ҚҰрметті әріптестер! Сіздерді ҚР Қаржы министрлігінің «Қаржы академиясы»Дата13.06.2016
өлшемі70.44 Kb.
#131880
ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздерді ҚР Қаржы министрлігінің «Қаржы академиясы» АҚ өткізілетін «Еуразиядағы интеграциялық үрдістердің инновациялық бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік сырттай конференциясына қатысуға шақырамыз.
Конференция келесі секциялар бойынша өткізіледі:


 1. ЖОО-ның білім беру аясындағы инновациялық технологиялары.

 2. Ғылым мен бизнестің перспективалары, нысандары мен интеграция механизмдері және олардың инновациялық экономиканы қалыптастыруда алатын орны.

 3. Инновациялық қоғамды дамытуда ақпараттық технологиялардың алатын рөлі.

 4. Қазақстанның халықаралық көлік-коммуникациялық ағынына интеграциясы.

 5. Тұрақсыз сыртқы орта жағдайындағы еуразиялық өңірдің қаржы-валюталық потенциалы.

 6. Еуразиялық өңірдің әлеуметтік модернизациясы: мәселелері, факторлары және қамтамасыз ету механизмдері.

 7. Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің инновациялық дамуын басқару және үлгілеу тәсілдері мен технологиялары.

 8. Қазақстан Республикасының әлемдік экономикалық кеңістікке қосылуы жағдайындағы экономикалық қауіпсіздігі.

 9. "G-Global - EXPO 17" болашақ энергиясы.

Конференцияға қатысуға студенттер, магистранттар, докторанттар, ғылыми қызметкерлер, профессорлық-оқытушылық құрам және барлық қызығушылық танытқан тұлғаларды шақырамыз.


Конференция өткізілетін тілдер: казақ, орыс, ағылшын.

Конференция өткізу формасы: сырттай.

Ұйымдастырушылық сұрақтар
Конференцияға қатысу үшін 2015 жылдың 1 қарашасына дейін otdelnauki@inbox.ru электрондық мекен-жайына жеке файлдармен қатысуға өтініш пен мақаланы жіберу керек. Хаттық тақырыбында «конференция» сөзін жазу міндетті. Файлдардың атына мақаланың бірінші авторының фамилиясын көрсету қажет. Конференцияның ұйымдастыру Комитеті материалдарды іріктеп, техникалық түзетулер енгізуге құқылы.

Конференция нәтижесі бойынша ISBN берілген электрондық материалдар жинағы шығарылады. Жинақтың электрондық нұсқасын 2015 жылдың 1 желтоқсанынан кейін «Қаржы академиясы» АҚ сайтынан http://fin-academy.kz/ жүктей аласыздар.


Конференцияға қатысу тегін.

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ


 1. Мақалалар жеке файл болып рәсімделеді (мақаланы рәсімдеу үлгісін төменде көре аласыздар).

 2. Мақала көлемі Microsoft Word редакторының А4 форматында 3 (үш) беттен кем болмауы тиіс.

 3. Мәтін теруге, формула және кесте қоюда Windows-тың Microsoft Word редакторын қолдану тиіс.

 4. Мәтінді орналастыру тәртіптері: барлық жақтары 2 см; Times New Roman шрифті, көлемі - 14; жоларалық интервал – 1; ені бойынша түзетілген, азат жолдың басталуы - 1,25 см; кітаптық бағдар. MS Word-та орындалған суреттер қабылданбайды. Барлық суреттер мен кестелер нөмірленіп, атау берілуі немесе суреттің асты жағында жазылуы тиіс және белгіленген параметрлерден шықпау керек. Суреттің атауы және нөмірі суреттің төменгі жағында, кестенің атауы мен нөмірі кестенің жоғарға жағында көрсетіледі. Беттер нөмірленбейді.

 5. Мақаланы рәсімдеу:

  1. ӘОЖ сол жақ төбесінде орналастырылады;

  2. Бір жол аралық тасталып жолдың ортасында жартылай қою шрифтпен БАС әріптермен мақаланың аты шегініссіз жазылады;

  3. Бір жол аралық тасталып (қою курсивпен жолдың ортасында) автордың аты-жөні, автор туралы мәліметтер (лауазымы, ғылыми дәрежесі, ұйымның немесе оқу орнының атауы), ел, қала);

  4. Келесі жолда автордың электрондық мекен-жайы;

  5. Бір жол аралық тасталып (3-5 жолдан тұратын) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мақалаға андатпа жазылуы тиіс;

  6. Бір жол аралық тасталып мақаланың 5-7 түйін сөздері үтір арқылы (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) жазу керек;

  7. Бір жол аралық тасталып мақаланың мәтіні (ені бойынша түзетіліп) 1.25 азат жолынан басталып жазылады;

  8. Қолданылған әдебиет көздеріне сілтеме тік жақшада көрсетіледі;

  9. Мақаланың мәтінінен кейін бір жол аралық тасталып қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетіледі.

 1. Мақаланы бірнеше автор бірлесіп жазған жағдайда, авторлар жөніндегі мәліметтер әрбір авторға қайталанып жазылады.

 2. Мақала келесідей бөліктерден құралуы тиіс: кіріспе, зерттеу мақсаты, тәсілдері, амалдары, зерттеу нәтижелері, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімі.

 3. Мақалаға ғылыми жетекшінің рецензиясы қажет.

 4. Мақалалар авторлық редакцияда жарияланады (автор/бірлесіп жазған авторлар мақалада берілген ақпаратқа толықтай жауапты).

 5. Егер авторлар мақаланы жоғарыда көрсетілген талаптарға сай орындамаса, ұйымдық комитетпен мақала жариялауға қабылданбайды.


МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУДІҢ ҮЛГІСІ


ЭОЖ 338 (574) (063)
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Абдикаримов Н.С. – «Қаржы академиясы» магистранты, Астана қ.,

abdikarimov_ns@mail.ru
АНДАТПА

Мақсат. Тәсіл. Нәтиже. Қорытынды. Мақсат. Тәсіл. Нәтиже. Қорытынды.

АННОТАЦИЯ

Цель. Метод. Результат. Выводы. Цель. Метод. Результат. Выводы.ABSTRACT

Background. Methods. Result. Conclusion. Background. Methods. Result. Conclusion.


Түйін сөздер: экономикалық интеграция , Еуразиялық экономикалық одақ

Ключевые слова: экономическая интеграция, Евразийский экономический союз

Keywords: economic integration, the Eurasian Economic Union
Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. «Дәйексөз» [1,35б.]. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні.
Кесте 1.

Кестенің аты

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. «Дәйексөз» [2,с.35]. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні.


(1)

d елінен еліне тауар экспорты;

Хdd елінен тауар экспортының жиынтығы;

Md.i тауарнының d еліне импорты;

Md d мемлекетіне жиынтық импорт.
Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. «Дәйексөз» [3,35 б.]. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Аубакиров Я. А. Национальная экономика: теоретико-методологические и практические проблемы развития // Сб. науч. тр. – Алматы: Раритет.- 2009.- 512 с.

 2. Ашимбаева А. Альтернативы глобализации // Континент.- 2001. - № 4. – С. 31.

 3. Баталов Р. А. Бизнес Казахстана и его роль в формировании единого экономического пространства // Первый интеграционный форум, Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана, России и Украины: значение, возможности, перспективы: тез. выступлений. - М., 2005. - С. 37-38.

 4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vneshtorg/Documents/Files/ALLusd201112_1.pdf (дата обращения 12.12.2012).
«Еуразиядағы интеграциялық үрдістердің инновациялық бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік сырттай конференциясына қатысуғаӨТІНІШ


1.

Автордың/бірлескен автордың тегі, аты-жөні
2.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
3.

Лауазымы
4.

Мекеме (оқу орны)
5.

Электрондық мекен-жайы
6.

Байланыс телефоны, ( халықаралық байланыс кодымен )
7.

Баяндаманың тақырыбы
8.

Секцияның атауы

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., І.Есенберлин көшесі, 25, «Қаржы академиясы» АҚ, «Еуразиядағы интеграциялық үрдістердің инновациялық бағыттары» атты конференциясын ұйымдастыру комитеті

Тел.: +7 (7172) 38-14-21

E-mail: otdelnauki@inbox.ru

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет