Тест тапсырмасы н тарму 11/13. 42-2018бет1/2
Дата22.04.2022
өлшемі349 Kb.
#456733
  1   2
Макро тест каз 2018-2019 бакалавр

Тест тапсырмасы

Н ТарМУ 11/13.42-2018
1 баспа 05.05.2018
М.Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті


Экономика___________ кафедрасы


/кафедра атауы/

Тест тапсырмасы


Макроэкономика пәнінен___________________
_____2_______курс Э ж/еБ факультетінің________мамандықтары бойынша білім алушылар үшін


1.Ақша ұсынысы Мs кұраушысы
A) [1.0] С - қолма-қол ақша
B) [1.0] С + D
C) [0.0] I – инвестиция
D) [0.0] С – тұтыну шығындары
E) [0.0] Хn - таза әкспорт
F) [0.0] S- қор жинағы

2. ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері:


A) [1.0] табыстар бойынша
B) [0.5] қосымша құн бойынша
C) [0.5] шығындар бойынша
D) [0.0] тұтыну бойынша
E) [0.0] жинақ бойынша
Ғ) [0.0] экспорт бойынша

3. Тұтынуға шекті бейімділік - ол:


A) [1.0] Тұтыну өсімінің қолдағы табыс өсімінің бірлігіне қатынасы
B) [0.5] Тұтыну көлемі қолдағы бар табыс өсімшесіне кері пропорционал
C) [0.5] Тұтыну көлемінің өсімі мен қолда бар табыстың өсімінің қатынасы
D) [0.0] Шығынның жинаққа қатынасы
E) [0.0] Тұтынуға бөлінген есім
Ғ) [0.0] Табыс пен шығын айырмасы

4.LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:


А) [1.0] Пайы змөлшерлемесі икемді
В) [0.5] Теріс көлбеулі
С) [0.5] Оң көлбелі
D) [0.0] Еңіс 0-ге тең
Е) [0.0] Горизонтал
F) [0.0] Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді

5. Тағайындалатын валюта бағамыәдісінің ерекшелігі:


A) [1.0] Валюта бағамын ұлттық банк тағайындайды
B) [0.5] Валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек
C) [0.5] Макроэкономикалық тұрақтандыру үшін валюта бағамы тұрақтандырылады
D) [0.0] Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
E) [0.0] Валюта бағамы өзі қалыптасады
F) [0.0] Валюта бағамын сату барысында анықтайды

6.Ақшаға сұраныс факторлары:


А) [1.0] Пайыз мөлшерлемесі
В) [0.5] Ақша айналасының жылдамдығы
С) [0.5] Табыс деңгейі
D) [0.0] Тікелей салық
Е) [0.0] Қор жинағы
F) [0.0] Инвестиция

7. Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты:


A) [2.0] Резервтерге
B) [0.0] Коәффициента ақша ұсынысының өзгерісіне
C) [0.0] Сұраныс көлеміне
D) [0.0] Міндетті емес резерв нормасына
E) [0.0] Өтімділікке
F) [0.0] Ақша массасының өзгеруіне

8. IS-LM үлгісінің ішкі айнымалылары:


A)[1.0] I
B)[0.5] R
C) [0.5] Y
D) [0.0]e
E) [0.0] t
F)[0.0] d

9. Ласпейрес және Пааше индекстерінің айырмашылықтары:


A) [1.0] Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тауарлар
қоржынындағы игіліктер құрамы алынады
B)[0.5] Пааше индексі экономикадағы баға деңгейінің өсуін төменірек
көрсетеді
C) [0.5] Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтығгу
құрылымының өзгеруі ескерілмейді
D [0.0] Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
E) [0.0] Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі
Ғ) [0.0]Инвестицияны ескереді

10. Ақшаға сұраныс факторлары:


А) [1.0] Табыс деңгейі
В) [1.0]Ақша айналысының жылдамдығы
С) [0.0] Қор жинағы
D) [0.0] Жанама салық
Е) [0.0] Инвестиция
Ғ) [0.0] Тікелей салық

11. «Ағын» айнымалылары:


A) [1.0] Бір жылдағы жұмыстан айырылғандар саны
B) [0.5]Бір жылдағы инвестиция көлемі
C) [0.5] Бір жылдағы тұтынушы шығындары
D) [0.0] Мемлекетгік қарыз мөлшері
E) [0.0] Қолданылатын капитал көлемі
F) [0.0] Бюджет тапшылығы

12.Инфляция зардаптарының жағымсыз жақтары:


А) [1.0] Халықтың тіршілік деңгейінің төмендеуі
В) [0.5] Капиталды өндірістің нақты саласынан айналым саласына шығару
С) [0.5] Кәсіпкерлік қызмет деңгейінің құлдырауы
D)[0.0] Кәсіпкерлік қызмет деңгейінің өрлеуі
Е) [0.0] Халықтың тіршілік деңгейінің жоғарлауы
F) [0.0] Халықтың әлеуметтік жағдайының жоғарлауы

13. Ақша ұсынысы Ms құраушысы:


A) [1.0] D - депозиттер
B) [0.5] C +D
C) [0.5] C – қолма-қол ақша
D) [0.0] I - инвестиция
E) [0.0] G – мемлекеттік сатып алу шығындары
F) [0.0] C – тұтыну шығындары

14. Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV=PY теңдеуінде:


A) [1.0] M – экономикадағы ақша мөлшері
B) [0.5] P – экономикадағы баға деңгейі
C) [0.5] Y – нақты өнім шығару көлемі
D)[0.0] P – тауар бағасы
E) [0.0]V – қызмет көлемі
F) [0.0] Y – таза ұлттық өнім

15. Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты:


A) [1.0] ақша ұсынысына
B) [1.0] резервтерге
C) [0.0] өтімділікке
D) [0.0] ақша массасының өзгеруінде
E) [0.0] ақша ұсынысының өзгерісінде
F) [0.0] сұраныс көлеміне

16.Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:


А) [1.0] Тауар нарығы
В) [0.5] Валюта нарығы
С) [0.5] Ақша нарығы
D) [0.0] Білім қызметі нарығы
Е) [0.0] Мүлік нарығы
F) [0.0] Ішкі жүк тасымалдау нарығы

17. Төменде көрсетілгендердің кайсысы экономикалық өсу факторлары:


A) [1.0] Еңбек ресурстарыныц саны мен сапасы
B) [0.5] Технологияларды өндірісте қолдану
C) [0.5] Табиғи ресурстардың саны мен сапасы
D) [0.0] Жалақы
E) [0.0] Рента
F) [0.0]Пайыз мөлшерінің өсуі

18. Ақшаның ұсынысы үлғаяды егер:


A) [1.0] Ақша базасы артса
B) [0.5] Қолма-қол ақша мен депозиттер өссе
C) [0.5] Айналымға ақша мен қүнды қағаздар шығарылса (эмиссия)
D) [0.0] Нақты ЖұӨ кемиді
E) [0.0] Инвестиция түрақты болса
F) [0.0] Қор жинағы азаяды

19. Инвестициялартұрақсыздығының негізгі факторлары:


A) [1.0] Ж¥Ө циклдік ауытқулары
B) [0.5] Инновациялардың бірқалыпсыздығы
C) [0.5] Экономикалық күтулердің өзгергіштігі
D) [0.0] Өндіріс технологиясындағы өзгерістер
E) [0.0] Әлеуметтік
F) [0.0] Сауданың нашарлауы

20. Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторы:


A) [1.0] Р.Манделл
B) [0.5] М.Флеминг
C) [0.5] Манделл-Флеминг
D) [0.0] Н.Мэнкью
E) [0.0] Т.Мальтус
F) [0.0] К.Маркс

21. ЖҰӨ дефляторы анықталады:


A) [1.0] баға дефляторы
B) [0.5] осы жылғы бағамен базистік жылдағы бағаның қатынасы
C) [0.5] атаулы ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасы
D) [0.0] тауардың езіндік құны арқылы
E) [0.0] өндіріс көлемі мен шығын арасындағы тәуелділік
F) [0.0] баға мен өнім арасындыгы байланыс

22. Автономды инвестициялар көздері:


A)[1.0] Үй шаруашылықтарының жинағы
B) [0.5] Мемлекетгік бюджеттен қаржыландыру
C) [0.5] Технологиялық прогресс
D) [0.0] Сыртқы заемдер
E) [0.0] Корпорациялар пайдасы
Ғ) [0.0] Ұлттық табыс өсімшесі

23.Ашық инфляцияны топтастыру, жіктеу үшін пайдаланатын критерийлер:


А) [1.0] әртүрлі тауар топтары бойынша бағаның өсуіндегі алшақтық деңгей
В) [0.5] тауардың санының тұрақтылығы
С) [0.5] бағаның өсу қарқыны
D) [0.0] ішкі факторлардың тұрақтылығы
Е) [0.0] фирмалар шығынының жоғарлауы
Ғ) [0.0] еңбекақыны көтеру

24. IS қисығы графиктегі көлбеуі:


A) [1.0] Теріс көлбеулі
B) [0.5] R мен Ү-ке тәуелді
C) [0.5] Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хһ өте әлсіз өседі
D) [0.0] Тармақтары жоғары бағытталган
E) [0.0] Оң көлбеулі
F) [0.0] Горизонталды

25.Ашық экономикада тепе-тендікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:


А) [1.0] Тауар нарығы
В) [0.5] Ақша нарығы
С) [0.5] Валюта нарығы
D) [0.0] Азық-түлік нарыгы
Е) [0.0] Мүлік нарығы
Ғ) [0.0] Білім қызметі нарығы

26. IS қисығы нені анықтайды:


A) [0.5] Тауар нарығындағы тепе-теңдікті
B) [0.5] Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін
C) [1.0] I=S орындалатын нүктелер жиынтығын
D) [0.0] Табыс деңгейін
E) [0.0] Жалақы деңгейін
F) [0.0] Коммерциялық банктердің пайыздық қойылымын

27. Ақша-несие саясатының негізгі түрі:


А) [1.0] Ынталандырушы ақша-несие саясаты
В) [0.5] Рестрикциялық ақша-несие саясаты
С) [0.5] Экспансиялық ақша-несие саяса
D) [0.0] Мемлекет шығындарын азайту
E) [0.0] Салық салу деңгейін арттыру
F) [0.0] Ревальвациялық ақша-несие саясаты

28. Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар:


А) [1.0] Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
В) [1.0] Нақты пайыз мөлшерлемесі
С) [0.0] Экономикалық күту
D) [0.0] Үй шаруашылығында жиналған байлық
Е) [0.0] Тұтынушы қарыздарының көлемі
Ғ) [0.0] Үй шаруашылығының табысы

29. Ақша функциясы:


А) [1.0] Қор жинау құралы
В) [0.5] Құн өлшемі
С) [0.5] Айырбас құралы
D) [0.0] Инфляция өлшемі
E) [0.0] Стагфляция өлшемі
F) [0.0] Жұмыссыздық өлшемі

30. Ақшаға сұраныс факторлары:


A)[1.0] Ақша айналысының жылдамдығы
B) [0.5] Табыс деңгейі
C) [0.5] Пайыз мөлшерлемесі
D) [0.0] Жанама салық
E) [0.0] Қор жинағы
F) [0.0] Инвестиция

31. Табыстар мен шығындар үлгісінде «инъекция» көрсеткіштері:


A) [1.0] Отандық экспортталған тауарларды сатып алуға жұмсаған шетел тұтынушыларының шығындары
B) [0.5] Инвестициялар
C) [0.5] Мемлекеттік шығындар
D) [0.0] Физикалық тұлғалардың табысына салынатын салық
E) [0.0] Импорттық тауарларды сатып алуға жұмсалған шығындар
F) [0.0] Корпоративтік салық

32. Ақша жиынының өсу жолдары:


A) [1.0] резерв нормасын көбейту
B) [0.5] мемлекеттік бағалы қағаздарды сату
C) [0.5] банкноттар мен тиындарды эмиссиялау
D) [0.0] табыстың төмендеуі
E) [0.0] жиынтық ұсыныстың өзгеруі
Ғ) [0.0] тұтынушылық несие алуы

33. Ақша-несие саясатының аралық мақсаты:


A) [1.0] Ақша жиыны
B) [0.5] Айырбас курсы
C) [0.5] Пайыз мөлшерлемесі
D) [0.0] Төлем балансын тұрақтандыру
E) [0.0] Бағаны тұрақтандыру
F) [0.0] Толық жұмысбастылық

34. Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы:


A) [1.0] Егемендік құқығы.
B) [0.5] Қауіпсіздік құқығы.
C) [0.5] Қалдық сипатты құқық.
D) [0.0] Мұрагерлікке қалдыру құқығы.
E) [0.0] Иелік ету құқығы.
F) [0.0] Табысты алу құқығы.

35. Инфляция:


A) [1.0] Жалпы бағалар деңгейінің өсуі
B) [0.5] Негізгі макроэкономикалық проблемаларға жатады
C) [0.5] Ақшаның құнсыздануы
D) [0.0] Айнымалы шығындармен байланысты
E) [0.0] Микроэкономикалық көрсеткіш
F) [0.0] Шекті шығындармен байланысты

36. Инвестиция динамикасын анықтайтын фактор:


A) [2.0] Өндіріс технологиясындағы өзгерістер
B) [0.0] Экономикалық күту
C) [0.0] Үй шаруашылығының табысы
D) [0.0] Баға деңгейі
E) [0.0] Үй шаруашылығында жиналған байлық
F) [0.0] Әлеуметтік

37. Ашық экономикада макроэкономикалық саясаттың мақсаты:


A) [1.0] Экономиканы ықтимал шығарылым деңгейіне шығару
B) [0.5] Ішкі және сыртқы тепе -теңдікке бір уақытта қол жеткізу
C) [0.5] Жұмыспен толық қамтуға және төлем балансының нөлдік сальдосына қол жеткізу
D) [0.0] Бейрезиденттерге тауар мен қызмет сатудан түсетін барлық түсімді
көрсету
E) [0.0] Aуыспалы валюта бағамын көтеру
F) [0.0] Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталдың абсолютті икемділігі

38. Ағымдарға кірмейді:


А) [2.0] Мемлекеттік бюджет
В) [0.0] Бір айдағы шетелден келген туристердің саны
С) [0.0] Мемлекет бюджетінің тапшылығы
D) [0.0]Бір тоқсандағы ел экономикасындағы инвестиция
Е) [0.0] Ағымдағы жыл ішіндегі өндірістің мөлшері
Ғ) [0.0] Мемлекет бюджетінің артықшылығы

39. Инфляция:


A) [1.0] Бағалардың орташа деңгейінің өсу қарқыны
B) [0.5] Ақшаның сатып алу қабілетінің төмендеуі
C) [0.5] Ақшаның құнсыздануы
D) [0.0] Корпорациялар пайдасының өсуі
E) [0.0] Жалақының тұрақтылығы
F) [0.0] Ағымдық бағалардың төмендеуі

40. Баға өзгерісін анықтайтын көрсеткіштер:


A) [1.0]Пааше индексі
B) [0.5] Фишер индексі
C) [0.5] Ласпейрес индексі
D) [0.0] Жинақтауға шекті бейімділік
E) [0.0] Вальрас индексі
F) [0.0] Трансферттік төлемдер

41. Валютаның атаулы айырбас бағамы дегеніміз- бұл:


A) [1.0] Валюта бағамының түрі
B) [0.5] Бір елдің валюта бірлігінде екінші ел валютасының бағасы
C) [0.5] Екі елдің валюталарының айырбас бағасы
D) [0.0] Тауар мен қызметтердің салыстырмалы бағасы
E) [0.0] Шетелде өндірілген тауар мен қызметтердің номиналды құны
F) [0.0] Тауар мен қызметтердің нақты құны

42. Ағымдағы операциялар бойынша Қазақстан мемлекетінің балансында


тапшылық болса:
A) [1.0] Импортқа салық салынады
B) [1.0] Экспорт қаржыландырылады
C) [0.0]Экспорт көлемі ұлғайтылады
D) [0.0]Экспорт көлемі қысқартылады
E) [0.0] Импорт көлемі ұлғайтылады
F) [0.0] Ауыспалы валюта бағамы көтеріледі

43. Ақша ұсынысы Ms құраушысы:


A) [2.0] C + D
B) [0.0] S - қор жинағы
C) [0.0] G - мемлекеттік сатып алу шығындары
D) [0.0] С – тұтыну шығындары
E) [0.0] I - инвестиция
F) [0.0] Хп - таза экспорт

44. Әлеуетті (потенциалды) ЖІӨ:


А) [2.0] Өндіріс қуаттарын 100% колданып өндірілген өнім
В) [0.0] Сұранысқа байланысты
С) [0.0] Барлық елдерде бірдей шама
D) [0.0] Теріс шама
Е) [0.0] Номиналды ЖІӨ-ге кері пропорционал
F) [0.0] Инвестициялар сомасы

45. Бағалар индексі өскенде:


А) [1.0] Тұтыну «қоржынының» орташа бағалары өседі
В) [0.5] Нақты ЖІӨ кемиді
С) [0.5] Өмір сүру деңгейі төмендейді
D) [0.0] Инфляция қарқыны төмендейді
E) [0.0] Тұтыну «қоржынының» орташа бағалары кемиді
F) [0.0] Пааше индексі теріс санға тең болады

46. Банк жүйесінің бірінші деңгейіне мыналардың қайсысы жатады?


А) [1.0] Орталық немесе ұлттық банк
В) [0.5] Ұлттық банк
С) [0.5] Орталық банк
D) [0.0]Қор биржасы
Е) [0.0] Коммерциялық банк
Ғ) [0.0] Депозиттік банк

47. Бағалар индексі қолданылады:


A) [1.0] Инфляция қарқынының өзгеруін бағалауда
B) [0.5] ЖІӨ дефляторын есептеуде
C) [0.5] Өмір сүру құнының динамикасын бағалауда
D) [0.0] Кәсіпорынның жалпы өнімін есептеуде
E) [0.0] Шекті шығындарды есептеуде
F) [0.0] Өнімнің өзіндік құнын анықтауда

48. Бағалардың орташа (жалпы) деңгейінің төмендеуі:


A) [1.0] Тиімді экономикалық саясат нәтижесі
B) [0.5] Дефляция
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы дисбалансты жоюға ықпал етеді
D) [0.0] Маусымдық инфляция
E) [0.0] Баяу инфляция
F) [0.0] Дезинфляция


49. Бағалар индекстері:
А) [1.0] Фишер индексі
В) [0.5] Пааше индексі
С) [0.5] Ласпейрес индексі
D) [0.0] Салыстырмалы бағалармен
Е) [0.0] Пайызбен
Ғ) [0.0] Ағымдағы айырбас бағамы

50. Болжанбаған инфляцияның өсу қаупіне байланысты болатын реакция:


А) [1.0] Адамдардың инфляция кезінде кұнсызданбайтын өзінің ақшаларын
активтерге салуға ұмтылысы
В) [0.5] Тұрақты табыспен қамтылған тұлғалардың трансферттік төлемдерін
индексациялауға арналған үкіметтің шаралары
С) [0.5] Берілетін несие қаупіне байланысты банктер сыйлық тағайындайды
D) [0.0] Ұлттық табыска кірмейтін табыстың бір кұраушысы
Е) [0.0] Жұмыспен қамтылғандық пен өндірістік өсу
Ғ) [0.0] Тұрақты атаулы табыс алатындар ұтады

51. Валюта бағамын белгілеу әдісі:


A) [1.0] Еркін немесе тағайындалатын валюта бағамы
B) [0.5] Тағайындалатын валюта бағамы
C) [0.5] Еркін валюта бағамы
D)[0.0] Уақытша валюта бағамы
E) [0.0] Қысқа мерзімдік валюта бағамы
F) [0.0] Валюта бағамы

52. Валютаның еркін айналымдағы бағамына әсер ететін фактор:


A) [1.0] Салыстырмалы нақты пайыздық мөлшерлемесінің өзгеруі
B) [0.5] Бағаның салыстырмалы өзгеруі
C) [0.5] Алыпсатарлық
D) [0.0] Икемсіздік
E) [0.0] Икемділік
F) [0.0] Жабық экономика

53. Валюта бағамының түрі:


A) [1.0] Атаулы бағам
B) [0.5] Атаулы немесе нақты бағам
C) [0.5] Нақты бағам
D)[0.0] Көлеңкелі бағам
E) [0.0] Ұлттық бағам
F) [0.0] Нарықтық бағам

54. Валютаның еркін айналымдагы бағамына әсер ететін фактор:


A) [1.0] Бағаның салыстырмалы өзгеруі
B) [0.5]Табытсың салыстырмалы азаюы
C) [0.5] Тұтынушы талғамының өзгеруі
D) [0.0] Икемсіздік
E) [0.0] Жабық экономика
F) [0.0] Инвестиция

55. Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты:


A) [1.0] Қор жинақтау мен инвестицияның жоғары нормасы
B) [1.0] Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері
C) [0.0] Қор жинактаудың төмен нормасы
D) [0.0] Инвестицияның баяу нормасы
E) [0.0] Инвестицияның төмен нормасы
F) [0.0] Қор жинақтау мен инвестицияның төмен нормасы

56. Валютаның еркін айналым бағамы әдісінің кемшіліктері:


А) [2.0] Белгісіздік және сауданың нашарлауы
В) [0.0] Экспорт көлемін қысқарту
С) [0.0] Қорлардың соңғы өзгерісі
D) [0.0] Тұтынушы талғамының өзгеруі
E) [0.0] Резервтерді қолдану
Ғ) [0.0] Ұлттық валютаны құнсыздандыру

57. ЖІӨ-де ескерілетін үй шаруашылықтарының шығындары:


A) [1.0] Жаңа қаламсапты сатып алу шығыны
B) [0.5] Жаңа үйді сатып алу
C) [0.5] Кітап дүкенінен жаңа оқулық сатып алу
D) [0.0] 6 жыл бұрын салынған үйді сатып алу шығыны
E) [0.0] Қолданылған компьютерді сатып алу шығыны
F) [0.0] Қолданыста болған автомобильді сатып алу шығыны

58. Валюта бағамын белгілеу әдісі:


А) [1.0] Еркін немесе тағайындалатын валюта бағамы
В) [0.5] Еркін валюта бағамы
С) [0.5] Тағайындалатын валюта бағамы
D) [0.0] Валюта бағамы
E) [0.0] Уақытша валюта бағамы
F) [0.0] Қысқа мерзімдік валюта бағамы

59. ЖІӨ есептеуде қолданылатын әдіс:


A) [1.0] Өндірістік әдіс
B) [0.5] Табыстар әдісі
C) [0.5] Шығындар әдісі
D) [0.0] Өзіндік құн әдісі
E) [0.0] Физикалық әдіс
F) [0.0] Талдау әдісі

60. Ақшаға сұраныс ақшаның қелесі қызметіне байланысты:


A) [1.0] Қорлану құралы
B) [0.5] Төлем құралы
C) [0.5] Байлық жинау құралы
D) [0.0] Есептеу бірлігі
E) [0.0] Өндірісті реттеу құралы
F) [0.0] Инфляция құралы

61. Динамикалық әдіс ЖІӨ құрамына кірмейді:


A) [1.0] 6 жыл бұрын салынған үйді сатып алу шығыны
B) [0.5] Ел резидентінің шетелде ашылған фирмада тапқан табысы
C) [0.5] Қолданыста болған тауарлар құны
D) [0.0] Жанама салықтар
E) [0.0] Корпорациялар пайдасы мен пайыз
F) [0.0] Жеке табыс салығы

62. ЖІӨ дефляторы:


A) [1.0] Атаулы жэне нақты ЖІӨ қатынасы
B) [0.5] 1-ден артық болса, атаулы ЖІӨ-ді азайту керектігін білдіреді
C) [0.5] Ағымдағы бағамен есептелген көрсеткіштерді нақты бағамен қайта есептеу коэффициенті ағымдағы айырбас курсы бойынша есептеледі
D) [0.0] Базистік жылдағы бағалармен есептеледі
E) [0.0] Ағымдағы бағамен есептелген көрсеткіштерді нақты бағамен қайта есептеу коэффициенті
F) [0.0] Нарықтық бағалармен есептеледі

63. Жиынтық ұсыныс - бұл:


A) [1.0] Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны
B) [0.5] Экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны
C) [0.5] Баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді
D) [0.0] Баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерге жұмсаған жиынтық шығындардың арасындағы байланыс
E) [0.0] Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
F) [0.0] Баға мен өнім көлемі арасындағы кері байланысты білдіреді

64. Жалпы ақша массасы әрқашанда ұлғаяды, егер коммерциялық банктер:


А) [1.0] Халыққа үсынатын несиенің көлемін ұлғайтса
В) [0.5] Салымдар бойынша қолма-қол жэне колма-қолсыз ақшаларды төлей бастаса
С) [0.5] Құнды кағаздарды халықтан сатып ала бастаса
D) [0.0] Орталық банктеті салымдарын ұлғайтса
Е) [0.0] Құнды қағаздарды халықка сата бастаса
F) [0.0] Орталык банкте өз салымдарының бір бөлігін алса

65. Жиынтық сұраныстың анықтамасы:


А) [1.0] әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді
В) [0.5] өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуекелділік
С) [0.5] сатып алушының сұранысы
D) [0.0] табыс пен өндірілген өнім арасындағы байланыс
E) [0.0] шығын мен өнім арасындағы тәуекелділік
F) [0.0] сатушының ұсынысы

66. Жұмыс күші құрамынан шыққандар:


А) [1.0] Жұмыс істеуге қабілеті барлар, бірақ кейбір себептермен жұмыс істей алмайтындар
В) [0.5] Зейнеткерлер
С) [0.5] Жұмыс іздеуден күдер үзгендер
D) [0.0] Еден жуушылар
E) [0.0] Жұмыспен қамтылғандар
F) [0.0] Мұғалімдер

67. Жұмысбастылар категориясы:


А) [1.0] 16 жастан асқан азаматтар
В) [0.5] Жұмыспен қамтылғандар
С) [0.5] Жұмыссыздар
D) [0.0] Мектеп оқушылары
E) [0.0] Зейнеткерлер
F) [0.0] Толық емес жұмыс күн жұмыс істейтіндер

68. Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:


А) [1.0] Салық
В) [0.5] Тұтынушылар әл-ауқаты
С) [0.5] Валюталық бағам ауытқулары
D) [0.0] Экспорт
Е) [0.0] Ауа райы
Ғ) [0.0] Тауар бағасы

69. Жоспарланған шығындар:


A) [1.0] Тауарлар мен қызметтерге жоспарланған үкіметтің, фирмалардың, үй шаруашылықтарының және сыртқы сектордың шығындарының сомасы
B) [0.5] E= C + I + G + Xn
C) [0.5] Жоспарланбаған инвестицияларды алып тастағандағы нақты щығындар
D) [0.0] Тауар-материалдық қорларға жоспарланбаған инвестиция
E) [0.0] Нөлдік табыстағы шығындар
F) [0.0] Негізгі капиталға бизнестің инвестициясы

70. AS қиясығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:


A) [1.0] Өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді
B) [0.5] Өнім көлеміне әсер етпейді
C) [0.5] Баға деңгейіне әсер етеді
D) [0.0] Өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді
E) [0.0] Инфляция деңгейіне әсер етеді
F) [0.0] ЖҰӨ әсер етпейді

71. Жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес фактор:


A) [1.0] Фирмаларға салынатын салық
B) [0.5] Технология өзгерістері
C) [0.5] Ресурстар бағасы
D) [0.0] Тауар бағасы
E) [0.0] Экспорт
F) [0.0] Халық саны

72. Жұмыс күшінің құрамына кірмейді:


A) [1.0] Жұмыс іздеуден күдер үзгендер
B) [0.5] Зейнеткерлер
C) [0.5] Мектеп оқушылары
D) [0.0] Шетел азаматтары
E) [0.0] Тұрақты жалақы алатын жұмысшы
F) [0.0] Кешкі бөлімде оқитын студент

73. Жұмыссыздықтың түрлері:


A) [1.0] құрылымдық
B) [0.5] фрикционды
C) [0.5] циклдық
D) [0.0] экономикалық
E) [0.0] халықтық
F) [0.0] нарықтық

74. Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы мынаған байланысты:


A) [1.0] Өндіріс технологиясының өзгеруіне
B) [0.5] Ресурстар бағасы
C) [0.5] Салықтың өзгеруіне
D) [0.0] Сұраныс пен ұсыныс функцияларының турақғы жағдайында баға деңгейінің өзгеруіне
E) [0.0] Ақша жиынының өзгеруіне
F) [0.0] Кәсіпкердің ақша туралы армандарына

75. Жұмыссыздықтың негізгі себебі:


A) [1.0] Макроэкономикалық тұрақсыздық
B) [0.5] Дағдарыс әсері
C) [0.5] Экономиканың циклді дамуы
D) [0.0] Еңбек нарығындағы баланс
E) [0.0] Ақша нарығындағы тепе-теңдік
F)[ 0.0] Фирманың басқару жүйесі

76. Жалпы макроэкономикалық теңдестіктің қажетті шарты:


A) [1.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тендестігінің бұзылмауы
B) [0.5] AD = AS
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-теңдігі
D) [0.0] Жеке сұраныс пен жеке ұсыныстың теңдестігі
E) [0.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теңдестігінің бұзылуы
F) [0.0] IS = LM

77. Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:


A) [1.0] Фирмаларға салынатын салық деңгейінің өзгеруіне
B) [0.5] Өндіріс технологиясының өзгеруіне
C) [0.5] Ресурстар бағасының өзгеруіне
D) [0.0] Баға мен өнім көлемі тұрақты болғанда
E) [0.0] Ақша жиынының өзгеруіне
F) [0.0] Экспортқа

78. Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарттары:


A) [1.0] Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес
B) [0.5] Нарықтар бәсекелес
C) [0.5] Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді
D) [0.0] Пайыз мөлшерлеме деңгейі
E) [0.0] Салықтар деңгейімен
F) [0.0] Мемлекеттік шығьндар деңгейі

79. Жиынтық сұраныс кұрамы:


А) [1.0] Инвестициялық тауарларға деген сұраныс
В) [1.0] Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс
С) [0.0] Жалпы табыс
D) [0.0] Үй шаруашылығы табысы
Е) [0.0] Кәсіпорынның жалпы өнімі

80. Жұмыссыздықтың негізгі түрі:


A) [1.0] Циклдік жұмыссыздық
B) [0.5] Құрылымдық жұмыссыздық
C) [0.5] Фрикциондық жұмыссыздық
D) [0.0] Мемлекеттік жұмыссыздық
E) [0.0] Бюджеттік жұмыссыздық
F) [0.0] Қалалық жұмыссыздық

81. Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:


A) [1.0] Фирмаларга салынатын салық деңгейінің өзгеруіне
B) [0.5] Ресурстар бағасының өзгеруіне
C) [0.5] Өндіріс технологиясының өзгеруіне
D) [0.0] IS және LM қисықтарының қиылысу нүктелерінің қозғалысына
E) [0.0] Кәсіпкердің ақша туралы армандарына
F) [0.0] Баға мен өнім көлемі тұрақты болғанда
82. Жиынтық ұсыныс:
A) [2.0] Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны
В) [0.0] Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
С) [0.0] Баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерге жұмсаған жиынтық
шығындардың арасындағы байланыс
D) [0.0] Баға мен өнім көлемі арасындағы кері байланысты білдіреді
Е) [0.0] Мемлекеттік шығындар сомасы
Ғ) [0.0] Мемлекеттік салык салу және мемлекеттік шығындарды бекіту процесі

83. Жабық экономикада:


A) [1.0] Тауарлар мен қызметтердің экспорты жоқ
B) [0.5] Сыртқы әлеммен экономикалық байланыс жоқ
C) [0.5] Тауарлар мен қызметтердің импорты жоқ
D) [0.0] Экономика баланысталынбаған және сыртқы заемдар қажет
E) [0.0] Түсімдер тұрақты
F) [0.0] Экономикадағы түсімдер шығындардан аз

84. Жалпы макроэкономикалық теңдестіктің қажетті шарты:


A) [1.0] AD = AS
B) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тендестігінің бұзылмауы
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-тендігі
D) [0.0] S = LM
E) [0.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теңдестігінің бұзылуы
F) [0.0] Жеке сұраныс пен жеке ұсыныстың теңдестігі

85. Жұмыссыздықтың себептері:


A) [1.0] мамаңдыққа деген сұраныстың азаюы
B) [0.5] «жұмысаралық» жағдай
C) [0.5] еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы
D) [0.0] жұмыс орнын жоғалтпау
E) [0.0] психологиялық дамуы
F) [0.0] фирманың пайдасының өсуі

86. Жалпы ұлттық өнім:


A) [1.0] Макроэкономикалық көрсеткіш
B) [0.5] Ел ішінде және одан тыс жерлердегі өнімді есепке алады
C) [0.5] Бір жылда өндірілген соңғы тауар мен қызметтердің нарықтық құнының қосындысы
D) [0.0] Өзіндік құн қосындысы
E) [0.0] Кәсіпорындардағы өндірілген өніммен қоса сауда жүйесіндегі қорлардың қосындысы
F) [0.0] Жалпы капитал қор салымыны құнының қосындысы

87. Жиынтык сұраныс қисығы (АD):


A) [1.0] Баға деңгейінің динамикасына қарай жиынтық ұсыныстың өзгерісін
көрсетеді
В) [1.0] Әрбір баға деңгейінде тұтынушылардың сатып алғысы келетін тауарлары мен қызметтерінің мөлшерін көрсетеді
С) [0.0] Әрбір баға деңгейіне аз өнім шығару көлемі сай келеді
D) [0.0] Баға қымбаттағанда тұтынушылардың сатып алуы артады
Е) [0.0] Ақша ұсынысының қыскаруы АD қисығын солға қарай жылжытады
Ғ) [0.0] Баға төмендегенде тұтынушылардың сатып алуы азаяды

88. Жоспарланған шығындар:


A) [1.0] Тауарлар мен қызметтерге жоспарланған үкіметтің, фирмалардың, үй
шаруашылықтарының және сыртқы сектордың шығындарының сомасы
В) [1.0] Е = С + І + G + Хn
С) [0.0] Ұлттық табыс өзгерісіне байланысы бар шығындар
D) [0.0] Ұлттық табыс өзгерісіне байланысы жоқ шығындар
Е) [0.0] Тауар-материалдық қорларға жоспарланбаған инвестиция
F) [0.0] Негізгі капиталға бизнестің инвестициясы

89. Жалпы ішкі өнім:


A) [1.0] Тек ел ішіндегі өнімді есепке алады
B) [0.5] Макроэкономикалық көрсеткіш
C) [0.5] ЖҰӨ-нен шетелден түскен алғашқы табысты шегеру
D) [0.0] Жалпы капитал қор салымының құнының қосындысы
E) [0.0] Тұтынылған өнімдер мен қызметтердің қосындысы
F) [0.0] Өзіндік кұн қосындысы

90. Жалпы ақша массасы әрқашанда ұлғаяды, егер коммерциялық банктер:


A) [1.0] Халыққа ұсынатын несиенің көлемін ұлғайтса
B) [0.5] Салымдар бойынша қолма-қол және қолма-қолсыз ақшаларды төлей бастаса
C) [0.5] Құнды қағаздарды халықтан сатып ала бастаса
D) [0.0] Салым бойынша халықтардан қолма-қолсыз ақша алу арқылы ағымдағы есеп-шот өз міндеттемелерін ұлғайтса
E) [0.0] Орталық банктегі салымдарын ұлғайтса
F) [0.0] Құнды қағаздарды халыққа сата бастаса

91. Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:


A) [1.0] Ақша ұсынысы
B) [0.5] Салықтар
C) [0.5] Пайыздық қойылымдар
D) [0.0] Экспорттың таза көлеміне кеткен шығындарындағы өзгерістер
E) [0.0] Инвестиция шығындарындағы өзгерістер
F) [0.0] Мемлекет шығындарындағы өзгерістер

92. Жұмыс күші құрамынан шыққандарға жатады:


A) [1.0] Зейнеткерлер
B) [0.5] Жұмыс іздеуден күдер үзгендер
C) [0.5] Жұмыс істеуге қабілеті барлар, бірақ кейбір себептермен жұмыс істей алмайтындар
D) [0.0] Еден жуушылар
E) [0.0] Мұғалімдер
F) [0.0] Механизаторлар

93. Жұмыссыздықтың экономикалық салдарының түрлері:


A) [1.0] әлеуметтік
B) [0.5] психолотиялық
C) [0.5] саяси
D) [0.0] халықтық
E) [0.0] уақытша
F) [0.0] құрылымдық

94. Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV = РY теңдеуінде:


A) [1.0] М - экономикадағы ақша мөлшері
B) [0.5] Y - нақты енім шығару көлемі
C) [0.5] Р - экономикадагы баға деңгейі
D) [0.0] V - тауар көлемі
E) [0.0] V - қызмет көлемі
F) [0.0] Р - тауар бағасы

95. Жиынтық инвестициялар:


A) [1.0] Бизнестің негізгі капиталға инвестиция жұмсау шығындары
B) [0.5] Таза инвестициялар амортизация
C) [0.5] ЖІӨ шығындар әдісі есептегенде ескеріледі
D) [0.0] ЖІӨ - амортизация
E) [0.0] Тұтыну тауарларын сатып алуға қолданылмайтын қор
F) [0.0] Барлық шаруашылық субъектілердің жинақталған сомасы

96. Жеке табыс:


A) [1.0] ҰТ - корпорациялар пайдасына салынған салық - бөлінбеген пайда - әлеуметтік сақтандыру төлемдері трансферттік толемдер - сақтандыру жүйелеріне төленетін төлемдер
B) [0.5] Қолда бар табыс жеке салық
C) [0.5] Үй шаруашылығының ағымдағы жылда тапқан табысы
D) [0.0] ЖІӨ минус амортизация
E) [0.0] Салықтарды төлегеннен кейінгі жеке тұтынуға арналған табыс
F) [0.0] Мемлекеттегі жеке жинақтар сомасы

97. Жалпылама макроэкономикалық үлгілер:


A) [1.0] IS-LM
B) [0.5] AD-AS
C) [0.5] Айналым үлгісі
D) [0.0] Позитивтік үлгі
E) [0.0] Шығындар үлгісі
F) [0.0] Ұсыныс үлгісі

98. ЖІӨ бұл:


А) [1.0] Қоғам әл-ауқатының көрсеткіші
В) [1.0] Дайын тауарлар мен қызметтердің бір жылдағы нарықтық құны
С) [0.0] Өндіріс пен импортқа салынатын салықтан түсетін табыс
D) [0.0] Бейрезиденттердің табыстары
E) [0.0] Аралық өнімнің нарықтық құны
F) [0.0] Өндіріс факторларынан түсетін табыс

99. Жалпы ішкі өнімнің кұрамына кірмейді:


А) [2.0] Мемлекеттік трансферттік төлемдер
В) [0.0]Ұзақ мерзімді тұтыну тауарларын сатып алу
С) [0.0] Шикізат сатып алу
D) [0.0] Тұтыну заттарын сатып алу
Е) [0.0] Құрал-жабдықтар сатып алу
Ғ) [0.0] Жаңа автомобиль сатып алу

100. ЖІӨ дефляторы:


А) [2.0] Пааше индексі формуласымен есептеледі
В)[0.0] Ресурстарға байланысты
С) [0.0] Теріс шама
D) [0.0] Бағалар деңгейінен тәуелсіз
Е) [0.0] Нөлге тең
Ғ)[ 0.0] Сұранысқа байланысты

101. Жиынтық сұраныстың құрылымына кіретін сұраныс түрлері:


А) [1.0] Инвестиция
В) [0.5] Тұтыну тауарлары мен қызметтерін
С) [0.5] Таза экспорт
D) [0.0] Несие
E) [0.0] Ақша
F) [0.0] Акция мен облигациялар

102.Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарты:


А) [2.0] Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді
В) [0.0] Пайыз мөлшерлеме деңгейі
С) [0.0] Салықтар деңгейімен
D) [0.0] Мемлекеттік шығындар деңгейі
E) [0.0] Ақша ұсынысы
F) [0.0] Халықтың қалауы

103.Жұмыссыздықтың түрлері:


А) [1.0] Циклдік
В) [0.5] Құрылымдық
С) [0.5] Фрикционды
D) [0.0] Кәсіпкерлік
Е) [0.0] Нарықтық
F) [0.0] Экономикалық

104. Жиынтық сұраныс пен баға деңгейі арасындағы кері тәуелділік


түсіндіріледі:
А) [1.0] Пайыздық мөлшерлеме эффектісімен
В) [1.0] Байлық эффектісімен
С) [0.0] Циклдық дамумен
D) [0.0] Инфляциямен
E) [0.0] Жұмыссыздықпен
F) [0.0] Экономикалық дамудың ерекшелігімен

105. Жалпы ұлттық өнім:


А) [1.0] Макроэкономикалық көрсеткіш
В) [1.0] Бір жылда өндірілген соңғы тауармен қызметтердің нарықтық құнының қосындысы
С) [0.0] Тұтыну шығындарының қосындысы
D) [0.0] Өткізілген өнімдер мен қызметтердің қосындысы
E) [0.0] Кәсіпорындардағы өндірілген өніммен қоса сауда жүйесіндегі қорлардың қосындысы
F) [0.0] Жалпы капитал қор салымының құнының қосындысы

106.Жалпылама макроэкономикалық үлгі:


А) [2.0] Айналым үлгісі
В) [0.0] Нормативтік үлгі
С) [0.0] Позитивтікүлгі
D) [0.0] Ұсыныс үлгісі
E) [0.0] Сұраныс үлгісі
F) [0.0] Шығындар үлгісі

107. Солоу үлгісінде жиынтық сұранысты анықтайтын фактор:


А) [2.0] Бір жұмысбастыға шаққандағы инвестиция және тұтыну
В) [0.0] Пайыздық қойылымдар
С) [0.0] Импортталған тауарлар бағасы
D) [0.0] Жұмысшылар саны
E) [0.0] Тұтынушылар күтілісі
F) [0.0] Тұтыну шығындары

108. Жиынтык сұраныстың кұрамды бөліктері:


А) [1.0] Таза экспорт
В) [1.0] Тұтыну сұранысы
С) [0.0] Баға индексі
D) [0.0]Жанама салықтар
Е) [0.0] Таза ұлттық өнім
Ғ) [0.0] Ұлттық табыс

109. Жұмыссыздық:


А) [2.0] Қоғамдық өндірісте экономикалық белсенді халық бөлігінің қолданылмауы
В) [0.0] Тұрақты көрсеткіш
С) [0.0] Микроэкономикалық проблема
D) [0.0] Экспортқа тәуелді
E) [0.0] Импортқа тәуелді
F) [0.0] Импортқа тәуелсіз

110. ЖІӨ дефляторы:


А) [1.0] Атаулы және нақты ЖІӨ қатынасы
В) [0.5] Пааше индексімен есептелінеді
С) [0.5] Базистік жылда 1-ге тең
D) [0.0] Пайызбен есептеледі
E) [0.0] Нарықтық бағалармен есептеледі
Ғ) [0.0] Ағымдағы айырбас курсы бойынша есептеледі

111. ЖІӨ-де ескерілемейтін үй шаруашылықтарының шығындары:


А) [1.0] Жаңа үйді сатып алу
В) [0.5] Кітап дүкенінен жаңа оқулық сатып алу
С) [0.5] Жаңа қаламсапты сатып алу шығыны
D) [0.0] Қолданыста болған автомобильді сатыпалу шығыны
Е) [0.0] Үй жұмысымен айналысу
Ғ) [0.0] Қолданылған компьютерді сатып алу шығыны

112.ЖІӨ-бұл:


А) [2.0] Дайын тауарлар мен қызметтердің бір жылдағы нарықтың кұны
В) [0.0] Өндіріс факторларынан түсетін табыс
С) [0.0] Бейрезиденттердің табыстары
D) [0.0] Өндіріс пен импортқа салынатын салықтан түсетін табыс
Е) [0.0] Аралық өнімнің нарықтық құны
Ғ) [0.0] ЖҰӨ - амортизациялық төлемдер

113. Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар:


A) [1.0] Нақты пайыз мөлшерлемесі
B) [0.5] Жиынтық табыс динамикасы
C) [0.5] Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
D) [0.0] Үй шаруашылығында жиналған байлық
E) [0.0] Үй шаруашылығының табысы
F) [0.0] Тұтынушы қарыздарының көлемі

114. Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар:


A) [1.0] Қолдағы негізгі капитал
B) [0.5] Кәсіпкердің шешімі
C) [0.5] Тұтынушы қарыздарының көлемі
D) [0.0] Үй шаруашылығында жиналған байлық
E) [0.0] Экономикалық књту
F) [0.0] Үй шаруашылығының табысы

115. Инфляцияның әлеуметтік зардаптары:


А) [1.0] Ұлттық табыстың қайта бөлінуі
В) [0.5] Халықтың сатып алу қабілеті төмендейді
С) [0.5] Өмір сүру деңгейі төмендейді
D) [0.0] Қолда бар табыс артады
E) [0.0] Тұтыну шығындары өседі
F) [0.0] Шаштаразшы жұмыссыз қалады

116. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардаптары:


А) [1.0] Жеке және заң ұймдарының қорларын жокка шығарады
В) [0.5] Несие берушілердің жағдайы нашарлайды
С) [0.5] Еңбек нәтижелерін құнсыздандырады
D) [0.0] Қарыз алушылы нашарлайды
Е) [0.0] Ұзақ мерзімдік инвестициялар өседі
Ғ) [0.0] Капитал ұлттық әкономикаға кұйылады

117. Инфляцияға қарсы фискалды саясат ерекшелігі:


A) [1.0] Салық салу деңгейін арттыру
B) [0.5] Мемлекеттік шығындарды қысқарту
C) [0.5] Мемлекеттік шығындарды азайтып, салық салу деңгейін арттыру
D) [0.0] Салық пен мемлекет шығындарының азаюын
E) [0.0] Салық механизмі қолданылмауы
F) [0.0] Салық салу деңгейін азайту

118. Инфляция қарқыны өзгеруіне байланысты инфляцияның негізгі түріне жатады:


A) [1.0] Гиперинфляция
B) [0.5] Баяу инфляция
C) [0.5] Қарқынды инфляция
D) [0.0] Ақша инфляциясы
E) [0.0] Ағымдағы инфляция
F) [0.0] Шығын инфляциясы

119. Инвестиция - бұл:


A) [1.0] Өндіріс құрал - жабдықтарына қажетті салымдар
B) [0.5] Тұрғын үй объектісін салуға арналған салым
C) [0.5] Мемлекеттік немесе жеке қаржының ұзақ мерзімдік салымдары
D) [0.0] Бұл фирманың қордағы тауарларының бағасы
E) [0.0] Ағымдағы кезеңде шығындалмаған табыстың бөлігі
F) [0.0] Ағымдағы кезенде шығындалмаған шығынның бөлігі

120. Инфляция түрлеріне жатады:


A) [1.0] Шығындар инфляциясы
B) [0.5] Сұраныс инфляциясы
C) [0.5] Ашық инфляция
D) [0.0] Таза импорт
E) [0.0] Мұражайды жөндеу
F) [0.0] Таза экспорт

121. Инфляция жағдайында кейбір бағалар:


A) [1.0] Жылдам өзгереді
B) [0.5] Өзгермейді
C) [0.5] Баяу өзгереді
D) [0.0] Нольге тең
E) [0.0] Құрылымдық жұмыссыздыққа байланысты
F) [0.0] Теріс болады

122. Инфляция себептері:


A) [1.0] Мемлекетгік шығындардың өсуі негізінде болатын мемлекет бюджетінің тапшылығы
B) [0.5] Өте жоғары салық деңгейі
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы
D) [0.0] Кәсіпкерліктің дамуы
E) [0.0] Таза экспорттың артуы
F) [0.0] Үкіметтік сатып алулар өзгеруі

123. Инфляция деңгейі:


A) [1.0] Пааше индексі негізінде есептеледі
B) [0.5] Бағалардың орташа деңгейінің салыстырмалы өзгеруі
C) [0.5] ТБИ (тұтыну бағаларының индексі) негізінде есептеледі
D) [0.0] ЖҰӨ негізінде есептеледі
E) [0.0] ЖІӨ негізінде есептеледі
F) [0.0] Фирма шығынына байланысты

124. Индукция ұғымы:


A) [1.0] Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыға.
B) [0.5] Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару.
C) [0.5] Бір адамның қоғамға ұсынуы.
D) [0.0] Фактілерден теорияны талдап қарастыру.
E) [0.0] Заңдар мен категорияларды талдау.
F) [0.0] Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке кешу.

125. ЖІӨ дефляторы:


A) [1.0] Номиналды ЖІӨ-ге тура пропорционал
B) [0.5] Пааше индексі формуласымен есептеледі
C) [0.5] Нақты ЖІӨ-ге кері пропорционал
D) [0.0] Бағалар деңгейінен тәуелсіз
E) [0.0] Ресурстарға байланысты
F) [0.0] Нольге тең

126. Инфляциямен күрес жолдары:


A) [1.0] Мемлекеттік шығындарды реттеу
B) [0.5] Салық саясаты
C) [0.5] Жиынтық сұраныспен жиынтық ұсынысты реттеу
D) [0.0] Монополияны қолдау
E) [0.0] Инвестициялық шығындарды арттыру
F) [0.0] Кәсіпкерлікті дамыту

127. Еркін айналым бағамының кемшілігі:


A) [1.0] Сауданың нашарлауы
B) [0.5] Белгісіздік
C) [0.5] Тұрақсыздық
D) [0.0] Экспорт тұрақты
E) [0.0] Сұраныс тұрақты
F) [0.0] Ұсыныс тұрақты

128. Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:


A) [1.0] Валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды
B) [0.5] Валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады
C) [0.5] Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
D) [0.0] Валюта бағамы тұрақты
E) [0.0] Валюта бағамын валюта нарығы анықтайды
F) [0.0] Валюта бағамын алтын стандарты бойынша анықтайды

129. Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:


А) [1.0] Валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады
В) [0.5] Валюта бағамын валюта нарығын анықтайды
С) [0.5] Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
D) [0.0] Валюта бағамы тұрақты
E) [0.0] Валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды
F) [0.0] Валюта бағамын ұлттық банк тағайындайды

130. Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты:


A) [1.0] ақша ұсынысына
B) [1.0] резервтерге
C) [0.0] өтімділікке
D) [0.0] ақша массасының өзгеруінде
E) [0.0] ақша ұсынысының өзгерісінде
F) [0.0] сұраныс көлеміне

131. Еркін айналым бағамының кемшілігі:


A) [1.0] Белгісіздік
В) [0.5] Сауданың нашарлауы
С) [0.5] Тұрақсыздық
D) [0.0] Ұсыныс тұрақты
E) [0.0] Сұраныс тұракты
F) [0.0] Экспорт тұракты

132. Кейнс кресті бейнелейді:


А) [1.0] Қолда бар табысқа байланысты тепе-теңдікті
В) [0.5] Тепе-теңдік тауарлар мен қызметтер нарығындағы өндіріс технологиясына байланысты
С) [0.5] Мемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігін
D) [0.0] Қажы нарығындағы тепе-теңдікті
Е) [0.0] Номинал пайыз ставкасымен анықталатын тепе-теңдікте
F) [0.0] Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдік

133. Кейнстік үлгі бойынша экономиканың тепе-теңдікте болу шарты:


A) [1.0] Өндіріс көлемі мен қорлар өзгермейді
B) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тең
C) [0.5] Қорлар өзгермей кәсіпкерлер өндірісті кеңейтсе
D) [0.0] С - S = I
E) [0.0] Белгілі кезеңде ақша ұсынысының динамикасы тұрақты
F) [0.0] Мемлекеттік бюджет балансталған

134. Кейнстік үлгіде:


A) [1.0] Фискалды саясат макроэкономикалық түрақтандырудың ең тиімді құралы
B) [0.5] Негізгі тендеу Ү = C+1+G+Nx
C) [0.5] Макроэкономикалық саясат белсенді
D) [0.0] Негізгі теңдеу MV = РҮ
E) [0.0] Макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
F) [0.0] Толық жұмысбастылық өзі орнайды

135. Кейнстік көзқарасты жақтаушылар пайымдаудың жолын ұсынады:


A) [1.0] Кейбір баға аз өзгермелі дегенге жол береді
B) [0.5] Белгілі бір уақыт аралыгында кейбір бағалар өзгеруге бейім емес
C) [0.5] Инвестиция нарықты тепе - теңдік жағдайга әкелетін құрал деп жорамалдайды. Жиынтық сұраныс экономикалық белсенділікті анықтайды
D) [0.0] Салықтар нарықгы тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
E) [0.0] Тұтыну нарықты тепе - теңдік жағдайга әкелетін құрал деп жорамалдайды
F) [0.0] Нақты пайыздық мөлшерлеме нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды

136. Кейнс кресі бейнелейді:


A) [1.0] AD-AS үлгісін қысқа мерзімдік макроэкономикалық талдауға қолдануды
B) [0.5] Мемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігін
C) [0.5] Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдікті
D) [0.0] Номинал пайыз ставкасымен анықталатын тепе-теңдікті
E) [0.0] IS-LM үлгісін
F) [0.0] Қаржы нарығындағы тепе-теңдікті

137. Капиталдың шекті өнімі сипаттайды:


A) [1.0] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін
B) [0.5] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығаудың қаншалықты өзгергенін
C) [0.5] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін
D) [0.0] Капиталды еңбекпен ауыстыру нормасын
E) [0.0] Халық санының өзгерісін
F) [0.0] Бір жұмысбастыға шаққандағы қор жинақтауды

138. Классикалық жиынтық ұсыныс қисығы мына шарттар орындалғанда вертикалды:


A) [1.0] Жиынтық ұсыныс тұрақты
B) [0.5] Факторлар толық пайдаланылады
C) [0.5] Бағалар тұрақты емес
D) [0.0] Технологияның өзгеруіне байланысты өнім көлемі шығындарға, демек, баға деңгейіне тәуелді болады
E) [0.0] Бағаны әрбір деңгейіне сәйкес жалпы өнім көлеміне байланысты экономика толық жұмыспен қамтылған жағдайда болуы да, болмауы да мүмкін
F) [0.0] Жалпы өнім, негізінен, жиынтық сұраныспен анықталады

139. Күтпеген инфляция нәтижесі ретінде байлық келесі жолмен қайта бөлінеді:


A) [1.0] Несие бергендерден несие алушыларға
B) [0.5] Қарыз берушілерден оны алушыларға
C) [0.5] Кредиторлардан несие алушыларға
D) [0.0] Мемлекеттен фирмаларға
E) [0.0] Жастардан зейнеткерлерге
F) [0.0] Халықтан мемлекетке

140. Классикалық макроэкономикалық саясат құралдарын қолдану барысы:


A) [1.0] Салық мелшерін өсіру не кеміту
B) [0.5] Мемлекеттік шығындарды өсіру не кеміту
C) [0.5] Пайыз мөлшерлемесін көтеру немесе төмендету
D) [0.0] Жұмысбастылықтың орын алуы
E) [0.0] Фирманың пайдасын өсіру
F) [0.0] Икемсіз ұсыныстың болуы

141. Коммерциялық банк қызметі:


A) [1.0] Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу
B) [0.5] Іскерлікті несиелендіру
C) [0.5] Халықты несиелендіру
D) [0.0] Есептік мөлшерлемені реттеу
E) [0.0] Ақша нарығьгадағы тепе-теңцікті реттеу
F) [0.0] Ақша ұсынысын ретгеу

142. Кейнсиандық үлгі бойынша жиынтықтың ұсынысты талдау шарттары:


A) [1.0] Экономика өндіріс факторларының толық қамтамасыз етілмеген жағдайында жұмыс істейді
B) [0.5] Өндіріс көлемі тепе-тең көлемнен жоғару болса, AS>AD
C) [0.5] Түсім мен жоспарланған шығындар тең болса, AS=AD
D) [0.0] Өндіріс көлемі өндіріс факторларына тәуелді
E) [0.0] Өндіріс көлемі бағаға тәуелді емес
F) [0.0] Өндірістің шығару көлемі әлеуеттік көлеміне тең

143. Кейнстік үлгіде:


А) [1.0] Негізгі тендеу Ү = С+І+G+Nх
В) [1.0] Макроэкономикалық саясат белсенді
С) [0.0] Толық жұмысбастылық өзі орнайды
D) [0.0] Макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
Е) [0.0] Негізгі теңдеу МV = РҮ
Ғ) [0.0] Бағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемесі икемді

144.«Кіріс - шығыс» ағынына құйылатындар:


A) [1.0] Үй шаруашылығына төленетін трансферттер
B) [0.5] Мемлекеттік шығыстар
C) [0.5] Елдің экономикасына шетелдік инвестиция салымы
D) [0.0] Шетелдік қызметтерді сатып алуға кететіни шығындар
E) [0.0] Мемлекетке төленетін салық төлемдері
F) [0.0] Капиталды шетелге піығару

145. Кәсіпкерлікке салық артқан сайын:


А) [1.0] AD көлемі өзгермейді
В) [1.0] AS көлемі қысқарады
С) [0.0] AD қысқарады, AS өзгермейді
D)[0.0] AS тұрақты
E) [0.0] AS-ке әсер етпейді
Ғ) [0.0] AD да, AS-та өседі

146. Капиталды шығару формалары:


A) [1.0] Тікелей инвестициялар
B) [0.5] Қарыз капиталы
C) [0.5] «Портфельді» инвестициялар
D) [0.0] Валюта саудасы
E) [0.0] Трансұлттық корпорациялар
F) [0.0] Біріккен кәсіпорындар салу

147. Кейнстік үлгіде:


А) [2.0] Негізгі теңдеуY = C + I + G + Nx
В)[0.0] Негізгі теңдеуMV = РҮ
С) [0.0] Бағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемесі икемді
D) [0.0] Монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
E) [0.0] Макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
F) [0.0] Толық жұмысбастылық өзі орнайды

148. Тұтыну функциясы берілген С = 25+0,7(У-Т). Осы функцияның коэффициенттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер:


A) [1.0] Қолдағы табыстың 70 % тұтынуға, ал 30 % қорға жиналады
B) [0.5] 0,7 коэффициент тұтынуға деген шекті бейімділікті көрсетеді
C) [0.5] Автономдық тұтыну = 25, қолма-қол табыстың бір теңгесінен 0,7-і тұтынуға, ал 0,3-і қаражат қор жинақтауға бағытталады
D) [0.0] Тұтыну = 0,2, ал қор жинақтау = 0,7
E) [0.0] Қолма-қол табыс өскенде қаражат қор жинақтау 0,3-ке өседі, ал тұтыну 0,7-ге азаяды
F) [0.0] Қаражат қор жинақтау = 25, ал тұтыну - табыс 0,3-ке өскенде қысқарады

149. Коммерциялық банк қызметі:


A) [1.0] Халықты несиелендіру
B) [0.5] Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу
C) [0.5] Іскерлікті несиелендіру
D) [0.0] Ақша сұранысын реттеу
E) [0.0] Есептік мөлшерлемені реттеу
F) [0.0] Ақша нарығындағы тепе-теңдікті реттеу

150. Кейнсиандық үлгі бойынша жиынтықтың ұсынысты талдау шарттары:


А) [1.0] Экономика өндіріс факторларының толық қамтамасыз етілмеген жағдайында жұмыс істейді
В) [0.5] Өндіріс көлемі тепе-тең көлемнен жоғары болса, AS>AD
С) [0.5] Түсім мен жоспарланған шығындар тең болса, AS=AD
D) [0.0] Өндіріс көлемі бағадан тәуелді емес
E) [0.0] Өндіріс көлемі өндіріс факторларынан тәуелді
F) [0.0] Тек қана ашық экономика талданады

151. Ашық экономиканы реттеу саясаты:


A) [1.0] Айырбас курсының саясаты
B) [0.5] Бюджет-салық саясаты
C) [0.5] Тұтынуды шектеу
D) [0.0] Ішкі инвестицияны тарту
E) [0.0] Қор жинау және тұтыну
F) [0.0] Қор жинақтау саясаты

152. AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар:


А) [1.0] өндіріс технологиясының өзгеруі
В) [0.5] өндіріс факторлары көлемінің өзгерісі
С) [0.5] өндірістік ресурстардың баға деңгейінің өзгеруі
D) [0.0] инвестициялық шығындардың өзгеруі
E) [0.0] мемлекеттік шығындардың өзгеруі
Ғ) [0.0] тұтынушылар шығындарының өзгеруі

153. IS қисығы анықтайды:


A) [1.0] I=S теңдігі орындалуын
B) [0.5] Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін
C) [0.5] Игіліктер нарығындағы тепе-теңдікті
D) [0.0] Жалақы деңгейін
E) [0.0] Шекті шығындармен байланысты
F) [0.0]Табыс деңгейін

154. Кәсіпкерлікке салық артқан сайын:


А) [1.0] AS көлемі қысқарады
В) [1.0] AD көлемі өзгермейді
С) [0.0] AS тұрақты
D) [0.0] AD қысқарады, AS өзгермейді
E) [0.0] AS-ке әсер етпейді
Ғ) [0.0] AD да, AS та өседі

155. Ақша-несие саясатының құралы:


A) [1.0] Ашық нарықтағы операциялар
B) [0.5] Несие беру лимиті мен пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу
C) [0.5] Міндетті резервтер нормасының өзгеруі
D) [0.0] Құнды қағаз
E) [0.0] Депозит
F) [0.0] Сертификат

156. Ақша-несие саясатының жанама реттеу құралы:


A) [1.0] Есеп мөлшерлемесін өзгерту
B) [0.5] Міндетті резервтер нормасын өзгерту
C) [0.5] Ашық нарықтағы операциялар
D) [0.0] Пайыз мөлшерлемесі
E) [0.0] Депозит
F) [0.0] Сертификат

157. Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты:


A) [1.0] ақша базасына
B) [0.5] ақша ұсынысына
C) [0.5] резервтерге
D) [0.0] міндетті емес резерв нормасына
E) [0.0] ақша массасының өзгеруінде
F) [0.0] өтімділікке
158. Ақшаға операциялык, сұраныс мына түрде өзгеріп отырады:
A) [1.0] Номиналды ЖӨӨ азайғанда төмендейді
B) [0.5] Номиналды ЖӨӨ өскенде ол да өседі
C) [0.5]Пайыз ставкасы төмендегенде өседі
D) [0.0]Өсыныс динамнкасына әсер етпейді
E) [0.0] Пайыз ставкасы өскенде өсіп отырады
F) [0.0] Сұраныс динамикасына әсер етпейді

159. Капиталды шығару формалары:


А) [1.0] «Портфельді» инвестициялар
В) [0.5] Қарыз капиталы
С) [0.5] Тікелей инвестициялар
D) [0.0] Валюта саудасы
E) [0.0] Трансұлттық корпорациялар
F) [0.0] Біріккен кәсіпорындар салу

160.Капиталдың шекті өнімі сипаттайды:


А) [1.0] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өзгергенін
В) [0.5] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін
С) [0.5] Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың өсімшесін
D) [0.0] Технология деңгейін
Е) [0.0] Бір жұмысбастыға шаққандағы қор жинақтауды
F) [0.0] Халық санының өзгерісін

161.Кейнстік үлгіде:


А) [2.0] Негізгі теңдеу Y = C + I + G + Nx
В) [0.0] Негізгі теңдеу MV = РҮ
С) [0.0] Бағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемесі икемді
D) [0.0]Монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
E) [0.0] Макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
F) [0.0] Толық жұмысбастылық өзі орнайды

162. Коммерциялық банк қызметі:


А) [1.0] Халықты несиелендіру
В) [0.5] Іскердікті несиелендіру
С) [0.5] Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу
D) [0.0] Ақша сұранысын реттеу
E) [0.0] Есептік мөлшерлемені реттеу
Ғ) [0.0] Ақша нарығындағы тепе-теңдікті реттеу

163. Коммерциялық банк қызметі:


А) [1.0] Халықты несиелендіру
В) [0.5] Іскерлікті несиелендіру
С) [0.5] Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу
D) [0.0] Ақша ұсынысын реттеу
E) [0.0] Ақша нарығындағы тепе-теңдікті реттеу
F) [0.0] Есептік мөлшерлемені реттеу

164. Қысқа және ұзақ мерзімдік кезең айырмашылықтары:


A) [1.0] Қысқа мерзімдік кезеңде баға деңгейі тұрақты
B) [0.5] Қысқа мерзімдік кезеңде номиналды шамалар баяу өзгереді
C) [0.5] Ұзақ мерзімдік кезеңде номиналды шамалар жылдам өзгереді
D) [0.0] Қысқа мерзімдік кезенде номиналды шамалар жылдам өзгереді
E) [0.0] Ұзақ мерзімдік кезенде нақты шамалар жылдам өзгереді
F) [0.0] Ұзақ мерзімдік кезеңде салық тұрақты

165. Қолайлы ауа райының жиынтық ұсынысқа әсері:


A) [1.0] Оң ықпал етеді
B) [0.5] AD қисығы жылжымайды
C) [0.5] Жиынтық ұсыныс көлемі артады
D) [0.0] Жиынтық ұсыныс көлемі кемиді
E) [0.0] AS қисығы оңға жылжиды
F) [0.0] AS қисығы қозғалмайды

166. Қысқа мерзімдік кезеңде:


A) [1.0] Бағалар деңгейі түрақты
B) [0.5] Жиынтық ұсыныс келемі айнымалы
C) [0.5] Өндіріс факторлары толық пайдаланылмайды
D) [0.0] Жиынтық сұраныс тұрақты
E) [0.0] Жиынтық ұсынысты мемлекет белгілейді
F) [0.0] Жиынтық ұсыныс қозғалысы белгісіз

167. Қысқа мерзімді кезеңде ұсыныстың қолайсыз сілкінісі неге келеді:


A) [1.0] Баға деңгейі өседі
B) [0.5] Тауарлар мен қызмет көрсетулердің қымбаттауына
C) [0.5] Өндіріс шығындарының өсуіне
D) [0.0] Баға деңгейі төмендейді, өнім көбейеді
E) [0.0] Баға мен өнім өзгермейді
F) [0.0] Баға өзгермейді

168. Қысқа мерзімді кезеңде ағымдағы қолда бар табыс өскен сайын:


А) [1.0] Қор жинауға шекті бейімділік өседі
В) [0.5] Отбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі
С) [0.5] АРС кемиді, АРS еседі
D) [0.0] Тұтыну шығындары да, қор жинау да кемиді
Е) [0.0] АРС және АРS кемиді
Ғ) [0.0] Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді

169. Құрылымдық жүмыссыздық:


А) [1.0] Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
В) [0.5] Кәсіптілік деңгейіне байланысты басқа жұмыс орнын іздеумен байланысты
С) [0.5] Жұмыс күшіне сұраныс құрылымының өзгеруіне байланысты
D) [0.0]Кәсіпорынның жалпы өніміне байланысты
Е) [0.0] Мәжбүрлі, ұзак мерзімді сипатты
Ғ) [0.0] Циклдік өрлеу кезеңінде болмайды

170. Құрылымдық жұмыссыздық:


A) [1.0] Өндірістегі технологиялық өзгерістермен байланысты
B) [0.5] Мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар
C) [0.5] Мамандығы «ескіріп», қажет емес болған тұлғалармен сипатталады
D) [0.0] Ерікті тұрдегі жұмыс ауыстыруда туындайды
E) [0.0] Өндірістегі технологиялық өзгерістерден тәуелсіз
F) [0.0] Қысқа мерзімді сипатқа ие
171. Қай кезде жиынтық сұраныстың артуында өндірістің тепе-теңдік көлемінің өсуі орындалады:
А) [1.0] АS қисығының шекті кейнсиандық кесіндісінде
В) [0.5] АS қисығының, қалыпты кейнсиандык кесіндісінде
С) [0.5] АS қисығының аралық жэне классикалық кесінділерінде
D) [0.0] АD қисығының аралық кесіндісінде
Е) [0.0] АD қисығының кейнсиандық кесіндісіңде
Ғ) [0.0] АS қисығының аралық кесіндісінде

172. Құрылымдық жұмыссыздықтың пайда болу себебі:


A) [1.0] Ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінің енгізілуі
B) [0.5] Экономикада кейбір мамандықтар қажеттілігінің болмауы
C) [0.5] Жаңа мамандықты игерудің қиындықтары
D) [0.0] Табиғи өзгеріс
E) [0.0] Еңбек нарығындағы баланс
F) [0.0] Экономикалық цикл

173. ҚР-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді:


A) [1.0] Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін.
B) [0.5] Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа тобын құру.
C) [0.5] Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру
D) [0.0] Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы.
E) [0.0] Мемлекеттік меншіктің болуы.
F) [0.0] Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары.

174. Құрылымдық жұмыссыздық:


А) [1.0] Мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар
В) [1.0] Мамандығы «ескіріп», қажет емес болған тұлғалармен сипатталады
С) [0.0] Экономикалық құлдырау кезінде қалыптасады
D) [0.0] Өндірістегі технологиялық өзгерістерден төуелсіз
E) [0.0] Басқа жұмыс орнын күтуге байланысты босағандар
F) [0.0] Қысқа мерзімді сипатқа ие

175. Ласпейрес және Пааше индекстерінің айырмашылықтары:


А) [1.0] Пааше индексін есептегенде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну
құрылымының езгеруі ескеріледі
В) [0.5] Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну
құрылымының өзгеруі ескерілмейді
С) [0.5] Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
D) [0.0] Қымбат бағалар алынады
Е) [0.0] Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі
Ғ) [0.0] Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тауарлар қоржынынық құрылымы алынады

176. Лаффер қисығына сәйкес:


A) [1.0] Салық мөлшерлемесін ұдайы өсіруге болмайды
B) [0.5] Мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері тек белгілі салық мөлшерлемесіне дейін өсіп, кеми бастайды
C) [0.5] Салық мөлшерлемесі және мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері арасында өзара байланыс бар
D) [0.0] Мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері өзгермейді
E) [0.0] Инфляция мен салық арасында кері тәуелділік байқалады
F) [0.0] Мемлекеттік сатып алулар салыққа байланысты

177. Ласпейрес индексін есептеуде:


A) [1.0] Базалық кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады
B) [0.5] Ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының езгеруі ескерілмейді
C) [0.5] Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
D) [0.0] Ағымдағы кезендегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады
E) [0.0] Орташа бағалар алынады
F) [0.0] Таза экспорт тұрақты

178. Ласпейрес және Пааше индекстерінің айырмашылықтары:


A)[1.0] Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тауарлар
қоржынындағы игіліктер құрамы алынады
B) [0.5] Пааше индексі экономикадағы баға деңгейінің өсуін төменірек
көрсетеді
C) [0.5] Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтығгу құрылымының өзгеруі ескерілмейді
D) [0.0] Таза импорт тұрақтылығы ескеріледі
E) [0.0] Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
F) [0.0] Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі

179. Макроэкономикалық спецификалық әдісі:


А) [1.0] Көрсеткіштерді агрегаттау
В) [0.5] Статистикалық әдіс
С) [0.5] Үлгілер құру
D) [0.0] SOWT әдісі
Е) [0.0] Анализ және синтез
F) [0.0] Ыдырату әдісі

180.Еркін валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:


А) [1.0] Валюта бағамын валюта нарығы анықтайды
В) [0.5] Валюта бағамын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды
С) [0.5] Валюта жетіспеушілігі автоматты түрде жойылады
D) [0.0] Валюта бағамын ауытқулар шегінде анықтайды
Е) [0.0] Валюта бағамы тұрақты
F) [0.0] Валюта бағамын алтын стандарты бойынша анықтайды

181. Макроэкономикалық көрсеткіштер:


А) [1.0] ЖҰӨ,ТҰӨ
В) [0.5] ЖҰӨ,ЖІӨ
С) [0.5] ЖІӨ,ТҰӨ,ҰТ
D) [0.0] ЖҰӨ,жұмыссыздық,баға
E) [0.0] Сұраныс,ұсыныс
F) [0.0] ҰТ, орташа шығын, айнымалы шығын

182. Макроэкономиканың спецификалық әдісі:


A) [1.0] Үлгілер құру
B) [0.5] Статистикалық эдіс
C) [0.5] Көрсеткіштерді агрегаттау
D) [0.0] Ыдырату әдісі
E) [0.0] Диалектикалық әдіс
F) [0.0] SOWT әдісі

183. Макроэкономика секторлары:


А) [2.0] Мемлекет
В) [0.0] Еңбек нарығы
С) [0.0] Ақша нарығы
D) [0.0] Қызмет көрсету және тауарлар нарығы
Е) [0.0] Бәсекелестер
Ғ) [0.0] Жеке сектор

184. Макроэкономикалық саясат құралдары:


А) [1.0] Бюджет-салық саясаты
В) [0.5] Ақша-несие саясаты
С) [0.5] Сырткы сауда саясаты
О) [0.0] Қорғаныс саясат
Е) [0.0] Экологиялык саясат
Ғ) [0.0] Ішкі саясат

185.Макроэкономиканың агрегатталған көрсеткіштер:


А) [1.0] Нарықтық сұраныс
В) [0.5] Корпоративтік салық
С) [0.5] Жиынтық ұсыныс
D) [0.0] Жиынтық сұраныс
Е) [0.0] Нарықтық ұсыныс
F) [0.0] Жалпы ішкі өнім

186. Макроталдаудың негізгі мәселесі:


А) [1.0] макротұрақтылықты қалыптастыру
В) [0.5] нарықтағы тепе-теңдікті анықтау
С) [0.5] ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау
Б) [0.0] нарықтағы тауарлардың құрылуы
Е) [0.0] биржалық инфрақұрылым дамыту
Ғ) [0.0] тепе-тең бағаны бекіту

187. Макроэкономиканың агрегатталған көрсеткіштер:


A) [1.0] Корпоративтік салық
B) [0.5] Жалпы ішкі өнім
C) [0.5] Жиынтық сұраныс
D) [0.0] Жеке өндірістің жиынтық шығындары
E) [0.0] Кәсіпорынның жалпы өнімі
F) [0.0] Нарықтық сұраныс

188. Макроэкономикада маңызды деп есептелетін «қор-ағын» ұғымының көрсеткіштері:


A) [1.0] салық және дотация
B) [0.5] дефлятор
C) [0.5] ағымдағы операция шоттары және шетел инвестициясының сальдосы.
D) [0.0] инвестиция және негізгі капитал
E) [0.0] номиналды жалпы ұлттық өнім
F) [0.0] нақты жалпы ұлттық өнім

189. Монетарлық саясат құралдары:


A) [1.0] Ашық нарықтағы операциялар
B) [0.5] Міндетті резервтер нормасын өзгерту
C) [0.5] Пайыз мөлшерлемесін өзгерту
D) [0.0] Несие беру
E) [0.0] Ипотекалық несиелеу
F) [0.0] Ұлттық валюта

190. Макроэкономикалық зертгеуде қолданылады:


A) [1.0] Филипс, Лаффер қисықтары
B) [0.5] Кейнс кресі
C) [0.5] AD - AS, IS - LM үлгілері
D) [0.0] Фирманың көрсеткіштері
E) [0.0] Фирма өндіретін тауарлардың сапасы
F) [0.0] Үй шаруашылығының мақсаттары

191. Макроэкономикалық үлгі:


A) [1.0] AD-AS
B) [0.5] Ашық экономиканың айналым үлгісі
C) [0.5] Әртұрлі экономикалық құбылыстар мен ұрдіс арасында пайда болатын функционалдық байланыс
D) [0.0] Нақты уақытта нақты фирмадағы экономикалық проблемаларды шешеді
E) [0.0] Әр тұрлі экономикалық процестердің экологиялық ғылыммен өзара байланысын анықғауда қолданылады
F) [0.0] Экономикалық субъектінің қызмет етуінің бейнесі

192. Макроэкономикалық талдау қолданылады:


A) [1.0] Мемлекеттік бюджеттің жағдайын анықтауда
B) [0.5] Ақша нарығындағы тепе-теңдікті талдауда
C) [0.5] Экономикада жұмыспен қамтылу деңгейін анықтауда
D) [0.0] Үй шаруашылықтарының тұтыну шығындарын анықтауда
E) [0.0] Монополистің нарықтық баға қалыптастыру механизмін зерттеуде
F) [0.0] Үй шаруашылығы мен фирманың қарым-қатынасын талдауда

193. Макроэкономикалық саясат:


A) [1.0] Фиксалдық жэне монетарлық саясаттар
B) [0.5] Несие-ақша саясаты
C) [0.5] Бюджет-салық саясаты
D) [0.0] Инновациялық саясат
E) [0.0] Шығындар саясаты
F) [0.0] Табыс саясаты

194. Макроэкономикалық әдіс:


A) [1.0] Статистикалық талдау
B) [0.5] Модельдеу
C) [0.5] Көрсеткіштерді агрегаттау
D) [0.0] Негізінен тұсініктерді пайдалану
E) [0.0] Микроэкономикалық талдау
F) [0.0] Эксперименттік зерттеу

195. Макроэкономикалық үлгілері:


A) [1.0] Филипс пен Лаффер қисығы
B) [0.5] Солоу үлгісі
C) [0.5] Кейнс кресі
D) [0.0]Сұраныс заңдылығы
E) [0.0] Тағамсыздық қисығы
F) [0.0] Тұтынушының таңдау теориясы

196. Макроэкономиканың ерекше белгілері:


A) [1.0] Тұтастай экономиканың қызмет еіуінің жалпы заңдылықтарын зерттеу
B) [0.5] Теориялық гипотезаның дұрыстығьтн эмпирикалық тексеру
C) [0.5] Инфляцияның себептерін талдау
D) [0.0] Нақты кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау
E) [0.0] Бір текті фирмалар арасындағы шаруашылық қатынастарының жағдайын зерттеу
F) [0.0] Ақша айналысының жэне экономикалық жүйедегі тепе-теңдікті зерттеу

197. Макроэкономика секторлары:


A) [1.0] Фирмалар
B) [0.5] Үй шаруашылығы
C) [0.5] Мемлекет
D) [0.0] Бәсекелестер
E) [0.0] Жеке сектор
F) [0.0] Еңбек нарығы

198. Макроэкономикалык, саясат:


A) [1.0] Сыртқы сауда саясаты
B) [1.0] Ақша-несиесаясаты
C) [0.0] Фирма саясаты
D) [0.0] Қорғаныс саясат
E) [0.0] Кадр саясаты
F) [0.0] Экологиялық саясат

199. М1ақша агрегатына кіреді:


A) [1.0] Ақша чектері
B) [1.0] Банк жүйесінен тыс қолдағы ақша
C) [0.0] Мерзімдік салымдар
D) [0.0] Қыска мерзімдік мемлекеттік міндеттемелер
E) [0.0] Сақтандыру облигациялары
F) [0.0] Депозит сертификаттары

200.Макроэкономикалык, мақсаттар:


A) [1.0] Тұрақты экономикалық өсу және ресурстардың толық қамтылуы
B) [0.5] Инфляция деңгейін төмендеу
C) [0.5] Төлем балансының тепе-теңдігі
D) [0.0] Өндіріс факторларын тиімді пайдалану және кәсіпорын табысын ұлғайту
E) [0.0] Өндіріс шығындарын азайту және еңбек өнімділігін арттыру
Ғ) [0.0] Өнімді өткізу және өндіріс тиімділігін арттыру201. Жалпы ішкі өнімнің құрамына кірмейді:
A) [1.0] Мемлекеттік трансферттік төлемдер
B) [1.0] Ұсталған заттарды сатып алу
С) [0.0] Құрал-жабдықтар сатып алу
D) [0.0] Тұтыну заттарын сатып алу
Е) [0.0] Жаңа автомобиль сатып алу

202. «Ағын» айнымалысы:


А) [1.0] Бір жылдағы инвестиция көлемі
В) [0.5] Бір жылдағы жұмыстан айырылғандар саны
С) [0.5] Бір жылдағы жұмыссыздар саны
D) [0.0] Тұтынушы шығындары
Е) [0.0] Мемлекеттік қарыз мөлшері

203. Табыстар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады:


А) [1.0] Жалақы
В) [1.0] Капиталға пайыз
С) [0.0] Импорт
D) [0.0] Корпорациялар пайдасы
Е) [0.0] Экспорт

204. Жұмыссыздықтың экономикалық салдарының түрлері:


А) [1.0] саяси
В) [1.0] әлеуметтік
С) [0.0] уақытша
D) [0.0] халықтық
Е) [0.0] құрылымдық
F) [0.0] циклдік
G) [0.0] күтімі

205. Жабық макроэкономиканың негізгі субъектілері:


А) [2.0] Мемлекет
В) [0.0] Қызмет көрсету және тауарлар нарығы
С) [0.0] Айырбас бағамы
D) [0.0] Төлем балансы
Е) [0.0] Сыртқы нарық

206. Жинынтық сұраныс көлемінің динамикасына әсер ететін бағалық факторлар


А) [2.0] Кейнс әсері
В) [0.0] Харрорд-Домар үлгісі
С) [0.0] Кейнс үлгісі
D) [0.0] Шерман заңы
Е) [0.0] Клейтон заңы

207. AD-ның бағадан тыс факторларына жатады:


А) [1.0] Салық мөлшерлемесінің өзгерісі
В) [0.5] Ақша айналысының жылдамдығы
С) [0.5] Ақша ұсынысы
D) [0.0] Байлық салдары
Е) [0.0] Бағалар деңгейі
F) [0.0] Бағалар деңгейінің өзгеруі
G) [0.0] Пайыз мөлшерлемесінің салдары

208. Елдің сауда балансының сальдосы оң болады егер:


А) [1.0] Таза экспорт оң көрсеткіш болса
В) [1.0] Экспорт импорттан асып түссе
С) [0.0] Экспорт импортқа тең болса
D) [0.0] Имопрт артып, экспорт кемісе
Е) [0.0] Таза экспорт теріс көрсеткіш болса

209. AS қисығына қатысты дұрыс болатын тұжырымдар:


А) [1.0] Бағалық емес факторлар AS қисығын оңға және солға жылжытады
В) [0.5] AS қисығы Р мен Ү арасындағы тура тәуекелділікті бейнелейді
С) [0.5] AS қисығының бойымен жылжу жиынтық ұсыныстың жалпы баға деңгейі динамикасына байланысты өзгерісін бейнелейді
D) [0.0] Қысқа мерзімде AS қисығы оң көлбеулі болады
Е) [0.0] Баға деңгейі мен шығарылым көлемі арасында кері байланыс бар
F) [0.0] AS қисығының көлбеуі теріс
G) [0.0] AS қисығы төмен оңға бағытталған

210. Ұсыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:


А) [1.0] Баға өседі
В) [0.5] Өнім көлемі төмендейді
С) [0.5] Жұмысбастылық төмендейді
D) [0.0] Жиынтық ұсыныс өседі
Е) [0.0] Жиынтық сұраныс қисығы солға-төмен жылжиды
F) [0.0] Баға да, өнім көлемі мен жұмысбастылық та өседі
G) [0.0] Нақты жалақы өседі және инвестициялық шығындар көбейеді

211. Кейнс кресі үлгісіндегі іс жүзіндегі өнім шығару көлемі Ү1 тепе-теңдік Ү0 көлемнен артса, онда:


А) [1.0] Тауарлы материалдық қор өседі
В) [0.5] Жиынтық сұраныс жиынтық ұсыныстан кем болады
С) [0.5] Сатып алушылар таурады фирмалардың өндірілгенінен аз сатып алады
D) [0.0] Фирмалар өндіріс пен жұмысбастылықты ұлғайтады
Е) [0.0] Тауарлы материалдық қор қысқарады
F) [0.0] Жиынтық сұраныс жиынтық ұсыныстан артық болады
G) [0.0] Қор жинақтары іс жүзіндегі инвестициялардан артық болады

212. Тұтыну функциясының графигіндегі көлбеулігі 450 болатын түзуде:


А) [1.0] Нақты және жоспарланған шығындар бір-біріне тең болады
В) [0.5] Үй шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне тең болатын нүктелер анықталады
С) [0.5] Нақты инвестициялар мен қор жинау теңдігі сақталады
D) [0.0] Жинақтау мен жоспарланған шығындар бір-біріне тең болады
Е) [0.0] Үй шаруашылықтарының табыстың әр деңгейіне сәйкес тұтыну көлемін анықтаймыз
F) [0.0] Жинақтаудың ең үлкен деңгейіне сәйкес нүктелерді анықтаймыз

213. Ақша ұсынысын азайту туралы шешім қабылдау үшін Ұлттық банк:


А) [1.0] Міндетті резервтер мөлшерлемесін арттыруы мүмкін
В) [1.0] Есептеу мөлшерлемесін көбейтуі мүмкін
С) [0.0] Есептеу мөлшерлемесін азайтуы мүмкін
D) [0.0] Ашық нарықта мемлекеттік облигацияларды сатып алуы мүмкін
Е) [0.0] Ашық басып шығаруы мүмкін
F) [0.0] Кәсіпкерлік құрылымдарды қаржыландыруды арттыруы мүмкін
G) [0.0] Міндетті резервтер мөлшерлемесін азайтуы мүмкін

214. Дж. М. Кейнс бойынша ақшаға сұранысты туындататын, өтемпаздыққа артықшылық берудің себепті уәждері:


А) [1.0] Алыпсатарлық
В) [1.0] Трансакциялық
С) [0.0] Экзогенді
D) [0.0] Трансұлттық
Е) [0.0] Ескерту
F) [0.0] Делдалдық

215. Төлем балансы:


А) [1.0] капитал қозғалысының балансы негізінде есептеледі
В) [0.5] ағымдағы операциялар негізінде есептеледі
С) [0.5] бір жыл ішіндегі бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы барлық келісімдердің қорытынды жазбаларын сипаттайды
D) [0.0] еңбек нарығын сипаттайды
Е) [0.0] елдердің қорларын сипаттайды
F) [0.0] психологиялық дамуын сипаттайды

216. ІS қисығының солға жылжуының себептері:


А) [1.0] Салықтардың көбеюі
В) [1.0] Мемлекеттік шығындардың азаюы
С) [0.0] Инвестициялық шығындардың өсуі
D) [0.0] Мемлекеттік шығындардың өсуі
Е) [0.0] Тұтынушы шығындарының өсуі
F) [0.0] Салықтардың азаюы

217. Графикте LM қисығынан жоғары жатқан нүктелерде:


А) [1.0] Ақша нарығындағы артықшылық
В) [0.5] Таруарлар мен қызметтерге сұраныс ұсыныстан артық
С) [0.5] Ақша ұсынысы оның сұранысынан көп
D) [0.0] Ұлттық табыс көлемі жоспарланған шығындардан кем
Е) [0.0] Ақшаға сұраныс оған ұсыныстан
F) [0.0] Тауарлы-материалдық қордың өсуі байқалады

218. Экономикадағы сұраныс инфляциясына қатысы жоқ құбылыс:


А) [1.0] Энергияға шығындардың өсуі
В) [0.5] Шикізаттарға шығындардың өсуі
С) [0.5] Еңбек өнімділігінің азаюы
D) [0.0] Халық табысының жоғарылауы
Е) [0.0] Салықтың азаюы

219. Инфляция кезінде:


А) [1.0] Ақшаның атып алу қабілеті төмендейді
В) [1.0] Ақша құнсызданады
С) [0.0] Адамдардың нақты табыстары өседі
D) [0.0] Атаулы пайыз мөлшерлемесі нақты пайыз мөлшерлемесінен төмен болады
Е) [0.0] Қарыз алушы ұтылады, қарыз беруші ұтады
F) [0.0] Тауарлардың салыстырмалы бағасы төмендейді
G) [0.0] Жұмыссыздық деңгейі артады

220. Мемлекеттік жинақ ақша анықталады:


А) [1.0] (T-TR-N)-G
В) [1.0] Салықтар-мемлекеттік шығындар
С) [0.0] (Y+TR+N-T)-G
D) [0.0] Елдегі халық санына бөлінген ұлттық жинақ ақша
Е) [0.0] Табыс+трансферттер+мемлекеттік қарыз бойынша пайыздар-тұтыну-салықтар
221. Тұтыну қоржынының құрамы кестеде көрсетілген:

Тауар

Базистік жыл (2000)

Ағымдағы жыл (2003)

Баға

мөлшері

Баға

мөлшері

Ет

200

2 кг

400

2 кг

Жарнама

50

4 кг

10

4 кг

Тұтыну бағасының индексін анықтаңдар:
А) [1.0] (400+800)/(200+400)=2
В) [1.0] (800+400)/(400+200)=4/2
С) [0.0] (400+100)/(50+200)=2
D) [0.0] (400+200)/(800+400)=1/2
Е) [0.0] (400+200)/(800+400)=3/2
F) [0.0] (200+400)/(50+100)=4
G) [0.0] (50+100)/(200+400)=1/4

222. Ашық экономикадағы макроэкономикалық саясаттың мақсаты:


А) [1.0] Жұмыспен толық қамтуға және төлем балансының нөлдік сальдосына қол жеткізу
В) [1.0] Экономиканы ықтимал шығарылым деңгейіне шығару
С) [0.0] Сауда балансының жай-күйін бейнелеу
D) [0.0] Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталдың абсолютті икемділігі
Е) [0.0] Ішкі макроэкономикалық реттеулер
F) [0.0] Ауыспалы валюта бағамын көтеру

223. Ағымдағы операциялар бойынша Қазақстан мемлекетінің балансында тапшылық болса:


А) [2.0] Фиксалдық саясат жүргізіледі
В) [0.0] Тапшылық қаржыландырылады
С) [0.0] Экспорт көлемі ұлғайтылады
D) [0.0] Импорт көлемі ұлғайтылады
Е) [0.0] Экспорт көлемі қысқартылады
F) [0.0] Ауыспалы валюта бағамы көтеріледі

224. Егер неміс маркасының долларға шаққандағы бағасы (1 марка) 50-ден 45 центке түссе, онда Германиядағы бағасы 150 маркамен сатылатын магнитофонның құны (доллармен) қалай өзгереді?


А) [2.0] Құны 67,5 доллар болады
В) [0.0] 7,50 долларға өседі
С) [0.0] 15 долларға арзандайды
D) [0.0] 10 долларға түседі
Е) [0.0] 8 долларға түседі
F) [0.0] 15 долларға өседі

225. А елінде капиталдың шекті өнімділігі 1/5, ал В елінде -1/3. Тұтынуға шекті бейімділік екі елде де бірдей. Домар үлгісі бойынша нақты өнім өндірудің өсу қарқыны А елінде:


А) [2.0] В елінің өсу қарқынынан 40% төмен
В) [0.0] В еліне қарағанда 13% төмен
С) [0.0] В еліндегі өсу қарқынынан 60% артық
D) [0.0] В еліне қарағанда 1,67% есе жоғары
Е) [0.0] В еліне қарағанда 45% төмен
F) [0.0] В еліне қарағанда 40% жоғары

226. Ласпейрес индексін есептеуде:


A) [1.0] Ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының өзгерілуі ескерілмейді
B) [1.0] Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
C) [0.0] Таза импорт тұрақты
D) [0.0] Орташа бағалар алынады
E) [0.0] Ағымдағы кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады
F) [0.0] Ағымдағы жылдағы тауарлар бағасы алынды

227. ЖІӨ есептеуде қолданылатын әдіс


A) [1.0] Табыстар әдіс
B) [1.0] Өндірістік әдіс
C) [0.0] Физикалық әдіс
D) [0.0] Талдау әдіс
E) [0.0] Динамикалық әдіс
F) [0.0] Өзіндік құн әдіс

228. Жалпылама макроэкономикалық үлгі:


A) [2.0] Айналым үлгісі
B) [0.5] Ұсыныс үлгісі
C) [0.0] Позитивтік үлгісі
D) [0.0] Шығындар үлгісі
E) [0.0] Нормативтік үлгісі
F) [0.0] Сұраныс үлгісі

229. Баға индекстерінің түрлері:


A) [1.0] Ласпейрес
B) [0.5] Фишер
C) [0.5] Пааше
D) [0.0] Лаффер
E) [0.0] Пигу
F) [0.0] Манделл

230. AS-тің бағадан тыс факторлары:


A) [1.0] Технологиядағы өзгерістер
B) [1.0] Ресурстарға бағалар
C) [0.0] Байлық салдары
D) [0.0] Бағалар деңгейі
E) [0.0] Ақша ұсынысы
F) [0.0] Пайыз мөлшерлемесінің салдары
G) [0.0] Ақша айналысының жылдамдығы

231. Ұлттық банк ақша ұсынысын азайтады:


A) [1.0] AD қисығы солға қарай жылжиды
B) [1.0] Қысқа мерзімдік кезеңде баға деңгейі икемсіз
C) [0.0] IS қисығында
D) [0.0] AD қисығының кейнсиандық кесіндісінде
E) [0.0] LM қисығында
F) [0.0] AS қисығының аралық және классикалық кесінділерінде
G) [0.0] AD қисығының аралық кесіндісінде

232. Тариф-ол:


A) [1.0] Сырттан келетін тауарға қосылатын құн
B) [1.0] Импортқа қосылатын кеден бажы
C) [0.0] Жеке тұлғаға салынатын салықтар
D) [0.0] Заңды тұлғаға салынатын салықтар
E) [0.0] Таза шетел активтеріне алынатын салық
F) [0.0] Шетел азаматтарына салынатын салықтар
G) [0.0] Салықтың жеңілдік түрі

233. Төлем балансының құрамдық бөлігі ағымдағы операция шотына жататындар:


A) [1.0] Бір жақты трансферттік төлем
B) [1.0] Инвестициядан таза табыс
C) [0.0] Қор жинау
D) [0.0] Шетел активіндегі өзгеріс
E) [0.0] Валютаны тұрақтандыру
F) [0.0] Портфельдік инвестиция

234. Кейнс үлгісіне сай:


A) [2.0] Қысқа мерзімде бағалар мен атаулы жалақы қатаң, икемсіз
B) [0.0] Инвестициялық мөлшерлемелер икемді
C) [0.0] Шығарылатын өнім көлемі экономикадағы капитал қорына тәуелді
D) [0.0] Нарықтарда бәсекелестік дамыған
E) [0.0] Бғалар мен атаулы жалақы икемді
F) [0.0] Экономикада ұсыныс тиісті сұранысты тудырады

235. Кейнстің қарапайым мультипликатор үлгісі көрсетеді:


A) [2.0] Табыс өсімінің мемлекеттік шығын өсіміне қатынасын
B) [0.0] Ақша массасы өнімінің, табыс өсіміне қатынасын
C) [0.0] Салық өсімінің жинақ өсіміне қатынасын
D) [0.0] 1/1-b(1-t)
E) [0.0] Табыс өсімінің инвестиция өсіміне қатынасын
F) [0.0] Инвестиция өсімінің жинақ өсіміне қатынасын

236. Кейнстік үлгіде:


A) [2.0] Негізгі теңдеуY=C+I+G+Nx
B) [0.0] Толық жұмысбастылық өзі орнайды
C) [0.0] Макроэкономикалық саясат пассивті, себебі экономика тұрақты
D) [0.0] Монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
E) [0.0] Негізгі теңдеуMV=PY

237. Қысқа мерзімді кезеңде ағымдағы қолда бар табыс өскен сайын:


A) [1.0] APC кемиді, APS өседі
B) [0.5] Отбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шығынбөлігі салыстырмалы қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі
C) [0.5] Қор жинауға шекті бейімділік өседі
D) [0.0] Отбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шығынбөлігі салыстырмалы өседі жәнеқоржинағы салыстырмалы қысқарады
E) [0.0] Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді

238. Ақша- несие саясатының жанама реттеу құралы:


A) [1.0] Есеп мөлшерлемесін өзгерту
B) [0.5] Ашық нарықтағы операциялар
C) [0.5] Міндетті резервтер нормасын өзгерту
D) [0.0] Сертификат
E) [0.0] Депозит
F) [0.0] Несие берудің лимиті

239. Ақша- несие саясатының құралы:


A) [1.0] Міндетті резервтер нормасының өзгеруі
B) [0.5] Несие берудің лимиті мен пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу
C) [0.5] Ашық нарықтағы операциялар
D) [0.0] Алтын қоры
E) [0.0] Сертификат
F) [0.0] Салық салу
G) [0.0] Депозит

240. Резервтеу нормасы тәуелді:


A) [1.0] Ақша жиынының өзгеруіне
B) [1.0] Ақша мультипликаторына
C) [0.0] Мемлекеттік сатып алу шығындарына
D) [0.0] Табыс деңгейінің өзгеруіне
E) [0.0] Коммерциялық банктердің артық резервтеріне

241. IS қисығын құруға негіз болатындар:


A) [2.0] Жиынтық шығындар үлгісі
B) [0.0] ЖІӨ=ТҰӨ=ҰТ
C) [0.0] Ақша нарығындағы ақшаға сұраныс
D) [0.0] Өте икемді жиынтық ұсыныс
E) [0.0] Бағалардың бекітілген деңгейі

242. Графикте IS қисығынан жоғары жатқан нүктелерде:


A) [1.0] Тауарлар мен қызметтерге ұсыныс сұраныстан көп
B) [0.5] ҰТ көлемі жоспарланған шығындардан артық
C) [0.5] Тауарлар мен қызметтерге сұраныс артық
D) [0.0] Ақша ұсынысы оның сұранысынан көп
E) [0.0]Тауарлар мен қызметтерге сұраныс ұсынысынан көп
F) [0.0] Игіліктер нарығында тапшылық
G) [0.0] Игіліктер нарығында артықшылық

243. Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі:


A) [1.0] Жұмыссыздықтың тұрақты деңгейі
B) [0.5] Фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздықтардың сомасы
C) [0.5] NAIRU
D) [0.0] Фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздықтардың айырмасы
E) [0.0]Циклдық және құрылымдық жұмыссыздықтардың сомасы
F) [0.0] Циклдық және құрылымдық жұмыссыздықтардың айырмасы
G) [0.0] Циклдық және фрикциондық жұмыссыздықтардың

244. Жұмыссыздықтың экономикалық-әлеуметтік салдары:


A) [1.0] Халықтың сатып алу қабілеті төмендейді
B) [0.5] Қылмыс жасауға қолайлы жағдай туындайды
C) [0.5] Жұмыстан босап қалған жұмысшылардың біліктілігі жоғалады
D) [0.0] Жұмысқа қабілеттілік төмендейді
E) [0.0]Ауылда жұмыссыздық көбейеді
F) [0.0] ЖОО бітіргендер жұмыссыз болады

245. Ласпейрес индексі


A) [1.0] Қатты қымбаттаған тауарларды арзанына ауыстырудың әсерін ескермейді
B) [0.5] Бағалардың жалпы деңгейін көтеріп жібереді
C) [0.5] Базалық жыл қорына кіретін тауарлар жиыны құнының орташа өлшенген бағасы
D) [0.0] Әл-ауқат деңгейінің кемуін назарға алмайды
E) [0.0]Ағымдағы жыл қоржынына кіретін тауарлар жиыны құнының орташа өлшенген бағасы
F) [0.0] Бағалардың жалпы деңгейін төмен түсіреді
G) [0.0] ЖІӨ дефляторы

246. Нақты ЖІӨ өлщенеді


A) [1.0] Өткен уақыттағы бағалармен
B) [0.5] Инфляцияны ескеріп баға индексі арқылы
C) [0.5] Базистік жылдағы бағалармен
D) [0.0] Пайызбен
E) [0.0] Ағымдағы айырбас курсы бойынша

247. Болжанбаған инфляцияның өсу қаупіне байланысты болатын реакция:


A) [1.0] Тұрақты табыспен қамтылған тұлғалардың трансферттік төлемдердің индексациялауға арналған үкіметтің шаралары
B) [0.5] Адамдардаң инфляция кезінде құнсызданбайтын өзінің ақшаларын активтерге салу ұмтылысы
C) [0.5] Берілетін несие қаупіне байланысты банктер сыйлық тағайындайды
D) [0.0] Жұмыспен қамтылғандық пен өндірістік өсу
E) [0.0] Тұрақты атаулы табыс алатындар ұтады

248. Шағын ашық экономикаға қатысты пікірлері дұрыс:


A) [1.0] Инвестициялар мөлшері әлемдік пайыз мөлшерлемесіне тәуелді
B) [0.5] Таза экспорттың мөлшері ұлттық кіріске тәуелді
C) [0.5] Импорттың мөлшері импорттауға шекті бейімділікке тәуелді
D) [0.0] Ұлттық жинақ ақша инвестиияға тең болады
E) [0.0] Импорттың мөлшеріне тәуелді
F) [0.0] Сауда балансының сальдосы міндетті түрде нолге тең
G) [0.0] Жабық экономик ашығысы мультипликатор мөлшеріне тең
H) [0.0] Таза қызметтер мен таза ағымдағы трансферттер оң мөлшерді құрайды

249. Еркін айналым бағамының кемшілігі:


A) [1.0] Белгісіздік
B) [1.0] Сауданың нашарлауы
C) [0.0] Экспорт тұрақты
D) [0.0] Импорт шектеулі
E) [0.0] Ұсыныс тұрақты
F) [0.0] Бағалар төмендейді
G) [0.0] Сұраныс тұрақты

250. Тұрғындардың өсуінсіз және технологиялық прогрессіз тұрақты жағдайдвғы дұрыс тұжырымдама:


A) [1.0] Капиталмен қарулануы неғұрлым жоғары болса,инвестиция көлемі соғұрлым жоғары болады
B) [1.0] Бір жұмысшыға шаққандағы инвестиция бір жұмысшыға шаққандағы капиталдың тозуына тең
C) [0.0] Жұмыссыздық деңгейі төмендейді және инфляция жойылады
D) [0.0] Еңбек өнімділігі артып, өндірілген өнім көлемі ұлғаяды
E) [0.0] Жиынтық ұсыныс қысқа мерзімді кезеңде қарастырылады
251. Инвестициялар тұрақсыздығының негізгі факторлары:
A) [1.0] Ж¥Ө циклдік ауытқулары
B) [0.5] Инновациялардың бірқалыпсыздығы
C) [0.5] Экономикалық күтулердің өзгергіштігі
D) [0.0] Өндіріс технологиясындағы өзгерістер
E) [0.0] Әлеуметтік
F) [0.0] Сауданың нашарлауы

252. Автономды инвестициялар көздері:


A) [1.0] Үй шаруашылықтарының жинағы
B) [1.0] Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру
C) [0.0] Меншік табысы
D) [0.0] Автономды тұтыну
E) [0.0] Сыртқы заемдар
F) [0.0] Ішкі заемдар

253. Атаулы ЖІӨ көлемі кемігенде:


A) [1.0] Баға индексінің мәні 1-ден артық болады
B) [0.5] ЖІӨ дефляторы кемиді
C) [0.5] Атаулы жылдағы өнім кем өндірілді
D) [0.0] Нақты ЖІӨ тұрақты
E) [0.0] Амортизация жойылады
F) [0.0] ЖІӨ өзгермейді

254. Ақшаға сұраныс ақшаның қелесі қызметіне байланысты:


A) [1.0] Қорлану құралы
B) [0.5] Төлем құралы
C) [0.5] Байлық жинау қүралы
D) [0.0] Есептеу бірлігі
E) [0.0] Өндірісті реттеу құралы
F) [0.0] Өндіріс құралы

255. Ақшаға сұраныс факторлары:


A) [1.0] Пайыз мөлшерлемесі
B) [0.5] Ақша айналасының жылдамдығы
C) [0.5] Табыс деңгейі
D) [0.0] Тікелей салық
E) [0.0] Қор жинағы
F) [0.0] Қор массасы

256. Ақшаға сұраныс факторлары:


A) [1.0] Табыс деңгейі
B) [1.0] Ақша айналысының жылдамдығы
C) [0.0] Қор жинағы
D) [0.0] Жанама салық
E) [0.0] Инвестиция
F) [0.0]Инвестор

257. «Ағын» айнымалылары:


A) [1.0] Бір жылдагы жұмыстан айырылгандар саны
B) [0.5] Бір жылдағы инвестиция көлемі
C) [0.5] Бір жылдагы тұтынушы шығындары
D) [0.0] Мемлекеттік қарыз мөлшері
E) [0.0] Қолданылатын капитал көлемі
F) [0.0] Мемлекеттік қарыз

258. Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:


A) [1.0] Тауар нарығы
B) [0.5] Валюта нарығы
C) [0.5] Ақша нарығы
D) [0.0] Білім қызметі нарығы
E) [0.0] Мүлік нарығы
F) [0.0] Мүліктер сомасы

259. Ашық экономиканы зерттеу үлгісінің авторы:


A) [1.0] Р.Манделл
B) [0.5] М.Флеминг
C) [0.5] Манделл-Флеминг
D) [0.0] Н.Мэнкью
E) [0.0] Т.Мальтус
F) [0.0] А.Маршалл

260. Ашық экономикада тепе-тендікті сақтауда келесі нарық ыкпал етеді:


A) [1.0] Тауар нарығы
B) [0.5] Ақша нарығы
C) [0.5] Валюта нарығы
D) [0.0] Азық-түлік нарыгы
E) [0.0] Мүлік нарығы
F) [0.0] Тамақ нарығы

261. Ашық экономиканы реттеу саясаты:


A) [1.0] Айырбас курсының саясаты
B) [0.5] Бюджет-салық саясаты
C) [0.5] Тұтынуды шектеу
D) [0.0] Қор жинау және тұтыну
E) [0.0] Қор жинақтау саясаты
F) [0.0] Жинақтау саясаты

262. Ақша мультипликаторының мөлшері байланысты:


A) [1.0] ақша базасына
B) [0.5] ақша ұсынысына
C) [0.5] резервтерге
D) [0.0] міндетті емес резерв нормасына
E) [0.0] ақша массасының өзгеруінде
F) [0.0] ақша массасының төмендеуінде

263. Айнымалы ағындар:


A) [1.0] Бір кварталда жұмыссыз қалған халық саны
B) [0.5] Елдің ішіндеті бір жылдағы тұтыну шығыстарының көлемі
C) [0.5] Бір жылдағы инвестиция көлемі
D) [0.0] Жұмыссыздар саны
E) [0.0] Өндірілетін өнім
F) [0.0] Жұмыссыздар көлемі

264. Ашық экономикада макроэкономикалық саясаттың мақсаты:


A) [1.0] Экономиканы ықтимал шығарылым деңгейіне шығару
B) [1.0] Ішкі және сыртқы тепе-теңдікке бір уақытта қол жеткізу
C) [0.0] Ішкі макроэкономикалық реттеулер
D) [0.0] Ауыспалы валюта бағамын көтеру
E) [0.0] Сауда балансының жай-күйін бейнелеу
F) [0.0] Ауыспалы валюта бағамын жоғарылату

265. Баға өзгерісін анықтайтын көрсеткіштер:


A) [1.0] Пааше индексі
B) [0.5] Фишер индексі
C) [0.5] Ласпейрес индексі
D) [0.0] Жинақтауға шекті бейімділік
E) [0.0] Вальрас индексі
F) [0.0] Томас индексі

266. Валютаның атаулы айырбас бағамы дегеніміз- бұл:


A) [1.0] Валюта бағамының түрі
B) [0.5] Бір елдің валюта бірлігінде екінші ел валютасының бағасы
C) [0.5] Екі елдің валюталарының айырбас бағасы
D) [0.0] Тауар мен қызметтердің салыстырмалы бағасы
E) [0.0] Шетелде өндірілген тауар мен қызметтердің номиналды құны
F) [0.0] Қызметтердің және тауардың салыстырмалы бағасы

267. Валютаның еркін айналымдағы бағамына әсер ететін фактор:


A) [1.0] Салыстырмалы нақты пайыздық мөлшерлемесінің өзгеруі
B) [0.5] Бағаның салыстырмалы өзгеруі
C) [0.5] Алыпсатарлық
D) [0.0] Икемсіздік
E) [0.0] Икемділік
F) [0.0] Өте икемділік

268. Макроэкономикалық спецификалық әдісі:


A) [1.0] Көрсеткіштерді агрегаттау
B) [0.5] Статистикалық әдіс
C) [0.5] Үлгілер құру
D) [0.0] SOWT әдісі
E) [0.0] Анализ және синтез
F) [0.0]Талдау және жинақтау

269. ЖІӨ-де ескерілетін үй шаруашылықтарының шығындары:


A) [1.0] Жаңа қаламсапты сатып алу шығыны
B) [0.5] Жаңа үйді сатып алу
C) [0.5] Кітап дүкенінен жаңа оқулық сатып алу
D) [0.0] 6 жыл бұрын салынған үйді сатып алу шығыны
E) [0.0] Қолданылған компьютерді сатып алу шығыны
F) [0.0] Көршінің автокөлігін сатып алу

270. ЖІӨ құрамына кірмейді:


A) [1.0] 6 жыл бұрын салынган үйді сатып алу шыгыны
B) [0.5] Ел резидентінің шетелде ашылған фирмада тапқан табысы
C) [0.5] Қолданыста болған тауарлар құны
D) [0.0] Жанама салықтар
E) [0.0] Корпорациялар пайдасы мен пайыз
F) [0.0] Көршінің автокөлігін сатып алу шығыны

271. ЖІӨ дефляторы:


A) [1.0] Номиналды ЖЮ-ге тура пропорционал
B) [0.5] Пааше индексі формуласымен есептеледі
C) [0.5] Нақты ЖІӨ-ге кері пропорционал
D) [0.0] Бағалар деңгейінен тәуелсіз
E) [0.0] Ресурстарға байланысты
F) [0.0] Баға көрсеткішіне қатысы жоқ

272. ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері:


A) [1.0] табыстар бойынша
B) [0.5] қосымша құн бойынша
C) [0.5] шығындар бойынша
D) [0.0] тұтыну бойынша
E) [0.0] жинақ бойынша
F) [0.0] инвестиция бойынша

273. Жұмыссыздықтың себептері:


A) [1.0] жұмыстан өз еркімен кету
B) [0.5] еңбек нарыгында алғаш пайда болуы
C) [0.5] жұмыс орнын жоғалту
D) [0.0] форманың жақсаруы
E) [0.0] психологиялық дамуы
F) [0.0] индустрияның дамуы

274. Жұмысбастылар категориясы:


A) [1.0] 16 жастан асқан азаматтар
B) [0.5] Жұмыспен қамтылғандар
C) [0.5] Жұмыссыздар
D) [0.0] Мектеп оқушылары
E) [0.0] Зейнеткерлер
F) [0.0] Жұмысқа жарамсыздар

275. Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:


A) [1.0] Салық
B) [0.5] Тұтынушылар әл-ауқаты
C) [0.5] Валюталық бағам ауытқулары
D) [0.0] Экспорт
E) [0.0] Ауа райы
F) [0.0] Технология

276. Жиынтық сұраныс пен баға деңгейі арасындағы кері тәуелділік түсіндіріледі:


A) [1.0] Жұмыссыздықпен
B) [0.5] Импорттық сатып алу эффектісімен
C) [0.5] Импорттық заттар бағасымен
D) [0.0] Инфляциямен
E) [0.0] Байлық эффектісімен
F) [0.0] Инфляция деңгейімен

277. Жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес фактор:


A) [1.0] Фирмаларға салынатын салық
B) [0.5] Технология өзгерістері
C) [0.5] Ресурстар бағасы
D) [0.0] Тауар бағасы
E) [0.0] Экспорт
F) [0.0] Экспорт тауарлары

278. Жұмыс күшінің құрамына кірмейді:


A) [1.0] Жұмыс іздеуден күдер үзгендер
B) [0.5] Зейнеткерлер
C) [0.5] Мектеп оқушылары
D) [0.0] Шетел азаматтары
E) [0.0] Тұрақты жалақы алатын жұмысшы
F) [0.0] Жалақы алатын жұмысшы

279. Жұмыссыздықтың түрлері:


A) [1.0] құрылымдық
B) [0.5] нарықтық
C) [0.5] кәсіпкерлік
D) [0.0] экономикалық
E) [0.0] халықтық
F) [0.0] отандық

280. Жұмыссыздықтың негізгі себебі:


A) [1.0] Макроэкономикалық тұрақсыздық
B) [0.5] Дағдарыс әсері
C) [0.5] Экономиканың циклді дамуы
D) [0.0] Еңбек нарығындағы баланс
E) [0.0] Ақша нарығындағы тепе-теңдік
F) [0.0] Еңбек нарығындағы тепе-теңдік

281. Жалпы макроэкономикалық теңдестіктің қажетті шарты:


A) [1.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тендестігінің бұзылмауы
B) [0.5] AD = AS
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-теңдігі
D) [0.0] Жеке сұраныс пен жеке ұсыныстың теңдестігі
E) [0.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теңдестігінің бұзылуы
F) [0.0] Сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігінің өзгеруі

282. Жұмысбастылар категориясына жатады:


A) [1.0] Жұмыспен қамтылғандар
B) [0.5] Толық емес жұмыс апта жүмыс істейтіндер
C) [0.5] Толық емес жұмыс күн жұмыс істейтіндер
D) [0.0] Зейнеткерлер
E) [0.0] Студенттер
F) [0.0] Білімгерлер

283. Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:


A) [1.0] Фирмаларға салынатын салық деңгейінің өзгеруіне
B) [0.5] Өндіріс технологиясының өзгеруіне
C) [0.5] Ресурстар бағасының өзгеруіне
D) [0.0] Баға мен өнім көлемі тұрақты болғанда
E) [0.0] Ақша жиынының өзгеруіне
F) [0.0] Баға мен өнім өзгеріссіз болғанда

284. Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарттары:


A) [1.0] Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес
B) [0.5] Нарықтар бәсекелес
C) [0.5] Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді
D) [0.0] Пайыз мөлшерлеме деңгейі
E) [0.0] Салықтар деңгейімен
F) [0.0] Салықтар мөлшерлемесі

285. Жиынтық сұраныс кұрамы:


A) [1.0] Инвестициялық тауарларға деген сұраныс
B) [1.0] Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс
C) [0.0] Жалпы табыс
D) [0.0] Үй шаруашылығы табысы
E) [0.0] Кәсіпорынның жалпы өнімі
F) [0.0] Үй шаруашылығы ндағы жалақы

286. Жұмыссыздықтың негізгі түрі:


A) [1.0] Циклдік жұмыссыздық
B) [0.5] Құрылымдық жұмыссыздық
C) [0.5] Фрикциондық жұмыссыздық
D) [0.0] Мемлекеттік жұмыссыздық
E) [0.0] Бюджеттік жұмыссыздық
F) [0.0] Экономикалық жұмыссыздық

287. Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:


A) [1.0] Фирмаларга салынатын салық деңгейінің өзгеруіне
B) [0.5] Ресурстар бағасының өзгеруіне
C) [0.5] Өндіріс технологиясының өзгеруіне
D) [0.0] IS және LM қисықтарының қиылысу нүктелерінің қозғалысына
E) [0.0] Кәсіпкердің ақша туралы армандарына
F) [0.0] Кәсіпкердің ақша туралы армандарына

288. Жабық экономикада:


A) [1.0] Тауарлар мен қызметтердің экспорты жоқ
B) [0.5] Сыртқы әлеммен экономикалық байланыс жоқ
C) [0.5] Тауарлар мен қызметтердің импорты жоқ
D) [0.0] Экономика баланысталынбаған және сыртқы заемдар қажет
E) [0.0] Түсімдер тұрақты
F) [0.0] Сыртқы әлеммен экономикалық байланыс бар

289. Жалпы макроэкономикалық теңдестіктің қажетті шарты:


A) [1.0] AD = AS
B) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тендестігінің бұзылмауы
C) [0.5] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-тендігі
D) [0.0] S = LM
E) [0.0] Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теңдестігінің бұзылуы
F) [0.0] S = С

290. Жұмыссыздықтың себептері:


A) [1.0] мамаңдыққа деген сұраныстың азаюы
B) [0.5] «жұмысаралық» жағдай
C) [0.5] еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы
D) [0.0] жұмыс орнын жоғалтпау
E) [0.0] психологиялық дамуы
F) [0.0] индустрияның дамуы

291. Жалпы ұлттық өнім:


A) [1.0] Макроэкономикалық көрсеткіш
B) [0.5] Ел ішінде және одан тыс жерлердегі өнімді есепке алады
C) [0.5] Бір жылда өндірілген соңғы тауар мен қызметгердің нарықтық құнының қосындысы
D) [0.0] Өзіндік құн қосындысы
E) [0.0] Кәсіпорындардағы өндірілген өніммен қоса сауда жүйесіндегі қорлардың қосындысы
F) [0.0] Өндірілмеген жоспарлық өнімдер

292. Жиынтық сұранысықа әсер ететін бағалық емес фактор:


A) [1.0] Ақша ұсынысы
B) [0.5] Салықтар
C) [0.5] Пайыздық қойылымдар
D) [0.0] Экспорттың таза көлеміне кеткен шығындарындағы өзгерістер
E) [0.0] Инвестиция шығындарындағы өзгерістер
F) [0.0] Инвестиция шығындарының өзгеруі

293. Жиынтық инвестициялар:


A) [1.0] Бизнестің негізгі капиталға инвестиция жұмсау шығындары
B) [0.5] Таза инвестициялар + амортизация
C) [0.5] ЖІӨ шығындар әдісі есептегенде ескеріледі
D) [0.0] ЖІӨ - амортизация
E) [0.0] Тұтыну тауарларын сатып алуға қолданылмайтын қор
F) [0.0] ЖҰӨ + ҰТ

294. Жалпылама макроэкономикалық үлгілер:


A) [1.0] IS-LM
B) [0.5] AD-AS
C) [0.5] Айналым үлгісі
D) [0.0] Позитивтік үлгі
E) [0.0] Шығындар үлгісі
F) [0.0] Нормативтік үлгісі

295. Протекционистік сауда саясатыныц ерекшелігі:


A) [1.0] Ұлттық экономиканы қолдау саясаты
B) [0.5] Теңдестік нақты валюта бағамы өседі
C) [0.5] Таза экспорт өседі
D) [0.0] Жалақыны өсіреді
E) [0.0] Инвестиция деңгейі тұрақты
F) [0.0] Еңбекақы мөлшері ұлғаяды

296. Сыртқы сауда саясатының мақсаты:


A) [1.0] Импортты шектеу
B) [0.5] Экспортты ынталандыру
C) [0.5] Отандық тауарды сыртқа көбірек өткізу
D) [0.0] Импортты ынталандыру
E) [0.0] Экспортты шектеу
F) [0.0] Жабық экономиканы қолдау

297. Төлем балансының тармақтары:


A) [1.0] Капитал қозғалысының балансы
B) [1.0] Ағымдағы операциялар
C) [0.0] Ішкі макроэкономикалық реттеу
D) [0.0] Импортқа салық салу
E) [0.0] Сауда саясаты
F) [0.0] Тұтыну шыгындары

298. Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері:


A) [1.0] Мақсатты күндерге (тойга) ақша жинау
B) [0.5] Кездейсоқ жағдайлардан сақтану
C) [0.5] Балалардың болашағын қамтамасыз ету
D) [0.0] Қолда бар табысты кеміту
E) [0.0] Нақты пайыз мөлшерлемесі
F) [0.0] Табыс көлемін азайту

299. Ұқыптылық парадоксының мәні:


A) [1.0] Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемінен кем жинақтауға әкеледі
B) [0.5] Жинақтаудың өсуі инвестицияны өсірмейді
C) [0.5] Қоғамның көбірек үнемдеуге ұмтылуынан азырақ көлемде қор жиналуы
D) [0.0] Жинақтаудың өсуі инвестициялық шығындарды өсіреді
E) [0.0] Ұқыптылық құлдырау жағдайындағы экономикаға оң әсер етеді
F) [0.0] Инвестициялық шығындардың өсуі жинақтауды өсіреді

300. ІS-LМ үлгісінің ішкі айнымалылары:


A) [1.0] С
B) [0.5] І
C) [0.5] У
D) [0.0] Т
E) [0.0] Н
F) [0.0] В

Тест тапсырмасын құрастырған _____________ Әбілдаев С.Т., Маханов Т.Ж.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет