Прокуратура на република българиябет1/7
Дата17.07.2016
өлшемі1.43 Mb.
#204774
  1   2   3   4   5   6   7
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

апелативна ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О Т Ч Е Т

за първото шестмесечие на 2012 година


Р А З Д Е Л ІОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ


Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на почти 17% от територията на страната, включваща 5 /пет/ админи­стра­тивни области: В. Търново, Плевен, Ловеч, Русе и Габрово.

Броят на лицата, регистрирани по настоящи адреси в апелативния район, постоянно намалява през последните години. За първите полугодия на 2011г. и 2010г. снижението е било с около 2%, а понастоящем с почти 1,5%. Към 15.06.2012 г. с настоящи адреси в апелативния район са били регистрирани 1 099 504 лица, при 1 115 975 регистрирани такива лица за първото полугодие на 2011г. Най-голяма по брой на население е Област Плевен с 292 244 жители, следвана от Област В. Търново с население от 275 227, Област Русе с 252 925, Област Ловеч с 147 548 и Област Габрово с население от 131 560 по настоящи адреси.

Територията на апелативния район е обслужвана от пет окръжни прокуратури: Велико Търново, Русе, Плевен, Ловеч и Габрово и 20 районни прокуратури в градовете: Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Елена, Русе, Бяла, Плевен, Левски, Никопол, Червен бряг, Кнежа, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

Дейностите на прокуратурите от апелативния район са обусловени от множество фактори, като брой население; икономически особености на отделните територии; трайна или сезонна миграция; социално-битови особености на групи от населението; трудова заетост; географско местоположение на населените места; тран­спортна инфраструктура; кадрова обезпе­ченост на правозащитните органи; ефективност на работа на отделните звена от съдебната и изпълнителната власт и тяхното взаимодействие; дейността на други правителствени и неправителствени организации; превенцията на престъпността, както и от други специфични фактори, характерни за отделните региони или групи от население.1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.
Съдебен район

В.Търново


Ловеч

Русе

Габрово

Плевен

ОБЩО за апелативния район

І-во полугодие на 2008г.

внесени в съдилищата

прокурорски актове688

451

520

405

1 113

3 177

обвиняеми

лица


836

585

607

479

1 263

3 770

І-во полугодие на 2009г.

внесени в съдилищата

прокурорски актове565

428

539

403

1 062

2 997

обвиняеми

лица


659

514

623

480

1 206

3 482

І-во полугодие на 2010г.

внесени в съдилищата

прокурорски актове595

459

535

355

1 139

3 083

обвиняеми

лица


698

531

663

430

1 294

3 616

І-во полугодие на 2011г.

внесени в съдилищата

прокурорски актове764

518

569

370

1 050

3 271

обвиняеми

лица


935

650

714

457

1 194

3 950

І-во полугодие на 2012г.

внесени в съдилищата

прокурорски актове766

432

539

312

1 092

3 141

обвиняеми

лица


945

500

660

394

1 173

3 672

През първата половина на 2012г. в съдилищата от Великотърновския апелативен район са внесени с около 4% по-малко обвинителни актове, споразумения за решаване на дела по Глава ХХІХ от НПК и предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по глава ХХVІІІ от НПК, спрямо същия период на миналата година, като тогава тези актове са били увеличени по брой с около 9 % спрямо същия период на 2010г.

Броят на предадените на съд лица в апелативния район е намалял със 7 % спрямо същия период на миналата година, когато пък е било отчетено повишение с повече от 8% по този показател.

Подобно общо снижаване на тези показатели последно е наблюдавано през първото полугодие на 2009г. Прекъсната е тенденцията от последните два идентични периода към постоянно увеличаване. Намаляването на броя на прокурорските актове и на предаваните на съд лица е характерно за първите полугодия на 2006г. – 2009г.По отношение на осъдените лица в апелативния район продължава тенденцията от предходните години към снижаване на техния брой. През първата половина на 2008г. това намаление е било с 4 %, през 2009г. – с 0,4%, през 2011г. – със 7%, а понастоящем през 2012г. намалението на броя на осъдените лица е с почти 3%. Увеличаване на броя на осъдените лица е имало през първите полугодия на 2006г., 2007г. и 2010г. /последното с повече от 6%/.

Това намаляване обаче през последните два идентични отчетни периода е характерно най-вече за района на ОП-Плевен, което понастоящем е с почти 9%. По отделни окръжни райони, през първата половина на 2011г. всички останали окръжни прокуратури са отчели увеличаване на броя на осъжданите лица. Понастоящем, през първата половина на 2012г., броят на осъдените лица в тези окръжни райони продължава да се увеличава, с изключение на района на ОП-Ловеч, където има спад с 16 %.Съдебен окръг

В.Търново

Ловеч

Русе

Габрово

Плевен

ОБЩО ЗА АП

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2005 г.


1260


565


596


408


471


3300

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2006 г.

1053

506

534

530

1063

3686

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2007 г.

863

656

515

437

1652

4123

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2008 г.

854

598

483

412

1624

3971

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2009 г.

799

493

540

496

1628

3956

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2010 г.

706

566

582

419

1941

4214

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2011 г.

911

619

601

428

1372

3931

осъдени лица

І-во шестмесечие на 2012 г.

997

520

606

447

1254

3824


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет