Саясат дегенімізбет1/6
Дата13.06.2016
өлшемі0.86 Mb.
#131588
  1   2   3   4   5   6
*****

Саясат дегеніміз -

A)& қоғамның ұйымдастырушылық және реттеушілік-бақылаушылық саласы, үлкен әлеуметтік топтардың, таптардың, ұлттар мен мемлекеттердің арасындағы қатынастарды қамтитын қызмет саласы.

B) Қоғамдық ұйымдардың қызметі, қоғамдық қатынастар саласындағы саяси билік.

C) Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға бағытталған қызмет түрі.

D) Билікті қолға алуға немесе пайдалануға бағытталған іс-әрекет.

E) қоғамның күнделікті өмірі, ағымдағы өзекті мәселелер

*****


Саясатты дұрыс жүзеге асыру үшін аса қажет әдістер мен тетіктер:

A) саяси репрессия, революция.

B) бюрократия, демогогия.

C)& легитимділік, заң, жарлық, бұйрық, өкім, жарғы, бағдарлама, бедел, күш.

D) диктатура, жазалау, қудалау.

E) мақсатқа жету үшін ешнәрседен тайынбау.

*****

Саясаттың қасиеттері:A) жайбарақаттылық, сенімділік, шектеулілік, иррационалдылық.

B) шешімдерді әзірлеу мен қабылдау.

C) қоғамды ықпалдастыру, топтық мүдделерді білдіру, мақсат-міндеттерді айқындау.

D) легитимділік, беделділік, мемлекеттік мүддеден жеке тұлғаның мүддесінің жоғары болуы, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының сақталуы.

E)& бәсекелестік, ассиметриялық, рационалдылық, екіжүзділік, ашықтық және астыртын, қоғам өмірінің бар саласына еніп кетушілік, уақыт пен кеңістіктен тәуелсіздік, динамикалық.

*****


Саясаттанудың әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар кешеніндегі ерекшелігі

A) саяси философияны тереңдетуге ықпал етеді.

B) саяси психологияны меңгеруге күшті көмектеседі.

C) саяси технологияларды туындатады.

D) азаматтың құқықтық сауатын ашу арқылы адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауына жан-жақты көмектеседі, сонысымен қоғамдық ғылымдардан ерекшеленеді.

E)& саяси өмір мен оның заңдылықтары туралы түпкілікті білім бере отырып саяси әлеуметтендіру процесін жүзеге асырады, азаматтың саясатқа қатысуының алғышарттарын қалыптастырады.

*****

Саясат субъектілеріне жататындар:A) сот, полиция, прокуратура, арнайы ұйымдар.

B) спорттық ұйымдар, қарулы күштер, барлау, сыртқы байланыс.

C) құқық, экономика, әлеуметтік сала.

D)& саяси қызметке қатысатын тұлғалар, топтар, партиялар, мемлекеттер және өзге де индивидтер мен саяси институттар.

E) білім беру ошақтары, армия, бұқаралық ақпарат құралдары.

*****
Саясаттану ғылым ретінде -

A)& саясат туралы ғылым, саясат пен саяси билік туралы, саяси мүдделер, саяси қатынастар, саяси сана, саяси процестер, саяси мәдениет, жалпы саяси өмір туралы тұтас әрі қисынды негізделген ілімдердің жиынтығы.

B) мемлекет пен партия туралы кешенді ғылым түрі.

C) адам мен қоғамды зерттейді.

D) қоғамның саяси жүйесінің өзге де қоғамдық қатынастармен байланысын қарастыратын пән.

E) ішкі және сыртқы саясат жайлы тұжырымдама.

*****


Саясаттанудың зерттеу объектісі:

A)& қоғам өмірінің саяси саласы.

B) қоғамның мәдени саласы.

C) идеология мен доктриналар.

D) қоғамның саяси проблемалары.

E) саяси қызмет түрлері.

*****

Саясаттанудағы негізгі зерттеу әдіс-тәсілдері:A)& жүйелі, құрылымдық-қызметтік, институционалды, салыстырмалы, ретроспективалық, контент және инвент талдаулар, болжамдар, жоспарлау, әлеуметтік сауалнамалар, сұрақ-жауап, сараптамалық талқылау, пікірсайыс.

B) теориялық-методологиялық негіздеме, техникалық-экономикалық негіздеме, құрылымдық-қызметтік негіздеме, бихевиористік әдіснама.

C) занамалық-құқықтық сараптама, ғылыми сараптама, соттық-медициналық сараптама, әскери-саяси сараптама.

D) дөңгелек үстел, дебат, диспут, интервью, мақала.

E) психологиялық, антропологиялық, идеологиялық, тарихи, элитологиялық, пәндік-институционалды зерттеулер.

*****


Саясаттанудың негізгі қызметтері:

A) рухани, мәдени, діни.

B)& теориялық-танымдық, дүниетанымдық, әдіснамалық, болжамдық, аксиологиялық, реттеушілік.

C) құқықтық, экономикалық, әскери-саяси, әлеуметтік.

D) бихевиористік, компаративистік, дуалистік.

E) парадигмалық, концептуалдық, доктриналық, идеологиялық.

*****

Саясаттану арқылы қалыптасатын саяси білімнің деңгейлері қандай?A)& жалпылама түпкілікті саясаттану, орташа деңгейдегі саясаттану, теориялық саясаттану, қолданбалы саясаттану.

B) төмен, орташа, жоғары.

C) саяси философия, саяси астрология, саяси экология, саяси география.

D) саяси экономика және саяси антропология.

E) қарапайым, күрделі.

*****


Ежелгі грек ойшылы Платон бойынша аз ғана бай адамдардың билік құруы -

A)& олигархия

B) автократия

C) монархия

D) анархия

E) демократия

*****

Жаңа замандағы “Элита теориясының” негізін салушы кім?A)& Г. Моска, В. Парето.

B) Р. Даль, Г. Лассуэль.

C) Ш. Монтескье, Р. Дарендорф.

D) К. Маркс, Ф. Энгельс.

E) Вольтер, Гете.

*****


Ортағасырлық ойшыл Ф.Аквинскийдің саяси көзқарастары бойынша мемлекеттік басқарудың ең жақсы формасы:

A) Монархия.

B)& Теократия.

C) Аристократия.

D) Тирания.

E) Демократия.

*****

Қайта өрлеу кезеңінде ежелгі грек ойындарының қандай идеялары дамыды?A) Монархиялық басқару туралы.

B)& Демократия басқарудың ең жақсы формасы ретінде.

C) Табиғи құқық пен жағдай.

D) Әділетті және әділетсіз билік туралы.

E) Полития туралы.

*****


Саясаттанудағы бихевиоризм өкілдері:

A) Д. Истон, Т. Парсонс, Г. Алмонд.

B) К. Дойч, Р.Мертон, М.Леви.

C) Ю. Хабермас, Р. Михельс.

D) С. Генсо, К.Шмит, Х. Арендт.

E)& Э. Торндайк, Ч. Мериам, Дж. Уоллес, Дж. Коуэл, Г. Лассуэлл

*****

Қазіргі заманғы саяси ғылымдағы негізгі зерттеу әдістері қандай?A) тарихи-мәдени, психологиялық, верификациялық, квантификациялық.

B) синтездеу, универсализациялау, парадигмалау, модельдеу, болжау.

C)& Құрылымдық-функционалдық талдау, жүйелі талдау, ретроспективті талдау, ақпараттық-кибернетикалық, контент-талдау, инвент-талдау, салыстырмалы талдау, модельдеу, болжау, әлеуметтік зерттеу.

D) жоспарлау, аналогиялық талдау, жүйкелік талдау, мәлімет жинау, аргументациялау, логикалық зерделеу.

E) мақала жазу, реферативтік жұмыс, шығармашылық талдау, жанжалдарды шешу, саяси әлеуметтендіру, ресурстық талдау, идеологиялық негіздеу, аралас зерттеулер, тотальды қарастыру, аксиологиялық талдау.

*****


Саясаттың мәні мен пайда болу табиғатын түсіндіруге бағыталған теориялық саясаттануағы негізгі парадигмалар:

A) философиялық, экономикалық, ғаламдық.

B) экономикалық, әскери, психологиялық.

C) әлеуметтік, этикалық, гумандық.

D)& теологиялық, натуралистік, социоцентристік.

E) тарихи, саяси-экономикалық, эволюциялық.

*****

Әл-Фараби өзінің шығармаларында қандай қала-мемлекеттердің типтерін көрсетті?A) Жағымды және жағымсыз.

B) Дұрыс және дұрыс емес.

C)& Қайырымды және қайырымсыз.

D) Мейірімді және зұлым.

E) Тирандық және тирандық емес.

*****


Платон бойынша “азғантай бай адамдардың билігі”

A) Монархия.

B) Автократия.

C) Охлократия.

D)& Олигархия.

E) Демократия.

*****

“Тобырдың билігі” дегеніміз:A) Анархия.

B) Демократия.

C)& Охлократия.

D) Монархия.

E) Олигархия.

*****


Билік бөлінісі принципін негіздеген кім?

A) Ж.Ж.Руссо.

B) Т.Джефферсон.

C)& Ш.Л.Монтескье.

D) Т.Гоббс.

E) Дж. Локк.

*****

Демократияны “халық сайлаған және халықты басқаратын халықтың билігі” деп анықтаған кім?A) Дж. Вашингтон.

B)& А. Линкольн.

C) Дж. Локк.

D) Т. Гоббс.

E) Ш.Л. Монтескье.

*****


Ш.Л. Монтескье бойынша билік бөлінісінің негізгі мақсаты:

A) Басқарушыны қорғау.

B) Азаматтық құқықтарды қорғау.

C) Халық егемендігін өмірге енгізу.

D)& Биліктің зорлығынан қорғау.

E) Тираниядан қорғау.

*****

Т.Гобс ілімі бойынша басқарушышың билігі:A)& Заңмен шектелген.

B) Шектелмеген абсалютті.

C) Қайырымды.

D) Рационалды.

E) Легитимді.

*****


И. Бентам бойынша биліктің үш тармағының өзара әрекеттесуі:

A) Тәуелсіздік.

B) Кооперация.

C) Өзара байланыс.

D) Зорлық.

E)& Тежемелер мен қарсысалмақ жүйесі.

*****

Милль бойынша мемлекетті басқаруда халыққа қандай роль беріледі?A) Халық қатыспайды.

B) Барлық уақытта өкімет ісіне қатысуы.

C) Пассивті.

D)& Активті.

E) Орташа.

*****


Билік бөлінісі мынадан көрінеді:

A) Биліктің қызмет істеуінің ерекшеліктері ашылуынан.

B) Құрлымы әртүрлілігі

C) Саяси саладағы олардың рөлдерінің өзіндігінен.

D)& Өзара бақылаудың болуы.

E) Жанжал.

*****

К.Маркс бойынша билік:A)& Пролетариат диктатурасы.

B) Халықтікі.

C) Жұмысшы тобынікі.

D) Шаруалардікі.

E) Интелегенциянікі.

*****


Вебер анықтамасы бойынша легитимділіктің түрі:

         A)& Харизматикалық - дәстүрлік.

B) Мемлекеттік – саяси.

C) Дүниетанымдық, діни, тілдік.

D) Қоғамдық, мемлекеттік, азаматтық.


         E) Авторитарлық, демократиялық, тотолитарлық.

         *****


Легалдылық және легитимділік дегеніміз - сәйкесінше....

A) құқықтық негізделген нормаларға сүйену, сәйкесінше құқық сақтаушылық.

B) заңға жүгінетін барлық іс-әрекет түрі, сәйкесінше заңға бағынушылық.

C)& биліктің құқық нормаларына сай болуы, сәйкесінше саяси және мемлекеттік билікті қоғамның қолдауы.

D) бостандықты сүюшілік, сәйкесінше бостандық.

E) биліктің құқық нормаларына сай болмауы, сәйкесінше саяси және мемлекеттік билікті қоғамның қолдамауы.

{Правильный ответ} = C

*****


Саяси билік дегеніміз не?

A)& биліктің бір түрі; мемлекеттің, қоғамның өмірінің белгілі бір саласындағы индивидтің, топтың, қауымның, партияның құқық негізінде өз еркін жүргізуі.

B) биліктің бір түрі; қоғамдық істерді басқару, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, сыртқы және ішкі қауіпсіздік пен тәуелсіздікті қорғау мақсатында мемлекет пен оның барлық тармақтары жүзеге асыратын жоғары билік.

C) бір саясат субъектісінің екінші саясат субъектісін басып-жанжуы.

D) қандай да бір саяси идеологияны жүзеге асырудың бірден бір шынайы құралы.

E) саясатты іске асыру жолы.

*****
Легитимділіктің қандай түрлері бар?

A) англосаксондық, континенталды еуропалық, азиялық.

B) консерваторлық, либералдық, лейбористік, социалистік, анархиялық, террористік, классикалық.

C) модернистік, антикалық, ренесанстық, жаңа замандық, революциялық.

D) құқықтық, заңдық, әдет-ғұрыптық.

E)& дәстүрлі, харизматикалық, демократиялық, идеологиялық, зорлыққа негізделетін, апатиялық, прагматикалық, патриоттық.

*****

Мемлекеттік билік дегеніміз не?A) биліктің бір түрі; мемлекеттің, қоғамның өмірінің белгілі бір саласындағы индивидтің, топтың, қауымның, партияның құқық негізінде өз еркін жүргізуі.

B)& биліктің бір түрі; қоғамдық істерді басқару, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, сыртқы және ішкі қауіпсіздік пен тәуелсіздікті қорғау мақсатында мемлекет пен оның барлық тармақтары жүзеге асыратын жоғары билік.

C) бір саясат субъектісінің екінші саясат субъектісін басып-жанжуы.

D) қандай да бір саяси идеологияны жүзеге асырудың бірден бір шынайы құралы.

E) саясатты іске асыру жолы.

*****


Мемлекеттік биліктің қандай тармақтары бар?

A) орталық билік, жергілікті билік

B) сайланбалы билік, тағайындалатын билік

C) президенттік билік, министрлік билігі

D)& заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі

E) заңды билік, орындаушы билік, қадағалаушы билік

*****

Саясат субъектілеріA)& Саяси қызметке қатысатын тұлғалар, топтар, партиялар, мемлекеттер т.б.

B) Спорт ұйымдары, қарулы күштер, барлау, мемлекетаралық қатынастарды жүзеге асыратын органдар.

C) Мемтепке дейінгі балалардың мекемелері, білім беру мен мәдениет мекемелері.

D) Сот, полиция, прокуратура, министерство.

E) Ауа-райын болжау қызметі, ақпарат органдары, байланыс органдары.

*****


Саяси әлеуметтендіру былай деп анықталады:

A) Қоғамдағы саяси институттардың дамуы.

B) Саяси нақты пікірлері ұқсас адамдардың қарым-қатынасы.

C)& Қоршаған орта проблемасына жеке адамның көзқарасы мен саяси бағдарын қалыптастыруға әкелетін процесс.

D) Сайлаушылар дауысын жинау үшін үгіт- насихат жүргізуші белсенділер.

E) Азаматтар қоғамдастығы.

*****

Әлеуметтік стратификация дегенімізA) қоғамдағы адамдардың тіліне қарай жіктелуі.

B) қоғамдағы адамдардың дініне қарай жіктелуі.

C)& қоғамдағы адамдардың әл-ауқатына қарай жіктелуі.

D) қоғамдағы адамдардың ұлтына қарай жіктелуі.

E) қоғамдағы адамдардың жасына қарай жіктелуі.

*****


Әлеуметтік топтардың мүддесін көздеуші "лоббидің" "мүдделестер тобы" мен "қысым жасаушы топтан" қандай айырмашылықтары бар?

A) саяси мәселелерге қарым-қатынасымен.

B) мемлекеттік шешімдерді қабылдауға қатысты.

C) түрлі саяси проблемаларға қатысты.

D) парламенттік заңдарға қатысты.

E)& билікке қатысты.

*****

Қазақстан Республикасы үшін қандай әлеуметтік таптың қалыптасып дамуы аса маңызды?A)& орта тап

B) төменгі тап

C) жоғарғы тап

D) аралық тап

E) үстем тап

*****


Адамның саясат субъектісі ретіндегі белсенділігі қандай процеске ұласады?

A) саяси экстремизмге

B)& саяси қатысуға

C) саяси конформизмге

D) саяси абсентизмге

E) саяси валюнтаризмге

*****

Саяси қатысудың қандай формасы негізгі:A)& Сайлаудағы.

B) Митингілерде.

C) Дауыс беруден бас тарту.

D) Бас көтерулерге аштық жариялауда, пикеттерде.

E) Тікелей күштеу.

*****


Т. Джефферсон бойынша халықтың әлсіз саяси белсенділігінің себебі неде?

A) Тәрбиесіздік.

B)& Бостандықтың болмауы.

C) Ақпараттың бұрмалануы.

D) Саяси партиялардың әлсіздігі.

E) Саяси мәдениеттің жоқтығы.

*****

Адам құқығы дегеніміз -A) Отар елдердегі азаматтардың қызметі.

B) Соғыс жағдайындағы мемлекеттің әрекеті.

C) Реттелетін нарық жағждайындағы адам құқығы.

D)& Тұлғаның экономикалық, әлеуметтік, саяси, заңды бостандықтарының жүйесі.

E) Әлеуметтік қорғау жөніндегі қызмет.

*****


Адам құқығының екі үлкен тармағы қандай?

A)& негативті және позитивті

B) интенсивті және экстенсивті

C) формальды және заңды

D) табиғи және жасанды

E) күнделікті және арнайы

*****

Қазақстан Республикасының Конституциясындағы ең жоғарғы құндылықA) мемлекеттік билік

B) жер мен қазба байлықтары

C)& адам мен адам өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары

D) халық билігі

E) экономикалық және әскери әлеует

*****


Адам өз құқықтарын қандай жолдармен қорғай алады?

A) ішкі істер органдары арқылы

B)& заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы

C) прокуратура арқылы

D) қауіпсіздік органдары арқылы

E) адам құқығы жөніндегі комитеттер арқылы

*****

Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі негізгі өкілетті органA)& ҚР Президенті жанындағы адам құқығы жөніндегі әкілетті

B) БҰҰ адам құқығы жөніндегі Гаага соты

C) адам құқығымен айналысатын үкіметтік емес ұйым

D) саяси партиялар

E) кәсіподақтар

*****


Адамның ар-ождан бостандығы дегеніміз

A) ар-ұят мәселесі

B)& діни-сенімді таңдау бостандығы

C) ұлттық намыс

D) таптық жіктелу

E) шығармашылықта этиканы сақтау

*****

Саяси жүйе дегеніміз не?A) Басқару жүйесі.

B)& Саяси институттар жиынтығы.


C) Саяси талап-тілектерді нақты іс-әрекеттерге айналдыру механизмі.


D) Қоғамдастық.

E) Ұжым.


*****

Д. Истон негіздеген саясижүйенің құрылымы

A)& кіріс қызметі, шығыс қызметі, қара жәшік, кері байланыс

B) кіріс және шығыс, кері байланыс

C) мүдделерді жинақтаушы бөлік, өңдеуші бөлік, шешім шығарушы бөлік

D) сараптау, талдау, шешім қабылдау

E) шешімдерді келісімдеу, шешімдерді талқылау, шешімдерді орындау

*****


Саяси жүйенің типтері қандай белгілермен анықталады?

A) саяси билік түрімен, халықтың саяси белсенділігімен

B) партиялық жүйе бойынша, азаматтық қоғам арқылы

C)& шынайы саяси режимге байланысты, тарихи-мәдени дәстүрлерге қарай, сыртқы ортамен өзара байланысу сипатына байланысты

D) заңды қролдану, күшті қолдану, компромисс арқылы

E) әлеуметтік-мәдени алғышарттармен, тарихи ерекшеліктермен, экономикалық әлеуетпен

*****

Саяси жүйенің құрылымы мыналардан тұрады:A)& ұйымдастырушылық шағын жүйе, мәдени-идеологиялық шағын жүйе, нормативтік шағын жүйе, ақпараттық-коммуникациялық шағын жүйе

B) басқарушылық шағын жүйе, идеялық шағын жүйе, құқықтық шағын жүйе, байланыстырушы шағын жүйе

C) ұйымдық шағын жүйе, мәдени шағын жүйе, нормативті шағын жүйе, ақпаратты шағын жүйе

D) реттеуші шағын жүйе, атқарушы шағын жүйе, қадағалаушы шағын жүйе, білім беру шағын жүйесі

E) орталық шағын жүйе, оң қапталдағы шағын жүйе, сол қапталдағы шағын жүйе

*****


Қазақстан Республикасындағы саяси жүйе реформасының басты ұстанымы

A) алдымен саясат сосын экономика

B)& алдымен экономика сосын саясат

C) алдымен құқық сосын саясат

D) алдымен саясат сосын басқасы

E) алдымен қоғамдық келісім сосын қалғаны

*****

1995 жылғы Қазақстан Респупбликасының Конституциясына қандай елдің концтитуциясы қатты әсер етті?Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет