Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық Тақырыбы: «hellp-синдром: диагностика, қарқынды терапия»Дата08.03.2016
өлшемі114.12 Kb.
түріКонспект
ҚММУ Ф 4/3-07/03

ҚММУ БЕ 4/03
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Акушерлік және гинекология кафедрасыСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық

Тақырыбы: «HELLP-синдром: диагностика, қарқынды терапия».


Пәні: AG 4303 Акушерлік және гинекология
Мамандығы: 5В 130100 - «Жалпы медицина»
Курсы: 4
Оқу сағатының көлемі: 15
Құрастырушы: асс. Абдыгалиева А.Ж.

Қарағанды 2014


Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді

1 хаттамасы 29. 08. 2014ж
Кафедра меңгерушісі ______________________ Копобаева И.Л.

Тақырыбы: HELLP-синдром: диагностика, қарқынды терапия.
Мақсаты: Осы тақырыпты оқығаннан кейін студент HELLP-синдромының этиологиясын, патогенезін, клиникасын, жүктілік пен босану тәсілдерін, диагностикасын және көмек көрсете білу керек.
Тапсырмалар:

  1. HELLP-синдромының этиологиясы, патогенезі.

  2. HELLP-синдромының диагностикалау әдістері

  3. HELLP-синдромындағы жүктілік пен босану жүргізу тәсілдері

  4. HELLP-синдромы кезіндегі асқынулар.


Орындалу нысаны: конспект жазу.
Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар: Конспект ұсынылған тақырыпқа және қойылған талаптарға сай болу керек, тақырып жаңа әдебиеттер тізімі мен жоғарғы сапалы ақпаратты суреттермен толықтай ашылуы керек. Ақпарат нақты және анық қорытындымен сипатталу керек және онда автор пікірінің қозғалған мәселе туралы ойы болу қажет. Конспект ұйымдастырылуы қойылған талаптарға сай болу керек (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды немесе нәтижелер, қолданылған әдебиеттер тізімі).
Тапсыру мерзімдері: 3-ші кредиттің соңында
Бағалау белгілері:

Сапа критерийі

Конспект мазмұңы / презентация тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай болу керек

Тақырыпты ашу толықтығы және қолданылған ақпараттар көзі

Ақпаратты жинақтау ептілік және қысқа қорытынды жасау

Конспект құрылымы мен ұйымдастырылуы қойылған талаптарға сай болуы

Өте жақсы

А

4 балл

Конспект мазмұны толық тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай

Тақырып жаңа әдебеиет тізімін қолдану арқылы толық ашылған.

Ақпарат жинақталған, қысқа, анық қорытынды жаслаған. Автор пікірі мәселеге сай және мәселені шешу бағыттарына бағытталған.

Конспекттің толтырылуы қойылған талаптарға толық сай келеді, жоғары сапалы ақпаратты суреттер бар.

Өте жақсыА-

3,67 балл

Конспект мазмұны толық тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай.

Тақырып толық ашылған , бірақта ақпарат жаңа әдебиеттер тізімін қолдануды талап етеді. Негізгі әдебиеттер тізімі қолданылған.

Ақпарат жинақталған, нақты қорытынды жасалған.

Конспекттің толтырылуы қойылған талаптарға толық сай келеді.

Жақсы__В__3,0_балл'>Жақсы__В+__3,33_балл'>Жақсы

В+

3,33 балл

Конспект мазмұны толық тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай.

Тақырып ашылған, бірақта кей жері нақтылауды қажет етеді. өте анық жасалған. Негізгі әдебиеттер тізімі қолданылған.

Ақпарат жинақталған, бірақ қорытынды шашыраңқы, анық емес.

Конспекттің толтырылуы қойылған талаптарға толық сай келеді, шамалы ескертулер бар.

Жақсы

В

3,0 балл

Конспект мазмұны толық тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай.

Тақырып ашылған, кей жері нақтылауды қажет етеді. Негізгі әдебиеттер тізімі қолданылған.

Ақпарат жинақталған, бірақ қорытынды шашыраңқы, анық емес.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар сақталған.

Жақсы

В-

2,67 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай.

Тақырып толық ашылмаған, кей жері нақтылауды қажет етеді . Негізгі әдебиеттер тізімі толық пайдаланбаған.

Ақпарат жинақталған, бірақ қорытындыны толықтауды қажет етеді.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар сақталған.

Қанағаттандырылған__С+__2,33_балл'>Қанағаттандырылған

С+

2,33 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға негізінен сай

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттер тізімі толықтай қолданылмаған.

Ақпарат жинақталған, қорытынды анық, толық емес.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар сақталған.

Қанағаттандырылған С

2,0 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға жартылай сай.

Тақырып толық ашылмаған.

Ақпарат толық жинақталмаған, қорытынды толық емес.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар сақталған, бірақ кейбір бөлімдердің толтырылуына ескертулер бар.

Қанағаттандылылған С-

1,67 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға жартылай сай.

Тақырып толық ашылмаған, әдебиеттер тізімі толық қолданылмаған.

Ақпарат тең жартысы жинақталмаған, қорытынды жоқ.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар толық сақталмаған, библиография дұрыс толтырылмаған.

Қанағаттандырылған

D+

1,33 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға жартылай сай.

Тақырып жартылай, аз әдебиеттер тізімі қолданылған.

Ақпарат тең жартысы жинақталмаған, қорытынды жоқ.

Конспекттің толтырылуына қойылған негізгі талаптар жартылай сақталған, конспектің құрылымы толық емес, тақырыпқа ссылкалар жоқ.

Қанағаттандырылған D

1 балл

Конспект мазмұны тақырыпқа жартылай сай, қойылған тапсырмаға сай емес.

Тақырып жартылай ашылған, қолданған әдебиеттер тізіміне сай емес.

Ақпарат жинақталмаған, қорытынды жоқ.

Конспекттің толтырылуына қойылған талаптар сақталмаған.

Қанағатсыздандырған F 0 балл

Конспект тақырыпқа сай емес

Тақырып ашылмаған.

Қорытынды жасалмаған.

Сәйкес келмейді.


Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

 1. Акушерство : Учеб. для медвузов / Айламазян, Эдуард Карпович. - СПб. : СпецЛит, 2005.- 527 с. : ил.

 2. Раисова А.Т., Нұркасымова Р.А. Акушерия және гинекология: Оқулық/.Алматы:АсемСистем,2006.-296 б

 3. Абисатов Х.А. Клиническая онкология, 2-х т..-Алматы: Арыс. Т.2.-2007.-640с.:ил.

 4. Акушерство : учебник / В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. - 2-е изд.,испр. и доп. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007. - 656 с. : ил

 5. Айламазян Э.К. Акушерство : Нац. рук-во / [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1200 с. - (Национальные руководства)

 6. Гинекология : учеб. для мед. вузов /Э.К.Айламазян.- СПб. :Спец Лит,2008.- 415 с. : ил.

 7. Подзолкова Н.М., Кузнецова И. В., Глазкова О. Л. Клиническая гинекология: учеб. пособие. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 616 с. : ил.

 8. Акушерство : учеб. для мед.вузов / Э. К. Айламазян. - 7-е изд., испр. и доп.- СПб.: Спец Лит,2010.- 543с.: ил.

 9. Акушерия және гинекология : оқулық / А. Т. Раисова, Р. А. Нурқасымова. - Алматы: Эверо, 2011. - 404 б.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Гилязутдинов И.А, Гилязутдинова З.Ш., Нейроэндокринная патология в гинекологии

и акушерстве: Руководство для врачей /. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 416 с

 1. Быстрицкая Т.С.; ред. Целуйко С.С., Беременность и гинекологическое здоровье у

подростков / Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с. - (Медицина для вас)

 1. Кулаков В.И., Селезнева Н. Д., Белоглазова С. Е., Руководство по оперативной

гинекологии / - М. : Мед. информ. агентство, 2006. - 640 с. : ил.

 1. ВИЧ/СПИД и беременность : Учеб.пособие / Евгеньева, И.А., Копобаева И.Л., Цой

Л.В. - Караганда : КГМА, 2006. - 63 с

 1. Кулаков В.И.; Манухин И.Б., Савельева Г.М., Гинекология : Нац. рук-во /. : ГЭОТАР-

М Медиа, 2007. - 1072 с. - (Национальные руководства)

 1. Айламазян Э.К., Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской

практике: Руководство /-СПб.: Спец Лит, 2007.-400 с

 1. Макаров О. В., Акушерство : клинические лекции: учеб. пособие для вузов - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 640 с.: ил.

 1. Шакирова А.Ф., Байназарова А.А., Цикл лекций по онкогинекологии:

Учеб.пос./КГМА;.-Караганда:Б.и.,2007-96с

 1. Колесниченко А. П, Грицан Г. В., Грицан А. И., Острый ДВС-синдром при

критических состояниях в акушерско-гинекологической клинике : руководство для врачей /.- СПб. : Спец. лит.,2008-110с

 1. Боровкова Л. В., Егорова Н. А., Гусева О. И., Неотложные состояния в акушерстве и

гинекологии : учеб. пособие / - Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2008. - 144 с

 1. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов / Р. Г. Бороян. - М.

Практическая медицина, 2008-169 с

 1. Выявление солитарных и первично-множественных опухолей в женской репродуктивной системе на основе селективного скрининга : новая медицинская технология / Я. В. Бохман, С. Я. Максимов, Е. В. Бахидзе. - СПб. : Изд-во Н-л, 2008.- 40 с

 2. Кольпоскопия : атлас и руководство: пер. с англ. / Э. Бургхардт, Г. Пикель, Ф. Жирарди. -М.: Мед. лит., 2008.-176 с.: ил.

 3. Практическая гинекология: Клинические лекции / ред.: В. И. Кулаков, В. Н.

Прилепская. - 4-е изд., доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 752 с

 1. Гуркин Ю. А., Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей /. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 696 с. : ил.

 2. Ганскурт Бауэр., Цветной атлас по кольпоскопии : Пер. с нем./-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.- 288с: ил

 3. Кравченко Е. Н., Родовая травма: акушерские и перинатальные аспекты /. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста )

 4. Краснопольский В. И., Мельник Т. Н., Серова О. Ф., Безопасный аборт / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста )

 5. Серов В. Н., Гаспаров А. С., Кулаков В. И., Акушерство : учебник / М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 696 с. : ил.

 6. Сидорова И. С., Макаров И. О., Течение и ведение беременности по триместрам :

учеб. пособие /. - М. : МИА, 2009. - 304 с : ил

 1. Кулмагамбетов И.Р., Алиханова К.А., Руководство по классификациям заболеваний.-

Караганда:Гласир 2009-632 с

 1. Акушерлік қан кетулер : оқу-әдістемелік құралы / Г. К. Мамалинова ; КГМУ. - Қарағанды, 2009. - 42 б.

 2. Радзинский В. Е., Женская консультация М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 472 с : ил. –

 3. Харченко В.П., Рожкова Н.И., Маммология: Нац. рук- во/ М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-328с.+ CD:ил.

 4. Синдром хронических тазовых болей в урогинекологии / Л. В. Аккер, А. И. Неймарк. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 240 с. : ил

 5. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : диагностика и лечение: пер. с англ. / ред.: М. Пирлман, Дж. Тинтиналли, П. Дин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 499 с. : ил. - (Неотложная медицина)

 6. Апоплексии яичника и разрывы кист яичников: монография / А. С. Гаспаров [и др.]. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 176 с.

 7. Роговская С. И., Практическая кольпоскопия М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с.: ил.

 8. Оперативное акушерство Манро Керра: пер. с англ. / Т. Ф. Баскетт, Э. А. Калдер, С. Арулкумаран. - М.: Рид Элсивер, 2010. - 392 с.: ил.

 9. Норвиц Эрол Р., Шордж Джон О., Наглядное акушерство и гинекология : учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 168 с. : ил.

 10. Практическое акушерство с неотложными состояниями: руководство для врачей / В. К. Лихачев. - М.: МИА, 2010. – 720с

 11. Методы исследования, пособия и типичные операции в акушерстве и гинекологии / Т. Н. Колгушкина. - М. : МИА, 2010. - 272 с. : ил.

 12. Акушерия және гинекология пәнінен студенттердің өзіндік жұмысына арналєан оқу құралы : оқу құралы / А. Т. Раисова, Б. Ж. Бодыков. - Алматы : Эверо, 2011. - 128 б.

 13. Клиническая онкогинекология: в 3 т.: пер. с англ. / ред.: Ф. Дж. Дисаи, У. Т. Крисман. - М.: Рид Элсивер Т. 1. - 2011. - 316 с.: ил.

 14. Нейро-эндокринные синдромы в период половой зрелости : учебно-методическое пособие / Т. А. Алексеева, А. Т. Андагулова ; КГМУ. - Караганда, 2011. - 62 с.

 15. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической практике : руководство для врачей / ред. А. Д. Макацария. - М. : МИА, 2011.- 1056 с. : ил.

 16. Оперативные вмешательства в акушерстве : учебно-методическое пособие / Ф. Н. Джураева ; КГМУ. - Караганда, 2012. - 312 с


Бақылау:

Сұрақтар:

  1. «HELLP-синдромына» анықтама беру.

  2. Гестоз кезіндегі жедел бауыр жеткіліксіздігінің клиникалық белгілері.

  3. HELLP-синдромы кезіндегі гемолиз немен сипатталады ?

  4. Эритроциттің бұзылуы кезіндегі бос фосфолипидтер неге алып келеді?

  5. HELLP-синдромы кезіндегі бауыр ферменттерінің жоғарлауы немен байланысты?

  6. Бауырішілік қысымның жоғарлауы неге алып келуі мүмкін?

  7. HELLP-синдромы дамуындағы аутоиммунды реакцияның маңызы.

  8. HELLP-синдромы жүктіліктің қай триместрінде жиі дамиды?

  9. HELLP-синдромы кезіндегі босану тәсілдері қандай ?

  10. Кесар тілігінің алдында қысқа уақытты дайындықты немен және қандай мақсатпен жүргізеді?

  11. Артериальды гипотонияда белсенді детоксикация мақсатында қан кетуді алдын алу үшін қандай препараттар қолданылады?

  12. Инфузионды терапия қалай жүргізіледі және HELLP-синдромын әрі қарай емдеу тактикасы неге бағытталған?


Тесттер:

1. HELLP-синдромының кардинальды симптомының бірі – гемолиз қан жұғындысы мынамен сипатталады:

А. бүріскен және өзгерген эритроциттермен, олардың бұзылған бөлшектері(шистоцит) мен полихромазия

B. бүріскен және өзгерген лейкоциттермен, олардың бұзылған бөлшектері

C. бүріскен және өзгерген тромбоциттермен, олардың бұзылған бөлшектері

D. бүріскен және өзгерген моноциттермен, олардың бұзылған бөлшектері(шистоцит) мен полихромазия

E. бүріскен және өзгерген лимфоциттермен, олардың бұзылған бөлшектері(шистоцит) мен полихромазия

2. ... бұзылуы кезінде тұрақты тамырішілік коагуляцияға алып келетін (созылмалы ДҚҰ) фосфолипидтің босауы.

А. тромбоцит

B. лейкоцит

C. эритроцит

D. лимфоцит

E. моноцит

3. Қан айналымының обструкциясы және дистрофиялық өзгерістері кезінде гепатоциттерде глиссонды қабықтың созылуы болады, соның нәтижесінде мына шағымдарға алып келеді:

А. оң жақ мықын аймағындағы ауырсыну

B. эпигастрий, оң жақ қабырғааралықта ауырсыну

C. эпигастрий, сол жақ қабырғааралықта ауырсыну

D. мезогастрий, іштің төменгі бөлігінде ауырсыну

E. оң жақ бел аймағына иррадиациямен, оң жақ қабырғааралықта ауырсыну

4. Бас ми ішілік қысымның көтерілуі бауырдың ... әкелуі мүмкін, ол аздаған механикалық кері әсерінің (күшену, толғақ) нәтижесінде жыртылуы мүмкін

А. субкапсулярлы кистаға

B. субкапсулярлы абсцесске

C. субкапсулярлы түзіліске

D. субкапсулярлы гематомаға

E. субкапсулярлы ісінуге

5. Қан тамырлы эндотелий бұзылысында микротромбылар пайда болады, тромбоциттер семиді және ... шақырады

А. лейкопенияны

B. лимфоцитопенияны

C. эритроцитозды

D. лейкоцитоздыE. тромбоцитопенияны
Каталог: Obshaya%20medicina
Obshaya%20medicina -> Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Obshaya%20medicina -> Оқытушылар жөнінде мәлімет: Кафедра меңгерушісі
Obshaya%20medicina -> Қмму ф 4/3-04/03 2007ж. 14 маусымдағы №6 нх
Obshaya%20medicina -> Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық Кредит 4 Тақырыбы 8: Аралық бақылау. Пән: Молекулярлық биология және медициналық генетика Мамандығы: 5В130100 «Жалпы медицина»
Obshaya%20medicina -> «Қысыл-таяң жағдайлардағы терапия» «5В130100 жалпы медицина» мамандығы үшін


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет