Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыДата25.02.2016
өлшемі307 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет 10дан
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ТКМ факультет деканы


_____________А.К. Адрышев

___________________2014 ж.


ЛИТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ФОРМАЦИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

Силлабус
ЛИТОЛОГИЯ И ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Силлабус


Мамандық: 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер 15

Тәжірибелік сабақтар:-

Зертханалық сабақтар: 15

СОӨЖ: 45


СӨЖ: 15

Курстық жоба (жұмыс): -

Емтихан: 5 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде « Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау мамандығындағы студенттерге арналған.Кафедра отырысында талқыланды (« Геология және кен ісі»)
Кафедра меңгерушісі З.К. Тунгушбаева
№____ хаттама ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды (ТКМФ)


Төраға Г.Т. Нуршайыкова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


аға оқутушы С.С. Айтбаева

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Геология және кен ісі» кафедрасы, Тау-кен металлургиялық факультеті (_15_дәріс.)

Пән жүргізетін оқытушы: С.С. Айтбаева, аға оқутушы

Жұмыс телефоны: 540-919

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәнге сипаттама

Литология шөгінді тау жыныстарының қалыптасу заңдылықтары, құрамы мен құрылысы туралы ғылым. Зертханалық жұмыстарда шөгініді таужыныстардың түрлерінің петрографиялық сипаттамалары қарастырылады.

Формациянның құрамына кіретін әрбір таужыныс белгілі бір физикалық географиялық жағдайдың өнімі, сонымен белгілі бір фация болып саналады. Формациялар – фациялардың кешендері. Бұл курста шөгінді таужыныстарының фациялары туралы да мағлуматтары беріледі.


  1. Пәнді оқытудағы мақсат

«Литология және формациялық талдау» пәнін оқу мақсаты – студентерге шөгінді таужыныстардың құрамы, құрылысы, жатыс пішіні, қалыптасу заңдылықтары, практиклық маңызы және олармен кенорындарының байланыстығы туралы білім беру.


1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Студенттер курстың теориялық негіздерінен басқа таужыныстарды анықтауға және пайда болу жағдайы жөнінде тұжырымдауға үйренеді және оларды әртүрлі әдістермен зерттеп сипаттама жасауға машықтанады.

Студенттер формациялардың түрлерін және олармен кездесетін әртүрлі пайдалы қазбаларды білуі тиісті.1.4 Пререквизиттар
Студенттердің жалпы геология, химия, физика, петрография, кристаллография мен минералогиядан білімі болуы қажет
1.5 Постреквизиттар
Геологиялық көптеген, әсіресе олардың ішінде «Пайдалы қазбалар геологиясы», «Геологиялық картаға түсіру», «Аймақтық геология» сияқты пәндер «Литология және формациялық талдау» материалдарына негізделеді.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе.

1

1,3-6

Тақырып 2. Шөгінді таужыныстардың қалыптасуы: гипергенез (физикалық және химиялық мору); седиментогенез; дифференциация; диагенез; катагенез.

2

1,3-5

Тақырып 3. Шөгінді таужыныстардың жіктемесі

1

1-6

Тақырып 4. Нақты шөгінді сынықты таужыныстардың құрылымдары

2

1,3-5

Тақырып 5. Пирокластолиттердің құрылымдары

1

1,3-5

Тақырып 6. Сазды таужыныстардың құрылымдары

1

1,3-5

Тақырып 7. Химиялық шөгінді таужыныстардың құрылымдары

1

1,3-5

Тақырып 8. Шөгінді таужыныстардың фациялары. Континенттік фациялар (эллювий, коллювий, деллювий)

2

1,3-5

Тақырып 9. Шөгінді таужыныстардың фациялары. Аралық фациялар (лимнілік, мұздықтық).

1

1,3-5


Тақырып 10. Теңіз фациясы

1

1,3-5

Тақырып 11. Формация туралы түсінік.

1

1,3-6

Тақырып 12. Фация мен формация және тектоника

1

1,3-6

Зертханалық сабақтар

Тақырып 1. Шөгінді таужыныстардың құрылымы мен бітімі.

3

1-4,6

Тақырып 2. Пирокластық таужыныстар. Тастілімдерді микроскоппен зерттеу

2

1-5

Тақырып 3. Терригенді таужыныстар. Тастілімдерді микроскоппен зерттеу

3

1-5

Тақырып 4. Құмайтастар, сазды жыныстар. Тастілімдерді микроскоппен зерттеу

3

1-5

Тақырып 5. Н.М. Стаховтың жіктемесі

2

1-6

Тақырып 6. Кенді Алтайдың геологиялық формациялары

2

2

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Шөгінді таужыныстардың құрылымы мен бітімі.

2

1,3,4,6

1

2

3

Тақырып 2. Пирокластық таужыныстар.

2

1-5

Тақырып 3. Терригенді таужыныстар.

2

1-5

Тақырып 4. Құмайтастар, сазды жыныстар.

3

1-5

Тақырып 5. Н.М. Стаховтың жіктемесі

1

1-6

Тақырып 6. Кенді Алтайдың геологиялық формациялары

2

2

Тақырып 7. Шөгінді формациялар.

3

1,3,4-6


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсыныла тын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Шөгінді таужыныстардың қалыптасуы.

Теориялық білімді бекіту

1,3-5

2 жұма

кесте,

ауызша сұрау3 жұма

Шөгінді таужыныстардың құрылымы мен бітімі.

Шөгінді таужыныстар дың құрылымы мен бітімдерімен танысу

1,3,4

2 жұма

суреттеу

6 жұма

Шөгінді таужыныстардың жіктемесі

Теориялық білімді бекіту

1-6

3 жұма

кесте

9 жұма

Шөгінді формациялар.

Әдебиетпен жұмыс істе білуін анықтау

1,3,4-6

3 жұма

реферат,

ауызша сұрау13 жұма
  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тақырып конспектісі**
Ауызша сұрау***
*
*Тестілеу


Баяндама


*


*


Реферат

*Аралық тестілеу*


*

Барлығы100

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


3.1 Негізгі әдебиеттер


 1. А.Т. Бекботаев Литология. – Алматы: КазНТУ,2009

 2. А.В.Ежова Литология - Томск: Изд-во ТПУ, 2009.

 3. Н.В. Логвиненко Петрография осадочных пород. – М.: Высшая школа, 1984.
  1. Қосымша әдебиеттер
 1. Л.Б. Рухин Основы литологии. – Л.: Недра, 1969.

 2. Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов Литология и фациальный анализ. М., Недра, 1981

 3. http://webgeology/

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі тақырыптік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш тақырыпханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне тақырыптерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті тақырыптер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Реферат

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

6

12

30

-

-

12

-

40

100

Рейтинг 2

6

12

30

-

-
12

40

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
Межелік бақылау және қорытынды аттестация кезеңінде студенттердің білімдерін бақылауы тест түрінде жүргізіледі.
"Литология және формациялық талдау" пәні бойынша емтихан тестері
1 нұсқау
1 Шөгінді тау жыныстар туралы ғылым

A) литология

B) геоморфология

C)геология

D)петрография

E) геокартирование


2 Литогенез процесі неше сатыдан тұрады?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5
3 Мору өнімдері тасымалданып шөгеді

A) гипергензде

B) седиментагенезде

C) диагензде

D) катагенезде

E) метагенезде
4 Литология жеке ғылым ретінде қашан қалыптасты?

A) ХХ


B)ХIX

C) XVIII


D) XVII

E) XVI
5 Пирокластық таужыныстар неден тұрады

А) сынықтан,шөгінді материалдан

В) шыныдан

С) сынықтан

лавадан


Е.айтылғанның бәрінен
6 Керіш құрылысы не бойынша анықталады

А) сынық ірілігі

В) пішіні

С) біріктірілуі

D) ауданы

Е) сынық ірілігі,пішіні,біріктірілуі


7 Регенерация қысқаша сөзбен

А) қайта өсу

В) шөгу

С) кірме


Д) пішін

Е) әркелкі


8 Пелиттік таужыныста түйіршік мөлшері қанша?

А) 0,01мм

В) 1мм

С) 2мм


Д) 1,5мм

Е) 0,02мм


10 Сазтаста жануар қалдығы сақталса

А) зоопелиттік

В) фитопелиттік

С) пелитоморфтық

Д) пелиттік

Е) фитотиптік


11 Үйіктегішті ( полярлық микроскопты) Г. Сорби қай жылы шығарды?

A)1800ж


B) 1900 ж

C) 1858 ж

D) 1500ж

E) 2000 ж


12 Өте төзімдіге қайсыcы жатады?

A) сфен


B) мусковит

C) биотит

D)гипс

E) кварц
13 Қай климатта химиялық мору кең тараған?A) аридты

B) гумидты

C) қоңыржай

D) тропиктік

E) арктикалық
14 Хлоритті көлдерде не пайда болмайды?

A) доломит

B) латерит

C) каолинит

D) монтмориллонит

E) гипс
15 Шөгіндінің тау жынысқа айналу процессін қалай атайды?

А) дифференциация

В) катагенез

С) диагенез

Д) метагенез

Е) биогенез
16 Туфиттерде пирокластық минерал мөлшері

А) 90%дан көп

В) 50-90 аралығында

С) 60


Д) 30-40

Е) 75-80
17 Химиялық мору процесінің 3 сатысында нелер пайда болады?

A) сынықты материалдар

B) гидрослюдалар мен гидрохлориттер

C) каолинит, монтморилонит

D) сликат гидролизі

E) латериттер
18 Керіш жұмырланғаны бойынша нешеге түрге бөлінеді

А 5


В 2

С 3


Д 6

Е 4


19 Жасырын кристалды 0,01мм ден қандай құрылымға жатады

А) кіші


В) үлкен

C) орташа

D) реттілік

Е) ұлғайған


20 Механикалық диффенренциацияда сынақтар не бойынша сұрыпталады?

А) қаттылығы, көлемі

В) салмағы, ірілігі

С) ауданы, қаттылығы

D) ірілігі

Е) жұмсақтығы, қаттылығы
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет