодты калий ерітіндісін және 1,5 мл 5%-дық күікрт қышқылын қосады, ерітіндіні 5-10 минут қараңғы жерге қояды, содан соң бөлінген йод пен крахмал сүзгіде өткізеді, после чего отфильтровывают выделившийся йод с крахмалом, %-дық белсенді хлор мөлшерін төмендегі формула бойынша табады:
Х = 0,00355*100* А*100*К / Р*10
Мұндағы,

0,00355 – хлор эквиваленті, г;

100 – өлшеуіш шыны аспаптың көлемі;

А – количество раствора тиосульфата, пошедшего на титрование;

100 – нәтижелерді қайта есептеу коэффициенті;

К – тиосульфат ерітіндісінің титріне түзетулер;

Р – зерттелетін заттың г. бойынша өлшемі;

10 – титрлеуге алынған ерітінді көлемі мл бойынша.11 САБАҚ

СЕПАРАТОРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ ЖӘНЕ ОНЫ КҮТУ . СЕПАРАТОРЛАУ ТЕХНИКАСЫ. СЕПАРАТОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНДЕГІ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРДЫ ТАБУ.
Аспаптар және құралдар. Лабораторлы сепаратор, сепараторға нұсқаулық, қаймақтық май өлшеуіш, көк сүтке арналған екі есе көлемді май өлшеуіш, ұсақ гирлерімен техникалық таразы.

Реактивтер сүттегі майды анықтаудағы сияқты. Дистилденген су.

:

а) анықтаулы майлылықты қаймақтың мөлшерін өлшеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:б) В қаймақтың абсолюттік шығымын (1 кг қаймақ алу үшін сүт мөлшері ) өнімдегі май бойынша немесе сепаратордан өткізілген сүт мөлшерін алынған қаймақ мөлшеріне бөлу арқылы есептеуге болады:


1) 2) В
в) жұмыстық қатынасы (1 кг қаймаққа кететін майсыздандырылған сүт мөлшері).

Белгілеулер:

С— қаймақ мөлшері, кг;

М—сепаратордан өткізілетін сүт мөлшері кг бойынша;

Жм—сүттегі май пайызы;

Жо—майсызданған сүттегі май пайызы;

Же— кілегейдегі май пайызы.

г) кілегейді __________мөлшерлеу —жоғарғы майлылықты қаймаққа (тұтас және майсыздандылған )сүт немесе төмен майлылықты қаймақ қосу арқылы, берілген анықтаулы майлылықтағы қаймақ алады.

Нормализациялауды квадрат, ұшбұрыш немесе квадраттың негізінде құрылған кесте бойынша шығарады.

Мысал. 400 кг майлылығы 42% кілегей берілген, бұдан 30% майлылықты кілегей алу керек. Майсыздандырылған сүт майлылығы 05%.

Квадрат ортасына қаймақтың берілген майлылығы, сол жақ жоғарғы бұрышына — нормаланушы қаймақ майлылығы, ал сол жақ төменгі бұрышында — қаймақты нормалайтын өнім майлылығы. Көптеген сандардан ішінен ең төменгілері алынады және нәтижесі диагонал бойынша жазылады.
42 29,95

0,05 12,0

Шыққан сандар өнімнің әр бөлшектерінде ара қатынасқа сай келеді. Жоғарғы сан (29, 95) қаймаққа, ал төменгі (12) майсыздандырылған сүтке жатады. Пропорция құрамыз:

29,95 – 400

12 – х
Х =

400 кг қаймаққа 160,3 кг майсыздандырылған сүт қосу керек.

а) сепараторды қосу, арнайы қаймақ пен көк сүтке арналған таза ыдыс қою, содан соң сүтқабылдағышқа шамамен 1 л су (температурасы 40°С) құю, сүтқабылдағыштың шүмегін ашып сүт тартуды бастау керек. Сүтқабылдағыштан су ағып болғаннан кейін оның шүмегін жауып, суды ыдыстан төгу керек, содан соң шүмекті ашып сүтті тартуды жалғастыру қажет.

Фактілік жұмыстық қатынасын анықтау;

б) жұмыс аяқталған соң сепараторды жуу керек, ол үшін сүтқабылдағышқа 1 л майсыздандырылған сүт құйып механизмді іске қосу керек Қаймақ қабылдағыштан майсызданырылған сүт шыға бастаса, сүтқабылдағыштың шүмегін жабу керек;

в) сепараторды бұзу.

Сепараторда жиналған кілегейдің мөлшері мен түсіне қарап, тартылған сүттің санитарлық-гигиеникалық жағдайын анықтау;

г) ыдысты және сепаратордың барабанын жуу.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет